Header Ads Widget

Responsive Advertisement

PHAN VĂN LỢI RẤT NGU MUỘI KHI NÓI VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân đã được Hiến pháp quy định. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề này. Để tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân cũng như các tín đồ tôn giáo có hành lang pháp lý vững chắc để thực hiện các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được quy định trong Hiến pháp, ngày 18-11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với 417/428 đại biểu tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.
PHAN VĂN LỢI RẤT NGU MUỘI KHI NÓI VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Ngay sau khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua thì một trong những kẻ đội lốt tôn giáo, chuyên tiến hành lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hoạt động chống phá đất nước Phan Văn Lợi ngay lập tức đã lên tiếng. Trên trang cá nhân của mình, ông ta chia sẻ “Việt Cộng vừa hoàn thành sợi dây thòng lọng tròng vào cổ các tôn giáo, cực lực phản đối Luật tôn giáo của Hà Nội, một luật man rợ, phi lý, chỉ nhằm bóp nghẹt tự do tôn giáo và củng cố quyền lực của Đảng”.
Và cái lí do để vị linh mục này đưa ra quan điểm hết sức ngu xuẩn đó là: “ở các nước văn minh người ta không bao giờ ra luật tôn giáo cả. Lý do thứ hai các luật lệ trong chế độ cộng sản này không để phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi.”. Những phản ứng và những lý do mà vị thầy tu này đưa ra mới đậm chất chống phá làm sao và nó còn thể hiện trình độ hiểu biết hạn chế hết mức của Phan Văn Lợi. Bởi lẽ:
Thứ nhất, Luật tín ngưỡng, tôn giáo thể hiện chính sách dân chủ, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng và bảo đảm nguyên tắc những việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo do các tôn giáo tự giải quyết theo hiến chương, điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Điều đó đã làm lành mạnh hoá các quan hệ tôn giáo và hoạt động tôn giáo vì lợi ích chính đáng của tín đồ và tổ chức tôn giáo, vì lợi ích chung của toàn xã hội trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập và giao lưu quốc tế.
Thứ hai, ông ta nhận thức hết sức sai lầm về quan điểm của các quốc gia trên thế giới về tôn giáo. Các quốc gia văn minh trên thế giới đều có những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Để bảo đảm cho quyền này được thực thi trong đời sống xã hội thì Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nó. Điều này phản ánh quy luật tất yếu của sự phát triển của tôn giáo cũng như sự phát triển của xã hội loài người. Không những thế luật pháp quốc tế cũng đã có những quy định về quyền tự do, tín ngưỡng và việc thực hiện quyền này như tại Khoản 3, Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã quy định rõ:“Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.
Vậy, phải chăng Phan Văn Lợi nghĩ rằng, mình là một thầy tu, là một chức sắc trong cộng đồng tôn giáo nên nói gì cũng được, nói gì người ta cũng sẽ nghe theo? Nhưng xin thưa, ông ta không nói thì có lẽ chẳng ai bảo ông ta câm cả, còn khi ông ta đã nói ra thì lại cho thấy sự ngu xuẩn hết mức về trình độ hiểu biết của mình.
Công Mẫn

Đăng nhận xét

19 Nhận xét

 1. Ngay sau khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua thì một trong những kẻ đội lốt tôn giáo, chuyên tiến hành lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hoạt động chống phá đất nước Phan Văn Lợi ngay lập tức đã lên tiếng. Trên trang cá nhân của mình, ông ta chia sẻ “Việt Cộng vừa hoàn thành sợi dây thòng lọng tròng vào cổ các tôn giáo, cực lực phản đối Luật tôn giáo của Hà Nội, một luật man rợ, phi lý, chỉ nhằm bóp nghẹt tự do tôn giáo và củng cố quyền lực của Đảng”. Những phản ứng và những lý do mà vị thầy tu này đưa ra mới đậm chất chống phá làm sao và nó còn thể hiện trình độ hiểu biết hạn chế hết mức của Phan Văn Lợi.

  Trả lờiXóa
 2. Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Những luận điệu mà Phan Văn Lợi đưa ra là vu khống xuyên, vô căn cứ. Những kẻ như y cần phải sớm bị trừng trị.

  Trả lờiXóa
 3. Có thể thấy, các quy định pháp lý trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo không những phù hợp với tinh thần và nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực để đồng bào các tôn giáo “đồng hành cùng dân tộc”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần quan trọng vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. những luận điệu mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra bàn luận xung quanh nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án.

  Trả lờiXóa
 4. Những thông tin mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra là không khách quan, xuyên tạc, bóp méo những nội dung được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bởi Hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Trước hết, tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

  Trả lờiXóa
 5. Vậy, phải chăng Phan Văn Lợi nghĩ rằng, mình là một thầy tu, là một chức sắc trong cộng đồng tôn giáo nên nói gì cũng được, nói gì người ta cũng sẽ nghe theo? Nhưng xin thưa, ông ta không nói thì có lẽ chẳng ai bảo ông ta câm cả, còn khi ông ta đã nói ra thì lại cho thấy sự ngu xuẩn hết mức về trình độ hiểu biết của mình vì quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, là một quyền cơ bản của công dân, nhưng vẫn phải chịu sự điều chỉnh của nhà nước.

  Trả lờiXóa
 6. thật là khiếm nhã nhưng phải chửi một cái ĐM thằng Phan Văn Lợn(Lợi)

  Trả lờiXóa
 7. thật là khiếm nhã nhưng phải chửi một cái ĐM thằng Phan Văn Lợn(Lợi)

  Trả lờiXóa
 8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 9. Những thông tin mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra là không khách quan, xuyên tạc, bóp méo những nội dung được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bởi Hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Trước hết, tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình...

  Trả lờiXóa
 10. Những thông tin mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra là không khách quan, xuyên tạc, bóp méo những nội dung được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bởi Hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Trước hết, tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

  Trả lờiXóa
 11. lí lẽ mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra nhằm bác bỏ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn không có cơ sở, xuyên tạc trắng trợn vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân đã được Hiến pháp quy định. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề này. Để tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân cũng như các tín đồ tôn giáo có hành lang pháp lý vững chắc để thực hiện các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được quy định trong Hiến pháp

  Trả lờiXóa
 13. phải chăng Phan Văn Lợi nghĩ rằng, mình là một thầy tu, là một chức sắc trong cộng đồng tôn giáo nên nói gì cũng được, nói gì người ta cũng sẽ nghe theo? Nhưng xin thưa, ông ta không nói thì có lẽ chẳng ai bảo ông ta câm cả, còn khi ông ta đã nói ra thì lại cho thấy sự ngu xuẩn hết mức về trình độ hiểu biết của mình.

  Trả lờiXóa
 14. Linh mục Phan Văn Lợi, ông ta lợi dụng khoác chiếc áo thầy tu để tiến hành nhiều hoạt động chính trị, thậm chí là chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật.xuyên tạc luật tín ngưỡng tôn giáo, những hành động này không thể châp nhận được.

  Trả lờiXóa
 15. Cần phải có những biện pháp cứng rắn đối với linh mục Lợi trươc những hành động sai trái đi ngược lại với lời dạy của Chúa mà ông ta đang thực hiện, không thể để những chuyện như vậy xảy ra nếu muốn xây dựng công giáo chúng ta phát triển tốt đẹp

  Trả lờiXóa
 16. Chúa đã dạy những người con của thiên chúa giáo, những vị linh mục ngày đêm giảng đạo rằng, đã là một con chiên tốt phải là công dân có trách nhiệm và tốt với đất nước, đấu tranh phải dựa trên công bằng và sự thật.Nhưng linh mục Lợi thì đang đi ngược lại với những gì Chúa đã dạy, ông ta đang làm hoen ố hình ảnh của giáo hội Công giáo Việt Nam

  Trả lờiXóa
 17. Chúa đã dạy những người con của thiên chúa giáo, những vị linh mục ngày đêm giảng đạo rằng, đã là một con chiên tốt phải là công dân có trách nhiệm và tốt với đất nước, đấu tranh phải dựa trên công bằng và sự thật.Nhưng linh mục Lợi thì đang đi ngược lại với những gì Chúa đã dạy, ông ta đang làm hoen ố hình ảnh của giáo hội Công giáo Việt Nam

  Trả lờiXóa
 18. Phan Văn Lợi đang tự cho mình cái quyền muốn nói gì thì nói. Giờ đây Phan Văn Lợi nói về Luật tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng điều lạ là một người hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, hơn nữa lại được xưng danh linh mục rồi mà không hề có một hiểu biết gì về các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Ông ta phát biểu một cách vô tổ chức, vô pháp luật thể hiện sự ngu dốt, nhận thức về pháp luật không bằng một người bình thường không chuyên sâu trong lĩnh vực này. Ông nói không phải có luật tín ngưỡng tôn giáo vậy chắc các lĩnh vực khác họ cũng đòi không cần có luật trong lĩnh vực đấy. Chắc các đối tượng buôn ma túy sẽ mạnh mồm như ông vì họ cũng cho rằng không cần có Luật phòng chống ma túy.

  Trả lờiXóa
 19. Phan Văn Lợi đang tự cho mình cái quyền muốn nói gì thì nói. Giờ đây Phan Văn Lợi nói về Luật tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng điều lạ là một người hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, hơn nữa lại được xưng danh linh mục rồi mà không hề có một hiểu biết gì về các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Ông ta phát biểu một cách vô tổ chức, vô pháp luật thể hiện sự ngu dốt, nhận thức về pháp luật không bằng một người bình thường không chuyên sâu trong lĩnh vực này. Ông nói không phải có luật tín ngưỡng tôn giáo vậy chắc các lĩnh vực khác họ cũng đòi không cần có luật trong lĩnh vực đấy. Chắc các đối tượng buôn ma túy sẽ mạnh mồm như ông vì họ cũng cho rằng không cần có Luật phòng chống ma túy.

  Trả lờiXóa