Header Ads Widget

Responsive Advertisement

LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM ĐANG ĐI NGƯỢC LẠI PHƯƠNG HƯỚNG PHỤC VỤ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Lịch sử hình thành và phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam với nhiều thăng trầm, biến động. Từ một tôn giáo ban đầu hoàn toàn xa lạ với xã hội Việt Nam, đến nay đạo Công giáo đã phát triển trở thành một trong số các tôn giáo lớn ở Việt Nam có tổ chức chặt chẽ với hơn 6 triệu tín đồ, 47 Giám mục, hơn 3.500 linh mục, hơn 3.000 giáo xứ, khoảng 9.000 giáo họ, hơn 100 dòng tu, tu hội, tu đoàn với trên 15.000 tu sĩ nam, nữ sinh hoạt trong 26 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh là: giáo tỉnh Hà Nội có 10 giáo phận: Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Hoá, Bùi Chu, Thái Bình, Phát Diệm, Thanh Hoá và Vinh; giáo tỉnh Huế gồm 6 giáo phận: Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kon Tum, Nha Trang và Ban Mê Thuột; giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh gồm 10 giáo phận: thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Mỹ Tho, Đà Lạt, Long Xuyên, Phú Cường, Xuân Lộc, Phan Thiết và Bà Rịa. Đứng đầu 03 giáo tỉnh là 03 Tổng giám mục và đứng đầu các giáo phận là các giám mục. Các giám mục làm việc chung trong một tổ chức là Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập năm 1980, trụ sở tại Toà Giám mục Hà Nội, số 40 phố Nhà Chung, thành phố Hà Nội. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đầu tiên họp tại thủ đô Hà Nội. Hội Đồng đã ra thư chung 1/5/1980 khẳng định đường hướng mục vụ: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Đây được coi là đường hướng hoạt động cho cả giáo hội Công giáo. Nội dung của Thư chung năm 1980 có nêu ra nhiều vấn đề rất quan trọng để các người con của chúa trên đất nước Việt Nam làm theo. Xin trích một số nội dung của Thư chung
“9. Gắn bó với dân tộc và đất nước
Là Hội Thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc hoà mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước. Công đồng dạy rằng “Hội Thánh phải đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số phận trần gian với thế giới” (MV 40,2). Vậy chúng ta phải đồng hành với dân tộc mình, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình, vì quê hương này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của Người, đất nước này là lòng mẹ cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa, dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần Dân Chúa.
Sự gắn bó hoà mình này đưa tới những nhiệm vụ cụ thể mà chúng ta có thể tóm lại trong hai điểm chính:
- Tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng tổ quốc.
- Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc.
10. Cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng tổ quốc
Về nhiệm vụ thứ nhất là tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng tổ quốc, chúng tôi muốn khẳng định rằng: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có mà còn là một đòi hỏi của Phúc Âm, như Công đồng nhắc nhở: “Các người Kitô giáo từ mọi dân tộc tụ họp trong Hội Thánh, không phân cách với những người khác về chế độ, cũng như về tổ chức xã hội trần gian, nên họ phải sống cho Thiên Chúa và cho Chúa Kitô trong nếp sống lành mạnh của dân tộc mình; là công dân tốt, họ phải thật sự và tích cực vun trồng lòng yêu nước” (TG 15).
Lòng yêu nước của chúng ta phải thiết thực, nghĩa là chúng ta phải ý thức những vấn đề hiện tại của quê hương, phải hiểu biết đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà Nước, và tích cực cùng đồng bào toàn quốc góp phần bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, tự do và hạnh phúc.
Trong công cuộc phục vụ quê hương, Phúc Âm cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh để khắc phục các khó khăn và các xu hướng cá nhân ích kỷ, nêu cao tinh thần phục vụ của bác ái phổ quát, hướng tới cảnh “Trời Mới Đất Mới” (Kh 21,1), trong đó tất cả đều hoà hợp hạnh phúc. Và khi phải phấn đấu xoá bỏ những điều tiêu cực, chúng ta có ơn của Chúa Kitô Phục Sinh để mặc lấy con người mới công chính và thánh thiện.
LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM ĐANG ĐI NGƯỢC LẠI PHƯƠNG HƯỚNG PHỤC VỤ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
NGỎ LỜI VỚI CÁC THÀNH PHẦN DÂN CHÚA
11. Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc
Về nhiệm vụ thứ hai là xây dựng trong Hội Thánh một lối sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp hơn với truyền thống dân tộc. Chúng tôi muốn thực hiện điều Công đồng Vatican II đã tuyên bố: “Những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tư tưởng của loài người hoặc trong lễ nghi và văn hoá riêng của các dân tộc, hoạt động của Hội Thánh không nhằm tiêu diệt, nhưng làm cho lành mạnh, nâng cao và kiện toàn, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người” (GH 17,1). Muốn thế, một đàng chúng ta phải đào sâu Thánh Kinh và Thần học để nắm vững những điều cốt yếu của đức tin, đàng khác, phải đào sâu nếp sống của từng dân tộc trong nước, để khám phá ra những giá trị riêng của mỗi dân tộc. Rồi từ đó, chúng ta vận dụng những cái hay trong một kho tàng văn hoá và xây dựng một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp hơn với truyền thống của mỗi dân tộc đang cùng chung sống trên quê hương và trong cộng đồng Hội Thánh này.
Đến nay, sau hơn 30 năm kể từ Thư chung năm 1980, đạo Công giáo đã có những đóng góp nhất định trong quá trình xây dựng vào bảo vệ đất nước, bà con giáo dân đang có cuộc sống ổn định và phấn khởi trước cuộc đổi mới và chính sách tôn giáo của Đảng đang chăm lo cải thiện đời sống và tham gia vào các hoạt động xã hội nhân đạo, an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội. Đa số các chức sắc Công giáo cũng như các giáo dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện theo đúng phương châm mục vụ Thư chung đề ra. Tuy nhiên, trong đạo Công giáo còn một số chức sắc chưa thể hiện rõ được ý thức công dân, không đặt lợi ích của Công giáo trong lợi ích của dân tộc, muốn hoạt động của Giáo hội nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. và thậm chí có những hành động trái với giáo lý, đi ngược lại phương châm mà Thư chung đề ra. Gần đây nhất là sự việc của linh mục Đặng Hữu Nam đã biến buổi truyền đạo tại Giáo họ Yên Lạc vào chiều ngày 10 tháng 10, với sự tham gia của hơn 1,000 giáo dân trong giáo hạt Nhân Hòa tại nhà thờ giáo họ Yên Lạc, giáo xứ Xuân Kiều thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thành một buổi tuyên truyền xuyên tạc với những nội dung chống chính quyền. Truyền đạo là để giáo dân hiểu được những điều răn của chúa, thấm nhuần tư tưởng của giáo Hội Việt Nam thể hiện qua Thư chung, từ đó sống tốt đời đẹp đạo, “Tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng tổ quốc.”, đằng này với cách truyền đạo của mình thì linh mục Nam đang là tự biến mình trở thành một công cụ chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật, vi phạm giáo lý giáo hội, đi ngược lại tinh thần mục vụ của giáo hội. Lời lẽ các vị giáo sĩ của giáo hội để rao giảng giáo lý phải là những lời lẽ rất trong sáng, thể hiện tính giáo dục cho các giáo dân của mình, hướng người ta làm những việc thiện để “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”; để “bảo vệ và xây dựng tổ quốc”, thì đằng này trong bài giảng của mình linh mục Nam là những lời lẽ rất “chợ búa” “thiếu văn hóa” và mang nặng tính kích động quần chúng giáo dân tiến hành các hành động chống phá chính quyền như “Nhà cầm quyền Nghệ An đã dùng đến cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, an ninh, dân phòng, những tay sai cộng sản cùng hệ thống truyền thông, truyền hình, báo chí nhà nước để vu khống, cáo gian Cha Xứ, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, giáo họ”; “đi theo Đảng là đang theo đĩ”…
 Mời xem video để thấy rằng đây có phải là buổi truyền giáo hay buổi tuyên truyền chống chế độ tại đây: https://www.facebook.com/100008289829421/videos/1701508873468757/
Với những luận điệu, lời lẽ như vậy, không khác nào Linh mục này đang phản đối Thư chung hay làm ngược lại với phương châm mục vụ của giáo hội.
Công Mẫn

Đăng nhận xét

28 Nhận xét

 1. Có thể nói nếu các vị linh mục này thật sự là "linh mục", thật sự tin theo lời dạy của Chúa thì đã chẳng có những lời lẽ, hành động chống đối chính quyền, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc như vậy. Có những vị linh mục thưc sự tốt, góp phần phục vụ lọi ích của nhân dân. nhưng ngược lại có những vị lúc nào cũng nhăm nhăm xúi giục giáo dân của mình chống đối chính quyền, định hướng của Đảng, nhà nước. Thử hỏi những người như vậy có xứng là tín đồ, đệ tử của Chúa hay không?!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. những con người như thế này thì làm sao chấp nhận cho được đâu chứ, cái gì cũng nên nói cho đúng mực và thể hiện mình là con người có hiểu biết chứ không thể nào thích nói cái gì cũng được cả đâu. Với việc làm này thì làm sao chấp nhận và tha thứ cho được đâu chứ, cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ làm sao thích làm thế nào cũng xong đâu.

   Xóa
 2. Nhắc đến linh mục Nam, lại nhớ tới linh mục Ngô Quang Kiệt. Lời dạy của Chúa như vậy, nội dung của Thư chung 1980 như vậy. Vậy mà những vị linh mục này đã làm những gì ngoài việc ngày ngày chỉ chăm chăm soi mói, xúi giục giáo dân chống đối chính quyền. Làm linh mục mà có thể phát ngôn ra những câu đại loại như "cảm thấy xấu hổ khi mang tấm hộ chiếu của Việt Nam ra nước ngoài",... Không hiểu tại sao những người này lại có thể đứng trong hàng ngũ linh mục, thay Chúa giảng đạo tới các con chiên được? Khi chính những con người này lại gặp vấn đề về đạo đức.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. con người này cũng không thể nào làm được trò nào hay hơn được đâu cho nên đừng có cố nghĩ thêm bất cứ cái gì nhé. cái gì cũng nên nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào thích nói, chửi người nào cũng được đâu và đạo đức của con người này không có thì đừng có nghĩ suy cái gì/

   Xóa
 3. Tại sao những vị linh mục này, thay vì cái thói soi mói, chống đối chính quyền, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc. bằng đức tin, tài năng của mình, theo lời dạy của Chúa, theo nội dụng của Thư chung 1980 hãy đem sức lực của mình ra phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Phải chăng là người Việt Nam, mang dòng máu Lạc Việt, việc đem sức mình góp phần xây dựng quê hương đất nước là điều quá xa xỉ, là điều chưa bao giờ các vị nghĩ tới sao?!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. những con người như thế này cấn trừng trị chứ không thể nào tha thứ được vì họ không thể nào làm được cái gì tốt đẹp hơn được và chẳng có cái giới hạn nào với cái trò tiểu nhân của chúng. cái gì cũng nên có cái giới hạn chứ không thể thích nói thế nào cũng được đâu.

   Xóa
 4. Hình như mấy vị linh mục kiểu như Đặng hữu Nam, Ngô Quang Kiệt, ... quên mất thiên chức của linh mục rồi thì phải. Lời Chúa dạy đâu phải mang tài năng, đức tin ra chống đối chính quyền. Chúa dạy "Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” kia mà. Rất mong các vị hãy trở về đúng với thiên chức của linh mục, lấy tài năng đức tin để giảng đạo và truyền đạo. Đừng lấy đức tin, tài năng ấy chống phá chính quyền, đi ngược lại lợi ích của dân tôc. Như vậy không xứng là người truyền giáo của Chúa đâu!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. con người này chẳng có cái ích gì cho xã hội và cũng không thể thay đổi được gì hơn đâu nên đừng có nghĩ thêm làm cái gì nhé. Chẳng có nhẽ chúng chỉ làm được cái trò đó hay sao. không hiểu chúng đang nghĩ cái gì và sẽ làm thêm dược cái gì chứ.

   Xóa
 5. Thật không thể hiểu nổi những hành động của linh mục này. Không hề hướng con chiên đến những hoạt động lành mạnh thì lôi kéo họ vào những hoạt động chống đối. Vô hình chung chính là việc xúi giục các con chiên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thật không xứng đáng là linh mục để tuyên truyền, giao giảng những lời của chúa đến con chiên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. con người này chẳng thể làm được cái gì hơn đâu cho nên đừng có nghĩ thêm và làm thêm cái gì nhé, cái gì đó mà ông ta làm không xứng với vị trí mà ông ta đang đứng. Ở vị trí đó nên nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào thích làm thế nào thỏa mãn mục đích cá nhân là xong dâu.

   Xóa
 6. Những hành động này của linh mục Nam lại nghĩ đến linh mục như Ngô Quang Kiệt, Thay vì là theo những lời Chúa dạy. Làm đúng với thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đó là "Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào". Sống tốt đời đẹp đạo. Nhưng những linh mục này lại không làm vậy thường xuyên tuyên truyền kích động giáo dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chúng không xứng đáng là những người giảng dạy những lời của chúa đến con chiên.

  Trả lờiXóa
 7. Gần đây những việc làm của những linh mục như Đặng Hữu Nam, Ngô Quang Kiệt đang làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của công giáo trong lòng dân chúng. Thay vì giảng giải cho giáo dân của mình những lời hay, ý đẹp của Chúa, giúp giáo dân sống tốt đời đẹp đạo. Chúng lại đang làm những việc đi ngược lại với những gì Chúa dạy, ngược lại với tôn chỉ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Kích động giáo dân làm những việc trái với pháp luật, trái với giáo lý. Bọn chúng không xứng đáng là những người đứng đầu các giáo dân.

  Trả lờiXóa
 8. Đặng Hữu Nam đã vận dụng hết tất cả “trí thông minh” của mình để sáng tác ra những bằng chứng ngớ ngẩn nhất, ngu xuẩn nhất và dùng nó để nhồi nhét vào đầu giáo dân, những con chiên của mình, vốn là những kẻ học vấn thấp, chỉ biết trung thành với Chúa, trung thành với Cha xứ kể cả những kẻ này đang nói bậy, đang xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
 9. NHững lời nói phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc chỉ có thể được nói ra từ miệng lưỡi của những kẻ điên núp bóng tự do ngôn luận, tự do tôn giáo...Mang hình hài của 1 con người, 1 linh mục nhưng bản chất thực sự của Đặng Hữu Nam là đứa con của Quỷ Satan...Chỉ có loài quỷ dữ mới nói năng và hành động 1 cách bừa bãi, xuyên tạc như vậy.

  Trả lờiXóa
 10. Sự việc sáng ngày 30 tháng 8 năm 2013 có khoảng 300 giáo dân xứ Mỹ Yên kéo đến trụ sở UBND xã Nghi Phương mang theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu với nội dung kích động, phản đối chính quyền, bắt giữ người trái pháp luật, bao vây phòng làm việc của cán bộ, chửi bới, gây sức ép với chính quyền, đòi thả 2 đối tượng bị bắt. Đặc biệt, một số giáo dân đã kéo ông Đậu Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nghi Phương từ trong phòng làm việc ra sân và xúc phạm, đòi lột áo quần, sau đó giữ hơn 1 giờ ngoài trời nắng to… cũng có sự góp công của Đặng Hữu Nam và Nguyễn Thái Hợp.

  Trả lờiXóa
 11. Trong quá trình tuyên truyền hắn liên tục tuyên truyền những luận điệu liên quan đến tiền, tham tiền là không kính chúa yêu nước? Ý muốn nói rằng “bà con giáo dân không được tích trữ tài sản, không được làm giàu, không được vì lợi ích cá nhân mà tích trữ tài sản cho riêng mình, phải đem tất cả những gì mà mình có để đóng góp cho giáo hội, xây dựng giáo hội và để cho cha xứ “chia chác, đánh chén và chơi đĩ”.

  Trả lờiXóa
 12. Đám cha xứ ngoài mặt thì “đức cao vọng trọng” nhưng bản chất thì mị dân, lừa đảo, dâm dục, thậm chí đã có kẻ chén luôn cả vợ của giáo dân,…thế nên chữ “đĩ” đã ăn sâu vào tiềm thức của Đặng Hữu Nam hay Lê Công Lượng. Đến mức khi bị lực lượng chức năng mời lên để giải thích về việc làm sai trái khi xúi giáo dân cướp đất trái phép để mở đường phục vụ cho việc đi lại ăn chơi của đám linh mục thì chúng đã thốt ngay ra những luận điệu dơ bẩn

  Trả lờiXóa
 13. cần phải có cách gì đó chứ, chứ không thể để cho lũ linh mục xấu xa này chúng thích làm gì thì làm, chúng đang có thái độ xem thường chính quyền, xem thường luật pháp đấy, mà một nhà nước mạnh thì luật pháp phải thượng tôn cơ chứ, không thể dễ dãi với lũ chó này nữa

  Trả lờiXóa
 14. Thay vì dạy giáo dân sống thanh cao, giữ đúng chứ đạo thì vị linh mục này lại tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan trong quan điểm chính trị hòng chia rẽ giữa giáo dân với giáo dân và giữa giáo dân với giáo hội, chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội khi đi ngược tuyên ngôn "tốt đời, đẹp đạo". Linh mục lợi dụng chức thánh để đè đầu, cưỡi cổ giáo dân, biến giáo dân thành công cụ cho mục đích ma quỷ của chúng. Như vậy liệu Linh mục Đặng Hữu Nam có còn đang đại diện cho Chúa nữa không

  Trả lờiXóa
 15. Thằng cha này phải cho đi ra ngoài đảo ngồi đấy mà giảng một mình, cứ coi mình là cha chúa nhưng phát ngôn sặc mùi bọn đầu trâu mặt ngựa, không xứng đáng đứng đó mà giảng cho người khác nghe, nghe người ta phỉ nhổ vào mặt cho

  Trả lờiXóa
 16. Linh mục kiểu này chẳng khác gì mấy thằng vô học ngoài đường ngoài chợ, ăn nói vô học, mang tiếng làm cha của giáo dân mà ăn nói chẳng khác gì đầu đường xó chợ, không phải là cha thì ăn nói kiểu này chắc ra ngoài đường bị người dân ném đá lâu rồi, không dạy con chiên được điều gì tốt đẹp mà toàn xuyên tạc tuyên truyền bố láo

  Trả lờiXóa
 17. Nói đến Đặng Hữu Nam là nói đến 1 Linh mục chuyên có các bài thuyết giảng, tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chính quyền...1 con quỷ satan đội lốt linh mục để làm những điều xấu hại dân, hại nước đi ngược lại những điều răn dạy tốt đẹp của Chúa và của Giáo hội Công giáo về cách sống" tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc"...Hắn sẽ bị Pháp luật Việt Nam và Chúa trừng trị vì những hành động sai trái mà y đã gây ra.

  Trả lờiXóa
 18. Trách, lên án linh mục này tôi cũng lên án luôn cả những người bị linh mục này dẫn dắt. Họ không có chominhf sự hiểu biết hay sao mà lại nghe theo những điều ông ta nói, Đầy tính kích động

  Trả lờiXóa
 19. Nói cho mau. Với những phát ngôn, lời rao giảng của ông Nam này, thì không thể còn tư cách là một Linh Mục được. Giáo hội Công giáo Việt Nam còn dung túng những người như ông Nam (vẫn để mặc áo – đội lốt Linh mục ) trong hành ngũ chức sắc, giáo phẩm của mình thì chỉ làm mất uy tín của Giáo hội mà thôi, càng làm cho nhân dân nghi ngờ về đường hướng, mục vụ của Giáo hội thôi.

  Trả lờiXóa
 20. Với những phát ngôn, lời rao giảng của ông Đặng Hữu Nam này, thì không thể còn tư cách là một Linh Mục được. Thay vì dạy giáo dân sống thanh cao, giữ đúng chứ đạo thì vị linh mục này lại tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan trong quan điểm chính trị. Đặng Hữu Nam có còn đang đại diện cho Chúa nữa không?

  Trả lờiXóa
 21. Đặng Hữu Nam vẫn còn đứng ở cương vị đó thì tôn giáo đó thật sự là một chính giáo mà tôi không bao giờ tôn trọng. Không thể để cho một con người lòng lang dạ sói như thế tung hoành được

  Trả lờiXóa
 22. Thằng cha này theo quỷ sứ rồi còn là con người nữa đâu, giờ mồm nó toàn phun ra cứt thối, đến Bác Hồ kính yêu của nhân dân mà nó cũng dám nói thế thì không hiểu đây là cái loại người gì nữa rồi, chạy theo bợ đít bon 3 que bên hải ngoại ăn đô la, coi re người dân, coi họ như con tốt rồi xui khiến họ làm những việc trái với lương tâm, đạo đức của mình.

  Trả lờiXóa
 23. giáo dân cũng là nhân dân , và nhân dân thì cần phải góp phần xây dựng đất nước , và quan trọng nhất là phải tuân thủ pháp luật của quốc gia , chính Hội đồng công giáo đã xác định như vậy nhưng Linh mục Nam đã làm hoàn toàn ngược , đó chắc chắn không phải là điều Chúa mong muốn con chiên của mình làm

  Trả lờiXóa