Header Ads Widget

Responsive Advertisement

BƯỚC TIẾN NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ 10-12 NĂM NAY

Ngày 10-12-1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua bản “Tuyên ngôn Thế giới về nhân quyền”. Ngày 4-12-1950, Liên hợp quốc  tuyên bố lấy ngày 10-12 hằng năm là “Ngày Nhân quyền quốc tế”. Trong dịp kỷ niệm Ngày Nhân quyền quốc tế năm nay, một số mạng xã hội đã xuyên tạc, vu cáo trắng trợn chế độ ta đã “tước bỏ mọi nhân quyền” được nêu ra trong Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế. Đây là những luận điệu cũ rích và hoàn toàn khôi hài khi nó được nêu ra trong năm 2013 này- năm mà cụm từ quyền con người được khẳng định vô cùng rõ nét ở Việt Nam. Thành tựu nhân quyền ở Việt Nam năm nay đã có bước tiến đáng kể và vững chắc khi mà không những được ghi nhận mà quyền con người còn được khẳng định và gắn chặt với Hiến pháp và hệ thống pháp luật của nước ta.
BƯỚC TIẾN NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ 10-12 NĂM NAY
   Quyền con người là một trong những mục tiêu, lý tưởng đối với Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, quyền con người ở các thuộc địa lại bị tước đoạt bởi chế độ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc. Đảng ta đã lãnh đão nhân dân giành lấy độc lập, tự do để tạo tiền đề kiên quyết cho việc hưởng thụ quyền con người của nhân dân ta. Hiến pháp 1946 - Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam lần đầu tiên các quyền công dân và quyền con người được tôn trọng và bảo vệ. Với những thành tựu to lớn về mọi mặt, Việt Nam đã được Liên hợp quốc tín nhiệm bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014-2016. Đến nay Việt Nam đã ký kết, phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, đồng thời đã nội luật các công ước đó trong pháp luật quốc gia. Hiến pháp 2013 lần đầu tiên quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân được quy định đầy đủ, một cách trực tiếp, tách bạch tại Chương II. Có thể nói, văn kiện quan trọng này là sự tiếp thu những giá trị phổ quát về quyền con người, đồng thời đã kế thừa, mở rộng quyền công dân đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp trước đây của Nhà nước ta. Trong Chương II các quyền dân sự, chính trị được xem là “nhạy cảm” đã được quy định đầy đủ. Chẳng hạn, công dân có quyền: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào…(Điều 24); quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình… (Điều 25). Năm 2013, Việt Nam đã ký nghị quyết tham gia Công ước chống tra tấn. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã phê chuẩn “Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật” mà Việt Nam đã ký ngày 22-10-2007.
Cũng như pháp luật của các nước khác, các quyền và tự do của con người nói chung, các quyền công dân nói riêng trong Hiến pháp 2013, trong những trường hợp nhất định, việc hưởng thụ quyền của cá nhân phải gắn với nghĩa vụ công dân. Trong những nghĩa vụ này, có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Cụ thể ở điều 29 Tuyên bố quốc tế về nhân quyền cũng ghi nhận việc hạn chế quyền: “Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do luật định, và những hạn chế này chỉ nhằm mục tiêu bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng nhân quyền, và quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng, và nền an sinh chung trong một xã hội dân chủ”.
Nhưng trong thời gian qua, nhất là từ khi Quốc hội nước ta thông qua Hiến pháp 2013, một số người hoặc không hiểu hoặc cố tình “ không hiểu” khi cho rằng, quyền biểu tình đã được quy định trong Hiến pháp 2013. Thậm chí họ còn  dựa vào quyền “lập hội”, từ đó họ đã cho ra đời một số tổ chức mạng với những lời lẽ nói xấu Đảng, Nhà nước ta gây chia rẽ dân tộc như Phong trào con đường Việt Nam, Tuyên bố 258 (Tuyên bố của mạng lưới Blogger Việt Nam, Diễn đàn xã hội dân sự… Về mặt pháp lý, đây là những hành động và tổ chức phi pháp, bởi vì, theo quy định của Điều 25, Hiến pháp 2013 đã quy định việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Và Quốc hội đang trong quá trình xây dựng những luật này. Hơn nữa, Nhà nước Việt Nam vẫn đang đảm bảo tôn trọng những quyền này trong điều kiện phù hợp với lợi ích của cộng đồng.  
Không phủ nhận rằng, hiện nay Việt Nam đang phải đối diện với không ít những vấn đề về quyền con người, như sự phân hóa giàu nghèo, tình trạng quan liêu tham nhũng, tình trạng người dân không được hưởng đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ tương xứng với chất lượng và giá cả… ghi nhận trong luật pháp sẽ là cơ sở pháp lý cho việc tôn trọng và bảo đảm tốt hơn quyền con người của Việt Nam.
Hungbin

Đăng nhận xét

6 Nhận xét

 1. Nước ta nhân quyền hay không thi hãy nhìn vào luật pháp nước ta sẽ thấy rõ thôi, từ Hiến Pháp đến các bộ luật đều đưa ra các quy định để bảo vệ các quyền của công dân, thế đó không phải là nhân quyền hay sao, hay là các vị đang đánh đồng nhân quyền với việc lợi dụng các vấn đề tự do để chống phá vậy

  Trả lờiXóa
 2. Về vấn đề gì chứ dân chủ và nhân quyền thì nước ta không có gì phải bàn cả, và cái này cũng được hội đồng liên hợp quốc công nhận cơ mà, chỉ số hạnh phúc của nước ta cũng đứng thứ 2 thế giới kìa, còn những luận điệu nhân quyền đấy chỉ là chiêu bài của các thế lực thù địch và phản động đưa ra để chống phá thôi

  Trả lờiXóa
 3. Dân chủ và nhân quyền thì nước ta đảm bảo rất tốt, cơ chế người dân làm chủ thể hiện rất rõ ràng, ở cấp chính quyền nào cũng có hội đồng nhân dân cả, để thể hiện ý chí của dân, và tiếp xúc cử tri liên tục nữa để thể hiện những ý kiến của người dân, cái này thì tư bản còn lâu mới theo kịp

  Trả lờiXóa
 4. Đảm bảo được nhân quyền thì mới giúp dân tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào chính quyền.

  Trả lờiXóa
 5. Từ đó sẽ giúp Nhà nước dễ dàng quản lý các hoạt động của người dân hơn, giúp xã hội công bằng và sẽ phát triển hơn.

  Trả lờiXóa
 6. Đất nước Việt Nam của chúng ta qua các thời kỳ luôn có nền nền dân chủ vững chắc và được bạn bè trên thế giới rất coi trọng. Nhưng phải nói rằng để đạt được những thành công hơn nữa thì chúng ta cần mở rộng hơn dân chủ để Đảng vững mịnh và phát triển hơn nữa.đó là mục tiêu chung trong thời gian sắp tới.

  Trả lờiXóa