Header Ads Widget

Responsive Advertisement

BÀN VỀ CÁC NHÓM CỦA GIỚI DÂN CHỦ DỞM

Hoa xuân
Các bạn hẳn cũng từng tham gia, hoặc nghe nói đến những hội, nhóm như: Hội sinh viên tình nguyện, Hội đồng hương tỉnh, Hội những người yêu thích cây cảnh, Nhóm sinh viên giúp nhau tìm nhà trọ, v.v… Những hội, nhóm này khá phổ biến trong xã hội nước ta hiện nay. Theo phương châm “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, những hội nhóm kiểu này được khởi xướng nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau về các lĩnh vực tùy thuộc vào tính chất của hội, nhằm mục đích xây dựng, phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội đất nước.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nổi lên một số hội với những hoạt động khá khác biệt với những hội nhóm đơn thuần kiểu như các hội nhóm ở trên. Có thể kể đến như Hội Bầu bí tương thân, Hội Dân oan ba miền, No-U FC, v.v… Những hội, nhóm này thường xuyên tổ chức những buổi tuần hành, làm mất trật tự công cộng trên các đường phố, với những khẩu hiệu đả phá chính quyền, cơ quan nhà nước…
BÀN VỀ CÁC NHÓM CỦA GIỚI DÂN CHỦ DỞM
Vậy bản chất của những hội nhóm đó là gì, và chúng được lập ra để nhằm mục đích gì?
Hội là tổ chức quần chúng rộng rãi của những người cùng chung một nghề nghiệp hoặc có chung một hoạt động.
Nhóm tập hợp gồm một số cá thể được hình thành theo những nguyên tắc nhất định.
Hội, nhóm là những tổ chức, tập hợp được pháp luật thừa nhận, thể hiện cụ thể qua quyền tự do lập hội.
- Điều 10 Hiến pháp năm 1946 khẳng định: “Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. 
- Điều 25 Hiến pháp năm 1959: “Công dân nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình. Nhà nước bảo đảm những điều kiện vật chất cần thiết để công dân được hưởng các quyền đó”. 
- Điều 67 Hiến pháp năm 1980: “Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân. Nhà nước tạo điều kiện vật chất cần thiết để công dân sử dụng các quyền đó. Không ai được lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của nhân dân”. 
- Điều 69 Hiến pháp năm 1992: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. 
- Điều 25 Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Như vậy, việc thành lập hội, nhóm là quyền của công dân. Ở nước ta, việc thực hiện các quyền này còn được quy định ở nhiều văn bản pháp luật cụ thể, như: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010, của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 11/2010/TT-BNV, ngày 26/11/2010, của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ. Điều này đã cho thấy quyền tự do hội họp, tự do lập hội của công dân Việt Nam luôn được Hiến pháp của Việt Nam ghi nhận và cụ thể hóa qua các văn bản pháp luật. Không những thế, những quyền được các công ước quốc tế coi là quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do hội họp, lập hội, còn được Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ bảo đảm và bảo vệ. 
Bản chất của những hội, nhóm như Hội Bầu bí tương thân, Dân oan ba miền, No-U FC… là những hội nhóm thành lập một cách tự phát, tự do. Hoạt động của những hội này chủ yếu là những hoạt động chính trị, như tụ tập đòi trả tự do cho một số cá nhân có hành động chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, tuần hành đòi yêu sách, lợi dụng những vụ việc phức tạp trong quần chúng để nói xấu, đả phá chính quyền, nhà nước… Yếu tố chính trị là đặc điểm cơ bản để nhận dạng những hội này. Họ hoạt động cả công khai, cả lén lút. Công khai danh xưng, nhưng lại lén lút trong kế hoạch hoạt động. Sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu như những hội, nhóm này được thành lập nhằm mục đích xây dựng, phát triển đất nước. Nhưng về bản chất, hội, nhóm kiểu này thành lập để đóng góp vào cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền” – những thứ mà Việt Nam chúng ta rất tôn trọng và ngày càng đảm bảo thiết thực cho người dân, nhưng lại bị một số thế lực vu cáo, xuyên tạc. Thực tế, những hội nhóm này được thành lập dựa trên sự hoạt động cốt cán của một số cá nhân có “hoạt động phức tạp về an ninh quốc gia”, ví dụ: Hội Bầu bí tương thân với hoạt động “năng nổ” của Lê Thị Công Nhân và chồng Ngô Duy Quyền, Hội Anh em dân chủ của Nguyễn Văn Đài – Luật sư từng bị tòa tuyên án về hoạt động chống nhà nước… Những cá nhân này đã lôi kéo nhiều người khác tham gia vào hội, nhóm của họ, đã và đang thực hiện những hoạt động gây rối trật tự công cộng, xâm phạm an ninh quốc gia. Có nhiều người dân do chưa được đền bù, giải quyết một cách kịp thời, thỏa đáng những quyền lợi nên đã bị kích động, tham gia vào những hội, nhóm này, dẫn đến số lượng thành viên tăng lên khá nhanh.

Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là  luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho công dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền tự do lập hội của mình. Mọi công dân đều có quyền tham gia hoặc không tham gia các tổ chức hội. Trong đó, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các tổ chức hội nhóm là vai trò là cầu nối giữa các hội viên với chính quyền; khuyến khích các hội nhóm tham gia phản biện các vấn đề xã hội để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Và thực tế, phần lớn các hội nhóm ở Việt Nam đã và đang đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, vì những thành viên cũng là công dân của nước nhà, phải có nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển. Đáng tiếc là có một số hội nhóm đã không thể hiện được vai trò và không thực hiện được nghĩa vụ, trách nhiệm vinh quang ấy. Hoạt động của họ đang làm phức tạp tình hình chính trị - xã hội đất nước, cản trở sự phát triển của nước nhà, kìm bước lớn mạnh của Việt Nam. Mọi người cần phải có nhận thức đúng đắn về những tổ chức hội, nhóm kiểu này trước khi quyết định có tham gia hay không. Hãy là những công dân có trách nhiệm với Tổ quốc, đừng biến mình thành nhân tố kìm hãm sự phát triển của đất nước, dân tộc./.

Đăng nhận xét

10 Nhận xét

 1. Những hội, nhóm này thường xuyên tổ chức những buổi tuần hành, làm mất trật tự công cộng trên các đường phố, với những khẩu hiệu đả phá chính quyền, cơ quan nhà nước…

  Trả lờiXóa
 2. Đảng và Nhà nước ta là luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho công dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền tự do lập hội của mình. Mọi công dân đều có quyền tham gia hoặc không tham gia các tổ chức hội. Trong đó, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các tổ chức hội nhóm là vai trò là cầu nối giữa các hội viên với chính quyền; khuyến khích các hội nhóm tham gia phản biện các vấn đề xã hội để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Hoạt động của những hội này chủ yếu là những hoạt động chính trị, như tụ tập đòi trả tự do cho một số cá nhân có hành động chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, tuần hành đòi yêu sách, lợi dụng những vụ việc phức tạp trong quần chúng để nói xấu, đả phá chính quyền, nhà nước…

  Trả lờiXóa
 6. Đa phần các hội nhóm của nước ta được lập ra để nhằm mục đích từ thiện, nhân đạo, liên kết cộng đồng, thảo nguyện đam mê một lĩnh vực, một sở thích nào đó. Đa phần các hội nhóm hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Còn đối với các hội nhóm trên, được lập ra không phải vì một mục đích bình thường của các hội, nhóm khác. Các hội nhóm này được lập ra từ những người không bình thường và hoạt động cũng chẳng bình thường tý nào. Được lập ra từ những phần tử chuyên chống đối, chuyên xuyên tạc nên việc hoạt động của các hội nhóm đấy chuyên là xuyên tạc, là chống đối. Các hoạt động này vi phạm nghiêm trọng đến các quy định của pháp luật Việt Nam. Một điều đáng lên án nữa là, rõ ràng được lập ra vì mục đích chống đối nhưng các đối tượng dân chủ cứ suốt ngày ra rả cái bài ca dân chủ, đấu tranh cho nhân quyền. Nếu vì cái mục đích đó thực sự thì mấy tay cầm đầu chẳng phải đứng trước vành móng ngựa. Mọi người nên tỉnh táo để không lôi kéo vào các hoạt động của các hội nhóm bất hợp pháp này.

  Trả lờiXóa
 7. Để tập hợp lực lượng các đối tượng dân chủ dởm không từ một thủ đoạn nào. Thành lập các tổ chức, các nhóm để cùng nhau hoạt động chính là một trong các phương thức hoạt động không thể thiếu của các đối tượng dân chủ dởm. Các hội nhóm được lập ra để đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang cho các đối tượng cũng như để lôi kéo những người kém hiểu biết vào các hoạt động do các đối tượng dân chủ dởm tổ chức. Một nguyên nhân nữa để các đối tượng tích cực lập ra các hội nhóm kiểu này chính là để thu hút sự chú ý của các đối tượng thù địch và để được các khoản tài trợ kếch xù. Để lôi kéo các thành viên vào các hội nhóm, các đối tượng dân chủ rởm không ngừng đưa ra nhiều thủ đoạn như đánh vào lòng tham vật chất, đánh vào ý thức tò mò, vào lòng tự hào dân tộc để kết nạp thêm các thành viên. Một số bạn trẻ do chưa hiểu rõ bản chất của các hội nhóm này nên đã gia nhập. Mong rằng chính bản thân từng người cần thận trọng tránh để tránh trở thành một công cụ của các đối tượng dân chủ rởm chống lại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 8. Nhà nước ta luôn đảm bảo và thực hiện đầy đủ các quyền công dân, tự do, dân chủ, nhân quyền. Tuy nhiên trong khuôn khổ của Hiến Pháp và pháp luật để đảm bảo công bằng và hòa bình ổn định cho đất nước, từ đó đảm bảo công bằng cho người dân. Nhưng Đám dân chủ dởm lại lợi dụng vấn đề "tự do" mà hoạt động một cách quá giới hạn của pháp luật, đi ngược lại lợi ích chung của người dân và đất nước. Cần sớm có những quy định, luật cụ thể về "Hội" để trừng trị thích đáng những kẻ lợi dụng và hoạt động trái pháp luật vì mục đích cá nhân.

  Trả lờiXóa
 9. Hội nhóm lập ra với mục đích tốt đẹp nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhằm xây dựng, phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội đất nước. Nhưng hội nhóm của giới dân chủ dởm đã bị biến tướng, đó là hôi của một nhóm những con người xấu xa, thành lập lên nhằm một mục đích hoạt động chống phá, kìm hãm sự phát triển của đất nước...kích động người dân tham gia. Chúng ta hãy là những công dân sáng suốt khi tham gia hội, nhóm nên hiểu rõ mục đích hoạt động của hội, không nên bị các phần tử xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến Chính quyền, Đảng và Đất nước của mình

  Trả lờiXóa
 10. Nhân quyền ngày nay đã trở nên thay đổi nhiều rồi cũng sẽ không còn gì gọi là bình đẳng hơn nữa đâu. Mình có cung cấp một số loại dụng cụ tiệc buffet mời các bạn tham khảo

  Trả lờiXóa