Header Ads Widget

Responsive Advertisement

LITTLE SAIGON LÀ HANG Ổ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA

Little Saigon thuộc quận Cam, California, Hoa Kỳ là nơi tập hợp những thành phần tay sai chạy trốn sau khi đất nước ta giành được độc lập vào năm 1975. Khu vực này được chính phủ Mỹ bố thí cho số cán bộ, binh lính và thân nhân của đám bại binh làm nơi tị nạn sau khi thất bại tại Việt Nam. Đây là một trong số những tụ điểm tập trung đông đảo thành phần chống phá đất nước ta.
LITTLE SAIGON LÀ HANG Ổ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA
Tại Little Saigon, lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam không được treo như mọi nơi, thay vào đó là lá cờ ba sọc (ba que) đại diện cho thây ma Việt Nam Cộng hòa đã bị xóa sổ khỏi Việt Nam. Chính vì vậy, đây không được coi là nơi có người Việt Nam sinh sống, một số thành phần mang danh Việt Kiểu nhưng thực chất là những kẻ xin tị nạn, từ chối quốc tịch Việt Nam và xin gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ.
Ngày 29/9/2017 vừa qua, Little Saigon đã tổ chức tưởng niệm Nguyễn Văn Thiệu, kẻ từng giữ chức vụ thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, đã bám đít theo lính Mỹ sang tị nạn tại Mỹ sau khi thất bại ở Việt Nam. Ở Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu là một kẻ bù nhìn, là tên tay sai đích thực cho đế quốc Mỹ khi thực hiện theo hàng loạt sự chỉ đạo của đế quốc Mỹ nhằm giết hại đồng bào của ta. Tuy nhiên, tại Little Saigon, nơi tập hợp những thành phần ô hợp, cặn bã chui rúc ở Mỹ thì Nguyễn Văn Thiệu là người hùng, là tổng thống cuối cùng của chế độ Ngụy quyền, chính vì vậy là số binh lính Ngụy tổ chức tưởng niệm cho Thiệu còn hơn cha đẻ của mình.
Dưới sự tài trợ của cha đẻ là đế quốc Mỹ, Little Saigon đã cho thành lập bảo tàng lịch sử quân lực Việt Nam Cộng hòa nhằm lưu giữ lại những gì thối nát nhất của đám thây ma binh lính Ngụy. Trên toàn thế giới, Việt Nam Cộng hòa được liệt vào danh sách một trong những đội quân thối nát, hèn mạt, yếu kém nhất lịch sử. Sau khi thất bại năm 1975, đám cán bộ và binh lính Ngụy chạy toán loạn như ong vỡ tổ, đeo bám như điả trên từng chuyến trực thăng hay tàu biển để chạy trốn.
Little SaiGon cũng là tụ điểm, đại bản doanh của tổ chức khủng bố Việt Tân, một đảng phái song hành cùng chế độ bán nước Việt Nam Cộng hòa. Hiện tại, Little Saigon vẫn duy trì đảng phản động này và dưới sự tài trợ của thế lực tư bản, Việt Tân không ngừng tiến hành nhiều hoạt động chống phá đất nước ta.
Little Saigon được các đối tượng tuyên truyền là thủ đô Sài Gòn Hải ngoại nhưng với ý nghĩa là của chế độ Việt Nam Cộng hòa, tức là nó chỉ tồn tại trong tiềm thức của những kẻ phục vụ cho chế độ tay sai bán nước này, chứ những người Việt Nam thực thụ sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài không hề quan tâm và tẩy chay những thể loại Mỹ - Ngụy này.
Công Lý

Đăng nhận xét

13 Nhận xét

 1. Đây là hang ổ của Việt Tân, là nơi mà Mỹ sử dụng để xây dựng lực lượng chống đối với chính quyền của ta

  Trả lờiXóa
 2. Little Saigon được các đối tượng tuyên truyền là thủ đô Sài Gòn Hải ngoại nhưng với ý nghĩa là của chế độ Việt Nam Cộng hòa, tức là nó chỉ tồn tại trong tiềm thức của những kẻ phục vụ cho chế độ tay sai bán nước này, chứ những người Việt Nam thực thụ sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài không hề quan tâm và tẩy chay những thể loại Mỹ - Ngụy này.

  Trả lờiXóa
 3. Dưới sự tài trợ của cha đẻ là đế quốc Mỹ, Little Saigon đã cho thành lập bảo tàng lịch sử quân lực Việt Nam Cộng hòa nhằm lưu giữ lại những gì thối nát nhất của đám thây ma binh lính Ngụy. Trên toàn thế giới, Việt Nam Cộng hòa được liệt vào danh sách một trong những đội quân thối nát, hèn mạt, yếu kém nhất lịch sử. Sau khi thất bại năm 1975, đám cán bộ và binh lính Ngụy chạy toán loạn như ong vỡ tổ, đeo bám như điả trên từng chuyến trực thăng hay tàu biển để chạy trốn.

  Trả lờiXóa
 4. Little Saigon được các đối tượng tuyên truyền là thủ đô Sài Gòn Hải ngoại nhưng với ý nghĩa là của chế độ Việt Nam Cộng hòa, tức là nó chỉ tồn tại trong tiềm thức của những kẻ phục vụ cho chế độ tay sai bán nước này, chứ những người Việt Nam thực thụ sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài không hề quan tâm và tẩy chay những thể loại Mỹ - Ngụy này.

  Trả lờiXóa
 5. Little Saigon được các đối tượng tuyên truyền là thủ đô Sài Gòn Hải ngoại nhưng với ý nghĩa là của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Vâng rõ ràng đó chỉ là luận điệu tuyên truyền mà thôi chứ những người Việt Nam họ lại thấy đây chỉ là hang ổ của đám Việt nam cộng hòa tàn tích. Chính tại nơi đây đã thường xuyên diễn ra các hoạt động chống đối Việt Nam lẫn các hoạt động ảo tưởng về sức mạnh của các đối tượng vốn là tàn tích của chế độ này.

  Trả lờiXóa
 6. Các đối tượng của chế độ Việt Nam cộng hòa đang tự huyễn hoặc mình. Các đối tượng này đang tự cho mình cái thành phố hoa lệ ngày nào. Đúng là suy nghĩ của những kẻ tâm thần chính trị, những kẻ bán nước cầu vinh, suốt đời, suốt kiếp làm tay sai cho kẻ thù. Thấy các đối tượng đang quá ảo tưởng về nơi gọi là Little Saigon.

  Trả lờiXóa
 7. Là hang ổ của đám Việt Nam cộng hòa nhưng lại được ca tụng như một Sài Gòn hoa lệ. Đây thực chất chỉ là nơi tụ họp của các đối tượng Việt Nam cộng hòa để bàn bạc và thực hiện các đối tượng chống đối. Nơi đây các đối tượng treo cờ ba sọc và coi đó như biểu tượng quốc kỳ của chế độ Việt Nam cộng hòa. Kết luận là các đối tượng này đang quá ảo tưởng về việc thành lập một chế độ Việt Nam cộng hòa.

  Trả lờiXóa
 8. Little Saigon được các đối tượng tuyên truyền là thủ đô Sài Gòn Hải ngoại nhưng với ý nghĩa là của chế độ Việt Nam Cộng hòa, tức là nó chỉ tồn tại trong tiềm thức của những kẻ phục vụ cho chế độ tay sai bán nước này, chứ những người Việt Nam thực thụ sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài không hề quan tâm và tẩy chay những thể loại Mỹ - Ngụy này.

  Trả lờiXóa
 9. Little Saigon được các đối tượng tuyên truyền là thủ đô Sài Gòn Hải ngoại nhưng với ý nghĩa là của chế độ Việt Nam Cộng hòa, tức là nó chỉ tồn tại trong tiềm thức của những kẻ phục vụ cho chế độ tay sai bán nước này, chứ những người Việt Nam thực thụ sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài không hề quan tâm và tẩy chay những thể loại Mỹ - Ngụy này.

  Trả lờiXóa
 10. Đúng là "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", những kẻ đã mang trong mình tư tưởng bài trừ Cộng sản, chống phá Cách mạng từ trong trứng nước thì khó mà thay đổi được! Lại được sự hỗ trợ tiếp tay của chính quyền Mỹ nên chúng lại càng có dịp tự sướng với nhau, lại còn tổ chức tưởng niệm đến cái chế độ thối nát, hèn nhát như VNCH

  Trả lờiXóa
 11. Little Saigon thuộc quận Cam, California, Hoa Kỳ là nơi tập hợp những thành phần tay sai chạy trốn sau khi đất nước ta giành được độc lập vào năm 1975. Khu vực này được chính phủ Mỹ bố thí cho số cán bộ, binh lính và thân nhân của đám bại binh làm nơi tị nạn sau khi thất bại tại Việt Nam. Đây là một trong số những tụ điểm tập trung đông đảo thành phần chống phá đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 12. Tại Little Saigon, lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam không được treo như mọi nơi, thay vào đó là lá cờ ba sọc (ba que) đại diện cho thây ma Việt Nam Cộng hòa đã bị xóa sổ khỏi Việt Nam. Chính vì vậy, đây không được coi là nơi có người Việt Nam sinh sống, một số thành phần mang danh Việt Kiểu nhưng thực chất là những kẻ xin tị nạn, từ chối quốc tịch Việt Nam và xin gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

  Trả lờiXóa
 13. Little Saigon đã tổ chức tưởng niệm Nguyễn Văn Thiệu, kẻ từng giữ chức vụ thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, đã bám đít theo lính Mỹ sang tị nạn tại Mỹ sau khi thất bại ở Việt Nam. Ở Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu là một kẻ bù nhìn, là tên tay sai đích thực cho đế quốc Mỹ khi thực hiện theo hàng loạt sự chỉ đạo của đế quốc Mỹ nhằm giết hại đồng bào của ta

  Trả lờiXóa