Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TỰ DO TÔN GIÁO QUÁ ĐÀ VÀ HÀNH ĐỘNG COI THƯỜNG PHÁP LUẬT

Mấy ngày gần đây, lùm xum nên vụ giáo dân của Giáo xứ Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh có những hành động coi thường pháp luật. Một số đối tượng đã kích động giáo dân bắt giữ trái phép những cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.
Đạo Công giáo du nhập vào Việt Nam cũng khá lâu và bản chất của tôn giáo này không hề xấu, chứa đựng bên trong rất nhiều điều tốt đẹp về triết lý sống của con người. Nhưng trong thời gian gần đây, có một số đối tượng đã lợi dụng tôn giáo để kích động giáo dân có những biểu hiện quá khích, coi thường pháp luật như biểu tình, chống người thi hành công vụ, bắt giữa các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ…
TỰ DO TÔN GIÁO QUÁ ĐÀ VÀ HÀNH ĐỘNG COI THƯỜNG PHÁP LUẬT
Cảnh tượng hỗn loạn do Giáo dân Đông Yên gây ra
Ngày 5/10 khi tổ công tác của chính quyền địa phương đến với mục đích để vận động gia đình của Nguyễn Xuân Toàn (người đang bị tạm giam) chấp hành pháp luật, không có các hành vi kích động giáo dân trong vùng vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, gia đình này lại không tỏ vẻ thân thiện, nghe theo lời kích động của các đối tượng xấu bắt giữ cán bộ làm nhiệm vụ để đưa ra yêu sách đồi trả tự do cho người bị tạm giam.
Những trang có nhiều bài viết về tôn giáo như thanh niên công giáo, tin mừng cho người nghèo,… đã có nhiều bài viết cổ xúy, tung hô hành động này, coi đó là hành động có lý lẽ để đòi chính quyền của ta trả tự do cho người bị bắt. Đây chỉ là những lời lẽ kích động từ một bộ phận người giả theo đạo thiên chúa trà trộn vào, gây chia rẽ nội bộ nhân dân ta, phá hoại khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo.
Ở đất nước xã hội chủ nghĩa hay đất nước tư bản thì pháp luật luôn được thượng tôn, được bảo vệ và đảm bảo thực hiện một cách tuyệt đối, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, bất cứ người nào đứng trên lãnh thổ của một quốc gia thì phải tuân thủ theo các điều luật của quốc gia đó. Kể cả Giáo hoàng của Vantican cũng không phải trường hợp ngoại lệ và Ngài cũng luôn tôn trọng pháp luật của các nước khác.
Người theo bất kỳ tôn giáo nào nếu vi phạm pháp luật thì cũng bị xử lý, đó là nguyên tắc bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Việc bắt tạm giam người của cơ quan có thẩm quyền là đúng pháp luật nên không thể dùng hành động khống chế cán bộ địa phương để đòi thả người được.
Sự việc của Giáo dân Đông Yên quả thật là điều đáng buồn, bị người khác lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để kích động, chống lại chính quyền địa phương, đi ngược với pháp luật Việt Nam. Một số người dân có hành động coi thường pháp luật rất nghiêm trọng. Ngay như những người có thẩm quyền bắt người cũng phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, thận trọng trước khi quyết định bắt một ai đó và phải dựa trên những căn cứ mà pháp luật Việt Nam cho phép. Việc bắt người bừa bãi sẽ phải chịu hậu quả rất nặng nề, điển hình là đã có một số trường hợp cán bộ công an vi phạm pháp luật và đã bị xử lý về hình sự.
Vì vậy, những trường hợp bắt, giam giữ trái phép các cán bộ làm nhiệm vụ cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, không được nể nang vì họ mang danh nghĩa tôn giáo.

Công Lý

Đăng nhận xét

17 Nhận xét

 1. Tự do cũng phải có khuôn khổ của nó không thể nào mà tự do thích làm gì thì làm, thích theo ý mình là phải được theo ý mình, thế thì xã hội sinh ra luật pháp để làm gì, luật chẳng phải là để đảm bảo cho ai cũng được tự do, nhưng tự do của người này không được xâm phạm tới tự do của người khác sao.

  Trả lờiXóa
 2. Theo quy định của nhà nước Việt Nam, hoạt động tôn giáo cần tuân theo hiến pháp và pháp luật. Ngày 15 tháng 11 năm 2004, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành sau khi được quốc hội thông qua. Theo pháp lệnh này, các giáo hội chủ động quyết định về nhân sự lãnh đạo giáo hội từ cấp trung ương đến cơ sở; việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm và thuyên chuyển chức sắc được các tổ chức Giáo hội thực hiện theo quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền . Cũng theo đó, tổ chức tôn giáo nào có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật, có tổ chức nhân sự thích ứng thì được phép hoạt động.

  Trả lờiXóa
 3. Thiết nghĩ cần phải nhấn mạnh dự luật thể hiện rõ quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân, tuy nhiên, phải làm rõ không được lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá nhà nước, không được lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để duy trì cái lạc hậu giống như lũ rận ngày nay đang làm

  Trả lờiXóa
 4. Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng mọi thủ đoạn thâm độc. Trong đó, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để vu cáo, xuyên tạc Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, hòng tạo phản ứng tiêu cực trong một bộ phận chức sắc và tín đồ tôn giáo là một thủ đoạn mà chúng thường dùng.

  Trả lờiXóa
 5. Theo quan điểm của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế, mặc dù là một quyền cơ bản của con người, nhưng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không phải là tuyệt đối, mà là một quyền có giới hạn. Sự giới hạn đó là cần thiết nếu việc thực hiện quyền này xâm hại tới an ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe cộng đồng hoặc quyền và tự do cơ bản của người khác.

  Trả lờiXóa
 6. Những tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, giả danh tôn giáo, giáo phái cực đoan đều không được thừa nhận có tư cách và quyền như một tôn giáo. Hầu hết các quốc gia trong cộng đồng quốc tế đều ghi nhận và thực hiện quyền này trong hiến pháp, pháp luật của mình.

  Trả lờiXóa
 7. Gần đây, khi một số đối tượng lợi dụng tự do tôn giáo để hoạt động chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật, bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật thì họ tìm cách xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, “bóp nghẹt tôn giáo”, “bắt giam các nhà tu hành vì lý do tôn giáo”

  Trả lờiXóa
 8. Quan điểm nhất quán của Đảng ta về tín ngưỡng, tôn giáo đã khẳng định: Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo đã xác định rõ quyền hạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân các tôn giáo trong việc quản đạo, hành đạo, truyền đạo; nơi thờ tự của các tôn giáo được Nhà nước bảo hộ

  Trả lờiXóa
 9. Công giáo là 1 tôn giáo du nhập vào Việt Nam đã có lịch sử khoảng 500-600 năm nay...Với bản chất tốt đẹp và cũng phù hợp với truyền thống, đạo lý sống tốt đẹp của Việt Nam nên được nhân dân ta đón nhận...Ngày nay, Đảng và nhà nước ta luôn khuyến khích, tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mỗi người dân và nó cũng được thể hiện cụ thể bằng các pháp lệnh, luật về tự do tôn giáo quy định quyền, lợi ích hợp pháp gắn liền với nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc tuyên truyền, thực hiên các hành vi tôn giáo, nơi thờ tự của các tôn giáo...Mọi người dân đều có quyền, lợi ích được quy định rõ ràng và nhà nước cũng nghiêm cấm các hành vi truyền đạo trái phép, thực hành mê tín dị đoan, lợi dụng các quyền tự do tôn giáo để thực hiện các hành vi phi pháp, chống lại chính quyền đều phải bị nghiêm trị.

  Trả lờiXóa
 10. Công giáo du nhập vào Việt Nam cũng khá lâu và bản chất của tôn giáo này không hề xấu, chứa đựng bên trong rất nhiều điều tốt đẹp về triết lý sống của con người. Nhưng thời gian gần đây công giáo nổi lên như là một thế lực xấu. Thường xuyên có những hành động chống phá, gây ra những vụ việc nghiêm trọng như bắt giữ cán bộ, đánh Công an, tụ tập đông người biểu tình gây khó khăn cho chính quyền. Xét thấy quyền tự do tôn giáo không phải là tuyệt đối. Nếu làm những điều trái với những gì pháp luật việt nam quy định thì đều phải bị xử lý.

  Trả lờiXóa
 11. Mấy ngày gần đây, mọi người đang rất bức xúc với vụ giáo dân của Giáo xứ Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh có những hành động coi thường pháp luật. Một số đối tượng đã kích động giáo dân bắt giữ trái phép những cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Dù quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng được coi trọng nhưng ở bất cứ đất nước nào thì việc thực thi pháp luật vẫn được đặt lên hàng đầu. Ở Việt Nam phải tôn trọng pháp luật của nhà nước. Những hành vi trái với pháp luật đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 12. BÀ con giáo dân hiện nay đang bị kích động mạnh, vì bà con vùng này trình độ dân trí vẫn thấp, chưa có điều kiện tiếp cận với những nguồn thông tin chính thống nên hàng ngày bị lũ cha kia tiêm nhiễm đủ các thứ xấu xa nên họ dễ tin và làm theo những gì cha sai khiến một cách mù quáng mà không biết điều đó đang vi phạm nghiêm trọng pháp luật nước ta

  Trả lờiXóa
 13. Cần xử nghiêm những kẻ kích động nhân dân, chúng là những phần tử phản động cố tình kích động bà con tiến hành các hoạt động gây rối trật tự công cộng trên địa bàn cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác. Việt Nam rất coi trọng tự do tôn giáo của nhân dân, nhưng lũ phản động kia vẫn lu loa rằng Việt Nam không tôn tọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo rồi từ đó làm những điều sai trai

  Trả lờiXóa
 14. Giáo dân thì cũng là công dân đất nước, xã hội. Là công dân thì phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, như vậy thì mới có quyền đòi hỏi các quyền của mình, cũng như được pháp luật bảo vệ. Thế nên , dù là người theo tôn giáo hay không thì cũng không được coi thường pháp luật như thế. Đặc biệt là những kẻ đứng sau kích động giáo dân, chẳng anh hùng gì khi ném đá giấu tay như vậy.

  Trả lờiXóa
 15. một giáo xứ trong tỉnh Thanh Hóa thì các linh mục hô hào kích động giáo dân đập phá trường mầm non đã được xây dựng từ lâu để lất đất bất hợp pháp cho giáo xứ. Bây giờ thì giáo xứ Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh lại có những hành động chẳng kém phần sai trái đó là biểu tình, chống người thi hành công vụ, bắt giữa các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Vậy nên cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý mạnh hơn nữa

  Trả lờiXóa
 16. tự do tôn giáo kiểu như ở Việt Nam đúng là tự do quá đâm ra hỗn loạn, một vài phần tử linh mục xấu chả coi pháp luật ra gì khi cậy thế tự do tôn giáo để kích động, lôi kéo giáo dân làm những chuyện sai trái mà chỉ nhằm muốn giáo xứ của họ thích làm gì thì làm, chả còn biết pháp luật là gì nữa. Để rồi liên tục là những hành động quấy phá, gây rối, lần chiếm nhằm gây lợi ích lệch lạc cho giáo xứ

  Trả lờiXóa
 17. Ở đất nước xã hội chủ nghĩa hay đất nước tư bản thì pháp luật luôn được thượng tôn, được bảo vệ và đảm bảo thực hiện một cách tuyệt đối, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, bất cứ người nào đứng trên lãnh thổ của một quốc gia thì phải tuân thủ theo các điều luật của quốc gia đó.

  Trả lờiXóa