on 23:27:00

TUYÊN BỐ CỦA “BẦY RẬN” NHÂN ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII – TIẾNG SỦA ĐẰNG SAU, NHỮNG ÂM MƯU THÂM ĐỘC Ở PHÍA TRƯỚC

Nhãn: , 17 nhận xét

Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng, các quyết sách lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thể hiện sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đồng thời Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành trung ương khóa mới với những đai biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng với năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị cũng như đạo đức cách mạng và tinh thần phục vụ nhân dân.
Tuy nhiên, đối với các “nhà dân chủ” thì trước, trong và sau khi Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp thì chúng không ngừng có những hành động chống phá với nhiều thủ đoạn hết sức thâm độc. Và lần này, khi tất cả các thủ đoạn phá hoại Đại hội diễn ra không đạt được kết quả gì thì chúng lại cho ra chiêu bài quen thuộc của mình, đó là cho ra cái gọi là Tuyên bố của các tổ chức chính trị và dân sự độc lập tại VN nhân đại hội đảng cộng sản lần thứ 12”
Nghe cái tuyên bố này đã cho người ta thấy khá nhiều điều về bộ mặt thật của các “nhà dân chủ”. Chỉ cần điểm qua một vài nét của “bản tuyên bố” sau ta sẽ rõ:
Thứ nhất, mọi người dân Việt Nam đều thấy rằng sự kiện Đại hội Đảng lần thứ XII là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội được chuẩn bị từ các cơ sở rồi mới tiến đến Đại hội toàn quốc và như vậy, tiếng nói của người dân được thể hiện từ các đại hội cơ sở sau đó được thực hiện các quyền, các ý kiến của mình thông qua chính việc người dân bầu ra các đại biểu của mình tham gia Đại hội. Điều này cũng thể hiện, việc bầu chọn Ban chấp hành Trung ương khóa mới cũng là sự tin tưởng, gửi gắm cho các đại biểu nên vấn đề bầu nhân sự lãnh đạo cũng thể hiện ý kiến của toàn dân chứ không phải chỉ có các đại biểu dự Đại hội. Không những chỉ có người dân cả nước quan tâm mà các quốc gia, các chính đảng trên thế giới và khu vực quan tâm đặc biệt. Thế mà “bản tuyên bố” lại bảo “Đó là vấn đề riêng của họ, đại đa số nhân dân không quan tâm…”. Điều này cho thấy sự bịa đặt, sự dối trá đến gian xảo của các “nhà dân chủ”.
Thứ hai, Đại hội lần này đã thẳng thắn thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới nhằm đưa đất nước phát triển ngày càng giàu đẹp, ngày càng văn minh. Thế mà “Tuyên bố” lại bảo “Đảng cộng sản Việt Nam đang họp đại hội lần thứ 12 của mình. Các đảng viên sẽ có một việc chủ yếu là bầu ra tổng bí thư”. Chúng ta đều biết, vấn đề nhân sự luôn là một trong những nội dung của bất kỳ Đại hội nào của bất kỳ quốc gia nào. Và ở Việt Nam, ở Đại hội lần này cũng vậy, Đại hội đã bầu ra những đại biểu ưu tú, được nhân dân tin tưởng để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Ngoài ra, tại Đại hội còn giải quyết nhiều vấn đề trọng đại khác của đất nước chứ đâu như như lời của các “nhà dân chủ”. “tuyên bố”.
Thứ ba, nói về “các tổ chức xã hội dân sự” thì đây bản chất không phải là những tổ chức hợp pháp, nó giống như những “ung nhọt” của xã hội, chỉ có những việc hại nước, hại dân thôi. Bởi lẽ, nó được “thành lập” bởi đám ô hợp các thể loại “dân chủ” khác nhau. Có đối tượng thì “dân oan” không việc làm bị kích động, “giật dây” hoạt động chống phá, có đối tượng mang “mác trí thức” nhưng do bản tính vụ lợi, ích kỷ và ham muốn tiền bạc nên chống phá chính quyền. Có một số đối tượng lại là các chức sắc trong các tổ chức tôn giáo nhưng không chịu lo việc đạo mà còn lợi dụng chiếc áo thầy tu để kích động tín đồ hoạt động chống phá nhà nước... Mặt khác, cái tên của các “tổ chức” này thì hay nhưng bản chất chính là nơi tập trung các đám dân chủ để hoạt động chống phá đất nước. Vì vậy, cái “tuyên bố” của các “tổ chức” này đưa ra cũng chỉ nhằm kêu gọi chống phá chính quyền, phá hoại đất nước mà thôi.
Thứ tư, một vấn đề mà cái “tuyên bố” đề cập mang một âm mưu rất thâm độc đó là khi mà việc chống phá Đại hội XII không được, các “tổ chức” lại hướng đến việc phá hoại việc tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020 vào tháng 5/2016. Điều đó cho thấy sự tức tối của các “tổ chức xã hội dân sự” cũng như sự bất lực của chúng về các vấn đề chính trị của đất nước.
Vì vậy, chúng ta cần phải vạch trần cái bản chất thật “đê hèn” của các “tổ chức xã hội dân sự” và cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc và kêu gọi của chúng.

Công Mẫn

on 23:48:00

TƯ TƯỞNG BÀI TRỪ CỘNG SẢN CỦA UCRAINA - SỰ PHỦ NHẬN QUÁ KHỨ MỘT CÁCH HÈN NHÁT

Nhãn: , , 6 nhận xét

Bút Sắt
          Sau sự kiện bán đảo Crime, nơi mà phần lớn dân số là người gốc Nga chính thức li khai khỏi Ucraina để sáp nhập vào Nga và sự xuất hiện các nước cộng hòa tự xưng khu vực phía Đông Ucraina, tình hình chính trị ở Ucraina ngày một phức tạp và căng thẳng. Chính phủ Ucraina và một bộ phận nhân dân có một nhận thức sai lầm rằng những diễn biến chính trị phức tạp xảy ra trong thời gian gần đây chính là do ảnh hưởng của tư tưởng thân Nga trong một bộ phận dân cư xuất phát từ thời Liên Xô mà Ucraina là một bộ phận trong đó. Chính vì vậy, tư tưởng bài trừ chế độ cộng sản và xóa bỏ những ký ức thời kỳ Liên Xô đã được chính phủ cổ súy, phát triển, như: phá bỏ tượng đài Lê Nin, phá bỏ các tượng đài chiến sỹ Hồng quân, viết lại sách giáo khoa sử cùng với việc xuyên tạc lịch sử chiến tranh thế giới lần thứ 2, ban hành đạo luật Bài trừ cộng sản, đổi tên 908 thị trấn và làng mạc ở trong nước, có tên gọi gắn với lịch sử Liên bang Xô viết hay có liên quan đến lịch sử Chiến tranh thế giới thứ 2…
         
TƯ TƯỞNG BÀI TRỪ CỘNG SẢN CỦA UCRAINA - SỰ PHỦ NHẬN QUÁ KHỨ MỘT CÁCH HÈN NHÁT
Những động thái trên của Ucraina chính là biểu hiện của những nhận thức mù quáng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, một sự phủ nhận quá khứ một cách hèn nhát. Bởi lẽ:
          Thứ nhất, trong lúc cả Châu Âu đang nằm trong sự xâm chiếm của Phát xít Đức, chính Hồng quân Liên Xô đã đánh tan quân Đức, giải phóng các nước Đông Âu khỏi ách nô lệ, góp phần quan trọng xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên thế giới. Đóng góp to lớn này và sự hi sinh xương máu của hàng triệu chiến sỹ Hồng quân đã được cả thế giới ghi nhận và tôn vinh. Việc Ucraina sửa lại các nội dung lịch sử liên quan đến chiến tranh thế giới lần thứ hai theo hướng phủ nhận mọi cống hiến của Hồng quân Liên Xô chính là một sự xuyên tạc sự thật lịch sử ghê tởm.
          Đồng thời với đó, việc đập phá tượng đài Lê Nin và tượng đài chiến sỹ Hồng quân trên khắp Ucraina đã thể hiện một sự vô ơn, ăn cháo đá bát của chính quyền Ucraina. Sự lật lọng, vô ơn, chưa khỏi vòng đã cong đuôi đó cho thấy Ucraina không thể là một người bạn, đối tác tin cậy đối với các quốc gia trên thế giới.
          Thứ hai, thời kỳ Liên Bang Xô Viết đã xây dựng cho Ucraina những nền tảng cơ sở hạ tầng, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ để sau khi li khai, Ucraina có thể nhanh chóng phát triển, bắt kịp tốc độ phát triển của các nước khác. Vậy mà vì những nhận thức sai lầm, Ucraina đã giũ bỏ hoàn toàn quá khứ cũng như những gì Liên Bang Xô Viết đã gây dựng cho mình.
           Thứ ba, việc Ucraina đưa ra đạo luật bài trừ cộng sản là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nó chính là một sự khủng bố to lớn đối với chủ nghĩa cộng sản và phong trào vô sản, phòng trào công nhân của nhân loại, là hành vi đi ngược lại quy luật phát triển của xã hội. Đồng thời, việc thông qua đạo luật bài trừ cộng sản đã vi phạm quyền tự do hoạt động chính trị và tự do đảng phái đã được chính hiến pháp Ucraina quy định.Trước sự kiện này, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên tiếng, đưa ra quan ngại sâu sắc trước quyết định sai lầm này của Ucraina.

          Tư tưởng bài trừ cộng sản, bài trừ Nga đang ngày càng gia tăng trọng cộng đồng Ucraina. Phải biết thêm rằng, tại đất nước Ucraina, những người tham gia các đảng cộng sản và những người gốc Nga chiếm tỉ lệ không nhỏ. Những chính sách bài trừ tư tưởng cộng sản, thù địch với nước Nga của Ucraina không những không giải quyết được tình hình phức tạp trong nước mà vô hình chung đang khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân và gia tăng sự hoài nghi, phê phán của cộng đồng quốc tế. Thật không khác đem dầu dập lửa. Trước những chính sai lầm đó, có thể dự đoán tình hình phức tạp tại Ucraina sẽ còn rất lâu nữa mới có thể được giải quyết.

on 23:48:00

ĐẠI TƯỚNG NGÔ XUÂN LỊCH: PHẢI LO BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ LÚC CHƯA NGUY

Nhãn: , 2 nhận xét

Bút sắt
          Sáng ngày 22/01, tham gia thảo luận về các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội trình bày tham luận với Chủ đề “Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”.
         
ĐẠI TƯỚNG NGÔ XUÂN LỊCH: PHẢI LO BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ LÚC CHƯA NGUY
Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, dựng nước đi đối với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”.
          Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biết hết sức phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng QĐND là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước.
          “Trước xu thế hội nhập và mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh lợi ích giữa các nước, chúng ta sẽ phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng hoạt động “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến’, “tự chuyển hoá trong nội bộ ta"... Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.
          Trong bối cảnh đó, trước các thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; ý thức rõ trách nhiệm chính trị, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.
Luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong thời gian qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được các kết quả to lớn như: “Đảng bộ Quân đội và toàn dân đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Đây là thành tự bao trùm và quan trọng nhất.
Bộ Quốc phòng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Trong 5 năm qua, đã hiện đại hoá một số quân chủng, binh chủng, lực lượng đã có bước đột phá về trang bị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường...
Bên cạnh đó, công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới, đã nghiên cứu chế tạo và làm chủ công nghệ sản xuất một số loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật. Công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế về quốc phòng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Trong tham luận, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đề xuất một số vấn đề theo hướng bổ sung, nhấn mạnh và làm rõ những nội dung mới, cơ bản, cốt lõi mà Dự thảo đề cập và cũng là nhiệm vụ, giải pháp chính mà Quân đội tập trung thực hiện trong những năm tới.
Theo đó, vấn đề quan trọng hàng đầu đối với Quân đội là tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Bên cạnh đó là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.
Đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, số lực lượng được ưu tiên hiện đại hoá sẽ tiếp tục được mở rộng so với nhiệm kỳ Đại hội XI. Cùng với đó, Quân đội thực hiện tốt Đề án tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”...
Đại tướng khẳng định trong Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng  đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nguồn: VOV.VN; dantri.com.vn

on 23:47:00

LẠI THÊM MỘT ĐỨA HOANG TƯỞNG

Nhãn: , 6 nhận xét

Mới hôm vừa rồi, lang thang trên mạng, vô tình tôi đọc được một bài viết trên cái trang mạng xã hội lá cải “Hội Diên Hồng” gì đó của một đứa lấy tên “Quốc Thiều”. Vốn dĩ cái trang “Hội Diên Hồng” này tập trung toàn mấy kẻ nếu không phải theo liếm gót giày tư bản thì cũng là hoang tưởng, tâm thần phân liệt, vài cái tên đã thành quen thuộc trong đám rận chủ, phản động lưu vong.
Cái tên Quốc Thiều này khá lạ lẫm, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Có lẽ ông này lang thang cù bất cù bơ ở Mỹ lâu không có gì ăn nên theo đuôi mấy thằng mặt dày lên mạng chém gió lung tung để kiếm ăn. Nếu không thì khẳng định chắc chắn nó chính là một đứa hoang tưởng mới trốn trại. Bởi lẽ những thứ mà Quốc Thiều tưởng tượng ra thực sự là hoang đường. Nào là phát động cái gọi là “Cuộc cách mạng Bính Thân 2016”, nào là vận động biểu tình ôn hòa vào 23/01/2016 trước trụ sở UBND huyện, tỉnh, thành phố…; rồi hết vận động đưa biểu ngữ chống Đảng, chống Nhà nước lại xúi bẩy những ai tham gia mang theo cờ vàng ba sọc; thế rồi anh này còn chém ra những cái gọi là phương pháp biểu tình và chống đối công an. Thật chỉ có kẻ hoang tưởng mới nghĩ ra những thứ rác rưởi như thế.
Nín thở chờ đợi qua cái ngày 23/01/2016. Vâng! Đúng là cả tôi và cái ông Quốc Thiều hoang tưởng này đều chờ đợi, nhưng mỗi người lại có một tâm trạng trái ngược nhau. Đối với Quốc Thiều thì hắn chờ đợi với cái hi vọng sự hoang tưởng đó có thể lòe bịp được một số người nhận thức thấp, non kém chính trị tin theo. Còn tôi thì chờ đợi thấp thỏm với lo lắng rằng tuy dân trí ta ngày càng được nâng cao nhưng vẫn có một bộ phận nhận thức kém, lại thêm một đám bọn a dua theo xúi giục thì biết đâu lại có một vài người tin theo Quốc Thiều hoang tưởng. Nhưng rồi qua cái ngày 23/01/2016, không một ai nghe theo lời nói nhảm của hắn, cũng chẳng có một sự vụ biểu tình nào diễn ra. Điều này chính là một cái tát thẳng vào mõm cái anh Quốc Thiều này vì can tội hoang tưởng nói linh tinh.
LẠI THÊM MỘT ĐỨA HOANG TƯỞNG
Thực sự những lời xúi giục hoang đường, ảo tưởng của Quốc Thiều không thể lòe bịp được ai. Bởi lẽ trong lúc nhân dân cả nước đang náo nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII và cùng nhau mong chờ, theo dõi sự kiện Đại hội thì ai có thể tin, có thể nghe theo sự xúi giục biểu tình chống Đảng của Thiều chứ? Đến chính bọn cá mè một lứa với Thiều cũng chẳng đứa nào có một động thái nào gọi là hưởng ứng Thiều. Chúng nó sau khi đọc bài viết của Thiều thì ghé tai nhau thì thầm. Đứa thì nói Quốc Thiều là thằng hoang tưởng, nghe nó xúi thì hóa ra mình cũng tự nhận mình tâm thần như nó. Thằng thì lại bảo biểu tình cái gì, chống Đảng cái gì, đã nhìn gương thằng Đài tuyên truyền linh tinh rồi giờ vào bóc lịch, nhục nhã để đâu cho hết. Chính vì thế mà không những không được người dân ủng hộ mà chính bọn chống đối chính trị, phản động cũng mặc thây hắn. Cái mặt của Quốc Thiều thì chắc giờ này đang ngắn tũn lại. Ai bảo nghe mấy thằng xui dại lên mạng nói linh tinh để kiếm miếng xương gặm qua ngày cho đỡ đói từ bọn phản động và các thế lực thù địch. Và có lẽ cái tên Quốc Thiều cũng chẳng còn xuất hiện lâu nữa bởi mấy trại tâm thần của Mỹ cũng đang lùng sục để bắt Quốc Thiều trở lại để điều trị thêm.

on 00:54:00

FREEDOM HOUSE CÓ HIỂU THẾ NÀO LÀ “TỰ DO”?

Nhãn: , 11 nhận xét

Freedom House (Nhà Tự do) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có chức năng theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, cũng như khảo sát và nghiên cứu về tình trạng thực thi tự do chính trị cũng như các quyền tự do cơ bản của công dân tại các quốc gia trên thế giới. Tổ chức này được thành lập vào năm 1941 và hoạt động như một tay sai đắc lực của Mỹ và các nước tư bản chủ nghĩa.
Dưới sự định hướng và hỗ trợ của các nước tư bản, Freedom house tiến hành rất nhiều hoạt động, nghiên cứu chuyên biệt về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở các nước đối lập với lợi ích của tư bản. Tổ chức Freedom House đã nhấn mạnh: “các nhà nước đàn áp chính trị thường không cho phép các tổ chức xã hội dân sự phát triển lớn mạnh, và sẽ rất khó nếu như không muốn nói là không thể có tự do chính trị khi thiếu vắng tự do dân sự như quyền tự do báo chí và một nền pháp quyền lành mạnh”.
FREEDOM HUOSE CÓ HIỂU THẾ NÀO LÀ “TỰ DO”?
Tổ chức này đã đưa ra rất nhiều tuyên bố, nhiều bản tường trình, báo cáo hàng năm phản ánh sai lệch tình hình của các nước khác, vu khống nhiều nước vi phạm, ngăn cản các quyền cơ bản của con người, trong đó có việc vu khống Việt Nam không có tự do chính trị và dân sự. Những khẳng định đó dựa trên quan điểm của Freedom House về quyền tự do.
Liệu tổ chức Freedom House có hiểu thế nào là quyền tự do không?
Quyền tự do là một khái niệm dùng trong triết học chính trị mô tả tình trạng khi một cá nhân không bị sự ép buộc, có cơ hội để lựa chọn và hành động theo đúng với ý chí nguyện vọng của chính mình. Ví dụ như tự do thân thể, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận…Đó là quyền tự do đối với một cá nhân khi họ sống và hoạt động theo đúng các quy tắc xử sự chung mà xã hội để ra (quy tắc xử sự chung gọi là pháp luật). Nếu họ có những hành vi đi ngược với lợi ích chung của cả cộng đồng thì sẽ không được đảm bảo các quyền cơ bản của công dân.
Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi chính sách, đường lối hoạt động đều được xây dựng dựa trên nền tảng là các quy định pháp luật chặt chẽ. Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhân và đảm bảo chặt chẽ các quyền cơ bản của công dân và dành một chương để quy định vấn đề này. Các quyền đó luôn được Nhà nước duy trì và bảo vệ cho mọi công dân nếu họ không làm trái các quy định của pháp luật. Nếu vi phạm pháp luật thì công dân sẽ bị tước bỏ hoặc hạn chế một phần các quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định.
Các quyền dân sự của công dân luôn được Đảng và Nhà nước ta tạo mọi điều kiện để phát triển như quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội…Nhưng thực tế tình hình Việt Nam trong thời gian qua đã trái ngược với những gì mà Nhà nước ta mong đợi, có rất nhiều Hội, Nhóm được thành lập trái pháp luật và hoạt động đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, do đó, chúng ta đã phải tốn nhiều thời gian, công sức để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, xây dựng một văn bản luật mới về Hội để ổn định tình hình, tổ chức và quản lý các Hội, Nhóm theo đúng quy định của pháp luật.
Các nước tư bản luôn dòm ngó và luôn thèm khát việc hạn chế và tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với toàn dân tộc Việt Nam. Điều này được thể hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận mà các quốc gia tư bản ngầm hỗ trợ về tài chính, thông qua các tổ chức này, các nước tư bản luôn miệng tuyên truyền Việt Nam là quốc gia độc tài về chính trị với sự duy trì độc đảng. Đó là những lời lẽ mà Freedom House lồng vào bản báo cáo hàng năm khi nhận xét về tình hình Việt Nam.
Đất nước ta đang duy trì rất tốt các quyền cơ bản của con người, các tổ chức dân sự hoạt động có hiệu quả trong khuôn khổ pháp luật, đại đa phần người dân Việt Nam đều đặt niềm tin tưởng và đi theo con đường lãnh đạo của Đảng Cộng sản và đúng như vậy, trong suốt chiều dài lịch sử trước, trong và sau chiến tranh chống Pháp và Mỹ, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cụm từ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” sẽ không bao giờ tồn tại ở Việt Nam.
Tổ chức Freedom House đã cố hiểu sai ý nghĩa của “quyền tự do”. Cái quyền tự do mà họ hiểu là quyền tự do hoang dã, tự do nguyên thủy, tức là không tuân theo bất cứ khuôn khổ pháp luật này. Điều này sẽ không được bất cứ quốc gia nào trên thế giới chấp nhận, vì dù có tự do đến đâu thì pháp luật vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, lợi ích của toàn xã hội vẫn phải được đảm bảo.

Công Lý

on 18:04:00

ĐÁM DÂN CHỦ CỨ SỦA VÀ ĐOÀN NGƯỜI VẪN ĐI

Nhãn: , 16 nhận xét

Có lẽ “sủa” là một trong những bản chất của các “nhà dân chủ”. Ngoài “sủa” ra thì chúng còn biết làm gì hơn đâu. Để lấy được đồng tiền của đám tàn dư ba sọc thì chỉ có các hành động phá hoại đất nước, chà đạp lên các giá trị của dân tộc Việt. Và như vậy thì mỗi khi đất nước có bất cứ sự kiện chính trị quan trọng là chúng lại “tru mõm” lên mà sủa.
Lần này là sự kiện Đại hội Đảng lần thứ XII. Trong khi nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đất nước ngày càng phát triển, ngày càng giàu mạnh và đang phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng, đồng thời đặt chọn niềm tin vào sự thành công của Đại hội lần này thì “đám dân chủ” cả trong và ngoài nước lại làm điều ngược lại là tìm mọi cách phá hoại Đại hôi  trên nhiều khía cạnh khác nhau.
Các luận điệu của các “nhà dân chủ” đưa ra tuyên truyền nhằm từ bỏ cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê Nin, “hạ bệ” vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Khi Đại hội bắt đầu diễn ra thì chúng “góp ý” về các văn kiện, các tham luận của các đại biểu với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo rất kệch cỡm. Đặc biệt, vấn đề nhân sự của Đại hội. Khi mà “các nhà dân chủ” muốn đánh vào nền tảng lý luận của chế độ không được, không thể nào phủ nhận được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chúng chủ yếu tập trung vào vấn đề nhân sự Đại hội, nào là phe ông nọ, phe ông kia, nào là mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, rồi đến bôi xấu, xuyên tạc với các đơn thư nặc danh… Có thể thấy đây chỉ là những tiếng “sủa” quen thuộc của các “nhà dân chủ” mà thôi.
ĐÁM DÂN CHỦ CỨ SỦA VÀ ĐOÀN NGƯỜI VẪN ĐI
Còn thực tế, sau mấy ngày diễn ra, Đại hội đã đạt được rất nhiều thành công:
Trước hết, đó là sự quan tâm của nhân dân cả nước. Để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc thì phải tiến hành từ cấp cơ sở để lấy ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân, để nhân dân bày tỏ nguyện vọng, ý kiến của mình và cử các đại biểu đại diện cho quyền lợi của mình tham dự Đại hội. Ngoài ra, nhân dân cả nước cũng có nhiều phong trào thi đua lập thành tích để chào mừng Đại hội. Điều đó cho thấy sự quan tâm, sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.http://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-tin-tuong-ky-vong-vao-thanh-cong-cua-dai-hoi-dang/367806.vnp
Thứ hai, sự kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đã nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Trước và trong quá trình diễn ra Đại hội có nhiều đài báo nước ngoài đưa tin về Đại hội. Các đài báo của các quốc gia đều đánh giá cao sự phát triển kinh tế  - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều đảng phái chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như khu vực đã thông qua các hình thức khác nhau để chúc mừng Đại hội. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng lớn về mặt chính trị của Đại hội Đảng nói riêng cũng như đất nước nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng trên trường quốc tế và khu vực .
Thứ ba, tại Đại hội, việc đưa ra thảo luận các vấn đề quan trọng trong phát triển đất nước một cách thẳng thắn nhằm đánh giá thực trạng, những thuận lợi, những khó khăn thách thức mà đất nước đang gặp phải để đề ra phương hướng phát triển trong 5 năm tới được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân cả nước. Điều này cho thấy sự tin tưởng của quần chúng nhân dân cũng như tính dân chủ, thống nhất trong đường hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Đồng thời các vấn đề này được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao.
Thứ tư, vấn đề quan trọng không thể thiếu trong các kỳ Đại hội đó là vấn đề nhân sự. Đại hội đã chuẩn bị, giới thiệu và lựa chọn bầu ban chấp hành khóa mới một cách công khai dân chủ và sự thống nhất cao. Các ủy viên trung ương khóa mới cho thấy có tính kế thừa, có sự trẻ hóa để đảm bảo lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển. Có thể thấy mọi vấn đề liên quan đến nhân sự của Đại hội đều thống nhất. Thể hiện tính dân chủ, sự đoàn kết trong Đảng.http://vov.vn/chinh-tri/dang/trung-uong-khong-he-phan-tan-nhu-thong-tin-bia-dat-o-ben-ngoai-469143.vov
Thứ năm, tình hình an ninh trật tự trước và trong khi diễn ra Đại hội trên địa bàn cả nước được giữ vững. Không có những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xảy ra. Điều này cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta có một nền hòa bình thực sự, có một sự ổn định về chính trị mà nhiều quốc gia mong muốn, nhất là trong tình hình thế giới hiện nay rất nhiều quốc gia đang có xung đột vũ trang diễn ra thường xuyên.
Với cái nhìn của một người dân về những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, thì các luận điệu, những điều xuyên tạc mà “đám dân chủ” lu loa bấy lâu nay là chính là cái tát vào “mõm” của các “nhà dân chủ”. Chúng cứ “sủa” nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước tiếp tục sẽ có nhiều thành công hơn trong tương lai và “Đoàn người” vẫn tiếp tục tiến bước.

Công Mẫn

on 18:03:00

DƯ LUẬN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ VỀ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nhãn: , 13 nhận xét

Trong mấy ngày qua, sự kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được sự quan tâm của dư luận và báo chí thế giới. Các ý kiến đánh giá và bài viết đều đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam.
         
DƯ LUẬN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ VỀ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Theo nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cu-ba và là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Cu-ba, cũng đăng bài viết giới thiệu các chủ đề chính của Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo cho biết, Đại hội lần này sẽ tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp và hiện đại.
          Tờ Independent của Anh đã đưa tin về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó cho biết Đại hội sẽ bầu ra các nhà lãnh đạo mới, những người sẽ quyết định tốc độ cải cách kinh tế quan trọng của đất nước. Bài viết trích dẫn một số nội dung trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày, trong đó nhấn mạnh những cơ hội lớn đã mở ra, tuy vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.
          Tổng biên tập “ báo Resumen Latinoamericano” (Tờ báo có số lượng xuất bản lớn nhất tại Argentina và được xuất bản tại Uruguay, Venezuela, Cuba và châu âu), ông Carlos Aznárez (Các-lốt Át-na-rết) đã có bài xã luận ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang diễn ra tại Hà Nội.
          Bài viết khẳng định tất cả mọi vấn đề được đưa ra thảo luận trên tinh thần bình đẳng mà chỉ có với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhằm tìm ra con đường đúng đắn nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra, bảo đảm trong 5 năm tới Việt Nam ngày càng hùng mạnh hơn.
          Bài báo kết luận, trong bối cảnh hiện nay ở Mỹ Latinh, Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục là những tấm gương, ngọn đèn soi sáng và khích lệ cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ trên thế giới. Sự kiên định của Việt Nam, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tất cả các chiến sĩ cách mạng Việt Nam cũng như các nghị quyết của Đại hội Đảng một lần nữa sẽ góp phần khẳng định sức mạnh của một dân tộc không bao giờ khuất phục trước trước kẻ thù và luôn cổ vũ các nước đang đấu tranh vì sự tiến bộ trên thế giới tiếp tục vững bước trên con đường của mình như cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (U-gô Cha-vết) từng nói "với bước tiến của người chiến thắng".
          Theo hãng thông tấn chính thức IRNA (I-ran), Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Việt Nam sau 3 thập kỷ tăng trưởng kinh tế cao với nhiều cơ hội do hội nhập với cộng đồng quốc tế. Cũng theo IRNA, công cuộc Đổi mới, Việt Nam hiện được cộng đồng quốc tế xem là “một mô hình quan trọng” về xóa đói giảm nghèo, và Liên hợp quốc thậm chí đã ca ngợi Việt Nam là một trong những nước có thành công nổi bật nhất về công tác giảm nghèo trong bối cảnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.           Theo IRNA, các chuyên gia quốc tế tin tưởng rằng dưới sự tiếp tục lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ đưa đất Việt Nam nước ngày càng phát triển, trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế trong khu vực và quốc tế. Bài viết nêu rõ, Việt Nam “hy vọng và tin tưởng vào chính sách đúng đắn của Đảng trong giai đoạn tiếp theo để dẫn dắt đất nước vượt qua thời điểm khó khăn, hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng”.
          Còn theo ông Mam-đu Ha-ba-si (Mamdouh Habashi), Trưởng ban Quan hệ quốc tế của Đảng Liên minh nhân dân xã hội chủ nghĩa (Ai Cập) cho rằng, nền chính trị Việt Nam, với Đảng Cộng sản là chính đảng duy nhất cầm quyền, là một mô hình thành công đặc biệt. Ông Mam-đu Ha-ba-si nhấn mạnh: “Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra trong một bối cảnh vô cùng quan trọng: Thế giới đang trải qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản và cuộc tấn công của chủ nghĩa tự do mới. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vai trò lãnh đạo thể hiện qua những thành tựu vô cùng to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang được hưởng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong một đất nước hòa bình và ổn định, với nền kinh tế không ngừng tăng trưởng khởi sắc. Thành công của Việt Nam cũng là thành công của toàn thế giới. Mô hình của Việt Nam đã đạt đến những thành tựu của chủ nghĩa xã hội”.
          Ông Mam-đu Ha-ba-si cho rằng, mô hình của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các nước đang phát triển vì rất nhiều mô hình đã được thử nghiệm, nhưng chưa thấy mô hình nào thành công. Theo ông, thực tế đã chứng minh rằng, chủ nghĩa tự do mới sẽ không bao giờ mang đến thành công.
          Sự lãnh đạo, vai trò to lớn của Đảng Cộng sản trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như những sự đổi mới trong Đại hội XII của Đảng Cộng sản không chỉ được nhân dân trong nước ủng hộ, tin tưởng mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, học tập.

                                                                                                     Lê Minh

on 18:48:00

MỘT SỰ XÚC PHẠM ĐỐI VỚI LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NGÔ BẢO CHÂU

Nhãn: , , 14 nhận xét

Ngày 19/1 vừa rồi trên BBC đăng tải bài viết: “Yêu nước” của GS Ngô Bảo Châu. Bài viết được đăng tải đúng vào thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12 và trong bài viết thể hiện nhiều gửi gắm của một tri thức có uy tín vào Đại hội lần này. Do vậy, bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người trong đó có cả các nhà rận chủ của chúng ta. Nhưng lần này thái độ đón nhận của họ là cay cú và trở mặt một cách trơ trẽn thể hiện đúng bản chất và thói cư xử hai mặt của họ. Với tôi, bài viết thực sự có ý nghĩa và nhân văn thể hiện trách nhiệm của một công dân với mỗi sự kiện quan trọng của đất nước, một nhà khoa học khi nói lên được khát vọng cho xã hội.
Trong bài viết “Yêu nước”, Ngô Bảo Châu đã đưa ra một sự luận giải thú vị về yêu nước khi viết rằng yêu nước về cơ bản, là cảm thấy “liên quan” đến số phận của đồng bào mình. Sự đúc kết đó được đưa ra bởi những trải nghiệm sâu sắc và nhân văn của một nhà khoa học thực sự và một con người có lương tri khi Ngô Bảo Châu sống và làm việc ở nước ngoài. Đó là câu chuyện của một người bạn làm khoa học quốc tịch Nga thoát ly nước Nga sống ở Mỹ mà chưa bao giờ quay về Nga do không thấy liên quan hay hình ảnh về vài tốp thanh niên Việt Nam đến từ nông thôn phải tha phương nơi xứ người với sự hoang mang và thách thức trong những lần quá cảnh ở sân bay Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Những câu chuyện và hình ảnh đó rất thường nhật nhưng lại dậy lên trong Ngô Bảo Châu về sự khó nhọc của dân tộc Việt và con người Việt khi không biết ai trong số họ đã nợ ngập cổ để mua cho bằng được một suất đi xuất khẩu lao động, ai trong số họ sẽ phải làm lụng vất vả mấy năm trời để trả hết số tiền đã vay, ai trong lúc bần cùng, nghe bạn bè rủ rê, sẽ đi ăn trộm ăn cắp? Và khi chứng kiến những vất vả và khổ cực đó, bất cứ ai có lòng yêu nước hay lương tri và trí tuệ đều mong muốn một sự đổi mới. Ngô Bảo Châu cũng vậy. Trong bài viết, Ngô Bảo Châu thể hiện những mong muốn chân thành của một con người có lương tri và một nhà tri thức có trách nhiệm với sự kiện quan trọng của đất nước là Đại hội Đảng : “Tôi muốn một xã hội công bằng được đảm bảo bởi một nhà nước pháp quyền. Tôi muốn một nền kinh tế lành mạnh, phồn thịnh hoạt động trên nguyên tắc thị trường… cần là một xã hội công bằng, phồn thịnh và một cuộc sống cộng đồng gắn bó, nên người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ suý cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự
MỘT SỰ XÚC PHẠM ĐỐI VỚI LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NGÔ BẢO CHÂU
GS Ngô Bảo Châu và nhóm Đối thoại Giáo dục trong một cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 7/2014. Nguồn: Internet.
Nhưng khi bài viết được đăng tải, một số trang nhà của rận chủ lại cay cú lên án Ngô Bảo Châu với luận điệu xáo xược và ngông cuồng. Điều đó càng cho thấy một lối suy diễn vớ vẩn của các nhà rận chủ, một sự quay mặt tráo trở và càng làm nổi bật lên việc chúng chẳng mong muốn gì cho dân tộc ta phát triển và phồn vinh. Đầu tiên chúng cho rằng khái niệm về yêu nước của Ngô Bảo Châu là khôi hài có những liên tưởng đến mức hoang tưởng tào lao. Chúng liên tưởng việc Ngô Bảo Châu cho rằng "yêu nước" là cảm thấy “liên quan” đến số phận của đồng bào mình. Rồi vì cảm thấy “liên quan” đến số phận của đồng bào mình, nên Ngô Bảo Châu cảm thấy rất quan tâm đến Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII. Từ đó mà chúng còn có thể vẽ ra cả cái kết luận là do ông Châu cảm thấy rất quan tâm đến cái Đại hội Đảng đó vì ông ấy chính là người đã ra sức bảo vệ cho Điều 4 Hiến Pháp để duy trì sự cai trị độc tài của Đảng CSVN.
Chúng vẫn nghĩ rằng sự xa hoa của một quốc gia trời Tây nào đó có thể khuất phục được lương tri của con người, làm lu mờ sự thẳng thắn của khoa học khi các nhà rận chủ lo ngại rằng: “Có ai có thể ngờ hai nhà khoa học nổi tiếng, từng được đào tạo và hiện đang phục vụ trong những đại học lớn của Tây phương, nơi mà truyền thống tự do ngôn luận và tư tưởng được coi là mục tiêu tối thượng, lại lên tiếng ủng hộ sự bịt miệng cả một nước 90 triệu dân! Nếu những lời viết về Điều 4 của hai GS Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn được dịch ra tiếng Anh và quảng bá trên thế giới, liệu các lãnh đạo đại học, các đồng nghiệp và thậm chí các sinh viên của hai GS sẽ nghĩ gì về họ?...". Đúng là lời lẽ của những kẻ vô công rồi nghề. Chắc chúng vẫn nghĩ những luận điệu của chúng về dân tộc, về Nhà nước sẽ làm cho Tây phương thêm nể trọng họ hay sao? Thật là điều nực cười!
          Có lẽ chúng còn đang khá cay cú vì không còn thể lợi dụng được những nhà tri thức nay trong công cuộc chống phá của họ. Trước đây những phát ngôn của Ngô Bảo Châu đã thành chất liệu để họ xào lặn ra những luận điệu xuyên tạc và phỉ báng chế chế độ và Nhà nước ta. Để rồi khi không có thể lợi dụng gì thì chúng quay mặt tráo trở rằng Ngô Bảo Châu là một kẻ ôm chân chế độ CSVN, vì anh ta đã và sẽ tiếp tục nhận được những đặc quyền và đặc lợi mà chế độ đó ban cho anh ta. Vì thế, anh ta tiếp tục ra sức cho đồng bào ăn bánh vẽ và uống thuốc lú dưới cái chế độ độc đảng toàn trị CSVN. Và họ tỏ ra rất có năng lực khi đánh giá người khác theo cái kiểu Ngô Bảo Châu, một kẻ giỏi giả nhân giả nghĩa, luôn tránh né việc phản biện đối với những hành vi sai trái và tàn ác của nhà cầm quyền CSVN
Tôi cho rằng Ngô Bảo châu đã làm đúng bổn phận tri thức của mình theo tuyên bố rằng "Giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội”. Không có lòng yêu nước thực chất nào là tầm thường và không đáng được tôn trọng. Thứ đáng khinh rẻ nhất là thứ lòng yêu nước giả hiệu và bị lợi dụng để mang lại miếng ăn cho những kẻ lúc nào cũng nhân danh dân chủ nhưng chỉ mong cho đất nước suy vong và lầm than.
Hungtran

on 15:52:00

CÁC TỔ CHỨC DÂN CHỦ VÀ XÃ HỘI DÂN SỰ LẠI ẢO TƯỞNG RỒI

Nhãn: , 16 nhận xét

Nhân sự kiện Đảng Cộng sản của ta tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần  XII, các tổ chức tự xưng dân chủ và xã hội dân chủ lại giở trò đòi thả những người đang bị tạm giam hoặc những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù về các tội liên quan đến An ninh quốc gia. Hành động này là chiêu trò khá quen thuộc của đám dân chủ dởm trước mỗi sự kiện trọng đại của đất nước, một phần chúng tác động tư tưởng để đòi thả tự do cho thành viên của họ, phần khác là nhằm phá hoại những sự kiện của đất nước.
Ngày 22/1/2016, các tổ chức dân chủ và xã hội dân sự Miến Điện và Việt Nam kêu gọi chính quyền nước ta trả tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Đài, một thành viên cốt cán của các tổ chức đó. Trước đó, ngày 15/12/2015, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Đây là lần thứ hai Nguyễn Văn Đài bị bắt và điều tra về cùng hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Lần đầu tiên, Nguyễn Văn Đài bị bắt vào năm 2007 và bị kết án 4 năm về hành vi trên.
CÁC TỔ CHỨC DÂN CHỦ VÀ XÃ HỘI DÂN SỰ LẠI ẢO TƯỞNG RỒI
Hiện tại, Nguyễn Văn Đài đang trong quá trình tạm giam để điều tra về hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài. Mọi trình tự, thủ tục được áp dụng đối với Nguyễn Văn Đài đều theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉnh bản thân Nguyễn Văn Đài từng là luật sư thì hiểu rất rõ vấn đề này.
Trong nhiều năm qua, các tổ chức phi chính phủ ở bên ngoài, các tổ chức, hội, nhóm tự phát, thành lập trái pháp luật ở Việt Nam luôn đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi vô căn cứ, trái pháp luật và thời điểm chúng chọn thường vào dịp tổ chức các sự kiện trọng đại của đất nước, gây bối rối cho các cơ quan chức năng trong việc xử lý. Chúng luôn đòi hỏi phải trả tự do vô điều kiện cho các phạm nhân đang ngoan ngoãn chấp hành án phạt tù vì đã lầm tin tưởng vào sức mạnh của xã hội dân sự hay các tổ chức dân chủ, mọi lý lẽ, hành động trá hình của các tổ chức này chỉ là mị dân, đi lừa lọc, dụ dỗ những người thiếu hiểu biết.
Nguyễn Văn Đài từn là luật sư, có trình độ và am hiểu pháp luật, chính Đài còn không tự lo cho bản thân mình được, từng phải cúi đầu nhận tội về hành vi sai trái của mình thì bây giờ cần gì đến mấy tổ chức “ảo” phải chạy đi xin trả tự do cho mình. Các tổ chức này nhàn rỗi, không có việc gì làm hay sao mà phải đi can thiệp vào công việc của người khác.
Thông qua đây, chúng ta có thể thấy rõ bộ mặt thật của một số tổ chức trá hình đứng tên kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Đài, các tổ chức đó là: Bạch Đằng Giang Foundation, Con Đường Việt Nam, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Đảng Việt Tân, Hoàng Sa FC, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo, Hội Bầu Bí Tương Thân, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, No-U Sài Gòn, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là những tổ chức dân sự trá hình, núp bóng dân sự để tiến hành nhiều hoạt động chống phá đất nước ta.
Tuy gặp phải sự can thiệp từ bên ngoài nhưng cơ quan và cán bộ có thẩm quyền vẫn kiên quyết điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật. Những yêu cầu, đòi hỏi của các tổ chức trên nếu không có căn cứ, không tuân theo pháp luật thì cũng sẽ không có ai đứng ra giải quyết. Mọi hành vi phạm tội phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Công Lý

on 15:11:00

ĐÁM DÂN OAN LẠI BÀY TRÒ KÊU GỌI “NGÀY QUỐC TẾ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN OAN VIỆT NAM”

Nhãn: , 17 nhận xét

Một trong những hoạt động để thực hiện việc “giải ngân” nguồn tiền tài trợ của các tổ chức chống cộng hải ngoại là những hoạt động kêu gọi biểu tình, tuần hành với nhiều người tham gia. Vì vậy, trong thời gian qua, được sự giật dây của các thế lực chống cộng bên ngoài, “các nhà dân chủ trong nước” đã đẩy mạnh những hoạt động này. Một trong các hoạt động đó là đưa ra những “lời kêu gọi” để lôi kéo những người dân nhẹ dạ, cả tin theo chúng để thực hiện ý đồ chống phá chế độ, bôi xấu hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Lần này, là hoạt động “lời kêu gọi” của “đám dân oan”. Hôm 23/1/2016 chúng đăng thông tin kêu gọi “Ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam”. Thực chất đây là một dạng hoạt động không có gì là xa lạ của “dấm dân chủ” và “đám dân oan nói riêng” và chúng ta thấy rõ bản chất bên trong của cái “lời kêu gọi” này. Điều đó thể hiện ngay trong mục đích kêu gọi của “đám dân oan”.
ĐÁM DÂN OAN LẠI BÀY TRÒ KÊU GỌI “NGÀY QUỐC TẾ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN OAN VIỆT NAM”
Trước hết, vì đây là “lời kêu gọi của dân oan” nhưng chúng ta đều biết rằng cái đám “dân oan” này không giống như những gì mà chúng khoe mẽ mà thực chất chỉ là một số người do quyền lợi bị đụng chạm mà khiếu kiện dài ngay, những kẻ vì hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý được các đối tượng “dân chủ” sử dụng là công cụ chống phá chế độ, một số thì nhẹ dạ cả tin, vì sức hút của đồng tiền nên thường xuyên xuất hiện với những trang phục rách rưới, được “trang bị” cho đầy đủ các loại băng rôn, khẩu hiệu để hò la, gào thét ở những nơi công cộng, những trụ sở cơ quan nhà nước gây mất an ninh trật tự để thực hiện mưu đồ chính trị của
các “nhà dân chủ”.
Về mục đích mà lời kêu gọi nêu ra. Cả hai mục đích mà chúng đưa ra vừa thể hiện trình độ ngu dốt, vừa thể hiện sự hoang tưởng. Như trên đã nói, “đám dân oan” không phải là đại diện cho toàn bộ người dân Việt, người dân Việt đâu coi đám này ra gì thậm chí chúng còn bị ghẻ lạnh vì hành động tụ tập của chúng đã gây mất an ninh trật tự, làm xấu đi hình ảnh thủ đô văn hiến cũng như hình ảnh đất nước. Người dân quanh khu vực bờ hồ, hay quanh các trụ sở tiếp dân của Trung ương mỗi lần thấy đám người này thì họ chẳng thấy ngán tận cổ rồi. Còn “người Việt” và “những người bạn ngoại quốc” mà chúng nêu ra chẳng qua chỉ là những người đứng sau tại trợ, giật dây cho hành động của chúng . Đám này sẽ đứng sau chỉ đạo, sẽ làm công tác chụp ản, viết bài bôi xấu chế độ, xuyên tạc tình hình Việt Nam nên sẽ tham gia với vị trí khác nhau nếu tổ chức được.
Cái bản chất chống phá “đê hèn” lòi ra khi chúng nêu ra cái mục đích thứ hai là “đòi công lý và quyền con người”. Vấn đề quyền con người ở Việt Nam mà chúng đòi hỏi là điều mà không một quốc gia nào trên thế giới chấp nhận được. Việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người được nhà nước tôn trọng và bảo đảm thực hiện rất tốt và đã được nhân dân cũng như bạn bè quốc tế ghi nhận thể hiện ở  việc Việt Nam là quốc gia nhiều lần là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc. Vì vậy, cái “thảm cảnh dân oan tại Việt Nam” chỉ alf điều bịa đặt, xuyên tạc vu khống mà thôi.
Về hình thức, chúng kêu gọi vào ngày 27/2/2016  “dân oan” xuống đường, tuần hành để phản đối chính quyền nhằm chấm dứt “thảm cảnh dân oan” nhưng thực chất là xuống đường tụ tập gây rối trật tự công cộng, tạo ra một kịch bản xấu về hình ảnh của Việt Nam theo ý của các quan thầy phản động.
Có lẽ, sau cái gọi là “ngày tổng tuyệt thực toàn cầu cho tù nhân lương tâm Việt Nam”, “ngày nhân quyền Việt Nam”, “Chiến dịch vận động nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam” đã chẳng thu được kết quả gì mà cái nhận được là sự khinh bỉ của xã hội đối với những hành động kích động gây rối an ninh trật tự thì cũng sớm dự báo  được cái kết của cái “Ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam”.

Công Mẫn

on 15:10:00

LÊ CÔNG ĐỊNH LẠI LỘNG NGÔN

Nhãn: , 15 nhận xét

Đại hội lần thứ XII của Đảng khai mạc ngày 21/1/2/16, đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội, các đại biểu tham dự đã có những tham luận đóng góp cho văn kiện Đại hội để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Trong đó, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh có bài tham luận với nhiều nội dung quan trọng, nóng bỏng, nhìn thẳng vào sự thật. Đây được cho là bài phát biểu “tâm huyết, thẳng thắn, nhìn thẳng vào tình hình đất nước, có những phân tích khá quan trọng.”  Có thể thấy bài tham luận của Bộ trưởng Vinh từ việc đánh giá những thực trạng đất nước, những khó khăn, thách thức cũng như những thuận lợi và đưa ra những giải pháp khoa học để phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
LÊ CÔNG ĐỊNH LẠI LỘNG NGÔN
Chân dung Lê Công Định tại phiên tòa. Ảnh: internet
Tuy nhiên, đối với “nhà dân chủ” Lê Công Định thì không đánh giá cao bài phát biểu có tính xây dựng này của Bộ trưởng. Với cái bản chất chống phá “đê hèn” của mình, ngay sau khi đọc bài phát biểu của Bộ trưởng Vinh thì Định đã đưa ra những nhận xét, đánh giá mang tính loạn ngôn ngông cuồng nhưng lại rất ngu thể hiện đúng bản chất của con người Định trên trang cá nhân của y (https://www.facebook.com/le.cogito.7?ref=ts&fref=ts).
Định cho rằng:  “Tham luận của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã nêu đúng thực trạng rằng hệ thống chính trị hiện nay đang là rào cản và trở ngại cho sự phát triển đất nước.” Nhưng nhìn một cách tổng thể bài phát biểu thì thấy ngay được Định đang lái vấn đề và đổ lỗi cho hệ thống chính trị, hay nói cách khác là chế độ Cộng sản ở Việt Nam gây ra tình trạng đó. Mà y đã bỏ qua những phân tích tổng thể ở các khía cạnh khác nhau.
Vì vậy, Định mới khẳng định “Đáng tiếc là ông đã không nêu ra giải pháp đúng đắn duy nhất cho tình hình đất nước”. Nếu một người con đất Việt, một người am hiểu tình hình đất nước thì thấy những giải pháp nêu ra của Bộ trưởng là khoa học, hợp lý với tình hình đất nước hiện nay. Và các giải pháp nêu ra nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì với thói ngông cuồng của mình Định đã áp đặt suy nghĩ lâu nay của mình mà đưa ra mấy cái giải pháp là:
“1. Huỷ bỏ điều 4 Hiến pháp hầu tạo điều kiện cho sự tranh cử công bằng giữa các đảng phái chính trị để người dân lựa chọn bằng lá phiếu thực sự của chính mình.
2. Áp dụng thể chế tam quyền phân lập, trong đó chú trọng sự độc lập của hệ thống toà án, tức quyền tư pháp, một sự độc lập không chỉ đối với hai quyền lập pháp và hành pháp, mà còn đối với các đảng phái chính trị, đặc biệt đảng cầm quyền.
3. Tách các lực lượng vũ trang, gồm quân đội và công an, khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đương quyền và bất kỳ đảng phái nào khác trong tương lai.
4. Công nhận và tôn trọng các tổ chức xã hội dân sự độc lập.
5. Thực thi các quyền công dân và tôn trọng quyền con người một cách thực tế, dưới sự bảo hộ và trên cơ sở luật pháp.”
Chúng ta có thể thấy những giải pháp này đâu phải là giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà đây chẳng qua chỉ là những lý do ngụy biện cho việc xóa bỏ chế độ cộng sản Việt Nam mà Định cũng như bao “nhà dân chủ” thường làm.
Tổng quan thấy ngay, không có một giải pháp nào đề ra nhằm phát triển kinh tế đất nước cả. Chỉ toàn là những “giải pháp cũ mèm” mà lâu nay “các nhà dân chủ” lu loa. Những “giải pháp” này thể hiện sự ngu muội của Định về tình hình đất nước mà thôi. Khi toàn dân, toàn quân cả nước đang hướng tới, đặt niềm tin vào Đại hội hội Đảng để Đảng tiệp tục sự nghiệp lãnh đạo đất nước mà nhân dân đã chọn thì Định là đưa ra giải pháp xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và tách Công an, Quân đội ra khỏi Đảng. Khi mà các “tổ chức xã hội dân sự” đang tồn tại như những bóng ma vất vờ, bấu vía vào ngoại bang phá hoại đất nước đang bị người dân ghét bỏ thì Định lại yêu cầu tôn trọng những “bóng ma” đó. Còn việc cơ chế lãnh đạo đất nước cũng như tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân thì đã được thực hiện một cách có hiệu quả ở Việt Nam rồi. Vì vậy, những phát ngôn của y chỉ là loạn ngôn quen thuộc của một kẻ hại nước hại dân, cầu vinh bám gót bọn ngoại bang mà thôi.


Công Mẫn

on 23:59:00

ĐẠI TƯỚNG TRẦN ĐẠI QUANG: LUÔN VỮNG VÀNG TRƯỚC MỌI SỰ TẤN CÔNG CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Nhãn: , , 14 nhận xét

[Báo Dân trí] Phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng 12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: “Lực lượng Công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, tiếp tục sát cánh cùng Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.”.
5 bài học rút ra của lực lượng công an
Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý tình hình phức tạp trên thế giới và trong khu vực, Bộ trưởng nói “Đối với nước ta, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, ‘bạo loạn lật đổ’, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Các cơ quan đặc biệt nước ngoài tập trung tấn công, thâm nhập, tác động, hòng triệt phá, tạo dựng các nhân tố chống đối trong nội bộ, đẩy mạnh tập hợp lực lượng đối lập trong nội địa nhằm tiến hành cái gọi là ‘cách mạng màu’ ở VN”.
ĐẠI TƯỚNG TRẦN ĐẠI QUANG: LUÔN VỮNG VÀNG TRƯỚC MỌI SỰ TẤN CÔNG CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang tại Đại hội XII
Bộ trưởng cho biết, số đối tượng chống đối trong nước cấu kết chặt chẽ với bọn phản động bên ngoài, hoạt động chống phá quyết liệt. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn, tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước rất nghiêm trọng, các hội nhóm trái pháp luật hoạt động ngày càng công khai, thách thức, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp… Trước tình hình đó, lực lượng công an đã đổi mới nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
“Kết hợp chặt chẽ an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa”, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh. Bên cạnh đó là các thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, ma túy… Tất cả đều nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của nhân dân.
Bộ trưởng Trần Đại Quang chia sẻ 5 bài học rút ra của lực lượng công an: (1) Công tác Công an phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, đồng thời bám sát thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong từng thời kỳ cách mạng để đề ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp. (2) Đổi mới công tác Công an phải trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước; coi trọng chất lượng, hiệu quả, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. (3) Đổi mới đồng bộ các biện pháp công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ của cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. (4) Gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới công tác Công an với xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức cần thiết về khoa học - kỹ thuật, ngoại ngữ, đủ sức hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp do yêu cầu công tác, chiến đấu đặt ra. (5) Kế thừa những giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tri thức của nhân loại về bảo vệ an ninh, trật tự. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác chặt chẽ với cơ quan An ninh, Cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.
5 Giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự thời kỳ mới
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng Công an nhân dân nguyện ra sức phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu công tác Công an đạt được trong 30 năm đổi mới, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, sử dụng đồng bộ các biện pháp để bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước; theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, sau đây:
Thứ nhất, tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, làm cơ sở, định hướng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác Công an. Trong đó, phải thấm nhuần và cụ thể hóa các quan điểm cơ bản: Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, đối ngoại và kinh tế, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; kết hợp giữa phòng ngừa và đấu tranh, trong đó lấy phòng ngừa là chính.
Thứ hai, nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự và triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại của đất nước. Tiếp tục đổi mới các biện pháp phòng ngừa, đối sách đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; tập trung bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện trọng đại của đất nước; vô hiệu hóa hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn.
Thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp mới; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành. Đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai.
Chú trọng ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chăm lo củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Bảo vệ dân phố. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình trong việc động viên, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội, người mãn hạn tù, đặc xá, thanh thiếu niên hư tại gia đình và cộng đồng dân cư, tạo ra thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở, góp phần xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh, chấp hành pháp luật, không còn bất an trong nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dạ bất bế hộ, lộ bất thập di” (Ban đêm không cần đóng cửa, ngoài đường không ai nhặt của rơi)[1].
Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn kết chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng cải tiến quy trình bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tập trung quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là đối với các ngành nghề nhạy cảm, không để hình thành các tụ điểm tệ nạn về ma túy, cờ bạc, mại dâm. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống thiên tai.
Thứ năm, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, phát triển đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác xây dựng Đảng là then chốt; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác tổ chức cán bộ là khâu đột phá; tổng kết thực tiễn và đúc kết lý luận là nhiệm vụ quan trọng. Chuyển mạnh từ tư duy hậu cần phục vụ sang hậu cần chủ động bảo đảm. Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, phát triển công nghiệp an ninh, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động nghiên cứu, sản xuất thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp với tính chất công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, học tập và hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, cũng như những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt văn hóa ứng xử Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân.
Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, tiếp tục sát cánh cùng Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Đảng bộ Công an Trung ương tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và được đồng bào cả nước ủng hộ, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thanh Liêm 


 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.