Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG

Từ khi luật PCTN ra đời, hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về công tác PCTN. Đặc biệt là Việt Nam đã tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, do đó các cơ quan chức năng cũng quan tâm hơn, các ngành cùng triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN, có xác định trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn. Đặc biệt là đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong công tác PCTN. 


Trước kia, các cơ quan chức năng thường né tránh những vấn đề liên quan đến tham nhũng, nếu có xử lý bao giờ cũng là “lỗi tập thể”. Hiện nay, một số vụ án tham nhũng như Vinalines,Vinashin, bầu Kiên… đã đưa ra công luận một cách công khai và đã quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, tạo hiệu ứng tốt trong dư luận, điều đó thể hiện sự đấu tranh kiên quyết của các cơ quan chức năng, cũng như việc thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ. Theo Bộ luật Hình sự thì dù người đó là bất cứ ai, nếu họ có vi phạm thì đương nhiên vẫn phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Để tạo niềm tin và hiệu ứng tốt của dư luận về công cuộc PCTN cần có sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương tới địa phương. Phải xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội, đúng pháp luật đối với bất cứ ai, nếu họ có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Mặt khác, phải quan tâm tới việc bảo vệ những người dám đứng ra tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, có sự động viên và cần khen thưởng, nhằm khích lệ động viên đối với họ.

Tuy nhiên, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, diễn ra ở nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước. Nhìn lại các vụ án tham nhũng, lãng phí gần đây tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, tín dụng, quản lý vốn và tài sản tại một số doanh nghiệp Nhà nước… và gây thiệt hại lớn về kinh tế, gây bất bình trong xã hội. Trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, cần cơ chế khả thi để kiểm soát tính chính xác của việc kê khai tài sản; đưa ra biện pháp xử lý đối với tài sản có giá trị lớn tăng lên bất thường mà người kê khai không chứng minh được tính minh bạch, hợp pháp của tài sản tăng thêm. Việc kê khai tài sản, thu nhập hiện nay mới chỉ dựa vào sự tự giác; việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi cán bộ, công chức thường xuyên công tác chưa được thực hiện đồng bộ hoặc phát huy tác dụng. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan rất khó biết thực tế số lượng tài sản của người có chức vụ, quyền hạn. Điển hình như, một số lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích nhận lương tiền tỷ mỗi năm, có nơi đến 2,6 tỷ đồng/người/năm và kéo dài nhiều năm, nhưng công tác kê khai, minh bạch tài sản không phát hiện được - điều này cho thấy tính hình thức của biện pháp này.

Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị xảy ra tham nhũng còn lúng túng, có biểu hiện không nghiêm minh. Mặc dù số lượng các vụ án tham nhũng những năm gần đây được phát hiện, xử lý tăng nhưng việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng lại giảm 14% so với cùng kỳ năm trước; mới chỉ xử lý trách nhiệm một số trường hợp người đứng đầu có liên đới hoặc đồng phạm với người có hành vi tham nhũng; một số nơi cấp ủy, chính quyền địa phương còn nể nang trong việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

Cần đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, sự gương mẫu của cấp trên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính; Sửa đổi, bổ sung Nghị định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; có chính sách truyền thông đúng đắn về tình hình tham nhũng và công tác PCTN; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, không để tình trạng thông tin sai sự thật, tạo dư luận không đúng về tình hình và những nỗ lực PCTN của Việt Nam.

Ngoài ra, còn phải tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng cải cách thực chất chế độ tiền lương. Mặt khác, cần có biện pháp hữu hiệu bảo vệ người tố cáo, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia PCTN.

Lê Minh

Đăng nhận xét

30 Nhận xét

 1. Nếu nói đến tham nhũng bắt tên nguyễn tấn dũng và đồng bọn của hắn là VN dẹp được 90% tham nhũng NHƯNG liệu "trọng lú","sang sâu", nẫu ba thanh dám làm KHÔNG?

  Trả lờiXóa
 2. Trò hề của "đoảng cộng sản Việt Nem" cứ chơi trò thí chốt để MỊ DÂN !!!

  Trả lờiXóa
 3. Dù người dân mù họ cũng nghe được là tên nguyễn tấn dũng chúa tham nhũng huống hồ gì người dân mắt sáng, nhưng dân mắt sáng thì cũng phải như mù, thính tai thì cũng giả vờ như điếc vì nói hoặc chỉ thẳng mặt tên nguyễn tấn dũng là thằng chúa tham nhũng thì đi tù suốt đời, ĐCS là đảng hèn hạ nhất trong bất cứ các đảng tệ hại nhất thế giới

  Trả lờiXóa
 4. những vụ án tham nhũng có thể để lại hậu quả đáng sợ như vậy một phần lỗi là do sự quản lí kém chặt chẽ của các cơ quan quản lí, không thường xuyên kiểm tra giám sát để cho các cá nhân có điều kiện làm việc gian dối, thu lợi bất chính , gây ra hậu quả to lớn cho nhân dân và cho đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu nói đến tham nhũng thì cứ bắt tên nguyễn tấn dũng và đồng bọn của hắn là VN dẹp được 90% tham nhũng NHƯNG liệu "trọng lú","sang sâu", nẫu ba thanh dám làm KHÔNG? ĐCSVN xin đừng làm trò hề mị dân và tiếp tục ăn trên đầu trên cổ của nhân dân!!!!

   Xóa
 5. chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác thanh tra , kiểm tra , giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức ,không thể để đạo đức của cán bộ có chức vụ quyền hạn bị tha hóa, suy thoái nghiêm trọng, không để tồn tại những sai phạm trong thời gian dài , gây mất lòng tin của nhân dân đối với cơ quan ,tổ chức

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu nói đến tham nhũng thì cứ bắt tên nguyễn tấn dũng và đồng bọn của hắn là VN dẹp được 90% tham nhũng NHƯNG liệu "trọng lú","sang sâu", nẫu ba thanh dám làm KHÔNG? ĐCSVN xin đừng làm trò hề mị dân và tiếp tục ăn trên đầu trên cổ của nhân dân!!!!

   Xóa
 6. những cán bộ lãnh đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, kiên quyết nhận trách nhiệm khi có sai phạm thì mới có thể tiến bộ sau này, chúng ta cần có chính sách liên đới trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo nếu để xảy ra sai phạm, tham nhũng ở đơn vị mình,từ đó thắt chặt công tác quản lí và kiểm tra giám sát

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu nói đến tham nhũng thì cứ bắt tên nguyễn tấn dũng và đồng bọn của hắn là VN dẹp được 90% tham nhũng NHƯNG liệu "trọng lú","sang sâu", nẫu ba thanh dám làm KHÔNG? ĐCSVN xin đừng làm trò hề mị dân và tiếp tục ăn trên đầu trên cổ của nhân dân!!!!

   Xóa
 7. Nếu nói đến tham nhũng thì cứ bắt tên nguyễn tấn dũng và đồng bọn của hắn là VN dẹp được 90% tham nhũng NHƯNG liệu "trọng lú","sang sâu", nẫu ba thanh dám làm KHÔNG? ĐCSVN xin đừng làm trò hề mị dân và tiếp tục ăn trên đầu của nhân dân!!!!

  Trả lờiXóa
 8. Nếu nói đến tham nhũng thì cứ bắt tên nguyễn tấn dũng và đồng bọn của hắn là VN dẹp được 90% tham nhũng NHƯNG liệu "trọng lú","sang sâu", nẫu ba thanh dám làm KHÔNG? ĐCSVN xin đừng làm trò hề mị dân và tiếp tục ăn trên đầu trên cổ của nhân dân!!!!

  Trả lờiXóa
 9. Những vụ án tham nhũng được phát hiện là chưa được nhiều, điều đó chứng tỏ còn có nhiều những vụ việc những người có chức có quyền tham nhũng nặng nề vẫn chưa bị phát hiện. Những vụ án tham nhũng luôn có liên quan tới nhiều người có quyền lực và có thế lực mạnh, quan hệ rộng, thậm chí có những người trong Quốc hội, vì vậy cần phải điều tra kỹ càng và phải thanh lọc những con người này ra khỏi hàng ngũ.

  Trả lờiXóa
 10. Ở Việt Nam tại sao khi có những vụ việc xảy ra mọi người thường thích tìm ra những người đứng đầu để chỉ trích trong khi những người có liên quan đến trực tiếp nhiều khi bị làm ngơ chứ. Trong những vụ việc này thì người đứng đầu cơ quan nhà nước chỉ có trách nhiệm ra chỉ thị điều tra rõ ràng vụ án thì có gì phải truy cứu trách nhiệm như kiểu bắt đền thế, thật là đáng buồn cho thói suy nghĩ đó.

  Trả lờiXóa
 11. Những vụ án tham nhũng bị phát hiện đều là những vụ án rất lớn ngoài ra còn có rất nhiều vụ án tham nhũng khác trên khắp đất nước khi mà lòng tham của con người là điều ai cũng có và những người có lòng ham khi họ được nắm quyền hành trong tay họ sẽ ra sức kiếm lợi cho riêng mình. Vì vậy công tác chống tham nhũng luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng và đặt ra trong tất cả các cuộc hội họp.

  Trả lờiXóa
 12. Một đảng viên CSVN mang tên Phan Văn Trung vừa gửi thư cho các quan chức đảng và nhà nước gồm: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Sang để tố cáo Nguyễn Tấn Dũng một tay tham lam, thủ đoạn đang kéo thân nhân, tay chân bè đảng để kinh tài theo kiểu mafia.
  Lá thư có đoạn nói rằng: Giở lại lịch sử Đảng ta có lúc thăng lúc trầm nhưng chúng ta chưa bao giờ sai lầm như bây giờ.

  Chưa bao giờ chúng ta đã sai lầm như khi chọn Nguyễn Tấn Dũng đặt hắn vào ghế Thủ Tướng. Chúng ta chưa bao giờ có thủ tướng đầy tham vọng quyền lực và vật chất như hắn. Chưa đầy một năm kể từ khi hắn nắm quyền hắn đã làm gì được cho đất nước? Hay hắn chỉ dở mọi thủ đoạn để củng cố quyền lực nhằm tạo thêm vây cánh để thực hiện quyết tâm theo gót Enxin đưa VN từ Chủ nghĩa Cộng Sản sang Chủ nghĩa Tư bản. Nguyễn Tấn Dũng đã hình thành được một nhóm tư bản dưới trướng và tạo mọi điều kiện để nhóm này thâu tóm nền kinh tế VN từng bước thực hiện âm mưu dơ bẩn của hắn. Tài sản hắn có hiện nay đã đưa hắn trở thành người giầu nhất Châu Á.

  Gia đình Nguyễn Tấn Dũng và gia đình vợ hắn đang thọc sâu vào tất cả hoạt động của nền kinh tế,dân gian muốn làm ăn đều phải sợ những tên: Tư Thắng, Liêm, Chính, Chí. Nguyễn Tấn Dũng còn liều lĩnh coi thường dư luận khi hắn cho con gái là Phượng thành lập Quỹ đầu tư Viet Capital, đây là hình thức rửa sạch dấu vết những đồng tiền bất minh của gia đình hắn. Nghị con trai của Nguyễn Tấn Dũng cũng có một cách ăn tiền hợp pháp là nhận thiết kế các công trình xây dựng lớn.
  CHÍNH TRƯỜNG VN NHỮNG NGÀY QUA CASINOlậu của gia đình Thủ Tướng Lãnhtụ thành con tin NhàThủ Tướng sẽ bị khám? Chủtịch Sabeco là ai? QuỷSa-Tăng phải xuống địa ngục! Gótchân A-sin của Thủ Tướng Chiêubài ổn định or ' ghế' Tổng Thống? Cuộchôn nhân ma quỷ NgườiViệt đổ tiền vào đâu?
  Dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay là cả một đường dây kinh tài hoạt động theo kiểu mafia mà chỉ nghe thấy tên là không ai dám đụng đến như Hội (Bitexco), Trầm Bê (Ngân hàng Phương Nam), Tiền (Ngân hàng An Bình), Bắc Hà (Ngân hàng Đầu Tư), Kiên (Ngân hàng Á Châu), Mười Rua (Ngân hàng Sài gòn) Hùng (Lilama), Ngọc Minh (Tổng công ty Hàng Không VN), Don Lâm (Vinacapital), Hùng (Savico), Gia Bình (FPT), chị Lâm (Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, công ty Hoa Lâm), Diệu Hiền (công ty Bình An Cần Thơ), Nga (công ty Vinh Hạnh) (Vincom). Đây chỉ là những công ty bị lộ còn biết bao nhiêu công ty dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng mà chúng ta chưa liệt kê được.

  Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng đang có kế hoạch chi phối cổ phần các công ty lớn như Dầu khí, điện lực, khoáng sản, hàng không, ngân hàng. Nguyễn Tấn Dũng lớn tiếng kêu gọi chống tham nhũng nhưng Tâm hắn có sáng không? Đức hắn có đáng trọng không? Tay hắn có sạch không?”…

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lá thư tố cáo còn kêu gọi các quan chức đảng và nhà nước nói trên “… nếu còn nghĩ đến Đảng, đến Dân. Các Đồng chí phải ngay lập tức đưa Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi ghế thủ tướng trước khi quá muộn. Nguyễn Tấn Dũng với bản chất tham lam, mưu mô thủ đoạn sẽ đưa VN đi chệch hướng của Đảng ta, hắn sẽ đi ngựơc lại lợi ích của Đảng để trở thành một Enxin Việt Nam với khối tài sản khổng lồ. Nếu chần trừ sẽ có một gia đình Nguyễn Tấn Dũng hoặc là Enxin VN chi phối toàn bộ cả chính trị và kinh tế VN. Tài sản và quyền lực hắn có là máu xương của Đồng Chí, Đồng Đội ta, là mồ hôi nước mắt của Dân ta. Đảng còn hay mất? Câu trả lời là mất, nếu Nguyễn Tấn Dũng còn tiếp tục là thủ tướng. Thời gian không còn nhiều, tôi hy vọng các Đồng chí sáng suốt loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng ngay trước khi quá muộn”….

   Từ khi VN bịa ra chuyện kê khai tài sản cán bộ chưa ai đề cập đến ở đâu mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhiều tài sản như nhà hàng, khách sạn, đất đai, đoàn xe taxi vài trăm chiếc, tậu đất, mua nhà, gởi nhà băng nước ngoài.

   Nhưng Nguyễn Tấn Dũng hô hào chống tham nhũng “Quyết Liệt”!??

   Vậy AI … chống AI ….khi sự thật là:

   Khu đất rộng hơn 3.000 m2 này tọa lạc tại đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa – Rạch Gía , nguồn gốc lấy ruộng của dân với cái cớ là Quy hoạch ….thời anh ba Dũng, còn làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang , nay anh ba lên chức thủ tướng được thêm nhà mới ở SàiGòn ,còn ngôi nhà này cho công ty bảo hiểm Bảo Minh thuê lại.

   Cây xăng này của mẹ ruột Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (cách nhà của anh ba Dũng chưa đầy 50m) ngay đầu cầu Quay – An hòa – Rạch Gía. Đây là cây xăng chỉ bán trá hình thôi chứ thực sự là nơi chứa xăng cung cấp cho Đòan xe taxi hàng trăm chiếc của Tư Thắng (em của Ba Dũng) và anh ba Dũng đang ngang dọc khắp các nẻo đường Miền Tây.
   Đoàn xe Taxi của tập đoàn anh ba Dũng + Tư Thắng có mặt khắp các tỉnh miền Nam có các tên như Gia Thảo, Phương Trinh, Hoàn Mỹ…. Đậu ngổn ngang chiếm lòng lề đường trong thành phố nhưng chẳng có anh công an giao thông nào dám đến hỏi thăm như những chiếc xe khác… Đây là những lợi thế kinh doanh nhờ “Quyền Lực“.

   Ông KHAI đã dùng quyền lực tham nhũng hàng chục tỷ đồng từ các “phi vụ” mua Tàu Hải âu kê khống gía, đục khoét gian lận trong xây dựng công viên An Hòa Kiên Giang. Ông Khai đã cấu kết với nhiều cán bộ trong tỉnh ủy xẻ quãng Trường Lạc Hồng để bán nền nhà, đồng thời dùng thủ đọan chiếm đọat nhiều nền có vị trí “ngon “ như hình trên. Trong các vụ này đều có sự nhúng tay của Tư Thắng (em ruột N.T. DŨNG ). Dư luận rất phẫn nộ và trông chờ đưa vụ án này ra ánh sáng. Nhưng tất cả đã được N.T. Dũng về “dàn xếp” ổn thỏa. Thế là vụ án ông Khai bị chìm xuồng ….. Nay ông Khai đã được định cư ở Mỹ???

   Xóa
  2. Bệnh viện Bình An – Rạch Gía mới được xây thêm khi đảng viên làm kinh tế tư nhân?!! Theo tin được biết từ nội bộ trong hội đồng quản trị thì có đến 80% cổ đông là cán bộ cao cấp của tỉnh Kiên Giang có phần hùn không dưới 5 tỷ đồng, như hai ông : Ba Tân 05 tỷ (Phó Chủ tịch Tỉnh ), Trần Lam 10 tỷ…. ..(Nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh )………

   Đây là những cơ hội tốt cho các quan rửa tiền.

   Bệnh viện có tên Bình An …nhưng người bệnh khi lọt vào đây thì không “bình an” chút nào, bởi những toa thuốc do bác sĩ của Bệnh viện này kê toa mua ở ngoài không có … chỉ có bán trước cổng bệnh viện Bình An mà thôi !!!…. Nói chung tập đoàn Quan tham lập ra cái bệnh viện này để hút máu người bệnh, từ việc khám chữa bệnh cho đến việc bán thuốc …

   Từ khi “đảng” cho phép làm kinh tế tư nhân các quan chức của Kiên Giang đã “Rửa Tiền” bằng cách xây bệnh viện tư nhân , nhà hàng , khách sạn , Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh công ty xe tắc xi , tàu Biển , xăng dầu ..v.v….. Tiền các quan tham như núi …….Mới đây có vài tờ báo Quốc doanh có đưa tin ông bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang là Trương quốc Tuấn tự tay ký xuất ngân qũy nhà nước cho con mình đi học nước ngòai hơn 700triệu VNĐ ….nhưng đến nay ông ta vẫn bình an , trái lại còn được cán bộ TW giới thiệu là ứng cử viên sáng gía làm đại biểu Quốc hội khóa 1 2 tới !!!

   Thông tin từ nội bộ chóp bu của tỉnh này cũng cho biết “Anh Ba Dũng …mình” sẽ nâng đỡ tất cả đàn em Ra Hà Nội …. để tạo phe cánh cho cái ghế Thủ tướng của Ba Dũng vững chắc hơn
   Các cơ quan truyền thông trong và ngòai nước cần đưa những tin này để người Dân điểm mặt những tên CSVN tham nhũng ..rửa tiền …bóc lột đồng bào không thương xót !..


   Phan Văn Trung

   Xóa
 13. THỦ TƯỚNG DŨNG IN TIỀN ĐỂ CỨU CON GÁI VÀ ĐỒNG BỌN!

  Chính Phủ của Thủ Tướng Dũng đang manh nha lên phương án in tiền để có 100.000 tỷ cho công ty mua bán nợ! Các chuyên gia kinh tế cả trong và ngoài nước đã phân tích rất nhiều những bất cập của đề án này của ngân hàng nhà nước. Bài viết dưới đây truyền tải ý kiên của chuyên gia kinh tế Fulbright nói rõ: “Tuyệt đối không phát hành 100 ngàn tỷ đồng mua nợ xấu”! Song dường như Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vẫn để ngoài tai. Không phải họ yếu kém đến mức không hiểu nổi những cảnh báo của các chuyên gia, song họ vẫn phải làm bằng mọi cách. Tại sao? Đây là vấn đề sống còn của chính họ. Ngày 27/6/2012 chúng tôi đã đăng tải bài phân tích nguyên nhân cấp thiết khiến Thống đốc Nguyễn Văn Bình phải cho ra đời cái công ty Mua bán nợ. ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ SỐNG CÒN ĐỂ CỨU CHÍNH NHÓM LỢI ÍCH CHỦ MƯU CỦA ĐỢT THÔN TÍNH VỪA QUA VỚI NHŨNG HÀNG ÔM TỒN KHO KHỔNG LỒ VÀ NHỮNG KHOẢN NỢ VAY SAU ĐỢT THÂU TÓM CỦA 02 NHÓM LỢI ÍCH THÂU TÓM NGÂN HÀNG DO NGUYỄN THANH PHƯỢNG - NGUYỄN ĐỨC KIÊN CHỦ MƯU VÀ NHÓM THÂU TÓM TÀI SẢN DO HỒ HÙNG ANH - NGUYỄN ĐĂNG QUANG - NGUYỄN THANH PHƯỢNG CHỦ MƯU ĐÃ LÊN TỚI VÀI TRĂM NGÀN TỶ!
  Sức ép trả lãi và biến tài sản thâu tóm thành TIỀN để xoá dấu vết phạm pháp đang là sức ép bom tấn đè lên đầu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và thống đốc Nguyễn Văn Bình. Nếu không cứu được 02 nhóm lợi ích này thì Chính Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình sẽ chết chìm theo. Chính vì vậy mà Chính Phủ Dũng đã phớt lờ tất cả các cảnh báo làm mọi cách cứu 02 nhóm lợi ích cũng là cứu chính bản thân họ - Kể cả phải in tiền chắc chắn sẽ gây ra lạm phát - Là mục tiêu mà họ vẫn vin vào trước đây để xiết chặt tín dụng! Rõ ràng chính họ đang làm cái việc VẢ vào chính miệng mình! Nhưng trước nguy cơ có thể bị bại lộ, phải đối mặt với phạm pháp khi bị đổ bể khi một trong các ngân hàng Eximbank, Techcombank, Bản Việt, Phương Nam, ACB, Bắc Á bị thanh tra như Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn đề nghị - Tạm thời đang bị Thống đốc bác bỏ, nhưng bất cứ lúc nào Ban chỉ đạo chống tham nhũng vào cuộc đều có thể phanh phui ra.... Do vậy, Nếu không có sự kiên quyết của Bộ Chính Trị, CHẮC CHẮN CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG SẼ BẰNG MỌI CÁCH ĐỂ CÓ 100.000 TỶ TƯƠNG ĐƯƠNG 5 TỶ USD ĐỂ RA ĐỜI CÔNG TY MUA BÁN NỢ! Cuối cùng thì chỉ có nhân dân Việt Nam phải gánh chịu hậu quả bởi nền kinh tế bị lũng đoạn làm cho suy sụp.

  Mời đọc bài dưới đây:


  Một mô hình công ty mua bán nợ theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết nếu vấn đề nợ xấu trong ngân hàng đã mang tính hệ thống.
  Tuyệt đối không dùng cách “tạm thời phát hành tiền 100 ngàn tỷ đồng, thu hồi nợ xong lại rút tiền khỏi lưu thông”, ThS. Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, lưu ý như vậy khi nói về nguồn vốn huy động của công ty mua bán nợ xấu ngân hàng.

  Ông nói:

  - Một mô hình công ty mua bán nợ theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết nếu vấn đề nợ xấu trong ngân hàng đã mang tính hệ thống. Nghĩa là, vấn đề nợ xấu ở mức cao không phải chỉ xuất hiện ở một số ngân hàng, mà là vấn đề của nhiều ngân hàng. Nói cách khác, nếu tình trạng nợ xấu cao chỉ mang tính cục bộ ở một bộ phận ngân hàng nhỏ thì việc thành lập một công ty mua bán nợ như đã đề xuất là không cần thiết.

  Theo tôi hiểu, nếu được thành lập, công ty xử lý nợ của Ngân hàng nhà nước này sẽ hoạt động song song với Công ty mua bán nợ (DATC) của Bộ Tài chính. Như vậy, DATC sẽ làm việc với doanh nghiệp, còn mô hình công ty xử lý nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước sẽ làm việc với các ngân hàng.

  Để xây dựng được, cần xác định rõ mô hình hoạt động của công ty đấy, thế nhưng, điều này chưa được Ngân hàng Nhà nước làm rõ. Trước hết, phải lựa chọn một trong hai mô hình - hoặc là “mua bán nợ” hoặc “nhận ủy thác”. Nhận ủy thác nghĩa là làm theo dạng nhận lại nợ rồi chuyển giao cho đối tác khác chứ không mua hẳn.

  Cụ thể, công ty mua bán nợ đứng ra đại diện cho ngân hàng xử lý nợ xấu đấy, nếu không xử lý được thì trả lại cho ngân hàng. Còn mô hình mua bán là mua “đứt” khoản nợ xấu của ngân hàng rồi tự xử lý.

  (Xin xem tiếp phần dưới)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quan điểm cá nhân tôi là nên làm theo mô hình thứ hai, tức là, không phải dạng ủy thác mà là mua lại nợ và xử lý. Với mô hình này, khi mua lại phải thực hiện hai vấn đề.

   Thứ nhất, việc mua lại thực hiện trên cơ sở là những khoản nợ có thể xử lý được. Đối với những khoản nợ được đánh giá là không có khả năng thu hồi - phải xóa thì không mua lại. Với những khoản nợ gần như đã mất này, phải dùng vốn dự phòng rủi ro của các ngân hàng để xử lý còn công ty mua bán nợ chỉ mua những khoản nợ có khả năng thu hồi.

   Thứ hai, giá mua nợ là giá đã chiết khấu, nghĩa là, khoản nợ 100 đồng thì không mua lại với giá 100 đồng. Chẳng hạn, ở Hàn Quốc, khi khủng hoảng xảy ra, công ty mua bán nợ được thành lập nhưng mức giá bình quân mua lại chỉ là 46%. Phần giảm giá còn lại ngân hàng phải chịu, đổi lại, ngân hàng chuyển giao nợ xấu sang công ty mua bán nợ.

   Một điểm đáng lưu ý là cách thức xử lý nợ. Về lý thuyết có 2 cách. Cách thứ nhất, công ty mua bán nợ mua lại nợ xấu của ngân hàng và cố gắng bán rất nhanh trong một khoản thời gian ngắn với tiêu chí là xử lý nợ. Cách thứ hai là mua nợ xong rồi tái cấu trúc. Cần lựa chọn một trong hai mô hình này và làm rõ ngay từ đầu.

   Về lý thuyết, cả hai cách thức đều rất ổn nhưng kinh nghiệm thế giới cho thấy những công ty xử lý nợ có tham vọng làm cả hai vai trò sẽ thất bại. Những công ty tiến hành mua và xử lý nợ xấu có xác suất thất bại nhiều hơn những công ty theo mô hình xử lý nhanh.

   Bởi vì, việc thực hiện theo mô hình mua nợ - tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ gặp trở ngại từ hạn chế về năng lực và khung pháp lý. Trong khi đó, mô hình xử lý nhanh vừa giúp ngân hàng giảm nợ xấu vừa giúp nhà nước không mất mát quá nhiều vốn từ ngân sách nhà nước.

   Về số vốn của công ty này, mức độ cấp vốn cho công ty phụ thuộc vào số nợ xấu của hệ thống. Theo thống kê gần đây nhất của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu là 4,14%, tương đương 108 ngàn tỷ đồng, như vậy công ty xử lý nợ 100 ngàn tỷ đồng là quá đủ hay nói cách khác, số vốn 100 ngàn tỷ đồng là để xử lý số nợ xấu lớn hơn con số 108 ngàn tỷ rất nhiều.

   Một yêu cầu bắt buộc là tiền vốn cho công ty này phải là tiền “thật”. Theo nghĩa, tiền phải lấy từ ngân sách nhà nước, nếu ngân sách nhà nước không đủ thì phải xử lý bằng một số cách, chẳng hạn, thông qua cổ phần hóa, bán cổ phần để thu được tiền dùng được. Tuyệt đối không dùng cách “tạm thời phát hành tiền 100 ngàn tỷ đồng, thu hồi nợ xong lại rút tiền khỏi lưu thông”. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì sẽ làm tăng cung tiền cho nền kinh tế và gây ra lạm phát.

   Theo Lê Hường
   VnEconomy

   Xóa
 14. @Nguyễn Hương said...


  Nguyễn Tấn Dũng đã bộ lộ rõ bản chất của một kẻ cuồng vọng, tàn ác, tham lam vô độ và mọi hành động chỉ còn xoay quanh mưu đồ chính trị cá nhân và lợi ích riêng của chính mình.

  Nguyễn Tấn Dũng là một thằng một thằng hèn với Trung Cộng, nhưng nó cũng là một thằng điếm bóc lột dân chúng, cướp đoạt tài nguyên đất nư ớc. Thằng điếm củng cố phe cánh kiếm lợi cho chính bản thân và giúp con bạch tuột cái Nguyễn Thanh Phượng cùng dòng họ ăn cướp của dân và doanh nghiệp.

  Việc để cho con bạch tuột cái Nguyễn Thanh Phượng cùng các băng nhóm tội phạm dùng lực lượng công an, cảnh sát đàn áp nhân dân để cướp các ngân hàng, cướp vàng, cướp đất của người dân Văn Giang và bao tội ác từ Nam chí Bắc. Cần phải tính sổ với con bạch tuột cái Nguyễn Thanh Phượng.

  Lòng tham vô độ của Nguyễn Tấn Dũng, gia đình hắn và băng đảng ăn cướp làm hại kinh tế nước nhà, làm đời sống người dân khốn đốn. Chúng luôn mở miệng nói tư bản là xấu xa, thối nát, bóc lột nhân dâ n, nhưng chúng luôn gửi con qua
  Âu Châ u, qua Mỹ ăn học và giấu tiền tham nhũng, đầu tư cho chúng. Chúng muốn kềm kẹp dân vừa nghèo vừa hèn để dễ đạp vào mặt người dân yêu nước.
  Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng, ăn cắp tài nguyên đất nước. 3 Dũng sợ bị giết như hình ảnh của Muammar Gaddafi bị lôi ra khỏi ống cống và bị giết, nên Dũng đã biến công an thành bày chó bảo vệ hắn và gia đình hắn.

  Nguyễn Tấn Dũng cho đám công an chà đạp lên hiến pháp, luật pháp, thoải mái ăn tạp, ăn cướp dân trắng trợn, biến đám công an thành lũ vô liêm sỉ. Cứ nhìn những tên công an đứng đường thì thấy, chúng là phường thảo khấu, chúng thâu tiền mãi lộ, ăn cướp các bác tài và các doanh nghiệp. Công an Việt Nam đã biến thành một lũ chó. Chúng bảo vệ cuả tham nhũng cho Nguyễn Tấn Dũng và băng đảng ăn cướp.

  Chúng tôi muốn nhìn thấy Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ hắn bị lôi ra khỏi ống cống và bị giết như con chuột Muammar Gaddafi.
  Nếu Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ hắn bị giết, Việt Nam sẽ bớt độc tài, bớt tham nhũng, người dân sẽ có cuộc sống ấm no hơn.

  Trả lờiXóa
 15. @Anonymous said...


  Thằng điên, đúng là cái thằng ăn hại, chết sớm đi làm khổ nhân dân! nhìn mặt ngu vãi mà cũng làm Thủ tường, chỉ ăn hại thôi

  Trả lờiXóa
 16. @Bộ Chính Trị says:


  Ủng hộ Thủ tướng Giàu có, vì ông ta giàu 1 thì đất nước giàu 10, ủng hộ tư bản chủ nghĩa.
  CHXH đã lõi thời: Cuba, VN, Bắc Triều tiên theo XHCN không có thằng nào giàu cả, chỉ biết có ăn xin và quỳ gối mà thôi. Hoan hô ông Dũng

  Một điều mà người ta cũng phân tích ra ở Miến Điện là những vị tướng ấy cũng lo sợ rằng tương lai của chính họ và gia đình họ, con cháu họ, sau này cũng sẽ không yên ổn, nếu quốc gia vẫn nằm tiếp tục trong chế độ độc tài. Bởi vì chế độ độc tài không tôn trọng pháp luật, không có gì bảo đảm cho sinh mạng, tài sản của người dân, cho nên biết đâu về sau này, chính con cái của những tướng lãnh đó sẽ bị những viên tướng khác lên cầm quyền sát hại hoặc là cướp của.
  Thành ra, muốn bảo đảm được sinh mạng cũng như tài sản của con cháu, họ thấy rằng chỉ có một đường duy nhất là Miến Điện phải trở thành một nước có dân chủ, có tự do, và tôn trọng quyền làm người, tôn trọng luật pháp của quốc gia. Đó có lẽ là một lý do khác khiến cho những vị tướng lãnh ở Miến Điện thấy rằng cải tổ để dân chủ hóa thì có lợi cho chính gia đình họ, chứ không chỉ đơn thuần là đáp ứng nguyên vọng của người dân
  Thật vậy, chính phủ Thein Sein đang càng lúc càng thay đổi hình ảnh của họ trong mắt dân chúng qua thái độ “thà mất ghế chứ không mất nước” đối với các áp lực của Bắc Kinh.
  Vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn gì? Muốn đi vào lịch sử như là một đảng đã có công đóng góp vào việc dân chủ hoá và phát triển đất nước hay là một đảng chỉ vì quyền lợi của mình đã thần phục Trung Quốc tới cùng?
  Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Sô Gorbachev đã nhận thức và phát biểu: “Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi rất đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và đối trá”;
  -Cố Tổng Thống Nga Boris Yelsin phát biểu: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”;
  -Cựu Tổng Thống Nga, Putin phát biểu: “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo những gì Cộng Sản là không có trái tim”
  Toàn là những lời phát biểu chân thành và có giá trị thực tiễn của những người từng là cấp lãnh đạo của các nước Cộng Sản và sau đây, với kinh nghiệm già dặn về Cộng Sản:
  -Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu cũng đã phát biểu:“Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”.
  Ý của những câu nói trên đã nói lên chế độ Cộng Sản là một chế độ xấu xa, bỉ ổi, tuyên truyền láo lếu, nói một đường làm một nẻo, vô liêm sĩ, lừa mị nhân dân, dùng búa liềm và súng đạn đàn áp, cai trị nhân dân. Tóm lại, đảng Cộng Sản không có tình người và những đảng viên Cộng Sản cuồng tín là những người đáng ghê tởm.
  Khi chế độ Cộng Sản Trung Quốc sụp đổ, thì ba nuớc Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba sẽ tự động đốt cờ Búa Liềm và quay lưng 180 độ ngay tức khắc.
  Lãnh đạo cấp quốc gia mà xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam gọi là Bộ Chính Trị với 14 đảng viên cộng sản, là cơ quan quyền lực tuyệt đối. Bởi trong hệ thống tổ chức không có cơ quan nào kiểm soát, vì vậy mà nhóm lãnh đạo quyền lực này tự đứng trên Tổ Quốc, trên Dân Tộc, trên Quốc Hội, trên hệ thống Nhà Nước, và trên hệ thống Tư Pháp. Đã có lần ông Nguyễn Văn An khi giữ chức Chủ Tịch Quốc Hội, trong lúc quá bực tức đã phát biểu: “Bộ Chính Trị là 14 ông vua tập thể!”

  Trả lờiXóa
 17. @huynh tien lang says:


  Theo tôi thì Nguyễn tấn Dũng vô tội. chúng ta lầm tưởng ông Dũng nắm quyền lực trong tay, ông làm được tất cả những gì ông muốn, không đâu,ông không phải thủ tướng như thủ tướng Anh quốc, thủ tướng Úc, thủ tướng Israel, cái chức vị thủ tướng trong chế độ cộng sản chỉ là tay sai thôi, chỉ làm theo sự chỉ đạo của bộ chính trị. chẳng hạn lệnh cấm khiếu kiện đông người, cấm báo chí chống tham nhũng, cấm báo chí đưa tin về cái chết của nguyên thủ tướng Võ văn Kiệt hoặc khi đi qua Vatican, qua Mỹ hay đi tới đâu, phải nói cái gì làm cái gì đều phải tuân thủ theo lệnh của bộ chính trị tất. nói đến bộ chính trị thì ông N-P-Trọng cũng chưa phải là to đâu, bí thư bộ chính trị chỉ là người đại diện hợp pháp của đảng CS để ra lệnh thôi, vậy thì đâu vấn đề? thưa rằng: tất cả phụ thuộc vào 14 hoặc 15 cái đầu lâu làm việc dưới sự chỉ đạo của luxife.
  Cái điều mà ông N-T-Dũng dùng quyền thủ tướng để làm việcđộc lập đó là : Trả thù Cù huy hà Vũ , nhưng chỉ một phần thôi và đây cũng là sự chỉ đạo của đảng cs. thứ nữa là yêu cầu người điều khiển xe máy phải đội mũ bảo hiểm.
  Còn vấn đề biệt thự ư ? đừng lo, sẽ có lúc ông ta phải nhả ra vì tiền bạc đó là máu của nhân dân
  Tiền tài mà ông ta vơ vét ư ? chuyển đổi thành vàng, thành dola rồi ư? chuyển ra nước ngoài rồi ư ? đừng lo, cũng sẽ có lúc ông ta cũng phải trả lại cho nhân dân thôi, xu hường thời đại mà, hãy nhìn những cái gương của các lãnh tụ độc tài Trung đông thì biết .

  Trả lờiXóa
 18. @anti cathri says:


  3Dũng Phải Rời Chức Chống Tham Nhũng; Ghế Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng giao về Tổng Bí Thư Đảng; Thanh tra thú nhận: Bà quét rác cũng tham nhũng
  (10/27/2012)
  HANOI — Nhà nước Hà Nội hiện nay là một cơ chế tuyệt vời để tham nhũng: độc đảng, không có tự do báo chí, cán bộ Vinashin và Vinalines hô biến hàng trăm triệu đô mà vẫn không bị kỷ luật… và bất kỳ ai có quyền là có khả năng tham nhũng.

  Tuyệt vời là khi Thủ Tướng, người chịu trách nhiệm xóa tội điều hành kinh tế sai phạm cho các trùm quốc doanh rút ruột thì cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, và chính ông Dũng bị Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang gọi là “đồng chí X” trong các hồ sơ tham nhũng.

  Hôm Thứ Sáu 26-10-2012, ông Nguyễn Tấn Dũng bị lột chức Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, và chức này từ đây sẽ trực thuộc Bộ Chính trị.

  Bản tin RFI ghi rằng, vào hôm Thứ Sáu 26/10/2012, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng đã được trình lên Quốc hội Việt Nam với nhiều điểm sửa đổi, trong đó có việc bỏ quy định Thủ tướng là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Dự luật Phòng, chống tham nhũng trên nguyên tắc sẽ được biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp của Quốc hội.

  Thật ra thì điểm sửa đổi nói trên đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 vừa qua, tức là Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng sẽ trực thuộc Bộ Chính trị, chứ không còn thuộc chính phủ nữa. Trưởng Ban chỉ đạo sẽ là Tổng bí thư Đảng. Hội nghị Trung ương 5 cũng đã quyết định sẽ lập lại Ban Nội chính Trung ương, với chức năng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng.

  Bản tin RFI ghi nhận:

  “Việc bỏ quy định Thủ tướng là Trưởng ban chỉ đạo tham nhũng được đưa vào dự luật sau khi Hội nghị Trung ương 6 đã không ra được biện pháp kỷ luật nào đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, mà trong thời gian qua đã bị chỉ trích rất nhiều về tham nhũng, lạm quyền và quản lý kinh tế yếu kém. Trong bối cảnh đấu đá trong nội bộ ban lãnh đạo diễn ra gay gắt, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng có thể trở thành một vũ khí để phe này kềm chế phe kia.”

  Một bài trên báo Người Lao Động hôm 26-10-2012 có ghi nhận lời một số đại biểu quốc hội, thắc mắc về tình hình chống tham nhũng rất là hình thức.

  Thí dụ, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.SG) cho rằng công tác thanh tra phát hiện thất thoát lớn về tài sản nhưng phần lớn lại chỉ bị xử lý về hành chính…

  Báo NLĐ cũng ghi lời của ĐB Huỳnh Ngọc Ánh, “…Có phát hiện hay không phát hiện mà không xử lý? Vụ mua ụ nổi 100 triệu USD có phát hiện không? Ụ nổi to như thế sao không phát hiện?”

  Cũng cần nhắc rằng một vụ tham nhũng nổi bật đã ăn chận cả tiền ODA do Nhật bơm vào VN. Đó là trường hợp cán bộ Huỳnh Ngọc Sĩ, Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông – Tây ở Sài Gòn đã nhận hối lộ 260 nghìn USD để xét thầu, nghiệm thu có lợi cho người đưa hối lộ.

  Báo Thanh Niên tuần trước, trong số báo ngày 17-10-2012 đã cho biết rằng Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh thanh tra TP.Hà Nội, đã tuyên bố trong một hội nghị về phòng chống tham nhũng ngày 16-10-2012 rằng: “Ở Hà Nội, thậm chí đến bà quét rác cũng có thể tham nhũng. Nếu người có nhà mặt phố không quan hệ tốt với người quét rác, người ta có thể để cái xe rác ở trước cửa nhà thì rất khó kinh doanh”.

  Nếu bà quét rác cũng tham nhũng, ông Thủ Tướng tham nhũng cỡ nào? Hồ sơ của “đồng chí X” hiện chưa phổ biến ra công chúng.

  Trả lờiXóa
 19. @nguyen ha says:


  Tiêu diệt tập đoàn ma fia cộng sản để cứu nước cứu nhân loại thoát cảnh đời súc vật ma xó phải bị hiến thân xác và linh hồn truyền kiếp muôn đời phục vụ loài quỷ đỏ

  Trả lờiXóa
 20. @nguyen ha says:


  Cộng sản vẩn muôn đời là cộngsản chúng chỉ có những trò hề diển kịch mỵ dân và tự lừa bịp chính chúng nó vào tà thuyết mácxác định con đường thiên đường hoang tưởng là mục tiêu duy nhất không bao giờ đến
  Trong xã hội cộng sản không có con người thật sự chỉ có con người bị chúng thuần hoá man rợ biến thành một loại ma xó súc vật vô hồn không còn biết đến ông bà cha mẹ giống nòi tiền đồ dan tộc tổ quốc việt nam mà chỉ biết chấp hành mọi mệnh lệnh của quan thầy đảng chủ của chúng đối với chúng tổ tiên là mao mác tổ quốc là thế giới đại đường trong xã hội cộng sản những con người chân chính thật sự bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bầy đàn của cộng sản , Trong chế độ này không có chổ đứng cho con người thật sự
  bây giờ là thời đại in te r net thế kỷ 21 thế kỷ của tự do của công lý và quyền con người không lý gì chúng ta phải sợ một lủ quái đản phải chịu kiếp đời súc vật cho chúng lợi dụng từ thân xác đến cả linh hồn hiến dâng cho cho bọn quỷ dử chúng ta phải tự đứng lên sống chết với chúng để đời con cháu chúng ta không còn là một nổi ám ảnh truyền kiếp từ đời này sang đời khác đời mẹ đến đời con đời cháu mãi mãi làm súc vật ma xó để chúng lợi dụng từ thân xác đến linh hồn phục vụ cho mục tiêu và lý tưởng điên khùng của chúng và cho lủ quan thầy đảngchủ của chúng

  TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT
  CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG CÓ TỰ DO
  CÒN CỘNG SẢN THẾ GIỚI KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH

  DÙNG MA FIA LŨNG ĐOẠN Kinh tế DÙNG GÀ MÓNG ĐỎ CÂU BẨY LỪA ĐẢO GIEO HẠT GIỐNG ĐỎ HẠT GIỐNG CỦA ÁC QUỶ VÀO CỘNG ĐỒNG CÀI CẮM NGƯỜI VÀO CƠ QUAN CÔNG QUYỀN ĐỂ KHUYNH LOÁT quyết định chính trị

  Trả lờiXóa
 21. Những sự thật cần phải biết - Nguyễn Tấn Dũng: Tên tham nhũng gộc, kiêm đại Việt gian bán nước

  Lời thưa trước.

  Kính thưa quý bạn đọc: Cũng như quý vị, tôi rất bàng hoàng và lo lắng khi biết tin anh Đặng Chí Hùng bị bọn Công An, An Ninh CS bắt tại Thái Lan, sau giây phút bàng hoàng, tôi nghĩ không có trăng thì dùng sao, không có đèn dùng đom đóm. Vì thế tôi đem mình ra thử nghiệm. Anh Đặng Chí Hùng, hoặc bất kỳ ai bị khựng bước, chúng ta cố lên dấn bước, trên đường tranh đấu, chống kẻ thù chung của dân tộc là bọn Cộng Sản độc tài tham tàn và bán nước. Từ nay cho đến khi anh ĐCH được tự do, mong các bạn cùng xông lên chiến tuyến, nhắm vào đầu não quân thù mà bắn, đầu não được tính từ bí thư tỉnh ủy trở lên hàng bộ, thứ trưởng, quốc hội, trung ương đảng, bộ chính trị, bạn nào nhắm được ai, cứ bắn người đó.

  ***

  Không chỉ tại Việt Nam, cả thế giới đều biết Nguyễn Tấn Dũng, (NTD) một tên thiếu học vấn, nhưng thừa gian xảo và quy quyệt, cuộc đời của y gặp vận hên như Xuân tóc đỏ.

  Lý lịch của tên Việt gian nào, cũng giống nhau ở một điểm bất minh! Nông Đức Mạnh, họ tên cha, tên mẹ không biết! NTD có nêu tên, nhưng khá mù mờ, cha tên là Nguyễn Tấn Thứ, có lúc Nguyễn Tấn Minh, nói rằng bị chết vì bom Mỹ đánh sập hầm năm 1969, ông Thứ đang là tỉnh đội trưởng. Tại sao cứ phải là bom Mỹ, mà không là do cannon chi khu, tiểu khu hay do một lực lượng QLVNCH thụt vào? Sau vụ sập hầm chết sạch, có thể về sau này mới nói ông Thứ giữ chức tỉnh đội trưởng, biết đâu chỉ là du kích quèn, ôm súng gác cho Lê Duẩn, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt ngủ? Trong khi đó có tài liệu nói cha của NTD chết rất sớm? Cha của NTD có thể sinh từ năm 1910, 11, 12... nhà nghèo chắc gì đã có giấy khai sinh, về sau theo CS làm gì có căn cước, nên tên họ tha hồ đặt, không ai có thể biết được.

  Con đường hoạn lộ:

  NTD lên nhanh hơn diều gặp gió, có những chức vụ y chưa kịp đặt đít, đã được cất nhắc lên trên, cứ như có bàn tay vô hình kéo NTD lôi lên không kịp dừng lại để. Toán lớp 5 chưa học, một tỷ có mấy số không chưa biết, đã làm tới Thống Đốc Ngân Hàng, giống như chuyện khó tin, nhưng có thật. Cha của NTD là tỉnh đội, thì chiến công gì? Ở Cà Mau ai biết? Để được đảng trả công quá bội hậu như vậy? Hay NTD là người có tài, có đức? Câu trả lời quá rõ: Tất cả đều không phải, tới đây tôi chợt nhớ những câu thơ của Hữu Loan, làm từ 1956, trong bài:

  Cùng những thằng nịnh hót.

  1956 - CS mới chính thức cầm quyền hai năm, nhưng bộ mặt nịnh hót đã xuất hiện rất sớm. Khổ thơ đầu, Hữu Loan mô tả thời Pháp thuộc, bọn quan lại dùng vợ để làm nấc thang, trèo lên danh vọng:

  “Dưới thời kỳ Pháp thuộc
  Những thằng nịnh hót nghênh ngang
  Lưng rạp trước quan Tây
  Bắc vợ như thang
  Chân trèo lên danh vọng”

  Tiếp theo dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bọn nịnh vẫn thênh thanh đất sống, chúng dùng thang lưng, thang lưỡi:

  “Trong chế độ chúng ta
  Trong chế độ Dân chủ Cộng hòa
  Những thằng nịnh còn
  thênh thang
  đất sống
  Không quần chùng, áo thụng
  Không thang đàn bà
  Nhưng còn
  thang lưng
  thang lưỡi”

  Thực tế không đơn giản như Hữu Loan chứng ngộ, “cán bộ ta” kết hợp nhuần nhuyễn cả hai phương pháp, của thực dân Pháp và của “kách mạng.” Nghĩa là thang đàn bà, thang lưng, thang lưỡi, tổng hợp đủ cả.

  Thang lưng, thang lưỡi NTD thừa khả năng, thang đàn bà ở đâu ra?

  Cha của NTD chết, má NTD mới bốn chục tuổi xuân, con gái miền Tây da trắng, tóc mượt, chân dài, các đồng chí dê hạm cỡ: Lê Duẩn, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, thậm thọt vào ra “giúp đỡ” chỉ có ân tình này mới sâu đậm, thực chất một tỉnh đội trưởng Cà Mau, thời 1969 vai vế gì? Chỉ huy được năm ba chục du kích, chắc đã đủ hay chưa? Thời gian này CS chết như rạ, cán bộ hạng bét cũng được nâng lên để sai vặt, chỉ là danh hảo, dụ khỉ nông dân khù khờ, nhờ ân tình, hay ái tình đúng hơn của bà mẹ, NTD được hưởng phước lớn, lưng đàn bà thời Pháp, nhờ vợ bắc thang leo lên, thời “cách mạng” nhờ má, lên đậm hơn, vì “bố nuôi” Lê Đức Anh dẫn dắt.

  (Xin xem tiếp phần dưới)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cơ may của Nguyễn Tấn Dũng:

   1. Đối nội
   Nhiệm kỳ đầu Dũng gặp hên, bên trên Nông Đức Mạnh, ngu đần lại tham lam, Nguyễn Minh Triết là thằng hề khờ khờ, NTD tranh thủ thiết lập hệ thống, tay chân bộ sậu, lấy tham nhũng làm bổng lộc, ban ơn mưa móc, nạn tham nhũng ăn sâu toàn diện, “công đức” NTD tưới khắp thiên hạ, với câu nói rất “đắc đảng tâm” cả đời Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, chưa kỷ luật ai, tôi phải học ngài thôi.” Kể như NTD thu đảng về riêng tay, từ hạ tần tới thượng tầng chóp bu, thực sự ngôi nhà Việt Nam dột tan hoang từ nóc. Trước đó thẩm thấu, sau vài năm NTD tuyên bố: Nếu không diệt được tham nhũng, tôi từ chức” nhà Việt Nam bay trốc nóc! Nhưng Dương Trung Quốc hỏi: Thủ Tướng có nghĩ đến văn hóa từ chức không? Dũng đáp ngon ơ: Không, tôi theo đảng từ nhỏ, đảng bảo làm, tôi làm, tôi không xin xỏ”!!?

   NTD là ô dù cho hàng ngàn cái mỏ ác tham nhũng cỡ gộc, điển hình Dương chí Dũng Vinashin, là một trên hàng ngàn vụ, khuất tất, ai cũng biết rành rành, nhưng không dễ gì cơ quan pháp luật vớ tới, vì cán cân từ Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, “Quốc Hội” NTD ngang ngữa với Trọng lú, và Sang mặt bư, chưa kể tướng Nguyễn Văn Hưởng, về hưu nhưng trong tay đang nắm riêng không dưới 500 công an mật vụ, tính ác ôn, liều lĩnh không ai lường được, bọn này được nuôi bằng “mật quỷ” hậu hỷ, không có như vậy NTD bị xốc nách ra khỏi cuộc họp, dễ dàng như Jang Song Thaek, bắc Triều Tiên, và chỉ cần 5 ngày sau là biến mất khỏi trần gian, Cộng Sản mà!

   2. Đối ngoại:

   Đảng CS VN dựa hơi Trung Quốc, đặc biệt: Trọng, Sang, Hùng, Dũng là con cưng Tập Cận Bình, từ khai thác bôxít, tới lãnh hải, lãnh thổ. Trung Quốc muốn sao được vậy, tàu cá ngư dân bị đánh đập, bị bắt đem tiền chuộc, đảng lên tiếng chiếu lệ, Lê Thanh Nghị, hay người tiền nhiệm, chỉ có mỗi một câu cũ rích: “lãnh thổ, lãnh hải VN là chủ quyền không thể tranh cãi,” hình như lúc rày xấu hổ quá, không nghe lên tiếng nữa, hoặc chưa tìm ra câu nào mới. Người dân VN chống hàng Tàu, giặc Tàu, lập tức bị đàn áp, bị vu khống bởi tội vu vơ, nhưng ngồi tù rất dai!

   Ngoài ra Việt Nam và Trung Quốc, đang thực hiện đình chiến da beo, nhìn vào bảng đồ VN làng, phố người Tàu loang lổ, 20 năm nữa, phố, làng và người Tàu bành trướng phải biết!

   Những thằng con cưng của Tập Cận Bình rất có hiếu, chúng nó sẵn sàng đàn áp người dân, chống Tàu xâm lược, chứ cương quyết không để bố Bình, má Bành buồn phiền.

   Nếu đêm nay Nhật chiếm Thượng Hải, Bắc Kinh, tờ mờ sáng ngày mai, đảng Cộng Sản Việt Nam treo cờ trắng đầu hàng nhân dân ngay tức khắc, cán bộ CSVN từ hàng tỉnh trở lên chuồn qua Mỹ hết, gia đình Nguyễn Tấn Dũng, hiện diện trên chuyến bay sớm nhất, của cải chúng cướp được bao lâu nay, đã tuồn qua Mỹ từ lâu, chúng chỉ tuồn Dollars, hột xoàng, còn huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, tới hạng bét, để lại cho mấy thằng khờ đeo lủng lẳng, trêu ngươi.

   Tóm lại hai mươi năm chiến tranh, gần bốn mươi năm ngưng tiếng súng, một trời khổ đau và bất hạnh cho người dân Việt, toàn do bọn Cộng Sản vô học và vô thần gây nên.

   Ông Bút
   DLB

   Xóa
 22. Việc xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý và người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân do mình quản lý có liên quan quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

  Ngoài việc thực hiện theo các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành, còn thực hiện theo các nguyên tắc căn cứ vào sự phân công, phân cấp quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác định mức độ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới; căn cứ vào mối quan hệ công tác giữa trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu với hành vi tham nhũng của người được phân công phụ trách, quản lý”.

  Đối với hình thức xử lý kỷ luật (Điều 7) sửa đổi, bổ sung như sau: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật.

  Cụ thể, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức là khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức.

  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó.

  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội và công an nhân dân."

  Trả lờiXóa
 23. Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

  Nghị định quy định, ngoài việc thực hiện theo các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành, còn thực hiện theo các nguyên tắc: Căn cứ vào sự phân công, phân cấp quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác định mức độ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới; Căn cứ vào mối quan hệ công tác giữa trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu với hành vi tham nhũng của người được phân công phụ trách, quản lý.

  Trả lờiXóa