Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Cù Huy Hà Vũ Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 kiểu gì?


Theo tin từ BBC Vietnamese, ông Cù Huy Hà Vũ đã gửi bản góp ý của cá nhân ông Vũ cho việc sửa đổi Hiến Pháp 1992 đến Quốc Hội. Đối với mỗi công dân Việt Nam thì việc góp ý cho dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi là một điều rất bình thường. Ở Việt Nam,  mọi công dân được quyền đóng góp ý kiến trực tiếp và gián tiếp với các cơ quan Nhà nước trong hoạt động xây dựng pháp luật nói chung và Hiến pháp nói riêng. Việc một người đang bị phải thi hành hình phạt tù như ông Vũ có ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng có thể coi là một việc rất bình thường. Tuy nhiên, cách mà ông  Cù Huy Hà Vũ góp ý với Quốc Hội về bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là biểu hiện thái độ không ủng hộ của ông ta với chế độ mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Ông Cù Huy Hà Vũ đã sai lầm khi đề nghị bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam để thực hiện chế độ đa đảng. Điều này trái ngược lại với lựa chọn của nhân dân ta. Sẽ là không thuyết phục khi ai đó cho rằng chế độ đa đảng phái chính trị là cách để thay thế chế độ chính trị hiện nay của nước ta. Điều mơ hồ trong góp ý của ông Cù Huy Hà Vũ còn được thể hiện bởi ông cho rằng chế độ đa đảng là phù hợp cho hệ thống chính trị của nước ta. Tôi cho rằng lúc này mà chúng ta chấp nhận đa đảng thì đất nước sẽ rơi vào sự mất ổn định về chính trị.
Ông  Cù Huy Hà Vũ cũng quá sùng bài mô hình chính trị của các nước Tư bản khi  góp ý rằng Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi theo “tam quyền phân lập” như ở các nước tư bản và thậm chí ông còn đòi thiết lập chế độ Tổng thống ở Việt Nam. Nếu góp ý như vậy thì có nghĩa rằng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức bộ máy nhà nước ta gắn với sự lãnh đạo của Đảng sẽ có nguy cơ bị thay thế. Tôi cho rằng ở nước ta không phù hợp với chính thể Cộng hòa Tổng thống mà ông Hà Vũ đã góp ý.
        Cũng thật vô lý khi ông Cù Huy Hà Vũ cho rằng cần bỏ qui định “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ Đảng, chế độ Xã hội chủ nghĩa” trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại sao lại góp ý thế này? Lực lượng vũ trang của Nhà nước ta phải bảo vệ Đảng ta và chế độ XHCN Việt Nam là tất yếu rồi không thể có điều như ông Hà Vũ góp ý xảy ra ở nước ta. Là công dân Việt Nam yêu nước, tôi cho rằng lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa là bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân ta. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã nêu rõ “các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” Đa số nhân dân ta đều tán thành lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
       Là một công dân Việt Nam chúng ta hãy có những đóng góp thiết thực hơn cho việc xây dựng một bản Hiến pháp sửa đổi phù hợp với điều kiện chế độ chính trị ở Việt Nam. Xin hãy đừng góp ý xây dựng Hiến pháp như kiểu của ông Cù Huy Hà Vũ nhé!
                                                                       Hoa Phượng


Đăng nhận xét

5 Nhận xét

 1. Lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ Đảng, chế độ Xã hội chủ nghĩa” trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992..Lực lượng vũ trang của Nhà nước ta phải bảo vệ Đảng ta và chế độ XHCN Việt Nam là tất yếu rồi không thể có điều như ông Hà Vũ góp ý xảy ra ở nước ta. Là công dân Việt Nam yêu nước, tôi cho rằng lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa là bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân ta. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã nêu rõ. Bảo vệ đất nước là bảo vệ quyền lãnh đạo của giai cấp thống trị , đấy là theo lý luận, áp dụng vào đất nước Việt nam thì điều đó cũng không sai nhưng phải hiểu theo nghĩa rộng hơn, đó là bảo vệ Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 2. Mỗi công dân Việt Nam có quyền được góp ý sửa đổi hiến pháp của đất nước mình đó là điều đương nhiên,trên thực tế Đảng và nhà nước ta đã lấy ý kiến của mọi người dân sau đó mới tổng hợp nên bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.Xin nói rằng,sửa đổi hiến pháp là nhằm sửa đổi những cái gì đã không còn phù hợp,phát huy những cái tích cực,.Đây là nhà nước VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA nên phải định hướng được điều đó.Ông Cù góp ý sửa đổi hiến pháp theo kiểu đấy thì chấp nhận làm sao được cơ chứ? ông là con người học rộng hiểu nhiều mà cách suy nghĩ của ông không khác gì đứa trẻ,Bỏ điều 4 Hiến pháp thì còn gì vai trò của Đảng nữa,sao ông suy nghĩ một cách nông cạn như thế nhỉ.Lực lượng Vũ trang có vai trò quan trọng trong bảo vệ nhân dân đất nước bảo vệ đảng,thế mà bảo phi chính trị hóa,tôi nghĩ cách suy nghĩ như ông thật phi lý,cho dù biết ông có kiểu suy nghĩ TBCN thì ông cũng nên nghĩ cho gần chín mươi triệu dân VIỆT NAM chứ.

  Trả lờiXóa
 3. Công dân VIỆT NAM ai cũng có quyền góp ý cho hiến pháp nước nhà và đương nhiên điều nào đúng điều nào hay thì giữ và bổ sung,điều nào trái và không hợp thì đương nhiên là sẽ không được bổ sung hay sửa đổi gì rồi.Góp ý là phải cùng có một cách muốn xây dựng cho đất nước VIỆT NAM hoàn thiện và giàu đẹp hơn chứ không phải là làm cho nhà nước VIỆT NAM thành một nhà nước khác đó là điều đương nhiên thế như ông CÙ VŨ muốn góp ý theo cách của ông mà không hề hợp với tình hình của một đất nước hiện tị thì điều đó là hoàn toàn không được rồi,điều đó không đồng nghĩa với việc ông muốn xây dựng thế nào thì xây dựng muốn phá haoij thì phá hoại và tôi thiết nghĩ cách làm của ông thà không góp ý thì thôi chứ làm như vậy thì người ta lại coi ông như kẻ đang đi tìm kiếm sở thích phá hoại dân tộc.

  Trả lờiXóa
 4. Ông Cù Huy Hà Vũ thật sự đã làm quá nhiều việc xấu xa rồi.Giờ đây ông ta lại còn có những đóng góp vào việc sửa đổi hiến pháp nữa chứ.Biết rằng quyền góp ý sửa đổi hiến pháp là quyền của tất cả công dân.tuy nhiên góp ý như thế nào để cho bản hiến pháp đó hoàn thiện hơn.Nó phải phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân cũng như của dân tộc.Cù Huy Hà Vũ đang có những đóng góp nhằm đi ngược lại điều đó,Có thể nói ông ta đã quá lún sâu vào con đường tội lỗi rồi.

  Trả lờiXóa
 5. Hết tuyệt thực rồi bây giờ lại góp ý sửa đổi hiến pháp nữa.Không biết cái tên Cù Huy Hà Vũ này nó có còn nghĩ ra cái trò nào nữa không đây.Góp ý sửa đổi hiến pháp là phải đặt lợi ích của nhân dân và dân tộc lên hàng đầu.Vậy mà hắn ta lại có thể nói ra những điều ngược lại với nó như thế.Thật là không thể chấp nhận được.Ông hãy lo mà cải tạo cho tốt đi Cù Huy Hà Vũ ạ.Hãy quay đầu là bờ đi.

  Trả lờiXóa