Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CÁC QUYỀN CON NGƯỜI CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH LUẬT QUỐC TẾ

Quyền con người (human right) là một phạm trù đa diện, đã có hơn 50 định nghĩa tiếp cận quyền con người ở các góc độ khác nhau, nhưng chưa có một định nghĩa nào bao hàm được tất cả các thuộc tính của quyền con người. Tại Việt Nam, đã có một số cơ quan nghiên cứu, chuyên gia đưa ra định nghĩa về quyền con người, nhưng xét chung thì quyền con người thường được hiểu là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế.
CÁC QUYỀN CON NGƯỜI CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH LUẬT QUỐC TẾ

Ảnh Bà Eleanor Roosevelt được chọn làm Chủ tịch Ủy ban soạn thảo
 Công ước quốc tế về quyền con người tại Ủy ban quyền con người LHQ tháng 6/1948
Vậy quyền con người hay còn được gọi là nhân quyền bao gồm những quyền cơ bản cụ thể nào?
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ý tưởng về một văn kiện với mục đích bảo vệ quyền con người được hình thành. Và kết quả là Đại hội đồng LHQ đã thông qua bản Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền (Univesal Declaration of Human Rights - UDHR)  vào ngày 10/12/1945 với 30 điều. Nhưng UDHR chưa có định nghĩa cụ thể các quyền cơ bản của con người là những quyền gì. Do có nhiều quan điểm bất đồng trong quá trình soạn thảo nên mãi cho đến ngày 16/12/1966 Đại hội đồng Liên hợp quốc mới thông qua hai công ước ghi nhận cụ thể các quyền cơ bản của con người và giới hạn áp dụng các quyền này. Đó là Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (The International Covenant on Civil ang Political Rights, ICCPR) và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR)

CÁC QUYỀN CON NGƯỜI CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH LUẬT QUỐC TẾ

Ảnh: Phiên họp đầu tiên của Ủy ban quyền con người tại Lake Success, New York, tháng 1/1947 về soạn thảo Công ước về quyền con người. Hàng đầu tiên, từ trái qua phải là Eleanor Roosevelt (Hoa Kỳ), John Peters Humphrey, Charles Habib Malik (Li-Băng)…
Các quyền dân sự, chính trị gắn liền với tự do cá nhân – một phạm trù mà ở một góc độ nhất định mang tính đối trọng với phạm trù quyền lực của Nhà nước. Sự phát triển của các quyền này gắn liền với cuộc đấu tranh giai cấp tư sản lật đổ chế độ phong kiến. Các quyền dân sự (civil rights), chính trị (political rights) được ghi nhận đầy đủ trong ICCPR bao gồm:
1.      Quyền tự quyết (Điều 1)
2.      Quyền sống (Điều 2)
3.      Quyền không bị tra tấn và quyền được đối xử nhân đạo (Điều 7 và Điều10)
4.      Quyền tự do không bị làm nô lệ hay nô dịch (Điều 8)
5.      Quyền tự do và an toàn cá nhân (Điều 9)
6.      Quyền tự do đi lại và cư trú (Điều 12)
7.      Quyền về thủ tục khi trục xuất người nước ngoài (Điều 13)
8.      Quyền về xét xử công bằng (Điều 14)
9.      Quyền không bị bỏ tù vì không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng và không bị áp dụng luật hồi tố (Điều 11 và Điều 15)
10. Quyền được thừa nhận là thể nhân trước pháp luật (Điều 16)
11. Quyền được bảo vệ sự riêng tư (Điều 17)
12. Quyền tư do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo (Điều 18)
13. Quyền tự do biểu đạt (Điều 19 và Điều 20)
14. Quyền tự do hội họp và lập hội (Điều 21 và Điều 22)
15. Bảo vệ gia đình (Điều 23)
16. Quyền tham gia chính trị (Điều 25)
17. Quyền không bị phâm biệt đối xử ( Điều 2 (1), Điều 3 và Điều 26)
18. Quyền của người thiểu số (Điều 27).
Các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa hướng vào việc tạo lập các điều kiện và sự đối xử bình đẳng, công bằng cho mọi công dân trong xã hội. Các quyền này được đề xướng, vận động mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XIX, và được một số Chính phủ quan tâm sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Các quyền kinh tế (economic rights), xã hội (social rights), văn hóa (cultural right) được ghi nhận tại ICESCR gồm:
1.      Quyền lao động (Điều 6, 7 và 8)
2.      Quyền thành lập và gia nhập công đoàn ( Điều 8)
3.      Quyền hưởng an sinh xã hội (Điều 9)
4.      Quyền về gia đình, hôn nhân tự do, chăm sóc bà mẹ và trẻ em ( Điều 10 và 23)
5.      Quyền có mức sống thích đáng ( Điều 11)
6.      Quyền được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe và thể chất, tinh thần ở mức độ cao nhất có thể ( Điều 12)
7.      Quyền về giáo dục (Điều 13 và 14)
8.      Quyền tham gia vào đời sống văn hóa ( Điều 15)
9.      Quyền hưởng các lợi ích và ứng dụng của tiến bộ khoa học ( Điều 15)
10. Quyền của mọi người được hưởng lợi từ việc bảo vệ các quyền lợi vật chất và tình thần phát sinh từ bất kỳ sản phẩm khoa học, văn học hoặc nghệ thuật nào mà người đó là tác giả. ( Điểm c khoản 1 Điều 15)
Cần lưu ý rằng việc phân chia các quyền thành nhóm kể trên chỉ mang tính ước định và tương đối. Thực tế cho thấy một số quyền có thể xếp nhiều nhóm như quyền tự do lập hội đôi khi được xếp vào quyền xã hội, quyền về việc làm có thể xếp vào quyền dân sự…Trong quá trình áp dụng, một số quyền thuộc các nhóm trên đôi khi còn được chia tách thành những quyền khác cụ thể hơn.
Việt Nam gia nhập hai công ước ICESCR, ICCPR vào ngày 24/9/1982. 

                                                                                   Cua Đồng

Đăng nhận xét

11 Nhận xét

 1. Quyền con người luôn là một vấn đề hết sức quan trọng của mỗi quốc gia hiện nay. Ở Việt NAm Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đảm bảo các quyền cơ bản này cho công dân. Đặc biệt tại bản Hiến pháp mới vừa qua thì các giá trị quyền con người một lần nữa được khẳng định và nâng cao hơn

  Trả lờiXóa
 2. Có thể nói được gì về vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam khi mà Việt Nam ta đã chính thức là thành viên của Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc và gần đây khi mà bản báo cáo nhân quyền của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã được nhân dân trên toàn thế giới hoan nghênh. Nói chúng là tôi tự hào là người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 3. Là người VIệt Nam hơn ai hết tôi biết rõ vấn đề nhân quyền của con người ở nơi đây như thế nào. Có thể nói rằng không ở đâu, không ở bát cứ nơi nào mà vấn đề quyền con người lại được coi trọng như ở nước ta. Và điều đó đã được nhân dân toàn thế giới công nhận. Vậy mà có những kẻ tự xưng là đấu tranh vì dân chủ nhân quyền vu khống vấn đề quyền con người ở nước ta nữa chứ. Thật khó chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 4. Hiện nay các thế lực thù địch bên ngoài mà đặc biệt là đế quốc Mỹ không ngừng xuyên tạc về vấn đề nhân quyền ở nước ta. Đây là điều không thể chấp nhận được khi mà vấn đề quyền con người ở nước ta luôn được đảm bảo và phát huy chứ. Đúng là những luận điệu xuyên tạc, vu khống

  Trả lờiXóa
 5. Hiện nay các thế lực phản động không ngừng tung hô khẩu hiệu" dân chủ- nhân quyền" nhưng thực ra chúng không hiểu đó là việc trưc tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc ra, đó chỉ là cái cớ còn sự việc không vi phạm nhân quyền như bọn chúng vẫn nói.

  Trả lờiXóa
 6. Dân chủ nhân quyền là cái cớ mà chúng đưa ra để có lý do can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Nhưng thực tế cho thấy chúng ta không hề vi phạm dân chủ- nhân quyền, chúng ta có quyền bảo vệ lợi ích hớp pháp của một quốc gia mà không nước nào có quyền can thiệp vào.

  Trả lờiXóa
 7. Mọi công dân VN vẫn thấy mình đang làm chủ đất nước mình, mọi quyền cơ bản được Nhà nước đảm bảo thực hiện, nhưng những người ngoài cuộc lại luôn cho rằng VN không có dân chủ nhân quyền đúng là nực cười? Nó muốn chúng ta không được làm chủ trên mảnh đất cha ông ta để lại muốn chúng ta sống phụ thuộc vào chúng? Không bao giờ nhân dân VN tự quyết định cuộc sống của mình, họ là người đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc, vận mệnh của đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. Khi mà quyền con người được nhắc đến như trên kia thì chúng ta có thể thấy rằng đất nước ta hoàn toàn có đầy đủ mọi điều kiện trên. Vậy mà những đối tượng xấu lại có những hành động xuyên tạc để nói rằng đất nước ta không có nhân quyền để nhằm chống phá nhà nước. Những con người này đang bị tất cả nhân dân ghét bỏ

  Trả lờiXóa
 9. Chỉ có người Việt Nam thực sự, chỉ có người Việt Nam mà sống trên lãnh thổ Việt Nam và trải qua quá trình quan sát, tìm hiểu thì sẽ thấy đất nước ta có đầy đủ nhân quyền. Vậy nên dù thế lực thù địch luôn bịa chuyện rằng đất nước không có nhân quyền để chống phá nhà nước ta nhằm chống phá nhà nước thì cũng vô ích vì mọi người dân luôn biết đất nước ta là như thế nào

  Trả lờiXóa
 10. "Quyền con người (human right) là một phạm trù đa diện, đã có hơn 50 định nghĩa tiếp cận quyền con người ở các góc độ khác nhau, nhưng chưa có một định nghĩa nào bao hàm được tất cả các thuộc tính của quyền con người". Vấn đề về quyền con người luôn là một vấn đề mang tính nhạy cảm và mang tính phức tạp, là điều mà mọi quốc gia trên thế giới đều cố gắng để đảm bảo nó một cách tối đa, đem lại quyền lợi tối đa cho mỗi người dân. và cũng vì thế mà vấn đề này luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với những thế lực thù địch chống phá, xuyên tạc nhà nước ta. Đó là điều hết sức nguy hiểm.

  Trả lờiXóa
 11. Ở Việt Nam quyền con người được quy định rõ ràng trong pháp luật và công dân được nhà nước bảo hộ để có thể thực hiện được những quyền lợi nêu trong luật. Tuy nhiên thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc chúng ta về vấn đề nhân quyền. Mà thế giới cũng đã khẳng định vấn đề nhân quyền của VIệt Nam được đảm bảo cho nên không có lý gì mà chúng có thể xuyên tạc như vậy.

  Trả lờiXóa