Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NHÂN QUYỀN Ở NƯỚC TA NGÀY CÀNG ĐƯỢC PHÁT HUY VÀ GHI NHẬN

Trong thế giới hiện đại, nhân quyền trở thành giá trị chung của nhân loại, là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu...
          Nhân quyền là một trong những thành quả lớn lao của nền văn minh nhân loại, là giá trị mà các quốc gia dân tộc có thể chia sẻ. Quyền con người là quyền của mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại, vừa mang tính phổ quát toàn thế giới lại mang tính lịch sử cụ thể.
          Quyền con người ở nước ta trước hết là quyền được làm công dân của một nước độc lập, tự do, quyền được sống bình đẳng và mức sống không ngừng được nâng cao. Quyền của mỗi người riêng lẻ phải gắn với vận mệnh và quyền của cả cộng đồng và của toàn dân tộc, với nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyền con người thống nhất với quyền dân tộc cơ bản, nhân quyền không được cao hơn chủ quyền. Thực thi quyền con người phải dựa trên cơ sở ưu tiên bảo vệ quyền dân tộc tự quyết, chủ quyền quốc gia.
NHÂN QUYỀN Ở NƯỚC TA NGÀY CÀNG ĐƯỢC PHÁT HUY VÀ GHI NHẬN
          Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai nhiều hoạt động hết sức cụ thể trên lĩnh vực bảo vệ nhân quyền. Đối với công tác xây dựng pháp luật về đảm bảo quyền con người và cải cách tư pháp, Nhà nước ta đã ban hành mới và bổ sung, sửa đổi một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật liên quan quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền của nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương. Hệ thống văn bản luật đã từng bước thể chế hóa các chính sách của Đảng về quyền con người, tạo cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo quyền con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
          Về đảm bảo các quyền cơ bản của công dân về kinh tế, văn hóa - xã hội, nền kinh tế nước ta trong nhiều năm đã đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Sau gần 30 năm đổi mới, mức sống của các tầng lớp dân cư được cải thiện rõ rệt, công cuộc xóa đói, giảm nghèo thu được kết quả tích cực. Chỉ số phát triển con người - HDI tăng nhanh trong những năm qua.
          Nhân dân ta được phát huy các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa…, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở nước ta. Thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt.
          Trong hợp tác quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, đến nay nước ta đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền Dân sự, Chính trị; Công ước về quyền Kinh tế, Văn hóa, Xã hội; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ em; Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt các tội ác A-pác-thai; Công ước về không áp dụng những hạn chế luật pháp đối với tội phạm chiến tranh và tội chống nhân loại… Nước ta cũng đã gia nhập Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về ngăn chặn, trấn áp và trừng phạt tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Công ước số 122 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Chính sách việc làm… Trong hầu hết các khuôn khổ đối thoại và hợp tác về quyền con người cả song phương lẫn đa phương, các nước và các đối tác quốc tế đều đánh giá cao những thành tựu của nước ta đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng… Những đóng góp tích cực và hiệu quả của nước ta vào mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, giữ vững các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về nhân quyền, là sự chứng thực Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền cơ bản của người dân không chỉ thể hiện ở việc kiện toàn hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến quyền con người mà được thực hiện trên tất cả các mặt như: Tự do ngôn luận, báo chí, thông tin; tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giáo dục...
          Mặc dù trong thế giới đương đại còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề nhân quyền; bên cạnh đó các thế lực thù địch đã và đang tiếp tục lợi dụng vấn đề nhân quyền để vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở nước ta hòng tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của nước ta, song những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong công cuộc Đổi mới là bằng chứng không thể phủ nhận cho những nỗ lực của nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm thực thi quyền con người. Thời gian tới, Đảng và Nhà nước ta phải tiếp tục làm tốt hơn việc bảo vệ, thúc đẩy thực thi quyền con người, vừa tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế về nhân quyền, cung cấp thông tin rộng rãi về những việc chúng ta đã làm được để dư luận trong nước và thế giới hiểu rõ, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu chung của thế giới là bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ngày càng tốt hơn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc tế, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
                                                                                                        Lê Minh

Đăng nhận xét

11 Nhận xét

 1. ở Việt Nam nhân quyền luôn được coi trọng, mỗi người đều có quyền được tự do, hạnh phúc. Mỗi người Việt Nam được tự do tham gia vào các vấn đều kinh tế, văn hóa, chính trị.Vì vậy Việt Nam đang ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.

  Trả lờiXóa
 2. Trong những năm gần đây, Mỹ và các thế lực thù địch dựng lên cái gọi là “vấn đề nhân quyền ở Việt Nam”, liên tục cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền, thiếu tự do dân chủ, đàn áp dân tộc, tôn giáo, đàn áp những người bất đồng chính kiến…
  Phải nói ngay rằng, đối với Việt Nam hoàn toàn không có “vấn đề nhân quyền”. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Quyền con người được phát huy là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam những năm qua.

  Trả lờiXóa
 3. Hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” (chủ yếu trong lĩnh vực chính trị - tư tưởng, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo) của chúng. Chúng ta chủ trương giải quyết vấn đề quyền con người bằng đối thoại hoà bình và mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống âm mưu và luận điệu lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. Cho dù bè lũ rận chủ, phản động có nói ngả nói nghiêng, có tung ra bao nhiêu chiêu bài xảo trá, lợi dụng vu khống Việt Nam vi phạm tự do nhân quyền, thì đất nước ta vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Bởi cách đơn giản mà hiệu quả nhất để đập tan những luận điệu kia chính là nước ta đang phát huy và bảo vệ quyền tự do, dân chủ của người dân ngày một tốt hơn.

  Trả lờiXóa
 5. Nhân quyền ngày càng phát triển và được công nhận rộng rãi. Ở Việt Nam, độc lập tự do là vì nhân quyền, vì quyền con người chỉ đảm bảo khi quốc gia độc lập

  Trả lờiXóa
 6. Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền cơ bản của người dân, người dân được tự do ngôn luận, báo chí, thông tin; tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo, người dân được sống trong xã hội hòa bình ổn định... đâu có như bọn rân chủ rởm xuyên tạc Việt Nam ta không có dân chủ nhân quyền chứ

  Trả lờiXóa
 7. chẳng biết cái thứ dân chủ nhân quyền mà các bợn "rân chủ" rởm suốt ngày rêu rao theo đuổi, đề cao giá trị nhân quyền các nước phương Tây và Mĩ như thế nào, có thực sự tốt không mà người dân các nước đó có thực sự đc đảm bảo thật không, chỉ thấy ở VN người dân đc sống làm việc trong hòa bình, tự do không lo cảnh chết chóc khủng bố ghê rợn như ở các nước mà bợn rân chủ luôn đề cao, tính mạng còn không lo giữ được thì còn nói gì nữa

  Trả lờiXóa
 8. Đất nước ta trải qua một thời gian dài chiến tranh, đất nước có nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì đất nước có nhiều đổi mới, tình hình phát triển kinh tế có sự phát triển vượt bậc. Các lĩnh vực khác cũng có nhiều thay đổi theo hướng tích cực tạo điều kiện để nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân ta. Bên cạnh đó các đối tượng thù địch vẫn sử dụng chiêu bài nhân quyền để thực hiện các hoạt động chống phá ta. Chúng ta cần phải cảnh giác trước âm mưu của các đối tượng, đồng thời cần nhận thức tỉnh táo về vấn đề này trên thực tế tình hình đất nước chứ không phải là trên các bản báo cáo vớ vẩn được rêu rao.

  Trả lờiXóa
 9. Nhân quyền là một trong những thành quả lớn lao của nền văn minh nhân loại, là giá trị mà các quốc gia dân tộc có thể chia sẻ. Quyền con người là quyền của mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại, vừa mang tính phổ quát toàn thế giới lại mang tính lịch sử cụ thể. Nhân quyền ở nước ta đang ngày càng được pháp huy và sự ghi nhận của thế giới.

  Trả lờiXóa
 10. Quyền con người thống nhất với quyền dân tộc cơ bản, nhân quyền không được cao hơn chủ quyền. Thực thi quyền con người phải dựa trên cơ sở ưu tiên bảo vệ quyền dân tộc tự quyết, chủ quyền quốc gia. Còn cái thứ dân chủ nhân quyền mà các bợn "rân chủ" rởm suốt ngày rêu rao theo đuổi, đề cao giá trị nhân quyền các nước phương Tây và Mĩ thật sự thì nó chẳng ra gì.

  Trả lờiXóa
 11. Nếu mấy ông BBC, RFA,.. muốn biết tình hình nhân quyền của Việt NAm tới đâu thì xin mời các vị về các làng quê, hỏi những người chân lấm tay bùn, xem họ nói quyền con người được tôn trọng như thế nào. Đừng chỉ chăm chăm đi hỏi mấy thằng phản động mất dạy. Trong tư tưởng chúng chỉ chống phá đất nước thì cái mồm chúng có bao giờ nói được câu nào đúng đâu.

  Trả lờiXóa