Header Ads Widget

Responsive Advertisement

LÝ LUẬN CÙN CỦA ĐẶNG HỮU NAM KHI NÓI VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Ngày 18 tháng 11 vừa qua, tại kỳ họp thứ hai Quốc Hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo với 417/428 đại biểu tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã khắc phục những hạn chế trong quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, bảo đảm sự phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo; tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được quy định trong Hiến pháp năm 2013.
LÝ LUẬN CÙN CỦA ĐẶNG HỮU NAM KHI NÓI VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Tuy nhiên, đối với các nhà dân chủ, đặc biệt là những kẻ thường xuyên lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thì đây là một cơ hội để chúng lấy cớ xuyên tạc, vu cáo chính quyền. Trong số đó, không thể không nói đến sự lên tiếng của vị linh mục đang nổi đình nổi đám trong giáo phận Vinh thời gian vừa qua, linh mục Đặng Hữu Nam.
Theo như Đặng Hữu Nam thì ông ta cho rằng: “Gần như 100% những đại biểu quốc hội là Đảng viên Đảng Cộng sản, là những người sống theo chủ thuyết vô thần. Một người vô thần làm 1 luật cho tôn giáo là một sự hài hước.”
Đồng thời, Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài để lãnh đạo đất nước này, họ coi tôn giáo là kẻ thù, và đặc biệt với chúng tôi là những người công giáo thì họ càng ghé bỏ nhiều hơn nữa.”. Ngoài ra, vị linh mục này còn cho rằng Luật tín ngưỡng, tôn giáo không  phải tạo điều kiện cho những người có niềm tin tôn giáo thực thi quyền của mình, vì quyền tôn giáo là “quyền” chứ không phải “ơn huệ xin cho”: “Ở các nước trên thế giới, những người sống trong chế độ văn minh, người ta không bao giờ đả động đến luật tôn giáo. Vì chính tôn giáo của họ có luật.
Nhưng tuyên bố của vị linh mục này cho thấy bản chất đê hèn, ngu muội của một người mang danh Thiên chúa. Thể hiện:
Một là, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, những đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đây là điều không thể phủ định. Và một trong các hoạt động của Quốc hội là thông qua các luật. Điều này cũng thể hiện ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân chứ không phải là ý chí nguyện vọng của Đảng Cộng sản. Hơn nữa, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản đạt mục tiêu vì quyền lợi của người dân trong xã hội. Trong quá đảm nhiệm xứ mệnh lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống tin ngưỡng, tôn giáo của quần chúng nhân dân, tạo điều kiện cho việc thực hiện các quyền này cả trong quy định của pháp luật và trong quá trình thực hiện chứ không phải là một sự “hài hước” và càng không phải là Đảng và Nhà nước coi tôn giáo là kẻ thù. Chỉ có những kẻ lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo mới tự ngụy biện cho những hành động sai trái của mình như vậy mà thôi.
Thứ hai, Đặng Hữu Nam không những thể hiện sự thiếu hiểu biết về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở trong nước mà về quy định của pháp luật quốc tế về tín ngưỡng tôn giáo ông ta cũng chẳng hề biết gì. Những võ đoán của vị linh mục này càng cho thấy cái ngu của ông ta. Một trong các lý do dẫn đến việc ban hành luật tín ngưỡng, tôn giáo là để bảo đảm sự phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề này. Khoản 3, Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã quy định rõ:“Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.
Hơn nữa, trên thế giới rất nhiều quốc gia phát triển thì vấn đề tín ngưỡng tôn giáo đều phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, hoạt động tôn giáo phải trên quy định của pháp luật. Chẳng hạn: Điều 8 Hiến pháp năm 1947 của Cộng hòa Italia quy định: “Các tôn giáo khác Công giáo có quyền lập tổ chức theo điều lệ của mình nhưng không được trái với trật tự pháp lý của Nhà nước. Quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo đó và Nhà nước do luật pháp quy định trên cơ sở thỏa thuận với những cơ quan đại diện cho các tôn giáo đó”.Hay, Điều 26 của Luật ngày 9/12/1905 của Cộng hòa Pháp quy định: “Việc tụ tập để thực hiện các nghi lễ tôn giáo phải báo cáo và chịu sự kiểm soát của cơ quan chính quyền có chức năng giữ gìn trật tự công cộng. Cấm việc hội họp có tính chất chính trị ở nơi chuyên dùng vào việc thờ cúng và thực hành nghi lễ tôn giáo”….
Thứ ba, tất cả những luận điệu của Đặng Hữu Nam nó chỉ phù hợp với những hành động chống phá nhà nước trong thời gian vừa qua của ông ta. Hành động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành những hoạt động bất chấp pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại với lợi ích, đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo và đang đẩy đàn chiên của mình vào con đường vi phạm pháp luật của ông ta là điều đáng lên án. Với những hành động chống phá cụ thể thời gian vừa qua, với những luận điệu xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đặng Hữu Nam thì đến lúc Nhà nước cần phải có những chế tài đối với kẻ lợi dụng tự do tôn giáo, lợi dụng chiếc áo thầy tu này.
Thành Nam

Đăng nhận xét

18 Nhận xét

 1. Đặng Hữu Nam, ông ta lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành những hoạt động bất chấp pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại với lợi ích, đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo và đang đẩy đàn chiên của mình vào con đường vi phạm pháp luật của ông ta là điều đáng lên án. Với những hành động chống phá cụ thể thời gian vừa qua, với những luận điệu xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đặng Hữu Nam thì đến lúc Nhà nước cần phải có những chế tài đối với kẻ lợi dụng tự do tôn giáo, lợi dụng chiếc áo thầy tu này.

  Trả lờiXóa
 2. đúng là một kẻ tâm thần, thể hiện sự ngu muội của mình. Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng nhân dân, biết lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân trong đó có những người theo tôn giáo, tôn trọng tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, những kẻ lợi dụng tôn giáo, và các vấn đề tôn giáo, có những hành vi vi phạm pháp luật như linh mục Đặng Hữu Nam đều phải xử lý theo pháp luật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đây không phải là lần đầu tiên vị linh mục này đánh người. Và chính những hành động đánh người vô cớ của Lm Đặng Hữu Nam đã bị sự lên án chỉ trích của rất nhiều người dân, các cơ quan chức năng và cả những người giáo dân trong giáo xứ của mình. Xem thêm tại đây: (http://www.baonghean.vn/xa-hoi/201611/cac-nhan-chung-vu-linh-muc-vo-co-danh-nguoi-o-an-hoa-len-tieng-2757628/).

   Xóa
 3. Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm
  Theo như Đặng Hữu Nam thì ông ta cho rằng: “Gần như 100% những đại biểu quốc hội là Đảng viên Đảng Cộng sản, là những người sống theo chủ thuyết vô thần. Một người vô thần làm 1 luật cho tôn giáo là một sự hài hước.”
  Đồng thời, “Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài để lãnh đạo đất nước này, họ coi tôn giáo là kẻ thù, và đặc biệt với chúng tôi là những người công giáo thì họ càng ghé bỏ nhiều hơn nữa.”. Ngoài ra, vị linh mục này còn cho rằng Luật tín ngưỡng, tôn giáo không phải tạo điều kiện cho những người có niềm tin tôn giáo thực thi quyền của mình, vì quyền tôn giáo là “quyền” chứ không phải “ơn huệ xin cho”: “Ở các nước trên thế giới, những người sống trong chế độ văn minh, người ta không bao giờ đả động đến luật tôn giáo. Vì chính tôn giáo của họ có luật.”

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những hành động đánh người, những câu chuyện tụ tập biểu tình kích động bạo loạn của vị linh mục này đã và đang bị những người dân nơi đây lên tiếng kịch liệt phản đối.

   Xóa
 4. Loại này đã ngu thì phải biết tựa cột mà nghe, đằng này lại còn tỏ ra nguy hiểm bàn chuyện chính trị. Đi ra đường thì thấy trẻ em đi học về nhốn nháo là đánh con người ta phải đi khâu. Thấy người dân mà nói gì không vừa tai ý mình là đánh. Hành xử theo thói côn đồ, lại còn đòi bàn chuyện này, chuyện nọ. Loại ếch ngồi đáy giếng!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thật không hết nỗi ngạc nhiên, đường đường là một người đứng đầu cai quản một giáo xứ tại sao y lại có những hành động đánh người vô cớ để giờ đây cái tên “Linh mục đánh người” “tên côn đồ chợ búa” lại gắn với Đặng Hữu Nam trong tâm trí của người dân nơi đây.

   Xóa
  2. Hành động ngang ngược đánh người gây thương tích vi phạm pháp luật của linh mục Đặng Hữu Nam là không thể chấp nhận. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ và đưa ra truy tố trước pháp luật đối với những người vi phạm pháp luật trên, bất luận người đó là ai.

   Xóa
 5. Một lý luận cùn nữa của Đặng Hữu Nam. Chính cái phát biểu của Đặng Hữu Nam đã cho thấy Đặng Hữu Nam lại đang tự mình mắc cái sai lầm là ép buộc người khác phải theo một tôn giáo nào đó. Ông ta nói '“Gần như 100% những đại biểu quốc hội là Đảng viên Đảng Cộng sản, là những người sống theo chủ thuyết vô thần. Một người vô thần làm 1 luật cho tôn giáo là một sự hài hước', vậy phải chẳng ông ta đang áp đặt việc những người là đảng viên tham gia quốc hội phải tham gia một tôn giáo nào đó thì mới được phép xây dựng dự thảo về tôn giáo. Thế thì hàng nghìn ngành nghề khác cũng lý luận được. Đó là những nhà báo, những nhà xây dựng, những Công an... cũng lên tiếng được. Đó là những đại biểu Quốc hội có hoạt động trong lĩnh vực này không để ban hành các Luật trong lĩnh vực này. Sự so sánh đấy đã cho thấy Đặng Hữu Nam có lý luận cùn và ngu xuẩn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hành động đánh người vô cớ của Lm Đặng Hữu Nam đối với bác Hồ Vĩnh Lai và em học sinh Nguyễn Văn Lực là điều không thể chấp nhận được. Ngay cả khi những nạn nhân do sự hành hung vô cớ của mình đang điều trị nhưng Đặng Hữu Nam vẫn vô tư thản nhiên như không có một điều gì sảy ra và không một lời xin lỗi thậm chí hỏi thăm. Liệu đây có phải là một Linh mục, một người cai quản một giáo xứ một người được thiên chúa ban phước, đặt ân tin?

   Xóa
 6. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, những đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đây là điều không thể phủ định. Nhân dân bầu ra các đại biểu Quốc hội để thay mặt họ thực hiện các quyền của họ. Một trong các hoạt động đó là hoạt động lập pháp. Việc Quốc hội thông qua một dự án luật là điều hoàn toàn bình thường, chẳng có gì phải bàn cãi. Chỉ có những kẻ không hiểu điều đó thì mới cho rằng đó là hoạt động không đúng. Đặng Hữu Nam chính là một trong những kẻ không có một hiểu biết tối thiểu về Quốc hội, về cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 7. Việc Đặng Hữu Nam lợi dụng đức tin của bà con giáo dân thì ai cũng biết, nhưng do hắn sử dụng quyền lực của mình để không chế ép buộc bà con mà thôi. Hắn dùng những thần quyền giáo lý của tôn giáo mình khiến người dân bị bắt buộc tin và nghe theo hắn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. sau lần này người dân nơi đây đã phần nào hiểu hơn về vị Linh mục này, những cam đảm đã được thể hiện bằng việc dám lên tiếng kịch liệt phản đối mạnh mẽ những hành động của Lm Đặng Hữu Nam.

   Xóa
  2. Đã đến lúc những người giáo dân Phú Yên cần lên tiếng cho loại bỏ cái xấu xa ngự trị, sự khuôn khổ không thể chấp nhận được từ một vị linh mục hay thực chất là một tên côn đồ xấu xa.

   Xóa
  3. Lên án mạnh mẽ hơn chứ, một hành động của một con ác quỷ chứ chẳng phải kính chúa gì nữa đâu. Thiết nhgix, cũng đã đến lúc những người giáo dân Phú Yên cần lên tiếng cho loại bỏ cái xấu xa ngự trị, sự khuôn khổ không thể chấp nhận được từ một vị linh mục hay thực chất là một tên côn đồ xấu xa.

   Xóa
 8. trong thời gian qua câu chuyện về một Linh mục đánh người vô cớ đã được cộng đồng xã hội rất để tâm và tỏ ra hết sức phẩn nộ. Không ai khác, Đặng Hữu Nam – một Linh mục đứng đầu quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. T

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. rong thời gian qua câu chuyện về một Linh mục đánh người vô cớ đã được cộng đồng xã hội rất để tâm và tỏ ra hết sức phẩn nộ. Không ai khác, Đặng Hữu Nam – một Linh mục đứng đầu quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Con quỷ núp bóng một cha xứ

   Xóa
 9. Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra xác định được tỉ lệ thương tật của nạn nhân trên 11% thì hành vi của linh mục và nhóm thanh niên đánh người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội cố ý gây thương tích”.

  Trả lờiXóa