Header Ads Widget

Responsive Advertisement

LỢI DỤNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG KHÔNG PHẢI ĐẤT DIỄN CỦA NHỮNG KẺ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ

Như chúng ta đã biết, tham nhũng là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Nó hiện hữu ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, giàu nghèo, phát triển hay đang phát triển hoặc kém phát triển. Và hiện nay, tham nhũng được coi là vấn nạn nghiêm trọng ở nhiều quốc gia.
          Tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước ta nhận diện và thẳng thắn chỉ ra ngay từ thời kỳ xây dựng chính quyền cách mạng non trẻ sau năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng coi tham nhũng, quan liêu, lãng phí là giặc nội xâm, kẻ thù của nhân dân. Trong các văn kiện của Đảng, pháp luật của nhà nước đều nói đến tệ nạn này, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Không dừng lại ở nhận diện, Đảng và Nhà nước ta luôn coi đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời xác định phòng chống tham nhũng (PCTN) là một trong những đối sách phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nhiều văn bản Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”…; cùng với đó Luật PCTN (bổ sung, sửa đổi năm 2007 và năm 2012) có hiệu lực từ ngày 1-6-2006, đồng bộ với nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành, hoặc có liên quan nhằm cụ thể hóa việc triển khai Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020… Qua đó, cho thấy PCTN ở nước ta được triển khai một cách quyết liệt, toàn diện. Việc chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã có chất lượng, hiệu quả hơn; hợp tác quốc tế trong PCTN tích cực, chủ động hơn…         
LỢI DỤNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG KHÔNG PHẢI ĐẤT DIỄN CỦA NHỮNG KẺ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ
Tuy nhiên những năm qua, các đối tượng cơ hội chính trị thường khai thác, lợi dụng một số vụ án tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) để xuyên tạc, chống phá công cuộc Đổi mới và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Do đó, cùng với đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả PCTN, chúng ta cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tham nhũng và công tác PCTN để chống Đảng, Nhà nước ta của các đối tượng cơ hội chính trị, đối tượng phản động.
          Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng cơ hội chính trị, phản động là tuyệt đối hóa phần đánh giá hạn chế trong các báo cáo, kết luận của Đảng và Nhà nước ta về tham nhũng và PCTN; hoặc lấy vi phạm của một số cán bộ, đảng viên, một số vụ việc, vụ án trọng điểm đang được chỉ đạo, xử lý để “phóng đại” thành tình hình chung. Họ tách rời tham nhũng với công tác PCTN để “khoét sâu nội bộ”, đổ lỗi do năng lực lãnh đạo của người đứng đầu, cho rằng “vì duy nhất Đảng Cộng sản cầm quyền”, nên dẫn tới sai lầm về đường lối và tất yếu để xảy ra tham nhũng, hòng hạ thấp uy tín của Đảng ta, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp; làm giảm sút lòng tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và bộ máy chính quyền các cấp; chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Từ những luận điệu mơ hồ đó, chúng tuyên truyền, tung hô: “Phải thực hiện đa nguyên, đa đảng” và “chỉ có từ bỏ chủ nghĩa xã hội thì Việt Nam mới hết tham nhũng…”.
          Ngoài ra chúng còn triệt để tận dụng internet để đăng tải các bài viết kèm thông tin, số liệu đã được “xào xáo”, cắt ghép hình ảnh cán bộ vào các thông tin số liệu đó một cách trắng trợn; rồi đưa các phim phóng sự, phỏng vấn, bình luận với sự suy diễn, áp đặt chủ quan, xuyên tạc… hòng tác động đa chiều vào dư luận xã hội, làm dấy lên những băn khoăn, lo lắng, nghi hoặc trong nhân dân. Đồng thời chúng cũng lợi dụng một số bức xúc ở một vài nhóm dân cư để âm mưu kích động, tạo thành các “điểm nóng”, nhằm gây rối về an ninh chính trị từ cơ sở…
          Tham nhũng vẫn đang là vấn nạn phức tạp; bên cạnh đó, do tác động mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế lên những giá trị đạo đức, quan niệm sống, nhân cách con người… làm cho tham nhũng vẫn còn “đất” để bám rễ, tồn tại. Đây tiếp tục là nguy cơ, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải quyết liệt, nỗ lực và hiệu quả hơn nữa trong PCTN. Bên cạnh đó, chúng ta cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng cơ hội chính trị, phản động lợi dụng tình hình tham nhũng và công tác PCTN ở nước ta để thực hiện âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng và công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN của nhân dân ta.
                                                                                                      Lê Minh

Đăng nhận xét

3 Nhận xét

  1. Một trong những hoạt động chống phá trong thời gian qua của các đối tượng trong thời gian gần đây là lợi dụng vấn đề chống tham nhũng để thực hiện các hoạt động chống phá. Chúng ta không khó để nhận ra việc các đối tượng khoét sâu vào những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của chính quyền để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống phá.

    Trả lờiXóa
  2. Tham nhũng vẫn đang là vấn nạn phức tạp; bên cạnh đó, do tác động mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế lên những giá trị đạo đức, quan niệm sống, nhân cách con người… làm cho tham nhũng vẫn còn “đất” để bám rễ, tồn tại. Đây tiếp tục là nguy cơ, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải quyết liệt, nỗ lực và hiệu quả hơn nữa trong phòng chống tham nhũng.

    Trả lờiXóa
  3. chúng ta cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng cơ hội chính trị, phản động lợi dụng tình hình tham nhũng và công tác PCTN ở nước ta để thực hiện âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng và công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN của nhân dân ta.

    Trả lờiXóa