Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NHÓM NGHIÊN CỨU THỂ CHẾ LIỆU CÓ ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ?

Có thể nói, phong trào dân chủ hoạt động khá đa dạng. Có những hoạt động mang tính bề nổi như kích động, tổ chức biểu tình, có những anh hùng bàn phím chuyên gia chửi đồng chế độ trên không gian mạng, có những kẻ chỉ cắp cặp đi “vận động” kêu gọi nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đặc biệt, có một số tiến hành tổ chức nghiên cứu hình thành con đường lật đổ chế độ Cộng sản và thiết lập chế độ mới cho phong trào dân chủ. Mới đây, ngày 09/6/2107 trên mạng đã xuất hiện “Nhóm nghiên cứu thể chế” để thực hiện mục tiêu của phong trào dân chủ.
NHÓM NGHIÊN CỨU THỂ CHẾ LIỆU CÓ ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ?
Mục tiêu cho ra đời nhóm này là “Nhóm Nghiên cứu Thể chế là một nhóm học thuật, chúng tôi tập hợp nhau trên tinh thần học thuật và tập trung nghiên cứu về thể chế dân chủ...Chúng tôi trân trọng đưa ra Dự án Xây dựng Thể chế Dân chủ để trình bày với giới khoa học, các tổ chức chính trị và toàn thể đồng bào, mong nhận được sự góp ý, chỉ giáo và phản biện từ quý vị.”
Có lẽ, bất kỳ hình thức hoạt động nào của đám dân chủ cũng đều được che đậy, ngụy biện bằng con bài “dân chủ”. Nhóm nghiên cứu này cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng nghiên cứu thể chế dân chủ cho phong trào dân chủ Việt què quặt bấy lâu nay.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên thể loại này được đám dân chủ thành lập. Trước đó, cuối năm 2005, nhà dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức đứng ra thành lập tổ chức chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam có tên gọi “Nhóm nghiên cứu Chấn”.  Trần Huỳnh Duy Thức đã lôi kéo các nhà dân chủ khác như Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung.. tham gia. “Nhóm nghiên cứu Chấn” đã tổ chức nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và nhận định Việt Nam sẽ bị khủng hoảng kinh tế vào cuối năm 2010, lúc đó là thời cơ hành động để thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam; Thức gọi thời điểm này là “Lúc phất cờ” (viết tắt là “LPC”), lúc đó Thức sẽ tham gia lãnh đạo “Chính phủ mới” điều hành đất nước…
“Nhóm nghiên cứu Chấn”  đề ra đường lối hoạt động rất cụ thể như: Lập website “Chanlachong” tuyên truyền hoạt động lật đổ chính quyền nhând ân của tổ chức chống nhà nước “Nhóm nghiên cứu Chấn; Tuyên truyền lôi kéo tầng lớp trí thức (tập trung vào nhà báo, luật sự) để phát triển lực lượng và tranh thủ sự ủng hộ đối với hoạt động của tổ chức chống nhà nước “Nhóm nghiên cứu Chấn”; Kêu gọi Chính phủ các nước và tổ chức phi chính phủ có tư tưởng thù địch chống Việt Nam ủng hộ hoạt động của tổ chức chống nhà nước “Nhóm nghiên cứu Chấn”;  Làm ra tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự điều hành của Chính phủ; nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước truyền tải lên mạng Internet, gửi cho các tổ chức, cá nhân phản động lưu vong người Việt và các thế lực thù địch bên ngoài sử dụng chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Nhưng chúng ta cũng thấy, cho dù che đậy bằng hình thức nào thì cũng không thể dấu nổi bản chất cố hữu bên trong của nó đó là âm mưu chống chế độ. Cái giá phải trả cho những hành vi của các thành viên trong Nhóm nghiên cứu Chấn là những bản án tù rất nặng nề. Vì vậy, Nhóm nghiên cứu thể chế kia hãy liệu có đi vào vết xe đổ của Nhóm nghiên cứu Chấn của Trần Huỳnh Duy Thức năm xưa?
Công Mẫn

Đăng nhận xét

4 Nhận xét

 1. Cho dù che đậy bằng hình thức nào thì cũng không thể dấu nổi bản chất cố hữu bên trong của nó đó là âm mưu chống chế độ. Cái giá phải trả cho những hành vi của các thành viên trong Nhóm nghiên cứu Chấn là những bản án tù rất nặng nề. Vì vậy, Nhóm nghiên cứu thể chế kia hãy liệu có đi vào vết xe đổ của Nhóm nghiên cứu Chấn của Trần Huỳnh Duy Thức năm xưa?

  Trả lờiXóa
 2. Có thể nói, phong trào dân chủ hoạt động khá đa dạng. Có những hoạt động mang tính bề nổi như kích động, tổ chức biểu tình, có những anh hùng bàn phím chuyên gia chửi đồng chế độ trên không gian mạng, có những kẻ chỉ cắp cặp đi “vận động” kêu gọi nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đặc biệt, có một số tiến hành tổ chức nghiên cứu hình thành con đường lật đổ chế độ Cộng sản và thiết lập chế độ mới cho phong trào dân chủ. Mới đây, ngày 09/6/2107 trên mạng đã xuất hiện “Nhóm nghiên cứu thể chế” để thực hiện mục tiêu của phong trào dân chủ.

  Trả lờiXóa
 3. phong trào dân chủ hoạt động khá đa dạng. Có những hoạt động mang tính bề nổi như kích động, tổ chức biểu tình, có những anh hùng bàn phím chuyên gia chửi đồng chế độ trên không gian mạng, có những kẻ chỉ cắp cặp đi “vận động” kêu gọi nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Làm ra tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự điều hành của Chính phủ; nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước truyền tải lên mạng Internet, gửi cho các tổ chức, cá nhân phản động lưu vong người Việt và các thế lực thù địch bên ngoài sử dụng chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

  Trả lờiXóa