Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CẢNH GIÁC VỚI HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG THANH NIÊN ĐỂ PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC

Hoa Xuân
Gần đây, trên một số trang mạng xã hội các đối tượng xấu thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bóp méo những thông tin, sự kiện và vụ việc nhạy cảm ở trong nước nhằm mê hoặc, gây phân tâm, tác động tiêu cực đến nhận thức, niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
Các đối tượng này thường lợi dụng mỗi khi đất nước chuẩn bị diễn ra các sự quan trọng như đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng hay kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... với luận điệu tiếp tục phủ nhận vai trò Đảng, Nhà nước.
Chúng thường hay "soi mói" vào một số hạn chế, khuyết điểm, một số vụ việc mang tính đơn lẻ để phê phán, phủ nhận đường lối lãnh đạo và thực tiễn những thành tựu to lớn và kêu gọi nhân dân, nhất là thế hệ trẻ chống lại Đảng, Nhà nước, chế độ...
Những kẻ này hay hướng tới những thanh niên có nhận thức chính trị không rõ ràng, xa rời những chuẩn mực của xã hội, lười học, lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ dễ bị tác động bởi lối sống phương tây thực dụng hay mặt trái của nên kinh tế thị trường coi trọng giá trị vật chất hơn tinh thần, hiếu danh, hiếu thắng, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân…
CẢNH GIÁC VỚI HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG THANH NIÊN ĐỂ PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC
Chúng dùng những lời lẽ hằn học, thậm chí sử dụng nhiều ngôn từ “vô văn hóa” nhưng lại rất “mềm dẻo” khi nói về vai trò của tuổi trẻ Việt Nam, để ngụy biện cho luận điệu sai trái từ đó đánh đồng một số gương mặt cơ hội chính trị, “thanh niên” chống phá đất nước… để rồi đi đến kết luận: “Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đã có sự chuyển hướng về suy nghĩ...".
Âm mưu của chúng nhằm hướng lái, chuyển hóa nhận thức đúng đắn của thanh niên thành tư tưởng cực đoan, gây rối, phá hoại đất nước, rồi từng bước làm giảm, tiến tới mất vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với tổ chức Đoàn, lực lượng thanh niên; lừa bịp, kích động, lôi kép thanh niên vào các hoạt động biểu tình, gây rối xã hội, chống đối Đảng & Nhà nước, đòi đa nguyên, đa đảng và vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ - dân quyền
Nhưng chúng ta có thể thấy rằng khi những thanh niên bị lừa bịp, kích động, lôi kéo vào các hoạt động biểu tình, gây rối thì ai là người được lợi? Phải chăng là thế hệ thanh niên hay dân chủ, quyền con người được tốt lên hay không? Xin thưa rằng, chính những kẻ lừa bịp, kích động thanh niên là những kẻ được lợi, chúng được tiền vì đã có những "thành tích" gây rối, phá hoại đất nước và lừa bịp được một số thanh niên. Chúng sử dụng những đồng tiền này cho những mục đích cá nhân như đi ăn uống, mua sắm, tiêu một cách phung phí mà đâu nghĩ đến cải thiện vấn đề dân chủ, dân quyền hay thanh niên dâu. Kết quả thì các em là người bị vi phạm, chịu thiệt và có trường hợp phải trả giá về hành động nguy hiểm cho xã hội.
Mấy kẻ dân chủ dởm đừng có lấy vấn đề của các nước khác để mà áp đặt cho Việt Nam, ai cho chúng cái quyền áp đặt. Những lời lẽ, luận điệu xuyên tạc, kích động, vu cáo và bóp méo sự thật… của những kẻ xấu càng làm cho mọi người nhận thất bản chất xấu xa, lừa bịp và phá hoại của mà thôi, chúng “tự nói" thì "tự nghe”.

Mong rằng thanh niên nói riêng và mọi người cần phải cảnh giác đối với những hoạt động xuyên tạc, kích động của những kẻ xấu và cần phải học được cách tự bảo vệ bản thân. Những kẻ này không có mục đích tốt đẹp nào đâu./.

Đăng nhận xét

13 Nhận xét

 1. Những kẻ này hay hướng tới những thanh niên có nhận thức chính trị không rõ ràng, xa rời những chuẩn mực của xã hội, lười học, lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ dễ bị tác động bởi lối sống phương tây thực dụng hay mặt trái của nên kinh tế thị trường coi trọng giá trị vật chất hơn tinh thần, hiếu danh, hiếu thắng, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân…

  Trả lờiXóa
 2. Hãy là những Thanh niên có nhận thức. Xã hội ngày nay cần những kiến thức thì mới có thể phát triển được nhưng kiến thức đó phải biết cách mà học hỏi. Mạng xã hội bây giờ đang lan truyền rất nhiều tin tức, vì thế cần phải biết cái gì đúng cái gì sai. Thanh niên là thế hệ trực tiếp xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. Thanh niên, sinh viên là những người trẻ nhiệt huyết tham gia vào các phong trào cộng đồng sôi động. Nhưng có những vụ họ bị lợi dựng tham gia rồi bị lồng ghép vào những vấn đê nhạy cảm ngoài ý muốn của họ mà không ý thức được những dư luận về nó. Vì vậy cần phải cảnh giác trước những hoạt động của mình, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng của mình hơn, thay vì chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi.

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 7. Nhiều năm qua, các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách tác động vào giới trẻ. Hòng tạo ra một thế hệ trẻ sống theo chủ nghĩa thực dụng, thích ăn chơi, vụ lợi, vị kỷ, sẵn sàng xét lại quá khứ... chúng lợi dụng internet để phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy để “chuyển hóa” dần dần lớp trẻ. Chúng bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận. Chúng khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội được báo chí trong nước đăng tải và hướng luồng dư luận vào những vụ việc này để kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn với cái mà chúng gọi là “thảm trạng của đất nước”. Với chiêu bài này, chúng đã đạt được mục đích là một bộ phận thanh niên ít rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống nên không đủ kiến thức và sự tỉnh táo để nhận diện âm mưu thâm độc của chúng. chúng ta phải cảnh giác những luận điệu của các TLTĐ

  Trả lờiXóa
 8. Chiếm khoảng 35% số dân, thanh niên là một bộ phận đông đảo, sung sức, năng động, nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận, sáng tạo với công nghệ mới và luôn nhạy cảm với các vấn đề chính trị - xã hội. Nhìn chung, đại đa số thanh niên có lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức chính trị tốt, đóng góp rất lớn cho xã hội. Bên cạnh đó còn một bộ phận thanh niên xa rời đạo đức, lý tưởng cách mạng, có lối sống thực dụng nên dễ bị tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường... Cũng bởi đặc điểm là nhạy cảm, dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình, lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn hạn chế nên thanh niên thường dễ bị lôi kéo, kích động. Cũng vì thế mà các thế lực thù địch của Đảng ta luôn coi thanh niên là đối tượng đặc biệt để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

  Trả lờiXóa
 9. Tại sao lại lợi dụng thanh niên. Bởi thanh niên là thế hệ kế cận tương lai của đất nước. Tác động nên thế hệ trẻ này là tác động tới tương lai sau này của đất nước

  Trả lờiXóa
 10. Thanh niên là lực lượng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng vì sự quan trọng đó nên đây cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi thủ đoạn để tác động, lôi kéo. Chúng đánh vào bản tính tò mò, hiếu kỳ; kích động lòng tự tôn dân tộc và lôi kéo về vật chất đối với các thanh niên. Là nhóm rất dễ bị kích động và lôi kéo vào các hoạt động tập thể nên thanh niên luôn được coi như nhóm đối tượng "màu mỡ' đối với công cuộc chống phá đất nước. Chỉ có một số ít thanh niên bị thoái hóa, không vững vàng ý thức chính trị, hám lợi nên đã bị các đối tượng lôi kéo. Nhưng đa phần thanh niên đất nước vẫn rất tỉnh táo, không nghe theo lời dụ dỗ của các thế lực thù địch. Các cơ quan quản lý, nhà trường, nơi làm việc và đặc biệt là Đoàn thanh niên cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, cũng như cần thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm để nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa cho thanh niên Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 11. Không phải đến bây giờ các thế lực thù địch mới coi thanh niên được coi là một trong những đối tượng trọng tâm để thực hiện các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, lôi kéo vào các hoạt động chống phá. Một trong những đối tượng được coi là trong tâm trong công cuộc phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Vì vậy, chúng dùng nhiều thủ đoạn, dùng nhiều âm mưu để thực hiện được mục đích này. Phương thức quen thuộc mà chúng hay sử dụng chính là việc dùng những phương thức kích động vào lòng yêu nước dân tộc. Chúng lừa bịp các bạn trẻ để lôi kéo các bạn trẻ vào các hoạt động chống đối. Kết quả thì chính các bạn trẻ là người chịu thiệt thòi vì đang tự mình thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, các bạn cần tỉnh táo đừng để mình trở thành kẻ tay sai và làm những điều đáng buồn cho xã hội, gia đình, đất nước.

  Trả lờiXóa
 12. Vậy đó, kẻ xấu thì luôn ẩn lấp sau lưng, kích động, xúi bẩy người khác thực hiện âm mưu xấu xa của mình. Người đứng mũi chịu xào lại chính là người dân nếu thực hiện hành vi vi phạm theo lời bọn chúng hay các em thanh niên thiếu nhận thức; còn tiền thì bọn chúng nhận và tiêu xài...Vì vậy chúng ta là mỗi người dân yêu nước hãy có tư tưởng, lập trường và chính kiến của bản thân thật vững vàng về đất nước, con người không để bị những kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo và làm theo chúng rồi dẫn đến những hậu quả cho bản thân và ảnh hưởng đến chính quyền, đoàn thể và đất nước.

  Trả lờiXóa
 13. Đúng là một lũ xấu, xa lắm mưu nhiều kế. Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ trương, đường lối đúng đắn để lãnh đạo và giúp cho nước nhà đi lên, có biết bao thành quả để giúp người dân có cuộc sống như ngày nay thì chúng không hề nhắc tới, phủ nhận trắng trơn. Chúng chỉ vin vào một số hạn chế, yếu kém mà phủ đầu tất cả và kích động người dân, đánh vào nhận thức, niềm tin của thế hệ trẻ... Trên thế giới này có cái gì là "hoàn thiện", cá nhân bản thân bọn chúng cũng đã hoàn thiện chưa. Nếu người khác cũng chỉ dựa vào một vài hạn chế nhỏ để đánh giá một con người, một gia đình...thì có đúng không? Đằng này là một đất nước, đâu phải chuyện nhỏ

  Trả lờiXóa