Header Ads Widget

Responsive Advertisement

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT, DỰ THẢO VĂN KIỆN CẦN CÓ CHỮ "TÂM"

Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta chủ động đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ, đồng thời tích cực thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cho dân chủ được thể hiện rộng rãi trong thực tế. Các dự án luật mới xây dựng, dự án luật sửa đổi, bổ sung; dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc của Đảng... đều được đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng khẳng định quyền con người và nền dân chủ của đất nước. Những ý kiến đóng góp của công dân vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nói chung mang ý nghĩa thiết thực và rất quan trọng. Mục đích cao nhất của việc này là nhằm tranh thủ ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước luôn phù hợp với lợi ích dân tộc và nhân dân. Chính vì vậy, đã có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào các dự thảo luật, dự thảo văn kiện. Trong đó có nhiều ý kiến chất lượng, thể hiện tính phát hiện cao và thực sự gợi mở ra những giải pháp bổ sung cho các dự thảo nói trên ngày càng hoàn thiện. Những ý kiến đó đã được hệ thống báo chí đăng tải công khai và được ban soạn thảo các văn kiện, văn bản luật nghiêm túc tiếp thu. Điều đó cho thấy, tính dân chủ trong xây dựng văn bản pháp luật của chúng ta đã có tiến bộ vượt bậc.
        
GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT, DỰ THẢO VĂN KIỆN CẦN CÓ CHỮ "TÂM"
  Một xã hội muốn phát triển thì tất yếu xã hội đó phải được quản lý bằng pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Trong tất cả hoạt động, lĩnh vực của đời sống xã hội, đều cần phải được điều chỉnh bằng các điều luật, với đủ khung quy định mọi hành vi thì mới bảo đảm tính chặt chẽ của pháp luật. Đất nước nào cũng thế, xã hội hiện đại thì hệ thống luật càng hoàn thiện và đầy đủ. Tuy nhiên gần đây, một số người đã lợi dụng việc đóng góp ý kiến vào Văn kiện đại hội XII của Đảng, Dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, các dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật về hội... để xuyên tạc hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam. Cũng nhân việc đóng góp ý kiến, họ xuyên tạc về cách xây dựng văn bản luật của Việt Nam, cho rằng cách làm hiện nay là không khoa học, nhiều điều luật còn “mơ hồ”. Thế nên trong các góp ý của họ không thể hiện được chữ "tâm" để làm cho bộ luật tốt hơn, chặt chẽ hơn mà chỉ mang mục đích “lợi dụng góp ý”, “phản biện xã hội” nhằm xuyên tạc, vu cáo, chống phá Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam do các thế lực thù địch tiến hành. Việc đóng góp ý kiến vào các văn bản luật là quyền của mọi công dân. Tuy nhiên những ý kiến thiếu bề “xây”, chỉ nhăm nhăm vào bề “chống” thì thật khó được chấp nhận cũng là lẽ đương nhiên.

                                                                                                 Lê Minh

Đăng nhận xét

13 Nhận xét

 1. khi góp ý dự thảo cần nghĩ xa và rộng ra không thể chỉ vì cái trước mặt mà đưa ra ý kiến, và cũng phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của đất nước chứ không thể chỉ dựa vào cá nhân của mình rồi góp ý theo kiểu phá hoại thì những ý kiến như vậy không mang tính chất xây dựng mà là đang phá hoại đât nước, cản trở sự phát triển của đất nước

  Trả lờiXóa
 2. Việc lấy ý kiến của nhân dân và các văn bản dự thảo Luật là một hình thức thể hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân ở đất nước ta. Vì vậy, việc góp ý vào dự thảo văn bản phải là những góp ý mang tính xây dựng, thể hiện tâm huyết của chính người góp ý. Chứ không phải là cái cách mà các đối tượng hiện thời đang tiến hành lợi dụng là việc lấy ý kiến để thực hiện các mưu đồ chống phá. Vì vậy, chúng không ngừng đưa ra những góp ý trái ngược với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Góp ý không phải là góp ý mà là chống phá việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa
 3. Không phải đến bây giờ các đối tượng mới có phương thức lợi dụng các vấn đề góp ý dự thảo văn bản pháp luật để thực hiện các hoạt động xuyên tạc, chống đối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Góp ý nhưng đó chỉ là cái cớ để thực hiện âm mưu của chúng. Các đối tượng rận chủ thì coi đây là cơ hội tốt để tiến hành các hoạt động chống đối bằng việc đòi đổi lại điều luật này, đòi thay đổi điểu khoản kia. Các đối tượng bên ngoài thì coi đây là cơ hội tốt để đẩy mạnh các hoạt động nhằm hướng lái, tác động pháp luật Việt nam theo quỹ đạo của các nước phương Tây. Vậy góp ý để thay đổi hệ thống pháp luật chứ đâu còn là mang ý nghĩa hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước. Góp ý là cần phải có "tâm' mới có chất.

  Trả lờiXóa
 4. Tôi hiểu chữ tâm ở đây là tâm của người soạn thảo. Điều này quan trọng lắm. Luật do người thông minh làm ra và cái tâm của người thông minh cũng cần sự thánh thiện

  Trả lờiXóa
 5. một số người đã lợi dụng việc đóng góp ý kiến vào Văn kiện đại hội XII của Đảng, Dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, các dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật về hội... để xuyên tạc hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam. Cũng nhân việc đóng góp ý kiến, họ xuyên tạc về cách xây dựng văn bản luật của Việt Nam và những con người như vậy đang phá hoại đi tính thống nhất của văn bản luật, đi ngược với lợi ích của dân tộc

  Trả lờiXóa
 6. Cần hết sức cảnh giác với các thế lực thù địch. Việc góp ý vào dự thảo văn bản phải là những góp ý mang tính xây dựng, thể hiện tâm huyết của chính người góp ý. Chứ không phải là cái cách mà các đối tượng hiện thời đang tiến hành lợi dụng là việc lấy ý kiến để thực hiện các mưu đồ chống phá.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng ta đã thể hiện tư tưởng dân chủ cầu tiến rất đáng hoan nghênh, số lượng tham gia đóng góp đông đảo từ nhân dân cho thấy sự ủng hộ và niềm tin lớn vào là cờ đầu của đất nước trong tương lai đầy thách thức. Những tổng hợp ý kiến đóng góp và chọn lọc rất nghiêm túc nhưng các cá nhân cũng phải có trách nhiệm tâm huyết với những đứa con tinh thần của mình để sao có hiệu quả thiết thực nhất.

  Trả lờiXóa
 8. Góp ý dự thảo luật, dự thảo văn kiện mục đích để xây dựng cho đất nước một hệ thống thuật hoàn chỉnh đảm bảo được tính công băng, giúp cho đất nước giữ vững được hòa bình, ổn định, phát triển. Làm cho đất nước mình tốt đẹp hơn. Cần xác định được điều đó để góp ý một cách chân thành và với ý nghĩa tốt đẹp, nói cách khác chính là góp ý có chứ "tâm". Nhưng những thành phần phản động không có "tâm" thì chúng chỉ lợi dụng để rêu rao, chê bai, nói xấu, xuyên tạc... không mang tính xây dựng mà mang tính chất phá hoại mà thôi.

  Trả lờiXóa
 9. Có tâm xây dựng đất nước thì mới có những ý kiến đóng góp có "tâm" Còn những kẻ chuyên đi phá hoại, chống phá Nhà nước kiếm tiền thì những đóng góp của bọn chúng cũng chỉ nhằm mục đích cản trở, phá hoại. Cản trở những điều nhiều người cho là đúng để đi vào luật, còn kích động, xuyên tạc, bịa đặt những điều sai trái để chúng dễ bề hoạt động. Đảng và Nhà nước cần sáng suốt để lựa chọn những góp ý mang tính chất xây dựng, đồng thời ngăn ngừa, tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc chống phá.

  Trả lờiXóa
 10. Cần đóng góp những ý kiến với tâm trong sáng và trí tuệ trong đó. Cần phải góp ý một cách khách quan và có tính xây dựng chứ đừng lợi dụng việc đóng góp ý kiến để "chống" lại luật cũng như việc xin ý kiến dự thảo. Và khi luật mới được sửa đổi và bổ sung thì chính bạn, con cháu các bạn sẽ là người trực tiếp tiếp xúc và thực hiện luật chứ khoogn phải ai khác. Vậy nên đừng vì chút vật chất mà lợi dụng điều này chống đối đất nước

  Trả lờiXóa
 11. ‘TÀU LẠ’ GIẾT NGƯ DÂN: HẢI QUÂN VÀ CÔNG AN VIỆT NAM CÒN 'BÁM BỜ' ĐẾN BAO GIỜ?
  (02 tháng 12 2015)

  Ngày 28/11/2015, lại thêm một cái chết không thể nhắm mắt của ngư dân Việt trên biển Trường Sa lồng lộn “tàu lạ”.

  Chưa hề tồn tại trong từ điển tiếng Việt, nhưng “tàu lạ” đã được những người không nhắm mắt với dân tộc mặc định cái tên Trung Quốc.

  Nếu điều mặc định ấy là xác thực với thi hài mới nhất mang tên Trương Đình Bảy, lại thêm một cái tát nổ đom đóm vào mặt những lãnh đạo “ôm hôn thắm thiết đồng chí Tập Cận Bình”.

  Đã rõ như ban ngày: Thất bại trong ý đồ củng cố phái “thân Trung” ở Việt Nam sau chuyến đi thăm Hà Nội đầu tháng 11/2015, Tập Cận Bình và Bắc Kinh đang nhanh chóng quay lại chiến thuật gây hấn và giết người.

  Chỉ cần một bằng chứng nhỏ rằng “tàu lạ” liên quan với quốc tịch “Mười sáu chữ vàng”, cái chết của ngư dân Trương Đình Bảy đã tiếp thêm một lời tố cáo đẫm máu đối với những kẻ đã ra lệnh cho các lực lượng công an và thanh niên xung phong đánh đập, đàn áp dã man các công dân biểu tình phản đối Tập Cận Bình ở Sài Gòn.

  Cả ba hành vi ôm hôn, đàn áp và giết người trên lại cùng xảy ra trong tháng 11 năm 2015.

  Sau 4 năm kể từ ngày tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh của Việt Nam, sự thể đến nay đã quá rõ: một quân chủng luôn cổ vũ ngư dân “bám biển” như Hải quân Việt Nam lại luôn rung rúc bám bờ như một tư thế phủ phục nhất. Trong lúc đó, giới công an Việt đã như quên hẳn liêm sỉ và đạo lý cuối cùng để thẳng tay tấn công những đồng bào chống Trung Quốc.

  Cứ mỗi 24 giờ người thân bị Trung Quốc tấn công và giết chóc, nỗi đau đớn của các gia đình ngư dân nghèo bị xâm hại cùng hàng triệu trái tim người Việt lại nhân lên gấp đôi: ánh mắt thất thần hướng biển trong những dự cảm bị cướp bóc, tra tấn và bắn giết của những ngư dân từng được nhà nước khuyến khích bám biển; cùng sự thất vọng cùng cực về thái độ không thể mô tả khác hơn là ô nhục của những người vẫn tuyên bố về “tình hữu nghị viển vông” hay “không để mất chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”.

  Từ sau Hội nghị Thành đô năm 1990 với thất lợi quá lớn cho Việt Nam trước Trung Quốc, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc không thể là đầu môi chót lưỡi mà phải được hiểu một cách thống thiết vào lúc mỗi công dân phải chịu cảnh nhược tiểu hèn kém và ô nhục từ ngày giàn khoan HD 981 ngự trị ngay trước mũi chính thể Hà Nội – một cái gai nhức nhối cứ mỗi ngày lại đâm chọc sâu hơn vào 90 triệu cặp mắt người dân Việt.

  Trong khi tuyệt đại đa số các cơ quan quản lý, tổ chức chính trị và các hội đoàn của nhà nước vẫn chìm trong cơn á khẩu khó phương chữa trị, tất cả những gì cho tới nay mà chính quyền Việt Nam hé môi vẫn chỉ là bộ mặt thản nhiên kêu gọi “sẽ bảo vệ ngư dân mưu sinh” mà không có nổi một lời lên án Bắc Kinh tấn công và bắn giết đồng bào mình. Phải chăng đó là tâm địa và phương cách mang tên “Lê Chiêu Thống” của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và giới tuyên giáo Việt Nam?

  Vẫn không có nổi một nghị quyết dù chỉ là ám chỉ về mối “xung đột Biển Đông” sau các hội nghị Trung ương và các kỳ họp Quốc hội năm ngoái và năm nay, cũng chưa từng biểu hiện manh mối nào để chứng tỏ cho 90 triệu đồng bào là “sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế”, những người đang nắm quyền và chịu trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc đang muốn đưa Tổ quốc Việt Nam vào số phận phụ thuộc ngoại bang thê thảm đến mức nào?

  Cuối cùng thì đã rõ: dân Việt và cả giới lãnh đạo Việt chỉ còn vươn cổ chờ đến một ngày nào đó, máy chém Trung Quốc sẽ sục thẳng vào nhà họ để bắn giết, cướp bóc và hãm hiếp như những gì tang thương năm 1979…

  An lành không dành cho những thân phận ươn hèn.

  TS Phạm Chí Dũng

  Trả lờiXóa
 12. Một xã hội muốn phát triển thì tất yếu xã hội đó phải được quản lý bằng pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Trong tất cả hoạt động, lĩnh vực của đời sống xã hội, đều cần phải được điều chỉnh bằng các điều luật, với đủ khung quy định mọi hành vi thì mới bảo đảm tính chặt chẽ của pháp luật. Đất nước nào cũng thế, xã hội hiện đại thì hệ thống luật càng hoàn thiện và đầy đủ.

  Trả lờiXóa
 13. Trong các góp ý của họ không thể hiện được chữ "tâm" để làm cho bộ luật tốt hơn, chặt chẽ hơn mà chỉ mang mục đích “lợi dụng góp ý”, “phản biện xã hội” nhằm xuyên tạc, vu cáo, chống phá Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam do các thế lực thù địch tiến hành. Việc đóng góp ý kiến vào các văn bản luật là quyền của mọi công dân.

  Trả lờiXóa