Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ QUAN ĐIỂM ĐA ĐẢNG CUẢ CÁC NHÀ DÂN CHỦ

Vấn đề "đa nguyên, đa đảng" là đề tài luôn được các nhà "dân chủ cuội" bàn bạc. Đáng lưu ý là, cứ mỗi khi gần đến thời gian đại hội Đảng thì số bài viết này càng dày thêm. Và không có gì lạ khi gần đây trên internet xuất hiện một số bài viết ở blog cá nhân hoặc website dưới dạng "trao đổi", "diễn đàn"... đầy tính kích động, nhằm kêu gọi thiết lập chế độ đa nguyên về chính trị, đa đảng ở Việt Nam trong lúc Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội XII.
          Chỉ cần lướt qua các bài viết, chúng ta đều dễ nhận thấy: Trước hết, họ lợi dụng một số khuyết điểm trong lãnh đạo của Đảng ta và sự quản lý của chính quyền địa phương để ra sức xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng sự thật, nhằm vào mục tiêu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau đó, họ đòi "đa nguyên, đa đảng" và cho rằng chế độ một đảng là "đảng trị", là "mất dân chủ nghiêm trọng". Chưa hết, họ còn ra sức cổ súy, vận động kêu gọi một số người đứng lên thành lập cái gọi là "Đảng dân chủ xã hội" để "thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam"…
          Suy cho cùng những luận điệu của các nhà “dân chủ cuội” đều nhằm mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội Việt Nam, đồng thời cho thấy dã tâm hết sức nham hiểm, phản động, thâm thù cách mạng, cùng sự tuyệt vọng của những kẻ cố tình chống phá Đảng, Nhà nước.
         
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ QUAN ĐIỂM ĐA ĐẢNG CUẢ CÁC NHÀ DÂN CHỦ
Ảnh minh họa
Nhưng các nhà “dân chủ cuội” dường như quên mất rằng không một sự thật nào có thể chối bỏ được lịch sử. Lịch sử xây dựng, trưởng thành và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã khẳng định, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, không bao giờ có cái gọi là “công thức giữ Đảng” “Đảng trị”, như một số đối tượng từng cố tình xuyên tạc. Đảng Cộng sản Việt Nam-đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, ra đời theo những quy luật khách quan, đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng không chỉ của giai cấp công nhân, mà còn của toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam. Đồng thời, để giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và làm tròn vai trò của đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng cũng như mục tiêu của công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta cũng đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ, trí tuệ của Đảng. Đảng đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại, thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, Đảng ta không ngừng tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.
          Thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển đất nước ta cho thấy, toàn bộ hoạt động của Đảng ta đã góp phần quan trọng làm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo tốt, sức chiến đấu cao, thực sự là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là căn cứ xác đáng, đanh thép, bác bỏ mọi luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt hòng hạ thấp uy tín của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

                                                                                                     Lê Minh

Đăng nhận xét

32 Nhận xét

 1. Những bài viết của các nhà dân chủ rởm gần đây đăng lên liên tục hòng gây sự chú ý trước cộng đồng dân cư mạng để từ đó vận động những người dân nhẹ dạ cả tin bằng những câu từ mỹ miều, với năng khiếu xuyên tạc, bóp méo sự thật của bọn chúng để từ đó vận động Nhân dân đi theo con đường ngu ngốc mà chúng đã lỡ sa vào rồi. NHƯNG KHÔNG. Nhân dân Việt Nam chúng tôi luôn tin vào Đảng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 2. các nhà dân chủ nên hiểu rằng đa nguyên đa đảng liệu có gì hay không, có gì tốt cho nhân dân không? hay chỉ là được sự cổ súy từ bên ngoài? nhân dân Việt Nam đã chọn Đảng Cộng sản nghĩa là nhân dân đặt niềm tin vào Đảng, nhân dân tin Đảng cộng sản sẽ lãnh đạo tốt, mang lại lợi ích cho họ. vì thế tôi thấy đa đảng là điều không cần thiết mà phải làm sao để nhân dân thấy được ánh sáng ở đảng, thấy rằng Nhà nước vn LÀ CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

  Trả lờiXóa
 3. các nhà dân chủ nên hiểu rằng đa nguyên đa đảng liệu có gì hay không, có gì tốt cho nhân dân không? hay chỉ là được sự cổ súy từ bên ngoài? nhân dân Việt Nam đã chọn Đảng Cộng sản nghĩa là nhân dân đặt niềm tin vào Đảng, nhân dân tin Đảng cộng sản sẽ lãnh đạo tốt, mang lại lợi ích cho họ. vì thế tôi thấy đa đảng là điều không cần thiết mà phải làm sao để nhân dân thấy được ánh sáng ở đảng, thấy rằng Nhà nước vn LÀ CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giống Irac, Lybia ... đó, loạn đại loạn mục đích chỉ để cho ket tất thế, kẻ lưu vong có cơ hội lên vũ đài chính trị với mong ước đổi đơi! :>

   Xóa
 4. Các thế lực thù địch rêu rao “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” như là “khuôn vàng, thước ngọc” của dân chủ mà chúng ta phải tuân theo. Chúng cho rằng: “Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản, vì đó là then chốt của chế độ dân chủ”. Nhưng rút cục, thực chất luận điểm đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Và chính mấy kẻ "dân chủ cuội" kia vẫn đang làm cái sứ mệnh là tay chân đắc lực của các thế lực ngoại bang hòng tác động nước ta theo âm mưu đó.

  Trả lờiXóa
 5. đa nguyên đa đảng là một chiêu bài mà bọn rận chủ dùng đi dùng lại nhằm thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực ngoại bang.Nhưng đâu có thế dễ như vậy nhân dân ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của ĐẢng ta không có một đảng nào có thể thay thế được điều đó lịch sử đấu tranh của dân tộc đã chứng minh rồi.

  Trả lờiXóa
 6. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam, dã tâm nguy hiểm của các đối tượng dân chủ cội đều nhằm phục vụ cho âm mưu phá hoại nhà nước ta phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, bác bỏ những quan điểm về đa nguyên đa đảng và hướng đất nước phát triển dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam là con đường chính xác, nhờ đó mà chúng ta đã đang và sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi.

  Trả lờiXóa
 7. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột. T

  Trả lờiXóa
 8. Có ý kiến cho rằng, thực hiện đa đảng, có nhiều đảng cạnh tranh nhau thì sẽ dân chủ hơn, sẽ tốt hơn một đảng! Có đúng như vậy không? Câu trả lời ở đây là không phải như vậy. Hãy xem chính người Mỹ nói về nước Mỹ, một nước thực hiện chế độ đa đảng, thực chất là thế nào. Họ nói rằng, nước Mỹ là một nước “tự do” người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ.

  Trả lờiXóa
 9. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với chúng ta không phải là lựa chọn một đảng hay đa đảng, mà là phải thực hiện tốt hơn nữa quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Đồng thời thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, “Phải dành nhiều công sức tạo được sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực”, xây dựng Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.

  Trả lờiXóa
 10. Thực hiện đa nguyên, đa đảng tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, tranh giành quyền lực giữa các đảng phái đối lập, điều đó làm cho nhân tâm ly tán, đất nước hỗn loạn, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định chính trị đất nước, kinh tế lâm vào khủng hoảng, đất nước bất ổn và gặp muôn vàn khó khăn, đời sống thậm chí tính mạng của người dân bị đe dọa. Đó sẽ là điều kiện để các thế lực nước ngoài lợi dụng can thiệp, tác động “chia năm xẻ bảy” phá hoại đất nước, thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối. Thực tế lịch sử đã cho chúng ta thấy, Liên Xô trong quá trình cải tổ, cái cách, đổi mới đất nước do không kiên định mục tiêu, thực hiện đa nguyên đa đảng cuối cùng đất nước rơi vào hỗn loạn, các đảng phái đấu đá, tranh giành quyền lực lẫn nhau, nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, trong khi đó các thế lực bên ngoài không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá và kết quả sự sụp đổ của một chế độ nhà nước là điều tất yếu.
  Đa nguyên đa đảng là mưu đồ, tham vọng của rận chủ. Thế nên, chúng ta phải kiên quyết đi theo con đường đã chọn!

  Trả lờiXóa
 11. Đòi đa nguyên đa đảng muôn thuở vẫn là thủ đoạn là âm mưu mà đám rận chủ hướng tới.
  Đất nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay đã gặt hái được biết bao thành công to lớn. Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và công cuộc đổi mới đó đang gặt hái được những thành công quan trọng. Và điều đặc biệt quan trọng hơn đó là đất nước Việt Nam đang có một nền chính trị ổn định, hòa bình, người dân được tự do làm ăn, sinh sống. Vậy, tại sao lại muốn đổi hướng đi theo con đường khác làm gì?
  Sao cứ phải đua đòi, cứ phải chạy theo Mỹ và tư bản phương Tây trong khi điều kiện giữa ta và họ là hoàn toàn khác biệt!

  Trả lờiXóa
 12. Đa nguyên đa đảng thì có làm cho dân ta ấm no hạnh phúc, người dân có được sống trong yên bình như bây giờ không? Nếu chắc chắn được cuộc sống như ngày hôm nay thì hãy nói, đừng có thấy được vài đồng bạc mà đã kêu la như thế. Không khéo lại hại chính cuộc đời của con các vị đấy.

  Trả lờiXóa
 13. La tran dinh noi đúng đấy. Hỏi thật sự trong tâm khảm các vị có muốn đa nguyên đa đảng không? Đa nguyên đa đảng thì được cái gì?Đa nguyên đa đảng rồi thì cuộc sống của các vị ra sao, có được như ngày hôm nay không? Các vị đã bao giờ nghĩ đến lúc ấy chưa. Bài học nhãn tiền tự mùa xuân Ả Rập đấy, rồi ngay nước bạn Thái Lan đấy. Các vị chưa kinh à mà còn to họng như vây.

  Trả lờiXóa
 14. Thế nào là cuộc sống viên mãn? Tôi nghĩ rằng cuộc sống đừng thừa thãi của cải quá, đủ ăn đủ mặc, được vui vầy bên con cháu, được tham gia công tác xã hội, ra đường không phải nơm nớp nỗi lo khủng bố, xả súng,... cuộc sống thế là viên mãn chứ sao nữa. Các vị cứ kêu phải thay đổi, phải đa nguyên đa đảng, có nghĩa là muốn cuộc sống như thế nó thay đổi sao?! Nó còn điều gì mà các vị còn cần phải thay đổi nữa. Thật sự không hiểu trong đầu các vị đang suy nghĩ gì nữa?

  Trả lờiXóa
 15. Một trong những đặc điểm chung mà chúng ta thấy các đối tượng thường xuyên thấy các đối tượng lợi dụng là chúng vin vào những yếu kém, khuyết điểm để thực hiện công cuộc chống phá ta. Trong quá trình phát triển thì rõ ràng không có một đất nước nào, sự lãnh đạo nào là hoàn hảo cả. Những điều chúng đưa ra chỉ là những hạn chế rất nhỏ khi so sánh với thành tựu mà đất nước ta đã đạt được. Không ngừng khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đó là cách mà Đảng ta đang cố gắng phát triển. Các nhà dân chủ được sống trên đất nước ta, hưởng hòa bình, hạnh phúc từ đất nước ta nhưng chúng đâu có biết ơn những điều đó nên không ngừng xuyên tạc, bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Cái quan điểm mà họ đưa ra chỉ là cái luận điệu để phục vụ cho mục đích cá nhân kiếm tiền của chúng và mục đích chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của ta của các thế lực thù địch mà thôi.

  Trả lờiXóa
 16. Cứ nhìn mấy quốc gia quanh ta đa đảng là biết nó như thế nào rồi. Một đảng tuy hơi độc đoán nhưng đó là điều phù hợp và ổn định nhất chúng ta nên có. Vì có đa đảng thì chỉ một đảng lên nắm quyền mà

  Trả lờiXóa
 17. Nước Việt Nam từ khi giành được chính quyền từ tay thực dân, phát xít, phong kiến với sự xuất hiện của chính phủ lâm thời và sau này tuyển cử Quốc hội khóa I, bên cạnh sự lãnh đạo chính của Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các đảng đối lập, đảng phản động tay sai của thực dân, đế quốc, vì thế không cần phải đa đảng

  Trả lờiXóa
 18. Có một sự thật lịch sử không thể chối cãi đó là trong giai đoạn cách mạng chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo được đất nước, đưa nhân dân thoát khỏi ách nô lệ của quân xâm lược.Nếu nói là muốn đa Đảng vậy phải theo những Đảng nào đây?

  Trả lờiXóa
 19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 20. Giai đoạn chính quyền non trẻ đó cũng có thể coi là “giai đoạn thử nghiệm” của việc đa nguyên, đa đảng trong hệ thống chính trị Việt Nam thủa sơ khai. Khi mà chính quyền cách mạng còn non trẻ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của chủ tịch Hồ Chí Minh đôi lúc cần có những nhượng bộ hợp lý cho địch cũng như các tổ chức, đảng phái tay sai của chúng. Trong khi các tổ chức đảng phái này chỉ có mưu cầu trục lợi, đem bán rẻ lợi ích quốc gia, độc lập dân tộc, tự do của đồng bào mà làm tay sai cho thực dân, đế quốc, quân Tàu Tưởng

  Trả lờiXóa
 21. những tên mật thám, chỉ điểm làm phương hại đến cách mạng Việt Nam và chống phá Nhà nước chính quyền non trẻ. Thực tế cách mạng đã chỉ ra rõ ràng, những đảng phái đó, những tổ chức chính trị đối lập đó, hình hài của đa nguyên, đa đảng trong quá khứ đó không hề đem lại lợi ích gì cho quốc gia, dân tộc, không hề đấu tranh giành độc lập, chính quyền và đánh đuổi giặc ngoại xâm, mà chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử với những tên gọi khác nhau là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước đứng lên đấu tranh kháng chiến chống thù trong, giặc ngoài.

  Trả lờiXóa
 22. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, lãnh đạo xã hội, là sự đoàn kết của toàn dân tộc, của giai cấp công nhân, nông dân, tri thức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác từ đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phát xít, tập đoàn phản động xâm lấn biên giới Việt Nam

  Trả lờiXóa
 23. ngay từ khi nắm chính quyền và sau này là duy nhất nắm quyền lãnh đạo đất nước thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hoàn thành tốt sứ mệnh của mình là lãnh đạo đất nước vượt lên khó khăn, phát triển, không có biểu tình bạo loạn, không có xả súng tự do, không có chuyện người dân mành trời chiếu đất biểu tình đòi lật đổ chính quyền, người dân yên ổn với cuộc sống, không cần phải rời bỏ quê hương như những “miền đất hứa” có đa nguyên, đa đảng mà rận chủ vẫn ngày đêm lên tiếng mị dân.

  Trả lờiXóa
 24. Rận chủ chỉ được cái cắn càn thôi.Với những thành quả cách mạng đã đạt được và tiếp tục lãnh đạo thành công sự nghiệp phát triển đất nước. Một lần nữa toàn thể dân tộc Việt Nam khẳng định: Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng.

  Trả lờiXóa
 25. Không phải chế độ đa đảng lúc nào cũng tốt, có thể áp dung ở bất cứ đất nước nào, phải tùy theo đặc điểm hình thành của nước đó mà xét xem chế độ nào là phù hợp. Rận chủ đòi đa nguyên đa đảng không phải vì muốn tốt cho đất nước ta, mà điều chúng muốn là gây khó khan cho Đảng ta trong việc quản lý đất nước.

  Trả lờiXóa
 26. Đường lối một đảng duy nhất là đường lối đúng đắn và là đường lối duy nhất phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam. Những kẻ cổ súy cho việc thành lập đa đảng thường có giọng điệu viện vào những ví dụ các nước khác đang sử dụng chế độ đa đảng và có những thành công nhất định. Việc áp dụng mà không nhìn vào tình hình hiện có của mình là việc đẽo cày giữa đường. Và thực tế nhìn vào tình hình phát triển bền vững của Việt Nam đã chứng minh điều đó. Tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đão của một đảng duy nhất đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 27. Thứ nhất, Đảng ta đã xác định tư tưởng rằng không phải ngăn cấm đa nguyên đa đảng mà là ngăn cấm những hành vi lợi dụng đa nguyên đa đảng để phá hoại chế độ, câu kết với bên ngoài làm tổn hại lợi ích dân tộc, phá hủy thành quả cách mạng, hay cản trở nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, cấm cách mà kẻ khác sử dụng đa nguyên đa đảng. Đặc biệt tình hình nước ta luôn bị các nước tư sản nhòm ngó, luôn chịu mối nguy hiểm bị đẩy ra khỏi con đường chủ nghĩa xã hội, nên Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền lãnh đạo duy nhất. Thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển đất nước ta cho thấy, toàn bộ hoạt động của Đảng ta đã góp phần quan trọng làm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo tốt, sức chiến đấu cao, thực sự là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì thế mà những nỗ lực cổ vũ đa đảng của bọn phản động như Việt Tân thực ra chỉ là muốn lật đổ chính quyền, phá hoại chế độ mà thôi.

  Trả lờiXóa
 28. Số phận của những Iraq, Syria... chẳng lẽ vẫn chưa đủ làm cho bọn rận chủ này sáng mắt ra hay sao. Đa nguyên đa đảng hay tự do dân chủ mà như những nước này thì liệu có mang lại hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam hay không, hay đất nước này lại biến thành một đống hoang tàn đổ nát.

  Trả lờiXóa
 29. Đảng ta không ngừng tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 30. Suy cho cùng những luận điệu của các nhà “dân chủ cuội” đều nhằm mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội Việt Nam, đồng thời cho thấy dã tâm hết sức nham hiểm, phản động, thâm thù cách mạng, cùng sự tuyệt vọng của những kẻ cố tình chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng phủ nhận những gì mà Đảng, Nhà nước đem lại cho đất nước. Không thể chấp nhận được suy nghĩ lệch lạc này của chúng.

  Trả lờiXóa
 31. Bọn dận chủ luôn lấy cái cớ đòi đa nguyên đa đảng để thực hiện các hoạt động phá hoại. Càng gần đến ngày đại hội đảng thì lại càng xuất hiện nhiều bài viết kích động của bọn chúng. Chưa hết, họ còn ra sức cổ súy, vận động kêu gọi một số người đứng lên thành lập cái gọi là "Đảng dân chủ xã hội" để "thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam"… Nhưng thực sự đó chỉ là ảo tưởng của một lũ ngu học mà thôi.

  Trả lờiXóa