Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ĐÔI ĐIỀU VỀ “BẢN LÊN TIẾNG YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 2015”

Ngày 10-12-1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua bản “Tuyên ngôn Thế giới về nhân quyền”. Sau sự kiện này, ngày 4-12-1950, với Nghị quyết số 423, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thuận ra tuyên bố lấy ngày 10-12 hằng năm là “Ngày Nhân quyền quốc tế”. Hằng năm, các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đều kỷ niệm ngày này, nhằm tôn vinh ý nghĩa, giá trị lớn lao của bản tuyên ngôn.
Sau tuyên ngôn nhân quyền, Liên hợp quốc đã cho nghiên cứu và ban hành hai công ước: “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị” và “Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa” năm 1966 quy định tất cả những quyền và tự do cơ bản của con người. Bản tuyên ngôn nhân quyền thế giới cùng với hai công ước trên được cộng đồng quốc tế xem là “Bộ luật quốc tế về quyền con người”. Đồng thời dựa trên bộ luật này, cơ chế bảo vệ quyền con người của Liên hợp quốc cũng đã được hình thành. Cơ quan chịu trách nhiệm chủ yếu về nhân quyền của Liên hợp quốc hiện nay là Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Đây chính là ý nghĩa và tầm quan trọng lớn lao của bản tuyên ngôn thế giới về quyền con người.
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đấu tranh chống lại các thế lực đế quốc giải phóng dân tộc, sau đó tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đổi mới đất nước, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, từng bước vươn lên đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt: Chính trị ổn định; kinh tế tuy đang phải đối diện với khó khăn, song vẫn giữ được tăng trưởng khá, Việt Nam vẫn là quốc gia có sức hấp dẫn lớn các nhà đầu tư; xã hội cởi mở, đoàn kết; giá trị văn hóa của các dân tộc đang được khôi phục và phát triển; quan hệ quốc tế rộng mở, vị thế của đất nước được nâng cao. Với những thành tựu to lớn về mọi mặt, Việt Nam đã được Liên hợp quốc tín nhiệm bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014-2016.
Bên cạnh đó, Việt Nam đã ký kết, phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người. Đặc biệt, trong Hiến pháp 2013 (được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28-11-2013) lần đầu tiên quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân được quy định đầy đủ, một cách trực tiếp, tách bạch tại Chương II. Trong đó, các quyền cơ bản của con người, của công dân đã được quy định một cách đầy đủ như: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào…(Điều 24); quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình… (Điều 25); Điều 14, Hiến pháp 2013 ghi: “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.
Mặc dù các quyền con người đã được ghi nhận một cách đầy đủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng các quyền con người của Việt Nam được nhân dân đồng tình ủng hộ, quốc tế ghi nhận và cho rằng đây là một bước tiến lớn về sự  tôn trọng quyền con người của nhà nước. Nhưng, với các “nhà dân chủ, nhân quyền”, những “hội nhóm dân chủ, nhân quyền” thì luôn cố tình “không hiểu” điều đó. Chúng không ngừng có những xuyên tạc, vu khống về vấn đề “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam. Gần đây nhất trên lá cải Danluan.org hôm 5/12/2015, các “nhà dân chủ, nhân quyền” đã cho ra cái gọi là “Bản lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm nhân ngày quốc tế nhân quyền 2015” với những lời lẽ xuyên tạc sự thật về vấn đề quyền con người ở Việt Nam:
"Nhưng những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Các quyền con người vẫn tiếp tục bị chà đạp, việc bắt bớ và giam cầm tùy tiện vẫn tiếp tục xảy ra. Nghiêm trọng hơn là trong nhà tù của Việt Nam, có những người đã bị giam giữ nhiều năm, với những bản án nặng nề, chỉ vì họ đã thực thi các quyền về tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hay tự do hội họp và lập hội. Tiếp tục giam cầm các tù nhân lương tâm này là chà đạp trắng trợn lên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.”
ĐÔI ĐIỀU VỀ “BẢN LÊN TIẾNG YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 2015”
Với luận điệu xuyên tạc như vậy, “các nhà dân chủ, nhân quyền” sẵn sàng chà đạp lên sự thật, chà đạp lên các giá trị về quyền con người đang hiện hữu ở Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc để làm hại nước hại dân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Thậm chí, chúng còn có hành động đốn mạt hơn là kêu gọi quốc tế can thiệp vào Việt Nam để đòi cái “lợi ích” cá nhân của bản thân “các nhà dân chủ”.
“chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các nước dân chủ trên thế giới, hãy can thiệp và áp lực buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, đặc biệt là trường hợp của những tù nhân lương tâm bị kết án nặng nề”
 Có thể thấy:
 Thứ nhất, thực chất đây là một trong những “nội dung” mà “các nhà dân chủ, nhân quyền” lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền cộng sản, chống lại sự phát triển của đất nước chứ không hề gì gọi là “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” cả. “Các nhà dân chủ, nhân quyền” luôn cố tình không hiểu về quyền con người ở Việt Nam nên không ngừng các hoạt động phủ nhận, xuyên tạc vấn đề này. Hoặc có những trường hợp lại hiểu theo một chiều rằng việc Hiến pháp ghi nhận công dân có các quyền đó thì phải được thực hiện. Nhưng điều đó không đúng, quốc gia nào cũng có những quy định điều chỉnh, chế ước các quyền đó cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của quốc gia mình nhằm duy trì trật tự xã hội. Ở Việt Nam cũng thế, trong Hiến pháp quy định các quyền của con người, quyền của công dân nhưng luôn phải theo những quy tắc nhất định thì xã hội mới phát triển hài hòa được. Vì vậy, việc thực hiện các quyền đó phải do pháp luật quy định.

Thứ hai, như trên đã nói, thì vấn đề quyền con người luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, tôn trọng, tạo điều kiện thực hiện một cách triệt để. Việc ghi nhận cũng như thực hiện quyền con người đã đã đạt được những thành tích nhất định. Vì thế, Việt Nam mới là nước có môi trường chính trị ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới đầy những xung đột, bất ổn hiện nay, được quốc tế tín nhiệm điều đó thể hiện ở việc Liên hợp quốc tín nhiệm bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014-2016.
Thứ ba, “Bản lên tiếng “ này đã chỉ ra những nhận định hết sức “láo xược” cho rằng việc nhà cầm quyền bắt giam các “tù nhân lương tâm” là vi phạm nhân quyền với lý do là chỉ vì họ đã thực thi các quyền về tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hay tự do hội họp và lập hội”. Xin thưa rằng, ở Việt Nam nhân dân không thừa nhận “tù nhân lương tâm”, “tù nhân lương tâm” là cái mác mà các “nhà dân chủ” tự phong mà thôi. Hơn nữa, như trên đã nêu thì ở quốc gia nào cũng sẽ có những quy định về việc thực hiện các quyền con người để duy trì trật tự xã hội, những hành vi vi phạm tùy theo tính chất mà pháp luật quy định những biện pháp xử lý khác nhau. Những “nhà dân chủ” cũng vì nhiều lý do khác nhau nào là muốn kiếm tiền thông qua việc chống phá chính quyền lợi dụng vấn đề nhân quyền, có “nhà dân chủ” thì muốn đánh bóng tên tuổi nên “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, có “nhà dân chủ” thì vì ảo tưởng sức mạnh… mà vi phạm các điều pháp luật quy định việc thực hiện các quyền con người xâm phạm đến lợi ích của nhân dân, lợi ích của nhà nước thì bị xử lý. Việc xử lý các “nhà dân chủ” như vậy, luôn tuân theo các quy định của pháp luật.  Không có sự vi phạm  nào mà các “nhà dân chủ” mạnh miệng xuyên tạc như vậy cả.
Thứ tư, thử hỏi các “nhà dân chủ, nhân quyền” “đấu tranh” đòi “dân chủ, nhân quyền” cho đất nước, cho người dân Việt Nam hay là phá hoại đất nước, làm cản trở sự phát triển của đất nước? Có người con yêu nước nào vì tinh thần yêu nước mà lại có cái kiểu “cõng rắn cắn gà nhà” như vậy khi mà bản chất vấn đề quyền con người ở Việt Nam luôn được tôn trọng và đảm bảo thực hiện?

Thành Nam

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Quyền công dân, quyền con người được tự do làm những điều gì cũng được quy định trong Hiến Pháp và Pháp luật. Còn những gì đi quá quyền tự do thuộc vào vi phạm pháp luật cũng có những quy định rõ ràng. Những tù nhân "dân chủ" đã vi phạm pháp luật, tội và bằng chứng đã được tòa án xét xử công minh, không chối cãi được. Vậy làm gì có điều phi lý nhân ngày Quốc tế nhân quyền mà đòi trả tự do cho tội phạm. Những tên dân chủ này sống như Người rừng chăng.

  Trả lờiXóa
 2. Tự do cũng có giới hạn. Cái giới hạn đó cũng đã được quy định trong luật. Khi nào tự do quá trở thành vi phạm đã có pháp luật quy định. Có như vậy đất nước mới giữu được sự hòa bình, ổn định, nếu không đất nước này đã bị những tên tướng cướp làm noạn cả rồi. Những luận điệu xuyên tạc của các rận chủ là hoàn toàn vô lý, không có cơ sở. Lại còn đòi trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân "lương tâm" và những tội phạm bị kết án nặng chứ. Thật quá phi lý, thả chúng bay vô điều kiện để chúng bay tung hoành phá phá phách đất nước à. Làm gì có cái quyền tự do nào như thế.

  Trả lờiXóa
 3. Ở Việt Nam không có cái gì gọi là " tù nhân lương tâm" mà chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật của Việt Nam...Chúng lợi dung quyền tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá nhà nước Việt Nam, gây rối, gây mất trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại, ngăn cản sự phát triển của đất nước về văn hóa, kinh tế, bôi nhọ hình ảnh đất nước...Việt Nam có những quy định pháp luật rõ ràng về quyền con người, nhân quyền, tự do, dân chủ và thực hiện những quyền đó 1 cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc...Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014-2016 chính là sự công nhân của quốc tế về nhưng gì Việt Nam đã làm được trong việc thực hiên quyền con người và muốn Việt Nam giúp đỡ các nước khác thực hiện những quyền này.

  Trả lờiXóa
 4. Những lập luận đanh thép của tác giả đã cho thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng tự nhận mình là các nhà dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Không cần phải bàn cãi gì thêm về bản chất thật sự của các đối tượng dân chủ. Còn đối với bản lên tiếng yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm - lại là một sản phẩm kiếm tiền của các đối tượng. Ở Việt Nam đâu có tù nhân lương tâm mà phải trả tự do. Đối với tù nhân thì chỉ có các khái niệm họ phạm tội gì và phải chịu hình phạt bao nhiêu năm tù. Nếu các đối tượng kia không có hoạt động vi phạm pháp luật thì tất nhiên là không bị vào tù. Nhưng đằng này các đối tượng kia có các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự Việt Nam thì phải chịu hình phạt là điều đương nhiên. Mỗi đất nước có hệ thống pháp luật để đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền của quốc gia nên bất cứ ai vi phạm thì đều phải chịu hình phạt. Cái sản phẩm trả tự do cho các tù nhân lương tâm thực chất chỉ là một bài viết thể hiện sự ngu dốt về nhận thức của các đối tượng dận chủ mà thôi.

  Trả lờiXóa
 5. tù nhân lương tâm - chưa thấy có một văn bản nào quy định về khái niệm này. Chưa thấy có từ điển nào cũng có giải thích về khái niệm này. Đây chỉ là một khái niệm mà các đối tượng dận chủ tự nghĩ ra để thay cho một sự thật là các đối tượng vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam, thường xuyên có hoạt động chống đối chính quyền, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thử hỏi những người này có lương tâm không? Nếu có lương tâm thì đã không bao giờ có những hành động như vậy. Cái bản lên tiếng đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm kia chỉ là một trò để thu hút sự chú ý của dư luận, để phục vụ mục đích cá nhân của các đơi tượng chứ thực chất chẳng hề có mục đích tốt đẹp ở đây.

  Trả lờiXóa
 6. Nếu các đối tượng kia không có hoạt động vi phạm pháp luật thì tất nhiên là không bị vào tù. Nhưng đằng này các đối tượng kia có các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự Việt Nam thì phải chịu hình phạt là điều đương nhiên. Mỗi đất nước có hệ thống pháp luật để đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền của quốc gia nên bất cứ ai vi phạm thì đều phải chịu hình phạt.

  Trả lờiXóa
 7. “Tuyên bố”, “thư ngỏ”, “thỉnh nguyện thư” hay “bản lên tiếng” gì đó của cái gọi là “các tổ chức xã hội chính trị VN” có lẽ giờ đây chẳng ai còn xa lạ.ái gọi là “Bản lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm nhân ngày quốc tế nhân quyền 2015” chỉ là chiêu trò cũ rích mà đám rận chủ sử dụng vào các hoạt động chống phá đất nước mà thôi. CHúng ta phải cảnh giác với những luận điệu sai trái này

  Trả lờiXóa
 8. Phát động các chiến dịch thu thập chữ ký, tán phát lên mạng internet các “thỉnh nguyện thư”, “tuyên cáo”, “thư ngỏ”… để cung cấp thông tin xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền gửi cho quốc hội, chính phủ các nước có tư tưởng thù địch đối với Việt Nam với mục đích gây sự ép, tạo cớ can thiệp đã là chiêu trò quen thuộc được các nhà “dân chủ” tiến hành bấy lâu nay. “Bản lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm nhân ngày quốc tế nhân quyền 2015” cũng chỉ là chiêu trò bình mới rượu cũ mà thôi, đám rận này cũng chỉ là lũ ăn hại đái khai

  Trả lờiXóa
 9. Cái gọi là “Bản lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm nhân ngày quốc tế nhân quyền 2015” toàn đòi cho tự do cho những tên "dân chủ" cộm cán có nhiều chiến tích trong việc chống phá đất nước như Bùi Hằng, vậy bản giá trị này có tí chút nào là giá trị hay không? hay đây vẫn là những chiêu trò để lợi dụng vu cáo chính sách đảm bảo quyền con người của nhà nước tạo điều kiện cho các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Bản chất của đám dân chủ giả cầy này là không bao giờ thay đổi

  Trả lờiXóa
 10. Các “nhà dân chủ, nhân quyền” “đấu tranh” đòi “dân chủ, nhân quyền” cho đất nước, cho người dân Việt Nam hay là phá hoại đất nước, làm cản trở sự phát triển của đất nước? Có người con yêu nước nào vì tinh thần yêu nước mà lại có cái kiểu “cõng rắn cắn gà nhà” như vậy khi mà bản chất vấn đề quyền con người ở Việt Nam luôn được tôn trọng và đảm bảo thực hiện?

  Trả lờiXóa
 11. Tù nhân lương tâm - chưa thấy có một văn bản nào quy định về khái niệm này. Chưa thấy có từ điển nào cũng có giải thích về khái niệm này. Đây chỉ là một khái niệm mà các dận chủ tự nghĩ ra để lấp liếm sự thật là các đối tượng vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam, thường xuyên có hoạt động chống đối chính quyền, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bọn này làm gì có lương tâm?

  Trả lờiXóa
 12. Với luận điệu xuyên tạc như vậy, “các nhà dân chủ, nhân quyền” sẵn sàng chà đạp lên sự thật, chà đạp lên các giá trị về quyền con người đang hiện hữu ở Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc để làm hại nước hại dân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Thậm chí, chúng còn có hành động đốn mạt hơn là kêu gọi quốc tế can thiệp vào Việt Nam để đòi cái “lợi ích” cá nhân của bản thân “các nhà dân chủ”.

  Trả lờiXóa