Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

           Cải cách ruộng đất là cả một quá trình lịch sử do Đảng và Chính phủ Việt Nam tiến hành đem lại quyền sở hữu về ruộng đất cho nông dân.
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
         Trải qua hàng ngàn năm sống trong chế độ phong kiến, với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, ruộng đất thuộc quyền chiếm đoạt và chi phối của giai cấp địa chủ phong kiến. Những hình thức bóc lột phổ biến trong xã hội phong kiến là địa tô, nợ lãi và thuế. Trong đó, hình thức đặc trưng là địa tô phong kiến, nó đã kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất và là nguồn gốc khổ cực của người nông dân.
          Đến khi Pháp xâm lược nước ta, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa lại được hình thành. Thực dân Pháp đã đặt nền kinh tế nước ta vào tay các tổ chức tư bản độc quyền, đứng đầu là tập đoàn tư bản tài chính "Ngân hàng Đông Dương". Song hành với sự thống trị của tư bản độc quyền thì quan hệ sản xuất phong kiến vẫn tồn tại kìm hãm sự phát triển và làm cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội của chế độ thuộc địa.
          Như vậy trước năm 1945, nhân dân không có quyền làm chủ về ruộng đất, chịu mọi khổ cực của người đi làm thuê, làm mướn với thuế má nặng nề và đạo luật hà khắc, chịu sự bóc lột “một cổ hai chòng” của thực dân, phong kiến.
          Chỉ cho đến khi thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng” đã mang lại cho nông dân Việt Nam có quyền làm chủ đất đai - tư liệu sản xuất cơ bản nhất. Kể từ đây người dân tự chủ được cuộc sống của mình, có ruộng đất.
          Sau khi giành chính quyền, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để giữ vững nền độc lập dân tộc. Vấn đề ruộng đất được Đảng đề ra thành một hệ thống các chính sách và từng bước giải quyết ruộng đất cho nông dân, tịch thu ruộng đất của thực dân Pháp để chia cấp cho nông dân. Điều đó có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, quyền sở hữu ruộng đất đã thay đổi, từng bước chuyển từ tay giai cấp địa chủ phong kiến và đế quốc sang tay nông dân, thu hẹp thế lực kinh tế và chính trị của chúng, tǎng cường thế và lực của chính quyền cách mạng. Trên cơ sở đó, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi
          Bên cạnh những thắng lợi cǎn bản, Đảng ta đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng trong chỉ đạo thực hiện mà sau một thời gian mới phát hiện được. Do chủ quan, giáo điều, không xuất phát đầy đủ từ thực tiễn nước ta, nên không thấy rõ được những thay đổi quan trọng về sở hữu ruộng đất ở nông thôn Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám, nhất là trong 9 nǎm kháng chiến. Từ đó, trong chỉ đạo tiến hành cải cách ruộng đất đã cường điệu tính chất đấu tranh giai cấp ở nông thôn, dẫn đến mở rộng quá mức đối tượng đấu tranh, gây ra tình trạng đánh nhầm vào nội bộ nông dân, nhất là trung nông lớp trên. Việc tổ chức ra một hệ thống tổ chức chỉ đạo cải cách ruộng đất từ Trung ương đến cơ sở tách rời sự chỉ đạo và kiểm soát của các cấp uỷ đảng ở khu, tỉnh, huyện; giao quyền hạn quá rộng, dẫn đến mệnh lệnh, độc đoán, hạ thấp vai trò lãnh đạo của các cấp bộ đảng.
          Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (tháng 10/1956), Bộ Chính trị đã nêu lên một số sai lầm có tính nguyên tắc do không bám sát thực tế, chủ quan, nóng vội dẫn đến nhiều xáo trộn, oan sai... Từ đó, Trung ương Đảng đã đưa ra các yêu cầu chấn chỉnh sửa sai, khôi phục danh dự, xét lại án sai, bù đắp... cho những người bị oan. Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công khai tự phê bình và kiên quyết sửa chữa sai lầm. Thái độ chân thành của Đảng được nhân dân đồng tình ủng hộ, mặc dù có khó khǎn nhưng chỉ sau hai nǎm việc sửa sai đã hoàn thành, uy tín của Đảng được nâng cao.
          Cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất 1946-1957 tại Bảo tàng lịch sử quốc gia (25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra từ ngày 9/9/2014 là để ghi nhận công cuộc cải cách ruộng đất đó. Tuy nhiên, so với thành quả cải cách thì những tư liệu, hình ảnh về những khuyết điểm sai lầm thời kỳ đó còn ít sẽ tạo điều kiện cho những kẻ cơ hội kích động, xuyên tạc cho rằng ta không nói khuyết điểm. Vậy nên, cuộc triển lãm cần có nhiều tư liệu, hình ảnh hơn nữa phản ánh về cải cách ruộng đất. Cách mạng là cả một quá trình lâu dài và gian khổ, có những lúc lên xuống chứ không phải là một đường thẳng chỉ có đi lên. Trong cuộc sống không có ai là không có sai lầm, quan trọng là biết và sửa sai. Và hơn hết mục đích tốt đẹp và thành quả to lớn của cách mạng cải cách ruộng đất là không thể phủ nhận được: thực hiện tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian chia cho dân cày; Cắt giảm địa tô, bãi bỏ khoản tiền thuê ruộng, hoãn nợ cho nông dân, đánh thuế nặng với địa chủ; hiến ruộng đất, chia ruộng cho tầng lớp cố nông, bần nông, trung nông, tầng lớp dưới.
Kỳ Phong

Đăng nhận xét

3 Nhận xét

  1. Cải cách ruộng đất là cả một quá trình lịch sử do Đảng và Chính phủ Việt Nam tiến hành đem lại quyền sở hữu về ruộng đất cho nông dân. Những quyết định sáng suốt đã đưa đất nước ta vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận, chúng ta cần phải phát huy hơn nữa những thế mạnh , những chính sách đúng đắn đó của Đảng, nhà nước , đem lại lợi ích tối đa cho người dân.

    Trả lờiXóa
  2. Trải qua hàng ngàn năm sống trong chế độ phong kiến, với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, ruộng đất thuộc quyền chiếm đoạt và chi phối của giai cấp địa chủ phong kiến. Những đổi mới , những bước đi sáng tạo đã được Đang, nhà nước ta chủ trương để nhằm thay đổi cuộc sống , nâng cao chất lượng cho người dân , đó là điều đáng ghi nhận và cần được phát huy một cách mạnh mẽ hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Những chính sách, quyết định của Đảng, nhà nước ta luôn luôn là đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Mọi quyết định đều xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của người dân, phục vụ tối đa lợi ích của người dân. Việc cải cách là một điều minh chứng cho điều đó. Chúng ta cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa những hành động như vậy.

    Trả lờiXóa