Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI VÀ CƯ TRÚ

Kể từ ngày lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội củ nghĩa Việt Nam, nước ta có các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và Hiếp pháp năm 2013, các bản Hiếp pháp này là nguyện vọng ý kiến của nhân dân Việt Nam, thể hiện việc xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Do vậy, các quy định cả Hiến pháp đều được nhân dân đồng tình ủng hộ và nhất trí thông qua. Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 với 491/491 đại biểu tán thành sau nhiều lần lấy ý kiến của nhân dân trong và ngoai nước. Như vậy, có thể thấy bản Hiến pháp lần này cũng như các bản Hiến pháp trước đều thể hiện sự nhất trí, đồng lòng của nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài với các quy định trong Hiến pháp. Trong quy định của Hiến Pháp 2013 có riêng một Chế định quy định về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. (Chương 2 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), quy định các quyền cơ bản mà bất kỳ một công dân Việt Nam nào cũng được hưởng và được bảo hộ, trong đó có quyền tự do đi lại và cư trú, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Cụ thể Điều 23 quy định:
Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
Tự do đi lại, cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận ngay từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946 và đến nay, quyền cơ bản đó vẫn tiếp tục được khẳng định trong các bản Hiến pháp, luật Dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Quyền tự do đi lại và cư trú của công dân là một trong những quyền nhân thân quan trọng. Trên cơ sở sự công nhận và bảo hộ của Nhà nước mà công dân có thể có một nơi cư trú nhất định theo sự lựa chọn của bản thân, hay có quyền tự do đi lại đến nơi mình muốn mà không gặp cản trở từ phía người khác. Nhà nước tạo điều kiện để công dân có thể lựa chọn nơi cư trú cho mình và cho gia đình. Công dân có quyền tự do đi đến và rời khỏi nơi mình muốn đi hoặc đến.
CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI VÀ CƯ TRÚ
Đồng thời, quy định này hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế về sự bảo đảm quyền tự do đi lại, tự do cư trú. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, cũng đã quy định vấn đề tự do đi lại và cư trú. Cụ thể:
“Điều 12.
1. Bất cứ ai cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của một quốc gia đều có quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó.
2. Mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình .
3.Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước này công nhận.
4. Không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình”.
Như vậy, một công dân bị hạn chế quyền tự do đi lại, cư trú đều được các quy phạm pháp luật quốc tế và bất kỳ quốc gia nào cũng quy định “3.Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng…” điều này nhìn nhận một cách khách quan là hợp lý. Tất cả các quốc gia đều đưa ra các quy định về các quyền của công dân của quốc gia mình nhưng tất yếu mọi quốc gia sẽ đều quy định khuôn khổ của các quyền đó trong phạm vi quốc gia mình và phù hợp với pháp luật quốc tế cho dù là công dân của nước đó, công dân nước ngoài hay người không quốc tịch đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia sở tại. sự tự do lựa chọn nơi cư trú của công dân phải căn cứ trên cơ sở quy định của pháp luật. Không thể vì quyền tự do lựa chọn nơi cư trú của mình mà có thể vào cư trú tại những khu vực bị Nhà nước cấm như các khu quân sự, khu bảo vệ rừng phòng hộ. Nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do cư trú, tự do đi lại để thăm dò các khu vực cấm và nghiêm cấm các cá nhân có hành vi xâm phạm quyền tự do đi lại, cư trú của công dân.
Nói cách khác, mỗi nước có thẩm quyền riêng biệt trong việc xác định chế độ pháp lý về đi lại cho các bộ phận dân cư sinh sống trên lãnh thổ của mình. Khi xây dựng chế độ pháp lý nói trên, mỗi quốc gia cũng tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và các điều ước quốc tế mà nước đó là thành viên. Phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền con người, trong đó có quyền tự do đi lại, cư trú của công dân, thể hiện xuyên suốt trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Nhưng, hiện nay vẫn còn một số “con sâu, con rận dân chủ” luôn chọc ngoáy vấn đề này để tạo những mối nghi ngờ trong nhân dân về quyền tự do đi lại và cư trú của công dân Việt Nam. Việc làm của chúng đâu phải là vì dân, vì nước, vì Tổ quốc mà xuất phát từ nguồn “tài chính” khi chúng có thái độ và hành động chống lại chế độ hiện hành, mỗi bài viết, mỗi hành động làm tổn hại đến nhà nước và Tổ quốc đều được những “lợi ích” nhất định. Hơn nữa, vấn đề này các thế lực chống Nhà nước Cộng sản lại luôn quan tâm và nguồn kinh phí lớn “chống lưng” cho các “rận chủ” hoạt động rất dồi dào. Bên cạnh đó, các đối tượng này đều là các đối tượng vi phạm các quy định của nhà cầm quyền Việt Nam về vấn đề đi lại và cư trú do vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia. Chính vì thế, đây cũng được coi là tiếng “sủa” của chúng mà thôi. Nhưng đáng lên án nhất là chúng còn kêu gọi các thế lực chống Nhà nước bên ngoài can thiệp vào trong nước với lí do Việt Nam vi phạm quyền này. http://danlambaovn.blogspot.fr/2015/09/hoi-va-ap-ve-quyen-tu-do-i-lai-tai-viet.htm. Vì vậy, mọi người dân Việt cần phải cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc của chúng.
Công Mẫn

Đăng nhận xét

23 Nhận xét

 1. Những người sống và làm việc cống hiến cho quê hương đất nước, những người ấy mới đáng để chúng ta trân trọng, nêu gương. Còn những kẻ chỉ chăm chăm đi xuyên tac, vu khống quê hương, Tổ quốc, chống phá đảng nhà nước để kiếm mấy đồng tiền bẩn thì chúng ta cũng chẳng nên lưu tâm, chấp nhặt làm gì. Vì dù sao có nói thế hay nói nữa, chúng cũng chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", bản chất chống đối cũng khó lòng mà thay đổi. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "tham" mà thôi.

  Trả lờiXóa
 2. Lợi ích của đồng tiền thì ai cũng rõ. Nó giúp hàng hóa được lưu thông, giúp người ta có ý chí phấn đấu, ... và đặc biệt ,là một yếu tố cấu thành nền tảng cho cuộc sống con người ta đi tới viên mãn, đủ đầy. Nhưng hãy để đồng tiền chỉ là công cụ, chỉ là thứ yếu thôi, đừng để đồng tiền là "ông chủ", đừng vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, đừng vì đồng tiền mà xuyên tạc, vu khống, "bán rẻ" quê hương đất nước, nó chẳng đáng đâu thưa mấy bác rận chủ!

  Trả lờiXóa
 3. Tự do đi lại, tự do cư trú là quyền bất khả xâm phạm của mỗi con người. Nhưng tự do cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật, không thể lợi dụng quyền tự do đi lại, tự do cư trú để chống phá đảng, nhà nước được. Nhà nước luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện để mỗi công dân thực hiện đươc đầy đủ quyền và nghĩa vụ hợp pháp. Nhưng đối với hành vi lợi dụng quyền lợi để chống đối, xuyên tạc bôi xấu đất nước, đi ngược lại vói lợi ích của dân tộc thì phải cần nghiêm trị, không thể để những kẻ "bán nước cầu vinh" lộng hành được.

  Trả lờiXóa
 4. Tự do đi lại, tự do cư trú là quyền bất khả xâm phạm của mỗi con người. Nhưng tự do cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật, không thể lợi dụng quyền tự do đi lại, tự do cư trú để chống phá đảng, nhà nước được. Nhà nước luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện để mỗi công dân thực hiện đươc đầy đủ quyền và nghĩa vụ hợp pháp. Nhưng đối với hành vi lợi dụng quyền lợi để chống đối, xuyên tạc bôi xấu đất nước, đi ngược lại vói lợi ích của dân tộc thì phải cần nghiêm trị, không thể để những kẻ "bán nước cầu vinh" lộng hành được.

  Trả lờiXóa
 5. Nhà nước quy định rõ quyền tự do đi lại, cư trú trong Hiến pháp và cac văn bản pháp luật liên quan. Nhưng nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do đị lại, cư trú để thưc hiện hành vi vi phạm pháp luật, chống phá đảng, nhà nước. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Mỗi người dân cần hiểu và phân biệt rõ hai vấn đề này, không để bọn phản động lợi dụng để chống phá đảng, nhà nước, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc.

  Trả lờiXóa
 6. Quyền tự do đi lại và cư trú của mỗi công dân là 1 quyền nhân thân vô cùng quan trọng đã được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể là trong Hiến pháp 2013 của Việt Nam cũng như Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966...Việt Nam luôn tôn trọng và đề cao mỗi quyền cơ bản của con người và mỗi công dân...Nhưng Việt nam cũng vô cùng lên án những kẻ lợi dụng những quyền đó để chống phá Đảng, chống phá chính quyền, làm tổn hại tới lợi ích, an ninh, an toàn trật tự của đất nước...Và chắc chắn những hành động đó sẽ bị nghiêm trị.

  Trả lờiXóa
 7. Lại là bọn danlambao, vẫn là những bài biết xuyên tạc pháp luật Việt Nam. Càng ngày các đối tượng này càng có những hành động quá đáng, không thể chấp nhận được. Kêu gọi ủng hộ tiền thì đúng hơn là kêu gọi bảo vệ quyền tự do đi lại và cư trú. Bởi lẽ, ở Việt Nam, công dân hoàn toàn có đầy đủ quyền tự do đi lại và cư trú. Những luận điệu xuyên tạc này chỉ có của các đối tượng chống đối mà thôi. Nhưng dân ta bây giờ hiểu biết pháp luật lắm, hiểu rõ đâu là luận điệu xuyên tạc của các đối tượng danlambao kia. Những luận điệu không ai chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
 8. “Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng…”Ở nước nào mà chẳng có những quy định cụ thể, phù hợp với luật pháp quốc tế. Không thể nào cứ dựa trên quyền tự do đi lại và cư trú mà có thể đi bất cứ nơi nào cũng được, sẽ phải có những khuôn khổ nhất định để đảm bảo được an ninh, an toàn.. Chính vì vậy, người dân phải cảnh giác trước những xúi giục xuyên tạc của những nhà rận chủ. Bởi lẽ pháp luật chỉ giới hạn về đi lại, cư trú đối với những kẻ đã có vi phạm pháp luật, có hành vi xấu mà xét thấy nếu không áp dụng sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

  Trả lờiXóa
 9. Di dâm là vấn đề nóng của thế giới trong thời gian gần đây. Vì thế mà kẻ xấu ở Việt Nam cũng ráo riết hoạt động nhằm xuyên tạc luật di cư và tị nạn của chúng ta. Cần nâng cao hơn nữa cảnh giác

  Trả lờiXóa
 10. quyền tự do đi lại và cư trú, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước là trong những quyền công dân cơ bản được Nhà nước ta quan tâm, quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật. Đây là điều không thể chối cãi. Các thế lực thù địch chọc ngoáy vào vấn đề này nhằm mục đích vu cáo quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta mà thôi. Chúng muốn Nhà nước không kiểm soát để có thể dễ dàng nhận nguồn tiền từ các tổ chức phản động nước ngoài gửi vào trong nước để dễ dàng hoạt động mà thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Các thế lực thù địch luôn muốn đấu tranh xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bọn chúng chọc ngoáy vào tất cả mọi công việc, mọi chính sách, mọi hoạt động của chính quyền. Quyền tự do đi lại và cư trú đã được quy định rõ ràng trong luật, và được pháp luật Việt Nam thực hiện nghiêm minh, pháp luật không bao giờ xâm phạm quyền đó của công dân. Chúng ta chỉ hạn chế đối với những kẻ đang có hành vi xâm phạm đến an ninh trật tự của đất nước

  Trả lờiXóa
 12. Lợi dụng mọi tình hình kể cả trong nước lẫn quốc tế để đưa ra các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Lợi dụng tình hình vấn đề tỵ nạn tại các nước Châu Âu để xuyên tạc vấn đề của Việt Nam. Không thể chấp nhận được, đúng là đám damlambao chỉ ngồi mà xuyên tạc. Đứng trên phương diện của một người công dân tôi hoàn toàn thấy công dân Việt Nam có đầy đủ quyền tự do đi lại và cư trú. Điều đó cũng được thể hiện đầy đủ trong đường lối, chính sách và pháp luật của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 13. Nước ta mọi người đều có quyền được tự do đi lại và cư trú tuân theo đúng quy định của pháp luật. Ở đất nước nào cũng vậy mọi người đều phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật kẻ cả trong vấn đề đi lại và cư trú. Tất các các điều đó thì ai cũng hiểu và biết. Chỉ có đám danlambao kia mới không hiểu cái điều tối giản ấy thôi.

  Trả lờiXóa
 14. Nước ta mọi người đều có quyền được tự do đi lại và cư trú tuân theo đúng quy định của pháp luật. Ở đất nước nào cũng vậy mọi người đều phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật kẻ cả trong vấn đề đi lại và cư trú. Tất các các điều đó thì ai cũng hiểu và biết. Chỉ có đám danlambao kia mới không hiểu cái điều tối giản ấy thôi.

  Trả lờiXóa
 15. Tự do dân chủ là rất cần thiết nhưng không phải thế mà có thể lợi dụng quyền lợi này để cố tình gây hại cho xã hội. Đặc biệt mấy tên rận chủ chuyên kêu gọi xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 16. Nhưng, hiện nay vẫn còn một số "con sâu, con rận dân chủ” luôn chọc ngoáy vấn đề này để tạo những mối nghi ngờ trong nhân dân về quyền tự do đi lại và cư trú của công dân Việt Nam. Việc làm của chúng đâu phải là vì dân, vì nước, vì Tổ quốc mà xuất phát từ nguồn “tài chính”, khi nào chúng có hành động chống phá nhà nước là chúng sẽ được tiền, đúng là cái mục đích của những kẻ tầm thường

  Trả lờiXóa
 17. Muốn có quyền, được tôn trọng quyền của mình và được pháp luật bảo vệ thì trước tiên hãy làm đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, KHông ở đâu có chuyện quyền không đi liền với nghĩa vụ. Chính vì vậy, muốn được tự do đi lại như bao người khác thì hãy thực hiện những nghĩa vụ như bao người khác, cớ chi lại có những hoạt động vi phạm pháp luật để rồi bị cấm, bị hạn chế.

  Trả lờiXóa
 18. Ở đâu cũng vậy thôi việc hưởng quyền lợi thường đi kèm với việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định. Một đất nước muốn tồn tại thì phải có một hệ thống pháp luật và công dân phải chấp hành đúng pháp luật ấy. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu thì điều đó bạn cũng phải tôn trọng. Không biết danlambao có nhận thức được vấn đề ấy không mà lại nói rằng Việt Nam không có quyền tự do đi lại, cư trú. Xin thưa rằng danlambao nên đi học lại pháp luật Việt nam thì đúng hơn trước khi viết những điều không đúng thực tại, không đúng pháp luật ở Việt Nam. Đúng là lũ đã dốt luật pháp rồi lại còn thích thưa thốt, hỏi đáp theo kiểu ta hiểu rõ vấn đề này lắm.

  Trả lờiXóa
 19. Việc tự do đi lại chỉ áp dụng đối với những công dân bình thường, còn đối với những người ra nước ngoài vì mục đích xấu, có hại cho người khác, cho quốc gia dân tộc thì không nên cho họ ra. Quan điểm của tôi là thế.

  Trả lờiXóa
 20. Bây giờ đi ra nước ngoài đơn giản hơn xưa rất nhiều, gần như ai có điều kiện để đi đều có thể đi. Tôi thấy quyền tự do đi lại của người dân mình quá là thoải mái và đầy đủ đấy chứ, giờ không còn kiểu phải xin tạm trú tạm vắng nghiêm ngặt, đi đâu thì cứ ra bắt xe, bắt tàu mà đi, không phải trình báo gì phưc tạp cả.

  Trả lờiXóa
 21. quyền tự do đi lại, tự do cư trú là quyền bất khả xâm phạm của mỗi con người, nhưng tự do cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật, không thể lợi dụng quyền tự do đi lại, tự do cư trú để chống phá Đảng, nhà nước được., hà nước luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện để mỗi công dân thực hiện đươc đầy đủ quyền và nghĩa vụ hợp pháp

  Trả lờiXóa
 22. Bọn rận chủ muốn ra nước ngoài mà, ra đó chúng được ngoại quốc huấn luyện về phá hoại nước Việt Nam, ra đó chúng được sung sướng, được tiền. Nên giờ nhà nước ta cấm chúng đi lại thì khác nào đụng vào điểm nhột của chúng đâu, nên chúng phải đi la ó để được đi nước ngoài. Giống như lợn chọc tiết là kêu ấy mà.

  Trả lờiXóa
 23. Hiểu cho đúng thì mọi người có quyền tự do đi lại, tự do cư trú, nhưng việc tự do đó phải theo pháp luật, phải đảm bảo cho vấn đề an ninh quốc gia mỗi nước không bị ảnh hưởng, còn nếu như nó bị ảnh hưởng thì không còn cái gọi là tự do nữa mà phải bị hạn chế.

  Trả lờiXóa