Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ĐẠI TƯỚNG NGÔ XUÂN LỊCH: PHẢI LO BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ LÚC CHƯA NGUY

Bút sắt
          Sáng ngày 22/01, tham gia thảo luận về các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội trình bày tham luận với Chủ đề “Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”.
         
ĐẠI TƯỚNG NGÔ XUÂN LỊCH: PHẢI LO BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ LÚC CHƯA NGUY
Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, dựng nước đi đối với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”.
          Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biết hết sức phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng QĐND là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước.
          “Trước xu thế hội nhập và mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh lợi ích giữa các nước, chúng ta sẽ phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng hoạt động “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến’, “tự chuyển hoá trong nội bộ ta"... Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.
          Trong bối cảnh đó, trước các thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; ý thức rõ trách nhiệm chính trị, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.
Luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong thời gian qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được các kết quả to lớn như: “Đảng bộ Quân đội và toàn dân đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Đây là thành tự bao trùm và quan trọng nhất.
Bộ Quốc phòng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Trong 5 năm qua, đã hiện đại hoá một số quân chủng, binh chủng, lực lượng đã có bước đột phá về trang bị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường...
Bên cạnh đó, công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới, đã nghiên cứu chế tạo và làm chủ công nghệ sản xuất một số loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật. Công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế về quốc phòng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Trong tham luận, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đề xuất một số vấn đề theo hướng bổ sung, nhấn mạnh và làm rõ những nội dung mới, cơ bản, cốt lõi mà Dự thảo đề cập và cũng là nhiệm vụ, giải pháp chính mà Quân đội tập trung thực hiện trong những năm tới.
Theo đó, vấn đề quan trọng hàng đầu đối với Quân đội là tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Bên cạnh đó là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.
Đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, số lực lượng được ưu tiên hiện đại hoá sẽ tiếp tục được mở rộng so với nhiệm kỳ Đại hội XI. Cùng với đó, Quân đội thực hiện tốt Đề án tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”...
Đại tướng khẳng định trong Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng  đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nguồn: VOV.VN; dantri.com.vn

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Vấn đề quan trọng hàng đầu đối với Quân đội là tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Bên cạnh đó là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta sống ở thời bình nhưng vẫn luôn đề phòng mọi vấn đề nguy nan. Bệnh cẩn thận không bao giờ chết những bệnh chủ quan chắc chắn sẽ chết. Vì thế cần bảo vệ Tổ Quốc ngay cả hòa bình

    Trả lờiXóa