Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TUYÊN CHIẾN VỚI CÁC TÔN GIÁO – LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA BẦY RẬN

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cùng tồn tại lâu đời trong lịch sử của dân tộc. Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam cũng luôn là vấn đề được các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện các mưu đồ chống phá chế độ. Nếu như các nước hay các tổ chức quốc tế thiếu thiện cảm với Việt Nam thường có những chiêu bài đưa ra các “báo cáo” về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam với cái nhìn lệch lạc, thiếu khách quan. Thì đám rận chủ lại luôn có luận điệu quy chụp mọi sự việc đều dẫn đến kết luận “Việt Nam đàn áp tôn giáo”.
TUYÊN CHIẾN VỚI CÁC TÔN GIÁO – LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA BẦY RẬN
Ngày 17/12/2017, trên lều báo Dân làm báo, đám rận chủ lại tiếp tục chủ đề này với luận điệu xuyên tạc trắng trợn, vu cáo chính quyền “Tuyên chiến với các tôn giáo”.  Nội dung của bài viết có lấy ra các ví dụ dẫn chứng cụ thể:
Thứ nhất, chính quyền “nhà cầm quyền An Giang (nơi có đông đảo tín đồ) cấm hẳn Giáo hội này không được làm bất cứ điều gì nhân sinh nhật Giáo chủ (lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Phú Sổ vào ngày 25 tháng 11 Đinh Dậu (tức 11-01-2018), lấy cớ ngang ngược rằng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần tuý là một tổ chức không được nhà nước công nhận. Nhiều biện pháp hăm dọa đã được đưa ra từ hôm 27 tháng 11 mới rồi, khiến cho Giáo hội phải phổ biến các Thông báo khẩn cấp ngày 27 và 30-11-2017.”
Thứ hai, về phía Ki-tô giáo (gồm Công giáo và Tin lành), “từ bao năm qua, Đại lễ Giáng sinh dù được cử hành thoải mái nhiều nơi, nhưng ở vùng sâu vùng xa, nhất là giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hay Tây Nguyên, hoặc tại những nơi mà dân đạo bị cho là “ương ngạnh”, “chống đối” thì đó cũng là lúc nhà nước “tỏ uy quyền” bằng cách hạch sách, cấm cản đủ kiểu đối với chức sắc lẫn tín đồ. Bằng chứng mới nhất là tại giáo xứ Đông Kiều, Giáo hạt Đông Tháp, Giáo phận Vinh, nằm trên địa bàn xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An…”
Đây được coi là những ví dụ mang tính điển hình cho việc “chính quyền cộng sản” tăng cường đàn áp tôn giáo và đang tuyên chiến với tôn giáo. Tuy nhiên, đó chỉ là luận điệu xảo trá của bầy rận mà thôi.
Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào các dân tộc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo”. Điều 24 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013), “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào… 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng ta và là cơ sở pháp lý rất quan trọng để nhân dân ta thực hiện quyền bình đẳng trong chính sách tự do tôn giáo theo nguyên tắc: bình đẳng về tín ngưỡng, bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ (nghĩa vụ tôn giáo, nghĩa vụ công dân) và bình đẳng về pháp luật. Các tôn giáo hoạt đọng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, đối với các hành vi lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hành vi trái pháp luật, đi ngược lại với chủ trương đoàn kết toàn dân và phát triển đất nước vi mục tiêu chung của dân tộc thì sẽ bị lên án và xử lý một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Nhìn nhận khách quan về các ví dụ điển hình mà đám lều báo nêu trên cho thấy:
Đối với việc nhóm Phật giáo Hòa hảo thuần túy. Thực chất của cái gọi là “giáo hội” này là một số đối tượng tự coi mình có tài, có khả năng chỉ đạo hoạt động của Đạo Hòa Hảo đã đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đối lập Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo với tên gọi Giáo hội Phật giáo hòa hảo thuần túy. Đây là một “nhóm” thành lập và hoạt động bất hợp pháp. Thực chất các hoạt động tôn giáo của nhóm này chỉ là cái bình phong để che đậy các hoạt động đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Hơn nữa, việc vu cáo chính quyền lần này cũng không phải là lần đầu tiên của nhóm này. (Xem thêm tại đây: https://nhandanvietnam.wordpress.com/2014/06/22/loi-dung-phat-giao-hoa-hao-de-chong-pha/ )
Còn đối với việc tổ chức lễ Giáng sinh của Kito giáo như trên trình bày không có cơ sở. Bởi việc tổ chức các buổi lễ này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu một tổ chức tôn giáo được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật thì sẽ chẳng có chuyện cấm đoán. Chỉ có những kẻ lợi dụng đức tin, sự kém hiểu biết của bà con giáo dân từ đó lợi dụng để thực hiện các mưu đồ đen tối của mình thì phải bị xử lý. Hoạt động đó bảo đảm cho pháp luật được thực thi.
Từ một vài cá nhân lợi dụng tôn giáo mà đánh đồng cả giáo hội và cả cộng đồng tôn giáo; từ việc làm sai trái, vi phạm pháp luật đánh đồng với việc chính quyền ngăn cấm, đàn áp tôn giáo… để cho thấy luận điệu xuyên tạc xảo trả của bầy rận. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác và lên án mạnh mẽ hành động này. Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần có biện pháp mạnh mẽ để xử lý theo pháp luật đối với những đối tượng lợi dụng tôn giáo của những kẻ đê hèn này.
Công Mẫn

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Từ một vài cá nhân lợi dụng tôn giáo mà đánh đồng cả giáo hội và cả cộng đồng tôn giáo; từ việc làm sai trái, vi phạm pháp luật đánh đồng với việc chính quyền ngăn cấm, đàn áp tôn giáo… để cho thấy luận điệu xuyên tạc xảo trả của bầy rận. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác và lên án mạnh mẽ hành động này. Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần có biện pháp mạnh mẽ để xử lý theo pháp luật đối với những đối tượng lợi dụng tôn giáo của những kẻ đê hèn này.

  Trả lờiXóa
 2. Ngày 17/12/2017, trên lều báo Dân làm báo, đám rận chủ lại tiếp tục chủ đề này với luận điệu xuyên tạc trắng trợn, vu cáo chính quyền “Tuyên chiến với các tôn giáo”. Nội dung của bài viết có lấy ra các ví dụ dẫn chứng toàn mang tính xuyên tạc, bịa đặt. Các đối tượng dân chủ đang cố tình xuyên tạc chính quyền đang đán áp tôn giáo tại nhiều nơi tại Việt Nam. Nhưng thực chất thì đâu có vậy, thực chất thì tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam đang từng bước được cải thiện và không có sự đàn áp đâu. Đó chỉ là một trong những luận điệu đểu cáng của đám dận chủ mà thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Có lẽ vấn đề tôn giáo là vấn đề dễ bị lợi dụng nên các đối tượng dân chủ không ngừng thực hiện các hoạt động xuyên tạc. Đây chính là điều mà các đối tượng dân chủ nhận thấy. Bởi lẽ, các đối tượng dân chủ không ngừng thực hiện việc xuyên tạc, luận điệu chính quyền đang “Tuyên chiến với các tôn giáo” là một trong những luận điệu của đám dận chủ. Một luận điệu được xào đi, xào lại nhiều lần.

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam tôn trọng và bảo vệ các hoạt động tôn giáo nằm trong khuôn khổ pháp luật, còn những trường hợp lợi dụng tôn giáo để gây mất đoàn kết nội bộ thì cần được xử lý nghiêm minh!

  Trả lờiXóa
 5. Có những kẻ lợi dụng đức tin, sự kém hiểu biết của giáo dân để thực hiện các mưu đồ đen tối cần phải bị trừng phạt thích đáng. Hành vi của đám này nguy hại có giáo dân, cho địa phương và cho an ninh quốc gia vì vậy cần quyết liệt xử lý để nhân dân yên ổn làm ăn.

  Trả lờiXóa
 6. Căn bản là nhiều thành phần lợi dụng hoạt động tôn giáo để thành lập ra các tổ chức đi ngược lại pháp luật, lòng dân. Vừa lợi dụng giáo dân, vừa chia rẽ dân tộc! Cần có chế tài nghiêm trị có các đối tượng này!

  Trả lờiXóa
 7. Lợi dụng tôn giáo, lợi dụng pháp luật Việt Nam để có những hành vi tuyên truyễn, xuyên tạc láo toét. Hành vi của những tên này là hết sức nguy hiểm và cần có biện pháp ngăn chặn ngay!

  Trả lờiXóa
 8. Từ một vài cá nhân lợi dụng tôn giáo mà đánh đồng cả giáo hội và cả cộng đồng tôn giáo; từ việc làm sai trái, vi phạm pháp luật đánh đồng với việc chính quyền ngăn cấm, đàn áp tôn giáo… để cho thấy luận điệu xuyên tạc xảo trả của bầy rận. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác và lên án mạnh mẽ hành động này. Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần có biện pháp mạnh mẽ để xử lý theo pháp luật đối với những đối tượng lợi dụng tôn giáo của những kẻ đê hèn này.

  Trả lờiXóa
 9. Càng ngày càng có nhiều tên linh mục biến chất lợi dụng tôn giáo để chia rẽ sự đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân, nguy hiêm hơn nữa nhưng tên linh mục biến chất này toàn giao giảng những luận điệu sai trái khiến nhân dân hiểu sai sự thật và làm theo những hành vi âm mưu bẩn thỉu của đám phản động, vì vậy chúng ta những người dân cần hết sức tỉnh táo trước những luận điều này để tránh bị lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 10. Đám lều báo dân làm báo cùng đám dận chủ đang giở chiêu bài cũ, động chạm đến vấn đề tôn giáo để vu cáo, xuyên tạc chính quyền. Không ai có hành động tuyên chiến với các tôn giáo hết mà đây chỉ là luận điệu xuyên tạc của các đối tượng dân chủ. Những lý lẽ mà các đối tượng này đưa ra không đúng thực tế mà chỉ là những luận điệu hòng lừa bịp quần chúng của các đối tượng dân chủ, chống đối.

  Trả lờiXóa
 11. ác đối tượng dân chủ không ngừng thực hiện việc xuyên tạc, luận điệu chính quyền đang “Tuyên chiến với các tôn giáo” là một trong những luận điệu của đám dận chủ. Một luận điệu được xào đi, xào lại nhiều lần và chắc chẳng còn ai lạ lẫm với những luận điệu điêu ngoa ấy nữa.

  Trả lờiXóa
 12. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào các dân tộc, để đồng bào lương giáo cùng chung sống hòa bình, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa

  Trả lờiXóa