Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CÁC “NHÀ DÂN CHỦ” CÓ ĐỦ TIÊU CHUẨN TỰ ỨNG CỬ?

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22-5-2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.
Cùng với thành công đại hội đảng các cấp, cuộc bầu cử lần này là thể hiện mục tiêu tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một vấn đề hết sức quan trọng.
CÁC “NHÀ DÂN CHỦ” CÓ ĐỦ TIÊU CHUẨN TỰ ỨNG CỬ?
Tuy nhiên, đây cũng là dịp mà các “nhà dân chủ” đua nhau có những hoạt động chống phá cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt là chúng thông qua quyền tự ứng cử của công dân để tạo ra những vấn đề phức tạp nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Nhiều “nhà dân chủ” đã có những động thái thể hiện việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, cũng như Hội đồng nhân dân các cấp. Nhưng việc tự ứng cử đó phải đả bảo đủ các tiêu chuẩn do pháp luật quy định.
   Theo Điều 3 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật số: 85/2015/QH13) quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử như sau:
“Điều 3. Tiêu chuẩn của người ứng cử
1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội.
2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.”
Theo đó, người ứng cử đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội (Số: 57/2014/QH13) như sau:
1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.
4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số: 77/2015/QH13” về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:
“Điều 7. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân
1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.
4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.”
Trên cơ sở những tiêu chí này, công dân nào đảm bảo được thì có thể đăng ký tự ứng cử theo quy định. Trong các lần bầu cử trước thì có rất nhiều người tự ứng cử và đã được bầu làm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không đả bảo các tiêu chí nêu trên và không được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân nên đã không được bầu. Đặc biệt, trong số các thành phần tuyên bố tự ứng cử lần này có các “nhà dân chủ” tham gia.
Các “nhà dân chủ” đó có thể điểm danh như Nguyễn Quang A, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Hoàng Cường, Đặng Bích Phượng, Lê Văn Luân… Nói đến các “nhà dân chủ” này người ta nghĩ ngay đến những phần tử phá hoại đất nước chứ đâu nói gì đến các tiêu chí đại biểu theo quy định. Thành phần này rất hỗn tạp tư nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, có có người có chút học hàm học vị nhưng điểm chung là chúng luôn tìm mọi cách để xóa bỏ vài trò lãnh đạo của Đảng, có nhiều hoạt động gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Bên ngoài khoác áo “đấu tranh dân chủ” nhưng cái bản chất bên trong là bám gót các thế lực thù địch ngoại bang phá hoại đất nước để nhận những khoản tiền tài trợ mà thôi.
Về mặt phẩm chất đạo đức, chúng luôn có những hành động tỏ ra “đạo đức” nhưng đấy chỉ là cái vỏ bên ngoài ẩn chứa một âm mưu thâm độc bên trong là nhằm dụ dỗ, kích động số ít quần chúng nhẹ dạ cả tin gây mất an ninh trật tự.
Chỉ cần nói đến thế thì đã đủ hiểu về “tư cách tự ứng cử” của các “nhà dân chủ” thế nào. Không những không đủ tư các đạo đức của công dân nước Việt chứ nói gì đến việc chúng làm đại biểu. Hơn ai hết, các “nhà dân chủ” biết được điều này nhưng cố tình tự ứng cử là nhằm một mục đích nào đó chăng? Có lẽ đây cũng chỉ là một thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử mà thôi.
Công Mẫn

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. không chỉ có tên Nguyễn Quang A mà tất cả đám rận chủ ở nước ta đều là những thành phần hoang tưởng nặng và có lẽ cũng chẳng chữa được cho chúng nữa lên suốt ngày, hễ có bất cứ sự việc gì xã hội quan tâm là chúng đều dùng những lý lẽ hoang đường của mình để lập luận cho một cái ý nghĩ hoàn toàn sai lệch của mình, âm mưu của chúng là nói xấu nhà nước và chế độ ta. Như sự việc diễn ra phiên tòa phúc thẩm bị can Dương Chí Dũng và đồng bọn thì Nguyễn Quang A đang cố tình xuyên tạc rằng đó là chuyện tranh giành quyền lực giữa các nhóm trong nội bộ Đảng

  Trả lờiXóa
 2. Ông nguyễn Quang A bây giờ làm còn được ai coi trọng nữa đâu bạn những việc làm và hành động nghe theo lời của những tên phản động về phá hoại đất nước của ông ta đã khiến cho mọi người khinh thường con người ông ta rồi chẳng ai tin vào những lời ông ta nói đâu. Chỉ vì tiền mà ông ta vứt bỏ danh dự cả đời của mình không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 3. Nhìn mặt của Nguyễn Quang A cũng đủ biết là ông ta như thế nào rồi, cũng đeo kính như đúng rồi, mang danh tiến sĩ mà tài cán chẳng được bao nhiêu, chỉ giỏi đi tuyên truyền, kích động mọi người đi nổi loạn mà thôi. Tiến sĩ gì cái loại này, có mà tiến sĩ giấy thì có ấy. Hắn bi những tên rận chủ khác chửi và tẩy chay cũng đúng thôi, vì tài hèn sức mọn nên phải chấp nhận, không trách được ai đâu

  Trả lờiXóa
 4. Nguyễn Quang A chỉ biết copy & paste ăn cắp bài viết thù hận chế độ của các blog khác, chúng ta thấy rằng con người này thế nào qua việc này, quả không sai đúng không, một kẻ chỉ biết ăn cắp thì làm sao có thể làm nên được cái gì khác đâu, lời nói thì có còn có giá trị gì nữa đây, một tiến sỹ như thế này thì có chấp nhận được không?

  Trả lờiXóa
 5. Khổ thân cho chúng ta ở vào vị trí mà nhiều nước lớn muốn lôi kéo, nên mới có ngày hôm nay khi mà một số người được nhà nước tạo điều kiện cho ăn học nên “thông minh quá” đòi thay đổi chế độ này, lôi kéo nhân dân vào lầm than.

  Trả lờiXóa
 6. Nhưng tiếc thay vì ham hố tiền bạc danh vọng ông đã rẽ ngang sang làm con buôn và kết quả đâu được như ông mong muốn, và bây giờ ông trở thành con buôn chính trị chuyên tham gia vào các trò chống đối chính quyền, cản trở sự phát triển thật chẳng xứng chút nào với ông. Bây giờ ông là con chó của phương Tây mà thôi.

  Trả lờiXóa
 7. Chỉ mỗi tên Quang A này mới bị thế thôi. Nhìn Quang A được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp vậy, một người có tri thức đã từng làm giảng viên, người được tôn trọng, vậy mà giờ vì đồng tiền, vì những mưa cầu lợi ích cá nhân lại bất chấp tất cả, bỏ tất cả những gì đã gây dựng cho một mục tiêu viển vông của bè lũ phản động, quả thật là đáng tiếc cho Quang A. Một bản Hiến Pháp được sự đồng thuận của đại đa số quần chúng nhân dân như vậy mà Quang A lại nỡ xúc xiểm, đúng thật là quá ngu muội.

  Trả lờiXóa
 8. Không chỉ riêng Nguyễn Quang A hay là bất cứ tên rận chủ phản quốc thối tha nào đi chăng nữa cũng không có đủ tư cách ứng cử vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi lẽ chúng đã thối rữa từ trong tâm hồn, từ lí tưởng rồi, chưa nói đến các tiêu chuẩn để ứng cử. Chúng cố gắng làm thế chỉ làm tăng sự khinh bỉ, phẫn nộ của nhân dân dành cho chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 9. Bọn rận chủ làm gì có đủ tư cách để ứng cử vào hội đồng nhân dân. Bọn này đừng có mà mơ mộng nữa mà hãy nhìn vào thực tế đi. Về mặt phẩm chất đạo đức, thì luôn có những hành động tỏ ra “đạo đức” nhưng đấy chỉ là cái vỏ bên ngoài ẩn chứa một âm mưu thâm độc bên trong là nhằm dụ dỗ, kích động số ít quần chúng nhẹ dạ cả tin gây mất an ninh trật tự.

  Trả lờiXóa
 10. Bọn rận chủ làm gì có đủ tư cách để tham gia ứng cử. Không những không đủ tư các đạo đức của công dân nước Việt chứ nói gì đến việc chúng làm đại biểu. Hơn ai hết, các “nhà dân chủ” biết được điều này nhưng cố tình tự ứng cử là nhằm một mục đích nào đó chăng? Có lẽ đây cũng chỉ là một thủ đoạn chống phá mới của bọn chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Mục đích đại diện cho quần chúng nhân dân để nói lên các vấn đề cần tìm phương hướng giải quyết để hoàn thiện hệ thống quản lý của nhà nước của đất nước trong các đại biểu dân chủ thì có lẽ không tồn tại. Mục đích để gây sự chú ý, để đánh bóng tên tuổi của các nhà dân chủ thì đó mới là mục đích thực sự của các nhà dân chủ. Không xét đến mục đích mà xét đến các vấn đề về phẩm chất, tư tưởng thì tất cả các đối tượng dân chủ bị loại ngay từ vòng đầu. Không ai cấm việc tự ứng cử nhưng có thể thấy phong trào tự ứng cử này của các đối tượng dận chủ thật buồn cười.

  Trả lờiXóa
 12. Nói đến vấn đề các nhà dân chủ có đủ tiêu chuẩn để tự ứng cử không thì có rất nhiều chuyện để bàn luận xung quanh vấn đề này. Vâng pháp luật không cấm các nhà hoạt động dân chủ tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng để nói vấn đề đủ tiêu chuẩn thì chắc chắn thì không hề có. Các nhà dân chủ không đủ tư cách để làm một công dân chứ chưa nói đến việc tự ứng cử để đại diện cho quần chúng nhân dân. Cái mà người ta nhìn rõ nhất ở các nhà dân chủ là ở việc các nhà dân chủ đang bám gót ngoại bang để phá hoại đất nước, để mấy ông này vào quốc hội để rồi phá hoại đất nước có chăng.

  Trả lờiXóa