Header Ads Widget

Responsive Advertisement

HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LÀ “TẤM LƯỚI” SÀNG LỌC ỨNG VIÊN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN

Hội nghị hiệp thương là hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên được tiến hành ở trung ương và địa phương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Trong thời gian vừa qua, các đối tượng xấu đã lợi dụng việc bầu cử Quốc hội để phát động phong trào tự ứng cử nhằm gây rối loạn cơ cấu, tổ chức, gây hoang mang dư luận trong nhân dân. Sau vòng hiệp thương thứ ba vừa rồi, rất nhiều ứng viên tự ứng cử đã bị loại với số phiếu rất thấp và một số đối tượng đã quay lại kích động, xuyên tác, bôi nhọ việc tổ chức hiệp thương của ta.
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LÀ “TẤM LƯỚI” SÀNG LỌC NHỮNG ỨNG VIÊN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN
Hội nghị hiệp thương chính là tấm lưới sàng lọc những ứng viên không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện để trở thành Đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, đây là là sự kiện, là bước chuẩn bị , chốt danh sách cho thời điểm bầu cử chính thức. Trước ngày bầu cử quốc gia, sẽ có ba lần hội nghị hiệp thương ở tất cả các cấp, mỗi lần hiệp thương sẽ có vai trò, vị trí nhất định cho việc kiểm định, đánh giá các ứng viên và đưa ra danh sách những ứng viên đủ năng lực, phẩm chất.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính. Đây là bước đầu tiên để đưa ra cơ cấu, thành phần ứng viên tham gia ứng cử, danh sach ứng viên sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chỉ là tạm thời, là cơ sở để tập trung cho hội nghị lần thứ hai. Sau hội nghị lần thứ nhất, có rất nhiều ứng viên tự ứng cử được lọt vào danh sách, các ứng viên này trở nên tự cao, tự mãn, khua môi múa mép trên các diễn đàn, có đôi phần thiếu hiểu biết và ảo tưởng về bản thân.
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Vòng hiệp thương thứ hai chỉ là việc lên danh sách và lấy ý kiến cử tri nơi ứng viên sinh sống hoặc làm việc. Do đó, danh sách ứng viên sau vòng thứ hai không khác só vòng thứ nhất.
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Vòng hiệp thương này là chốt chặn cuối cùng, lập danh sách chính thức các ứng viên ứng cử Đại biểu Quốc hội thông qua ý kiến của cử tri. Sau vòng hiệp thương thứ 3 vừa rồi, đã có rất nhiều ứng viên bị loại khỏi dánh sách ứng cử do đa phần các cử tri địa phương đều không đồng tình, phản đối với một số ứng viên tự ứng cử. Những ứng viên này có số phiếu tán thành rất thấp, hầu hết là chưa đến 10%.
Sau ba vòng hiệp thương được tổ chức vừa qua, bản chất của một số ứng viên tự ứng cử đã bộc lộ rõ rệt, khi chính những cử tri nơi ứng viên công tác hoặc sinh sống đã thẳng thừng phản đối, vạch rõ những điểm yếu kém, phẩm chất đạo đức xấu của các ứng viên này. Ba tấm lưới chính là ba vòng hiệp thương đã sàng lọc hết những đối tượng xấu, những thành phần không tốt muốn len lỏi vào để phá hoại Quốc hội.
Dân Việt

Đăng nhận xét

14 Nhận xét

 1. Những nhà dân chủ suốt ngày ca thán lăng xê cho cái công cuộc tự ứng cử của mình, rồi thì tự Pr cho bản thân mình để người ta cứ tưởng mình là người tốt đẹp đáng tự hào, đáng được làm đại biểu quốc hội lắm. Nhưng lừa ai trên mạng được chứ sao lừa được những người dân hàng ngày sinh sống quanh họ chứ.

  Trả lờiXóa
 2. Hội nghị hiệp thương đập tan ảo tưởng của các nhà dân chủ việt rồi,chính cử tri là người tố cáo những ứng viên tự ứng cử. Phong trào tự ứng cử tưởng tốt đẹp, hóa ra lại toàn đưa người không đủ tiêu chuẩn vào danh savhs tự ứng cử

  Trả lờiXóa
 3. Nếu không có hội nghị hiệp thương thì sẽ có rất nhiều hạt sạn lọt được vào Quốc hội. Không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước áp dụng mô hình như này, đây là hoạt động kiểm tra, kiểm chứng lại tiêu chuẩn của các ứng viên đại biểu quốc hội, thể hiện tính dân chủ bằng việc lấy ý kiến cử tri nơi ứng viên công tác hoặc sinh sống

  Trả lờiXóa
 4. Hội nghị hiệp thương, theo những luận điệu mà những kẻ chống phá đang cố tình xuyên tạc, thì đó là một cuộc gian lận, một sự dân chủ do Đảng bầu. Tuy nhiên, trái ngược với những luận điệu ấy, đây thực sự là một bước cần thiết để loại bỏ hết những người không đủ điều kiện trước vòng bầu cử.

  Trả lờiXóa
 5. Ngay sau khi Hà Nội công bố dánh sách ứng viên đại biểu Quốc hội, đã có nhiều bài viết vạch rõ sự thật liên quan đến một số cá nhân tự ứng cử với lý lịch khi không rõ ràng, nhiều tiêu chuẩn cần phải xem xét lại kỹ lưỡng, có một vài cá nhân có phẩm chất còn non kém, không phù hợp với vị trí đại biểu Quốc hội, một vài cá nhân còn không có điểm gì nổi bật cũng có tên trong dánh sách ứng viên.

  Trả lờiXóa
 6. Có thể lọt qua được vòng Hiệp thương thứ nhất, thứ hai nhưng đến vòng Hiệp thương thứ ba không còn cơ hội cho những kẻ phá hoại. Qua vòng Hiệp thương thứ ba nhiều đối tượng phá hoại đã phải rút lui hoặc không thì thất bại một cách ê chề trước toàn thể cử tri. Hội nghị Hiệp thương đúng quả là tấm lưới diệu kỳ giúp chúng ta sàng lọc được những thành phần phá hoại ra khỏi danh sách bầu cử.

  Trả lờiXóa
 7. Thật sự thấy chúng ta có một cách tổ chức chọn lọc các đại biểu Quốc hội rất kỹ lưỡng và chắc chắn. Các vòng Hiệp thương giúp quần chúng sàng lọc dần dần các đại biểu không xứng đáng ra khỏi danh sách. Phong trào tự ứng cử do Nguyễn Quang A cầm đầu đã đánh dấu sự thất bại thảm bại qua vòng Hiệp thương thứ ba. Các đối tượng tự ứng cử người thì được một phiếu, kẻ thì được ba phiếu... Đó hoàn toàn là kết quả khách quan dựa trên sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 8. Hội nghị hiệp thương chính là tấm lưới sàng lọc những ứng viên không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện để trở thành Đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, đây là là sự kiện, là bước chuẩn bị , chốt danh sách cho thời điểm bầu cử chính thức. Trước ngày bầu cử quốc gia, sẽ có ba lần hội nghị hiệp thương ở tất cả các cấp, mỗi lần hiệp thương sẽ có vai trò, vị trí nhất định cho việc kiểm định, đánh giá các ứng viên và đưa ra danh sách những ứng viên đủ năng lực, phẩm chất.

  Trả lờiXóa
 9. Sau các vòng hiệp thương mới có thể lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách chính thức cho nhân dân bầu chọn. Thực ra đâu chỉ có Việt Nam mới có quy định về số lượng ứng viên, các nước trên thế giới như Mỹ, Anh cũng đưa ra số lượng dân biểu cho mỗi bang để nhân dân bầu chọn đấy thôi. Số thượng nghị sĩ ở Anh cũng vậy thôi.

  Trả lờiXóa
 10. Nếu như đã tự tin ứng cử thì tất nhiên phải chấp nhận và tuân thủ những quy định của pháp luật về ứng cử, bầu cử. Không thể có chuyện khi kết quả không như mong đợi thì quay sang yêu cầu hủy bỏ kết quả, đòi xóa bỏ cơ chế này cơ chế nọ để hòng thay đổi kết quả của mình. Không thể chấp nhận hành động tiểu nhân bỉ ổi ấy, cũng không thể chấp nhận xóa bỏ cơ chế hiệp thương

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đối với bất kì cơ quan, tổ chức nào khi tuyển chọn nhân sự cũng cần có những tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó. Bầu chọn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc sàng lọc, kiểm duyệt những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chí càng phải chặt chẽ hơn. Chính vì thế, Hội nghị hiệp thương rất cần thiết để kịp thời loại bỏ những con sâu, mọt ra khỏi danh sách ứng cử chính thức.

   Xóa
 11. Có thể ở quốc gia nay, hay quốc gia khác, từ hiệp thương được mô tả bằng ngôn ngữ khác mang tính dân chủ hơn. Nhưng về bản chất, bất kỳ cuộc bầu cử nào trên thế giới đều có bóng dáng của “hiệp thương”. Vì vậy, mọi luận điệu xuyên tạc về "hiệp thương' trong bầu cử chỉ là bình phong cho các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam mà thôi.

  Trả lờiXóa
 12. Bản chất của một số ứng viên tự ứng cử đã bộc lộ rõ rệt, khi chính những cử tri nơi ứng viên công tác hoặc sinh sống đã thẳng thừng phản đối, vạch rõ những điểm yếu kém, phẩm chất đạo đức xấu của các ứng viên này. Ba tấm lưới chính là ba vòng hiệp thương đã sàng lọc hết những đối tượng xấu, những thành phần không tốt muốn len lỏi vào để phá hoại Quốc hội.

  Trả lờiXóa
 13. Các đối tượng xấu đã lợi dụng việc bầu cử Quốc hội để phát động phong trào tự ứng cử nhằm gây rối loạn cơ cấu, tổ chức, gây hoang mang dư luận trong nhân dân. Sau vòng hiệp thương thứ ba vừa rồi, rất nhiều ứng viên tự ứng cử đã bị loại với số phiếu rất thấp và một số đối tượng đã quay lại kích động, xuyên tác, bôi nhọ việc tổ chức hiệp thương của ta.

  Trả lờiXóa