Header Ads Widget

Responsive Advertisement

KHÔNG CÓ QUÂN ĐỘI ĐỨNG NGOÀI CHÍNH TRỊ

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là một thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch. Càng gần đến dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thì thủ đoạn đó càng rộ lên, với những chiêu trò mới nguy hiểm hơn. Điều đó cần phải được lên án, bác bỏ.
KHÔNG CÓ QUÂN ĐỘI ĐỨNG NGOÀI CHÍNH TRỊ
Trước hết phải khẳng định “không có quân đội phi giai cấp, đứng ngoài chính trị”.  Thứ nhất về mặt lý luận, lịch sử ra đời, phát triển của xã hội loài người từ khi xuất hiện nhà nước cho thấy, bất kỳ giai cấp, đảng phái nào khi nắm quyền lãnh đạo đất nước cũng đều tổ chức ra quân đội để bảo vệ quyền lợi chính trị, kinh tế của mình và sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Bởi thế không có quân đội phi giai cấp, siêu giai cấp, trung lập, đứng ngoài chính trị. Như V.I.Lênin đã khẳng định: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị, đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ, giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản…”.  Vì thế, luận điệu đòi "phi chính trị hóa” quân đội là sự xuyên tạc, bịa đặt, hòng mưu đồ chính trị. Thứ hai về mặt thực tiễn và bài học kinh nghiệm, quan điểm quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc là phi lý và chưa bao giờ thực tiễn xác nhận. Lịch sử cũng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc, cảnh tỉnh về việc xa rời, coi nhẹ sự lãnh đạo của đảng cầm quyền đối với quân đội. Điển hình là vào những năm 80 của thế kỷ XX, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô do mắc bẫy của chiến lược “Diễn biến hòa bình” đã xóa bỏ cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội. Vì thế, đã làm cho Quân đội Liên Xô lúc bấy giờ bị “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa, dẫn đến phân rã về tư tưởng và tổ chức. Mặc dù lúc đó, lực lượng quân đội mạnh với khoảng 3,9 triệu quân thường trực nhưng do bị "phi chính trị hóa”, mất phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu không bảo vệ Đảng Cộng sản. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho chế độ ở Liên Xô sụp đổ. Trong thời gian vừa qua  kinh nghiệm đó đã được bổ sung từ thực tiễn ở một số nước Bắc Phi-Trung Đông.
Tiếp theo luận điệu mà các thế lực đưa ra là thiếu tính luận cứ, phi khoa học. Chúng suy luận rằng: quân đội là một tổ chức quân sự, công cụ bạo lực vũ trang của nhà nước, được tổ chức ra để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì thế, quân đội trung lập về chính trị, đứng ngoài những biến động chính trị-xã hội, không chịu sự lãnh đạo của bất cứ đảng phái chính trị nào. Mục đích cuối cùng mà chúng hướng tới là sử dụng luận điệu sai trái đó để gia tăng các thủ đoạn nguy hiểm và thâm độc. Chúng tuyên truyền, phủ nhận chiến thắng của quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng qua những giai đoạn cách mạng; xuyên tạc các sự kiện lịch sử có quân đội tham gia; thổi phồng khuyết điểm của một vài cá nhân, đơn vị, hòng làm mất uy tín của quân đội… Tất cả những điều đó không có gì khác ngoài mục đích là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND Việt Nam, làm cho quân đội bị tha hóa, biến chất về chính trị, suy giảm về sức mạnh chiến đấu; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mất chỗ dựa vững chắc.
Cuối cùng, Đảng ta ngay từ khi ra đời, qua từng bước trưởng thành đều xuất phát từ nhân tố quyết định là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cơ sở chính trị-xã hội của Quân đội ta là đường lối của Đảng, phong trào cách mạng của nhân dân. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “chính trị trọng hơn quân sự”. Đây chính là nền tảng tư tưởng, phương châm hành động để Đảng ta xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong suốt 70 năm qua. Cần khẳng định, chỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta mới có đường hướng phát triển đúng đắn, thực sự là đội quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc, nhân dân và luôn có ý chí quyết tâm, sức mạnh chiến đấu cao trước mọi kẻ thù xâm lược. Lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc bất di bất dịch, nhân tố quyết định bảo đảm cho Quân đội ta luôn trưởng thành và chiến thắng. Thực tiễn lịch sử xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với quân đội. Đó là điều không thể phủ nhận. Các thế lực thù địch dù có mưu mô, xảo quyệt đến đâu cũng không thể bác bỏ được.
Bài viết có tham khảo bài báo Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trên báo Quân đội nhân dân online ngày 15/12/2014 http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chong-dien-bien-hoa-binh/khong-the-phu-nhan-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-quan-doi/336554.html
Hungbin

Đăng nhận xét

9 Nhận xét

 1. Quân đội là một lực lượng vô cùng quan trọng đối với mỗi Quốc gia, mỗi Dân tộc. nó tồn tại để bảo vệ sự độc lập của chính Quốc gia đó vì thế nên làm sao mà nằm ngoài sự quản lý lãnh đạo của Đảng được.

  Trả lờiXóa
 2. Quân đôi nhân dân việt nam do đảng và bác hồ sáng lập, vì vậy đây được coi là lực lượng chuyên trách là cánh tay phải của đảng ta? hỗ trợ đắc lực , bảo vệ đảng, vì vậy nếu nói rằng phi chính trị háo lực lượng quân đội là không được? vì lực lượng quân đội sẽ không có ai lãnh đạo, và sẽ mất phương hướng, nên có thể dẫn đến lật đổ chế độ, mất đảng thì sẽ dẫn đến bạo loạn, mất ổn định chính trị xã hội, vì vaayjtrong hoàn cảnh nào cũng phải đảng lãnh đạo quân đội

  Trả lờiXóa
 3. hiện nay thì các thế lực thù đang rất muốn chúng ta phi chính trị hoá lực lượng quân đội, chúng ta hãy nhìn người hàng xóm thái lan là biết, nhà nước gì mà quân đội lên nắm chính quyền thế nhỉ? đúng là đất nước không ổn định nền chính trj bất ổn nên bao loạn diễn ra khắp nơi, nên việt nam mà đi theo con đường này là đi theo vết xe đổ của thái lan, như thế thì không khác nào đưa mình tự vào chỗ chêt nữa, nên việt nam hãy tự chủ với các chính sách của mình, không nên phục thuộc vào bên ngoài

  Trả lờiXóa
 4. hiện nay thì các thế lực thù đang rất muốn chúng ta phi chính trị hoá lực lượng quân đội, chúng ta hãy nhìn người hàng xóm thái lan là biết, nhà nước gì mà quân đội lên nắm chính quyền thế nhỉ? đúng là đất nước không ổn định nền chính trj bất ổn nên bao loạn diễn ra khắp nơi, nên việt nam mà đi theo con đường này là đi theo vết xe đổ của thái lan, như thế thì không khác nào đưa mình tự vào chỗ chêt nữa, nên việt nam hãy tự chủ với các chính sách của mình, không nên phục thuộc vào bên ngoài

  Trả lờiXóa
 5. quân đội mà phi chính trị cái là không ổn, các thế lực thù địch chúng thay nhau xâu xé đảng ta ngay, vì đảng ta không còn cánh tay đắc lực để bảo vệ mình nữa rồi? nên dù trong hoàn cảnh nào thì cũng không được cho lực lượng quân đôi nằm độc lập, như thế thì ai là người chỉ đạo, quân đội mà nằm độc lập thì thì nó đảo chinh bất cứ lúc nào

  Trả lờiXóa
 6. Việc phi chính trị hóa lực lượng quân đội trong giai đoạn hiện nay tức là tự sát . Quân đội cần đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của nhà nước mà cụ thể ở đây đó chính là đảng cộng sản . Và con bài mà bọn rận chủ thường xuyên tạc với mục đích tách sự lãnh đạo của đảng với lực lượng vũ trang đều là hành động nhằm phá hoại đất nước

  Trả lờiXóa
 7. Quân đội từ khi sinh ra đã gắn liền với giai cấp thống trị trong xã hội, bảo vệ những lợi ích của giai cấp thống trị qua đó bảo vệ toàn thể nhân dân. Quân đội nhân dân cũng vậy, được sinh ra và lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, mang trong mình ý chí của Đảng, phục vụ lợi ích của nhân dân, đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. quân đội mà không có đảng lãnh đạo thì sẽ mất phương hướng không biết đường nào mà lần, nếu đê cho các đảng phái khác mà không phả đảng cộng sản việt nam lãnh đạo thì sẽ làm cho đảng ta không còn lực lượng bảo vệ đảng, như vậy thì nguy cơ tan vỡ rất cao, và sẽ dẫn đến mất chế độ

  Trả lờiXóa
 9. Quân đội là là phải luôn gắn liền với chính trị , và gắn liền với giai cấp chính đất nước đó . Ở Việt NAm cũng vậy , quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng cộng sản , như vậy mới đảm bảo sự thống nhất trong bảo vệ quốc gia . Vad sẽ không bao giờ có chuyện phi chính trị háo lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của đảng

  Trả lờiXóa