Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CÂU CHUYỆN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT

Trên trang mạng của BBC gần đây có đăng tải một số bài viết nêu ý kiến của một số người về vấn đề bầu cử và ứng cử ở Việt Nam. Sở dĩ thời điểm này lại rộ lên những bài viết liên quan đến vấn đề bầu cử, ứng cử với những ý kiến trái chiều, có tính chất kích động dư luận là bởi hiện nay chúng ta đang chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.       
CÂU CHUYỆN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT
  Cũng như các nước trên thế giới, quyền bầu cử và ứng cử là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong các bản Hiến pháp của nước ta từ trước tới nay. Hiến pháp 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta đã ghi nhận quyền này tại Điều thứ 18: “Tất cả công dân Việt Nam, từ 18 tuổi, không phân biệt gái trai, đều có quyền bầu cử, trừ những người mất trí và những người mất công quyền. Người ứng cử phải là người có quyền bầu cử, phải ít ra là 21 tuổi, và phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Công dân tại ngũ cũng có quyền bầu cử và ứng cử”. Quyền bầu cử và ứng cử tiếp tục được khẳng định xuyên suốt trong các bản Hiến pháp sau đó. Điều 27, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.
          Điều 3 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định, người ứng cử đại biểu Quốc hội “phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội”, trong đó có điểm 1, điều 22 như sau: “Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Như vậy, tiêu chuẩn đầu tiên là đại biểu Quốc hội phải trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Mà trong Hiến pháp, có Điều 4 quy định rất rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Hiến pháp và pháp luật quy định rất rõ các điều kiện, tiêu chí những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội để nhân dân có thể lựa chọn, bầu ra những người ưu tú nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Bên cạnh những người tự ứng cử có động cơ trong sáng, thì cũng có những đối tượng lợi dụng tự ứng cử để phủ nhận Điều 4 của Hiến pháp, không chấp nhận con đường XHCN, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là không tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, làm sao các đối tượng này có đủ tư cách là đại biểu Quốc hội? Do đó đối với những đối tượng này thiết nghĩ, các cơ quan bầu cử phải kiên quyết loại bỏ hồ sơ ứng cử của những người có hành vi lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước ngay từ khâu sàng lọc; làm rõ mục đích tham gia ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng để tránh “gây nhiễu” cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.
          Ngoài ra, cần phân biệt rõ việc đáp ứng quyền ứng cử của công dân với việc nhận xét, đánh giá của cử tri và chính quyền địa phương. Có một số trường hợp khi chuẩn bị hồ sơ, chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận vào hồ sơ nêu đúng thực tế họ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như thế nào thì lại bị cho rằng “phân biệt đối xử”. Chẳng hạn, một người tự ứng cử khi đến UBND phường Lý Thái Tổ để đề nghị xác nhận sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đã được cán bộ tiếp nhận hồ sơ và đưa lại giấy hẹn ngay ngày hôm sau. Phát hiện sơ yếu lý lịch khai có điểm chưa chính xác, lãnh đạo phường đã ghi bổ sung xác nhận người này “tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam; đã từng được thành viên của Đảng Việt Tân ở hải ngoại tiếp đón, tham gia phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ; dự hội thảo hướng tới nền báo chí độc lập tại Việt Nam; đã từng tụ tập đông người trái pháp luật 12 lần ở địa bàn công cộng quận Hoàn Kiếm, vi phạm Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ; là công dân không gương mẫu”. Theo chính quyền địa phương, những thông tin này đều có cơ sở thực tế và được cơ quan chức năng cung cấp. Vậy thì nhận xét trên là đúng quy định của pháp luật, nhằm giúp cho nhân dân đánh giá thông tin người tự ứng cử một cách xác thực, đầy đủ, toàn diện, không thể coi đó là gây khó dễ hay phân biệt đối xử...
          Thiết nghĩ, Dù ở Việt Nam hay các nước khác trên thế giới, thì bất cứ công dân nào khi ứng cử đại biểu quốc hội thì trước hết phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của quốc gia đó. Và để cho việc bầu cử khách quan, dân chủ, minh bạch thì các cơ quan, ban, ngành cần sàng lọc, kiểm tra, đánh giá đầy đủ, toàn diện các thông tin của những người ứng cử đại biểu quốc hội để giúp nhân dân chọn được những đại biểu chân chính, tâm huyết đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
                                                                                                       Lê Minh

Đăng nhận xét

9 Nhận xét

 1. ứng cử là quyền của mỗi người dân, nhưng không đồng nghĩa với việc ai ứng cử là cũng được trúng cử hết, để trúng cử thì người ứng cử cũng phải đạt được những tiêu chí nhất định, và đặc biệt là phải được người dân ủng hộ, vậy nên khi mà bạn có bị tạch thì cũng đừng nên kêu ca, đổ lỗi cho người khác, trước hết nên nhìn lại mình xem tại sao mình lại không được ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 2. tôi thấy việc sàng lọc của các cấp chính quyền hiện nay đối với số ứng cử viện tự ứng cử còn hạn chế và thiếu sót ,khi vẫn để lọt rất nhiều đối tượng có bản chất xấu không đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản như có tư tưởng chống han đối,thường xuyên vi phạm pháp luật , đạo đức kém trong số đó có thể kể đến nguyễn quang a , nguyễn tường thụy, nguyễn xuân diện ,nguyễn thúy hạnh..... những con ngươì đó đáng lẽ phải bị loại ngay từ vòng đầu mới phải.

  Trả lờiXóa
 3. Bầu cử ĐẠi biểu quốc hội là quyền của công dân khi đã đủ tiêu chuẩn theo luật định. Tự ứng cử cũng vậy, Nếu ai có đủ khả năng thì đều có thể tham gia vào QUốc hội , tất nhiên là phải trải qua quy trình bầu của đã được quy định rõ ràng. Như vậy thì Bầu cử ở Việt Nam đã chứng tỏ nền dân chủ của nước ta như thế nào. Nếu nhìn lại lịch sử bầu cử ở Pháp, Mỹ thì sẽ rõ, những nước này đã phải mất bao lâu để có bầu cử như Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Không ai có thể ngăn cấm quyền công dân tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Nhưng để ứng cử đại biểu Quốc hội cần có đầy đủ các yếu tố để ứng cử đại biểu Quốc hội. Để nói khai vào hồ sơ lý lịch một cách trong sạch ai cũng có thể làm được và cần có các cơ quan chức năng xác nhận một cách hợp pháp vào bản sơ yếu lý lịch đó. Một số đối tượng lợi dụng việc ứng cử đại biểu Quốc hội để thực hiện các hoạt động chống đối nên khi được xác nhận một cách thực tế về quá trình hoạt động của mình thì lại có phản ứng bảo chính quyền phân biệt đối xử. Đó chỉ là xác nhận một cách thực tế mà thôi không hề có sự phân biệt ở đâu. Tự bản thân các ứng viên không đáp ứng được yêu cầu của một đại biểu Quốc hội mà thôi.

  Trả lờiXóa
 5. Nếu không muốn xác nhận về việc tham gia Đảng dân chủ Việt Nam cũng như các vấn đề khác thì các ứng viên nên có một lý lịch trong sạch. Điều đầu tiên trong tiêu chí của ứng viên đại biểu Quốc hội là tuân thủ pháp luật Việt Nam mà không đủ tiêu chí này thì việc các ứng viên này bị loại ngay từ vòng hồ sơ là điều không có gì phải bàn cãi hết.

  Trả lờiXóa
 6. Phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội có rất nhiều điều tích cực, điều đó đã thể hiện được tính chất dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, tự ứng cử nhưng không phải tất cả những người ứng cử đó đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một đại biểu Quốc hội. Việc xác nhận của các cơ quan nhà nước là cần thiết để xác nhận tính xác thực của các thông tin các ứng viên đã khai báo. Chính điều này sẽ góp phần loại bỏ những ứng viên lợi dụng việc bầu cử đại biểu Quốc hội để thực hiện các hoạt động chống phá và không để các đối tượng có lý lịch không trong sạch vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

  Trả lờiXóa
 7. Sau khi những âm mưu phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc bị phá sản hoàn toàn thì nay những kẻ thù của đất nước Việt Nam lại thay đổi mục tiêu chuyển sang cuộc bầu cử Quốc hội trong năm nay. Chúng đang lợi dụng các quyền tự do, dân chủ được pháp luật công nhận để phá hoại cuộc bầu cử lần này.

  Trả lờiXóa
 8. Dù ở Việt Nam hay các nước khác trên thế giới, thì bất cứ công dân nào khi ứng cử đại biểu quốc hội thì trước hết phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của quốc gia đó. Và để cho việc bầu cử khách quan, dân chủ, minh bạch thì các cơ quan, ban, ngành cần sàng lọc, kiểm tra, đánh giá đầy đủ, toàn diện các thông tin của những người ứng cử đại biểu quốc hội để giúp nhân dân chọn được những đại biểu chân chính, tâm huyết đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

  Trả lờiXóa
 9. cần phân biệt rõ việc đáp ứng quyền ứng cử của công dân với việc nhận xét, đánh giá của cử tri và chính quyền địa phương. Có một số trường hợp khi chuẩn bị hồ sơ, chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận vào hồ sơ nêu đúng thực tế họ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như thế nào thì lại bị cho rằng “phân biệt đối xử”.

  Trả lờiXóa