Header Ads Widget

Responsive Advertisement

LÀM SAO CÓ CHUYỆN ĐẢNG HÓA QUỐC HỘI NHƯ LỜI LŨ DÂN LÀM BÁO

Ngày 22/5/2016, cả nước sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội động nhân dân các cấp. Thời gian chót để các ứng viên (kể cả tự ứng cử) nộp hồ sơ là 17h ngày 13.3.2016. Trước thời hạn chót để chốt ứng cử viên, đã có rất nhiều đối tượng xấu kích động nhằm phá hoại sự kiện lớn của đất nước ta. Nếu như trong tháng 2 vừa qua, chúng tập trung đả phá vấn đề tự ứng cử, kêu gọi mọi người ồ ạt tham gia tự ứng cử mà không tuân thủ theo quy chuẩn, điều kiện gì. Đến đầu tháng 3, chúng lại chuyển qua thực hiện âm mưu xuyên tạc vấn đề khác, đó là công kích vào các ứng cử viên của Đảng Cộng sản, cho đó là số lượng quá nhiều, vượt xa so với những ứng cử viên ngoài Đảng, thuộc khối dân sự.
Sở dĩ có nhiều âm mưu hướng vào cuộc Bầu cử sắp tới như vậy vì kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII không đúng như mong muốn của bọn chúng. Đảng ta đã tổ chức rất tốt Đại hội XII, phá tan mọi âm mưu chống đối, phá hoại của các thế lực thù địch. Do vậy, đến kỳ Bầu cử sắp tới, chúng không thể bỏ qua cơ hội chống phá Đảng Cộng sản của ta lần nữa. Cơ sở đầu tiên mà chúng hướng tới chính là các văn bản của Đảng, của Bộ Chính trị ban hành về việc tổ chức Bầu cử quốc hội khóa 14.
 LÀM SAO CÓ CHUYỆN ĐẢNG HÓA QUỐC HỘI NHƯ LỜI LŨ DÂN LÀM BÁO
Trong Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, trong đó có 2 vấn đề liên quan đến công tác nhân sự cho việc bầu cử, xin được trích dẫn lại như sau:
2- Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.
4- Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.
Đảng ta không áp đặt những vị trí cụ thể các vị trí ứng cử viên, mà chỉ đạo việc loại trừ những ứng cử viên không đạt chuẩn, không đủ tư cách để được bầu cử. Ngoài ra, Đảng còn chỉ đạo các cấp ủy chính quyền thực hiện và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân như quyền tự ứng cử của mọi người. Mọi vấn đề đều phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ thị này nhằm định hướng tốt cho cuộc bầu cử, chứ không phải có sự sắp đặt các vị trí như lời của các đối tượng xấu tuyên truyền trên mạng. Những đối tượng này thường trích dẫn không đầy đủ, dễ gây hiểu lầm cho những người không biết.
Sau đó, Bộ Chính trị đã đưa ra Nghị quyết nêu rõ cơ cấu thành phần của Quốc hội khóa XIV, đó là Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13 ngày 22/01/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XIV đã được công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng khẳng định đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 – 50 đại biểu. Nhưng nhiều người đã chê số lượng này là hơi ít trong tổng số 500 Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Số lượng thực tế như nào thì cần phải tùy thuộc vào lá phiếu trực tiếp của người dân, những người không được quần chúng tín nhiệm thì cũng không thể cho vào danh sách Đại biểu Quốc hội được.
Đảng và Nhà nước ta chú trọng và tập trung mọi nguồn lực để tổ chức tốt việc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ngoài việc tổ chức và hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia bầu cử theo đúng quy định, các cơ quan chức năng vẫn phải tập trung để phá tan mọi luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu. Một mặt không để những âm mưu phá hoại được thực hiện, mặt khác phải đảm bảo tính dân chủ, tự do, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Dân Việt

Đăng nhận xét

14 Nhận xét

 1. Đảng ta không áp đặt những vị trí cụ thể các vị trí ứng cử viên, mà chỉ đạo việc loại trừ những ứng cử viên không đạt chuẩn, không đủ tư cách để được bầu cử. Ngoài ra, Đảng còn chỉ đạo các cấp ủy chính quyền thực hiện và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân như quyền tự ứng cử của mọi người.đó là điểm ưu việt của đảng ta.chúng tôi hoàn toàn tin theo đảng cộng sản việt nam.kiên quyết chống lại những lời lẽ phản động,mưu đồ chống phá đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 2. Đảng ta không áp đặt những vị trí cụ thể các vị trí ứng cử viên, mà chỉ đạo việc loại trừ những ứng cử viên không đạt chuẩn, không đủ tư cách để được bầu cử. Ngoài ra, Đảng còn chỉ đạo các cấp ủy chính quyền thực hiện và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân như quyền tự ứng cử của mọi người.đó là điểm ưu việt của đảng ta.chúng tôi hoàn toàn tin theo đảng cộng sản việt nam.kiên quyết chống lại những lời lẽ phản động,mưu đồ chống phá đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 3. Đảng ta không áp đặt những vị trí cụ thể các vị trí ứng cử viên, mà chỉ đạo việc loại trừ những ứng cử viên không đạt chuẩn, không đủ tư cách để được bầu cử. Ngoài ra, Đảng còn chỉ đạo các cấp ủy chính quyền thực hiện và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân như quyền tự ứng cử của mọi người. Vậy nên dẽ chẳng có chuyện đảng hóa như lời lũ dân làm báo nói.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng và Nhà nước ta chú trọng và tập trung mọi nguồn lực để tổ chức tốt việc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ngoài việc tổ chức và hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia bầu cử theo đúng quy định, các cơ quan chức năng vẫn phải tập trung để phá tan mọi luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng nhà nước ta ddax có những chủ trương để tận dụng tốt những người vừa có đức vừa có tài để cống hiến cho nước nhà giúp đất nước phát triển chứ không giống như lời xuyên tạc của bè lũ rận chủ chống phá nhà nước.chúng thật không xứng để được sống trên mảnh đất của chúng ta.lũ bán nước

  Trả lờiXóa
 6. Cái bọn danlambao thì chúng có biết cái gì đâu mà, như chuyện ngày xưa tân bí thư TP. Hồ Chí Minh nhậm chức, chúng cũng hô hào là không nên, là sắp đặt, bla bla. Thế mà ông đã giúp cho TP được những điều gì? Và nhân dân đã vui sướng và kì vọng như thế nào. Thế liệu đúng đắn chưa ấy nhỉ, danlambao??? Giờ đây, chuyện bầu cử quốc hội, như vở kịch thứ hai được diễn, chúng lại bắt đầu tìm cách xuyên tạc những điều thuộc về quốc hội, nhân sự và những nhà lãnh đạo. Chúng có biết gì đâu mà, lại còn cứng đầu nữa chứ. Thực tế rành rành ra đó, lại còn nói ngược lại nữa chứ, như bọn không não trước xã hội vậy. Nản

  Trả lờiXóa
 7. nhàn cư vi bất thiện, hết việc làm rồi nên toàn bịa mấy thứ linh tinh để phá hoại. Làm gì có chuyện đảng hóa quốc hội đâu, quốc hội là của nhân dân, do nhân dân bầu ra, quyền lực thuộc về nhân dân

  Trả lờiXóa
 8. đúng là miệng lưỡi mấy tên này thật không thể tưởng tượng đuovự chúng xuyên tạc đủ thứ trên đời chỉ với mục tiêu chống phá đảng chống phá nước ta.chúng đúng là bọn bị tiền làm hoa mắt vì đồng tiên bẩn thỉu của ngoại bang để phá hoại đất nước

  Trả lờiXóa
 9. đúng là miệng lưỡi mấy tên này thật không thể tưởng tượng đuovự chúng xuyên tạc đủ thứ trên đời chỉ với mục tiêu chống phá đảng chống phá nước ta.chúng đúng là bọn bị tiền làm hoa mắt vì đồng tiên bẩn thỉu của ngoại bang để phá hoại đất nước

  Trả lờiXóa
 10. Những lời lẽ của các đối tượng chỉ là một hình thức, một thủ đoạn để bôi xấu vai trò lãnh đạo của Đảng ta mà thôi. Chúng tìm đủ mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu chống phá Đảng và việc các đối tượng đưa ra chiêu bài Đảng hóa Quốc hội là một trong những thủ đoạn đó.

  Trả lờiXóa
 11. Đúng là luận điệu của những kẻ ngu ngốc khi cho rằng Đảng hóa quốc hội. Bọn dân làm báo chỉ là lũ vô trình độ , giỏi nói phét chứ đâu có biết ngọn nguồn của vấn đề. hãy đọc kỹ lại Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Hỡi lũ rận chủ

  Trả lờiXóa
 12. Bọn rận này đúng là quá đáng. Chúng đưa ra hết những bịa đặt này đén bịa đặt khác. Chúng lợi dụng vai trò lãnh đạo của Đảng mà cho rằng "Đảng hóa Quốc hội". Những đại biểu quốc hội đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Đảng là người giới thiệu những con người ưu tú, đủ trình độ học vấn, đạo đức. Chứ không bao giờ có chuyện "Đảng hóa"

  Trả lờiXóa
 13. Những lời lẽ của các đối tượng chỉ là một hình thức, một thủ đoạn để bôi xấu vai trò lãnh đạo của Đảng ta mà thôi. Chúng tìm đủ mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu chống phá Đảng và việc các đối tượng đưa ra chiêu bài Đảng hóa Quốc hội là một trong những thủ đoạn đó. các cơ quan chức năng vẫn phải tập trung để phá tan mọi luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu. Một mặt không để những âm mưu phá hoại được thực hiện, mặt khác phải đảm bảo tính dân chủ, tự do, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  Trả lờiXóa
 14. tôi thấy rằng trang dân làm báo là trang mạng lá cải và luôn đưa tin một cách xuyên tạc chống phá Nhà nước ta hòng chia rẻ Đảng, Nhà nước với nhân dân. làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân. Đảng lãnh đạo nhân dân ta cứu nước. do đó Đảng không can thiệp vào việc bầu cử Quốc hội nhưng cũng không thể đứng ngoài chuyện hệ trọng của đất nước này được.

  Trả lờiXóa