Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TỰ DO BÁO CHÍ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN LÀNH MẠNH CỦA XÃ HỘI

Tự do báo chí là một quan niệm khá mở. Các quốc gia, các thể chế chính trị trên thế giới có quan niệm không giống nhau, không đồng nhất với nhau về tự do báo chí. Cho dù ở thể chế nào đi nữa thì tự do báo chí bao giờ cũng phải hướng tới mục tiêu tối thượng là: “Mỗi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong khi hưởng thụ các quyền tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi trong một xã hội dân chủ” như Điều 29 của “Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền” (năm 1948) của Liên hợp quốc đã khẳng định.
         
TỰ DO BÁO CHÍ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN LÀNH MẠNH CỦA XÃ HỘI
Theo nghiên cứu của các chuyên gia trên thế giới, thì không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền “tự do báo chí,” “tự do ngôn luận” là tuyệt đối. Và thực tiễn lịch sử báo chí thế giới đã chứng minh rằng, không có một nền báo chí của quốc gia nào, một cơ quan báo chí, một nhà báo nào được quyền “đứng trên", "đứng ngoài” pháp luật hay không tuân thủ những phép tắc, chuẩn mực, phong tục, tập quán của cộng đồng dân tộc. Cố tình làm trái những nguyên tắc sơ đẳng này, báo chí có thể phải trả giá đắt.
          Một nền báo chí có được xem là tự do hay không trước hết phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, bản chất, mục đích hoạt động của nó. Kể từ khi Báo Thanh Niên xuất bản số đầu (ngày 21-6-1925) đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua 91 năm. So với một số nước trên thế giới, dù ra đời muộn hơn, nhưng với vai trò phản ánh và tham gia phản biện xã hội, báo chí ngày càng là một kênh quan trọng để các cơ quan chức năng tham khảo nhằm bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sao cho sát hợp hơn cuộc sống nhân dân. Cùng với việc phát hiện, biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, báo chí đã tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả trong chống tham nhũng, quan liêu và các tệ nạn xã hội, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
          Mặt khác, để đảm bảo quyền tự do báo chí ở Việt Nam còn được thể hiện dân chủ, công khai ở Điều 10, Điều 11 Luật Báo chí năm 2016. Trong đó, Điều 10 quy định công dân có quyền: “1. Sáng tạo tác phẩm báo chí; 2. Cung cấp thông tin cho báo chí; 3. Phản hồi thông tin trên báo chí; 4. Tiếp cận thông tin báo chí; 5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí; 6. In, phát hành báo in”. Điều 11 quy định công dân có quyền tự do ngôn luận trên báo chí, thể hiện ở các nội dung: “1. Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới; 2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác”. Khoản 3, Điều 13 của luật này cũng quy định rõ: “Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”.
          Rõ ràng, bản chất của một nền báo chí tự do trước hết phải bắt nguồn từ đối tượng phản ánh và phục vụ. Báo chí Việt Nam luôn xác định “Vì nhân dân phục vụ” là phương châm hành động, là quan điểm nhất quán trong mọi hoạt động của mình.
          Chính vì thế, chúng ta đang phấn đấu xây dựng một nền báo chí tự do, trong đó nhà báo được tự do hành nghề, tự do cống hiến sức sáng tạo của mình để phục vụ công chúng theo đúng lương tâm và trách nhiệm của người làm báo chân chính vì mục đích cao cả của đất nước, của dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những nhà báo chân chính, thì cũng còn một số “nhà báo tự do”... lợi dụng quyền tự do báo chí để cố tình cho đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân; bịa đặt thông tin gây hoang mang dư luận; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc... Những hành vi đó là vi phạm pháp luật. Chúng ta đang sống trong một xã hội pháp quyền, mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật và bất cứ ai vi phạm pháp luật đều phải xử lý.
          Có thể khẳng định, ở Việt Nam, đã thực sự có tự do ngôn luận, tự do báo chí trên cơ sở từng nhà báo thực hiện đúng pháp luật, nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người cầm bút trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nếu ai đó cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để công khai chống Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc đều bị xử lý bình đẳng, nghiêm minh bằng hành chính hoặc bằng pháp luật. Điều này là hiển nhiên và không có gì khác biệt so với bất cứ một quốc gia độc lập có chủ quyền nào.
                                                                                                        Lê Minh

Đăng nhận xét

8 Nhận xét

 1. Báo chí nếu như làm tốt công tác của mình theo đúng nghĩa thì sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước, góp phần đưa ra ánh sáng những điểm còn hạn chế để sửa chữa, nêu những gương sáng để mọi người học tập, nhưng nếu mà báo chí lại biến chất thì quả thật là hậu quả khôn lường.

  Trả lờiXóa
 2. Đấu tranh các quyền cho nhân dân là mục đích để đất nước tốt hơn, để cuộc sống của người dân văn minh, phát triển hơn chứ không phải là để phục vụ một mưu đồ nào đó. Quyền tự do báo chí cũng vậy. Nhân dân cần được thông tin, cần được tự do ngôn luận, nhưng không thể đứng trên, đứng ngoài pháp luật. không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền “tự do báo chí,” “tự do ngôn luận” là tuyệt đối, Việt Nam cũng vậy thôi

  Trả lờiXóa
 3. Tự do báo chí là một quan niệm khá mở. Các quốc gia, các thể chế chính trị trên thế giới có quan niệm không giống nhau, không đồng nhất với nhau về tự do báo chí. Cho dù ở thể chế nào đi nữa thì tự do báo chí bao giờ cũng phải hướng tới mục tiêu tối thượng là: “Mỗi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong khi hưởng thụ các quyền tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi trong một xã hội dân chủ” Những kẻ lợi dụng báo chí để công khai chống Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc đều bị xử lý bình đẳng, nghiêm minh bằng hành chính hoặc bằng pháp luật.

  Trả lờiXóa
 4. Báo chí là một phần không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Nó là 'món ăn' tinh thần mà bất cứ ai cũng cần. Vì càng có tầm quan trọng thì lại càng có nhiều nguy hại. Khi nhà báo bị lợi dụng, ngòi bút bị bẻ cong vì các mục đích khác nhau vượt ra ngoài khuôn khổ của một nhà báo chân chính thì tác hại cũng rất lớn. Nắm bắt được điều đó, các thế lực thù địch luôn lợi dụng báo chí là một loại vũ khí tiết kiệm nhất để tiến hành các cuộc cách mạng phá hoại đất nước ta. Chúng dùng mọi thủ đoạn để biến hóa ngòi bút thành các luận điệu khác nhau: khi thì công kích, đả phá chính quyền; khi thì thành luận điệu kích động quần chúng nhân dân tham gia biểu tình; khi thì hô hào Công an đánh người... Vâng chúng lợi dụng sự tự do ngôn luận để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật và hơn hết là thực hiện âm mưu lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam, phá hoại Nhà nước ta. Một nền báo chí chân chính không bao giờ chấp nhận điều đó. Chúng ta hãy cùng lên án để loại bỏ các cá nhân làm ảnh hưởng đến một nghề cao quý - nghề báo.

  Trả lờiXóa
 5. Ở nước ta hoàn toàn có tự do báo chí. Nhưng các đối tượng xấu cũng lợi dụng tự do báo chí này để tiến hành các hoạt động phá hoại, chống đối lợi dụng quyền tự do báo chí để cố tình cho đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân; bịa đặt thông tin gây hoang mang dư luận; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc. Những hành động này đều nhằm mục đích chống đối để phục vụ các nhu cầu của các đối tượng, để phục vụ cái gọi là các cuộc cách mạng màu ở nước ta. Những nhà báo tự do đó làm ảnh hưởng đến giới báo chí, làm nhiều người có những cái nhìn sai lệch về các nhà báo chân chính nước ta. Để có một nền báo chí lành mạnh chúng ta hãy lên án những hành động lợi dụng tự do báo chí để thực hiện các mục đích chống đối để góp phần vì sự phát triền lành mạnh của báo chí nước nhà.

  Trả lờiXóa
 6. không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền “tự do báo chí,” “tự do ngôn luận” là tuyệt đối. Và thực tiễn lịch sử báo chí thế giới đã chứng minh rằng, không có một nền báo chí của quốc gia nào, một cơ quan báo chí, một nhà báo nào được quyền “đứng trên", "đứng ngoài” pháp luật hay không tuân thủ những phép tắc, chuẩn mực, phong tục, tập quán của cộng đồng dân tộc. Cố tình làm trái những nguyên tắc sơ đẳng này, báo chí có thể phải trả giá đắt.

  Trả lờiXóa
 7. bản chất của một nền báo chí tự do trước hết phải bắt nguồn từ đối tượng phản ánh và phục vụ. Báo chí Việt Nam luôn xác định “Vì nhân dân phục vụ” là phương châm hành động, là quan điểm nhất quán trong mọi hoạt động của mình. Chính vì thế, chúng ta đang phấn đấu xây dựng một nền báo chí tự do, trong đó nhà báo được tự do hành nghề, tự do cống hiến sức sáng tạo của mình để phục vụ công chúng theo đúng lương tâm và trách nhiệm của người làm báo chân chính vì mục đích cao cả của đất nước, của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 8. nếu ai đó cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để công khai chống Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc đều bị xử lý bình đẳng, nghiêm minh bằng hành chính hoặc bằng pháp luật. Điều này là hiển nhiên và không có gì khác biệt so với bất cứ một quốc gia độc lập có chủ quyền nào.

  Trả lờiXóa