Header Ads Widget

Responsive Advertisement

BẢN CHẤT CỦA NHỮNG KẺ GIẢ DANH ĐẤU TRANH VÌ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN

Hoa Xuân
Thời gian gần đây,Hoa Xuân thấy xuất hiện không ít những người tự xưng có "sứ mệnh" đấu tranh cho "dân chủ, nhân quyền" Việt Nam trên các trang mạng xã hội hay ngoài cuộc sống. Có khá nhiều người thắc mắc họ là ai, họ có phải là những người đại diện cho nhân dân để đấu tranh giành quyền lợi cho những người dân hay không? Sau đây, Xuân tôi xin mạn phép được làm rõ về bản chất của những người này.
Hiện tại, có một số tổ chức hay cá nhân tự nhận mình là "nhà dân chủ" (dân cư mạng gọi chúng là rận chủ hay dân chủ dởm), sùng bái mô hình dân chủ, nhân quyền của phương Tây, coi đó là "chuẩn","mặc định". Từ đó, chúng dùng những lời lẽ xấu xa để xuyên tạc, vu cáo, phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền nhằm hướng sự phát triển của đất nước ta theo mô hình dân chủ, nhân quyền theo kiểu phương Tây.
BẢN CHẤT CỦA NHỮNG KẺ GIẢ DANH ĐẤU TRANH VÌ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN
Chúng đang cố tình không hiểu hay giả vờ không hiểu rằng không có mô hình "chuẩn" về "dân chủ, nhân quyền" mà chỉ có những mô hình cụ thể dựa trên những giá trị phổ quát được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế về quyền con người hay quan hệ giữa "cái chung", "cái phổ biển" với "cái đặc thù", "cái đơn nhất" trong triết học. Hay chúng ta có thể hiểu "dân chủ, nhân quyền" có nhiều mô hình, tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, truyền thống và văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc. Không thể dùng mô hình của đất nước này mà áp đặt với đất nước khác. Mấy kẻ dân chủ dởm không nên lấy cái dân chủ kiểu Mỹ để áp dụng cho Việt Nam.
Mọi người có thể điểm nhận ra một số gương mặt của giới dân chủ dởm như Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Đài, Cù Huy Hà Vũ, Đoan Trang, Điếu Cày, Bùi Thanh Hiếu,Nguyễn Hữu Vinh, Lê Công Định... Chúng được biết đến với bản chất xấu xa, lừa bịp, thường xuyên có những hoạt động xuyên tạc, vu cáo và bóp méo thông tin tình hình ở trong nước. Chúng sử dụng những lời lẽ không đúng sự thật để lừa bịp, kích động, dụ dỗ những người chưa hiểu rõ về bản chất của chúng để hướng tới thực hiện các hành động trái pháp luật nhằm chuộc lợi cho cá nhân chính bản thân chúng, chứ không phải vì dân chủ hay nhân quyền như vẫn hay mở miệng nói.

Bên cạnh đó, mấy kẻ dân chủ dởm còn xuyên tạc, quy chụp chủ nghĩa Mác - Lênin là sản phẩm "từ nhận thức vội vàng, nông nổi, lầm lẫn, cực đoan,... của một trí thức trẻ", hay cốt lõi của chủ nghĩa Mác chỉ là "...học thuyết đấu tranh giai cấp,...", nên việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động đã dẫn đến "Bi kịch Việt Nam". Có kẻ còn vu cáo chủ nghĩa Mác là học thuyết luôn đồng nghĩa với khái niệm "bạo lực cách mạng", đồng nghĩa với "chủ nghĩa duy ác".
Bọn chúng còn xuyên tạc, lừa bịp rằng: "Chủ nghĩa Mác - Lê-nin ra đời từ thế kỷ XIX, đến nay đã lỗi thời" và "Thế kỷ của chủ nghĩa Mác đã vĩnh viễn kết thúc và lùi xa". Thật ra, những nhận định đại loại như vậy của họ chẳng qua chỉ là sự sao chép bài viết của nhà khoa học chính trị Mỹ Francis Fukuyama: "Sự tận cùng của lịch sử và con người cuối cùng" (The End of History and the Last Man, 1992).
Mấy kẻ này còn xuyên tạc về tình hình tranh chấp về chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông nóng lên. Chúng vu cáo, nói xấu Đảng và Nhà nước ta "vì lợi ích ý thức hệ đã bán biển, đảo cho nước ngoài",... Chúng mạo danh cái gọi là "tinh thần yêu nước", "tự hào dân tộc"để bao che, bênh vực cho những hành động gây rối, làm mất trật tự cộng cộng, vi phạm pháp luật và an ninh quốc gia. Về thực chất, việc làm của họ chẳng qua chỉ nhằm mục đích phủ nhận sự thống nhất giữa lợi ích của Đảng với lợi ích của dân tộc.
Qua đó, chúng đưa ra "Tuyên bố", lập bản "Kiến nghị", kêu gọi "ký tên",... ủng hộ các quan điểm cực đoan, sai trái như: Tuyên bố 72 ra bản "kiến nghị" về sửa đổi Hiến pháp theo mô hình dân chủ đa nguyên, chế độ cộng hòa tổng thống; Tuyên bố về việc thực thi các quyền dân sự, chính trị, kêu gọi Nhà nước thực thi các quyền tự do, dân chủ theo các "chuẩn mực nhân quyền phổ quát" (không tính tới tính đặc thù, lịch sử và văn hóa của mỗi dân tộc); Tuyên bố 258, kêu gọi xóa bỏ Điều 258 (Về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, Bộ luật Hình sự 1999 của Nhà nước ta),... Gắn liền với những hoạt động trên, giới dân chủ dởm còn lợi dụng bầu không khí dân chủ của đất nước để thực hiện một số hoạt động: Trao văn bản đến lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đến các cơ quan chức năng, thậm chí trao văn bản tới các đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài và tổ chức quốc tế ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... Để tránh sự trừng phạt của pháp luật, chúng "lách luật" bằng cách lợi dụng quyền "phản biện" (thực chất là để phản bác, phủ nhận), tuyên bố "chỉ thực hiện các quyền con người về quyền tự do, dân chủ được ghi trong các công ước quốc tế về quyền con người mà Nhà nước Việt Nam đã tham gia" và chỉ hoạt động "ôn hòa", "bất bạo động"...

 Bản chất của mấy kẻ dân chủ dởm này thế nào chắc giờ đây mọi người có thể hiểu được. Những hoạt của chúng chẳng qua chỉ là trò "chọc gậy bánh xe" mà thôi. Những hành vi vi phạm pháp luật của chúng chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng./.

Đăng nhận xét

6 Nhận xét

 1. Mọi người có thể điểm nhận ra một số gương mặt của giới dân chủ dởm như Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Đài, Cù Huy Hà Vũ, Đoan Trang, Điếu Cày, Bùi Thanh Hiếu,Nguyễn Hữu Vinh, Lê Công Định... Chúng được biết đến với bản chất xấu xa, lừa bịp, thường xuyên có những hoạt động xuyên tạc, vu cáo và bóp méo thông tin tình hình ở trong nước. Chúng sử dụng những lời lẽ không đúng sự thật để lừa bịp, kích động, dụ dỗ những người chưa hiểu rõ về bản chất của chúng để hướng tới thực hiện các hành động trái pháp luật nhằm chuộc lợi cho cá nhân chính bản thân chúng, chứ không phải vì dân chủ hay nhân quyền như vẫn hay mở miệng nói.

  Trả lờiXóa
 2. Những nhà dân chủ dởm này đều là lừa gạt người dân hết, mục đích đích đấu tranh dân chủ, nhân quyền của họ đâu phải vì dân và mong muốn đất nước trở lên tốt đẹp hơn. Bởi những đấu tranh, đòi hỏi của họ toàn là những điều phi lý. Ví như đòi thả tự do cho những kẻ vi phạm pháp luật thì đâu phải đấu tranh dân chủ vì sống phải có kỷ cương, phép nước; đã là công dân ai cũng phải tuân theo pháp luật. Còn muốn xây dựng đất nước tốt đẹp hơn thì phải có sự đóng góp, xây dựng tích cực chứ đâu phải suốt ngày đi xuyên tạc, bịa đặt.. chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. Mục đích cuối cùng của những nhà dân chủ dởm này là là chẳng đấu tranh cho cái gì hết. Mục đích của họ chỉ là phá hoại đất nước, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam vì lợi ích cá nhân là nhận những đồng tiền tài trợ từ các thể lực phản động hải ngoại vì mục đích của họ là phá hoại đất nước Việt Nam. Một đất nước đang hòa bình, ổn định, ngày càng phát triển nhờ vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước trên nền tảng Chủ Nghĩa Mac - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, người dân được sống bình yên, ấm no... Hà cớ gì đám dân chủ cuôi suốt ngày biểu tình gây dối an ninh trật tự, đòi thay đổi này nọ mà không dựa vào điều kiện thực tế và điều kiện Lịch sử của đất nước...

  Trả lờiXóa
 4. Có một số kẻ do bất mãn với chế độ do nhiều nguyên nhân khác nhau, có những kẻ xem đây là cơ hội cho chúng phát triển, kiếm sống. Còn hoạt động dân chủ mà vì mục đích thật sự là vì dân vì đất nước thì còn phải xem xét, những kẻ chống đối ngồng cuồng giờ thì chắc không có chuyện này đâu.

  Trả lờiXóa
 5. Có nhiều luận điệu để bảo vệ cho cái lý lẽ dân chủ kiểu Mỹ, dân chủ tuyệt đối, dân chủ thiên đường, dân chủ và rất dân chủ. Nhưng đó chỉ là lý luận mà thôi. Còn thực tế những đất nước mà các đối tượng nêu lên chúng ta vẫn thấy kiểu "dân chủ đấy". Dân chủ đến mức Chính phủ kiểm soát toàn bộ các thông tin bảo mật của khách hàng, dân chủ theo kiểu Chính phủ tự cho phép nghe lén tất cả các cuộc gọi của người dân. Dân chủ quá, dân chủ đến mức người dẫn chương trình truyền hình bị bắn chết ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.Đó chỉ là một ví dụ điển hình mà thôi. Tất nhiên chúng ta cũng cần học hỏi sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, sự phát triển về kinh tế và có sự giao lưu với văn hóa Mỹ. Nhưng không có nghĩa như các nhà dân chủ nói, dể có được dân chủ là phải từ bỏ học thuyết Mác Leenin, từ bỏ con đường mà nhân dân ta đã đổ xương máu để giành được. Đó chỉ là những luận điệu kiểu phương Tây. Vì chính họ hân hạnh tài trợ để nói về chương trình 'dân chủ' kiểu này.

  Trả lờiXóa
 6. Những cái tên đấu tranh cho dân chủ đã quá quen thuộc trong làng dân chủ. Tại sao các đối tượng lại ca ngợi dân chủ kiểu Mỹ đến như vậy? Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Các nhà dân chủ cũng không phải một vị thánh mà suốt ngày chỉ đi viết lách các thứ kiểu này, không ăn, không uống, không cần công việc nào cũng có thể sống tốt được. Họ cũng có gia đình, con cái họ cũng cần tiền để đi học. và một điều nữa là họ là một người bình thường nên chẳng thể nào có thể làm không công cho ai cái gì đâu. Nếu không được cung cấp tiền, bạc vật chất thì còn lâu, còn lâu dân chủ kiểu Mỹ được đưa lên các diễn đàn phản động nhiều đến như vậy. Đó chính là lý do vì sao dân chủ Mỹ lại trở thành một nền dân chủ điển hình. Trong khi nước Mỹ không như những gì các đối tượng dân chủ nói.

  Trả lờiXóa