Header Ads Widget

Responsive Advertisement

HÃY ĐỂ LƯƠNG TÂM NHÀ BÁO ĐỨNG TRÊN TẤT CẢ!

Những ngày gần đây, các nhà DÂM CHỦ đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu, tuyên truyền, đả kích về ngày báo chí Việt Nam trên các diễn đàn như danlambao, bauxit... tuyên truyền, bịa đạt những đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tự do báo chí.
HÃY ĐỂ LƯƠNG TÂM NHÀ BÁO ĐỨNG TRÊN TẤT CẢ!
Tôi xin đưa ra một số điểm chú ý về ngày Báo chí Việt Nam như sau. Ngày 21/6/1925 là ngày kỉ niệm ra đời của báo "Thanh niên" do Bác Hồ sáng lập. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có "Gia Định báo" và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng báo "Thanh niên" đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo "Thanh niên", báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.Với ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5/2/1985 lấy ngày 21.6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.
Ngày 21.6.2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đám DÂM CHỦ YÊU NƯỚC, YÊU TỰ DO BÁO CHÍ đang tích cực tuyên truyền, bịa đặt về chính sách và pháp luật của nhà nước ta về báo chí. Trước khi các thánh DÂM LÀ CHÍNH, CHỦ LÀ PHỤ hãy bỏ ra một ít thời gian để tìm hiểu thêm về chính sách và pháp luật về báo chí nhé!
Nếu không có thời gian thì tôi sẽ tóm lược một số nội dung chính cho các thánh DÂM CHỦ như sau: Luật Báo chí năm 1989 được sửa đổi, bổ sung ngày 12/06/1999 có nêu:
Thứ nhất, lý do Luật Báo chí ra đời: Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân; Để phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thứ hai, nguyên tắc của luật báo chí: Điều 2: Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí: Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng.
Các nhà DÂM CHỦ có thấy bối rối khi biết lý do mà luật báo chí ra đời cũng như là nguyên tắc của nó hay không? Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất coi trọng quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận và luôn tạo điều kiện để cong dân thực hiện quyền tự do báo chí, cho nên Luật Báo chí ra đời là sự cần thiết và đúng đắn.
Các nhà báo chân chính ở trong và ngoài nước luôn đưa tin một cách khách quan, nhanh chóng để tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân có thể kịp thời tiếp cận các thông tin một cách chính xác, khoa học. Nhưng các nhà báo DÂM CHỦ thì không nghĩ vậy. Họ thích viết về những chủ đề chưa có tính xác thực, các chủ đề giật gân, và tất nhiên, các nhà DÂM CHỦ sẽ lồng ghép các suy nghĩ chủ quan, lệch lạc của bản thân mình để tuyên truyền, kích động quần chúng nhân dân suy nghĩ xấu theo luồng phân tích của họ.
Tôi biết các bạn DÂM CHỦ xuyên tạc, đả kích các vấn đề, nội dung nhạy cảm cũng chỉ vì tiền thôi, các bạn hãy tỉnh ngộ nhé! Hãy để lương tâm của nhà báo đứng trên mọi lợi ích! Chào thân ái và quyết thắng!
                                                                                                LOXEBEN

Đăng nhận xét

3 Nhận xét

  1. Các nhà DÂM CHỦ có thấy bối rối khi biết lý do mà luật báo chí ra đời cũng như là nguyên tắc của nó hay không?

    Trả lờiXóa
  2. Hôm này là ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam. Chúc cho các anh chị trong ngành sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. và hãy dùng lương tâm để hành nghề

    Trả lờiXóa
  3. Các nhà DÂM CHỦ có thấy bối rối khi biết lý do mà luật báo chí ra đời cũng như là nguyên tắc của nó hay không? Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất coi trọng quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận và luôn tạo điều kiện để cong dân thực hiện quyền tự do báo chí, cho nên Luật Báo chí ra đời là sự cần thiết và đúng đắn.

    Trả lờiXóa