Header Ads Widget

Responsive Advertisement

THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẦY QUYẾT TÂM!

Với tiêu đề: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã là một sự kiện quan trọng, đáp ứng đúng đòi hỏi của tình hình, mở hướng cho sự phát triển ngày càng mạnh hơn, thịnh vượng hơn trong thời gian tiếp theo; thể hiện tinh thân và trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ.
Trải qua năm 2013, đất nước ta đang từng bước đổi mới, đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội – chính trị. Đất nước đang đứng trước những vận hội mới để hội nhập sâu rộng với thế giới, phát triển đất nước. Tuy nhiên, đất nước cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2014 - năm  áp chót của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Đây là những vận hội mới, cơ hội mới những cũng là những thách thức không nhỏ trên con đường phát triển của đất nước.
Thông điệp đầu năm của Thủ tướng phát đi tới tất cả mọi người dân và trên toàn thế giới thể hiện quyết tâm đó. Người viết xin đưa ra một số nội dung cơ bản của Thông điệp này tới bạn đọc:
1. Đổi mới thể chế, thực hiện dân chủ sâu rộng và xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Thủ tướng khẳng định: bản chất của những thay đổi thể chế chính là mở rộng dân chủ. Năm 2014, đánh dấu bằng sự kiện chính trị quan trọng vào ngày đầu năm khi Bản Hiến Pháp 2013 chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2014, thể hiện nhất quán quan điểm của Nhà nươc về cải cách và đi vào chiều sâu, để người dân thực sự sử dụng được quyền dân chủ, như đã được nhấn mạnh về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp.
Thông điệp đã nhấn mạnh rất đúng về vai trò của dân chủ trực tiếp ngày càng sâu rộng và thực chất, để nền dân chủ rộng rãi và thực chất. Chính sự phát huy được mạnh mẽ dân chủ trong toàn xã hội, thế và lực của đất nước có điều kiện phát huy tối đa sức mạnh của dân tộc và thời đại.
Đây là quan điểm, chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng với nguyện vọng của người dân!
2. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm gắn với đảm bảo an sinh, xã hội
Xin được trích một nội dung quan trọng trên bài phát biểu như sau: “phải thống nhất hành động với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; Đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trung và dài hạn nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững”.
Có thể thấy, Thủ tướng đã luôn nhấn mạnh, phải thực hiện nhất quán cơ chế thị trường. Đây là cách xử lý vấn đề đúng đắn với quan điểm: “Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực”. Đó là dân chủ trong kinh doanh, không thể có chuyện coi trọng doanh nghiệp này hơn doanh nghiệp khác trong một xã hội dân chủ.
Trong việc phát triển kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Kiên quyết cải cách doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu nông nghiệp
Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã có thành tự nổi bật, đúng như đường lối đổi mới của đất nước cũng như chiến lược phát triển kinh tế của nước ta đến năm 2020. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra nguy cơ tốc độ tăng trưởng kinh tế đang giảm dần và bộc lộ những hạn chế yếu kém của một nền kinh tế thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, với quyết tâm của Chính phủ và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tin tưởng vào sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế trong những năm tới.
Có thể thấy, Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ trong những ngày đầu năm đã thể hiện quyết tâm cũng như đầy trách nhiệm. Thông điệp đã bao quát và hội tụ được những tư tưởng, chủ trương quan trọng hàng đầu về chiến lược và chính sách quản lý phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta trong bối cảnh mới.  Chúng ta cùng tin tưởng và phấn đầu vì một tương lai mới, với sự nỗ lực hết mình vì sự phát triển và thịnh vượng chung của đất nước và nhân loại.
                                                                           Chuột Bạc

Đăng nhận xét

126 Nhận xét

 1. Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có tác động tích cực đến toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, tạo ra một khí thế phấn đấu không nhỏ trong mỗi người dân khi bước vào năm mới này. Một lần nũa thông điệp đã nhấn mạnh đến quyền của nhân, quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong suôcts chiều dài của lịch sử. PHải luôn đặt nhân dân là trung tâm, là hàng đầu bởi lẽ tất cả mọi đường lối chính sách đều vì mục đích cuối cùng là nhằm phục vụ nhân dân .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ai cho phép Hồ chí Minh lập đảng cộng sản?

   Ai cho phép Hồ chí Minh và đảng cộng sản của Hồ cấm không cho người dân được có cái quyền lập các đảng phái?

   Ai cho Hồ chí Minh có những cái quyền ấy?

   Thế thì tại sao nhân dân lập đảng phải xin phép đảng cộng sản?

   Sờ sờ đó kìa.Đảng csVN thừa nhận và kí kêt vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên hiệp quốc năm 1982 nhưng đảng Không Thi Hành, trong đó có những quyền căn bản như : Người dân có quyền lập đảng, lập hội, lập công đoàn, phát hành báo,ứng cử........Đảng csVN đang Lừa Bịp nhân dân VN, Lừa Bịp cộng đồng thế giới một cách Trắng Trợn, Trơ Trẻn vậy đó....nhân dân VN + cộng đồng quốc tế chỉ Trơ Mắt nhìn chư làm được gì đảng csVN.Đối với đảng csVN lảnh đạo các cơ quan trong Liên hiệp quốc chỉ là những đứa trẻ lên 5 lên 3.

   Xóa
  2. bởi: Andy Nguyen từ: USA


   Đầu năm đầu tháng, thủ tướng uống vài ly, xỉn rồi cao hứng phát biểu vài câu cho vui vậy thôi. :).

   Xóa
  3. bởi: Việt Cộng


   Hẳn nhiều người còn nhớ: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” Đó là nguyên văn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 27 tháng 6 năm 2006. Gần 8 năm rồi, điều đó xảy ra chưa?.

   Xóa
  4. Đúng là chẳng hiểu gì về đất nước mà cứ comment như "đúng r" cái con Vẹt Nguyen Cong

   Xóa
  5. @miflu Ta
   Cũng vì mầy mà vc nhiều người ngu xuẩn như mầy nên đcs mới lừa được dân nếu như chúng mầy khôn hơn tý nữa thì VN ta đã dẹp đcs và sánh vai với Nhật và Nam Hàn rồi !!! Đi đập đầu vào hòm kính thằng hồ rồi chết đi !!!cho VN tiến lên !! Lũ thú cộng !!! Hihihi

   Xóa
  6. Đảng Cộng sản tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu; từ một nước đói nghèo, đất nước ta đã vươn lên đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu lương thực; kinh tế xã hội phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

   Xóa
 2. Đây là thông điệp thể hiện sự quyết tâm vô cùng lớn của Đảng, Nhà nước ta trong năm 2014 này. Đây chắc chắn sẽ là một năm đầy khó khăn và thách thức cho đất nước Việt NAm ta, nhưng càng khó khăn chúng ta sẽ càng thể hiện được bản lĩnh của mình, một đất nước đầy dũng khí, tinh thần. Tôi tin rằng với sự quyết tâm và neu cao tinh thần trách nhiệm đó thì nhất định nước ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm 2014 này!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bởi: Việt Cộng


   Hẳn nhiều người còn nhớ: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” Đó là nguyên văn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 27 tháng 6 năm 2006. Gần 8 năm rồi, điều đó xảy ra chưa?.

   Xóa
  2. bởi: Andy Nguyen từ: USA


   Đầu năm đầu tháng, thủ tướng uống vài ly, xỉn rồi cao hứng phát biểu vài câu cho vui vậy thôi. :).

   Xóa
 3. Trong năm vừa qua Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những đóng góp quan trọng trong việc đưa đất nước phát triển đi lên. Và thông điệp năm mới này cũng là một thành công của ông. Có thể nói năm 2014 là một năm chúng ta sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn, chính vì lẽ đó toàn Đảng, toàn dân ta cần có sự quyết tâm cao độ nhất để có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông điệp của Thủ tướng sẽ là một động lực để nhân daan ta quyết tâm hơn nữa vì sự thainhj vượng và phát triển bền vững của đất nước!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bởi: Việt Cộng


   Hẳn nhiều người còn nhớ: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” Đó là nguyên văn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 27 tháng 6 năm 2006. Gần 8 năm rồi, điều đó xảy ra chưa?.

   Xóa
  2. bởi: Andy Nguyen từ: USA


   Đầu năm đầu tháng, thủ tướng uống vài ly, xỉn rồi cao hứng phát biểu vài câu cho vui vậy thôi. Việt cộng mà !!! :).

   Xóa
  3. lãnh đạo dân tộc ta giành lại tự do độc lập, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị man dợ của bọn thưc dân, đế quốc. Mặt khác vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong cả khi có thời hiện nay luôn giữ vai trò trọng yếu then chốt nhất. Đảng ta luôn đưa đất nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng, đường lối đổi mới, và phát triển đất nước như hiện nay. Vì thế lợi ích của Đảng chính là lợi ích của nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Vì thế phải tuyệt đối giữ vũng vai trò lãnh đao của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước Việt Nam.

   Xóa
 4. Đây là một thông điệp đầy ý nghĩa mà Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra. MỘt đất nước muốn phát triển bền vững thì phải dựa vào nhân dân trong mọi công việc và mọi hoạt động phải phục vụ lợi ích của nhân dân. Vì vậy Thủ tướng đã nhấn mạnh đến quyền làm chủ của nhân dân. Đây là một nguyên tắc trong chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta. Không những thế nó còn tạo cho lòng dân một sự quyết tâm mạnh mẽ trong một năm mới hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức này. Với sự quyết tâm đó tôi tin rằng đất nước ta trong năm 2014 này sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bởi: Việt Cộng


   Hẳn nhiều người còn nhớ: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” Đó là nguyên văn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 27 tháng 6 năm 2006. Gần 8 năm rồi, điều đó xảy ra chưa?.

   Xóa
  2. ởi: Andy Nguyen từ: USA


   Đầu năm đầu tháng, thủ tướng uống vài ly, xỉn rồi cao hứng phát biểu vài câu cho vui vậy thôi. Việt cộng mà !!! :).

   Xóa
 5. Thông điệp của Thủ tướng rất hay, rất ý nghĩa, đáp ứng nguyện vọng và sự mong mỏi của nhân dân. Chúng ta cùng hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm 2014. Cảm ơn Thủ tướng, người dân Việt Nam sẽ luôn kính trọng Thủ tướng, trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bởi: Việt Cộng


   Hẳn nhiều người còn nhớ: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” Đó là nguyên văn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 27 tháng 6 năm 2006. Gần 8 năm rồi, điều đó xảy ra chưa?.

   Xóa
  2. ởi: Andy Nguyen từ: USA


   Đầu năm đầu tháng, thủ tướng uống vài ly, xỉn rồi cao hứng phát biểu vài câu cho vui vậy thôi. Việt cộng mà !!! :).

   Xóa
 6. Có thể trong những năm gần đây đất nước chúng ta đã phải đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng từ những suy thoái của toàn cầu,suy thoái của cả các nước...Nhưng theo như thông điệp mới mà thủ tướng đưa đến thì chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng một tương lai mới cho đất nước, một tương lai sáng lạng hơn cho đất nước chúng ta. Hy vọng rằng trong năm mới chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa ra được những chính sách mới nhằm tăng trưởng kinh tế và phát triển ổn định, bền vững hơn, không để kinh tế khó khăn thế này nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bởi: Việt Cộng


   Hẳn nhiều người còn nhớ: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” Đó là nguyên văn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 27 tháng 6 năm 2006. Gần 8 năm rồi, điều đó xảy ra chưa?.

   Xóa
  2. ởi: Andy Nguyen từ: USA


   Đầu năm đầu tháng, thủ tướng uống vài ly, xỉn rồi cao hứng phát biểu vài câu cho vui vậy thôi. Việt cộng mà !!! :).

   Xóa
 7. Thằng chó thủ tướng nầy đã tham nhũng cho cả dòng họ, cho phe cánh nó, bây giờ lại giở lại cái trò láo xạo để mị dân chỉ có những thằng sống trong XHCN ngu mụôi, mù quáng mới tin cái lũ lãnh đạo VC nhìn lại xem nó đã nói gì và nó có thực hiện không? Nhất là bọn DƯ LỢN VIÊN VC trong nầy đọc cho kỹ:

  "Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay." ====> Chính nó và đồng bọn tham nhũng nên nó không thể từ chức được

  "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi, nhất là dân chủ trực tiếp, xây dựng xã hội đồng thuận, cởi mở." ====> Biểu tình chống ngọai xâm TQ là bị CA bặt, đạp vào mặt và Trung tá CA đã phát biểu "Tự Do là cái con cặ c!"

  "Là người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm về Vinashin!" ====> Tôi phát biểu thế để mị dân NHƯNG tôi biết không có thằng chó nào dám đụng đến tôi cả ! kể cả Trọng Lú và Sang Sâu. Bọn nó sẽ ra tay nhưng tôi sẽ cho ra vài con tốt để thí, tỷ tỷ USD

  "Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa từ năm 1974." ====> NHƯNG biểu tình chống TQ ngoại xâm là phản động !

  "Còn 3 ngày nữa là tôi tròn 51 năm theo Đảng. Suốt thời gian qua tôi không đề nghị nhận chức này chức khác và cũng không thoái thác trọng trách gì được giao. Tôi đã báo cáo với Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương và Bộ Chính trị, Ban chấp hành đã hiểu rõ ưu khuyết điểm, tâm tư và cả thương tật của tôi. Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng và Quốc hội đã bỏ phiếu tín nhiệm. Gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, tôi không chạy, xin hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao" ====> tham quyền cố vị, ca bài con cá sống vì đảng nghe nhục nhã quá !!!!

  Trả lờiXóa
 8. Chúng ta nên học hỏi từ nước Đức, phải nói là học hỏi thật nhiều. Nước Đức khi thống nhất họ có đưa Cộng sản vào trại cải tạo không? có bao giờ họ trốn tránh sai lầm của cha ông họ không (phát xít Đức). Chắc chắn là không, do đó mới có nước Đức như bây giờ. Lúc thống nhất nước Đức đồng tiền Tây Đức có mệnh giá gấp 100 lần đồng tiền Đông Đức nhưng họ chấp nhận ngang ngửa 1 đổi 1, và họ xây dựng Đông Đức còn hiện đại hơn Tây Đức - điều đó thể hiện ở một đất nước dân chủ thực sự - họ biết phải hòa hợp hòa giải dân tộc để đưa đất nước tiến nhanh. Họ cũng rất tự tin khi đứng ra nhận mọi tội lỗi do cha ông họ - phát xít Đức gây ra họ không trốn chạy quá khứ bởi quá khứ là bài học kinh nghiệm đầy xương máu. Họ không tô son, trát phấn, không nhồi sọ con em mình, không xuyên tạc lịch sử bởi lịch sử là những gì ghi lại những sự kiện chân thật của quá khứ mà nói như Lê nin "nếu không có lịch sử thì con người cũng chỉ là con vượn mà thôi, không thể tiến hóa lên được".
  Sẽ không phải cãi vả ồn ào, không có cảnh ăn chực nằm chờ trước các cánh cổng của chính quyền,...nếu chính quyền là chính danh biết thấu hiểu, biết đau trước nỗi đau của đồng loại, biết đặt dân tộc lên trên mọi đảng phái.
  Cũng sẽ không có cảnh người Việt quốc gia và người Việt cộng sản phải cải vã cho đến khi máu chảy đầu rơi, nếu chính quyền này biết chăm lo cho những người dân thấp cổ bé họng, biết tôn trọng quyền con người, biết làm thế nào để tự mình đứng trên đôi chân của chính mình qua lá phiếu của người dân đánh giá về mình đã làm gì, biết làm như thế nào là đứng đắn chứ không phải là mấy trò tuyên truyền láo khoét, biết trân trọng những mảnh đất mà tổ tiên đã tốn biết bao nhiêu xương máu để xây dựng và giữ gìn, trân trọng những người con yêu nước đã tự mình đứng lên khi tổ quốc đang lâm nguy khi mà ngay chính quyền đã không thể dám cất lên tiếng nói (mặc dù có nói nhưng cũng chỉ dăm câu bảy sợi như cái loa rè),biết...xấu hổ khi mọi mặt của xã hội do mình quản lý xuống cấp đến mức nghiêm trọng mà người ta đặt tên cho cái thời này là "thời của quỷ".
  Những gì chúng ta khơi dậy về sự thật của lịch sử VN giai đoạn 45-75 là hoàn toàn đúng đắn, chúng ta phải hiểu về chính mình, chúng ta hiểu về lịch sử dân tộc mình để biết mình là ai, mình từ đâu đến, mình nên làm gì để con cháu của mình có một xã hội tốt đẹp hơn. Có người nói "im lặng là vàng" nhưng tôi lại cho rằng "im lặng là tội ác". Chúng ta cần phải lên tiếng, lên tiếng nhiều hơn nữa bởi đó là điều tiên quyết cho mọi hành động chúng ta làm nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Một ai đó đã nói "nếu xã hội không có phản biện thì xã hội đó đã chết lâm sàng". Do đó, việc cất lên tiếng nói là một nhu cầu, một trách nhiệm, một lương tâm trong mỗi con người. Chúng ta cần mổ sẽ hơn nữa về quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc chúng ta tiếp tục làm không phải là có nên nói hay không mà là nói như thế nào để cho sự giả dối, bịp bợm lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, nói như thế nào để các bên tham gia đều hiểu mình cần lắng nghe, học hỏi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Còn về lá cờ, tôi nghĩ chúng ta không nên hiểu đơn giản nó chỉ là một biểu tượng mang tính hình thức nhằm để người ta biết sự hiện diện của quốc gia nào đó. Lá cờ nó mang ý nghĩa rất thiêng liêng, nó nói lên tất cả ý chí, nguyện vọng của một dân tộc - nếu là đất nước tự do (được người dân hưởng ứng) hoặc ý chí, nguyện vọng của giai cấp thống trị - trong đất nước độc tài toàn trị (không cần biết nguyện vọng của người dân). Như chúng ta thấy tất cả các quốc gia chuyển từ độc tài sang dân chủ tự do thì lá cờ cũng thay đổi theo. Lá cờ VN hiện nay cũng như lá cờ của các nước XHCN đều mang đặc trưng là thể hiện biểu tượng của đảng cầm quyền - đó là đảng cộng sản (mặc dù tên gọi có thể khác chút ít từng quốc gia)- đó là nền đỏ, sao vàng. Lá cờ như thế thì chả đại diện cho ai cả ngoại trừ những đảng viên. Do đó, tôi cũng chẳng buồn phải treo cờ trong những dịp lễ mặc dù ông tổ trưởng tổ dân phố đến nhắc hoài. Tôi tự nhủ khi nào VN trở thành một quốc gia độc lập thật sự, một quốc gia tự do, dân chủ,lúc đó tôi sẽ treo cờ - một lá cờ mang sắc thái của dân tộc chứ không phải lá cờ mang biểu trưng cho một đảng phái nào.

   Xóa
 9. Đảng có dám đổi mới?

  Việt Nam vừa bước sang một năm mới rất mới.
  Cùng một lúc, người dân đón nhận hai cái mới: Hiến pháp mới và lời kêu gọi đổi mới.

  Hiến pháp mới đã có hiệu lực được vài ngày – không biết người dân đã cảm nhận được khác biệt gì chưa – nhưng ít nhất, họ đã nghe một thông điệp rất khác thường.
  Khác với trước đây, thông điệp năm nay nghe rồi nhưng không trôi vào dĩ vãng. Nó tạo được tiếng vang và được mang ra bàn luận.
  Tầm nhìn của nó không chỉ là một năm mà là quốc kế lâu dài của nhiều năm, thậm chí của vài thập kỷ.
  Bàn về tình hình kinh tế-xã hội là một chuyện, thông điệp còn đi sâu vào căn cơ của vấn đề. Và trên hết, đó là lời kêu gọi đổi mới.
  Kể từ khi Đảng phát động công cuộc đổi mới vào năm 1986, đã gần 30 năm mới nghe thấy lời kêu gọi đổi mới từ cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước.
  Một vấn đề hệ trọng như ‘đổi mới’ thì tôi tin rằng đây không phải là thông điệp của cá nhân người đứng đầu Chính phủ mà Thủ tướng chỉ thay mặt Đảng và chính quyền truyền đạt lại với nhân dân.
  Ba vấn đề cốt lõi
  Nội hàm của khái niệm ‘đổi mới’ này, như Thủ tướng đã trình bày, tựu chung ở ba vấn đề cốt lõi: dân chủ, pháp trị và thể chế.
  Xét tình hình Việt Nam hiện nay, tôi nghĩ ba chủ đề này đã chạm gần đến cốt lõi mọi vấn đề.
  Trước hết, nhắc đến pháp trị tôi lại nhớ đến một câu chuyện tôi vừa nghe.
  Cách nay mấy hôm, tôi có cuộc phỏng vấn với cô Tạ Minh Tú, con gái bà Đặng Thị Kim Liêng, người tự thiêu đến nay cũng gần hai năm.

  Cuộc phỏng vấn nhằm tìm hiểu thực hư về di bút tuyệt mệnh mà bà Liêng được cho là đã để lại trước khi tự thiêu mà con gái bà đến nay mới phát hiện được.
  Thư tuyệt mệnh mà cô Tú xác nhận đúng là nét chữ của mẹ tố cáo chính chính quyền đã đưa bà vào con đường chết bằng cách ‘gài bẫy, cột đủ thứ tội, vu khống để lấy nhà’.
  Theo lời kể của con gái bà thì trước khi tự thiêu, bà Liêng đang theo đuổi một vụ kiện đất đai với nhà hàng xóm. Cô kể rằng trước ngày tự thiêu bà Liêng đã ‘ngồi trên võng nhìn con chết lặng rồi khóc’.
  Dẫu rằng không thể dựa vào lời kể của cô Tú để xác định tính xác thực của câu chuyện, vả lại việc tranh chấp này tôi cũng không biết đúng sai thế nào.
  Nhưng một bà lão tự tưới xăng rồi châm lửa ngay trước cổng cơ quan công quyền thì chắc chắn phải tuyệt vọng cùng cực và uất ức đến đỉnh điểm trước chính quyền.
  Ở đây cần nhắc lại là bà Liêng cũng chính là mẹ của Tạ Phong Tần, người đang thụ án tù vì tội ‘chống Nhà nước’.
  Pháp luật trong tay
  Nếu chính quyền chỉ vì lẽ công bằng mà xử lý chuyện gì ra chuyện đó thì liệu bà Liêng có uất đến như vậy không? Đến nỗi một mạng người oan uổng để lại thảm cảnh cho một gia đình mà chính quyền cũng bị mang tiếng xấu.
  Mà đến tận bây giờ chính quyền cũng im luôn vụ kiện đất đai, theo lời cô Tú.
  Ở đây tôi có cảm giác là pháp luật được vận dụng tùy tiện, cảm tính theo ý chính quyền chứ chẳng hề có gì là ‘pháp trị’ cả!

  Có lẽ cũng cần thông cảm khi thông điệp của Thủ tướng chỉ nói đó là điều muốn đạt được. Cái muốn đạt được thì trên thực tế chưa có hoặc có ở mức độ chưa như mong muốn.
  ‘Pháp trị’ thì như thế, còn ‘thể chế’ và ‘dân chủ’ thì sao?
  Thể chế cần hoàn thiện là ‘thể chế kinh tế thị trường’ mà Thủ tướng đã nói rõ là phải ‘tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng’.
  Kinh tế thị trường phải là một cuộc chơi công bằng, nhưng liệu có công bằng không khi mà bắt đầu cuộc chơi, có người được cho giữ vai trò chủ đạo?
  Hiến pháp quy định vậy thì chính quyền có can thiệp được không để tạo ‘môi trường công bằng’?

  (Xin xem tiếp phần dưới)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng và dân chủ

   Tuy nhiên ấn tượng nhất ở đây là mục tiêu ‘dân chủ’.

   Có thể thấy Đảng có một bước đi ngoạn mục.
   ‘Dân chủ’ là một từ Đảng vốn dĩ không thích. Các cơ quan tuyên truyền của Đảng lâu nay vẫn luôn tấn công ‘dân chủ’ khiến cho khái niệm này trở thành có hàm ý xấu.
   Nay thì khác. Đảng không những ‘nắm chắc ngọn cờ dân chủ’ mà dân chủ của Đảng phải ‘ưu việt hơn tư bản’.
   Rõ ràng Đảng muốn‘dân chủ’ là giá trị của mình mà các nước tư bản chẳng những không bì được mà cũng không giành được!
   Dân chủ, theo Đảng, muốn phát huy tốt thì phải ‘tăng cường sự lãnh đạo của Đảng’.

   Tôi không rõ vì sao mà tăng cường quyền lực cho chính quyền lại có lợi cho quyền làm chủ của dân trong khi chính quyền đó không được dân bầu, không do dân giao quyền và không có cơ chế chịu trách nhiệm trước dân?
   Các mục tiêu trên được Thủ tướng đánh giá là ‘rất khó khăn’. Đúng là khó khăn thật!
   Chừng nào Đảng giải thích được tại sao có người làm chủ lại cần người lãnh đạo ông chủ thì tôi mới tin là độc đảng đem lại dân chủ.
   Chừng nào chính quyền không chỉ cải thiện thể chế thị trường, mà còn thể chế chịu trách nhiệm, thể chế phi tham nhũng… thì tôi mới tin vào khả năng chính quyền có thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề.
   Chừng nào pháp luật tự thân đứng vững không bị lợi dụng hoặc thao túng thì tôi mới tin là có Nhà nước pháp quyền.
   Chừng nào bất cứ ai, kể cả ‘một ủy viên Bộ Chính trị’, cũng phải được xét xử bằng pháp luật chứ không phải xử kín rồi tha bổng thì tôi mới tin vào pháp trị.

   Xoa dịu người dân?

   Dẫu sao thì việc chính quyền nhận thức được ý nghĩa của dân chủ, thể chế và pháp trị cũng là điều đáng hoan nghênh.
   Động cơ của việc này được cho là ‘cần động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh’ khi mà ‘động lực của những cải cách trước đây không còn đủ mạnh’.
   Xét tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam hiện nay thì tôi tin vào động cơ này. Đảng, với tư cách người cầm lái, đang thật sự muốn đổi mới để tạo chuyển biến lớn cho đất nước.

   Với lại, việc Đảng cổ súy dân chủ, pháp trị và thể chế chứng tỏ Đảng không bảo thủ mà đã lắng nghe tâm tư của dân, tuân theo xu thế của thời đại và chạy theo bước tiến của thế giới.
   Ít nhất, Đảng có thể xoa dịu phần nào những đòi hỏi của người dân. Chỉ trích Đảng về dân chủ ư? Chẳng phải Đảng ‘đang nắm chắc ngọn cờ dân chủ’ đó sao? Lên án Đảng độc quyền lãnh đạo chăng? Đảng đang ‘đảm bảo dân chủ’ đấy!
   Đảng cho thấy quyết tâm ‘đổi mới’ với việc hoàn thiện các thể chế. Nhưng cái gốc của mọi thể chế là Hiến pháp thì Đảng có quyết tâm hay không?
   Người dân thức dậy vào năm mới với những hứa hẹn là cuộc sống của họ sẽ rất khác.
   Không rõ họ có cảm nhận được khác biệt gì không, nhưng nhìn quanh vẫn là Đảng độc quyền lãnh đạo, ruộng đất của chung còn quốc doanh vẫn chủ đạo nền kinh tế.

   (Xin xem tiếp phần dưới)

   Xóa
  2. Vẫn chưa thể đổi?

   Mong Đảng từ bỏ độc quyền lãnh đạo của mình có lẽ quá viễn vông.

   Nhưng vấn đề đất đai và quốc doanh, bao năm qua rối loạn thế nào mà vẫn để được hay sao?
   Người nông dân không thể an tâm làm ăn nếu ruộng vườn nhà cửa có thể bị cưỡng chế bất cứ lúc nào. Lòng dân không yên và nông thôn tiếp tục xáo trộn.
   Đành rằng cần thu hồi đất cho an ninh-quốc phòng. Đành rằng phát triển kinh tế-xã hội là cần thiết. Đành rằng lợi ích của nhà đầu tư phải bảo đảm. Nhưng lợi ích của nông dân thì sao?

   Nhà đầu tư thì hám lợi còn chính quyền có thể bị mua chuộc bằng tiền. Rốt cuộc tiền-quyền cấu kết với nhau đè lên đầu lên cổ người dân.
   Bao năm qua vẫn diễn ra hình ảnh phản cảm là chính quyền hùa với nhà đầu tư bức bách nông dân. Vậy tại sao Hiến pháp không điều chỉnh? Nếu không đảm được đảm bảo quyền lợi tất cả các bên thì lẽ nào lại bắt người dân chịu thiệt?
   Về phía doanh nghiệp quốc doanh, tôi không thấy có cơ sở nào để giữ vai trò chủ đạo – xét cả thực tiễn lẫn lý luận.
   Về mặt thực tiễn, các doanh nghiệp nhà nước được ưu ái tạo mọi điều kiện nhưng chỉ có từ nợ tới lỗ mà nếu có lời thì hiệu quả sử dụng đồng vốn không bằng được tư nhân.
   Về mặt lý luận, doanh nghiệp nhà nước được bảo trợ nên mất hết động lực cạnh tranh. Họ không cảm thấy sức ép phải giảm nhân sự, bớt chi tiêu, cải tiến công nghệ, cập nhật quy trình và nâng cao năng lực quản lý như tư nhân.
   Quốc hội của ai?
   Chưa kể việc Nhà nước dùng các chính sách điều tiết để hỗ trợ đã bóp méo nền kinh tế thị trường mà nguyên tắc cốt lõi là tự thân vận động.
   Cho nên, ngoài việc thể hiện lý thuyết của Đảng về ‘quan hệ sản xuất công hữu’ thì tôi thấy không có lý do thuyết phục để duy trì vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước.
   Có lẽ tôi không ở tâm thế của các đại biểu Quốc hội nên không thể hiểu được những cân nhắc của các vị về lợi ích toàn cục của đất nước chăng?

   Ở điểm này thì chắc Thái Lan không bằng Việt Nam. Dù lợi ích của người nông dân họ có cục bộ và có làm tổn hại đến lợi ích chung của đất nước nhưng họ vẫn có đại diện đông đảo và mạnh mẽ tại Hạ viện.
   Còn khi Quốc hội Việt Nam ấn nút thông qua Hiến pháp với số phiếu gần tuyệt đối thì không rõ Quốc hội đó đại diện cho ai nhưng chắc chắn không có ai đại diện cho 80% dân số là nông dân vốn không hề muốn đất đai của mình bị công hữu và cũng không có ai đại diện cho số đông người đóng thuế không muốn tiền mồ hôi nước mắt của mình chảy vào những cái thùng không đáy của các doanh nghiệp nhà nước.
   Đối với chính quyền thì con số gần 98% tán thành có lẽ là cần thiết để trả lời ‘các thế lực thù địch’ chỉ trích việc lập hiến của Đảng.
   Tuy nhiên, đây có thật sự là thắng lợi của Quốc hội?
   Nó cho thấy đại đa số người dân Việt Nam không được đại diện trong Quốc hội. Nó cũng cho thấy Đảng không sòng phẳng với dân khi tận dụng vị thế cầm quyền để soạn ra bản Hiến pháp có lợi cho mình.

   (Xin xem tiếp phần dưới)

   Xóa
  3. 'Thêm ria cho mèo'

   Tương tự, con số ‘hoành tráng’ hàng chục triệu người dân góp ý cho Hiến pháp không hề cho thấy lòng dân tin Hiến pháp mà chỉ đơn thuần là tô vẽ cho cho nền dân chủ của Đảng.

   Đào đâu ra mấy chục triệu người dân không những có hiểu biết sâu sắc về chính trị, pháp luật mà còn dành thời gian đáng kể trong thời buổi cơm áo gạo tiền hiện nay để nghiên cứu dự thảo Hiến pháp?

   Rõ ràng, tinh thần đổi mới quyết liệt mà Thủ tướng đề xướng không hề thấy trong suốt thời gian sửa đổi Hiến pháp. Thay đổi có chăng là vẽ thêm ria cho mèo mà thôi.

   Chẳng hạn như thêm vào câu ‘Đảng chịu trách nhiệm trước dân’ nhưng không hề nói là chịu trách nhiệm thế nào? Có mất quyền khi phạm sai lầm không?

   Chẳng hạn nói Chủ tịch nước là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang vậy còn Bí thư Quân ủy Trung ương thì sao?

   Chẳng hạn như viết hoa chữ ‘Nhân dân’. Nghe giống như phần thưởng an ủi cho dân vậy!
   Hiến pháp một khi đã ra đời thì sức sống ít nhất cũng cả chục năm.
   Trong khoảng thời gian từ nay đến chục năm tới, Việt Nam khó lòng có thay đổi gì lớn lao.

   Trong bối cảnh thế giới phát triển như vũ bão hiện nay. Cả chục năm nữa mà những vấn đề nhức nhối vẫn y nguyên thì đất nước sẽ còn tụt hậu đến chừng nào?

   Chừng nào Đảng thay đổi?

   Đảng nói sửa Hiến pháp ở những vấn đề thực tế đã tỏ tường, nhưng vấn đề ‘đã tỏ tường’ đấy thật ra rất chậm so với sự vận động của cuộc sống.
   Bản thân Đảng ngày xưa nói ‘chủ nghĩa xã hội bách chiến bách thắng’ nhưng nay chỉ còn yêu cầu ‘tôn trọng sự khác biệt’.

   Đảng đang đối phó với sự tự diễn biến trong lòng Đảng mà đã là diễn biến tự nhiên thì sức người không thể nào đỡ nổi.

   Đảng đang liên tục yêu cầu quân đội và công an trung thành tuyệt đối. Chứng tỏ Đảng cũng đang bất an với quyền lực của mình.

   Các Đảng cộng sản một thời trên thế giới hoặc là đã giải tán, hoặc là đã thay tên, đổi cờ, hoặc đã từ bỏ chuyên chính vô sản và chấp nhận đấu tranh nghị trường.
   Tôi đã chứng kiến những người lớn lên trong lòng Đảng ở Hà Nội giờ chỉ quan tâm chuyện làm ăn. Tôi đã nghe trên khắp đường phố Sài Gòn phát ra những bản nhạc vàng từ mấy chục năm trước từ loa của những người bán đĩa dạo.
   Sách kể rằng ngày xưa trước họa xâm lăng của người Pháp, quần thần Tự Đức vẫn chủ trương Thánh Khổng: ‘lấy đạo quân tử chống kẻ tiểu nhân’. Kết cục thế nào ai cũng rõ.
   Trong khi đó, vào lúc này có kẻ như hùm như hổ đang lăm le múa vuốt nhe nanh.
   Đảng cũng có kinh nghiệm gần 30 năm trước. Trước sự tồn vong Đảng đã vượt qua những trở lực nội tại rất lớn để ‘đổi mới’ và từ bỏ kinh tế tập trung bao cấp.
   Chính công cuộc đổi mới đó đã cứu Đảng chứ không phải như Đảng nói là Đảng đã cứu dân.
   Thực tế cũng cho thấy nếu người cầm quyền thức thời biết lấy lợi ích quốc gia làm trọng thì sử sách và nhân dân sẽ ghi nhận – như những nhà lãnh đạo quân sự Miến Điện hiện giờ.

   Nguyễn Lễ
   BBC News

   Xóa
  4. Lịch sử đã chứng minh, quy luật vận động, phát triển của nước ta là dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng, nhân dân rất kiên cường và đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định nhân dân ta sẽ giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu

   Xóa
 10. bởi: Người về từ cõi chết


  Người ta nói "đi đêm riết rồi cũng gặp ma "thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Dũng " nghe hay thì thật là hay ,nhưng mà ngậm đắng nuốc cay thế nàỏ",Bỡi cọng sản từ trưóc tới giờ cứ ưa noí một đường làm một nẻo, nói vậy mà không phải vậy .như anh hàng xóm cứ đùa với bà con làng xóm là cháy nhà nhưng nhà chưa cháy nhiều lần làm người ta đâm ghét . Thế hôm nay cháy thật mà ch?a ai cứu cái hay là ở chỗ nầy ông tiếnsĩ Nguyễn quang A mách nước một chút xiếu đó là nhốm xã hội dân sự hãy mau tiến lên bắt thủ tướng Dũng mau thi hành điều ông nói đó cũng là cách giúp đảng cọng sản Việt Nam một cơ hội một lối thoát trên con đường tự cứu của ho .Nói gì thì nói chẳng ai cỡi voi cợi ngựa di trên quê hương việt Nam nầy mãi được đâu ? thời thế đã đến ( Thiên thời ,Địa lợi ,Nhân hoà ) có trong tay mà cọng sản Việt Nam không làm được không tự cứu mình thì chỉ có còn chết . Bỡi vì "Mã đề ,Dương cước anh hùng tận "

  Trả lờiXóa
 11. bởi: Van Nguyen từ: Saigon-VN


  csvn bịp dân VN để nắm chánh quyền,sau đó bắt dân VN làm nô lệ cho chúng.Tụi tàu khựa cũng vậy.Dân tộc VN phải đúng dậy mà đi,để dành lại Nhân Quyền,Tự Do,Công Bằng. Đứng dạy mà đi như dânThailand,Campuchia,...Freedom is not free.

  Trả lờiXóa
 12. bởi: Văn Hóa Magazine -


  Lời tòa soạn: Đầu năm dương lịch 01/1/2014, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CSVN đọc bản “thông điệp” gởi đến quốc dân dài 3,781 chữ. Trong bản thông điệp này, ông nhấn mạnh đến từ “đổi mới” và “dân chủ”.
  Nhiều người tỏ ra mừng rỡ và dấy lên niềm hy vọng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ là một Gorbachev của Việt Nam, và tương lai ông sẽ là Tổng bí thư hay Tổng thống theo thể chế Đại nghị Xã hội Chủ nghĩa! Nhiều người tỏ ra lạc quan “phấn khởi an tâm” về hai chữ “đổi mới và dân chủ”
  Nhưng theo giới quan sát hải ngoại cho rằng nhiều người vẫn chưa hiểu cách dùng từ cũng như ý và nghĩa của người cộng sản. Hiểu theo “tư duy” của người quốc gia không có nghĩa là hiểu cộng sản. Nhiều người cho rằng đem vấn đề dân chủ gắn liền với sự tồn tại của đảng cộng sản đồng nghĩa với sự “hoàn thiện thể chế” nó lại là một vấn đề mới cần phải bàn cãi cho một “thể chế” mới ở Việt Nam.
  Đặc biệt xin lưu ý, trong suốt bản thông điệp, ông Thủ tướng nước CHXHCNVN không nói, không nhắc, không nhấn mạnh “quyết liệt” một chữ nào về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông.
  Để rộng đường dư luận, Văn Hóa Magazine xin trích nguyên văn bản thông điệp từ báo Dân Trí phổ biến.

  Trả lờiXóa
 13. bởi: Hoang Sa từ: Berlin  -Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa Phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời Trung cổ . Một bộ máy võ trang tập trung các quyền hành lớn trong tay; không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam"
  _Nhưng, thực sự, tổ chức nầy có phải là một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không?
  _Từ lâu lắm rồi, cái gọi là đảng Cộng Sản không còn giống như
  trước đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến chất để trở thành một cái gì khác hẳn. Tức nó không phải cộng sản, không mang nội dung mác-lê, không chủ trương giai cấp đấu tranh để tiến lên xã hội công bằng, người không bốc lột người, như kinh điển mác-lê dạy người cộng sản.
  _Vậy đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là cái gì?
  Chỉ là một tập hợp những người đầy tham vọng và quyền lực.
  Họ không khác gì một tổ chức mafia khai thác thị trường đất nước một thứ giặc cướp đối với nhân dân.

  Trả lờiXóa
 14. bởi: Nói thẳng  Thông điệp của thủ tướng là mưu đồ mị dân. Nói dân chủ, mở rộng dân chủ nhưng chỉ thấy đàn áp và bát bớ , sách nhiễu những nhà đấu tranh cho dân chủ nhiều hơn. Xin tt Dũng có hành động cụ thể hơn là thả tù chính trị và cho tự do biểu tình ôn Hoà. Cho tự do làm báo, cho tự do phê phán chính phủ. Thành lập chính quyền tam lập phân biệt rõ ràng. Cho tự do lập thêm Đảng mới. Quân đội, công an không là công cụ của Đảng CS nữa..... Thì lúc đó dân mới tin tt Dũng.

  Trả lờiXóa
 15. bởi: N.Thiệt từ: USA  Tôi góp ý kiến bằng cách nêu ra đây những nhân vật nỗi danh trên thế giới khẳng định về C/S. Tôi chỉ xin ghi ra đây tượng trưng 01 nhân vật nỗi danh mà thôi.
  Tổng bí thư đảng C/S Liên Sô Mr-Mikhail Gorbachev " Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng C/S, ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : "Đảng C/S chỉ biết tuyên truyền và dối trá!"

  Trả lờiXóa
 16. bởi: y ta từ: u m(toi)


  Người ta sinh ra là để sống, chứ không phải để chuẩn bị để sống. Cớ làm sao ông cứ bắt 87 triệu con người phải dài cổ hoài bởi những lời lố bịch, nhảm nhí ( vì nó không bao giờ đi đôi với việc làm ) của cái nhà nước "xếp hàng cả ngày"
  "Tắt đài" đi đượcrồi ông thủ tướng đại bịp ạ. Không nhất thì ông cũng giàu thứ nhì DNA rồi. Tham thì thâm đấy!

  Trả lờiXóa
 17. bởi: DiễmChi


  Hiến pháp 2013 được coi là tụt hậu vậy mà vẫn thông qua và đã có hiệu lực bắt đầu từ năm 2014 .

  Thế mà bây giờ lại có thông điệp đầu năm của ông Thủ Tướng nghe có vẻ hết sức phấn khởi , đặc biệt là câu : đổi mới thể chế .
  Vậy thì đổi mới thể chế hay kiên định điều 4 hiến pháp ? Ôi, đúng là THẦY BỊP!

  Trả lờiXóa
 18. bởi: Thônh điệp dân chủ hp vn từ: hp


  Thônh điệp dân chủ, Canh tranh là động lực của sự phát triển. Hãy nhìn vào các nước phát triển. Đơn giản nhất nhìn cs Bắc Hàn và Nam Hàn dân chủ, vn đi làm thuê cho bên nào là biết.

  Tất cả những gì Cộng sản nói họ đều làm ngược lại hết .

  Trả lờiXóa
 19. bởi: TBT trọng lú từ Ba Đình


  Những người CS đều nói giống nhau như "robot cà lăm", cuội triền miên trong tăm tối, và cả cuộc đời dối trá (điển hình gần đây nhất là Dương Trung Quốc: họ Việt nam là: Dương mà tên tàu khựa là: Trung Quốc, qua bài viết u mê về cố TT Diệm trên BBC 11/07/13 ) .. Thế giới khó quên lời TTK đảng cs LBSV Gobachev, TT Nga Yeltsin, và nữ TT Đức bà Merkel...là cựu cao cấp CS : " CS chỉ có bịp, lừa gạ̣t để bảo vệ mục tiêu: độc quyền cai trị và chiếm hữu đất đai.. "... Cựu TT VNCH : “ Đừng nghe những gì CS nói hãy nhìn những gì CS làm.”. Ông Moshe Dayan, Israel: “ Hẫy để CS thắng trước, cho người dân sống với CS là họ sẽ thấy bộ mặt thật lưà bịp ”.

  Trả lờiXóa
 20. bởi: Hau sinh Kha Uy từ: Germany


  Với bản chất xảo trá loc lừa của ba Dũng ai tin thì chỉ có nước bán lúa giống mà ăn. Vụ Đoàn văn Vươn, xử đúng người đúng tội..Đỗ hửu Ca chỉ huy vụ tấn công chỉ vài tháng sau là tăng hàm tướng do Nguyễn tấn Dũng, một bằng chứng sự lọc lừa dư luận của Nguyễn tấn Dũng. Do đó ai tin đồng chí X thì thuộc loại ăn cám xú!

  Trả lờiXóa
 21. bởi: Vô danh


  Một tháng, hai tháng... sẽ thấy hiệu quả của lời ông thủ tướng.

  Quả là sống lâu với cs mà vẫn chưa hiểu hết bản chất người cs. Đâu cần đợi lâu thế! Ngài mới chúc tết mồng một xong, cả đám dân oan đã vào bót được 'lì vì' và ăn bánh tét đầu năm liền.

  Phát huy dân chủ toàn dân phải hiểu là dân chủ của phe ta, tự do phải hiểu là tự do trong khuôn khổ xhcn ... Nói mãi khổ lắm!

  Hãy nhìn, đừng nghe. Lời ông Thiệu sẽ luôn sống mãi trong lòng nhân dân vn.

  Trả lờiXóa
 22. bởi: Dân Việt


  Tại sao nói mà không làm ? - Là vì Dũng là tay của đảng Cs .Cs du nhập của nga,tàu ,không phải của dân tộc VN.-Chính phủ là đảng Cs đang lệ thuộc nga ,tàu nên không làm được Dân Chủ.

  Trả lờiXóa
 23. bởi: Vô danh từ: Hiếu


  Con gái Thủ hỏi: "Ba à, ai viết cho Ba bài diễn văn Dân chủ hay quá? Từ ngày ba làm Thủ đến nay vì có dân chủ nên con nắm tài chánh, chồng con ôm thêm sô Mcdonald, dân khắp miền đất nước mới được quyền lăn lóc vì mất đất, ruộng hết vào tay ông này rồi đến bà nọ. Thật là Dũng chủ hả ba? Nước Việt ngày càng GẦY làm con thèm muốn chết luôn. Ủa mà sao con chưa hề thấy ngọn cờ DÂN CHỦ ở đâu vậy ba? có phải ở tận miệt U minh Thượng hay Hạ vậy? chứ con đi nước ngoài không hề thấy mà chỉ thấy ba nói thôi.....

  Trả lờiXóa
 24. bởi: Hiep từ: Duc quoc


  Nhân dân VN đang hiểu ra Tổ quốc VN đang đi lùi nhờ sự dẫn dắt thú vị của đảng ta trăm mưu ngàn kế lừa bịp dân tộc bấy lâu nay và nhân dịp đầu năm 2014 đảng ta lại một lần nữa chỉ thị cho "thủ" Dũng lập lại màn hình phim hoạt hoạ nói láo lừa bịp!
  Để xì hơi bóng bóng muốn vỡ tung trong lòng dân. Phương pháp này cộng sản VN thường áp dụng có hiệu quả! Để có thì giờ vơ vét cho sạch. Nhân dân VN hãy lé mắt liếc sang nước bạn Campuchia thấy ngay nhân dân họ có các công đoàn đang xuống đường biểu tình và đã đổ máu để đòi các quyền căn bản cho cuộc sống của họ, không lâu nữa họ đạt được dân chủ dân giầu nước manh!
  Việt nam thì sao?!
  Đảng cộng sản đại diện cho ai?!
  Cho tập đoàn Ô mã nhi đang sâm lăng nước Việt hay cho các nhóm lợi ích tham nhũng đục khoét hết tài nguyên của quê hương?
  Bao lâu mà độc đảng cs còn thì quê hương VN không có tự do dân chủ nhân quyền.
  Đã độc đảng thì không có cạnh tranh lành mạnh, bởi chỉ có búa liềm là bổ chém và không có đối phương.
  Tóm lại, nhân dân Việt nam nên hiểu ngược lại tất cả những gì đảng cộng sản trình bày!!!!! Đó là kinh nghiêm ba đời của gia đình tôi.
  Nếu đảng cs nói: " Ngày mai sẽ có dân chủ siêu việt. " Có nghĩa là ngày mai sẽ có bắt bớ tống giam trù dập đổ máu! Mô phật! Ác lai ác báo......

  Trả lờiXóa
 25. bởi: hoang ngan từ: hà noi


  Thông điệp của ông dũng là cách lừa đảo chính trị không hơn không kém

  Trả lờiXóa
 26. bởi: Vô danh


  Người VN nên xung phong đăng ký lên sống tren Sao Hỏa (không trở về), sống trên đó con người còn được tôn trọng hơn dưới tà quyền này. Nô En qua mấy tuần rồi đồng chí X chưa biết hay sao còn kể truyện cổ tích cho người dân nghe dậy ta

  Trả lờiXóa
 27. bởi: Nguyễn Trường Sơn từ: Việt Nam


  Một quốc gia muốn có nền dân chủ, thì phải có những điền kiện cơ bản như sau
  - Độc lập, chủ quyền quốc gia được tôn trọng
  - Tri thức của xã hội, nâng lên không ngừng
  - Có sự đa nguyên về kinh tế
  - Có sự đa nguyên về chính trị
  - Quyền con người được tôn trọng theo các chuẩn mực mà thế giới công nhân, và bảo vệ
  - Không phân biệt tôn giáo

  Trả lờiXóa
 28. bởi: Người Sài Gòn


  Bất kỳ một thông điệp nào từ CPVN mà vẫn còn dùng cụm từ "xã hội chủ nghĩa", "đảng ta", "đạo đức HCM"... thì đừng bao giờ tin vì những lời hứa hẹn tiếp theo đó không bao giờ thành sự thật. Đảng này nói dóc và mị dân quen rồi từ mấy chục năm nay nên họ nói thì cứ nói, còn dân mình thấy điều gì mà CP chủ trương tầm bậy, gây thiệt hại thì đồng lòng chối bỏ mà thôi. Luật pháp VN là rừng luật nên thành luật rừng, do đó tự người dân hãy đoàn kết lại mà tìm cách sống còn thế thôi. Chẳng còn tin gì được vào cái thể chế cộng sản này.

  Trả lờiXóa
 29. bởi: Anh La Ai ?? từ: USA


  Người Mỹ nói hay và làm tốt, Ngườii Nhật không nói mà làm, VN to mồm nhưng nói một đàng làm một nẻo ...!!!

  Trả lờiXóa
 30. bởi: chú Sam từ: USA


  Ngày 9/4/2010, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng khuyên Miến Điện “tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó sớm tập trung ổn định để phát triển đất nước…”. Miến đã theo lời khuyên cuả thủ tướng và cho đến nay đã thả hết tù chính trị, trong khi đó người khuyên thăng cấp hàng loạt tướng công an có công đàn áp dân; các nhà dân chủ, bloggers bị đánh đập tàn nhẫn, khủng bố tinh thần và lãnh những bản án nặng nề, VN vẫn theo chủ nghiã độc đảng. Ba năm sau "lời khuyên" nhân quyền tại Việt Nam càng tồi tệ thêm và bị thế giới văn minh lên án kịch liệt. Trong bài diễn văn đầu năm nay da mặt cuả thủ tướng càng ngày càng dày thêm.

  Trả lờiXóa
 31. bởi: Tiêu Cà Mau


  Đầu năm chớ có hiểu Lầm ý cuả TT Nguyễn Tấn Dũng !
  TT Nguyễn Tấn Dũng nói nếu tôi không chống được tham nhũng đứng vững thì tôi xin từ chức , chớ không phải là chống phá tham nhũng thì lấy ai làm việc cho TT.
  TT nói “Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ " nhớ ưu việt hơn về dân chủ ? " Và đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ”. Nắm chắc ngọn cờ dân chủ là xiếc chặc túm gọn không thể để cho nó phát triển nên Việt Dzũng đấu tranh dân chủ mới bị kết án tử hình khiếm diện đó là thông điệp cuả TT đầu năm 2014 có ai dám thử không ?

  Trả lờiXóa
 32. bởi: Lê Dân


  Vẫn cái bánh "dân làm chủ dất nước" đảng treo lủng lẳng trên đầu người dân suốt 80 năn nay. Ông hồ chí minh,đồng,duẫn,chinh nhai đi,nhai lại không biết bao nhiêu ngàn lần. Nay tưởng thú 3D lại ói ra một lần nữa vào ngày đầu năm mới,có lẽ đây là miếng mồi được đảng gọt dũa bôi trơn cho người dân bắt mắt,vì đảng đã nhận ra sự quay lưng,chán chường cái trò mị dân của đảng.Họ chỉ muốn xóa bàn làm lại,xây dựng một xã hội văn minh,dân chủ,nhân quyền công bằng,chứ chẳng cần phải làm chủ kiểu cộng sản ban cho như ăn cá rô gỗ!

  Trả lờiXóa
 33. Lãnh đạo CSVN bắt đầu chạy nước rút quyền lực?


  Đang diễn ra một cuộc 'chạy đua nước rút' giành quyền lực hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2016, thể hiện qua bản thông điệp chính trị đầu năm của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng, theo một nhà phân tích từ trong nước.

  Tiến sỹ Phạm Chí Dũng nói với BBC hôm thứ Năm, 02/1/2013:

  "Dường như theo cảm nhận của tôi, từ đầu năm 2014 trở đi bắt đầu một cuộc chạy đua nước rút, chuẩn bị cho Đại hội 12 của Đảng Cộng sản năm 2016, và đó là cuộc chạy đua của không chỉ một người, mà là một số người.

  "Và mỗi người đều có chính kiến, quan điểm, phương pháp, con đường riêng của mình. Thành thử là có một sự độc lập tương đối, không nhất thiết bất kỳ vấn đề gì cũng phải đưa ra bàn trong tập thể, mặc dù thông điệp nêu ra, cơ sở của thông điệp là Nghị quyết Đảng."

  Dấu hiệu cải cách'

  Vẫn theo nhà quan sát này, đã xuất hiện một số chỉ dấu qua thông điệp của Thủ tướng Việt Nam cho thấy Việt Nam sẽ nới rộng một số quyền của công dân và nhân quyền trong bối cảnh tiếp tục đàm phán để có thể gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm 2014.

  Những cải cách này có thể trải rộng từ 'xóa độc quyền' ở khu vực kinh tế nhà nước, làm cho Việt Nam tiến gần hơn tới một 'nền kinh tế thị trường' đích thực, cho tới ban hành một số đạo luật cho phép 'lập hội, biểu tình' v.v...

  "Thông điệp này ghi nhận ít nhất về một số khái niệm mới trong đó có những cụm từ về dân chủ, và có liên quan một số vấn đề cụ thể mà trong thời gian vừa rồi đã có dư luận nhưng chưa thành hình.

  "Chẳng hạn sẽ cho ban hành các luật về lập hội, luật về biểu tình và đồng thời cũng xác định một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với cải cách kinh tế đó là vấn đề xóa độc quyền, ở đây không chỉ bàn về vấn đề giảm độc quyền mà cần thiết phải xóa độc quyền."

  Tuy nhiên nhà phân tích lưu ý về việc giám sát quá trình nói và làm với những cam kết mà người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mới đưa ra, kèm với cảnh báo đối với Thủ tướng và cộng sự:

  "Nếu Thủ tướng và Chính phủ không thể chỉ đạo sát sườn, giải quyết được những vấn đề quyền con người của người dân, thì thông điệp của ông sẽ trở thành vô nghĩa và mục đích tạo ra sự ảnh hưởng đối với dân chúng trong các tầng lớp trí thức của ông sẽ không đạt được trong những tháng năm tới," Tiến sỹ Phạm Chí Dũng nói.

  Trả lờiXóa
 34. bởi: Vô danh


  Thông điệp đầu năm của ông Nguyễn Tấn Dũng,có câu: “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại.”

  Câu nói rất chuẩn, rất chính xác, không có gì cần phải bàn cãi! Nhưng, liệu nội hàm của câu nói nầy có nên hiểu theo cách thông thường như dư luận trong thể chế tự do (?) hay phải hiểu đúng theo truyền thống mà người cộng sản vẫn xử dụng (?)

  Thí dụ, chỉ cần thêm vào mấy chữ lờ mờ “theo định hướng CNXH” thì câu trích dẫn trên sẽ là:

  “Dân chủ (theo định hướng CNXH) và Nhà nước pháp quyền (theo định huớng CNXH) là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại (theo định hướng CNXH)”

  Nếu đúng như thế thì mọi việc đều khác và trái ngược hoàn toàn!

  Vì, lịch sử đã chứng minh giữa lời nói với việc làm của đảng CSVN chẳng những không đi đôi mà thường là đi ngược!

  Chỉ vài dẫn chứng đơn sơ:

  Khởi đầu “cách mạng” là chủ trương giành lại đất từ địa chủ (thời phong kiến) cho nông dân thì sau đó nổ ra vụ đấu tố giết hàng trăm ngàn người vô tội trong Cải cách Ruộng đất năm 1956 và mãi cho đến bây giờ, ngay thời điểm nầy, lại có thêm “lực lượng dân oan đi khiếu kiện đòi đất” ròng rã từ năm nầy qua năm khác mà không ai giải quyết!

  “Chính sách 10 ngày tập trung cải tạo” dành cho quân cán chính VNCH sau 1975 là “khoan hồng nhân đạo” trong các trại cải tạo từ Nam ra Bắc đến hàng chục năm! Bị đày ải, chết trong tù ngục, chết ở rừng sâu, chết đói, chết lạnh!

  “Hòa hợp hòa giải dân tộc” là ca ngợi biến cố Mậu Thân, cô lập nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, đập bia tưởng niệm người vượt biên từ Indonesia, Malaysia. Tổ chức kỷ niệm 30/4 “hoành tráng” ngày mà ông Võ Văn Kiệt nói là “có triệu người vui cũng có triệu người buồn”!

  Câu chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” kể từ ngày cướp được chính quyền trong thực tế là:

  - Về “Độc lập”: Đảng CSVN tự đặt đất nước VN lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng, từ công ước Phạm Văn Đồng về 2 đảo Hoàng-Trường Sa, rồi Hội nghị Thành Đô 1989, đến Hiệp ước về biên giới trên đất đã ký kết từ cuối năm 1999 cho đến nay mà vẫn chưa dám công bố! Và VN đang phải tâm niệm khẩu hiệu 4 Tốt và 16 Chữ “vàng” !

  - Về “Tự do”: Tất cả truyền thông trong nước chỉ có một Tổng biên tập! Đàn áp người yêu nước biểu tình đả đảo Tàu cộng xâm lược! Công an xách nhiễu người mà họ chỉ mới nghi ngờ bằng mọi thủ đoạn từ mắm tôm, sơn, nhớt… quăng vô nhà cho đến khủng bố tinh thần, áp lực chủ nhà đuổi không cho ở trọ, bắt chủ hãng xưởng đuổi việc để nạn nhân hết đường sinh sống! Mọi quyền căn bản của con người đều bị tước bỏ và đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ của công an!

  - Về “Hạnh phúc”: Đánh gục ngay nền kinh tế phồn thịnh miền Nam bằng đủ mọi hình thức, từ đánh “Tư sản mại bản”, đổi tiền, bắt vô Hợp Tác xã đến đày đi Kinh tế mới để thay vào đó bằng tầng lớp đảng viên, cán bộ, tư bản Đỏ! I

  Bản Thông điệp đầu năm 2014 ra đời trong bối cảnh có nhiều tuyên bố nổi bật của cấp lãnh đạo như:

  Ông Nguyễn Phú Trọng, vẫn tôn sùng lý thuyết Mác-Lê và Tư tưởng Hồ cho dù cả thế giới đã quăng họ vào đống rác của lịch sử nhưng với ông Tổng Bí thư thì mọi ý kiến trái chiều đều là “thoái hóa tư tưởng chớ gì nữa?” hay cho dẫu “đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”!

  Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội thì nói: “Không tham nhũng lấy tiền đâu chạy chức”!

  Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao, người đặc trách về người Việt hải ngoại, xuất hiện trong một video clip nhận xét về vụ người Việt hải ngoại tham dự biểu tình trước Tòa Bạch ốc phản đối ông Trương Tấn Sang, là “để thêm thu nhập”!

  Còn cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng trong diễn văn khi nhận chức nhiệm kỳ đầu, là sẽ ưu tiên diệt tham nhũng nhưng hiện tại từ thượng tầng kiến trúc đến tận làng xã đèo heo hút gió tham nhũng đang hoành hành dữ dội hơn bao giờ hết! Điều mà Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan xác nhận: “Ăn của dân không từ một cái gì”! Ông cũng tâm tình: “Từ ngày nhậm chức đến nay tôi có kỷ luật ai đâu?”!

  Thông điệp đầu năm 2014 nói lên điều gì? Chờ xem !!!

  Trả lờiXóa
 35. bởi: Michael Vu từ: USA


  Có lẽ chúng ta phải chờ đến đại hội đảng năm 2016,mới biết thực ,hư những ý tưởng dân chủ ,gọi là mới mẻ trong thông điệp đầu năm của T/T Dũng có được đại hội chia sẻ hay không?. Gọi là mới,vì từ trước đến nay,trong các thông điệp của các lãnh đạo CS đọc trong năm mới,hay lễ lạc thường lờ đi từ ngữ Dân Chủ.Có 2 lý do ,khiến lãnh đạo CS muốn lờ:
  Một,từ nhạy cảm,vùng cấm.Để đánh lạc nhận thức của đối phương,rằng ta( đảng) không hề nao núng trước áp lực của dân chủ.Hai,chủ quan và cả chủ bại trong tư duy 'ý thức tưởng mới",nhưng cũ mèm, cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩ ưu việt dân chủ,mà Bà Doan, Phó Chủ Tịch tự hào gấp 100 lần Dân Chủ Tây Phương,chỉ là cách nói lấy được,chứ thật ra bà Doan biết gì về nền Dân Chủ Tây Phương mà khoác lác. Chừng như đến cuối thế kỷ thiên đường XHCN cũng chưa xong,thì trông gì dân chủ nở hoa trong thông điệp đầu năm mới của T/T Dũng, như các trang mạng bàn tán, làm "cơn sốt dân chủ giả hiệu" tưởng như thiệt.

  Trả lờiXóa
 36. bởi: Thanh Nguyen từ: Australia


  Nơi đâu không có nhân quyền thì ở đó mới bàn về nhân quyền, nơi nào đói nghèo thì mới ở đó mới bàn đến sao cho có miếng ăn, áo mặc. Đầu năm, thủ tướng đứng đầu chính phủ mở hàm mắc quai, Việt Nam không có nhân quyền vì vậy năm nay mới cỡi mở nhân quyền cho đất nước. Vậy xưa nay nói với thế giới Việt Nam có nhân quyền tự do tôn giáo báo chí ngôn luận...???
  Đúng là dấu đầu lòi đuôi, chứng tỏ cả bộ chính trị đã lú rồi.
  Tự do của Việt Nam xưa này như một câu chuyện mầm non như sau: xưa có một gia đình nọ có 100 con, 50 trai 50 gái. Vì con đông nên cha mẹ phải hạn chế ăn uống trong nhà, nhưng lúc nào cũng tỏ ra với con cái rằng cha mẹ luôn lo lắng, yêu quý và tôn trọng các con. Vì vậy trong nhà cha mẹ để một lọ kẹo bánh, một lọ nước ngọt và nói với các con rằng: "Các con có quyền tự do ăn uống với thức ăn trong gia đình mình, nhưng phải có quy luật của gia đình mình, như thế gia đình mình mới sống tốt sống khỏe sống văn minh theo lời đảng dạy. Quy luật khi nào cha mẹ mở nắp lọ kẹo bánh, lọ nước thì mới được tha hồ ăn uống. Các con reo hò vui mừng hoan hô và rao khắp làng xóm. Nhưng qua cả mấy chục cái Tết đã qua, mấy đứa con vừa thèm vừa khát vì cả đời cha mẹ tụi nó có mở nắp ra đâu mà thưởng thức. Đấy tự do của Viêt Nam là chỗ đó, tự do trong quy luật.

  Trả lờiXóa
 37. bởi: Chú Cuội Việt Cộng


  Đầu năm ăn bánh vẽ cuối năm húp cháo lừa !!!

  Trả lờiXóa
 38. bởi: Việt Cộng


  Hẳn nhiều người còn nhớ: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” Đó là nguyên văn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 27 tháng 6 năm 2006. Gần 8 năm rồi, điều đó xảy ra chưa?.

  Trả lờiXóa
 39. bởi: Lan Hương từ: TP. Hà Nội


  Qua " thông điệp " đầu năm 2014 Thủ Tướng Dũng đã khẳng định hùng hồn rằng ông không hề mắc bệnh " câm điếc bẩm sinh " chí ít là nếu bị câm điếc thì hiện nay ông đã phục hồi hoàn toàn nhờ phép mầu y học. Tuy nhiên ông vẫn chưa test thị lực để biết mình cận, viễn hay lọan thị. Thật đáng tiếc, ý chí và nhãn quan chính trị " sáng suột " của ông lại nằm trong một cơ thể bại liệt đã hoại tử từ lâu, khiến ông không thể hành động theo tuyên ngôn...gây sốc. Điều mà một người " thiểu năng " cũng biết

  Trả lờiXóa
 40. bởi: Người góp ý từ: Việt Nam


  Thực ra hiện nay chỉ có những kẻ ngây thơ mới tin những gì cấp lãnh đạo VN phát biểu hay đọc trong các dịp lễ hay hội nghị.

  Câu nói của ông Thiệu có thể coi là câu kinh nhật tụng cho tất cả con dân VN và có thể coi như 1 chân lý : “Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm !”.

  Nay nhờ sự bùng nổ thông tin nên ĐCSVN không còn lừa dối được nhân dân như cách đây vài chục năm được nữa ,để bảo vệ chế độ phải dùng công an trị và quân đội phải phục vụ đảng trước tiên . Chính nhân dân trong nước và những đảng viên còn chút tâm huyết với dân tộc mới có khả năng đưa đất nước đến tự do dân chủ , phú cường những tác nhân bên ngoài chỉ hỗ trợ chớ không thể nào đóng vai trò quyết định sự đi lên của đất nước.Sở dĩ CNXH có đất sống trên đất nước VN do sự lừa dối ,bưng bít thông tin .

  VN không được may mắn như các nước thuộc địa trên thế giới do chính bản thân nhân dân sợ hãi trước sự khủng bố và giết chóc của ĐCSVN, nhưng nay ánh sáng le lói ở cuối đường hầm do sự phản tỉnh của những đảng viên cộng sản được sự hỗ trợ của nhân dân, cộngvới bùng nổ thông tin .Nếu cuộc cách mạng VN diễn ra như ở các nước Đông Âu thì may mắn cho dân tộc VN vì người anh em phương Bắc đang đóng vai trò” ngư ông đắc lợi” hay ” tọa sơn hổ đấu ” , nước mất sẽ diễn ra nhanh chóng nếu không sáng suốt, do vậy quân đội phải tách khỏi đảng, giữ vững tay súng ” trung với nước ,hiếu với dân “. Chứ tuyệt đối đừng trung với đảng, làm tay sai cho chúng bắn giết đồng bào ruột thịt.

  Trả lờiXóa
 41. bởi: Ông Chín Đờn Cò từ: Cần Thơ


  Có nói hay cở nào hay là cảm động cở nào thì cũng là "Những gì cộng sản nói" mà thôi...Những lời lẻ của người "mộng du" cho nên sau khi nói rồi hỏi lại thì chẳng nhớ và chẳng biết đã nó gì..

  Trả lờiXóa
 42. bởi: Andy Nguyen từ: USA


  Đầu năm đầu tháng, thủ tướng uống vài ly, xỉn rồi cao hứng phát biểu vài câu cho vui vậy thôi. :).

  Trả lờiXóa
 43. bởi: Quang Tran từ: Canada

  Cung chi la tro lua bip thoi
  Dung nghe nhung gi Cong san noi
  Roi day cac ban se thay ro thoi
  Mot tro he nua >>

  Trả lờiXóa
 44. bởi: Vô danh


  Mổi năm đến mùa mưa con cóc thò mõm khỏi hang kêu uệch uệch báo mưa như thường lệ vậy mà có chi đâu mà théc méc ?

  Trả lờiXóa
 45. bởi: VC


  Nghe VC nói chuyện "dân chủ" thì phải hiểu là "dân làm chủ, đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý". Ở đây đảng và nhà nước tuy 2 nhưng là 1, bởi vì nhà nước từ chủ tịch nước xuống tới bí thư xã đều là... đảng viên đảng ta.
  Một ví dụ điển hình như ông Đoàn văn Vươn làm chủ đất vườn nhưng nhà nước quản lý, khi nào các quan cần thì lấy lại. Lấy lại bằng mồm không được thì đã có quân đội, công an "trung với đảng" tới cưỡng chế. Kết quả ông Đoàn văn Vươn vừa không giữ được đất nhưng còn mất hết công, hết của và đi ở tù vì tội "chống người thi hành công vụ".

  VC mà...tin gì nổi!!

  Trả lờiXóa
 46. bởi: Bà Già Trầu


  Cái hài mà Thủ tướng đang diễn nhàm lắm rồi!

  Trả lờiXóa
 47. bởi: Tâm từ: Hoa kỳ


  Tôi chưa đủ tin lời nói cùa Thủ tướng Dũng, hãy làm đi tôi mới tin Trước tiên hãy thả các nhà tranh đấu cho dân chủ trong đó có tiến sĩ Cù Huy hà Vũ, hình như là nạn nhân chính của Thủ Tướng. Nếu được như vậy thì mới xứng với tầm vóc là vị thủ lãnh của dân tộc Việt nam. Nói : 1 là 1 ,nói 2 là 2. Mong lắm thay. Có như thế mới hy vọng đất nước ta phát triển mọi mặt.Xã hội chủ nghĩa tệ lắm rồi bỏ đi ngay.

  Trả lờiXóa
 48. bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe


  Chẳng có gì để mừng vui và hy vọng. Đảng đã hứa hẹn như thế từ khi đảng bắt đầu hoạt động tại Việt Nam. Tất cả những người cầm đầu chính phủ nước ta, là con đẻ của đảng, cũng từng thề thốt như rứa trong bao năm qua!. Nhưng khi chiếc bánh vẻ trôi mất màu thì nó hiện nguyên hình là những lời dối trá, kịch cỡm và độc ác.

  Làm sao chúng ta có thể tin vào những lời hảo huyền về tự do, dân chủ cho người dân của Nguyễn Tấn Dũng khi ông kêu gọi tăng cường thêm sự lãnh đạo của đảng vào đời sống dân sự !?. Tôi tin rằng: " Chẳng có một con người nào trên thế gian này có thể có nhân quyền, tự do và hạnh phúc khi hai tay bị còng và một nòng súng dí vào trán !!! "

  Trả lờiXóa
 49. bởi: ToiYeuQueToi từ: Vietnam - USA


  Bài phát biểu của Dũng giống như tiếng kèn (còi) xe trên mọi nẻo đường VN nhưng người nghe thì nhàm, chán, thất vọng, và... ai cũng để ngoài tai

  Trả lờiXóa
 50. bởi: Tư Lếu


  Nếu ông Thủ tướng Dũng tin chế độ XHCN có dân chủ thì tôi cũng tin như ông nhưng với điều kiện là nhà nước không nên có chức vụ Tổng Bí thư. Tổng Bí thư không thể đảm nhiệm vai trưởng ban chống tham nhũng nhà nước, TBT không là đại diện nhà nước VN đi công cán, hợp đồng mua bán... Nói chung không là đại diện nhà nước VN. TBT đảng là do đảng viên bầu, nhà nước là do dân bầu, hai mặt khác nhau. Nhưng cách phát biểu và cách làm việc của cấp chóp bu nhà nước và đảng CS thường hay lẫn lộn...cố tình.

  “Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ”. (Phát biểu của TT Dũng).

  TT để "đảng nắm chắc ngọn cờ dân chủ" thì làm sao TT phát huy được dân chủ? Nếu không muốn nói là TT đẩy trách nhiệm cho Tổng Bí thư đảng CS. Vậy nhà nước có chức vụ Thủ tướng để làm gì?

  Dân chủ VN chưa thấy mà cho là ưu việt hơn thì không ai liều hơn Thủ tướng Dũng.

  Trả lờiXóa
 51. bởi: Vô danh


  Tin lời Nguyễn tấn dũng nói về dân chủ, pháp quyền thì chẳng khác nào tin con gâu gâu nói được tiếng người ta. Một lần nữa đồng chí X xác nhận là người dân VN tới nay dưới chế độ chẳng có quyền làm chủ đất nước gì cả, thế có khác gì thời Pháp thuộc!!

  Trả lờiXóa
 52. bởi: Vô danh


  Cứ mỗi lần có tuyên bố của các vị lãnh đạo CSVN từ trên xuống dưới, tôi liền đem ra so sánh với lời của Ông Nguyễn Văn Thiệu, kết quả lời Ông Nguyễn Văn Thiệu luôn là chân lý . Chỉ còn lại lời của Ông Thiệu. Các tuyên bố còn lại của lãnh đạo CSVN chỉ là rác.

  Trả lờiXóa
 53. bởi: Người Việt từ: Nước Việt

  Ôi Giời! Giờ nầy mà còn lắng tai nghe lãnh tụ CS phát biểu, tuyên bố về dân chủ...thì qủa là tự sát! Bị lừa gạt nhiều qúa, lâu qúa rồi mà không rút kinh nghiệm sao các bạn?

  Trả lờiXóa
 54. bởi: Nông dân từ: Nam bộ


  Những gì lãnh đạo cực cao đảng csVN tuyên bố gần đây đều làm cho 87 triệu dân VN cảm nhận trong đó có hòa tan mùi thủm thủm ......

  Trả lờiXóa
 55. bởi: Nhân Quyền từ: Toàn Dân


  Muốn có Tự Do Nhân Quyền trước hết phải trả chính quyền lại cho Nhân Dân, để Nhân Dân có quyền bầu cữ phúc quyết cho cho đãng phái nào và cá nhân nào ra lãnh đạo đất nước theo nhiệm kỳ.
  Hiện tại, Việt Nam bị đãng cộng sản việt nam chà đạp Tự Do và Nhân Quyền là vì đãng cộng sản việt nam độc tài và độc đãng.
  Phải hũy bỏ độc đãng và độc tài cũa đãng cộng sản việt nam thì Đất Nước Việt Nam mới có Tự Do và Nhân Quyền đích thực.
  đãng cộng sản việt nam đã hứa hẹn Tự Do Nhân Quyền cho Nhân Dân Việt Nam từ 80 năm nay rồi, nhưng thực tế đó chỉ là những lời hứa suông.

  Trả lờiXóa
 56. bởi: Tay Phong


  Theo tôi thấy khác biệt giữa chính phủ Miến Điện và Việt Nam là, chính phủ Miến họ làm nhiều nói ít, còn Việt Nam thì nói nhiều nhưng chẳng thấy làm cái gì cả. BIẾT HOÀI KHỔ LẮM NÓI MÃI

  Trả lờiXóa
 57. Thông không thông mà cứ điệp hoài

  Thông điệp đầu năm của ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, có câu: “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại.”

  Câu nói rất chuẩn, rất chính xác, không có gì cần phải bàn cãi! Nhưng, liệu nội hàm của câu nói nầy có nên hiểu theo cách thông thường như dư luận trong thể chế tự do (?) hay phải hiểu đúng theo truyền thống mà người cộng sản vẫn sử dụng (?)

  Thí dụ, chỉ cần thêm vào mấy chữ lờ mờ “theo định hướng CNXH” thì câu trích dẫn trên sẽ là:

  “Dân chủ (theo định hướng CNXH) và Nhà nước pháp quyền (theo định hướng CNXH) là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại (theo định hướng CNXH)”

  Nếu đúng như thế thì mọi việc đều khác và trái ngược hoàn toàn!

  Do đó việc thực hiện như thế nào, có nghiêm chỉnh hay không, về câu nói đó trong Thông điệp thì chỉ có thời gian mới trả lời!

  Vì, lịch sử đã chứng minh giữa lời nói với việc làm của đảng CSVN chẳng những không đi đôi mà thường là đi ngược!

  Chỉ vài dẫn chứng đơn sơ:

  Khởi đầu “cách mạng” là chủ trương giành lại đất từ địa chủ (thời phong kiến) cho nông dân thì sau đó nổ ra vụ đấu tố giết hàng trăm ngàn người vô tội trong Cải cách Ruộng đất năm 1956 và mãi cho đến bây giờ, ngay thời điểm nầy, lại có thêm “lực lượng dân oan đi khiếu kiện đòi đất” ròng rã từ năm nầy qua năm khác mà không ai giải quyết!

  “Chính sách 10 ngày tập trung cải tạo” dành cho quân cán chính VNCH sau 1975 là “khoan hồng nhân đạo” trong các trại cải tạo từ Nam ra Bắc đến hàng chục năm! Bị đày ải, chết trong tù ngục, chết ở rừng sâu, chết đói, chết lạnh!

  “Hòa hợp hòa giải dân tộc” là ca ngợi biến cố Mậu Thân, cô lập nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, đập bia tưởng niệm người vượt biên từ Indonesia, Malaysia. Tổ chức kỷ niệm 30/4 “hoành tráng” ngày mà ông Võ Văn Kiệt nói là “có triệu người vui cũng có triệu người buồn”!

  Câu chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” kể từ ngày cướp được chính quyền trong thực tế là:

  - Về “Độc lập”: Đảng CSVN tự đặt đất nước VN lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng, từ công ước Phạm Văn Đồng về 2 đảo Hoàng-Trường Sa, rồi Hội nghị Thành Đô 1989, đến Hiệp ước về biên giới trên đất đã ký kết từ cuối năm 1999 cho đến nay mà vẫn chưa dám công bố! Và VN đang phải tâm niệm khẩu hiệu 4 Tốt và 16 Chữ “vàng” !

  - Về “Tự do”: Tất cả truyền thông trong nước chỉ có một Tổng biên tập! Đàn áp người yêu nước biểu tình đả đảo Tàu cộng xâm lược! Công an sách nhiễu người mà họ chỉ mới nghi ngờ bằng mọi thủ đoạn từ mắm tôm, sơn, nhớt… quăng vô nhà cho đến khủng bố tinh thần, áp lực chủ nhà đuổi không cho ở trọ, bắt chủ hãng xưởng đuổi việc để nạn nhân hết đường sinh sống! Mọi quyền căn bản của con người đều bị tước bỏ và đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ của công an!

  - Về “Hạnh phúc”: Đánh gục ngay nền kinh tế phồn thịnh miền Nam bằng đủ mọi hình thức, từ đánh “Tư sản mại bản”, đổi tiền, bắt vô Hợp Tác xã đến đày đi Kinh tế mới để thay vào đó bằng tầng lớp đảng viên, cán bộ, tư bản Đỏ!

  Bản Thông điệp đầu năm 2014 ra đời trong bối cảnh có nhiều tuyên bố nổi bật của cấp lãnh đạo như:

  Ông Nguyễn Phú Trọng, vẫn tôn sùng lý thuyết Mác-Lê và Tư tưởng Hồ cho dù cả thế giới đã quăng họ vào đống rác của lịch sử nhưng với ông Tổng Bí thư thì mọi ý kiến trái chiều đều là “thoái hóa tư tưởng chớ gì nữa?” hay cho dẫu “đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”!

  Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội thì nói: “Không tham nhũng lấy tiền đâu chạy chức”!

  Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao, người đặc trách về người Việt hải ngoại, xuất hiện trong một video clip nhận xét về vụ người Việt hải ngoại tham dự biểu tình trước Tòa Bạch ốc phản đối ông Trương Tấn Sang, là “để thêm thu nhập”!

  (Xin xem tiếp phần dưới)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Còn cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng trong diễn văn khi nhận chức nhiệm kỳ đầu, là sẽ ưu tiên diệt tham nhũng nhưng hiện tại từ thượng tầng kiến trúc đến tận làng xã đèo heo hút gió tham nhũng đang hoành hành dữ dội hơn bao giờ hết! Điều mà Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan xác nhận: “Ăn của dân không từ một cái gì”! Ông cũng tâm tình: “Từ ngày nhậm chức đến nay tôi có kỷ luật ai đâu?”!

   Tổng quát não trạng của các quan chức cỡ chóp bu mà như thế thì Thông điệp đầu năm 2014 nói lên điều gì?

   Giữa lúc cao trào đòi dân chủ nhân quyền đang lan rộng và nhanh. Giữa lúc việc công khai từ bỏ đảng đang bộc phát qua hành động cụ thể của các đảng viên có tiếng tăm đang râm ran trong dư luận, đặc biệt là trong một số đông đảng viên đã âm thầm bỏ đảng từ lâu hay đang lưng chừng vì sợ hãi! Cho nên Thông điệp phải nói đến cải cách thể chế như là cách câu giờ để hóa giải tạm thời sự phẫn nộ chung!

   Vì, mọi thay đổi không thể đột ngột khi mà não trạng vẫn còn đặc cứng!

   Một sự kiện mới nhất, tuy nhỏ nhưng thuộc loại “chuyện thường này ở huyện” của chế độ công an trị, đã cho thấy sự dốt của cán bộ nòng cốt của chế độ ở cấp địa phương, vừa mới xảy ra ngay tại Hà Nội ngày cuối năm như trong đơn tố cáo của Luật sư Lê Thị Công Nhân [1] đã cho thấy là não trạng của cán bộ đảng viên vẫn còn như thời kỳ ở hang Pác Bó(!) Nên cứ cho là Thông điệp của ông Thủ tướng là thật lòng đi nữa thì liệu bao lâu mới có thể chuyển hóa được hàng hàng lớp lớp cán bộ như thế? Cho nên câu nói nổi tiếng của ông cựu Thủ tướng Phan Văn Khải, về cách vận hành guồng máy của nhà nước, vẫn còn nguyên giá trị! Và câu nói đó đã phổ thông đến nỗi đi vào chuyện tục của quý ông về chăn gối, đó là: “Trên bảo dưới không nghe”!

   Thế nhưng Thông điệp đầu năm nầy đang có rất nhiều bình luận, trong số đó có nhận xét cho rằng hy vọng VN sẽ có chuyển biến mới (!)

   Đảng CSVN chỉ mong muốn có thế! Họ đang cần những nhận xét như thế để xoa dịu công luận! Chính vì vậy mà cuộc giải phóng VN ra khỏi họa CS còn khó khăn vì sự dễ dãi của người Việt, vốn nặng về cảm tính hơn lý trí nên cứ bị CS đánh lừa!

   Nhớ lần ông Nguyễn Tấn Dũng thăm Miến Điện, đã “khuyên” Tổng thống Thein Sein, đang lãnh đạo chế độ quân phiệt Myanmar lúc đó, là “nên mở rộng dân chủ”! Lời khuyên lạ lùng đến quái đản đó chắc rất nhiều người còn nhớ? Bây giờ, nếu hai ông gặp lại, phần ông Thein Sein sẽ có vô số điều để khoe! Ông Thein Sein sẽ kể: Từ lúc ông khuyên tôi cho đến bây giờ đất nước tôi đã đối khác ra sao chắc ông đã biết! Từ lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, để họ thâu tóm mọi tài nguyên quốc gia… đến bây giờ hoàn toàn thay đổi! Chúng tôi chuyển đổi từ quân phiệt qua thể chế tự do dân chủ! Cuối năm vừa rồi cũng đã hoàn tất việc thả tất cả tù nhân chính trị! Còn hiện tại, tôi đang hậu thuẫn cho việc sửa đổi Hiến pháp để người tài có cơ hội đóng góp vào công việc xây dựng đất nước, như bà Aung San Suu Kyi, một khôi nguyên Nobel Hòa bình từng bị chúng tôi giam cầm mấy mươi năm, nay có cơ hội ra tranh cử Tổng thống! Còn VN, quý quốc của ông thì mọi chuyện đã đến đâu rồi?

   Nếu có trao đổi như thế, không biết ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trả lời ra sao? Không lẽ ông lại xoa xoa hai tay phân trần: Nước tôi thì nó khác ông ạ! Tự do dân chủ hay nhân quyền đều phải đi theo con đường “định hướng CNXH”! Tài nguyên, đất đai vẫn phải là “sở hữu của toàn dân”. Kinh tế không để quốc doanh chủ đạo theo định hướng CNXH thì không được! Nhưng lớn nhất và thành công nhất là vẫn giữ nguyên được điều 4 trong Hiến pháp mới trước tuyên truyền lừa bịp của bọn “diễn biến hòa bình” đòi đa nguyên đa đảng! Ông có thấy đó là thành quả vĩ đại mà 90% đảng viên đại biểu quốc hội của chúng tôi đạt được không?

   Có điều, khi kết thúc Thông điệp đầu năm không nghe ông Nguyễn Tấn Dũng nói câu cửa miệng “Năm mới thắng lợi mới”! Như thế thì đã rõ ràng, ông tự biết năm cũ của chính phủ do ông lãnh đạo đã chẳng có thắng lợi gì, có nghĩa là thất bại! Vì thế trong năm mới chắc cũng chẳng khá hơn được! Ấy thế mà vẫn có người hy vọng!

   Thôi thì, “wait and see” vậy! Hãy đợi xem!

   (Jan 3rd, 2014)
   Kông Kông

   Xóa
 58. @Hồ Chí minh •


  Tội nghiệp dân Bắc kỳ ngu như bò theo Bác để giờ nó cho ăn bánh vẻ

  Trả lờiXóa
 59. @Tôi, xa Hà Nội năm em 16... •


  "Thông" với chả "điệp". Bla, blô...
  Bấy nhiêu năm, mấy đời người rồi mà còn mong với đợi.
  Thật quá là viển vông!

  Lại nhớ các cụ ta xưa có câu ví:
  "Bao giờ trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy chàng"
  Bao giờ Puttin, Tập Cận, Kastro, Kim Ủn biết lo cho dân thì tập đoàn đãng XXX nầy lột xác làm "người" nhớ.
  Ngồi đó mà đợi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tên @Nguyen Cong: chú mày spam nhiều quá rồi đấy, đúng là con vẹt, con chó, chỉ nói được một vài lời, chỉ biết sủa gâu gâu, không biết nói lời hay, mở mồm là thối. chó sủa thì được chủ nhà còn có lúc cho cơm thừa canh cặn, còn loại như chú mày, không biết được chủ cho ăn gì? sao mồm thối như phân

   Xóa
 60. Trong lịch sử dân tộc, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, không ngừng đưa đất nước phát triển đi lên để sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng lãnh đạo quân và dân ta bằng các đối sách, chiến lược với kẻ thù để từng bước dành được độc lập hoàn toàn cho dân tộc, để có một Việt Nam thống nhất như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 61. năm mới hi vọng những thông điệp mà mà thủ tướng gửi đến nhân dân sẽ được thực hiện, hi vọng một Việt Nam giàu mạnh, mọi người được hưởng nhiều quyền lợi hơn, được chăm lo hơn, nhưng đồng thời, tôi nghĩ Việt nam cũng nên thắt chặt lại việc sử dụng mạng một cách tràn lan thế này. cũng đã đến lúc dọn sạch đống rác mà đám rân jchủ để lại trên Internet rồi!

  Trả lờiXóa
 62. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 63. Thông điệp của Thủ tướng đã khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm tới là tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất xác đáng bởi thực tế cho thấy, tinh thần cốt lõi của Đổi mới chính là dân chủ. Nói cách khác, nếu không mở rộng dân chủ, chúng ta không thể có những thành tựu về mọi mặt như từ Đổi mới đến nay. Chúng ta cần nỗ lực hết mình để xây dựng nền dân chủ này theo lời của Thủ tướng đã nói.

  Trả lờiXóa
 64. Theo tôi, minh chứng cho dân chủ chính là bản chất của xã hội Việt Nam, là ý nguyện lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời khẳng định là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của nhân loại. Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Cần phải phát huy dân chủ một cách sâu rộng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 65. Thông điệp của Thủ tướng cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể cho tiến trình dân chủ, đặc biệt là phải mở rộng dân chủ trực tiếp và thực chất. Không một quốc gia nào có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp cũng như trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng dân chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực chất thì dân chủ đại diện càng hiệu quả. Vì vậy, phải đặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong tổng thể các giải pháp bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Thông điệp của Thủ tướng đã nói thay những gì chúng ta suy nghĩ.

  Trả lờiXóa
 66. Hoàn toàn đồng ý với đường lối của Thủ tướng phát biểu, đó là những lời phát biểu đúng, chúng ta hãy hy vọng rằng trong năm mới này Chính phủ sẽ hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra để cho đất nước phát triển hơn nữa về mọi mặt. Chúng ta phải thấy rằng trong những năm qua kinh tế chúng ta đã đạt được những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, đã có những thành tựu đạt được khiến cho đất nước thay đổi nhanh chóng. Nhưng như thế vẫn là chưa xứng với tiềm năng, vì thế nên chúng ta cần phải có sự thay đổi hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 67. Tôi thấy rằng kinh tế chúng ta đã có những thành tựu nhất định nhưng cần phải có những chính sách, những tầm nhìn chiến lược để đưa kinh tế phát triển vững chắc hơn nữa trong tương lai, không thể để cho tình trạng này xảy ra. Bây giờ chúng ta đang phát triển bước đầu, chỉ là phát triển cầm chừng đến một mức độ nào đó mà thôi chứ chưa thể phát triển vững chắc được. Để phát triển vững chắc được thì còn lâu, cần phải có thời gian dài. Chúng ta phải phát triển tăng trưởng xanh, và đi liền với bảo vệ môi trường, tăng cường đầu tư cho công nghệ sinh học. Chứ như hiện nay thì khó mà phát triển bền vững được.

  Trả lờiXóa
 68. Tôi tin tưởng vào những lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong năm mới, đây là lời vàng thước ngọc, năm mới đất nước rồi sẽ phát triển thôi. Trong năm qua chính phủ đã cố gắng thực hiện các gói cứu trợ để cứu nền kinh tế còn gì, đó là những cố gắng. Nhưng do tác động của nhiều yếu tố nên đất nước mới không vượt lên được khủng hoảng, nhưng rồi trong năm nay hy vọng rằng chính phủ sẽ có những chính sách khác nữa, hợp lý hơn để đưa đất nước phát triển. Việt Nam chúng ta sẽ vững bước tới vinh quang.

  Trả lờiXóa
 69. Thủ tướng và ngọn cờ dân chủ

  Luật sư Vũ Đức Khanh

  Trong thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có một bài viết khá dài với 3.995 chữ mà trong đó ông đã lập lại 20 lần cụm từ “dân chủ”, 12 lần “Đảng” và 6 lần “xã hội chủ nghĩa”.

  Bài viết này cũng được coi là “lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đưa ra đánh giá về năm cũ và nêu những hoạch định cho năm mới đúng ngày đầu năm, giống như các nhà lãnh đạo khác trên thế giới vẫn thường làm.”
  Nội dung chính tựu trung vào 3 lãnh vực chính trị, kinh tế và xã hội mà theo ông Dũng “toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta” cần tập trung “tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát...”
  Ông Dũng còn “đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thống nhất hành động với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014... Tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.”
  Nói chung, chương trình của ông Thủ tướng rất lớn, vĩ đại và rất quyết liệt, chẳng hạn như ông khảng khái lên tiếng cổ võ cho “Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” và cho đây là động lực để phát triển.
  Tuy nhiên không biết ông có thực hiện được không vì mới đây, hôm 28/11, cũng chính ông và các đồng chí cộng sản của ông vừa ấn nút thông qua bản Hiến pháp 2013 mà nội dung dường như khác với những gì ông viết hôm 1/1/2014.
  Diễn giải về dân chủ
  Nhưng có lẽ vì ông sợ người đọc không hiểu khái niệm “Dân chủ” mà ông đang diễn giải nên ông viết thêm rằng “Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người".
  "Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân.”

  Và ông cũng không quên nhắc một câu kinh điển có giá trị như một câu “thần chú” làm bùa hộ mạng ở nước CHXHCN Việt Nam: “Dân chủ (cũng) là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh!”
  Khái niệm “Dân chủ” mà ông Dũng chuyển đến chúng ta trong thông điệp đầu năm 2014 là “Dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng (CSVN)”. Cái dân chủ này thì đâu có xa lạ gì với người dân Việt Nam vì từ lúc khai sinh nước VNDCCH cho đến nay, cả hai miền Nam Bắc, đồng bào ta đã phải trải qua biết bao kinh nghiệm đau thương mà không bút mực có thể tả hết được.
  “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” đã gần 70 năm nay rồi cớ chi nay ông Thủ tướng lại kêu gọi “phát huy mạnh mẽ dân chủ” rồi còn đòi “đổi mới thể chế” nữa. Chẳng lẽ nước ta không có dân chủ?
  Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chẳng từng tuyên bố “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” sao?
  Nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước mình là một chân lý hiển nhiên của thời đại. Cho nên Nhân dân Việt Nam có toàn quyền quyết định vận mạng của chính mình và của đất nước. Trong thực tế, có ông/bà chủ nào muốn mình bị/được “lãnh đạo” không?
  Lãnh đạo bằng bạo lực?
  ĐCSVN đã cướp chính quyền và áp đặt lên Nhân dân Việt Nam một ý thức hệ ngoại lai, phi nhân và tàn bạo.

  (Xin xem tiếp phần dưới)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng đã dùng bạo lực cưỡng bức Nhân dân theo tư tưởng “dân chủ phục tùng Đảng” điển hình qua hình thức “Đảng cử, dân bầu”. Sự lãnh đạo của Đảng đã được thực hiện bằng bạo lực. Uy quyền của Đảng là họng súng. Đảng cường quyền tước đoạt quyền con người và quyền công dân của Nhân dân.
   Dân chủ của Đảng, nếu không là tư tưởng của Mao-Mác-Lê hay Hồ Chí Minh thì là phản động, là “thế lực thù địch”.
   Chẳng lẽ với 4.000 năm văn hiến, Việt Nam không có một tư tưởng lớn nào sao? Chẳng lẽ tinh thần “Hội nghị Diên Hồng” không dân chủ sao mà chỉ nói “Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh!”
   Đã đến lúc cần phải nói không với cái xấu, tội lỗi, cái ác. Chúng ta không thể ngồi yên làm ngơ để ngài Thủ tướng và các đồng chí cộng sản của ngài muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết.
   Các ngài đã vẽ một cái “thiên đường XHCN tưởng tượng” mà chính các ngài cũng không biết nó là cái gì thì cớ gì các ngài cứ muốn áp đặt nó mãi lên đầu của Nhân dân.
   Chúng ta cần phải nói rõ rằng Nhân dân Việt Nam không cần cái “thiên đường” đó. Cái mà Nhân dân cần là cái quyền làm người thật sự như đã được công bố trong Hiến chương Quốc Tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký và là thành viên.
   Chúng ta cũng cần dứt khoát rằng chúng ta không cần cái “dân chủ ưu việt XHCN” của ngài Thủ tướng và nếu Đảng của ngài Thủ tướng có muốn “nắm chắc ngọn cờ dân chủ” đó thì các ngài cứ nắm nhưng đừng dùng họng súng và bạo lực để ép buộc Nhân dân phải theo.

   Đơn giản Nhân dân Việt Nam không muốn lên “thiên đường xã hội chủ nghĩa”.

   Luật sư Vũ Đức Khanh

   Xóa
 70. Phải chăng bản thông điệp đầu năm của chú Ba có tí mùi… tự diễn biến???

  Trải qua 69 năm sống và làm việc dưới sự lãnh đạo chẳng mấy tài tình, chẳng mấy sáng suốt của mấy ông lãnh tụ cộng sản tới hôm nay,
  - Được và bị nghe hàng ngàn bài nói chuyện, bài viết,… của mấy ổng toàn là những ý, những từ, cụm từ cứng nhắc nhai đi nhai lại không biết chán, không sao tìm ra một câu nói nào đáng suy nghĩ, đáng được ghi vào sổ tay, trừ những câu nói… “hố” công khai của mấy ông to nhất nước như kiểu ông Tổng Lú vừa qua…(1)
  - Được và bị nghe một bài nói/viết sặc mùi tự diễn biến thứ thiệt (cần bị xử lý!) ngày đầu năm của chú Ba đã làm mình phải tỉnh cả người, tìm nghe, tìm đọc, đọc đi đọc lại để mà ngạc nhiên quá trời…
  - Mặc cho rất nhiều bạn trẻ, bạn già đến thăm mình nhân dịp năm mới và chúc mừng mình lần thứ 3 thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần tỏ ra nghi ngờ… Nào là:
  + Lại một trò bịp dân nữa thôi!…
  + Hãy chờ xem ông ta làm được cái gì nếu không phải là mị dân “nói dzậy mà không phải dzậy”!… kiểu “tôi sẽ từ chức nếu không dẹp được tham nhũng…” ngày mới lên ngôi mà thôi v.v… và v.v…
  Mình vẫn mang từng câu, từng đoạn bài viết “rất mới” này ra để phân tích,… Dù có bị “lừa” một lần nữa thì cũng tự sướng được ít ngày…
  Này nhé! Không tự diễn biến, không có sự sự tán đồng của một số nào đó, không có sức mạnh của một “lực lượng chuyên chính” sát khí đằng đằng dàn hàng ngang đứng sau lưng do hàng trăm tướng, tá do chính chú Ba ký sắc phong cho, liệu chú có dám ra cái bản thông điệp đầu năm sặc mùi… “tự diễn biến” mà gần như tất cả các báo, đài đều đồng loạt đưa ra công khai toàn văn những điều (cực mới với cung đình nhưng chẳng là cái đinh gì với lương dân chúng tôi) như sau không?
  Giấy trắng mực đen đây nhé:
  “Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân”.
  Cái này mới là… lạ chứ:
  Năng lực cạnh tranh được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh có tầm quan trọng hàng đầu. Chất lượng thể chế không chỉ tác động như một yếu tố tự thân mà còn ảnh hưởng có tính quyết định đến môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế, của từng doanh nghiệp và là điều kiện tiên quyết để phát huy có hiệu quả lợi thế quốc gia. Không thể có được năng lực cạnh tranh cao nếu không có một thể chế chất lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện đại.

  (Xin xem tiếp phần dưới)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hơn một lần chú ấy nói đến chất lượng thể chế (system) và cần ĐỔI MỚI THỂ CHẾ? Ý nghĩa của nó liệu có giống chút nào với “chủ nghĩa cộng sản không thể sửa chữa mà chỉ có xóa bỏ mà thôi” của B. Eltsine không?)

   Còn về quyền con người, quyền công dân thì …các ông Thein Seein, Hunxen hãy mở to mắt vềnh cao tai mà nghe nè:

   “Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch”

   và rằng:

   đất nước đang cần có thêm động lực để phát triển mà “Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân”.

   “Đổi mới thể chế”! Chỉ 4 chữ này đàng hoàng phát ra từ chính miệng chú Ba đã làm đề tài bình luận từ nước trong đến nước ngoài! Nhiều bài viết đều đi đến những kết luận thống nhất: Tức là: thể chế cũ hiện tồn tại không có những yếu tố cần thiết để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo ra động lực mới cho phát triển đất nước”, Vậy thì chỉ còn thiếu mỗi 1 việc: Hãy xóa sạch nó đi!

   Tuy nhiên, không ít các nhà lý luận dù có khen chú Ba đã “tự diễn biến” kha khá nhưng vẫn còn băn khoăn khi thấy chú, tuy ra thông điệp đầu năm chỉ dưới một lá cờ nước, không có cờ Đảng, không hình lãnh tụ, (y hệt Tập Cận Bình)! Tuy không đả động gì đến 2 ông Mác-Lê nhưng chú chưa dám như ông Tập là phớt lờ luôn cái chủ nghĩa xã hội, cái tên Mao, tên Đặng mà chỉ nói đi nói lại về “giấc mơ Trung Quốc” thôi!

   Chú thì vẫn phải tiếp tục ngợi ca chủ nghĩa xã hội (mà theo chú tổng Trọng thì đến hết thế kỷ này cũng chưa chắc đã thấy nó ra sao)… làm cho nhiều nhà lý luận danh tiếng nghi ngờ…

   Điển hình là giáo sư Tương Lai đã trả lời BBC:

   “Bây giờ đòi hỏi thông điệp của ông ấy phải hủy bỏ luôn xã hội chủ nghĩa thì tôi chắc rằng ông ấy không thể tồn tại trên ghế thủ tướng được.”

   “Nhưng khi ông ấy nói rằng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng phải là xã hội gắn với dân chủ và Đảng phải nắm lấy ngọn cờ dân chủ thì tôi thấy nói như vậy, trong bối cảnh hiện nay, thì có thể chấp nhận được.”

   “… Đó là nội dung mà chúng ta mong muốn, còn đặt tên cho nó là gì thì có thể tính sau. Cái tôi cần, là nội dung cốt lõi của nó, chứ đừng mượn ngôn từ bịp bợm để lừa dối nhân dân.”

   Còn theo ý kiến của lão già này thì: Biết đâu đấy chú ấy cũng phải chơi cái chiến thuật “Perestroika để có… nhiều chủ nghĩa xã hội hơn” của Gorbachov thì sao?

   Bây giờ hãy nhìn vào những gi chú ấy làm cái đã:

   Chỉ một mẩu tin trên VNN này thôi, cũng thấy, chú Ba đang hơi… dân chủ quá trớn với mấy chú khác trong Bờ Chờ Trờ làm mấy chú có tâm hồn “không ăn ở hai lòng” với ông bạn 4 tốt bắt đầu phá thủ tướng! Hãy đọc nhé:

   Thông tin về buổi làm việc của TT Nguyễn Tấn Dũng với Hội Khoa học Lịch sử VN, trong đó ông chỉ đạo các cơ quan ngoại giao, giáo dục … chuẩn bị nội dung đưa vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa vào Sách giáo khoa các cấp học phổ thông.

   Thế nhưng, sau khi bài được VNN đăng, một số báo như Dân trí, Pháp luật TPHCM, An ninh Hải Phòng… đã đăng lại, thì đột nhiên đồng loạt bị gỡ bỏ (2).

   Không những chỉ chú Ba tự diễn biến, hàng chục tiến sỹ giáo sư hàng trăm blogger, facebooker không kể cả các cây viết trước kia thường nói không hay về chú ấy đã theo chú ấy đổi “tông” không ít thì nhiều. Các cựu lãnh đạo, các vị não thành, cựu chán binh cũng lên tiếng, đòi hỏi thay đổi, thôi lừa dối dân mà điển hình là bài của ông nguyên Bộ Trưởng 4T Nguyễn Doãn Hợp:

   (Xin xem tiếp phần dưới)

   Xóa
  2. 2014: Khởi đầu cao trào nói thật

   Tuần Vietnam – Từ năm 2014 trở đi cần phát động cao trào nói thật, báo cáo đúng. Mọi báo cáo của địa phương, cơ sở, doanh nghiệp đều phải thẩm định, ai báo cáo sai phải xử lý nghiêm túc.

   Tại diễn đàn những kỳ họp Quốc hội gần đây, các đại biểu, các cơ quan và quan chức có trách nhiệm đã công khai phê phán chất lượng, tính logic và độ chính xác của các báo cáo thống kê về kinh tế xã hội và nghi ngờ các số liệu đưa ra không sát với thực tế. Thực trạng này đang trở thành một mối lo của nhiều người, trở thành căn bệnh kéo dài ngày càng nặng hơn.

   Nguyên nhân:

   Bệnh thành tích luôn đẩy số liệu lên cao để được khen thưởng, cân nhắc, đề bạt. Như bệnh tăng trưởng GDP, hộ giàu, thu nhập bình quân đầu người…

   Cơ chế xin và cho lại hạ thấp số liệu phù hợp các tiêu chí để được xin và cho dễ dàng, như số hộ đói nghèo, nợ xấu, thiệt hại do hỏa hoạn, thiên tai…

   V.v… và v.v… Đọc xong ta thấy cứ như là của mấy anh “suy thoái cần xử lý” vậy!
   Tưởng rằng đã chẳng còn một tí ti tin tưởng nào vào câu nói của De Gaulle “Chỉ có người cộng sản mới có thể diệt nổi người cộng sản” trở thành sự thực ở cái xứ sở “đỏ vỏ xanh lòng” này…

   Nhưng hôm nay, bỗng thấy vui vui vì có ông to bỗng dưng nói ra những điều mình ĐÃ NÓI NHƯNG BỊ COI LÀ THOÁI HÓA… Cho nên hứng chí lên viết thêm mấy dòng này:

   VÀI ĐIỀU GÓP Ý CHÂN THÀNH VỚI CHÚ BA VÀ NHỮNG AI ỦNG HỘ CHÚ
   Hãy biến tất cả những nhận thức “rất mới” đó của chú thành hành động cụ thể bằng cách:

   1- Dựa vào tình hình thực hiện “hiến pháp mới”, ra lệnh hủy tất cả các nghị định, chỉ thị, nghị quyết nào đã cấm, đã bỏ tù người dân vì những điều “đáng lẽ ra không được cấm” vì phản hiến pháp như nghị định 72, luật 258 gì gì nữa ấy…

   2- Trả tự do ngay cho tất cả những tù nhân lương tâm đã bị xét xử hoặc chưa xét xử chỉ vì bất đồng chính kiến với thiểu số đảng cộng sản.

   3- Sớm ký ngay 3 đạo luật bộ mặt cho một thể chế dân chủ văn minh trong xã hội loài người thế kỷ XXI. Đó là: Luật Biểu Tình, luật Tự Do Báo Chí và Xuất Bản… luật Tự Do Lập Hội
   Chưa nói gì đến những to lớn hơn như chuyện an ninh tổ quốc, kinh tế, an sinh xã hội…

   Chỉ với mấy cái hành động cụ thể đó thôi tôi tin chắc rằng:
   Nhân dân sẽ quên hết những gì ”không hay” của chú trong quá khứ mà tôn chú lên là “Góocba Đất Việt” và khi thực thi luật biểu tình tôi sẽ ngồi xe lăn theo chân quần chúng đi hoan hô công việc ĐỔI MỚI THỂ CHẾ của chú như một anh hùng thứ thiệt!

   Tuy nhiên cũng phải nhắc chú một điều: Luôn cảnh giác đề phòng những kẻ thù của Đổi Mới thật sự! Cuộc chiến để bảo vệ quyền và lợi của bọn chúng sẽ rất gian manh hiểm độc và tàn nhẫn! Đừng để rơi vào hoàn cảnh Lưu Thiếu Kỳ, Trần Nghị, Lâm Bưu… hoặc may mắn lắm thì cũng như Trần Xuân Bách, Trần Độ…

   Thẳng tiến thôi! Chú Ba Dũng!

   TB: Còn nếu đúng như cái gì g/s Tương Lai đã nói trước khi ngừng lời thì… xin lỗi… Sau này người ta có đối xử với chú như chú Ủn bên Triều Tiên đối xử với dượng hắn (cho chó đói ăn sống nuốt tươi) thì em cũng xin nhắm mắt giơ tay… đồng ý!

   (1) Ngày 23/10/2013 vừa rồi, ông Tổng Trọng đã tuyên bố trước Quốc Hội cuội của VN xã nghĩa 1 câu xanh rờn: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”

   Câu nói của ông Trọng đã gây nên rộng khắp một làn sóng dư luận đầy phẫn nộ và chua chát…

   (2) mẩu tin trên VNN

   Tác giả: Tô Hải

   Xóa
 71. Hoàng says:


  Hôm nay cs ba đ tuyên bố đổi mới…để đi đến dân chủ. Thì ngày mai vẩn tiếp tục khủng bố người dân vô tội.Đó là người cs thường diển xuất thật tài giỏi và sống thực hơn các nhà làm phim ở Hollywood. Vì chưa được quảng cáo rộng lớn hơn, nên người ở Hollywood chưa nắm bắt được nhân tài csvn.Chúng diển xuất không thể chê được và dân tộc VN vẩn phải tiếp tục làm phim mà trên thế-giới không đủ lì-lợm tạo dựng một phim trường lớn như bọn csvn.

  Vì là đồ “quốc cấm” nên phim VN để người VN xem mà thôi….người ngoại quốc thì nhảy tửng chờ đón những nhà làm phim csvn xuất cảng cho họ xem.

  Trả lờiXóa
 72. Trí Dân says:


  ..mãi mãi vẫn chỉ là một dân tộc thích mộng du nông cạn, dễ tin và thích kì vọng vào những lời có cánh! Cả đời bị chúng nó lừa cho ăn bánh vẽ bằng những công cuộc” Cải Cách” mất mạng thế mà nay vẫn còn ,,nghớp miệng” ra chờ chúng mở rộng,thay đổi bằng ba cái lời nói hão trong bức thông điệp đầu năm của TT Dũng. Cái guồng máy chính quyền cs này không sụp đổ thì không khi nào khá lên được hỡi cái dân tộc ,, Củ Chuối” này ơi. Hãy làm điều đó trong ,,tầm tay với” cuả mỗi người để sự đổi đời sớm xảy ra. – Đừng nghe cộng sản nói!

  Trả lờiXóa
 73. Luc Nguyen says:


  Hình như tôi thấy các bạn chưa 1 ai đọc hết nội dung bài diễn văn thông điệp đầu năm cũa Nguyễn Tấn Dũng (NTD). Các bạn mau mau vui mừng ủng hộ NTD và hy vọng rằng VN sẽ có đổi mới nay mai, “wake up and smell the coffee!”. Hắn lại cho toàn dân VN cái bánh vẽ mà bao nhiêu năm nay vẫn cứ ăn, cầm lấy bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm đứa khen ngon, đứa phun toẹt ra bảo: thằng bố láo!
  Các bạn cố gắng đọc và hiểu tâm ý bọ CS hơn:
  Quote “…Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân….” <<< đây cái bánh vẽ trong bài diễn văn nó ở chổ này, đọc và tự hiểu "dân làm chủ, đảng lảnh đạo, nhà nước quản lý". Hắn kêu gọi thay đổi thế chế để dân có dân chủ bằng hình thức Tăng cường sự lảnh đạo cũa đảng và quản lý cũa nhà nước. Thật chán!!!

  Trả lờiXóa
 74. Nguyễn Văn says:


  Cũng chỉ là những lời tuyên bố “không bảo chứng”.
  Hãy chờ xem những tuyên bố đầu năm mới của ông thủ tướng họ Nguyễn có đi đôi với hành động trong những ngày sắp tới, hay cũng như ông đã từng tuyên bố trong quá khứ? Nhưng dù sao, những tuyên bố lần này khác hẳn và cho thấy có những biểu hiện khác lạ. Có thể ông bị áp lực từ Mỹ phải chọn, chuẩn bị để Việt Nam được vào TPP và cũng là “bảo hiểm” cho ông và gia đinh sau khi ông không còn làm thủ tướng?
  Tới nay, vẫn chưa thấy có bất cứ dấu hiệu tích cực nào để lạc quan từ phía nhà nước. Đàn áp và bắt bớ những người dân yêu nước, yêu dân chủ vẫn không có dấu hiệu ngưng hay thuyên giảm. Nhưng mặc dù vậy, điều đáng mừng là người dân đã bớt sợ và tư duy đang dần thay đổi. Sẽ có những đòi hỏi thay đổi ngày càng nhiều, và nếu đảng không thay đổi thích nghi theo tư duy người dân thì đảng sẽ bị đào thải. Thời đại thông tin ngày nay không còn dễ bịt mắt dân được nữa. Đã mở cửa đổi mới kinh tế thì chủ nghĩa cộng sản bị đào thải chỉ là thời gian. Kinh tế đã thay đổi chính trị, và chế độ cộng sản độc đảng toàn trị cũng phải thay đổi theo xu hướng thời đại. Lời ông Tổng Trọng nói đến hết thế kỷ này không biết có tiến lên được XHCN chưa là lời nói đầu hàng, là lời nói xác nhận con đường tiến lên XHCN là không tưởng vậy.

  Trả lờiXóa
 75. vu trung says:


  “Đừng nghe nhửng gì cs nói, mà hãy nhìn nhừng gì cs làm”.

  Trả lờiXóa
 76. @nguoi cung kho


  Nếu không dẹp được tham nhũng tôi sẽ từ chức.
  Nay tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ nhiệm vụ nào đảng giao.
  Láo láo láo

  Trả lờiXóa
 77. @tuannguyen


  Ai tin thằng 3D là người không có óc, ai nghe thằng 3D là người không có tim.

  Trả lờiXóa
 78. @thangkhosaigon


  ông nguyễn quang a lầm rôi, tôi nói lại cho ông nhớ.
  NHÂN DÂN VN ĐÃ HẾT NGU RỒI,CHỈ CÓ BỌN QUAN NHÀ SẢN CÒN NGU THÔI./.

  Trả lờiXóa
 79. bởi: Diễm Chi


  Thông Bịp.

  Nếu không có điều 4 hiến pháp thể chế thì chẳng cần phải lý luận dân chủ, làm chủ vòng vo tam quốc rất rối rắm mất nhiều giấy mực viết và thời gian đọc. Hỏi những nước phát triển văn minh người ta có cần loại thông bịp dài dòng kém hiệu quả này không?

  Trả lờiXóa
 80. bởi: Cựu Du Kích Cà Mâu


  Nguyễn Tấn Dũng chỉ kêu gào đổi mới cho phía dưới, nghĩa là đổi mới nửa vời, do không được đổi mới ở vùng cấm... Khác nào Chí Phèo bóp chân cho vợ ba Bá Kiến chỉ lân la đến đùi rồi lại bóp quay xuống! Nghĩa là sự đổi mới chỉ mang tính chất khẩu hiệu hình thức chứ không có nội dung. Nên Dân chỉ mất công đóng góp mà không có quyền quyết định quyền lợi của mình!

  Đảng ta quyết liệt, chính phủ ta quyết liệt, nhà nước ta quyết liệt, nhân dân ta thì liệt liệt.

  Trả lờiXóa
 81. bởi: Giang Thành Giảo


  Đầu năm 2014 nếu thủ tướng thương dân mà lỳ -xì mổi hộ dân vài trăm ngàn ăn tết DL thì vui biết mấy !... Lên truyền hình hứa nầy , hứa nọ...làm chi !???... Đâu có ai ép phải nói , nói mà không làm được , nói mà không trách nhiệm với lời nói...! thì không khéo 90 triệu dân cho rằng xạo . Trong năm 2013 Đảng CSVN đã cho dân uống " sửa hiến pháp " thì coi như cũng đủ lắm rồi ...!
  Loại " sửa hiến-pháp " nầy phải vắt óc , uốn lưỡi của toàn bộ hệ thống Đảng CSVN từ cao cấp tới trung cấp , với trình độ lý luận siêu-vời , đổ công nghiên cứu gần cả năm , miệt mài hội thảo không biết mệt mỏi , làm người dân phải lên ruột ! ...vì sợ rằng họ đã đóng thuế không đủ tiền để cho các nhà nghiên cứu chế " sửa hiến pháp "...! Thế rồi Đảng ta với quyết tâm cao , không ngại mòn ghế hội nghị , cảm lạnh do máy điều hòa , sờn vải veston đắc tiền...cũng cho ra đời loại "sửa hiến pháp" thành công và dân ta được sử dụng lâu dài , có thể thay thế cho các loại sửa của thị trường hiện nay như :_ Sửa công trình thủy điện , sửa hệ thống y tế , sửa công trình giao thông , sửa hệ thống giáo dục , sửa ụ nồi Vinashine , sửa hệ thống ngân hàng...V.V....
  Thật cám ơn sự tài ba của Đảng CSVN đã chế ra một loại sửa mà không cần sự kiểm duyệt của người tiêu dùng , vì trong sửa có lưởi câu , nếu người dùng sử dụng mà khiếu nại thì bị lưỡi câu móc họng ngay tức khắc !...
  Dân ta uống " sửa hiến pháp " đã đủ rồi ! ...còn chuyện hứa hẹn của thủ-tướng xin để dành dịp khác sẽ dùng...!!!
  CÁM ƠN THỦ-TƯỚNG-CHÍNH-PHỦ VIỆT NAM

  Trả lờiXóa
 82. bởi: Vô danh


  Chưa bao giờ trên đất nước nầy, dưới quyền lãnh đạo của đám cọng sản ,có một Thủ Tướng được nhân dân xỉ vả tận tình như y-tá Dũng nầy .Rồi đây ,cứ theo cái đà nầy, chức Thủ Tướng sẽ là cái bia để cho nhân dân trút lên mọi oán giận hay cũng có thể xem là cái thùng rác để mọi thứ dơ bẩn được bỏ vào cho tươm tất ?Cho dù Cọng sản cố tình ra tay bằng đám du côn để trấn áp dân, tình huống không giảm mà còn có đà tăng trưởng. Cứ xem các nước như Miến Điện,Thái Lan. . .cho đến Ai Cập,người dân có biết sợ gì nào ? Cái thời làm quan quyền là làm cha thiên hạ không còn nữa rồi, Điều nầy đều đúng với bất kỳ ai dù là Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước hay là cái chức vụ quái gì cũng bị dân đè bẹp nếu cứ lếu láo.

  Trả lờiXóa
 83. Đây chắc chắn sẽ là một năm đầy khó khăn và thách thức cho đất nước Việt NAm ta, nhưng càng khó khăn chúng ta sẽ càng thể hiện được bản lĩnh của mình, một đất nước đầy dũng khí, tinh thần. Tôi tin rằng với sự quyết tâm và neu cao tinh thần trách nhiệm đó thì nhất định nước ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm 2014 này! năm 2013 đã đi qua và có quá nhiều khó khăn cho nên việc năm 2014 đang đến nó sẽ là một thành công mới thành công hơn nữa

  Trả lờiXóa
 84. Năm qua chúng ta đã nhìn thấy đất nước ta có nhiều thay đổi, nhiều thành tựu, tuy nhiên, cũng còn nhiều vướng mắc, cần được giải quyết, khắc phục. hi vọng năm nay Việt Nam chúng ta sẽ làm tốt, sẽ giải quyết được mọi vướng mắc tồn động trong năm vừa qua, và thực hiện tốt những phương hướng mục tiêu trong năm nay.

  Trả lờiXóa
 85. Khi đảng CS 'nắm chắc ngọn cờ dân chủ'

  Thông điệp đầu năm 2014 của đảng và nhà nước Việt Nam được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra có khác với nhiều lần trước thường được chủ tịch nước đưa ra. Có vẻ như ông Dũng đang có quyền lực và ảnh hưởng hơn cả trong tứ trụ triều đình, khi vấn đề nhân sự ở cấp lãnh đạo cao nhất được dàn xếp vào lúc Đại hội XII tới gần.

  Nhiều trí thức trong nước đã bình luận và nhận xét về bản thông điệp được phổ biến sáng ngày 1/1/2014 trên tất cả các báo chí và đài phát thanh chính thức. Có người cho rằng đã có vài ý kiến mới mẻ như “khái niệm nhà nước kiến tạo phát triển“, “cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế“, nhưng chưa rõ làm cách nào, bằng biện pháp nào khi kinh tế quốc doanh vẫn nắm quyền chủ đạo; làm thế nào để phát triển và hiện đại hóa nông thôn khi đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân. Cũng có ý kiến cho rằng chẳng có gì mới, vì vẫn như bao nhiêu lần trước nói về dân chủ, về phát triển bền vững, về chống tham nhũng quyết liệt, nhưng đâu vẫn hoàn đấy, tình hình còn xấu đi. Chúng ta hãy chờ xem, vì điều quan trọng không phải là nói hay mà là làm ra sao cho có hiệu quả.

  Có lẽ điều mới mẻ và quan trọng nhất trong thông điệp đầu năm nay của ông Nguyễn Tấn Dũng là ý tưởng về thực thi dân chủ. Thủ tướng VN nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà ông đánh giá là ưu việt, còn nhấn mạnh “dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh“. Ông khẳng định: ”Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt xây dựng nhà nước pháp quyền“.

  Ông nhấn mạnh: ”Dân chủ và nhà nước pháp quyền là cặp song sinh trong một thể chế chính trị hiện đại“; “dân chủ là ưu thế khách quan trong quá trình phát triển xã hội loài người“; và “Đảng ta nắm chắc ngọn cờ dân chủ “.

  Người ta có thể đặt ra những câu hỏi sau đây cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Chính trị, và những người cùng chung chính kiến:

  Ở đâu, đã bao giờ một chế độ độc đảng, theo chế độ độc quyền đảng trị có thể thực thi dân chủ ?
  Ở đâu, đã bao giờ có một đảng Cộng sản cầm quyền duy nhất có thể có một nền pháp quyền đúng nghĩa, với 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phân lập kiềm chế, kiểm soát lẫn nhau?
  Các nhà lãnh đạo VN có biết hiện ở LHQ , nước ta được phân loại một cách khách quan là nước dân chủ hay là nước không dân chủ?
  Khi cổ súy cho quyền dân chủ, ông Nguyễn Tấn Dũng có từ bỏ ý kiến cấm báo chí tự do của công dân hay không? Ông có suy nghĩ gì khi VN bị xếp thứ 172/198 nước về tự do báo chí?
  Trong thông điệp này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trương chính quyền của ông sẽ mở rộng đối thoại với người dân, vậy ông có biết vừa qua đã có 14.785 công dân góp ý kiến xác đáng vào bản Hiến pháp mới theo lời yêu cầu của các ông, nhưng các ông đã không thèm chấp nhận một ý kiến nào, chỉ cốt để bảo vệ 4 cột trụ đã mọt ruỗng là: học thuyết Mác - Lê cổ hủ, chủ nghĩa xã hội mù mờ, tên đảng CS nhơ nhuốc vì tội ác và chế độ “sở hữu quốc doanh làm chủ đạo” từng tàn phá nền kinh tế.

  Mong ông Nguyễn Tấn Dũng và mấy trăm vị tiến sỹ, giáo sư trong Hội đồng lý luận trung ương, trong Viện Mác – Lênin cố trả lời trôi chảy cho những câu hỏi trên.

  Tôi rất nghi ngờ rằng ông thủ tướng đã quá khôn ngoan, định dùng bản Thông điệp đầu năm này để lừa dối nhân dân ta về cái bánh vẽ dân chủ thơm ngon, đồng thời để phỉnh nịnh các nước trong khối hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương trong cuộc sát hạch cuối cùng sắp tới, có thể là ngay trong tháng 1/2014 này.

  (Xem tiếp phần dưới)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mọi sự lừa dối không thể đi xa.

   Không bao giờ chiếc mũ dân chủ đẹp đẽ có thể đội vừa đầu các nhà độc đoán - độc tài - độc đảng tham quyền và tham nhũng, luôn quay lưng lại với nhân dân, bỏ tù người yêu nưóc chống bành trướng, coi báo chí tự do là tử thù, săn lùng các blogger, tha hóa ngành công an từ lực lượng “thức cho dân ngủ” thành kẻ “tay sai giữ nhà và giữ tài sản phi pháp cho các quan tham các cấp“.

   Độc đoán, độc tài, độc đảng là trái ngược, là phản diện của tự do, dân chủ.

   Muốn tự do dân chủ phải dứt khoát từ bỏ độc đoán, độc tài, độc đảng, không thể khác được. Độc đoán độc tài đội lốt dân chủ rất dễ dàng bị lật tẩy, bị vạch mặt, bẽ bàng, trơ trẽn. Thế giới đánh giá ta không phải trên lời nói hoa mỹ, trên thông điệp ba hoa, mà chỉ trên việc làm.

   Còn muốn phục thiện, vượt qua chính mình, thành tâm đi với thời đại, đi với nhân dân, đi với dân tộc, thì không có gì khó. Ngay Tết Giáp Ngọ này, hãy trả tự do cho không phải vài ba hay dăm bảy Chiến sỹ dân chủ - nhân quyền, mà là hàng trăm tù chính trị thật sự, như chính quyền quân sự Miến Điện đã làm với hàng ngàn người. Đó mới thật là bứơc đột phá hoành tráng cho những bước tiếp theo, vì dân vì nước.

   Chỉ như vậy bản Thông điệp đầu năm 2014 mới thật sự có ý nghĩa, để mỗi khi nhà cầm quyền nói đến dân chủ thì họ không hổ thẹn với lương tâm, khỏi ngượng ngùng với dân, khỏi làm trò cười mỉa mai cho thế giới. Và chỉ có như vậy Việt Nam ta mới đàng hoàng gia nhập trong vinh quang vào khối kinh tế vững mạnh TPP (Xuyên Thái Bình Dương), để hội nhập hoàn toàn vào trong lòng thế giới dân chủ văn minh, bảo đảm tương lai bền vững và phồn vinh cho toàn dân thụ hưởng.

   Bùi Tín
   7/1/2014

   Xóa
 86. bởi: YÊU NƯỚC. từ: Việt Nam


  Bác Tín, viết rất hay. Toàn thể nhân dân yêu nước chúc bác Tín : Một năm mới dồi dào sức khỏe, để bác Tín cùng đón với dân tộc ngày đại thắng của TỰ DO - DÂN CHỦ trên quê hương Việt Nam chúng ta trong một ngày không xa. Chúc Bác luôn vui vẽ, khỏe mạnh.

  Trả lờiXóa
 87. bởi: ba lừa từ: hn hcm


  Nói mà buồn thêm. Đầu năm ăn bánh vẽ cuoi năm húp cháo lừa. Dân chủ kiểu vn có một ko hai trên thế giới.luật su và các nhà bat đồng đang ngồi tù vậy mà họ alô dân chủ đi đc.

  Trả lờiXóa
 88. bởi: dân chủ từ: hn

  Dân chủ này có ai tin kô nè??? Hay giống như kiểu dân chủ bắc hàn.

  Trả lờiXóa
 89. bởi: Lưu Hiền từ: VN

  Qua thông điệp này của ông Dũng cho thấy họ cũng hiểu lợi ích to lớn vô cùng của Dân Chủ và Dân Chủ là quy luật tất yếu trên con đường phát triển của Nhân Loại. Cả quãng đời đã qua của họ không gì khác là chủ nghĩa cá nhân mà đất nước này không có Dân chủ dưới sự cầm quyền của họ.

  Nếu ông Dũng nói thật lòng để rồi thực hiện không chậm trễ là hồng phúc cho dân tộc VN

  Còn nếu ông Dũng lại làm bánh vẽ thì thất sự các ông đã quá lỗi thời, vì,các ông thử nghĩ coi - đứa trẻ lên 5 cũng nhận ra được ngay và không thích bánh vẽ tý nào.

  Mong các ông hãy nói đi đôi với làm thì sẽ được toàn dân ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 90. bởi: Nguyễn Trí Dũng từ: Vietnam

  Bi quan hơn về tương lai của con cái họ,của họ và đất nước không biết ngày nào mới sáng sủa đây,âu chắc có phải là định mệnh của dân tộc Việt nó nghiệt ngã đến như vậy sao? Con rồng cháu tiên là như vậy à? Phải làm sao để dân tộc Việt bức phá để đi lên,Ống nhà báo cho biết rốt ráo ý kiến để chúng tôi di theo. Cám ơn ông BT.

  Trả lờiXóa
 91. bởi: nói không được từ: h.s

  Khi người cọng sản nói dân chủ có thể là một loại dân chủ theo định nghỉa riêng của họ " đảng lảnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ " cho nên khi đòi hỏi họ phải thể hiện dân chủ theo cái dân chủ mà thế giới đang áp dụng ( ruled by people ) người cọng sản tỏ ra lúng túng tránh né hay họ chưa có khái niệm về loại dân chủ này?
  Theo thống kê của nobelprize.org VN thuộc trong những quốc gia không dân chủ ( non democratic country )
  Đọc qua cái thông điệp đầu năm của tư Dũng là đả thấy có sự thay đổi dối trá. Mọi năm đảng thường hay đem danh từ TỰ DO để ca tụng tư tưởng H.C.M Năm nay thì khác biệt họ dùng danh từ DÂN CHỦ thay thế TỰ DO để ca tụng bác hơn nửa để cho phù hợp với cái nhân quyền mà đảng đả " THỈNH " được từ LHQ.
  Nói tóm lại DÂN CHỦ trong năm ngựa đảng vẩn " GHÌ CƯƠNG "

  Trả lờiXóa
 92. bởi: mõ làng

  Sau 30-4, người dân miền Nam đi đâu cũng thấy chữ "không có gì quý hơn độc lập tự do". Ai cũng mừng và hồ hởi. Người trong diện lính tráng chính quyền cũ thì được lịnh tập trung mang theo 3 ngày cơm gạo, ôi người anh em trong bưng của mình "nhân đạo" tốt lành bao nhiêu.
  Nhưng không lâu thì dân chúng nếm mùi đánh tư sản, đổi tiền (tỷ phú cũng được 200 đồng, nghèo không tiền đổi thì cũng được 0, đó là bài học đầu tiên trong chính sách cào bằng), rồi dân thành thị ra vùng kinh tế mới. Rồi dân miền Nam có dịp đi Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú cho biết sự đời.
  Rồi đầu năm đầu tháng mới đây dân lại được nghe ngài Thủ Tướng "nắm chặt lá cờ dân chủ", dân đen lại có dịp hả hê.
  Nhưng ngẫm cho cùng thì Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Quốc doanh, Kinh tế Thị trường định hướng XHCN, độc lập tự do, lá cờ dân chủ, tất cả đều cao xa vời vợi, không một chút gì dính líu hay gần gủi với nhân dân.

  Trả lờiXóa
 93. bởi: Flying Horse từ: Canada

  Những bài của Bác T. viết ngày càng hay,cang trúng đích,tôi muốn biết chính xác diễn tiến sự sụp đổ Quốc hội của các nước CS từ năm 1989, dường như LX bị giải tán, sau đó họ hợp lại bất hợp pháp và bị nã đạn từ xe tăng chết hết,còn Động Đức thì họ giải tán như thế nào không rõ , chỉ biết lính tráng và dân cũng phá bỏ bức tường Bá lính,...riêng VN, thì có 23 ông tướng đã bị rơi máy bay bên Lào,cởi trói văn nghệ sĩ, đi lại trong nước ,nhân dân không cần có giấy giới thiệu địa phương mới mua được vé xe đò...,nhưng đến giờ thì VN vẫn còn người giương cao ngon cờ XHCN, chắc hẳn cũng còn lý đó nhiu khê lắm, vì tự NVL, LKP, NDM,đến đời thứ tư, người cầm đầu của VN không dám ra mặt người nào là người đứng đầu, so với TQ là ông TC Binh,chịu trách nhiệm đúng đầu,rõ ràng sự đổi mới của VN đang trên đã suy sụp hơn, vì không đủ túc số để có một người chịu trách nhiệm,QH làm việc quá tệ,Đảng thi ì ạch ,không có thực quyền, mà ông thủ tướng thì muon nắm trọn
  nhưng bị kẹt một vế về tài chánh khổng lồ,,đúng là tứ trụ không đồng kích thước về tư tưởng rồi,tôi nghĩ là số phận của Đảng CS VN sẽ ngắn hơn , kết thúc sớm, dễ dàng nhất ,vì là nên dân chủ của VN rất đặc biệt,cho dù họ có đi theo CS, hay không theo , thị dân VN cũng có chung một ý nghĩ ,tương lai chính họ và con cháu của họ phải được bảo đảm sung sướng qua một nên dân chủ đích thực, nên dân chữ này cũng khong phải từ trên trời rơi xuống, mà đã có rất nhiều nuoc trên thế giới
  thực thi và đang làm rất tốt , khởi đầu là Pháp, sau đó là Mỹ, và Mỹ hiện gioi coi như là nước khởi xuống nên dân chủ đích thực, dù gì đi nữa , hạnh phúc của người đàn ở Phap, Mỹ hay Đức.
  ..đều cảm thấy OK, con người VN, nếu họ muốn OK, thì họ chỉ còn một công thức là đứng dậy đòi dân chủ , đúng như đại đa số ca có một số trí thức trước đây cùng với Bác Tin đứng đầu thì chắc chắc dân chủ cho VN quả là đích thực, cac nguyên thủ trên thế giới , họ cũng sẵn sàng giúp, nếu đa số toàn dân muốn vậy.chi tiết sử dụng đây là qua internet và sự đồng lòng toàn dân, các lực lượng vũ trang ,Công an..khi họ thấy nhân dân đứng dậy đa số, chắc chắn họ sẽ đứng về nhân dân,y như bánh xe lịch sử đã lắm,điển hình trong phim chuyện Phong Thần, tướng và bình sĩ phe Trụ vương cuối cùng đều đứng về phe Vua mới,ở đây là phe của bác Tin và các trí thức mới đang tranh đấu cho nên dân chủ đích thực

  Trả lờiXóa
 94. bởi: Trung Trực - Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ

  Thông điệp đầu năm 2014 của ông Nguyễn Tấn Dũng đầy kệch cởm lạc điêu, đậm nét lưu manh chính trị. Thông điệp nhằm ám chỉ bôi bác mỉa mai (trái ngược với) thông điệp của TBT Nguyễn phú Trọng kiên quyết đưa VN tiến lên xã hội chủ nghĩa Max-Lê.
  Dù xuất thân từ dân miệt vườn và nghề y tá, nhưng ông TT Dũng nổi bậc nhất vì ông học được cách làm chính trị từ các chính trị gia thế giới nên thủ đoạn cao tay hơn hẳn các ông lảnh đạo cổ hủ giáo điều khác. Các đối thủ lảnh đạo đảng cs dùng đòn cân nảo đấu đá nhau sát ván.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bởi: NGƯỜI TỈNH NGỘ từ: LÀNG SEN

   Trả lời Trung Trực

   Thông điệp mà ông Dũng đọckhông phải do ông ấy viết mà do bọn tay chân trong "nhóm lợi ích" viết đấy.Trong nhóm này có nhiều trí thức cơ hội có trình độ phọt phẹt chỉ đủ để lừa được những người thiểu năng trí tuệ mà thôi!

   Xóa
 95. bởi: YÊU LẼ THẬT từ: CANADA

  Năm mới, Ngài thủ tướng nước VNXHCN hay còn gọi là Mr X, lên truyền hình nói phét , coi cả dân tộc VN như những người ấu trĩ, trẻ nít. Ngài nói nhăng cuội, cao giọng để tiếp tục bịp thiên hạ. Vậy mà Ô. Bùi, nói như tát nước lạnh vào bài HÙNG VĂN của ngài Thủ X như vậy, lại hỏi xoáy như rứa, thì ông cố nhà thủ X hay lãnh tụ, người<< CÓ CÔNG>> mang chủ nghĩa hoang tưởng, ngoại lai, phản dân hại nước là ngài HỒ CHÍ MINH sống lại cũng làm sao trả lời được?? Ô. Bùi chơi khó các lãnh tụ CS đại bịp quá. Lãnh tụ độc tài, cuả độc đảng mà dám nói về dân chủ, rồi lại cả gan nói : << Đảng ta nắm chắc ngọn cờ dân chủ ..>> thì rõ ràng ĐẢNG nắm chặt, giữ rịt, không chia cho ai sất. Nực cười! Đảng CSVN hay bất cứ đảng CS nào từ trước cho tới nay còn sót lại vài ngoe mà cho dân có dân chủ thì đâu còn là CS??? chẳng khác gì nói : Quỷ SATAN yêu thương con người lắm, nhân hậu lắm ??? Thật sự, có lẽ trong lịch sử loài người, chưa có một bọn bịp bợm nào mà coi thiên hạ như cỏ rác như các lãnh đạo CS. Chúng nói lấy được, không cần lý lẽ, không cần chứng minh bằng hành động cho lời nói của mình. Cứ nói phét, nói dối, ngụy biện, sảo ngôn... chúng cứ áp dụng chính sách xưa cũ là bản chất của chúng: Nói dối một lần, dân không tin, thì 2, 3, 4...100 lần là dân phải tin. Nhưng than ôi, dân VN những năm 50, 60 -- 80 là cùng, còn bị lừa mị, chứ giờ đây, ai ngửi nổi cái mớ lý thuyết hổ lốn: Kinh tế thị trường, với định hướng XHCN ???? lại còn XHCN, lý thuyết Mác - Lê, với lại tư tưởng HỒ CHÍ MINH ... Tư tưởng gì tụi này??? Từ khi có lý thuyết ma quỷ cuả Mac - Lê - mao... con người bị giết nhiều nhất, bị tước đoạt quyền sống, quyền làm chủ tài sản, nhất là quyền suy nghĩ độc lập,quyền tự do, dân chủ tàn tệ nhất. Thôi, cho dân VN hai chữ bình an, thưa ngài X - Trùm tham nhũng, trùm khủng bố, kẻ thù của dân chủ ơi. Ông khinh thường người khác quá đáng quá .

  Trả lờiXóa
 96. bởi: Người về từ cõi chết từ: Hoa Kỳ

  Con đường tự cứu của đảng cọng sản ngày nay là nói phải làm không còn nói láo được nữa ,nói láo là tự sát họ biết điều nầy rất rõ . Vậy ai là người giúp đảng cọng sản thực thi dân chủ ? người đó chính là nhân dân ,đây mới là lúc nhân dân làm chủ thật sự .Phải chỉ cho bọn đầy tớ nầy biết muốn làm được điều mà chính bọn đầy tớ chúng nói ra theo tui thì chúng chưa nghe lời ông chủ nói ,bằng chứng là vừa rồi ông chủ bảo bỏ điều 4 hiến pháp do chúng đặc ra chúng cũng không bỏ thì thử hỏi chúng làm được gì ? ở đây theo tôi thấy ông Thủ Tướng Dũng rất thiết tha kêu gọi 80 triệu ông chủ phải xuống đường để bắt đầy tớ Dũng làm cho bằng được điều mà ông đã nói thời điểm đã dến chúng ta đừng bàn nói nhiều nữa mà phải hành động như Thái Lan như camboda và không chừng cả Lào và Trung Quốc nữa bỡi đây là thế Domino Phương Đông mà . Các bạn Dân chủ hãy mau mau xuống đường để giúp cho đầy tớ làm ...

  Trả lờiXóa
 97. bởi: Vô danh

  Một cấi đảng cô hồn biến con dân làm âm binh súc vật để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa súc vật cộng sản ra toàn cầu thì làm gì có quyền tự do dân chủ nhân quyền . thú vật cộng sản chỉ thực hiện duy nhất thú vật quyền

  Trả lờiXóa