Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ĐÔI ĐIỀU NHÌN NHẬN VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Nhân quyền là một giá trị phổ quát chung cho toàn nhân loại. Đây là những quyền cơ bản mà bất kể quốc gia nào cũng phải bảo đảm cho công dân của quốc gia mình trên cơ sở pháp luật quốc tế và pháp luật của quốc gia đó. Trong thế giới ngày nay, giá trị nhân quyền đó được cộng đồng quốc tế thừa nhận và ghi nhận trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ngày 12/10/1948 của Liên Hợp quốc. Trong Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự, Chính Trị và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16/12/1966 cũng đã quy định những quyền này mang ý nghĩa quốc tế to lớn.
ĐÔI ĐIỀU NHÌN NHẬN VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM
  Việt Nam, các giá trị nhân quyền được Nhà nước rất quan tâm và được coi là mục tiêu cho sự phát triển của đất nước. Ngay từ những ngày đầu dựng nước, giá trị đó được thể hiện trong Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945 trong đó có đoạn: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể chối cãi được trong những quyền đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” . Thể hiện giá trị nhân quyền này trong suốt quá trình phát triển của chiều dài lịch sử đất nước từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ đến nay, những giá trị nhân quyền đó luôn luôn được Nhà nước tôn trọng. Trong tất cả các bản Hiến pháp của nước ta đều ghi nhận những quyền cơ bản của con người của công dân và đều được bảo đảm thực hiện bởi hành lang pháp lý.
Nhìn nhận vấn đề này, cộng đồng quốc tế cũng hết sức hoan nghênh Việt Nam trong việc tiếp thu những giá trị phổ quát về quyền con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn về Nhân quyền năm 1948 của Liên Hiệp quốc và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự, Chính Trị và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16/12/1966. Trên cơ sở ghi nhận những đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm nhân quyền nên Việt Nam được đánh giá cao trong Hội đồng bảo an, năm 2014 được bầu làm thành viên thường trực của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc.
Ở bất kể quốc gia nào cũng vậy, giá trị nhân quyền đó được bảo đảm thực hiện bởi hệ thống pháp luật quốc gia phù hợp với truyền thống dân tộc, với điều kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia đó. Hơn nữa, các quốc gia tham gia vào quan hệ quốc tế đều bình đẳng như nhau, tôn trọng lẫn nhau. Không quốc gia nào chấp nhận sự áp đặt các giá trị nhân quyền của quốc gia nào lên đất nước mình. Nếu vì động cơ kinh tế, chính trị mà áp đặt các giá trị nhân quyền của quốc gia mình lên quốc gia khác thì chính quốc gia đó đã vi phạm nghiêm trọng giá trị nhân quyền được pháp luật quốc tế thừa nhận. Việt Nam cũng không chấp nhận bất cứ các giá trị nhân quyền theo sự áp đặt của bất cứ quốc gia nào. Những giá trị nhân quyền ở Việt Nam được xây dựng trên cơ sở pháp luật quốc tế và truyền thống lập pháp của Việt Nam.
Với hành lang pháp lý được cộng đồng quốc tế và quần chúng nhân dân tôn trọng và hưởng ứng như vậy, những kẻ nào cố tình không chịu chấp nhận sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tùy từng tính chất vi phạm mà bị xử lý với các mức độ khác nhau. Ở Việt Nam có một nhóm người tự cho mình là người đấu tranh cho các giá trị nhân quyền nhưng thực chất đó là những hành vi vi  phạm nghiêm trọng pháp luật và phải bị xử lý. Nhưng khi xử lý thì chúng lại lấy các giá trị nhân quyền ra để vu cáo cho chính quyền vi phạm nhân quyền.
Vì vậy, với cách nhìn nhận ở những bình diện chung như đã phân tích ở trên thì chính những kẻ lợi dụng giá trị nhân quyền để thực hiện những mưu đồ chính trị, cũng như các thế lực chống lưng cho những hành động sai trái dó mới thực sự là những kẻ vi phạm nhân quyền, những kẻ cố tình đánh mất giá trị to lớn phổ quát của nhân quyền.
Thành Nam

Đăng nhận xét

13 Nhận xét

 1. Vì vậy, với cách nhìn nhận ở những bình diện chung như đã phân tích ở trên thì chính những kẻ lợi dụng giá trị nhân quyền để thực hiện những mưu đồ chính trị, cũng như các thế lực chống lưng cho những hành động sai trái dó mới thực sự là những kẻ vi phạm nhân quyền, những kẻ cố tình đánh mất giá trị to lớn phổ quát của nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 2. Ở bất kể quốc gia nào cũng vậy, giá trị nhân quyền đó được bảo đảm thực hiện bởi hệ thống pháp luật quốc gia phù hợp với truyền thống dân tộc, với điều kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia đó. Hơn nữa, các quốc gia tham gia vào quan hệ quốc tế đều bình đẳng như nhau, tôn trọng lẫn nhau. Không quốc gia nào chấp nhận sự áp đặt các giá trị nhân quyền của quốc gia nào lên đất nước mình. Nếu vì động cơ kinh tế, chính trị mà áp đặt các giá trị nhân quyền của quốc gia mình lên quốc gia khác thì chính quốc gia đó đã vi phạm nghiêm trọng giá trị nhân quyền được pháp luật quốc tế thừa nhận. Việt Nam cũng không chấp nhận bất cứ các giá trị nhân quyền theo sự áp đặt của bất cứ quốc gia nào. Những giá trị nhân quyền ở Việt Nam được xây dựng trên cơ sở pháp luật quốc tế và truyền thống lập pháp của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Ở Việt Nam, các giá trị nhân quyền được Nhà nước rất quan tâm và được coi là mục tiêu cho sự phát triển của đất nước. Ngay từ những ngày đầu dựng nước, giá trị đó được thể hiện trong Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945 trong đó có đoạn: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể chối cãi được trong những quyền đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” .

  Trả lờiXóa
 4. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai nhiều hoạt động hết sức cụ thể trên lĩnh vực bảo vệ nhân quyền. Đối với công tác xây dựng pháp luật về đảm bảo quyền con người và cải cách tư pháp, Nhà nước ta đã ban hành mới và bổ sung, sửa đổi một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật liên quan quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền của nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương. Hệ thống văn bản luật đã từng bước thể chế hóa các chính sách của Đảng về quyền con người, tạo cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo quyền con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Trả lờiXóa
 5. Có thể nói, Đảng, Nhà nước luôn chú đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm thực hiện được nhân dân hưởng ứng và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Với những thành tựu to lớn về mọi mặt, Việt Nam đã được Liên hợp quốc tín nhiệm bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014-2016. Tuy nhiên, đối với một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm với Việt Nam, đặc biệt là những kẻ “yêu nước”, những “nhà dân chủ” thì luôn luôn nhìn nhận vấn đề nhân quyền ở Việt Nam theo hướng tiêu cực, thường xuyên có tung ra những luận điệu xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam luôn được đáp ứng đầy đủ và phù hợp với các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chỉ có những đối tượng luôn muốn kiếm những đồng tiền từ các thế lực có mối thù với Việt Nam thì lúc nào cũng kêu ca rằng tình hình nhân quyền của Việt Nam không được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 7. Thấy đến là buồn cười, một người bình thường cũng có thể nhìn nhận một cách rõ ràng về việc Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền lợi cho người dân. Tình hình nhân quyền thì ngày càng được cải thiện, tốt lên chứ không phải như những lời kêu ca của các đối tượng tự xưng là những đối tượng dân chủ như họ nói.

  Trả lờiXóa
 8. Nhân quyền, dân chủ là vấn đề mà các anh rân chủ hay đề cập tới. Nhưng khái niệm đó không thể nói là giống hoàn toàn ở Việt Nam được. Dân chủ ở nước ta phải kỷ cương trên tinh thần phát huy dân chủ, không tuyệt đối hóa. Không phải thích thì cầm súng đi bắn người khác như ở nước tư bản nào đó. Hay đa đảng, đa nguyên. Dân chủ, nhân quyền nước ta là phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị, mà ở đây là toàn bộ nhân dân, công nhân.

  Trả lờiXóa
 9. với cách nhìn nhận ở những bình diện chung như đã phân tích ở trên thì chính những kẻ lợi dụng giá trị nhân quyền để thực hiện những mưu đồ chính trị, cũng như các thế lực chống lưng cho những hành động sai trái dó mới thực sự là những kẻ vi phạm nhân quyền, những kẻ cố tình đánh mất giá trị to lớn phổ quát của nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 10. Nhân quyền là một giá trị phổ quát chung cho toàn nhân loại. Đây là những quyền cơ bản mà bất kể quốc gia nào cũng phải bảo đảm cho công dân của quốc gia mình trên cơ sở pháp luật quốc tế và pháp luật của quốc gia đó. Trong thế giới ngày nay, giá trị nhân quyền đó được cộng đồng quốc tế thừa nhận và ghi nhận trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ngày 12/10/1948 của Liên Hợp quốc.

  Trả lờiXóa
 11. với cách nhìn nhận ở những bình diện chung như đã phân tích ở trên thì chính những kẻ lợi dụng giá trị nhân quyền để thực hiện những mưu đồ chính trị, cũng như các thế lực chống lưng cho những hành động sai trái dó mới thực sự là những kẻ vi phạm nhân quyền, những kẻ cố tình đánh mất giá trị to lớn phổ quát của nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 12. Không quốc gia nào chấp nhận sự áp đặt các giá trị nhân quyền của quốc gia nào lên đất nước mình. Nếu vì động cơ kinh tế, chính trị mà áp đặt các giá trị nhân quyền của quốc gia mình lên quốc gia khác thì chính quốc gia đó đã vi phạm nghiêm trọng giá trị nhân quyền được pháp luật quốc tế thừa nhận.

  Trả lờiXóa
 13. Ở Việt Nam có một nhóm người tự cho mình là người đấu tranh cho các giá trị nhân quyền nhưng thực chất đó là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và phải bị xử lý. Nhưng khi xử lý thì chúng lại lấy các giá trị nhân quyền ra để vu cáo cho chính quyền vi phạm nhân quyền.

  Trả lờiXóa