Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN VÀ THÀNH TỰU CỦA VIỆT NAM

Ngày 10/12 hàng năm được Liên hợp quốc chọn và tôn vinh là ngày nhân quyn quốc tế (Human Rights Day). Ngày này được chọn là do vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 Liên Hợp Quốc công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyn. Vào ngày này bà Eleanor Roosevelt, nguyên Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, đã đại diện Liên Hợp Quốc tuyên đọc bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyn lịch sử tại Paris, Pháp.
NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN VÀ THÀNH TỰU CỦA VIỆT NAM
Việt Nam là quốc gia mới chí giành được độc lập từ tay giặc ngoại xâm chưa đến một thế kỷ, nhưng những thành tựu của nước ta đối với các hoạt động bảo đảm nhân quyền là rất đáng chú ý. Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chính quyền nước ta luôn chú ý chăm lo đời sống của nhân dân, chú trọng mọi biện pháp để bảo vệ và các hoạt động bảm đảm phát huy nhân quyền ở mức cao nhất.
Vào tháng 5/2009, Việt Nam bắt đầu tham gia phiên Kiểm điểm định kỳ toàn cầu (UPR) của Liên hợp quốc. Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (The Universal Periodic Review - UPR) là một tiến trình trong đó các thành tích nhân quyền của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc sẽ được kiểm điểm định kỳ. UPR là một sáng tạo đáng kể của Hội đồng Nhân quyền trên cơ sở đối xử bình đẳng với tất cả quốc gia. Cơ chế này cũng tạo cơ hội để tất cả các nước tuyên bố họ đã hành động như thế nào để cải thiện tình hình nhân quyền ở nước mình và khắc phục những thách thức đối với việc thụ hưởng quyền con người. Trong hai kỳ Kiểm định UPR mà Việt Nam đã tiến hành, các quốc gia trên thế giới đều đánh giá cao thái độ nghiêm túc, đúng đắn của Chính phủ Việt Nam về các vấn đề được đưa ra kiểm định, cũng như giải quyết những vấn đề mà các quốc gia tham vấn.
Chính vì việc tham gia tích cực trong tiến trình bảo vệ nhân quyền toàn cầu như vậy, vào sáng 12/11 (theo giờ New York), với 184 phiếu thuận trên tổng số 192 phiếu, Việt Nam trúng cử với số phiếu cao nhất trong số 14 nước thành viên mới và lần đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Sự kiện quan trọng này đã khẳng định vị thế quan trọng của nước ta trên bản đồ nhân quyền thế giới, được các quốc gia khác đánh giá rất cao về việc đảm bảo nhân quyền.
Từ khi khai sinh đến nay, Việt Nam đã tham gia ký kết hầu hết các Công ước quốc tế về nhân quyền. Ngoài việc gia nhập 4 Công ước quốc tế Genève về bảo hộ nạn nhân chiến tranh, đối xử nhân đạo với tù nhân chiến tranh (năm 1957), từ năm 1977, sau khi trở thành thành viên LHQ, Việt Nam đã từng bước tham gia hầu hết các Công ước quốc tế về quyền con người như Công ước quốc tế về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội và Công ước quốc tề về các quyền dân sự chính trị; Công ước về quyền trẻ em; Công ước về chống tra tấn; Công ước về quyền của người khuyết tật…
Việc tham gia ký kết và tuân thủ theo những quy định chung của quốc tế về nhân quyền cho thấy chủ trương của Việt Nam luôn coi trọng nhân quyền, trong đó đề cao các biện pháp bảo đảm quyền con người, kiên quyết xử lý mạnh tay những hành vi xâm phạm quyền con người hoặc lợi dụng nhân quyền để tiến hành các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác hoặc lợi ích của Nhà nước.
Mặc dù Việt Nam đã và đang được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận, đánh giá cao vấn đề nhân quyền, nhưng thế lực thù địch vẫn phủ nhận điều này, luôn tiến hành nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Tất cả các hoạt động phá hoại này đều không có tác dụng bởi sự thật nhân quyền đã quá rõ ràng và các quốc gia thù địch không thể phủ nhận tình hình nhân quyền tốt đẹp tại Việt Nam.
Công Lý

Đăng nhận xét

15 Nhận xét

 1. Mặc dù Việt Nam đã và đang được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận, đánh giá cao vấn đề nhân quyền, nhưng thế lực thù địch vẫn phủ nhận điều này, luôn tiến hành nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Tất cả các hoạt động phá hoại này đều không có tác dụng bởi sự thật nhân quyền đã quá rõ ràng và các quốc gia thù địch không thể phủ nhận tình hình nhân quyền tốt đẹp tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam là quốc gia mới chí giành được độc lập từ tay giặc ngoại xâm chưa đến một thế kỷ, nhưng những thành tựu của nước ta đối với các hoạt động bảo đảm nhân quyền là rất đáng chú ý. Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chính quyền nước ta luôn chú ý chăm lo đời sống của nhân dân, chú trọng mọi biện pháp để bảo vệ và các hoạt động bảm đảm phát huy nhân quyền ở mức cao nhất

  Trả lờiXóa
 3. Các thế lực thù địch cùng một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đối với Việt Nam vẫn không ngừng đưa ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhưng tất cả đều bị phủ nhận hoàn toàn bởi sự ghi nhận, đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế và thực tiễn sinh động trên đất nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Để nói đến các thành tựu về nhân quyền ở Việt Nam thì có thể nói cả ngày cũng không hết chuyện. Điều đó cũng đúng thôi, bởi chúng ta có thể nhìn thấy rõ những vấn đề về nhân quyền mà chúng ta đã cố gắng thực hiện trong nhiều năm qua. Nhưng các đối tượng vẫn cố gắng xoáy sâu vào vấn đề này để thực hiện các hoạt động chống đối. Đơn giản thôi, vì vấn đề nhân quyền chính là vấn đề rất nhạy cảm dễ hoạt động chống đối nên chúng có gắng xoáy sâu vào vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 5. Các thành tựu nhân quyền của Việt Nam thì đã quá rõ. Nhưng thế lực thù địch vẫn phủ nhận điều này, luôn tiến hành nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Tất cả các hoạt động phá hoại này đều không có tác dụng bởi sự thật nhân quyền đã quá rõ ràng và các quốc gia thù địch không thể phủ nhận tình hình nhân quyền tốt đẹp tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Các thế lực thù địch luôn coi nhân quyền là cái 'chìa khóa" để thực hiện các hoạt động chống đối, hòng thực hiện cái gọi là diễn biến hòa bình. Mục đích cuối cùng không có gì khác chính là hòng việc xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Điều này các thế lực thù địch không thể bao giờ có thể thực hiện được vì tình hình nhân quyền của Việt Nam đã hoàn toàn khác rồi.

  Trả lờiXóa
 7. Mặc dù Việt Nam đã và đang được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận, đánh giá cao vấn đề nhân quyền, nhưng thế lực thù địch vẫn phủ nhận điều này, luôn tiến hành nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Tất cả các hoạt động phá hoại này đều không có tác dụng bởi sự thật nhân quyền đã quá rõ ràng và các quốc gia thù địch không thể phủ nhận tình hình nhân quyền tốt đẹp tại Việt Nam

  Trả lờiXóa
 8. Mặc dù Việt Nam đã và đang được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận, đánh giá cao vấn đề nhân quyền, nhưng thế lực thù địch vẫn phủ nhận điều này, luôn tiến hành nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Tất cả các hoạt động phá hoại này đều không có tác dụng bởi sự thật nhân quyền đã quá rõ ràng và các quốc gia thù địch không thể phủ nhận tình hình nhân quyền tốt đẹp tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 9. Bằng những nỗ lực củamình, Việt Nam dần dần nhân được đánh giá cao từ quốc tế về vấn đề nhân quyền. Mặc dù các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá xuyên tạc, nhưng chúng không thể phủ nhận những thành tích mà chúng ta đã đạt được.

  Trả lờiXóa
 10. Bằng việc tham gia và chấp hành các quy định của quốc tế về nhân quyền, Việt Nam cần kiên quyết xử lý mạnh tay những hành vi xâm phạm quyền con người hoặc lợi dụng nhân quyền để tiến hành các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác hoặc lợi ích của Nhà nước - việc mà bọn dân chủ cuội vẫn thường làm!

  Trả lờiXóa
 11. Cần xử phạt nghiêm khắc đối với những hành vi lợi dụng nhân quyền để thực hiện hành vi vi phạm nhân quyền, để góp phần vào tình tình nhân quyền tốt đẹp ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. Thế mà có những đối tượng ngày ngày dùng 2 chữ nhân quyền để tiến hành chống phá nước ta. Chúng tìm mọi cách để chia rẽ nội bộ, tung tin, xuyên tạc, và lợi dụng nhân quyền để đòi tự do cho các đối tượng vi phạm pháp luật. Cần phải xử lý nghiêm những đối tượng này!

  Trả lờiXóa
 13. Việc tham gia ký kết và tuân thủ theo những quy định chung của quốc tế về nhân quyền cho thấy chủ trương của Việt Nam luôn coi trọng nhân quyền, trong đó đề cao các biện pháp bảo đảm quyền con người, kiên quyết xử lý mạnh tay những hành vi xâm phạm quyền con người hoặc lợi dụng nhân quyền để tiến hành các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác hoặc lợi ích của Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 14. Tại sao các đối tượng vẫn cố gắng xoáy sâu vào vấn đề này để thực hiện các hoạt động chống đối. Đơn giản thôi, vì vấn đề nhân quyền chính là vấn đề rất nhạy cảm dễ hoạt động chống đối nên chúng có gắng xoáy sâu vào vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 15. Mặc dù Việt Nam đã và đang được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận, đánh giá cao vấn đề nhân quyền, nhưng thế lực thù địch vẫn phủ nhận điều này, luôn tiến hành nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Tất cả các hoạt động phá hoại này đều không có tác dụng bởi sự thật nhân quyền đã quá rõ ràng và các quốc gia thù địch không thể phủ nhận tình hình nhân quyền tốt đẹp tại Việt Nam

  Trả lờiXóa