Header Ads Widget

Responsive Advertisement

VIỆT NAM KHÔNG SỢ CƠ CHẾ RÀ SOÁT VỀ NHÂN QUYỀN

Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) là cơ chế mới và liên chính phủ của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008. Cơ chế này có nhiệm vụ rà soát tổng thể các vấn đề nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, bất kể lớn hay nhỏ, phát triển và đang phát triển, định kỳ 4 - 5 năm một lần.
VIỆT NAM KHÔNG SỢ CƠ CHẾ RÀ SOÁT VỀ NHÂN QUYỀN
Năm 2013, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68 hôm 12/11/2013 đã bỏ phiếu bầu 14 nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 và Việt Nam trúng cử với số phiếu cao nhất (184/192). Trong năm nay, nước ta lại phải có báo cáo cho Hội đồng này về những kết quả thực hiện nhân quyền theo các khuyến nghị mà các thành viên của Hội đồng đã gửi cho Việt Nam.
Chính từ điều này, các nhà dân chủ trong và ngoài nước liên tục kích động, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của Việt Nam, đặc biệt là trong năm 2017 nhằm hạ bệ uy tín của nước ta, chúng tìm mọi cách để đưa Việt Nam vào danh sách CPC (các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo do Mỹ cầm đầm).
Bọn chúng không ngừng bịa đặt những vụ án do các cơ quan tư pháp xử lý liên quan đến đối tượng cơ hội chính trị, các đối tượng ngụy dân chủ, đối tượng mượn danh nghĩa dân oan…Ngoài ra, bọn chúng lợi dụng một số vấn đề nổi cộm trong xã hội gây dư luận xấu. Tất cả đều quy về một mối nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, gây hiểu nhầm về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp và hành pháp. Điển hình là việc xây dựng và ban hành Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận sâu sắc về quyền con người và quyền công dân. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam ngày càng cải thiện rõ rệt.
Khi chính quyền nước ta thu thập thông tin và xây dựng báo cáo nhân quyền để trình lên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc thì đều bị các đối tượng xấu tìm mọi cách phá hoại, xuyên tạc, tác động nhằm làm cho bên ngoài hiểu sai lệch về vấn đề nhân quyền. Hành vi này gây phương hại đến chính đất nước Việt Nam, đó là điều mà các đối tượng ngụy dân chủ, nhân quyền cố ý hướng đến.
Chính quyền nước ta luôn công khai, minh bạch mọi hoạt động, trong đó nhân quyền là vấn đề được nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhất nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân. Chính vì vậy, Việt Nam không hề né tránh hay lo sợ trước các kỳ kiểm tra, rà soát về nhân quyền của Liên Hợp quốc. Trong các kỳ kiểm tra trước đây, Việt Nam đều được nhiều quốc gia đánh giá rất cao trong việc thực hiện các cam kết, các khuyến nghị của quốc gia khác.
Công Lý

Đăng nhận xét

11 Nhận xét

 1. Chính quyền nước ta luôn công khai, minh bạch mọi hoạt động, trong đó nhân quyền là vấn đề được nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhất nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân. Chính vì vậy, Việt Nam không hề né tránh hay lo sợ trước các kỳ kiểm tra, rà soát về nhân quyền của Liên Hợp quốc. Trong các kỳ kiểm tra trước đây, Việt Nam đều được nhiều quốc gia đánh giá rất cao trong việc thực hiện các cam kết, các khuyến nghị của quốc gia khác.

  Trả lờiXóa
 2. Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) là cơ chế mới và liên chính phủ của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008. Cơ chế này có nhiệm vụ rà soát tổng thể các vấn đề nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, bất kể lớn hay nhỏ, phát triển và đang phát triển, định kỳ 4 - 5 năm một lần.

  Trả lờiXóa
 3. Chính quyền nước ta luôn công khai, minh bạch mọi hoạt động, trong đó nhân quyền là vấn đề được nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhất nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân. Chính vì vậy, Việt Nam không hề né tránh hay lo sợ trước các kỳ kiểm tra, rà soát về nhân quyền của Liên Hợp quốc. Trong các kỳ kiểm tra trước đây, Việt Nam đều được nhiều quốc gia đánh giá rất cao trong việc thực hiện các cam kết, các khuyến nghị của quốc gia khác.

  Trả lờiXóa
 4. Chính quyền nước ta luôn công khai, minh bạch mọi hoạt động, trong đó nhân quyền là vấn đề được nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhất nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân. Chính vì vậy, Việt Nam không hề né tránh hay lo sợ trước các kỳ kiểm tra, rà soát về nhân quyền của Liên Hợp quốc. Trong các kỳ kiểm tra trước đây, Việt Nam đều được nhiều quốc gia đánh giá rất cao trong việc thực hiện các cam kết, các khuyến nghị của quốc gia khác.

  Trả lờiXóa
 5. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp và hành pháp. Điển hình là việc xây dựng và ban hành Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận sâu sắc về quyền con người và quyền công dân. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam ngày càng cải thiện rõ rệt. Chính vì vậy, Việt Nam không hề né tránh hay lo sợ trước các kỳ kiểm tra, rà soát về nhân quyền của Liên Hợp quốc. Trong các kỳ kiểm tra trước đây, Việt Nam đều được nhiều quốc gia đánh giá rất cao trong việc thực hiện các cam kết, các khuyến nghị của quốc gia khác.

  Trả lờiXóa
 6. Không có gì phải sợ những luận điệu xuyên tạc lẫn đểu cáng của đám dân chủ. Cây ngay không sợ chết đứng. Đám dân chủ xuyên tạc tình hình nhân quyền của Việt Nam hòng khiến chúng ta mất uy tín trên trường quốc tế. Với những gì đã làm được của Việt Nam thì tôi tin Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò là thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016.

  Trả lờiXóa
 7. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nhiều năm qua thì Việt Nam thực sự xứng đáng trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Các lời xuyên tạc của đám dân chủ kia chỉ là mấy trò mèo chẳng ai thèm để ý cả.

  Trả lờiXóa
 8. Các nhà dân chủ trong và ngoài nước liên tục kích động, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của Việt Nam, đặc biệt là trong năm 2017 nhằm hạ bệ uy tín của nước ta, chúng tìm mọi cách để đưa Việt Nam vào danh sách CPC (các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo do Mỹ cầm đầm). Nhưng chẳng thể nào làm giảm uy tín của Việt Nam đâu. Vì đơn giản từ trước đến nay, Việt Nam luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để đảm bảo nhân quyền trên đất nước. Giờ đây với cương vị mới Việt Nam sẽ còn cố gắng hơn nữa để thực hiện các cam kết, các khuyến nghị của quốc gia khác.

  Trả lờiXóa
 9. Chính quyền nước ta luôn công khai, minh bạch mọi hoạt động, trong đó nhân quyền là vấn đề được nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhất nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân

  Trả lờiXóa
 10. Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) là cơ chế mới và liên chính phủ của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008. Cơ chế này có nhiệm vụ rà soát tổng thể các vấn đề nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, bất kể lớn hay nhỏ, phát triển và đang phát triển, định kỳ 4 - 5 năm một lần.

  Trả lờiXóa
 11. Chính quyền nước ta luôn công khai, minh bạch mọi hoạt động, trong đó nhân quyền là vấn đề được nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhất nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân. Chính vì vậy, Việt Nam không hề né tránh hay lo sợ trước các kỳ kiểm tra, rà soát về nhân quyền của Liên Hợp quốc. Trong các kỳ kiểm tra trước đây, Việt Nam đều được nhiều quốc gia đánh giá rất cao trong việc thực hiện các cam kết, các khuyến nghị của quốc gia khác.

  Trả lờiXóa