Header Ads Widget

Responsive Advertisement

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII

Sáng ngày 21/1/2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đọc báo cáo của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Bản báo cáo của Ban chấp hành TƯ khóa XI đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực cụ thể, những nhiệm vụ chưa hoàn thành được trong nhiệm vụ đề ra từ văn kiện đại hội khóa XI. Trên cơ sở đó, ban chấp hành TƯ khóa XI đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng không né tránh mà đã đề cập, nói rõ những hạn chế, thiếu sót, những chỉ tiêu chưa đạt được. Báo cáo đã nhắc đến những vấn đề trọng tâm của đất nước, được chú trọng thực hiện trong thời gian qua và thời gian tới, đó là đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vấn đề bảo vệ tổ quốc, vấn đề hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng Đảng.
BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã được xác định từ Đại hội VIII của Đảng và trên thực tế, 20 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu trên không đạt được. Trong 5 năm tới, phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh, bền vững để sớm đạt được mục tiêu này”.
Để thực hiện chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước ta cần có nền tảng là hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực có trình độ cao. Hai vấn đề này đất nước ta vẫn thiếu một số tiêu chí cơ bản, cần đẩy mạnh hoàn thiênj trong 5 năm tới.
Một vấn đề quan trọng mà Tổng Bí thư nhắc đến là vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và  sức chiến đấu. Đây là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong tất cả các nhiệm kỳ. Đảng ta luôn làm tốt công tác xây dựng lực lượng, đồng đều cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.
Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Kỳ đại hội này được tổ chức quy mô, bài bản, khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong những ngày họp tới, Đại hội XII của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước thông qua văn kiện đại hội.
Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

Công Lý

Đăng nhận xét

9 Nhận xét

 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII này tổ chức rất trang trọng, hoành tráng đẻ quyết định nhiều nội dung quan trọng ảnh hưởng đến vấn mệnh đất nước. Tổng bí thư Nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu rất thẳng thắn, nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua

  Trả lờiXóa
 2. Tổng bí thư đã nêu rõ những hạn chế, thiếu sót, những công việc, nhiệm vụ mà nhiệm kỳ XI chưa đạt được,từ đó đề ra kế hoạch, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ XII, nhân dân cả nước đang trông chờ vào kết quả của đại hội

  Trả lờiXóa
 3. tổng bí thư đã có bài phát biểu khai mạc rất hay, đề cập đến những yếu kém của đất nước ta, qua đó rút ra bài học cho nhiệm kỳ khóa XII. NHiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ khóa XII là rất nặng nề, hy vọng Đại hội sẽ bầu ra được đội ngũ lãnh đạo đất nước công tâm, hết lòng vì lợi ích của cả quốc gia, cả dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 4. Cả nước đang hướng đến Đại hội XII của Đảng với mong muốn chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Với một công dân luôn yêu nước tôi theo dõi từng diễn biến của Đại hội, thấy rõ báo cáo của Ban chấp hành trung ương khóa XI của Đảng đã khái quát một cách rõ ràng cả những tích cực, ưu điểm đồng thời cũng chỉ rõ những khuyết điểm còn hạn chế. Một bản báo cáo thể hiện rất rõ tinh thần cầu tiến, hướng đến sự tốt đẹp trong thời gian tới. Với những thành công bước đầu của Đại hội Đảng, tôi luôn vững niềm tin Đại hội sẽ thành công một cách tốt đẹp.

  Trả lờiXóa
 5. Cả nước đang hướng về đại hội đảng lần XII. Mọi sự kỳ vọng của cả nước đều đặt vào đại hội lần này nhằm đưa đất nước phát triển hơn nữa. Hy vọng các đại biểu đêbs dự sẽ có những than luận sâu sắc, có những quyết định đúng đắn về các vấn đề liên quan đến toàn dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 6. Đại hội Đảng toàn quốc là sự kiện quan trọng của đất nước, nhân dân cả nước luôn đặt niềm hy vọng lớn vào mỗi kỳ đại hội. Thông qua các kỳ Đại hội, Đảng ta đã bâu ra đội ngũ nhân sự có đức và có tài để lãnh đạo đất nước

  Trả lờiXóa
 7. Cả nước đang hướng đến Đại hội XII của Đảng với mong muốn chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Báo cáo của Ban chấp hành trung ương khóa XI của Đảng đã khái quát một cách rõ ràng cả những tích cực, ưu điểm đồng thời cũng chỉ rõ những khuyết điểm còn hạn chế. Một bản báo cáo thể hiện rất rõ tinh thần cầu tiến, hướng đến sự tốt đẹp trong thời gian tới. Với những thành công bước đầu của Đại hội Đảng, tôi luôn vững niềm tin Đại hội sẽ thành công một cách tốt đẹp.

  Trả lờiXóa
 8. Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Kỳ đại hội này được tổ chức quy mô, bài bản, khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Hi vọng đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

  Trả lờiXóa
 9. Đại Hội XII là đại hội đoàn kết, dân chủ, minh bạch, thể hiện tinh thần đổi mới, tinh thần dân tộc cao độ của các đại biểu, đến nay thì đại hội đã thành công tốt đẹp

  Trả lờiXóa