Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TÌM HIỂU VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN THEO CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHÂN QUYỀN

           Quyền tự do ngôn luận được thể hiện trong tiếng Anh là (freedom of expression) và quyền này được trang trọng ghi nhận tại Điều 19 của Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền năm 1948 (The Universal Declaration of Human Rights -UDHR) cụ thể là :"Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới." Quyền tự do ngôn luận tiếp tục được thể chế hóa trong Điều 19, Điều 20 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR 1966) Việt Nam đã gia nhập công ước này ngày 24/09/1982.
TÌM HIỂU VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN THEO CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHÂN QUYỀN
              Điều 19, Công ước ICCPR nêu rõ:
      "1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.
          2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
          3. Việc thực hiện những quyền qui định tại khoản 2 của Điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, có thể dẫn tới một số hạn chế nhất định, tuy nhiên những hạn chế này phải được pháp luật qui định và cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền và uy tín của người khác;b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng."
          Như vậỵ sẽ là sai lầm nếu ai đó hiểu quyền tự do ngôn luận là việc mà họ có thể nói và diễn đạt tùy ý theo ý kiến quan điểm của mình mà bỏ qua các giới hạn, phạm vi mà pháp luật cho phép.  Pháp luật nhân quyền quốc tế thậm chí còn công khai lên án những hành vi thể hiện quyền tự do ngôn luận nếu sự thể hiện này vi phạm Điều 20 của Công ước ICCPR, cụ thể như sau: " 1.Mọi tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật nghiêm cấm; 2. Mọi chủ trường nhằm gây thù hằn dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động phân biệt chủng tộc, thù địch hoặc bạo lực đều bị pháp luật nghiêm cấm"    
          Trong Báo cáo nhân quyền của Việt Nam tại kỳ Rà soát Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review- UPR ) vừa qua đã cho thấy Việt Nam thực hiện đúng định hướng về bảo vệ quyền tự do ngôn luận với nội dung cơ bản như : "Các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam đã được quy định rõ trong Hiến pháp, pháp luật; được đảm bảo ngày càng tốt hơn  nhờ sự phát triển nhanh chóng, đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung của các phương tiện thông tin đại chúng. Các cuộc tranh luận, chất vấn, phản biện về chủ trương, chính sách tại Quốc hội, các cuộc tọa đàm, tranh luận, các thông tin đa chiều trên phương tiện thông tin đại chúng về mọi vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, với sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội và người dân là thực tiễn diễn ra hàng ngày trong đời sống của người dân Việt Nam. Việc Dự thảo Hiến pháp sửa đổi được đăng công khai và nhận được hơn 26 triệu ý kiến đóng góp là một minh chứng rõ nét về tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến của người dân đối với những vấn đề quan trọng của đất nước. Dự án Luật tiếp cận thông tin cũng đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII nhằm cụ thể hóa các quy định trong Hiến pháp về quyền được thông tin của công dân"[1];... " Báo chí đã trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của xã hội, các quyền tự do của nhân dân và trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về quyền con người. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, bày tỏ chính kiến, đóng góp ý kiến về tất cả các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều cơ quan báo chí đã chủ động, tích cực trong việc phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, vi phạm quyền con người, quyền công dân và các biểu hiện tiêu cực khác."[2]
          Điều bất bình thường là hiện nay vấn đề quyền tự do ngôn luận đã bị lạm dụng và nhiều người đã và đang bị khích động về sự đòi hỏi thái quá của quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam mà không coi trọng những giới hạn của pháp luật Việt Nam đã qui định. Ở mỗi quốc gia pháp luật đều có cơ chế để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và xử lý những hành vi lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Các chế tài xử lý gồm chế tài dân sự, hành chính và hình sự. Bởi vậy Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 đã có qui định tại Điều 258 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân) cụ thể: "1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.;.2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm." Như vậy, sẽ là vô lý nếu ai đó có quan điểm đòi hỏi Việt Nam phải bỏ Điều 258 trong BLHS 1999.
                                                                                                            Hoa phượng @

[1] http://www.mofa.gov.vn/vi/
[2] http://www.mofa.gov.vn/vi/

Đăng nhận xét

29 Nhận xét

 1. VIỆT NAM HÃY THÔI LỪA BỊP THẾ GIỚI VỀ THÀNH TÍCH NHÂN QUYỀN

  Một tổ chức bảo vệ nhân quyền có uy tín trên thế giới đề nghị Việt Nam chớ nên tiếp tục lừa bịp và phớt lờ các quan tâm của quốc tế về lĩnh vực nhân quyền trong thời đại thông tin kỹ thuật số.

  Phản hồi về buổi Kiểm điểm nhân quyền Định kỳ Phổ quát UPR hôm 5/2 của Hà Nội tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp nói thay xem những phê phán của thế giới là ‘thù địch’, chính phủ Việt Nam nên hữu nghị mời giới bảo vệ nhân quyền quốc tế sang tìm hiểu thực trạng nhân quyền và mời gọi sự giúp đỡ để cải thiện.

  Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF, ông Benjamin Ismail, đã dành cho VOA Việt ngữ cuộc trao đổi về việc này.

  Ông Benjamin Ismail: Tôi muốn nói rằng Hà Nội không thể tiếp tục lừa bịp Liên hiệp quốc và thế giới kiểu này nữa. Hơn ai hết họ hiểu rõ những gì họ đang làm và những chính sách đàn áp tàn bạo mà họ đang thực hiện. Sự thật đã được phơi bày rõ ràng, chẳng hạn như qua các bản án tù dài hạn họ dành cho những nhà bất đồng chính kiến và các blogger thể hiện quan điểm ôn hòa trái ý với họ, chẳng hạn như tình trạng càng ngày nhà cầm quyền càng dùng bạo lực để đối phó, sách nhiễu các blogger cổ súy dân chủ và tấn công cả thân nhân của họ nữa. Không thể che giấu sự thật được đâu.

  VOA: Nhiều người đánh giá rằng kể từ đợt kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR lần đầu năm 2009 tới nay không thấy cải thiện nào đáng kể từ Việt Nam trong các lĩnh vực nhân quyền bị chú ý nhất bao gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí. Vậy hiệu quả thật sự của UPR là gì? Liệu có thể trông đợi gì từ đợt kiểm điểm lần này?

  Ông Benjamin Ismail: Trước khi kiểm điểm, chúng ta cần phải xem xét tình hình. Cho nên kỳ UPR 2009 được coi như là dịp đầu tiên thế giới tập trung lại quan sát, bình luận, và khuyến nghị về nhân quyền Việt Nam. Và sau 4 năm, lần UPR thứ nhì này là cơ hội để chúng ta nhìn lại, điểm lại để đánh giá. Thời điểm này, với việc Việt Nam vừa trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, áp lực và trách nhiệm đang đè nặng lên cơ chế UPR, lên Liên hiệp quốc và cộng đồng quốc tế để nhắc nhở Hà Nội các nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền.

  Ví dụ Việt Nam vừa ký vào Công ước Chống tra tấn của Liên hiệp quốc, chúng ta có thể dùng cơ chế UPR để thúc giục Việt Nam rằng ký kết thôi chưa đủ, quan trọng là phải áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, dựa trên cơ chế này, chúng ta có thể nêu bật sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của Hà Nội rằng một mặt ký kết, mặt khác vẫn tiếp diễn tình trạng tra tấn nhục hình, vẫn dùng Bộ Luật hình sự và cả côn đồ để hành hung, đàn áp blogger hay các nhà hoạt động trên mạng cổ súy cho dân chủ-nhân quyền. Chúng ta tiếp tục dùng diễn đàn UPR quốc tế này để nêu lên các quan ngại, để phơi bày ra thế giới những hành động vi phạm nhân quyền của Việt Nam, và tạo áp lực lên Hà Nội buộc họ phải thay đổi. Song song đó, chúng ta tiếp tục hỗ trợ các tiếng nói độc lập tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam về nhiều phương diện, kể cả pháp lý.

  (Xin Xem Tiếp Phần Dưới)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. VOA: Ông có đề nghị nào giúp nâng cao hiệu quả của UPR hơn nữa không?

   Ông Benjamin Ismail: Theo tôi, càng nhiều nội dung về UPR và những gì diễn ra tại buổi kiểm điểm ở Liên hiệp quốc được dịch ra tiếng Việt chuyển tải tới càng nhiều người dân Việt càng tốt để họ hiểu biết hơn về vai trò và tác dụng của UPR đối với đời sống của từng cá nhân. Nhiều người Việt Nam cho tới nay còn chưa hiểu rõ về nhân quyền, chưa quan tâm đến sự kiện UPR này, cũng như chưa biết đến các phong trào quốc tế nỗ lực cải thiện nhân quyền cho Việt Nam ra sao. Nhận thức của người dân Việt Nam trong lĩnh vực này phải được nâng cao hơn nữa. Để làm được điều đó, chúng ta cần phát huy xã hội dân sự tại Việt Nam mạnh hơn nữa để tranh đấu đòi các quyền căn bản chính đáng cho con người như quyền tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin, tự do truy cập internet, hay tự do báo chí.

   VOA: Phát biểu trước kỳ kiểm điểm UPR lần này của Việt Nam, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông trong nước tuyên bố dù Việt nam có cố gắng đến đâu, đạt tiến bộ nhân quyền đến đâu, vẫn luôn luôn có những ‘thế lực thù địch’ chỉ trích vì nhiều mục đích khác nhau. Ông phản hồi thế nào về bình luận này?

   Ông Benjamin Ismail: Luận điệu này thừơng được các chính phủ độc tài như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên sử dụng. Thay vì tố cáo, quy chụp các nỗ lực quốc tế giúp cải thiện nhân quyền cho Việt Nam là ‘thù địch’, tốt hơn hết Hà Nội nên mời các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, các nhà quan sát độc lập đến để học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế cũng như mời gọi sự giúp đỡ để tiến bộ hơn. Phóng viên Không biên giới chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác, đối thoại, và hỗ trợ về nhân quyền như chúng tôi đã làm ở Miến Điện kể từ khi quốc gia này mở cửa, dân chủ hóa. Chúng tôi không ‘thù địch’, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ các quyền căn bản mà mọi người trên thế giới phải được thụ hưởng bình đẳng như nhau trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do báo chí, vốn là những điều đã được toàn cầu công nhận qua Công ước Quốc tế về Nhân quyền. Một điều nữa tôi muốn chia sẻ là trong khi cơ chế của Liên hiệp quốc chưa có cách ngăn chặn hay giải pháp cho tình trạng nhà cầm quyền đàn áp hay dùng bạo lực đối với các blogger và thân nhân của họ như trường hợp của nhà bất đồng chính kiến Huỳnh Ngọc Tuấn, chúng tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi Hà Nội hãy chấm dứt các hành động phản nhân quyền này.

   VOA: Xin chân thành cảm ơn ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức Phóng viên Không biên giới, đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.

   Xóa
  2. Đừng có xuyên tạc về vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam nữa đi bạn à. Ở VIệt Nam ta vấn đề nhân quyền luôn được đảm bảo và phát huy, và những năm vừa qua đảng nhà nước ta đã gặt hái được rất nhiều thành tích về vấn đề quyền con người

   Xóa
 2. bởi: Hùng từ: Bình ĐỊnh


  Nhân quyền theo quan điểm của Cộng Sản Việt Nam "ý Đảng lòng dân " Đảng giơ tay chỉ đạo dân thì làm , Đảng ăn cá thịt dân ăn xương , Đảng có quyền phạm pháp dân thì không .... Nên mọi người không có quyền áp đặt nhân quyền theo kiểu phương Tây vào Việt Nam được .

  Trả lờiXóa
 3. bởi: Đừng nói láo nữa Đảng ơi


  Này nhé ! Trong lúc phái đoàn Việt nam tại LHQ thao thao bất tuyệt về cái gọi là số lượng người sử dụng internet."Việt Nam không có kiểm duyệt báo chí xuất bản, không kiểm duyệt internet, Việt nam Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí" thì trong nước báo Đảng(báo Nhân Dân) đưa bài của tác giả Nguyễn Hải Đăng đề cập tới việc cấm sử dụng Facebook .
  Đây có phải là lạy ông tui ở bụi này? Cho nên "Việt Nam hãy thôi lừa bịp thế giới về thành tích nhân quyền " ,nói như tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF là chính xác 100% !

  Trả lờiXóa
 4. bởi: Vô danh


  Nói như vậy, bây giờ không chỉ người VN mà cả quốc tế cũng biết rất rõ cách thức tráo trở, tàn bạo, của csvn trong việc thực hiện nhân quyền ở vn rồi.

  Trả lờiXóa
 5. bởi: Email từ Vũ(VN)


  Trịnh Hội Facebook cá nhân:
  Những gì tôi thấy là tại UN nơi tôi đang tham dự phiên UPR Việt Nam là TOÀN NÓI PHÉT. Nói phét nhiều lắm.
  Nhưng đồng thời cũng rất tuyệt khi nghe lời khoác lác của phái đoàn Việt Nam. Bởi đó sẽ là chuyện nực cười và ai cũng biết vậy.
  Trịnh Hội còn có ý định về VN nữa không?

  Trả lờiXóa
 6. bởi: Không Tên


  Bà Nguyễn Thị Trăm (Thân mẫu của luật sư Lê Quốc Quân) nói tại LHQ trước sự kiện Kiểm định Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền Việt Nam (UPR) “Tôi mong rằng trong năm mới sẽ có những thay đổi cho hết cái chế độ đi, thay đổi cho tự do, cho hết nhà tù chính trị, để cho đất nước Việt Nam được đổi mới, gia đình tôi, cho con tôi đỡ khổ đi và đất nước được lớn mạnh!
  Đây chính là niềm mơ ước của 90 triệu nhân dân Việt nam về quyền con người đấy mà !

  Trả lờiXóa
 7. bởi: thomas từ: kansas


  Cán bộ CS VietNam cho biết : trước khi đến Geneve , đòan CSVN nhận lệnh là phải bác bỏ mọi ý kiến, phê bình của người khác. Và phải hứa hẹn là sẽ cải thiện nhân quyền,để làm vừa lòng mọi người. Mục đích là để kéo dài thời gian cầm quyền của CS tai VN. Trong khi vẫn ra lệnh bắt những ngườii hoạt động cho nhân quyền tai VN. Mọi người hãy chờ xem......

  Trả lờiXóa
 8. bởi: Hồ H.


  Trong quá trình vận động trước phiên UPR, một vị khách đã được cả khán phòng vỗ tay là ông Đặng Xương Hùng, người vừa tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản và đang xin tị nạn chính trị ở Thụy Sỹ.
  Ông Đặng Xương Hùng, cựu Lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sỹ mới đây cũng nộp đơn xin tị nạn.
  Sao vậy ông? Người dân tại Việt nam có đầy đủ nhân quyền lắm mà? Sao ông là một quan chức cấp cao trong Đảng mà lại chạy trốn cái "phúc lợi về nhân quyền" này của Đảng? Ông mà còn như thế thì dân nào mà chịu cho thấu cái kiểu nhân quyền của Đảng ban bố cho dân? À mà nhân quyền con người thì khi sinh ra đã tự có rồi sao Đảng lại ban phát ông nhỉ?

  Trả lờiXóa
 9. bởi: Sự thật không ai Chối Cải từ: Thiên đường csVN.


  Đảng csVN sống là nhờ Lừa Bịp.Bây giờ yêu cầu Đảng csVN Chấm dứt Lừa Bịp thì Sự Thật sẽ Phơi Bày.Tội Ác mà đảng csVN gây ra cho dân tộc VN lấy nước cả 5 đại dương Rửa cũng không sạch.Đảng cs chấm dứt Lừa Bịp nhân dân VN thì chắc là thiếu ống cống ..................

  Trả lờiXóa
 10. bởi: Củ mì từ: BĐ


  Đến bây giờ mà con cháu của Hồ tay sai vẫn chưa ý thức được thế nào là nhân quyền, thế nào là sức mạnh của cộng đồng quốc tế, nên vẫn giữ thói ngông cuồng của kẻ cướp, chẳng nghĩ gì đến quyền lợi chính đảng của nhân dân, phát biểu với giọng côn đồ nòi.

  Nguy hiểm thay cho chính sách 'ngu dân để trị' của csvn, đã làm cho ngay cả con 'giòng cháu giống của chúng' cũng bị ngu hóa theo. Đúng là nền giáo dục của CNCS.

  Trả lờiXóa
 11. bởi: Bích Chi


  Hãy tống cổ Quỷ Đỏ Việt cộng ra khỏi Hội đồng Nhân quyền :

  Vận động giờ chót trước UPR Việt Nam
  Nguyễn Hùng
  Geneva, Thụy Sỹ

  Thứ tư, 5 tháng 2, 2014

  Ông Leon Saltiel từ UN Watch đòi ‘đuổi’ VN khỏi Hội đồng Nhân quyền

  Ngay trước khi Việt Nam đăng đàn tại phiên họp kiểm định định kỳ thứ 18 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, sức ép từ các tổ chức vận động nhân quyền đối với Hà Nội và cộng đồng quốc tế đang được đẩy lên.

  Tại hội thảo mang tên ‘Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc’ hôm 4/2, Phó Giám đốc tổ chức UN Watch thậm chí kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc hãy “khai trừ Việt Nam ra khỏi Hội đồng Nhân quyền”.

  Ông Leon Saltiel nói chỉ có những nước tôn trọng nhân quyền ở mức cao nhất mới xứng đáng có chân trong Hội đồng Nhân quyền và Việt Nam lại đang tiếp tục vi phạm các quyền tự do bao gồm cả tự do ngôn luận và tự do hội họp.

  “Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền không phải để thúc đẩy nhân quyền mà để bảo vệ họ và bạn bè khỏi bị chỉ trích,” ông Saltiel nói.
  Đại diện của UN Watch, tổ chức phi chính phủ theo dõi các hoạt động ở Liên Hiệp Quốc, cũng nói thêm Libya cũng đã từng là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đã bị khai trừ khỏi hội đồng này.

  Khi phóng viên BBC chất vấn về chuyện Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền với số phiếu cao, ông Saltiel nói chuyện các nước thành viên Liên Hiệp Quốc dàn xếp và mặc cả với nhau để đổi chác sự ủng hộ là chuyện thường.

  Khán phòng cũng có lúc trùng hẳn xuống khi nhà báo Trần Quang Thành, người từng làm báo trong nước và hiện sống ở Slovakia, kể về chuyện ông bị công an “chỉ điểm” cho những kẻ muốn trả thù ông vì viết bài chống tham nhũng để họ tạt a-xít vào mặt ông khiến ông bị thương tật tới 85%, một mắt mù và một mắt chỉ còn 1/10 thị lực. Vợ ông bị suy tim và mất ít lâu sau ông bị tấn công trong khi con trai và con gái ông lần lượt bị mất việc vì những bài báo của ông, nhà báo Thành nói.

  Đại diện của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, ông Benjamin Ismail, cũng phát biểu tại hội thảo rằng tình hình nhân quyền Việt Nam đã tồi tệ thêm từ năm 2009, năm Việt Nam lần đầu tiên bị kiểm điểm về nhân quyền.

  Ông Ismail nói lần cuối cùng tổ chức của ông tiếp xúc được với Việt Nam là hồi năm 2009 và cuộc gặp khi đó cũng không có gì tốt đẹp.

  ‘Bị chặn hoàn toàn’

  Tổng Giám đốc Đài Á châu Tự do Libby Liu cũng nói bà mong muốn được gặp gỡ các quan chức Việt Nam để có thể trao đổi với họ về dịch vụ của đài, vốn hiện bị chặn hoàn toàn ở Việt Nam theo lời bà nói.

  Trả lờiXóa
 12. bởi: hai từ: Saigon


  Thật là nhục nhã cho chính phủ VN khi bị quốc tế xem là chính phủ lừa bịp xảo trá, đừng nên lấy vải thưa che mắt thánh nữa CSVN ơi.

  Trả lờiXóa
 13. bởi: Nam từ: Saigon


  Trước hết yêu cầu nhà cầm quyền VN chứng minh họ đả thực hành nhân quyền,
  yêu cầu họ cho đăng trên báo và đài truyền hình cho mọi người dân và cán bộ biết
  để thực hành nhửng điều họ nói là đã làm. Nếu họ thật tâm muốn sửa đổị

  Trả lờiXóa
 14. bởi: Nam từ: USA


  Toàn dân VN trong và ngoài nước cùng đứng lên, dưới mọi hình thức, để lật đổ bọn csvn gian manh,bán nước,vô nhân tính,..Không còn gì để mất nữa,hởi dân VN ơi.dũng,trọng,sang hiện nay rất giàu,dấu tiền ở ngoại quốc,chúng không dám đàn áp dân nổi lên đâu.Nếu đàn áp dân vô tội,dũng,trọng,sang sẽ mất hết tất cả và là tội phạm diẹt chủng.Chúng sẽ chọn con đường chạy ra nước ngoài sống với gia tài kết xù.Đứng lên Đồng Bào VN ơi!

  Trả lờiXóa
 15. bởi: bich từ: hoa ky


  Nên thêm từ cộng sản vào từ nhà cầm quyền hay chính phủ VN. Vì từ cộng sản đồng nghĩa với tội ác chống lại loài người

  Trả lờiXóa
 16. bởi: ba Tam buon dua từ: dallas


  Sau 40 mươi năm đảng Cộng Sản đã cưỡng chiếm được Miền Nam.
  Chưa bao giờ người dân trong nước lại sống với rất nhiều khẩu hiệu ,và người dân người ta thấy khẩu hiệu nào của ông nhà nước cứ nổ như pháo :
  - Sống cần kiệm liêm chính theo gương Bác Hồ
  -Tham nhũng là bán nước.
  -Chí công vô tư.
  Nhiều lắm ,và cái khẩu hiệu dân biết dân bàn ,dân kiểm tra...
  Người dân mới lên tiếng phê phán quan chức tham nhũng ,thì bị gán cho cái tội nói xấu nhà nước và được bọn sai nha đến bắt cho vào nhà đá nghỉ mát vài niên.
  Và người ta lại thấy các quan chức nhà nước dùng tiền thuế cúa dân và tiền viện trợ nước ngoài các ông này vẽ hưu vẽ vượn các công trình và tư túi mệt nghỉ.
  Và cái khẩu hiệu chí công vô tư đã được các quan chức gia nô của cái gọi là tòa án xã hội chủ nghĩa gia sức bỏ tù các công dân của mình băng những chứng cớ rất là bẩn thỉu : Hai bao cao su đã qua sử dụng.
  Trốn thuế hay chống đối công an là người hung hăng kiểu xã hội đen đến tư gia nhà người dân để thi hành công vụ.
  Các vụ việc mà ông nhà nước nói với người dân thì nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ các ông ấy thèm làm theo như các khẩu hiệu mà người dân đi đâu cũng thấy.
  Cái việc lừa dối của đảng Cộng Sản đã thành tật. Nên ba cái việc báo cáo ở cái ủy hội nhân quyền thì đảng ta đã quen nghề báo cáo láo để đạt thành tích và với việc các quan chức lớn phần đông tốt nghiệp cử nhân tiến sĩ trường đảng học ba láp ba xàm nên cái việc lừa dối là nghề của các ông ấy. Chứ bàn về cái sĩ diện quốc gia làm chi cho mệt.
  Ngẫm nghĩ lại đã 40 năm người dân được ăn bánh vẽ và thất vọng nhất là Trọng bí thư tuyên bố là hết thế kỷ này toàn dân toàn đảng cũng chưa đến được thiên đàng chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 17. bởi: nguyen hoai từ: phan lan

  Không ''LỪA BỊP '' thì không phải là ''cộng sản ''.

  Trả lờiXóa
 18. bởi: cs từ: sg


  VN nhân quyền kiểu gì mà không cho vào xem tin ở trang VOA hả? muốn vào VOA phải dùng đủ thứ thủ thuật trên đời.

  Trả lờiXóa
 19. bởi: Tàigià từ: VN


  Nhờ lừa bịp cs đã đưa cả dân VN vào bẫy, giờ đang...chén !
  Tay nghề đã nâng cao, tiến lên đưa cả thế giới...vào !!!

  Trả lờiXóa
 20. nước việt nam dân chủ cộng hòa luôn là một nước đề cao quyền tự do dân chủ và nhân quyền cho mỗi con người và quyền tự do ngôn luận cũng vậy. chỉ cần không làm ảnh hưởng xấu tới lợi ích của nhà nước thì có thể tự do ngôn luận. Ấy thế mà vẫn còn một số các thế lực bên ngoài câu kết với phần tử xấu bên trong chuyên đi bôi xấu rằng nhà nước ta không thực hiện quyền tự do ngôn luận chứ. nực cười quá

  Trả lờiXóa
 21. Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của công dân và đã được Đảng, NHÀ nước ta quán triệt một cách mạnh mẽ. Đặc biệt kể từ khi Việt NAm ta trúng cử vào Hội đồng nhân quyền của LIên Hợp Quốc. NHưng có một điều cần đặc biệt chú ý là tự do nhưng phải nằm trong khuôn khổ, không được làm trái pháp luật Việt Nam ta

  Trả lờiXóa
 22. Tất cả các nước trên thế giới đều công nhận đây là quyền cơ bản của công dân, cần được bảo vệ. NHưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng tất cả các nước này đều có các quy định hạn chế nhất định quyền tự do ngôn luận này. Bởi lẽ nếu tự do quá sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự của đất nước. Chính vì vậy không có lí do gì mà các thế lực thù địch hiện nay cho rằng Việt NAm ta vi phạm tự do ngôn luận cả

  Trả lờiXóa
 23. Trong thời gian vừa qua các thế lực thù địch bên ngoài luôn tìm cách chống phá cách mạng ta trong việc lợi dụng vấn đề quyền tự do ngôn luận này. Chúng còn trắng trợn đòi xóa bỏ điều luật 258 của Bộ luật hình sự này nữa chứ. Tôi thiết nghĩ nếu nước ta không có những quy định hạn chế tự do ngôn luận thì chắc chắn sẽ bị loạn mất khi mà các thế lực thù dịch đang không ngừng phá hoại tư tưởng của nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 24. Có thể thấy được hiện nay các thế lực thù địch đang không ngừng chống phá đất nước ta trong vấn đề đảm bảo quyền tự do ngôn luận. Nhưng tôi thiết nghĩ nếu một ngày không có những quy định nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội thì đất nước ta có ổn định được hay không. Hay lúc ấy đất nước ta toàn những thông tin rác rưởi tràn lan. Đây là điều mà chúng ta cần cảnh giác

  Trả lờiXóa
 25. Tôi xin khẳng dịnh rằng quyền tự do ngôn luận ở nước ta luôn được đảm bảo, luôn được Đảng nhà nước ta quan tâm. Nhưng hiện nay các thế lực thù địch đang lợi dụng điều đó để chống phá cách mạng ta. CHúng tiến hành các hoạt động đòi xóa bỏ điều luật 258 chẳng hạn. Đây là điều không thể nào chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 26. Suy ngẫm

  Dân chủ mở rộng phạm vi của quyền tự do cá nhân, Chủ nghĩa xã hội hạn chế nó. Dân chủ duy trì các quyền con người ở mức cao nhất có thể, còn Chủ nghĩ xã hội biến mỗi người thành một đặc vụ, một con số thuần túy.

  Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội không có gì chung, trừ một từ: Bình đẳng. Nhưng hãy để ý sự khác biệt: Trong khi dân chủ tìm kiếm sự bình đẳng từ tự do cá nhân, chủ nghĩa xã hội tìm kiếm bình đẳng trong trạng thái kiềm chế và nô lệ...

  — Alexis de Tocqueville

  Trả lờiXóa