Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CÔNG BỐ NGÀY PHÁP LUẬT 9/11 – CAM KẾT MẠNH MẼ CỦA VIỆT NAM VỀ ĐẢM BẢO CÁC GIÁ TRỊ CON NGƯỜI


      Trong bối cảnh đất nước đang bước vào hội nhập và phát triển như hiện nay, pháp luật ngày càng đóng vai trò quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Có thể nói phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu ở mỗi quốc gia. Đó là khâu then chốt nhằm ngăn ngừa, hạn chế các loại tội phạm, góp phần thiết lập trật tự kỷ cương xã hội. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.
Để khẳng định vai trò của pháp luật với cuộc sống, nâng cao ý thức pháp luật của các cấp, các ngành và toàn dân, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công bố ngày “Pháp luật 9/11”. Ngày này đã được thể chế hóa tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, theo đó: “Ngày 9-11 hằng năm là Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
Ngày Pháp luật trước hết là nhằm thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, mọi cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. Bên cạnh đó, ngày Pháp luật khơi dậy trong mọi cá nhân công dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự đúng pháp luật, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.
Tôn vinh ngày Pháp luật còn thể hiện sự nhất quán trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Văn kiện Đại hội Đảng khóa XI đã chỉ rõ: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…”. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Nhà nước ta phải xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, khách quan, tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Để làm tốt điều đó, Nhà nước phải được tổ chức, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và phải được kiểm soát bằng chính Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, với việc Quốc Hội nước ta tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong nhân dân càng thể hiện trách nhiệm đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, phù hợp với chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với việc Thủ tướng Chính phủ công bố Ngày Pháp luật 9/11, Việt Nam đã thể hiện quan điểm rõ ràng, dứt khoát với thế giới một điều: Đảng, Nhà nước ta đang phấn đấu xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, quản lý xã hội tốt hơn bằng pháp luật để mọi người được sống bình đẳng, dân chủ, đảm bảo hơn nữa các giá trị của con người. Bởi vì trong xã hội này, mọi đảng viên, cán bộ công chức hay người dân bình thường đều phải tuân thủ pháp luật. Nếu có hành vi vi phạm pháp luật dù ở cương vị nào đều phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Bấy lâu nay, chúng ta vẫn nghe những giọng điệu lặp đi lặp lại của Ủy ban Nhân quyền (Mỹ) và một số thế lực phản động Phương Tây vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, không có tự do dân chủ… Nếu như những kẻ đạo đức giả này biết đến Ngày Pháp luật Việt Nam thì chắc chúng sẽ thấy mình quá trơ trẽn, bẽ bang, nên tìm lỗ nẻ mà chui xuống đất. Vì Việt Nam đã khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, cho nên những phần tử lợi dụng các quyền tự do dân chủ, lợi dụng tôn giáo để gây bạo loạn, phá rối an ninh, kích động tụ tập đông người chống chính quyền phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, theo tinh thần Ngày Pháp luật. Và đó cũng là đảm bảo cao nhất các quyền con người cho mọi công dân trên đất nước Việt Nam được sống trong môi trường ổn định, dân chủ, công bằng. Các quyền con người chỉ được đảm bảo khi xã hội xử lý, cách ly những đối tượng vi phạm pháp luật, xâm hại các quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác trong xã hội.
Cho nên, cả những kẻ tự cho mình là đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam cũng nên tự soi lại mình sao chỉ muốn hưởng quyền mà không phải gánh chịu nghĩa vụ tôn trọng pháp luật.  
Hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11, mỗi chúng ta bằng hành động thiết thực chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đồng thời tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, để làm cho xã hội này công bằng hơn, dân chủ hơn, văn minh hơn                                                                            Phương Đông

Đăng nhận xét

35 Nhận xét

 1. Vơi việc chọn ngày 9/11 làm ngày pháp luật thì nhà nước muốn nhấn mạnh với nhân dân rằng nhà nước ta là nhà nước hoạt đông và làm việc theo pháp luật Nhà nước ta đang phấn đấu xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, quản lý xã hội tốt hơn bằng pháp luật để mọi người được sống bình đẳng, dân chủ, đảm bảo hơn nữa các giá trị của con người

  Trả lờiXóa
 2. Việc xác lập ngày pháp luật là một bước đi đúng đắn của Đảng và Nhà nước, khẳng định Việt Nam là một nước tôn trọng pháp luật, các vấn đề về nhân quyền, để những kẻ chống phá không có cơ hội nói những lời kích động nhân dân tụ tập, chống phá chính quyền vì vi phạm các quyền công dân. Hành động này cũng thể hiện chúng ta đã có cái nhìn rộng hơn trên phương diện pháp luật, tăng thêm tính công minh khi lập pháp và thi hành pháp luật.

  Trả lờiXóa
 3. Pháp luật là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý, đảm bảo công bằng, sự ổn định của đất nước. Đảng và nhà nước đã chọn ngày 9/11 để là ngày pháp luật, tôn vinh sự quan trọng của pháp luật, khẳng định vai trò của pháp luật trong cuộc sống hiện nay. Mặt khác việc có ngày pháp luật cũng để nâng cao ý thức thực hiện pháp luật của các ngành, các cấp, và của toàn nhân dân thực hiện theo đúng pháp luật giúp đất nước có điều kiện phát triển ổn định.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta đã có ngày pháp luật cho riêng mình, đây là một bước tiến lớn trong việc khẳng định rằng Việt Nam đã trưởng thành trong lĩnh vực lập pháp của mình, đây cũng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, cho chúng ta động lực để tôn trọng pháp luật, thực hiện pháp luật một cách tự giác hơn, tạo cho đất nước, xã hội điều kiện tốt nhất để phát triển.

  Trả lờiXóa
 5. hiến pháp là đạo luật cơ bản, là hình thức pháp lý cao nhất thể hiện tư tưởng, đường lối, cương lĩnh của Đảng, ý chí, nguyện vọng và những lợi ích cơ bản của nhân dân. nói cho cùng pháp luật cũng từ hiến pháp mà ra, một khi hiến pháp đúng đắn thì pháp luật cũng đúng

  Trả lờiXóa
 6. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Nhà nước ta phải xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, khách quan, tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Để làm tốt điều đó, Nhà nước phải được tổ chức, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và phải được kiểm soát bằng chính Hiến pháp và pháp luật. không chỉ tôi mà toàn thể người dân Việt đều ủng hộ Nhà nước pháp quyền

  Trả lờiXóa
 7. theo tôi để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cần phải khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ. đây là một nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách

  Trả lờiXóa
 8. tôi thấy pháp luật Việt Nam khá hoàn chỉnh và rất phù hợp với đường lối phát triển của đảng, tuy nhiên trong thời gian tới cần phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật để góp phần quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế…

  Trả lờiXóa
 9. cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chỉ có làm như thế thì Việt Nam ta mới vững bước tiến đến xã hội chủ nghĩa một cách vững chắc được

  Trả lờiXóa
 10. thế hệ trẻ chúng ta cần tổ chức những buổi tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý Nhà nước và xã hội; chính chúng ta là lực lượng tiên phong trong chấp hành, hưởng ứng ngày luật pháp Việt Nam

  Trả lờiXóa
 11. các thông tin pháp luật và thi hành pháp luật trong các lĩnh vực như bảo vệ biển đảo, chủ quyền quốc gia, phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông...rất quan trọng nhưng tình trạng chung trong thanh niên hiện nay là nắm được rất hạn chế pháp luật, cần phải thay đổi tư duy ngay từ bây giờ!!

  Trả lờiXóa
 12. Năm 2013, năm đầu tiên Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành và cũng là năm đầu tiên ngày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc. thật sự đây là ngày hội cho cả nước chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức của mỗi người dân

  Trả lờiXóa
 13. tôi thiết ngĩ cần nhất là nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. Thể chế hoá nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm để nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng pháp luật…. có thể người dân mới thực sự làm chủ, và sẽ chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước

  Trả lờiXóa
 14. Đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo; đảm bảo các quyền tự do, dân chủ; thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân, trước pháp luật thì ai cũng bình đẳng như ai, không phân biệt gì cả, tôi luôn tin vào pháp luật và sự công bằng dưới chế độ này

  Trả lờiXóa
 15. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài, đồng bào ta ở nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. ai đi đâu chăng nữa vẫn sẽ luôn tự hào về Việt Nam

  Trả lờiXóa
 16. bây giờ mỗi khi đến ngày 9/11 thì ai ai cũng biết ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhằm động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. việc quy định này thật sự có ý nghĩa

  Trả lờiXóa
 17. Đúng rồi đấy , nên có một ngày pháp luật , pháp luật là một lĩnh vực vô cùng quan trọng , nó là cơ sở để nhà nước quản lí đất nước , gần đây tôi thấy trên mạng có rất nhiều những bài viết không hay nói về nhân quyền , hay dân chủ , quyền tự do của con người ở đất nước Việt Nam , củng cố đẩm bảo các giá trị của con người là điều hết sức cần thiết

  Trả lờiXóa
 18. Cùng sự công nhận ngày 9/11 là ngày pháp luật, chính là lời cam kết thực hiện nghiêm túc, pháp luật Việt Nam với sự tự tôn, lòng tự hào khi chúng ta đã có một ngày pháp luật của riêng mình. Đây cũng là hành động để các nước trên Thế giới thấy được sự tiên tiến của nước ta trong việc thực thi luật pháp. Việt Nam nay đã không còn thua kém các nước khác về nhiều mặt. Hãy cùng nhau thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, để đất nước có thể phát triển toàn diện.

  Trả lờiXóa
 19. Thực ra việc bảo vệ quyền con người nhìn trên tổng thể chung đã rất tốt, đó là việc đã tạo ra những điều kiện trên thực tế để nhân dân được đảm bảo cuộc sống, để nâng cao dân trí cũng như nhận được các giá trị phúc lợi mà Đảng và Nhà nước đang cố gắng để mang lại. Chúng ta xây dựng một chế độ của dân, do dân và vì dân nên việc Nhà nước ta luôn chú trọng dân chủ nhân quyền là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì phải nghĩ cả. Bởi con người là mục tiêu của Chủ nghĩa Xã hội mà, vậy nên đó là một chuyện hằng ngày của chúng ta. Tôi không đồng ý với tác giả rằng chúng ta cam kết mạnh mẽ thực hiện vấn đề bảo vệ quyền con người. Nói thế hóa ra từ trước đến nay chúng ta không bảo vệ quyền con người à? Nói như thế là không thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
 20. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Nhà nước ta phải xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, khách quan, tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Pháp luật nghiêm minh thì ý thức pháp luật của nhân dân mới được nâng cao và cải thiện. Xã hội sẽ bớt đi tệ nạn góp phần đất nước giàu mạnh văn minh hơn. Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh

  Trả lờiXóa
 21. Ngày 9/11 ngày pháp luật việt nam, đây là ngày để chúng ta nhìn lại về mình qua đó tích cực học tập rèn luyện, phát triển bản thân qua đó tích cực chủ động và nguyên tắc hơn trong việc tăng cường hưởng ứng pháp luật, tuân thủ nghiêm khắc pháp luật và ngững việc khác, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 22. Ngày 9/11 ngày pháp luật việt nam. một sự cam kết của tất cả mọi người trong việc tuân thủ pháp luật , tuân thủ luật pháp việt nam, thực hiện mình là một người công dân tốt, có ích cho xã hội, sông tốt đời đẹp đạo, mong muốn ngày này sẽ đóng góp tích cực vào nhận thức của mọi người trong việc tuân thủ luật pháp việt nam

  Trả lờiXóa
 23. Thật là một ngày có ý nghĩa to lớn, 9.11 ngày pháp luật việt nam đây là một cơ hôi, một ngày hội để tôn vinh những giá trị lớn lao của pháp luật trong lòng đất nước cũng như là một ngày để mọi người dân làm lại mình, tìm lại chính mình qua đó góp phần hoàn thiện bản thân tuân thủ pháp luật việt nam ,sống tốt đời đẹp đạo

  Trả lờiXóa
 24. Ngày pháp luật việt nam, ngày 9.11 là một ngày hội ngày tôn vinh pháp luật, hiến pháp việt nam, những đóng góp của pháp luật trong việc ổng định đất nước, bảo vệ người dân, phát triển kinh tế,,, trong tất cả các mặt đời sống xã hội là việc không hề đơn giản, và cung là môt dịp để mọi người tin tưởng hơn và tuân thủ luật pháp một cách triệt để nhất

  Trả lờiXóa
 25. NGày 11.9 ngày pháp luật việt nam là một ngày có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là cơ hội để nhà nước ta thể hiện là một nhà nước nhất quán, của dân do dân và vì dân, là một cơ hôi để thể hiện một nhà nước công bằng dân chủ văn minh, nơi mà tự do , nhân quyền của người dân được đảm bảo, một nhà nước một đất nước hòa bình bậc nhất trên thế giới này, thật sự ý nghĩa

  Trả lờiXóa
 26. Tôi nghĩ là việc làm này đáng nhẽ chúng ta phải có từ lâu rồi, giống như các ngày môi trường, hay ngày kế hoạch hóa...chúng ta phải có ngày này để thường xuyên nhắc nhở quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tăng cường phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, làm cho mỗi người dân có ý thức cao hơn trong tuân thủ pháp luật, tạo ra một xã hội mà ở đó con người sống hòa bình, lương thiện, ai ai cũng là một công dân tốt cả

  Trả lờiXóa
 27. đấy chính là việc mà chúng ta phải làm, chúng ta phải đưa ra được ngày pháp luật này để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân, nâng cao hơn nữa công tác phòng chống tội phạm trong nhân dân. Ngày này cũng là ngày tôn vinh ý chí của nhân dân, tôn vinh vai trò làm chủ của nhân dân, khẳng định một điều mạnh mẽ với cả thế giới rằng, dân tộc Việt Nam là một dân tộc độc lập, tự do và con người luôn sống trong nền dân chủ thực sự

  Trả lờiXóa
 28. bấy lâu nay chúng ta phải thừa nhận một thực trạng rằng, ý thức pháp luật của người dân chưa được cao, vì đối khi có những người khi bị bắt không biết mình phạm tội gì vì họ không biết đến pháp luật. vì thế ngày pháp luật ra đời, sẽ giúp chúng ta tuyên truyền rộng rãi hơn nữa trong nhân dân về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân để từ đó hạn chế hơn nữa số lượng tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tư

  Trả lờiXóa
 29. Những việc chúng ta phải làm để đưa pháp luật đi sâu vào trong đời sống của người dân và nêu cao tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần tích cực phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây cũng chính là nêu cao tinh thần làm chủ của nhân dân "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Nhà nước ta phải xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, khách quan, tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển.

  Trả lờiXóa
 30. Đây chính là một hành động mang tính thiết thực của chính phủ, vì thực tế bấy lâu nay chúng ta phải thừa nhận rằng, ý thức pháp luật của người dân ta chưa được cao, đôi khi có người còn không hiểu thế nào là phạm pháp thế nào là không, vì thế với việc ra đời ngày pháp luật này chúng ta sẽ tăng cường hơn nữa công tác giáo dục pháp luật đối với nhân dân, làm cho người dân có ý thức tự giác hơn trong chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 31. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Mong muốn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân.

  Trả lờiXóa
 32. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 33. đất nước ngày một phát triển là điều tất yếu của xã hội loài người và vai trò của pháp luật là vô cùng quan trọng giúp định hướng, khuôn mẫu cho những hành động trên mọi lĩnh vực theo một hành lang pháp lý vững chắc. Việc công bố ngày kỉ niệm cho pháp luật VIệt Nam nhằm thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, mọi cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 34. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Nhà nước ta phải xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, khách quan, tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển. vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi của mỗi con người

  Trả lờiXóa
 35. công bố ngày 9-11 nhấn mạnh với nhân dân rằng nhà nước ta là nhà nước hoạt đông và làm việc theo pháp luật Nhà nước ta đang phấn đấu xây dựng một xã hội tốt đẹp,là cơ hội để nhà nước ta thể hiện là một nhà nước nhất quán, của dân do dân và vì dân, là một cơ hôi để thể hiện một nhà nước công bằng dân chủ văn minh, nơi mà tự do , quyền đc sống của người dân được đảm bảo

  Trả lờiXóa