Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CẦN TỈNH TÁO TRƯỚC CÁC LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN 12

Trong thời gian tới, đất nước diễn ra một sự kiện chính trị hết sức quan trọng, đó là Đại hội Đảng lần thứ 12. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng đặc biệt, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân đối với những vấn đề quan trọng của đất nước. Để Đại hội được thành công thì nhiều công việc chuẩn bị đã được tiến hành và được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, đây cũng là một sự kiện để các “nhà dân chủ” các “ổ, nhóm” chống cộng trong và ngoài nước triệt để lợi dụng nhằm chống phá Đại hội. Chúng đã tiến hành nhiều hoạt động trên nhiều phương diện khác nhau nhằm chống lại sự kiện chính trị quan trọng này. Trên một loạt các trang báo lá cải chống cộng như Dân làm báo, dân luận, BBC Tiếng Việt, RFA, Quan làm báo, Tễu, Bauxite Việt Nam… thậm chí trên các trang cá nhân của các đối tượng chống cộng cũng rất nhiều các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chế độ và hướng tới cao điểm là chống phá Đại hội Đảng 12.
Trước hết, các “nhà dân chủ” đưa ra những luận điệu tuyên truyền nhằm từ bỏ cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Đây không phải là vấn đề cũ mà các “nhà dân chủ” tiến hành chống phá đất nước, nhưng trước sự kiện trọng đại của đất nước lần này thì việc chống phá lại càng quyết liệt. Trên các trang “lá cải” có một loạt các bài viết đề cập đến vấn đề này một cách “sôi nổi” trên các phương diện khác nhau như: Đã đến lúc phải từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin (Dân làm báo); Có nên từ bỏ “Chủ nghĩa Mác – Lê” hay không? (Đàn chim Việt); kỳ vọng gì về lời kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê (Nhân quyền cho Việt Nam)… Một điểm đáng chú ý trong “chiến dịch” chống phá Đại hội là dưới hình thức “thư ngỏ”, “kiến nghị” của một số đảng viên thoái hóa biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, những thành phần bất mãn. Luận điệu của “thành phần này” đó là phủ định những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, xoáy sâu vào một số hạn chế, tồn tại của đất nước hiện nay để quy kết nguyên nhân là do vai trò lãnh đạo yếu kém của Đảng. Từ đó, hô hào từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng, từ cơ sở tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin.
CẦN TỈNH TÁO TRƯỚC CÁC LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN 12
Thực chất, đây là thủ đoạn xảo quyệt của các “nhà dân chủ” nhằm phá vỡ mối quan hệ biện chứ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê nin và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta chứ không hề đưa ra những “đóng góp” nào về mặt cơ sở cho sự phát triển của đất nước. Bởi vì những kẻ đó đâu có mong muốn cho sự phát triển, đâu có cùng chí hướng, cùng con đường đi với dân tộc Việt mà chúng chỉ là những “kẻ lạc loài” chống lại đất nước chứ chúng cũng chẳng hề có một cở sở tư tưởng nào tốt đẹp ngoài những luận điệu hại nước, hại dân.
Ở một phương diện khác, thì các “nhà dân chủ” đặc biệt muốn “hạ bệ” vai trò lãnh đạo của Đảng bằng việc bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những khuyết điểm, sai lầm trong quá khứ, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót, hạn chế hiện nay để vu cáo, bóp méo sự thật. Chúng bịa đặt, nhào nặn thông tin, hình ảnh, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động đấu tranh đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, Nhà nước ta. Chúng triệt để lợi dụng những thông tin về những mặt trái, tiêu cực xã hội trên một số cơ quan truyền thông đại chúng của ta, thu thập, thổi phồng thông tin, quy kết thành bản chất, vu khống cho chính quyền làm ảnh hưởng niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Với các bài viết như: Đảng run chân trước Đại hội XII, Đảng cử - Đảng bầu – dân khố xớ, Đại hội Đảng XII chưa mở đã nghẽn (Dân làm báo); Ban chấp hành trung ương tiếm quyền Đại hội XII, Đại hội XII lựa chọn gì cho Tổ quốc (Dân luận); Hiện trạng đất nước – Những vấn đề đặt ra cho Đại hội XII (Bauxite)…
Ở một khía cạnh khá nhạy cảm trước Đại hội đó là vấn đề nhân sự. Vấn đề này liên quan đến các cá nhân các các nhà lãnh đạo. Chúng đưa ra những luận điệu “mang tính khách quan” để chia rẽ, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vừa có các bài viết để nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vừa mạo danh những nhà lãnh đạo để đả kích nhà lãnh đạo khác. Có thể thấy đây là một chiêu trò rất thâm độc của các “nhà dân chủ” với mọt loạt các bài viết như: Trước thềm đội hại 12, 3x tà tà cài người, Tài liệu được cho là “Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị” (Dân làm báo); Nhân sự Bộ Chính trị quá tuổi vẫn ở lại (RFA); Đảng “mâu thuẫn” trong tiêu chí nhân sự (BBC tiếng Việt)…
Trên đây là một số thủ đoạn cơ bản về “chiến dịch” chống phá Đại hội XII của Đảng sắp diễn ra. Có lẽ trong thời gian tới trước khi Đại hội diễn ra thì chúng sẽ tiếp tục có những “chiến dịch chống phá” tiếp theo. Tuy nhiên, người dân cần phải nhận thức được rằng những luận điệu, những thủ đoạn đó không phải là đóng góp cho sự phát triển của đất nước mà là những hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Vì vậy, người dân cần phải tỉnh táo trước những luận điệu đó của các “nhà dân chủ”.

Công Mẫn

Đăng nhận xét

11 Nhận xét

 1. Đây là thủ đoạn xảo quyệt của các “nhà dân chủ” nhằm phá vỡ mối quan hệ biện chứ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê nin và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta chứ không hề đưa ra những “đóng góp” nào về mặt cơ sở cho sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 2. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phải bỏ ra bao tâm huyết, công sức để chuẩn bị, để đóng xây dựng cho một Đại hội thành công, cho một đất nước phát triển hơn về kinh tế, chính trị, giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao trên nền tảng xuyên suốt đó là sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước theo tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Với mục đích cao cả như vậy ai cũng ghi nhận những thành quả và cuộc sống ngày nay người dân được hưởng vậy mà với các phần tử chống quá với những chiêu bài cũ xuyên tạc, bịa đặt tuyên truyền đòi từ bỏ Chủ nghĩa Mac - Lê nin nhằm phá hoại đất nước ta để thực hiện mưu đồ phục vụ lợi ích cá nhân. Cần lên án bài trừ tư tưởng xấu phá hoại Đại hội Đảng.

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước nào cũng còn tồn tại những hạn chế, yếu kém nhưng đó không phải là chủ trương của Đảng. Đảng và Nhà nước luôn phấn đấu lãnh đạo, thực hiện những chính sách đổi mới, luôn bỏ công sức để đóng góp xây dựng cho đất nước đi lên và khắc phục những tồn tại yếu kém. Vì vậy trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng và Nhà nước đã làm nên rất nhiều thành tịu to lớn để chúng ta có được cuộc sống như ngày nay. Không thể vì những tồn tại nhỏ mà quy kết chung cho sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và đòi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng, từ bỏ tư tưởng chính trị chủ Nghĩa Mac - Lenin như ý đồ xấu xa của thành phần phản động chỉ muốn phá hoại đất nước.

  Trả lờiXóa

 4. Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam. Đấy là quy luật tất yếu. Đến hẹn lại lên, trong khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đại hội Đảng với các thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt đã được cỗ máy tuyên truyền của bọn phản động phát đi như những khẩu súng liên thanh. Bước đầu một số luận điệu đã gây nghi ngờ, làm suy giảm niềm tin trong một bộ phận nhân dân, cán bộ Đảng viên. Thiết nghĩ, mọi người nên cảnh giác trước các luận điệu phá hoại kỳ đại hội Đảng sắp tới. Và cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra xử lý nghiêm minh những thông tin xuyên tạc gieo rắc những mầm mống độc hại cho xã hội.

  Trả lờiXóa
 5. Gần đây có 1 số nhóm " nhân sĩ-trí thức" núp bóng " dân chủ' đã đưa ra những hình thức tuyền truyền, chống phá, đã kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam dưới danh nghĩa " thư ngỏ, góp ý"...Với ý đồ muốn lợi dụng sự kiện Đại hội Đảng làn thứ 12 sắp diễn ra để gây rối, chống phá, kích động chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam...Nhưng tất cả những âm mưu này đều đã bị quần chúng nhân dân vạch trần bộ mặt bán nước của những kẻ đạo đức giả đội lốt " dan chủ, nhân sĩ, trí thức".

  Trả lờiXóa
 6. các bợn rân chủ ngày càng thể hiện sự chống đối mãnh liệt, tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật nhằm phá hoại đoàn kết dân tộc, gây hoang mang trong toàn nhân dân , mâu thuẫn nội bộ, vẫn là chiêu bài cũ thôi, và mục đích sâu xa làm như thế để làm gì??? chống đối, phản quốc để nhận tiền hỗ trợ, bố thí của tổ chức, nước ngoài có ý đồ xấu với nước ta, bản chất rận chủ cũng chỉ có thế mà thôi

  Trả lờiXóa
 7. Vâng thưa các bạn, là một người con yêu nước tôi thấy rõ đây là một thủ đoạn không bao giờ có thể thay đổi của các thế lực thù địch - xuyên tạc tình hình trước các kỳ Đại hội Đảng. Rất nhiều vấn đề các đối tượng có thể xuyên tạc nhưng có các vấn đề chính là các vấn đề ở trên mà tác giả đã nói lên. Cái mục đích thì đã quá rõ, không hề có một ít mục đích nào được gọi là trong sáng, tốt đẹp hết. cái mục đích của các đối tượng chỉ nhằm làm cho quần chúng nhân dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhằm làm cho uy tín của Đảng bị giảm sút. và một mục đích cũng quan trọng không kém là được các thế lực thù địch cung cấp cho của cải vật chất. Chúng ta cần cảnh giác cao độ đừng để các nhà dân chủ rởm 'dắt mũi" theo các chiều thông tin không chính thống mà có suy nghĩ và hành động đi ngược lại với lợi ích dân tộc, đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. Chúng ta không còn lạ gì với những luận điệu xuyên tạc này của các đối tượng thù địch trước các thềm Đại hội Đảng. Nhưng không vì thế mà chúng ta thờ ơ, không cảnh giác trước các luận điệu này của chúng. Chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác, cần thận trọng trong việc tiếp nhận các thông tin trên mạng Internet nhất là các thông tin chưa được kiểm chứng. Để gây hoang mang cho quần chúng nhân dân các nhà dân chủ đã không ngừng đưa ra những bài viết mang tính 'giật gân" để thu hút sự chú ý của người dân. Vẫn là một câu quen thuộc cần nhắc nhở mọi người và nhắc nhở chính mình là: Cần cảnh giác trước luận điệu của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 9. Thực chất, đây là thủ đoạn xảo quyệt của các “nhà dân chủ” nhằm phá vỡ mối quan hệ biện chứ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê nin và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta chứ không hề đưa ra những “đóng góp” nào về mặt cơ sở cho sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 10. Để ý một chút thông tin gần đây chúng ta thấy được đấy, mạo danh cán bộ cấp cao viết thư ngỏ, làm đơn tố cáo tùm lum các kiểu để chống đối.Nên cần đề phòng hơn nữa

  Trả lờiXóa
 11. Những thủ đoạn của bọn kền kền rận chủ chống phá chế độ có thể thay đổi theo thời gian và ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, cũng như sử dụng nhiều nguồn lực, phương pháp hiện đại hơn, nhưng cái mục đích xấu xa nhằm bôi nhọ hạ uy tín của Đảng, gây hoang mang trong dân chúng thì không bao giờ thay đổi được. Với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh và sự nhận thức tỉnh táo của người dân thì những thủ đoạn đê hèn kia chỉ là muỗi đốt inox hoài công mà thôi.

  Trả lờiXóa