Header Ads Widget

Responsive Advertisement

VÕ VĂN ÁI XUYÊN TẠC LUẬT BÁO CHÍ

Sáng ngày 5/4/2016, Dự thảo Luật Báo chí đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 445 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tại hội trường đã có 442 đại biểu tán thành thông qua Luật Báo chí sửa đổi, bằng 89,47%. Luật báo chí được thông qua có 6 chương với 61 điều (tăng 25 điều), trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành. 
 Luật Báo chí mới sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự nghiệp Báo chí cách mạng nước nhà không ngừng phát triển bền vững, đóng góp ngày càng xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
VÕ VĂN ÁI XUYÊN TẠC LUẬT BÁO CHÍ
Chân dung Võ Văn Ái. Ảnh: internet
Tuy nhiên, theo lời của “nhà yêu nước” Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam thì đây lại là Luật “tăng cường vũ khí pháp luật để giết chết tự do tại Việt Nam, cùng với thời gian nhà cầm quyền gia tăng các cuộc đàn áp chống quyền tự do ngôn luận.” Chưa dừng lại ở đó, “nhà yêu nước” này còn có những bình luận hết sức mơ hồ và phi lý nhằm vu khống chính quyền Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận của con người..
Trên hai tuần lễ qua, 7 nhà hoạt động nhân quyền đã bị kết án tuỳ tiện 22 năm tù giam vì họ sử dụng chính đáng quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình, cùng thời với việc đưa Bộ trưởng Công an lên làm Chủ tịch nước...”
“Luật Báo Chí Sửa đổi trở thành tấm chắn bảo vệ chế độ chống lại mọi hình thức biểu tỏ tự do. Luật này gia tăng các điều cấm đoán (từ 4 lên 13 điều), điều nào cũng mơ hồ và hạn chế. Ví dụ như cấm phát hành “những thông tin méo mó về Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam “, “vu khống chính quyền”, những bài báo chống lại “chính sách đoàn kết quốc tế”, những tin tức “báo động” để “gieo chia rẽ giữa nhân dân với nhà nước”….
Xin thưa với “nhà yêu nước” rằng như trên đã nói thì Luật báo chí vừa được thông qua đã tiếp tục thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân chứ không như lời ông đâu ạ? Còn pháp luật của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều có những quy định bảo về quyền của công dân nước họ và đều có những quy định về nghĩa vụ của công dân đó. Điều đó mới đảm bảo cho xã hội được hài hòa và nằm trong một trật tự nhất định chứ không một quốc gia nào chỉ quy định quyền và bảo đảm quyền mà không quy định nghĩa vụ đi kèm.
Ở Việt Nam cũng thế, các văn bản quy phạm pháp luật đều có những yếu tố đảm bảo quyền con người, quyền công dân từ Hiến pháp đến các luật, văn bản dưới luật. Trong đó, luật báo chí cũng đã cụ thể hóa các quyền tự do ngôn luận một cách khá đầy đủ. Chương II của Luật này với 04 điều quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, trong đó quy định công dân có quyền: Sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí, in và phát hành báo in; góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và thành viên của các cơ quan, tổ chức đó.
Và để đảm bảo trật tự xã hội trong lĩnh vực này,  Điều 9 Luật Báo chí mới đã quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, trong đó đã quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn một số hành vi so với Luật Báo chí hiện hành, có bổ sung một số hành vi như: Thông tin quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án, thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em, thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng...Những hành vi cấm đăng, phát thông tin quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 đã có sự tương thích với các quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015, các hành vi bị cấm khác đã tương thích với Bộ Luật dân sự và các luật khác, đảm bảo tính khả thi trong thực tế.
Vì vậy, quyền tự do ngôn luận của công dân ở Việt Nam luôn được đảm bảo . Nhưng những công dân nào cố tình vi phạm các quy định đó thì sẽ bị xử lý để đảm bảo trật tự xã hội. Điều đó là hoàn toàn phù hợp. Còn “7 nhà hoạt động nhân quyền đã bị kết án tuỳ tiện 22 năm tù giam vì họ sử dụng chính đáng quyền tự do ngôn luận” mà ông nêu ra trên đây đó là những kẻ đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận của mình để hoạt động chống phá nhà nước, đi ngược lại với lợi ích của quần chúng nhân dân vì phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật hình sự nên việc xử lý cũng là điều hợp lý mà thôi. Và với chỉ những người yêu nước như ông mới thấy khó hiểu về các thuật ngữ trong Luật báo chí để mà chóc ngoáy và lên tiếng bảo vệ cho đám đồng đẳng mà thôi.
 Công Mẫn

Đăng nhận xét

8 Nhận xét

 1. Luật báo chí sẽ góp phần tăng cường và củng cố hơn về mặt pháp luật quyền tự do ngôn luận của công dân, đồng thời với đó nó cũng siết chặt hơn những thông tin không được phép đăng tải trên báo chí, và những thông tin đó thì hoàn toàn là những thông tin có ảnh hưởng xấu đến xã hội.

  Trả lờiXóa
 2. Luật Báo chí được ban hành sẽ góp phần tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước trong quản lý công tác này, hạn chế các hành vi lợi dụng báo chí để xâm phạm an ninh quốc gia. Nhà yêu nước Võ Văn Ái đang cố tình xuyên tạc về những tính tích cực sẽ mang lại trong thời gian tới với thái độ hằn học. Một điều dễ giải thích đó là việc Luật báo chí có hiệu lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kiếm tiền từ các bài viết phá hoại, chống đối của các nhà yêu nước kiểu này.

  Trả lờiXóa
 3. Bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng cần có những quy định được coi là hành lang pháp lý để bảo vệ chủ quyền, quốc gia dân tộc của mình. Luật báo chí cũng được coi là một trong những quy định đó. Không có một quốc gia nào được coi là ngoại lệ với điêu này. Luật báo chí ra đời là một điều rất đáng mừng đối với các cơ quan chức năng đang còn nhiều thiếu sót trong quản lý hoạt động này. Nhà yêu nước kiểu Võ Văn Ái lên tiếng chỉ trích Luật báo chí càng cho thấy chính Võ Văn Ái và các đối tượng khác đang 'sợ" khi Luật báo chí có hiệu lực.

  Trả lờiXóa
 4. Luật Báo chí mới được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế hiện nay. Luật Báo chí được coi là hành lang pháp lý trong hoạt động báo chí, thể hiện quyền tự do ngôn luận trong khuôn khổ quy định, tạo điều kiện cho các nhà báo chân chính phát huy khả năng của mình nhưng cũng đồng thời là đòn chí mạng với những kẻ coi thường luật pháp, lợi dụng hoạt động tự do báo chí để tuyên truyền chống Việt Nam

  Trả lờiXóa
 5. Luật Báo chí mới được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế hiện nay. Luật Báo chí được coi là hành lang pháp lý trong hoạt động báo chí, thể hiện quyền tự do ngôn luận trong khuôn khổ quy định, tạo điều kiện cho các nhà báo chân chính phát huy khả năng của mình nhưng cũng đồng thời là đòn chí mạng với những kẻ coi thường luật pháp, lợi dụng hoạt động tự do báo chí để tuyên truyền chống Việt Nam

  Trả lờiXóa
 6. Luật báo chí sửa đổi bổ sung sẽ phù hợp hơn với thực tế đất nước hiện nay. Khi mà trong nước cũng như kẻ chống đối Việt Nam ở nước ngoài, bọn chúng luôn mượn danh tự do báo chí, tự do ngôn luận để có lời nói, bài viết xuyên tạc chính quyền, nhà nước Việt Nam. Mong rằng luật sớm đem vào áp dụng.

  Trả lờiXóa
 7. quyền tự do ngôn luận của công dân ở Việt Nam luôn được đảm bảo . Nhưng những công dân nào cố tình vi phạm các quy định đó thì sẽ bị xử lý để đảm bảo trật tự xã hội. Điều đó là hoàn toàn phù hợp. Còn “7 nhà hoạt động nhân quyền đã bị kết án tuỳ tiện 22 năm tù giam vì họ sử dụng chính đáng quyền tự do ngôn luận” mà ông nêu ra trên đây đó là những kẻ đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận của mình để hoạt động chống phá nhà nước, đi ngược lại với lợi ích của quần chúng nhân dân vì phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật hình sự nên việc xử lý cũng là điều hợp lý mà thôi.

  Trả lờiXóa
 8. Xin thưa với “nhà yêu nước” rằng như trên đã nói thì Luật báo chí vừa được thông qua đã tiếp tục thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân chứ không như lời ông đâu ạ? Còn pháp luật của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều có những quy định bảo về quyền của công dân nước họ và đều có những quy định về nghĩa vụ của công dân đó. Điều đó mới đảm bảo cho xã hội được hài hòa và nằm trong một trật tự nhất định chứ không một quốc gia nào chỉ quy định quyền và bảo đảm quyền mà không quy định nghĩa vụ đi kèm.

  Trả lờiXóa