Header Ads Widget

Responsive Advertisement

QUYỀN LẬP HỘI DƯỚI GÓC NHÌN QUYỀN DÂN SỰ

Hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Vì hội là tổ chức tự nguyện nên việc thành lập hội, tham gia hội thuộc phạm trù của quyền dân sự. Theo đó, cá nhân có quyền tự do lựa chọn và quyết định việc tham gia hoặc ra khỏi hội. Việc tổ chức, hoạt động của hội theo Điều lệ - trên cơ sở ý chí thống nhất của toàn thể hội viên. Ghi nhận và khẳng định quyền lập hội chính là cơ sở khẳng định quyền dân sự hợp pháp của người dân. Thông qua hội, cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền nhân thân và quyền tài sản của mình. Hội là nơi giao lưu, bảo vệ quyền lợi của các các hội viên và cũng là nơi thể hiện bản sắc, thống truyền thống đoàn kết của người Việt Nam.
Hiện nay, quyền lập hội đã được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013:  “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Đồng thời, quyền này được điều chỉnh trực tiếp bởi  Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4  năm 2010 quy định về việc Tổ chức và Quản lý Hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 13 tháng 4 năm 2012). Bộ luật dân sự năm 2005 qui định, các hội được thành lập hợp pháp sẽ được pháp luật ghi nhận và đảm bảo quyền sở hữu  đối với tài sản của hội (Điều 230 đến 232 Bộ luât dân sự).
Quyền lập hội được qui định tại Hiến pháp, được điểu chỉnh bởi Bộ Luật dân sự chính là minh chứng cho việc ghi nhận và khẳng định của Nhà nước đối với quyền tự do lựa chọn, tham gia hội, một trong những quyền dân sự - chính trị quan trọng của con người.
Mục đích hoat động hội là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hội không phải là tập hợp, liên kết một cách tùy tiện của các cá nhân với mục đích vụ lợi ví dụ lập hội để kéo bè, cánh chia rẽ, đấu đá gây mất đoàn kết, phá hoại an ninh, trật tự.
Hội phải được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:Tự nguyện; tự quản;  dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; và nhất là phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. 
                                                                     Hướng  Dương

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. Hix! Đúng là những lời lẽ vu khống về vấn đề Hiến pháp của việt Nam, mà sao bạn toàn đưa ra những chủ đề không hợp với bài viết như vậy chứ. Có thể nói rằng việc lập hội đây là chiêu bài mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá cách mạng ta đấy

   Xóa
  3. Loa đầu phố@: đúng là những luận điệu xuyên tạc của giới rận chủ. Có thể nói hiến pháp là một văn bản pháp lí quan trọng của đất nước ta, đấy là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. Việc thực thi quyền con người là phải phù hợp với pháp luật là chuyện dê hiểu thô, đó là nhằm vì mục đích quản lí tốt hơn thôi

   Xóa
  4. loa đầu phố@: hãy suy nghĩ mà xem, tôi thấy điều 53 hiến pháp hoàn toàn hợp lí đấy chứ, đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng nhà nước đứng ra để đại diện quản lí mà thôi. Thử hỏi nếu không có quy định này thì những người giàu họ thích mua đất bao nhiêu cũng được à. Như vậy thì nhân dân nghèo khổ như chúng tôi đây lấy đât đâu ra mà ở chứ

   Xóa
 2. Mọi người công dân việt nam đều có quyền thành lập ra các hội của riêng mình, tuy nhiên những hội đó phải hoạt động một cách hợp pháp, hay nói rõ hơn là các hội này phải làm những việc có lợi cho đất nước, có lợi cho nhân dân và dựa trên quyền bình đẳng, còn những hội hoạt động với nhiều mục đích xấu thì sẽ bị trừng trị thích đáng.

  Trả lờiXóa
 3. Mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều có quyền lập ra các hội cho riêng mình, nhưng những hội đó phải hoạt động một cách hợp pháp, hay nói rõ hơn là các hội này phải làm những việc có lợi ích cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 4. Các đồng chí cho tớ hỏi câu này:
  Theo Điều 22 của ICCPR thì việc thực hiện quyền tự do lập hội không bị hạn chế và chỉ được đưa ra quy định pháp luật về "VIỆC HẠN CHẾ THỰC HIỆN QUYỀN NÀY" với nhiều điều kiện khác.
  Thế mà Hiến pháp 2013 trong Điều 25 lại cho phép pháp luật quy định luôn về "VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN NÀY", bao hàm và rộng hơn cả "VIỆC HẠN CHẾ THỰC HIỆN QUYỀN NÀY".
  Việc cho phép pháp luật quy định rộng hơn so với phạm vi đã xác định trong công ước có là một hành vi phạm công ước ở đây không hở các đồng chí?

  Trả lờiXóa
 5. Chúng ta có được một nhà nước luôn bảo đảm quyền lợi của người dân và vì cuộc sống bình yên của mỗi con người. Chúng ta có quyền lập hội nhưng những hội đó phải làm việc hợp pháp với pháp luật nhà nước, bảo đảm cho lợi ích hợp pháp của nhà nước. Đó là điều cần thiết

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. Thanh Hùng@: Có gì mà nhận thức không đầy đủ chứ, lập hội nếu với mục đích đúng đắn, hợp pháp thì có gì đâu, nhưng hiện nay có một số kẻ lợi dụng việc lập hội để chống phá cách mạng ta. Đây là điều mà chúng ta cần phải cảnh giác các bạn à. Lập hội chỉ đúng đăn khi nó hợp pháp mà thôi

   Xóa
  3. THanh Hùng@: Bạn nhận thức chưa đúng đắn rồi. Ai bảo với bạn là nhân dân bị tước quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai chứ. Nhân dân vẫn có quyền đó nhưng nhà nước đứng ra để quản lí, điều chỉnh cho một cách phù hợp thôi. Thử hỏi nếu không có sự thống nhất quản lí của nhà nước về đất đai thì tình hình lạm dụng đất đai ở một số người sẽ ra sao chứ

   Xóa