Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VÀ KÊU GỌI BIỂU TÌNH NHÂN NGÀY NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ

Sự tàn bạo khủng khiếp và vi phạm, chà đạp thô bạo lên các giá trị của các quyền cơ bản của con người trong chiến tranh thế giới thứ hai đã là tiền đề quan trọng nhất khiến cho các quốc gia có nhận thức sâu sắc về sự liên kết trong bảo vệ hòa bình và các giá trị của quyền con người trên phạm vi toàn cầu.
Trên cơ sở Hiến chương của Liên hợp quốc, ngày 10-12-1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua bản “Tuyên ngôn Thế giới về nhân quyền”. Với 30 điều khoản, Tuyên ngôn thừa nhận tính toàn diện của các quyền, do đó đã liên kết một loạt các quyền dân sự, chính trị, quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của cá nhân; quyền của trẻ em, quyền của phụ nữ và khẳng định quyền con người thuộc về tất cả mọi người; công nhận, thực hiện nhân quyền là mục tiêu chung của toàn nhân loại. Tuyên ngôn đã chính thức xác lập chuẩn mức tối thiểu và chung nhất về các nguyên tắc mang giá trị phổ biến của quyền con người.
CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VÀ KÊU GỌI BIỂU TÌNH NHÂN NGÀY NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ
Sau sự kiện này, ngày 4-12-1950, với Nghị quyết số 423, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thuận ra tuyên bố lấy ngày 10-12 hằng năm là “Ngày Nhân quyền quốc tế”. Hằng năm, các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đều kỷ niệm ngày này, nhằm tôn vinh ý nghĩa, giá trị lớn lao của bản tuyên ngôn. Trải qua hơn 60 năm giá trị thời đại và ý nghĩa của Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế vẫn còn nguyên. Tuyên ngôn đặt cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng hệ thống các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về quyền con người.
Là một thành viên của Liên Hợp quốc, thành viên của Hội đồng nhân quyền quốc tế, Việt Nam luôn tôn trọng, thúc đẩy, bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người theo các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam đã tham gia hàng chục công ước về nhân quyền hoặc liên quan đến quyền con người do các tổ chức quốc tế khác thông qua. Đồng thời các quyền con người đó Việt Nam đã được luật hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước từ Hiến pháp là đạo luật cao nhất của Nhà nước đến các luật khác và các văn bản dưới luật hướng dẫn thực thi các quyền đó. Đặc biệt, trong Hiến pháp 2013 đã có một chương riêng (Chương 2) quy định về các quyền con người, quyền công dân, điều đó thể hiện sự nhận thức sâu sắc các quyền và việc thực thi các quyền đó tại Việt Nam. Có thể khẳng định những thành tựu bảo vệ, đấu tranh nhân quyền đã đạt được ở nước ta đến nay là rất to lớn, hệ thống pháp luật Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho việc thúc đẩy, bảo vệ và phát triển quyền con người, quyền công dân.
Tuy nhiên, vấn đề nhân quyền là vấn đề nhạy cảm, dễ bị lợi dụng, dễ bị các đối tượng “dân chủ” xuyên tạc, hơn nữa trong xã hội cũng còn tồn tại một số tiêu cực nhất định như vẫn còn tình trạng tham nhũng, quan liêu trong các cơ quan nhà nước, vẫn còn tồn tại tình trạng bỏ lọt tội phạm, tình trạng làm oan người vô tội đã làm ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện quyền con người. Vì vậy, các “nhà dân chủ” luôn muốn “xoáy” vào những tiêu cực này để tuyên truyền xuyên tạc, vu khống chính quyền vi phạm nhân quyền. Và thời điểm kỷ niệm ngày nhân quyền quốc tế hàng năm cũng được các “nhà dân chủ” đẩy mạnh “hoạt động” tuyên truyền xuyên tạc, vu khống chính quyền. Trước thời điểm kỷ niệm ngày nhân quyền quốc tế năm nay, các “nhà dân chủ” vẫn chiêu bài cũ với nhiều hình thức khác nhau để xuyên tạc sự thật về quyền con người ở Việt Nam như cho ra Bản lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam nhân ngày quốc tế nhân quyền 2015; hay tổ chức cuộc thi “Hãy hiểu và sử dụng quyền con người của bạn”; hay là việc tụ tập đông người để các “nhà dân chủ” “lên lớp” về vấn đề nhân quyền (thực chất là vu khống cho chính quyền vi phạm nhân quyền), thậm chí các “nhà dân chủ” đã sử dụng chiêu bài “ăn vạ” để vu khống chính quyền…. Vì vậy, là một người con yêu nước chân chính thì hãy cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc vụ khống đó của các “nhà dân chủ”. Bên cạnh đó, rất có thể nhân sự kiện kỷ niệm ngày nhân quyền quốc tế, “các nhà dân chủ” lại tiến hành “công việc thường lệ” là kêu gọi tuần hành, biểu tình để phản đối chính quyền. Nên chúng ta cần phải nhận thức đúng bản chất của ngày này trên tinh thần: nhân quyền không thể cao hơn chủ quyền, không có kiểu nhân quyền không biên giới; không được quá nhấn mạnh tính phổ biến của nhân quyền mà coi nhẹ các yếu tố có tính đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân trí, trình độ phát triển kinh tế, xã hội hay không được coi lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích của công đồng quốc gia, dân tộc.

Công Mẫn

Đăng nhận xét

14 Nhận xét

 1. “Quốc tế nhân quyền” cũng là một sản phẩm của những con người này. Chúng lấy cái danh kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền nhưng thực chất đó là những cuộc tụ tập để gây rối, để đánh bóng thương hiệu của mình. Nhưng cái trớ trêu đó là chúng không đánh bóng đối với người dân trong nước, bởi chúng không làm được điều đó.

  Trả lờiXóa
 2. Phải nói, đó là “Quốc tế nhân quyền” phiên bản Việt Nam. Bởi nó chỉ là sản phẩm của lũ bán dân hại nước chẳng làm nên tích sự gì và đóng góp gi cho đất nước này. Chúng làm không phải vì lý tưởng, đơn giản là chỉ để kiếm sống dựa vào việc làm sai trái đó.

  Trả lờiXóa
 3. Một là vấn đề quyền con người được Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm để hoàn thiện các thể chế, quy định của pháp luật nhằm đề cao quyền con người trong xã hội hiện đại Nhà nước pháp quyền.

  Trả lờiXóa
 4. chúng đang nhân ngày nhân quyền thế giới để tiến hành hô hào kích động quần chúng nhân dân tham gia biểu tình để chống đối chính quyền, chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc bố láo của đám rận để không làm chúng thỏa mãn mục tiêu chúng đề ra

  Trả lờiXóa
 5. là một người con yêu nước chân chính thì hãy cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc vụ khống đó của bọn phản động. Chúng ta cần phải nhận thức đúng bản chất của ngày này trên tinh thần: nhân quyền không thể cao hơn chủ quyền, không có kiểu nhân quyền không biên giới; không được quá nhấn mạnh tính phổ biến của nhân quyền mà coi nhẹ các yếu tố có tính đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân trí, trình độ phát triển kinh tế, xã hội hay không được coi lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích của công đồng quốc gia, dân tộc.

  Trả lờiXóa
 6. Ngày nhân quyền quốc tế chứ không phải ngày ăn vạ quốc tế, nhé các ông dận chủ. Nếu có lòng yêu nước thật thì chả việc gì phải lợi dụng một sự kiện tốt đẹp của cả thế giới mà quay lại nói xấu chính quyền, nói xấu đồng bào mình. Chưa kể các ông vừa tranh thủ lên lớp nhân dân, tự coi mình là bác học, đòi khai sáng cho đất nước, trong khi chỉ muốn nó sụp đổ. Bản tính kền kền cơ hội nó chỉ vậy thôi, không khá lên được.

  Trả lờiXóa
 7. Việt Nam được bầu với số phiếu cao vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc chính là sự công nhận rộng rãi của quốc tế về những thành quả của Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện quyền con người...Việt Nam luôn tôn trọng những quyền cơ bản của mỗi người và hướng mỗi công dân của mình tới thực hiện những quyền đó trong khuôn khổ pháp luật của Việt Nam...Ở Việt Nam mọi công dân đều được nhà nước, pháp luật bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình...Những kẻ đang tự xưng " dân chủ" chỉ là những kẻ núp bóng" dân chủ, tự do" để chống phá chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối an ninh, trật tự với những mục đích xấu.

  Trả lờiXóa
 8. Xã hội ở đâu cũng vậy, vẫn còn tồn tại những con sâu mọt, người tốt, kẻ xấu. Còn những thành phần phản động, muốn phá hoại đất nước thì chúng tìm đủ mọi cách để thực hiện âm mưu của mình, đó là con đường chúng lựa chon để mong muốn có cuộc sống vinh hoa cho bản thân. Là những công dân yêu nước, chúng ta hãy sống và làm việc theo đúng pháp luật, yêu quý trân trọng những gì mình đang có và tin tưởng vào Đảng và Nhà nước lãnh đạo, không nghe theo lời kích động cuả những phần tử xấu.

  Trả lờiXóa
 9. Việt Nam luôn thực hiện đúng Quyền con người, mỗi công dân đều được bảo vệ bởi pháp luật của Nhà nước; tất nhiên vẫn có một số sai phạm, quyền con người bị xâm phạm, nhưng đó là do một số cá nhân tự ý hành động, không tuân thủ pháp luật, chứ không phải do chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Còn những kẻ dân chủ đang hô hào nhân quyền kia chỉ là giả tạo, chính bọn chúng mới kẻ những kẻ phá hoại, phá vỡ hòa bình, đại đoàn kết toàn dân.

  Trả lờiXóa
 10. Các vấn đề nhân quyền luôn bị các đối tượng dận chủ lợi dụng. Trong các dịp kỷ niệm Ngày nhân quyền quốc tế thì tất nhiên đây là những ngày mà các đối tượng dận chủ có những hoạt động ràm rộ để kỷ niệm. Việc ra các tuyên bố kêu gọi thả tự do cho các tù nhân lương tâm hay cuộc thi “Hãy hiểu và sử dụng quyền con người của bạn” cũng đều là sản phẩm nhằm "kỷ niệm' Ngày nhân quyền quốc tế đó. Các hoạt động càng rầm rộ càng thể hiện sự các đối tượng đang cố tình đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, trên cả lợi ích quốc gia, dân tộc.Những câu biện hộ để đòi nhân quyền cho cộng đồng thực chất chỉ là những lời ba hoa, chích chèo để lấp liếm cho cái sự thật trên của các đối tượng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Những hoạt động nhằm mục đích kỷ niệm ngày Nhân quyền quốc tế đang được các đối tượng dận chủ cố gắng thực hiện với nhiều hoạt động nhằm mục đích thu hút sự chú ý của dư luận. Và không nằm ngoài mục đích chống đối chính quyền, vu cáo chế độ ta chính quyền ta vi phạm nhân quyền. Những thông tin được đưa ra đều mang tính lệch lạc và không hề đúng với thực tế ở Việt Nam. Cái gì cũng cố tình khoét sâu vào các vấn đề tiêu cực, tham nhũng. Sao không thấy các đối tượng nêu lên các mặt tích cực của xã hội của đất nước đi. Thật đúng chỉ là các đối tượng dận chủ chứ chẳng bao giờ là đối tượng dân chủ thực sự cả.

  Trả lờiXóa
 12. đến hẹn lại lên cứ vào ngày tuyên ngôn nhân quyền được thông qua là một số tổ chức chính trị lại tổ chức kỷ niệm phong trào vì dâm chủ ,nhân quyền của mình ở việt nam.đằng sau đó là lợi dụng phá hoại ,xuyên tạc các chính sách nhân quyền của Việt Nam ,gây rối an ninh trật tự,tuyên truyền thứ nhân quyền của mọi ngoại bang đến quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 13. Là một thành viên của Liên Hợp quốc, thành viên của Hội đồng nhân quyền quốc tế, Việt Nam luôn tôn trọng, thúc đẩy, bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người theo các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam luôn thực hiện đúng Quyền con người, mỗi công dân đều được bảo vệ bởi pháp luật của Nhà nước; tất nhiên vẫn có một số trường hợp, quyền con người bị xâm phạm, nhưng đó là do một số cá nhân tự ý hành động, không tuân thủ pháp luật, chứ không phải do chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa