Header Ads Widget

Responsive Advertisement

“HỘI NHẬP” - ĐÁNH GIÁ VÀ SUY NGẪM

Vũ Công Anh
     Đất nước ta đang ngày càng phát triển đi lên, sánh vai cùng bạn bè năm châu, bốn bể. Hội nhập là một xu thế tất yếu của thời đại, đây có thể xem là hành động sáng suốt hay có thể xem là “thành tựu” rực rỡ của đất nước ta sau Đại hội VI của Đảng, đây là “dấu mốc” quan trong đánh dấu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta; mốc son này đã đưa lịch sử dân tộc sang một trang mới, một trang sử in đậm dấu ấn của của hòa bình hợp tác hữu nghị cùng phát triển đi lên giữa các dân tộc; khép lại cánh cửa đói nghèo lạc hậu, chiến tranh tàn phá cướp bóc lẫn nhau, hay chính là khép lại cánh cửa “bao cấp” của nền kinh tế “bảo thủ, khép kín” của đất nước ta trước đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Xây dựng một đất nước công bằng hơn, dân chủ hơn, văn minh hơn và tiến bộ hơn là điều mong muốn của toàn thể đồng bào ta.
     Và chính sau khi tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng đã mở ra cho đất nước bao cơ hội cho đất nước, tạo thêm bao thời cơ vươn ra thị trường quốc tế để khẳng định thương hiệu Việt Nam. Công cuộc đổi mới – hội nhập đã mang lại cho đất nước ta, nhân dân ta bao giá trị to lớn.
     Những thành tựu đạt được này hiện diện trên mọi mặt của đời sống xã hội, từ nền kinh tế phát triển hơn, hiện đại hơn cung ứng mọi nhu cầu cần thiết cơ bản của con người Việt không những vậy lại cung cấp những điều kiện “cao cấp” mà nền kinh tế trước đây chúng ta không bao giờ dám mơ tới. Chúng ta đã hội nhập giao lưu với nền kinh tế của trong khu vực và của trên thế giới như APEC, ASEAN, WTO, WHO, Liên Hợp Quốc. Việt Nam có điều kiện cọ sát, học hỏi kinh nghiệm và từ đó đề ra những chiến lược mới cho sự phát triển của nước nhà. Cũng từ sự cải thiện phát triển vượt bậc của cơ sở hạ tầng đã góp phần làm cho đời sống xã hội ngày càng được nâng cao rõ rệt; nếu thời kỳ cách mạng Bác chỉ mong cho dân ta “ăn no mặc ấm” thì giờ đây chúng ta tự hào với điều kiện bây giờ là “ăn ngon mặc đẹp” “ăn sung mặc sướng” của đại bộ phận nhân dân ta; tỷ lệ đói nghèo lạc hậu đã giảm xuống rất đáng kể, tỷ kệ mù chữ còn rất thấp hay điều kiện “điện, đường, trường, tram” đã được nâng cấp rõ rệt.
     Và khi cơ sở hạ tầng được đảm bảo thì nhân dân giờ đây đã bắt đầu thoát ra khỏi nỗi lo “miếng cơm manh áo”, họ biết mở rộng nhận thức hơn, biết chú trọng, quan tâm đến những giá trị cuộc, những mặt khác của đời sống xã hội thuộc thượng tầng kiến trúc, những giá trị thuộc tinh thần. Như những giá trị văn hóa được nhân dân quan tâm biết trân trọng gìn giữ; từ những nét đẹp cổ xưa của cha ông ta để lại đến những di sản đã bị mai một được nhân dân đề xuất bảo tồn phục hồi, chính nhân dân là chủ thể tích cực nhất trong công tác gìn giữ nét đẹp cổ xưa của dân tộc, hay những dấu ấn lịch sử minh chứng hùng hồn cho một thời bão lửa của dân tộc đã được tu dưỡng, bảo tồn để đây là nơi cho con cháu ta học tập, biết yêu thêm quê hương đất nước. Hay nền giáo dục được quan tâm hàng đầu để đào tạo đội ngũ nhân tài cho đất nước, đây là sự quan tâm chứng tỏ nhận thức của người Việt đã được nâng lên, bởi có học thì mới có tri thức để xây dựng đất nước, quê hương hiện đại hơn, một sự đầu tư thông minh và “bễn vững” cho một dân tộc muốn vươn lên.
     Cũng chính từ sự đảm bảo về đời sống thường ngày mà nhân dân ta đã bớt đi tính “bàng quan”, “vô cảm” trước nền chính trị của đất nước. Điều này được minh chứng cụ thể sở sự việc gần đây nhất là việc Quốc Hội thông qua chương trình sửa đổi HIến Pháp, trong sự kiện này nhân dân ta đã tham gia tích cực và có những đóng góp rất lớn với ý kiến rất sát thực mang tầm xây dựng cao, đây là một việc làm không những chứng tỏ nền dân chủ của đất nước ta ngày càng được nâng cao mà còn chứng minh được lòng yêu nước của nhân dân mong muốn xây dựng một bản Hiến Pháp – cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, hợp lý tiến bộ nhất để các thế lực chống phá không có cơ hội xuyên tạc lợi dụng để phá hoại, chia rẽ đất nước. Đây chính là mặt tác động tích cực nhất của nền kinh tế “mở”, nhân dân ta tiếp thu từ bên ngoài những giá trị tinh thần tốt đẹp để bổ sung thêm cho nền văn hóa nước nhà, và cũng chính vì vậy mà lòng tự hào dân tộc, ước muốn dân tộc vươn tầm thế giới ngày một “cháy bỏng” hơn, bởi khi tiếp thu thì chúng ta thường lấy “tinh hoa” của đất nước đó mang về xây dựng dân tộc.
       Và rất nhiều kết quả tốt đẹp nữa…
     Nhưng bên cạnh đó trong thực tế xã hội nước ta hiện nay tôi lại nhận thấy một điều rằng, trước những thành công bước đầu trên con đường hội nhập – đổi mới, mà một bộ phận trong nhân dân đã sa vào “ảo tưởng”, “viển vồng” với suy nghĩ “nếu đi theo con đường Tư Bản thì phải thành công hơn trong con đường phát triển”, hay nếu “Đa đảng sẽ được như các nước tư bản lúc bấy giờ”, “cần phải dân chủ hơn nữa”… dẫn đến có những tư tưởng, hành vi sai lệch vi phạm quy định của Pháp Luật nước nhà. Tại sao tôi lại nói như vậy? Có phải tôi nói như vậy sẽ phủ nhận mơ ước của nhân dân đối với đất nước hay không?
     Quả thật, ước mơ chính là động lực cho mọi sự phát triển, là nền tảng cho sự phấn đấu đi lên của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng chỉ khi nào ước mơ đó hợp lý, phù hợp với khả năng của bản thân thì khi đó ước mơ mới có điều kiện thành hiện thực và được gọi là “triển vọng”, còn không thì ước mơ đó xã rời thực tế và được gọi là “viển vông” hay “ảo tưởng”. 
     Trên thực tế cho thấy, con đường hội nhập của nước ta đạt được thành tựu to lớn vẻ vang, đất nước có sự biến đổi mạnh mẽ. Sự biến đổi đó không chỉ xảy ra trên bình diện chung, mang tính “vật chất” cụ thể mà sự biến đổi này còn xảy ra trong phương diện tư tưởng, suy nghĩ hay cảm nhận của con người. Nhưng sự biến đổi này bên cạnh mặt là động lực của mỗi người vươn lên lại cũng chính là mắt trái của công cuộc đổi mới – hội nhập. 
     Nếu ngày xưa tình làng nghĩa xóm là biểu tượng của nông thôn Việt Nam, giữa các gia đình trong làng xã, đoàn kết gắn bó với nhau, thì bây giờ về cơ bản từ thành thị đến nông thôn đều “đèn nhà ai nhà ấy rạng”, tức là đã mai một đi một nét đẹp trong ứng xử của con người, con người sống với nhau hờ hững hơn, ít quan tâm xung quanh mà chỉ biết đến cá nhân, chỉ quan tâm đến cái tôi mỗi người… phải chăng đây là biểu tượng của “dân chủ” của sự “tư bản” trong lối sống. Phải chăng như thế mới “giống” các nước phương tây? Thế giới của sự vô cảm có phải là “Tây hóa” hay không? Xin thưa rằng đây là suy nghĩ sai lệch nghiêm trọng, biết chú trọng “cái tôi” không phải là thói “vị kỷ” mà chính là biết quan tâm đến bản thân và từ bản thân tìm được sự đồng cảm giữa mọi người với nhau. Không phải như hiện nay ở nước ta có tình trạng thấy người tai nạn mà lạnh lùng quay đi, hoặc chỉ “ngó” và dăn ba câu không biết cấp cứu hay gọi cơ quan chức năng… suy nghĩ cái tôi của người Việt tha hóa từ cái tôi của phương tây hay gọi là sự “rập khuôn máy móc trong tư tưởng”.
     Hơn ai hết, Đảng chính là người đã vạch ra đường lối chủ trương đổi mới – hội nhập cho đất nước tiến hành, và chính Đảng là người đã cụ thể hóa từng bước đi góp phần rút gọn thời gian nhanh nhất hay tìm ra phương án tối ưu cho đất nước để đạt được thắng lợi như hôm nay, nền kinh tế của nước ta được xác định trong văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI là “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, tức là đã ngầm xác định vai trò lãnh đạo công cuộc này là Đảng Cộng Sản Việt Nam, hay cũng chính là để bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân ta đối với công lao mà Đảng đã làm cho đất nước và quan trọng hơn khi xác định con đường này là đảng ta nhấn mạnh đất nước học tập phương Tây, mở rộng thị trường quan hệ, nhưng không quên đi mục tiêu của đất nước là con đường đi lên Xã Hội Chủ Nghĩa. Dù hình thức tiến hành thay đổi nhưng mục tiêu thì mãi là một, khẳng định nên bản chất của nước nhà là nhà nước của dân do dân và vì dân, nhà nước của quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân làm chủ.
     Nhưng không hiểu do thiếu hiểu biết, nhận thức kém mà một bộ phận nhân dân ta lại đi phủ định việc này, đòi thay đổi chế độ, đòi lât đổ đảng? Họ mong muốn đất nước ta phải theo chế độ “đa Đảng”, chế độ chính trị khác, “tự do ngôn luận hơn nữa”,… để được như các nước “tư bản” trên thế giới. Họ có biết rằng, Đảng như là “hoa tiêu” đã vạch ra đường lỗi, chính sách hay không? Họ đã dễ dàng phủ định sạch trơn công lao đó, thậm chí còn xuyên tạc bôi nhọ danh dự của Đảng, thậm chí đánh đồng Bác, Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng là “kẻ bán nước”. Người ta thường bảo, muốn tiêu diệt một đội quan thì cách nhanh nhất chính là tiêu diệt người lãnh đạo, kẻ chỉ huy đội quan đó, khác gì đất nước ta lúc bấy giờ, xóa đi sự lãnh đạo của Đảng cũng chính làtiêu diệt, xóa đi vai trò người chí huy, dẫn đến hậu quả phải gánh chịu sẽ là đất nước ta như “rắn mất đầu” hoang mang, lo sợ, rệu rạo trong tinh thần.. như vậy lấy đâu ra suy nghĩ tiến thân, tư tưởng phấn đấu để xây dựng đất nước hay gìn giữ hưởng thụ những giá trị tinh thần mà họ lo lúc này là sự an toàn của bản thân và gia đình. Hay là họ đã không biết rằng đặc điểm về lịch sử, địa lý, văn hóa của mỗi đất nước , một chế độ “Tư Bản” mang đậm chất phương Tây và một chế độ “Cộng Sản” mang đậm chất phương Đông như Việt Nam thì không thể gặp chung trong đường lối, sách lược xây dựng đất nước đặc biệt trong từng bước đi của dân tộc. Và lối suy nghĩ đó là hệ quả nghiêm trọng của nền kinh tế thị trường, bộ phận nhân dân đó chỉ chăm chăm nhìn thấy sự hưng thịnh của chế độ “đa đảng”, chế độ “tư bản”không thấy mặt trái, lỗ đen nằm sâu trong bên trong đó,( như nước Mỹ 1% dâm số giữ trên 90% tài sản nước Mỹ) để “chỉ điểm” những mặt yếu của nước nhà rồi đổ lỗi tất cả cho sự lãnh đạo của chế độ một Đảng là thiếu công minh, thiếu sáng tạo hay bảo thủ…. Nhưng họ không hề biết rằng đất nước ta dù chỉ duy nhất một chính Đảng lãnh đạo, nhưng có thể đánh bại đội quân của nhiều Đảng phái lãnh đạo được xem là mạnh nhất mọi thời đại, dù chỉ một chính đảng lãnh đạo nhưng vẫn đảm bảo được mọi mặt của đất nước đi vào quy củ ổn định. Cái nhìn thiên lệch này tôi cho rằng là sự “tự ti”, là sự “đua đòi”, hay thậm chí là sự “phản bội” đất nước, nhân dân. Nhân cử cho cái lối “biến tướng suy nghĩ” này là những “tù nhân chính trị Việt Nam thời bấy giờ” hay là những “nhà có tư tưởng cách tân biến thái” như Lê Quốc Quân, Lê Hiếu Đằng, Lê Thị Công Nhân… chỉ đến khi họ được cải tạo trong nhà tù thì họ mới có thể nhận ra được sai lầm của mình. Khi đó mới hỗi lỗi vì hành động của mình.
     Các nước phương Tây tiến bộ, trình độ phát triển cao có thể là tấm gương cho chúng ta noi theo để học tập, nhưng chúng ta không thể lấy đó để rập khuôn hình thức, mà chúng ta cần sáng tạo, rút bài học từ điểm mạnh của họ, điểm thiếu sót mình để đi lên vững mạnh hơn. Và chúng ta cần phải luôn luôn tâm niệm một điều rằng chúng ta có thể “hòa nhập” nhưng không thể “hòa tan”, cần phải xây dựng đất nước “đậm đà bản sắc dân tộc”, một màu sắc riêng để thế giới phải cúi mình kính nể.
     Con đường đi lên của đất nước ta sẽ hoàn thiện hơn nếu mỗi công dân Việt Nam biết phát huy tính “dân chủ” mà nhà nước trao cho theo quy định của Pháp Luật, không làm trái quy định của Pháp Luật. Hay trước hết hãy hiểu biết pháp luật và phát huy tối đa một cách hợp pháp. Bởi pháp luật là công cụ để nhà nước điều chính xã hội, để đảm bảo sự ổn định, để duy trì trật tự xã hội. Chúng ta hãy “Đóng góp theo mục đích của từ Cống hiến”.

Đăng nhận xét

100 Nhận xét

 1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


  Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

  Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

  - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

  - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

  - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

  - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

  - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

  - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

  Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

  Nhà báo Châu Thành

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác hồ là người vĩ đại, cả thế giới phải ca tụng. Không ai duoc nói xấu bác hồ!
   Có nghe chuyện bác hồ uyên thâm như thế nào chưa?
   ...Ngày ấy bác hồ vào thăm nhà trẻ, nhằm lúc các cháu đang tâp vẽ, ai cũng vẽ hình bác hồ, thế nhưng có một bé vẽ mỗi cái chấm đen rõ to và cái mạng nhện giăng quanh...
   ....Bác hồ bảo tất cả các chú tay chân "hạ bộ" túy tùng rằng:" Chú nào giải gnhĩa bức tranh này hay thì bác thưởng" thế là các chú nhao nhao nhặng xị nhưng bác hồ chỉ chề môi và lắc đầu

   ... Cuối cùng bác hồ phải gải thich cho các chú nghe:" Cháu bé vẽ bac hồ đang xé toang vòng nô lệ đấy"
   ,,,,Cả đoàn hoan hô bác uyên thâm-sáng suốt-vĩ đại v.v....
   Khi cả đoàn ra về cô giáo hỏi cháu bé, thế con vẽ bác hồ xé toang vòng nô lệ à?
   ....Cháu bé vô tư trả lời:" Không ạ! Con vẽ cái lổ đít con chả có gì ăn để ỉa nên nó bị nhện giăng tơ ạ!"
   ....Ôi cai ...lổ đít ...thật uyên thâm !

   Gây Hấn Sự

   Xóa
  2. Học tập Đạo Đức Cu hồ
   Đảng ta là Đảng côn đồ bất lương
   Đánh Dân đàn áp thấy thương
   Cúi đầu với giặc lại nhường biển Đông
   Việc làm của Đảng quá ngông
   Đã đưa Tổ Quốc diệt vong tới gần

   Ga Tre

   Xóa
  3. Thưa Bác Gà-Tre xum hợp vui quá tui cũng theo ý thơ của bác nhưng hơi thô tục xin bỏ qua .

   - Học tập đạo đức cu gì .
   - Sọ người là đảng xếp sòng của ta .
   - Đánh dân là đập thẳng tay.
   - Quỳ gối với giăc mới là oai phong .
   - Việc làm của đảng tào lao.
   - Đã đưa Tổ-Quốc vào tay giặc Tàu.

   Chúc bác vui khoẻ cùng các chiến hữu chống bọn CS gian ác .

   Ton Dang

   Xóa
  4. Cái đạo đức giả của Đảng cô hồn Cộng sản là cái đuôi chuyên chế ngang ngược . Cũng chẳng là kẻ vô sản và cũng chẳng là xã hội chủ nghĩa . Chỉ là danh xưng kêu thật to để lừa bịp cả dân tộc ...cả thế giới .
   Mục đích của Đảng chúng là tròng cái thòng lọng nô lệ vào cả dân tộc để phục vụ cho dăm đứa Đảng viên cao cấp dốt nát ngu si và lưu manh .
   Nếu ai là người yêu nước thương nòi thì hãy suy nghĩ lại , Hảy nhìn vào trào lưu tiến bộ của nhân loại . Đảng Cộng sản hôm nay chỉ là cái dẽ rách dùng để chùi giày cho Tàu Khựa . Chúng nó chỉ là một đám người vì quyền lực ,danh vọng mà có thể bán rẽ lương tâm ...bán rẽ đất nước ...bán rẽ ngư dân ....bị Tàu Khựa đối xử như con chó mà vẫn lăn xã vào liếm gót giày của chúng .
   Đất nước Việt của chúng ta do ông cha ta để lại , 4000 năm dựng nước và giữ nước . Chưa bao giờ chúng ta chịu nhục nhã như hôm nay....ai là người sẽ cứu lấy đát nước hôm nay ? Ai sẽ là người dẫn dắt mọi người thoát khỏi thảm họa Cộng sản ...việc ấy chúng ta phải tự làm lấy ...Đừng nhẹ dạ để Đảng lừa phỉnh mãi mãi ......
   Việt Nam độc lập tự do dân chủ công bằng và công lý muôn năm !

   Quyết tử để Tổ Quốc sống còn

   Xóa
  5. Trân trọng thông báo như sau :" Ai mà chười Bác Hồ thì là dư luận viên thứ thiệt, ai mà bênh vực Bác Hồ là bọn phàn động khoe tốt của Bác Hồ bằng mười lần chưởi Bác Hồ, làm cái cớ cho người dân ghè đầu Bác Hồ chưởi và cứ vạch hết chuyện xấu của Bác ra ! Đây là âm mưu thâm độc của "đế quốc" và "diễn biến hòa bình". Yêu cầu Nhân Dân phải nhận rõ bộ mặt thật xảo quyệt của bọn giả danh dư luận viên bênh vực cho Bác Hồ kính yêu để cho dân có cớ nguyền rủa , chê bai Bác ( Bác ta không có xấu vậy đâu...mà xấu hơn cơ)

   Tổng Cục An Ninh Nhân Dân

   Xóa
  6. Và cũng ngậm ngùi nói rằng : CS đã ít nhiều thành công khi nhìn lại xã hội VN ta hiện giờ, miền Bắc với 59 năm XHCN nên con người giống với thú vật nhiều hơn miền Nam 38 năm sau "giải phóng"

   sơn nguyễn

   Xóa
  7. Cách mạng XHCN khác hẳn các cuộc Cách mạng trước đây vì nó không thay thế "chế độ bóc lột này bằng một chế độ bóc lột khác" mà xóa bỏ tất cả từ gốc đến ngọn, từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng, tạo ra một nền văn hóa mới, đạo đức mới XHCN. Cái đạo đức này chính là đạo đức HCM, đạo đức CS đó, nó hoàn toàn không giống như đạo đức mà nhà báo CT nghĩ đâu nha. phải nghĩ như Sơn nguyễn mới chính xác. Mục tiêu của nó là " thú vật hóa" con người, mọi chính sách : ngu dân, bần cùng hóa nhân dân, chia để trị... và ... nhằm đưa con người trở về văn hóa "bầy đàn" để thỏa mãn thú tính của bọn cầm quyền mà thôi

   sơn nguyễn

   Xóa
  8. Nói hồ tặc có " đạo đức " là tôi PHÁT ÓI. Nhưng tôi phải công nhận hắn là thằng ĐẠI GIAN HÙNG vì khi hắn còn trẻ, chân ướt, chân ráo từ Phan Thiết vừa vào SG mà hắn tìm cách xuống được tàu Pháp để " vượt biên chui " là đủ biết " ngón nghề " của hắn thuộc hàng " cao thủ ".

   Học tập theo hồ tặc, theo tôi, chỉ học toàn tính xấu của hắn :

   1- Lừa Thầy, Phản Bạn : Lấy tên chung Nguyễn Ái Quốc của nhiều người làm tên riêng của mình. Bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp.

   2- Ngu si, đần độn: Sống lâu năm ở các nước Tư bản mà không thấy cái hay, cái đẹp của CNTB mà đi tôn thờ tà thuyết tận LX.

   3- Ăn cắp. Thói vô liêm sĩ : Hắn bê nguyên tập thơ của người khác. Lấy tên TDTiên viết bài ca tụng chính mình.

   4- Giết người không gớm tay : Giết người các đảng khác, CCRĐ v...v.

   5- Đạo đức giả : Sau khi giết gần 200.000 dân vô tội, hắn giả vờ khóc lóc.

   6-Tính Sở Khanh, điếm thúi, chơi chạy.

   Về tính chơi chạy của hồ, tôi xin kể cho các bạn nghe 1 chuyện : Hôm thứ bảy 17/8/13 tôi dự tiệc tại nhà con của 1 người bạn, trong hẽm gần chợ Hòa Hưng SG. Bàn 10 người, có 2 người MB ( cùng cơ quan với con người bạn tôi ) thao thao nói về tài của bác hồ: nào là bác làm thơ, viết báo, làm nhạc trưởng v...v. Tôi biết người MB không biết nói lái, nên tôi chơi xỏ : Hai Anh kể còn thiếu, chứ tôi biết bác từng là diễn viên chính của đoàn kịch SỐNG GIANG ( nói lái là Sáng Giông, có nghĩa là chơi chạy ). Các người MN hiểu, họ mỉm cười, còn 2 người MB không hiểu, tưởng tôi khen bác thật nên nói : " Chú nói đúng, vì bác làm nhạc trưởng được thì bác đóng kịch được ".

   Lê Cửu Long

   Xóa
  9. Một đảng mà thống trị dân bằng những thủ doạn gian manh xảo trá lừa lọc thì không thể nói gì được về đạo đức , bởi vậy chúng mới "sáng chế' ra cái gọi là "đạo đức cách mạng " hồ dâm tặc . Thay thế đạo đức con người bằng đạo đức tự biên tự chế không giống ai của thằng hồ dâm tặc để biện minh cho những hành động cướp của , giết người , khủng bố dân và bán nước của bọn việt cộng .

   Tuan Viet

   Xóa
  10. Nói về tư tưởng, đạo đức của tay sai họ Hồ chỉ làm cho dân Việt muốn nôn mữa vì thối không chịu được. Chúng càng tôn vinh thằng tay sai của Nga-Tầu thì bọn con lợn Ba Đình càng vã vào mặt của chúng, chúng có triệu đảng viên nhưng không có thằng nào có tài nên đem một lão gìa đã chết mấy chục năm ra để gạt nhân dân. Một số em muốn vào đảng viên, lý do của các em vào đảng rất là "đơn giản như đang giởn", chúng em vào đảng để được lên chức, thêm tiền, chúng bắt các em học về già Hồ thì các em cứ ca tụng để xứng đáng với truyền thống "nói láo" của già Hồ.

   Anh Ba

   Xóa
  11. Vô đạo làm sao có đức , từ ngày HCM ôm gái đến thời chiến không kể dài dòng ngàn trùng tội ác diễn ra , hiện nay rành rành đạo đức tràn lan đất nước CA đầy đường ngập phố móc túi dân , giả dạng côn đồ đánh người khắp nơi chốn , cặp mắt cú vọ khu vực phường khóm ngõ ngách như mạn nhện , trên dưới tham nhũng có hệ thống nếu tính bình quân tịch thu nhà cửa tài sản bất hợp pháp của bọn này từ trung ương đến điạ phương thu về cho nhân dân hằng trăm triệu ngàn tỷ tiền VN , nói huỵch tẹt bình dân là đạo đức cách mạng đảng cái quần .

   Ton Dang

   Xóa
  12. Thêm một chút vào bình luận trước :
   Cái đáng sợ là đạo đức đó đã xâm nhập vào mỗi người chúng ta và đang thể hiện ở tất cả mọi tầng lớp từ trí thức đến bình dân kể cả trong tôn giáo cũng bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều.

   Son Nguyen

   Xóa
  13. Nhà báo Châu Thành không để ý thôi, đây là đạo đức HCM, đạo đức CS mà, đâu phải đạo đức của xã hội loài người, của ông bà từ ngàn xưa truyền lại. Chúng đã và đang rao giảng cái đạo đức đó nên xã hội VN mới ra như ngày hôm nay : không có tiền là nhục còn làm đĩ, trộm cướp, lừa đảo... miễn có tiền, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nhà nhà kiếm tiền, người người kiếm tiền càng nhiều càng tốt vì nghèo là nhục chứ không còn "nghèo cho sạch, rách cho thơm" như ông bà dạy đâu

   Xóa
  14. Một người bình thường thì có vợ con đàng hoàng ''chính danh'', không thì đi tu thì không ai nói năng cã, nhưng nếu cứ sống một mình, đi đây đi đó kiếm sống qua ngày, sau đó rồi trốn trong hang Pắc Pó thì phải đặt câu hỏi liệu nó là thứ loại nào ? bê đê, chó chơi rong, chơi rồi chạy (hit and run) hay là cã ba loại không nên !?!?!?

   Quỷ Đỏ Bán Nước

   Xóa
  15. Người còn dạy cho dân cách làm tình độc đáo nhất hành tinh , làm xong thì giết . Người còn dạy hàng triệu Thanh niên miền Bắc rèn luyện thể lực vượt Trường Sơn , và lòng can đảm dám chết để hôm nay hàng triệu đảng viên giàu hơn cả thực dân đế quốc .

   Kevinzen

   Xóa
  16. "Đi đây đi đó kiếm sống qua ngày, sau đó rồi trốn trong hang Pắc Pó thì phải đặt câu hỏi liệu nó là thứ loại nào ? bê đê, chó chơi rong, chơi rồi chạy (hit and run) hay là cã ba loại không nên !?!?!?" kết luận chẳng hiểu gì về lịch sủ VN gì vậy, chắc là "San Cong " không phải là người VN rồi thế mà đua đòi học tiếng việt làm gì. lại đi noi xấu linh tinh, ĐƯờng đường là vị lãnh tụ của cả dan tôc, lại có ket vao noi xâu,

   Xóa
 2. Phạm thanh Nghị cũng là một trong 14 con két khác mà thôi . Không hiểu tại sao các lãnh đạo cao cấp đảng cộng sản việt Nam không có ngượng và xấu hổ khi lập đi lập lại các ngôn từ cũ rích từ mấy chục năm nay nhằm lừa bịp người dân :" phê bình và tự phê bình, phát uy các ưu điểm , khắc phục các yếu điểm , nhận xét sâu sắc các vấn đề......." giông như một loạt máy thu và phát không hơn không kém .
  Quan trọng là họ đã làm được những gì mà họ đã tự nói với họ chưa ( chứ không phải hứa với người dân ) . Mỗi lần nghe họ nói , hoặc đọc bạ bài phát biểu của họ là cảm thấy hổ thẹn cho họ làm sao , thế nhưng họ ẫn không nhận ra hay họ đã quá rõ nhưng không muốn nói lên sự thật .
  Hội nghị 15 ngày qua có được những gì , kết quả có thay đổi được gì không ? hay đâu vẫn hoàn đấy .Đúng là đầu voi đuôi chuột , giống trống , khua chuông để cho mọi người chú ý là đảng cộng sản sẽ làm cuộc cải cách lớn lao nhất từ trước đến nay . Thế rồi đảng cộng sản cũng thành công một phần là hướng dẩn mọi người đi vào hướng khác : Đó là tránh đi mục đích đòi tự do dân chủ và thể hiện lòng quyết tâm chống đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam ."
  Nói chung , đảng cộng sản chẳng bao giờ muốn thay đổi để nước nhà ( chứ không phải nhà nước ) và người dân được tự do và giàu mạnh nhưng đang cộng sản phải yếu đi . Lãnh đạo cộng sản phải thuộc bài như một con két , trên nói sau , dưới phải lập lạ như vậy , như vậy có nghĩa là trung thành , là quán triệt , là sáng suốt , là thống nhất cao độ....... Hãy nhìn lại tất cả những phát biểu của các đảng viên cộng sản , na ná như nhau .
  Chính bản thân họ không dám nói lên chính kiến của mình thì thử hỏi làm sao mà có sự thật được . Hội họp lần này cũng thế thôi . Mục tiêu là đấu đá nhau để tranh giành quyền lực giữa Nguyễn phú Trọng , Trương tấn Sang và phe kia là Nguyễn tấn Dũng và cùng bọn nhưng vẫn không dám nói ra sự thật của vấn đề mà khoát lên bằng chiêu bài nhằm làm tốt đẹp cho nước nhà và đời sống tốt đẹp cho người dân .Thế mà cũng không ít người tin vào lời nói cộng sản và trông chờ vào kết quả của hội nghị . Nay thị mọi sự đã vỡ lẽ ra . Đây là một điểm mà mọi người từ nay sẽ không dễ dàng quên .

  Duytan400

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lại là San Cong ah "Quan trọng là họ đã làm được những gì mà họ đã tự nói với họ chưa ( chứ không phải hứa với người dân ) ." Nói đi đôi với làm của không sai, nhung liên quan đên 1 quốc gia không phải ngày 1 ngày 2 là xong được , Mi tự cho là mình giỏi thế đã làm được gì chứ, ngồi mà phán

   Xóa
 3. Dân gian còn biết cách :"Con hát mẹ khen hay" để PR cho sự kém cỏi của mình, nhưng đảng với đỉnh cao trí tuệ không cần học dân gian mà :"Hát rồi tự khen hay". Nếu hay thì phải chỉ ra được ít nhất một đứa trong cái bộ phận không nhỏ mà mở màn ông chủ trò đã nói:"một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hoa biến chất..."

  Hồ Choa

  Trả lờiXóa
 4. Đảng CS đã mặc định về chủ thuyết Mác -Lê rồi . Sau này dù đã bị phế truất khỏi thế gian này . Nhưng CS VN vẫn cứ tin tưởng vào chủ thuyết Mác-Lê . Thật khôi hài cho CS quá . Hãy đề nghị Tổng Thống Mông Cổ mời Anh Trọng Lú sang diễn thuyết về CNXH ở VN và TQ cho người dân nước bạn nhé . Một màn hài kịch của những kẻ ngu , nhưng chỉ thấy người xem lắc đầu , giả vờ khen hay mà cứ tưởng hay thật .

  Hà Huy

  Trả lờiXóa
 5. Các ông mở ĐẠI HỘI " Phê và tự phê " cái gì đó , hay bày trò Khỉ gì thì kệ mấy ông , bọn dân đen chúng tôi không quan tâm đến .

  Chúng tôi chỉ mong một điều là có mở HỘI NGHỊ thì làm ơn các ông "phe lây " dùm một chút nhá .
  , làm ơn bỏ tiền túi của mình ra , lấy tiền ĐẢNG PHÍ của mấy ông đóng góp lại mà làm , xin đừng lấy TIỀN THUẾ của nhân dân mà phục vụ cho cái đảng của mấy ông , làm ba cái HỘI NGHỊ " vớ va vớ vẫn " nầy , dân đen chúng tôi khổ nhiều quá rồi các ông ạ !
  Chúng tôi biết chắc một điều , mỗi lần mở HỘI NGHỊ như thế , chi phí sinh hoạt ăn ở cho bao nhiêu ÔNG BÀ NGHỊ GẬT chắc chắn là một số tiền không nhỏ ! Số tiền nầy nếu đem ra mà cứu trợ cho dân nghèo chúng tôi , thì biết bao nhiêu gia đình sẽ đở cảnh đói khát , nó ít lợi hơn nhiều mấy ông ạ !
  Làm ơn nha !

  dân đen

  Trả lờiXóa
 6. Toàn thể Ban Lãnh đạo Đảng Cọng Sàn đã vấp phải nhiều sai lầm trên mọi phương diện từ thời HCM đã chấp nhận làm tay sai cho Tàu Cọng điều kiện để nhận sự chi viện của khối CS cưỡng chiếm Việt Nan Cọng Hòa một nước Tư Bản Tự Do, tuy trong tình trạng chiến tranh nhưng Miền Nam vẫn phồn vinh (Không giả tạo như VC tuyên truyền) Sài Gòn Danh xưng là Hòn Ngọc Viễn Đông, VNCH đứng đầu Đông Nam Á. Sau khi cướp được Miền Nam, Việt Cọng thi hành những chủ trương ngu ngốc chủ yếu là Vơ vét của cải bóc lột sức người để lấp cái hố sâu hầu hết Nhân Dân Miền Bắc sống nghèo nàn và lạc hậu, hạt muối phải Cắn làm đôi để chia sớt cho Động bào ruột thịt Miền Nam bị Mỹ Ngụy kèm kẹp. Đó là lời tuyên truyền Láo phét xuyên tạc của Việt Cọng!.Mà ngày nay VC công thể nào lấy thúng úp Voi. Hội nghị Thành Đô VC ém nhẹm việc ký kết Dâng hiến biển đảo, rừng đầu nguồn với danh nghĩa cho thuê, để trả nợ cho TQ chi phí của một cuộc chiến tranh phi nghĩa và lãng xẹt. Việc Nguyễn Tấn Dũng không thể là con Dê tế Thần trong lúc nầy, vì Y đã nắm cái yết hầu Sai lầm của VC, nếu thanh trừng NTD sẽ bị Bể Địa, như vậy là bứt dây động rừng, chúng bay sẽ chết cả lũ, nên phải thỏa hiệp nhau để sống. Nhưng tội ác của VC ngày nay đã đến bước đường cúng, chạy Trời vẫn không khỏi nắng.

  Lê Khả Thiu.

  Trả lờiXóa
 7. Đại Hội Đảng lần thứ 6 Đả THẤT BẠI ngoài ý muốn..!!!!(( Trọng LÚ than thở.))
  Con chó đả từng CẮN người rồi, Thì có nuôi củng chỉ mang họa mà thôi......Chỉ còn RỰA MẬN nó mà thôi...
  Đừng nên đặt hy vọng có sự thay ĐỔI.

  KBC 3332

  Trả lờiXóa
 8. Đảng Cộng Sản Việt Nam - Không đáng tồn tại

  “Tiếp tục khẳng định Nhà nước [ta] là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”. Tôi đọc câu này nhiều lần để thấy cái tâm địa xấu xa và cái bản chất xảo trá, bịp bợm, láo khoét của tên nguyễn phú trọng và cái gọi là đảng cướp trá hình cộng sản Việt Nam như sau:

  “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân...” Của nhân dân nào? Do nhân dân nào đã lập ra cái nhà nước xã hội chủ nghĩa (xhcn) này hồi nào? Ở đâu? Và nhân dân nào đã chọn cái nhà nước xhcn mà không chọn một Nhà nước nào khác?

  Đã đến lúc nguyễn Phú Trọng và đảng cướp cộng sản Việt Nam phải học cách ăn nói cho hợp lý, phải loại bỏ nhóm từ “do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo” vì cách vận hành của câu văn thật lủng củng và không mang một ý nghĩ cụ thể nào hết. Đã “do nhân dân” thì không thể “do đảng Cộng Sản” cùng lúc được. Nghe rất chướng tai.

  “Do đảng cộng sản Việt Nam (đcsVN) lãnh đạo”? Không được xảo ngôn như thế bởi vì đó là một sự tiếm quyền, lạm quyền. Nếu nói là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” thì hãy để nhân dân lãnh đạo, đcsVN không được can dự vào, không được phép giành quyền lãnh đạo khi nhân dân chưa cho phép, nếu không thì đây là một sự chồng chéo, lạm dụng quyền bính của đcsVN, cho nên chúng ta gọi chúng là đảng cướp, là một băng đảng cướp bóc thì không được phép đứng ra lãnh đạo Nhân Dân. Một ngôi thì không thể có 2 vua, chính quyền của Nhân Dân thì phải trả lại cho Nhân Dân. Nhân Dân Việt Nam sẽ lựa chọn chính thể thích hợp để lèo lái gụồng máy Quốc Gia. Nhân Dân Việt Nam có đủ nhân lực, tài lực, trí lực để lãnh đạo, Nhân Dân có quyền định đoạt vận mệnh Quốc Gia, đó là quyền dân, là Dân Chủ, là quyền làm chủ của Nhân Dân không thể bị tước đoạt bởi đcsVN.

  68 năm thực hiện ở Miền Bắc, 38 năm ở Miền Nam, xã hội chủ nghĩa là một thực thể ma quỷ, đã không mang lại Tự Do, Hạnh Phúc, Độc Lập cho Dân Tộc VN thì cũng đủ để chứng minh nó là một thứ tà quyền đáng bị vứt bỏ. Nó chỉ hội tụ bằng những kẻ tham lam quyền năng, chức vị, lợi lộc cá nhân, những lợi ích nhóm thao túng quyền lực, tham nhũng, bán đứng Chủ quyền Quốc Gia, tài nguyên đất nước, làm tay sai ngoại bang tàu cộng, phản bội Nhân Dân thì nó không thể được chấp nhận trong xã hội VN, trong mọi cơ cấu tổ chức của Nhà Nước.

  Nếu đcsVN không tự động rút lui và trả lại đất nước VN cho Dân Tộc VN thì Dân Tộc VN sẽ xóa tên đảng cướp cộng sản Việt Nam bằng bạo lực Nhân Dân, tiến đến xây dưng một thể chế thật sự Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền.

  Tà quyền, đcsVN, hãy thức tỉnh trước khi quá muộn. Nhân Dân Việt Nam không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Tự Do hay là chết!

  Đã không mang lại hiệu quả thì không đáng được tồn tại.

  2013 Hùng Lê

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Tác giả viết như vậy chứng tỏ đã không chịu hiểu một thực tế rằng, chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn sau chiến tranh."

   Nói láo hổng có căn! Sau chiến tranh, đảng ăn cướp sạch Miền Nam làm của riêng nên qua 1979, dân đói thắt ruột nên qua 1986 chịu đời hết nổi, sáu kiệt tự dân mới chịu mở cửa, đổi mới nửa lừng thị trường định hướng xã nghĩa nên mới khá lên được một lúc. Nay thì tham nhũng ăn tàn, ăn mạc nên dân sắp đói nữa. Phen nầy thì đảng của cái mu ly hết thuốc chửa, chỉ còn chờ ngày ngõm củ tỉ!!!

   Nguyễn

   Xóa
  2. Đã là cộng sản thì không còn con người. chỉ là máy móc, vô tri tuân theo lệnh để làm tất cả những gì bọn bạo chúa mơ mộng, chúng chỉ có đói khát, hăm dọa, giết bỏ, và cướp tất cả những gì chúng thấy, chúng cần, bọn bạo chúa này xuất thân tướng cướp, chúng biết dùng người và hại người, Việt Nam bị rơi vào oan nghiệt này, dân một dạ hai lòng, làng xóm đêm Việt cộng ngày Quốc Gia, chúng núp sau chiêu bài dân tộc, VNCH có thể thắng trận nếu bắc tiến ngang qua cầu bến hải, nhưng không trừ được hậu họan, và quAN TRỌNG LÀ LÒNG DÂN VẪN BAO CHE NUÔI DƯỠNG, chúng sẻ rút vào rừng sâu hay trốn trong hang trong hầm bí mật, chúng núp trong dân, VNCH cũng không thể giãng giải cho dân theo và từ bỏ cộng sản, chiến tranh rất khó chấm dứt, khi dân không biết gì về tội ác cộng sãn, lại bị tuyên truyền dối trá nhưng mọi người muốn nghe, và mong đợi. VNCH thắng sẻ phải gánh vác thời hậu chiến, khi miền bắc tan hoang không ai giàu có, và co tài nghệ, nên chi thua là thượng sách, người Mỷ họ rất dể đánh con cờ này, nhưng miền nam VN là con cờ thí thì đau như họan.
   nay thì bộ mặt gian manh điếm đàng, dâm ác, trụy lạc, đã nằm trên mặt bọn việt cộng. chúng bị rơi mặt nạ gian manh xão quyệt, những thuyền nhân VN làm thế giới giật mình, hoảng sợ, cộng sản, bọn phản chiến trốn biệt tăm, trên thế giới người Việt cũng có vào khoãng bốn triệu người, đây là thành phần quan trọng góp cho bước chân nhảy vọt của gióng giòng Lạc Việt. vậy VNCH phải thua để giải quyết chiến tranh VN, và giải thể đãng cộng sản trên tòan thế giới.

   cưa

   Xóa
  3. Toàn thế giới đang nhìn nước Việt Nam như là một nước bán khai, mọi rợ, chỉ biết xử dụng súng ống và bạo lực để giải quyết tất cã mọi vấn đế, ấy thế mà việt công vẫn trơ cái mặt dày ra lừa đảo, dụ dỗ nhửng kẻ nhẹ dạ, kéo bè kéo đảng để ăn cướp mà không biết nhục là gì.

   Quỷ Đỏ Bán Nước

   Xóa
  4. San Cong đã có một tư tưởng quá sai lệch và xuyên tạc khi chúng ta đang trong thời kỳ đi lên phát triển tất nhiên nếu so với một số nước có trình độ phát triển cao thì làm sao mà có thể so sánh được khi họ có điểm xuất phát là cao hơn nhiều với chúng ta. Còn chúng ta luôn tự hào là người dân Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử nhưng vẫn tự tin trên con đường đi lên xây dựng đất nước. Việc sử dụng bạo lực ở Việt Nam là rất ít chỉ trừ những trường hợp do những phần tử quá khích thực hiện thì chúng ta mới sử dụng thôi

   Xóa
 9. Đù má thằng San Cong, bắn nát đầu nó đi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @tiểu phẩm nguyễn
   Ai mà không biết việt cộng chỉ biết đù má và bắn chết mẹ nó đi, bác Hồ ngày xưa tính tình cũng như bạn đấy! Hắn giết cả trăm trăm nghìn dân trong CCRĐ và hắn đù má xong rồi giết bởi vậy đám con của bác sinh ra chẳng có thằng nào có mẹ, nếu muốn nổi tiếng như bác bạn hãy về đù má bạn rồi đem ra bày mưu cho xe cán như bác đã làm với bà Xuân đi nhé, khi đù má bạn và giết xong thì vào đây báo cáo để chúng tôi vinh danh bạn như bác Hồ!

   Xóa
  2. Chào bạn @Nguyễn Công,

   Nói chi với lũ mất dạy vc loài máu lạnh bò sát nhóc con đó bạn ơi!!! Chúng Không đáng cho tôi nhổ bãi nước bọt vào mặt vì nhổ vào mặt nó chỉ sợ bẩn nước bọt của tôi!

   Xóa
  3. Cách đây 2 tháng, CA Nghệ An đã có hành vi bắt cóc 2 giáo dân xứ Mỹ Yên, Nghệ An là Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Khải. Mãi đến khi người dân tìm đến, họ mới đưa ra lí do bắt giữ là “Gây rối trật tự công cộng”. Bức xúc trước hành vi bắt giữ người tùy tiện, trái pháp luật và vô cớ buộc tội với 2 anh Khởi và Khải, ngày 03.09.2103, hàng ngàn người dân đã tụ tập tại UBND xã Mỹ Phương, Nghi Lộc, Nghệ An để phản đối hành vi bắt người tùy tiện của lực lượng CA, yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho thân nhân của họ.

   Và Nghệ An giáo dân bị đàn áp đánh đập theo lệnh nhà cầm quyền CSVN thật dã man!

   Ngày trước CS Bắc Việt cũng đã làm như vậy ở Nghệ An nhưng người dân Nghệ An khởi nghĩa Quỳnh Giao chống lại Hồ Ác Thú!

   Lịch sử tái diễn nơi nghệ An này.

   Đả đảo CSVN hèn với giặc ác với dân.

   Xóa
 10. Hiện nay thì Hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con người. Sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường cũng là động lực hàng đầu thúc đẩy quá trình hội nhập. Hội nhập diễn ra dưới nhiều hình thức, cấp độ và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, theo tiến trình từ thấp đến cao.

  Trả lờiXóa
 11. Hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế lớn và một đặc trưng quan trọng của thế giới hiện nay. Không ít người khẳng định rằng chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa. Nói một cách khác, thời đại hội nhập toàn cầu.ở việt nam thì vấn đề này đang được diễn ra tích cực và mang lại hiệu quả cao về mọi mặt từ kinh tế,văn hóa giáo dục,chính trị,quốc phòng an ninh..chúng ta cần phải thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình này để theo kịp được quốc tế và thực hiện được những mục tiêu quan trọng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 12. Hiện nay thì hội nhập quốc tế trở thành lựa chọn chính sách của hầu hết các nước trên thế giới.nó mang lại rất nhiều thành tựu to lớn.ở việt nam cũng vậy,vấn đề hội nhập quốc tế luôn được đảng và nhà nước ta quan tâm.nó không chỉ giúp chúng ta theo kịp được bạn bè quốc tế mà nó còn mang lại cho đất nước những thành tựu to lớn về mọi mặt.trong bối cảnh hiện nay chúng ta cần tăng cường hợp tác quốc tê,tích cực hội nhập về mọi mặt để thực hiện được những mục tiêu của đất nước trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 13. Hội nhập quốc tế là một xu thế tất yếu lớn của thế giới cũng đồng thời chỉ ra con đường phát triển không thể nào khác đối với các nước trong thời đại toàn cầu hóa là tham gia hội nhập quốc tế. Hội nhập giúp duy trì hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế để các nước tập trung cho phát triển; đồng thời mở ra khả năng phối hợp các nỗ lực và nguồn lực của các nước để giải quyết những vấn đề quan tâm chung của khu vực và thế giới.

  Trả lờiXóa
 14. Vâng, chính "hội nhập" đã sản sinh ra những con người như các bạn có luận điệu "thiếu văn hóa người" ở trên.Nên hay không nên khi mà chính nó làm mai một đi "phần người" trong mỗi chúng ta? làm cho "phần con" chiếm lĩnh cả nhận thức và hành động???

  Trả lờiXóa
 15. Hội nhập là điều tốt ! Giúp đất nước ta có cơ hội học hỏi chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia trên thế giới !
  MẶt trái của nó là những yếu tố của các hoạt động buôn lậu , nhập khẩu trái phép các loại hàng hóa .. tội phạm xuyên quốc gia , tình hình tệ nạn xã hội gia tăng !
  Tất cả luôn là 2 mặt của 1 vấn đề ! Giữa tích cực và tiêu cực !

  Trả lờiXóa
 16. Hội nhập là vấn đề thiết yếu để phát triển !
  Chẳng có quốc gia nào có thể khẳng định tự có thể sản xuất tự cung cấp cho mình trở thành cường quốc trên thế giới cả !
  Hội nhập là cánh cửa mở ra thế giới đồng thời mở ra những thử thách trong vấn đề gặp phải trong cạnh tranh kinh tế của các công ty trong nước với các tổ chức ở nước ngoài !

  Trả lờiXóa
 17. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo không quan tâm đến việc đa nguyên đa đảng. Qua các cuộc tiếp xúc với đồng bào các dân tộc những lần góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng bào các dân tộc đều thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải tôn thêm sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 18. Từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Cách mạng tháng Tám, đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước cũng như giành những thành tựu trong công cuộc đổi mới hiện nay.

  Trả lờiXóa
 19. Thực tế đã chứng minh chưa có một Đảng nào làm được nhiều việc cho nhân dân như Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên các dân tộc cũng bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam phải đổi mới, dân chủ vì dân hơn nữa. Đó mới là phương hướng đi tốt cho chúng ta hiện nay

  Trả lờiXóa
 20. Hội nhập thì cần phải có sự thay đổi nhưng quan trọng là phải thay đổi sao cho phù hợp chứ không thể nói và làm suông hay bắt chước theo nước ngoài. Theo tôi chúng ta nên có cơ chế chính sách hợp lòng dân, làm cho dân tin. Cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu, là người đày tớ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 21. Việc có ý kiến khác nhau là bình thường nhưng phải tạo sự đồng thuận. Việc phản biện, đấu tranh với cái xấu là nhằm mục đích để xã hội tốt lên chứ không phải làm xã hội có những mâu thuẫn, đổ vỡ theo một cách góp ý không chính thức. Bác Hồ đã từng dạy: "Nói và làm việc gì có lợi cho dân, tránh nói và làm hại dân".

  Trả lờiXóa
 22. Không nên đa nguyên đa đảng, về vấn đề đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập đã từng có ý kiến đặt vấn đề một đảng là sự thiếu hụt. Tôi nghĩ rằng phải bù đắp sự thiếu hụt đó bằng việc mở rộng và nâng cao được vai trò của MTTQ Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 23. Theo tôi thì MTTQ Việt Nam phải chủ động kiểm soát được quyền lực nhà nước bằng việc giám sát và phản biện xã hội, tham vấn của nhân dân. Nếu chúng ta thực hiện tốt được những việc đó sẽ hạn chế được sự lợi dụng xuyên tạc của các thế lực thù địch- đang ngày đêm hòng phá vỡ khối đại đoàn kết của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 24. "Đa nguyên đa đảng" sẽ biến thành mất mát cho nhân dân. Tôi chưa hề biết về ông Lê Hiếu Đằng, không biết về con người thực của ông ấy như thế nào nhưng những gì ông ấy nói rằng đòi "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" thì tôi hoàn toàn không đồng ý.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đọc bài viết "Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh" của ông Lê Hiếu Đằng được ông Nguyễn Huệ Chi biên tập và đăng tải trên mạng, tôi thực sự thấy buồn cho một người như ông Đằng, trong những ngày tháng cuối của tuổi già lại mắc sai lầm, suy nghĩ lệch lạc.

   Xóa
 25. Nếu "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" sẽ biến thành cơ hội cho bọn phản động lợi dụng, kích động đấu đá, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả là sẽ biến thành những mất mát cho nhân dân mà không thể bù đắp được. Theo tôi đây chính là cái đích mà những kẻ muốn đạp đổ chế độ hướng đến

  Trả lờiXóa
 26. Trong nước cũng có kẻ xấu, ngoài nước cũng có kẻ xấu, bọn chúng đang tìm mọi cơ hội để khuấy động nhân dân tổ chức bạo động và người thiệt thòi nhất thuộc về nhân dân lao động. Chắc hẳn ông Đằng đã không lường trước được hậu quả của việc này nên mới có ý như vậy.

  Trả lờiXóa
 27. Đảng ta có một lịch sử rất tốt đẹp, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới…không ai có thể chối cãi. Đừng vì chỉ nhìn vào một số sai lầm mà đòi thay đổi chế độ chính trị như thế

  Trả lờiXóa
 28. Đảng cũng có lúc sai lầm trong lãnh đạo, nhất là trong thời kỳ bao cấp, nhưng chúng ta không nên lấy sai lầm ấy để quy kết rằng Đảng hoàn toàn không tốt, không sáng suốt, không vì dân, vì nước. Quy chụp như vậy là thiển cận hoàn toàn.

  Trả lờiXóa
 29. Thực ra, hiện nay tình hình tham nhũng xảy ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ Nhà nước, chúng ta đã hô hào chống tham nhũng nhiều mà chưa giải quyết được bao nhiêu, điều đó đã làm cho những con người có tâm huyết với Đảng, với dân tộc bức xúc. Ta nên chú trọng dẹp nạn này để yên lòng dân.

  Trả lờiXóa
 30. Đảng phải giải quyết vấn đề này một cách quyết liệt để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Có những vụ tham ô lớn nhưng khi giải quyết lại nhẹ nhàng làm dân bức xúc. Đó chỉ là một trong những vụ bê bối làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước

  Trả lờiXóa
 31. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đa nguyên chính trị là một khuynh hướng xã hội học - triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, đảng phái, tổ chức chính trị khác nhau trong xã hội. Nó xuất hiện vào đầu thế kỷ XVIII.

  Trả lờiXóa
 32. Khi các tổ chức độc quyền xuất hiện, đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu, trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm, tổ chức độc quyền có lực lượng ngang bằng nhau và là bình phong "dân chủ" che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội tư bản.

  Trả lờiXóa
 33. Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ tư tưởng để giai cấp tư sản chống các nhà nước xã hội chủ nghĩa, phong trào công nhân và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ, chống nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đảng.

  Trả lờiXóa
 34. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tất yếu không phải là mô hình chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa, mô hình đó nhằm vô hiệu hóa và từng bước đẩy Đảng Cộng sản khỏi vị trí lãnh đạo xã hội, đòi xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản - bề ngoài đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm, đảng phái đối lập, nhưng thực chất đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản.

  Trả lờiXóa
 35. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình.

  Trả lờiXóa
 36. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột.

  Trả lờiXóa
 37. "Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra"; "Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”… Với lý do đó, đa nguyên, đa đảng không bao giờ tiến tới một nền dân chủ đích thực.

  Trả lờiXóa
 38. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Không thể không khẳng định sự đi lên vững chắc của nền độc lập tự chủ tự do dân chủ của quân và dân Việt Nam ta.

  Trả lờiXóa
 39. Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là chính đảng duy nhất của nước Việt Nam ta lúc bấy giờ và mãi cho đến nay cũng là như vậy.

  Trả lờiXóa
 40. Đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước.

  Trả lờiXóa
 41. trong quá trình cách mạng, các tổ chức đảng phái hoặc phản động, hoặc có đường lối không đúng đắn, không vì quyền lợi của quốc gia, dân tộc đã lần lượt bị chính nhân dân loại bỏ, chỉ còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo có đường lối cách mạng đúng đắn, vì quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động, vì nền độc lập và sự phát triển của đất nước đã được nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình.

  Trả lờiXóa
 42. Sau 1954, Đảng ta cũng chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập chính phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà, nhưng chính chính quyền Ngô Đình Diệm đã bác bỏ và phủ nhận thể chế đa nguyên đó. Mặt khác, được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, các thế lực phong kiến và phản động ở miền Nam cũng đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái.

  Trả lờiXóa
 43. năm xưa, mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân cả nước ta đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó, thiết lập nên nền chính trị nhất nguyên và lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất cho quyền lợi của nhân dân lao động và cả dân tộc.

  Trả lờiXóa
 44. Tính tất yếu của quá trình lịch sử tự nhiên đó đã và đang được nhân dân ta khẳng định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Đó là sự thật không thể phủ nhận, và là điều mà mỗi chúng ta càng cần phải suy ngẫm.

  Trả lờiXóa
 45. Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nhân dân luôn được phát huy quyền làm chủ của mình.

  Trả lờiXóa
 46. Nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đừng vin vào cái cớ hội nhập mà mong muốn phủ định sạch trơn lựa chọn của toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 47. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình.

  Trả lờiXóa
 48. Đảng đã cho dân ta quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế, quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội.

  Trả lờiXóa
 49. Nhờ có đường lối chính sách của Đảng mà chúng ta có sự phát triển trong đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc, có sự sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện con người…

  Trả lờiXóa
 50. Những thành tựu không thể phủ nhận của nền chính trị nhất nguyên đó đã khẳng định và ngày càng củng cố vững chắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Vì thế, đừng dễ dàng nghe theo lời xúi bẩy của những kẻ xấu mà quên đi những thành tựu của Đảng ta

  Trả lờiXóa
 51. Dư luận quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới đánh giá cao, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ nhất nguyên ở Việt Nam. Bởi những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo là không thể phủ nhận

  Trả lờiXóa
 52. Nhiều đoàn đại biểu quốc tế sang Việt Nam nghiên cứu và học tập kinh nghiệm về xây dựng sự ổn định chính trị xã hội. dư luận quốc tế, chính phủ nhiều nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới đã bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ chế độ chính trị ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 53. Việt Nam là đất nước ổn định, người dân làm việc chăm chỉ và đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Với những yếu tố này cộng lại, Việt Nam là mỏ vàng cho các nhà đầu tư Mỹ nào biết nắm bắt cơ hội. Việt Nam là một đất nước có nhiều thành tựu lớn trong kinh tế

  Trả lờiXóa
 54. 2 trong 4 thế mạnh của Việt Nam so với Thái Lan là các nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam hiện nay là những nhân vật năng động, có khả năng điều hành kinh tế. Việt Nam có chế độ chính trị ổn định và nhất quán trong chiến lược phát triển kinh tế, Việt kiều đã có ý thức hướng về quê hương.

  Trả lờiXóa
 55. Việt Nam đang thay đổi và có một lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước thật hào hùng. Bất cứ nỗ lực bên ngoài nào để áp đặt "những giá trị dân chủ kiểu Mỹ" và kêu gọi chấp nhận thể chế đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam thì Việt Nam phải kiên quyết từ chối và bác bỏ.

  Trả lờiXóa
 56. Sự bác bỏ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam là có cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn. Để củng cố quyết tâm chính trị này, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chính trị, đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 57. Nhiều kẻ đã cố tình viết nên những dòng như đòi "thanh toán", "tính sổ" với Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức cổ súy cho các thế lực phản cách mạng, hết lời ca ngợi chế độ cũ, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin… Điều đó cho thấy một tư tưởng chính trị lệch lạc của một bộ phận người nhẹ dạ.

  Trả lờiXóa
 58. Rất nhiều kẻ tự cho mình là nhà anh hùng, là một người "yêu nước" đã thách thức pháp luật, kêu gọi xóa bỏ chế độ chính trị hiện hành, cho rằng, ở Việt Nam "Không thể không đa nguyên, đa đảng được", "điều 4 Hiến pháp hiện nay là vô nghĩa". Liệu rằng đó có phải là anh hùng thật không?

  Trả lờiXóa
 59. Bài viết làm tôi nhớ đến ông Đằng, cách đây không lâu ,Ông ta viết: "Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội"… Bài viết của ông ta thể hiện lối tư duy, những nhận định hàm hồ, phản động, phản khoa học.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đáng tiếc thay, là người có hiểu biết, đã từng đóng góp cho cách mạng, được tín nhiệm giữ chức vụ trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thế nhưng ông Lê Hiếu Đằng lại tự đánh mất mình, tự phủ nhận tất cả những gì mà ông đã làm thời còn trẻ.

   Xóa
 60. "Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" – đó là một khẩu hiệu quá cũ trong rất nhiều các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động chống Việt Nam từ trước đến nay. Tại sao ở Việt Nam hiện nay không cần thiết phải đa đảng, bởi vì, vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam – đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử.

  Trả lờiXóa
 61. Ở Việt Nam, có thể nói, không có một tổ chức nào trong xã hội lại có cơ sở xã hội rộng lớn như Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ trương, đường lối của Đảng trong mỗi thời kỳ cách mạng đều nhận được sự tin theo, đồng tình, ủng hộ và chuyển thành hành động hưởng ứng của đông đảo các giai cấp, các tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi, trình độ, giới tính, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước hay kiều bào ở nước ngoài…

  Trả lờiXóa
 62. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do – nội dung cốt lõi và là tiền đề cơ bản nhất của dân chủ. Tất cả những điều đó chứng tỏ, ở Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới xứng đáng và có khả năng lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 63. Trong hơn 83 năm qua, ở Việt Nam cũng có thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản còn có sự tồn tại của hai đảng đối lập (Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội). Khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng đó cũng cuốn gói chạy theo. Sau đó, có thời kỳ ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, còn tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tồn tại một thời gian, hai đảng đó sau đó đã tuyên bố tự giải tán do không được nhân dân ủng hộ, không còn cơ sở xã hội. (Nào có bị ai "bức tử" như sự vu cáo của ông Đằng). Như vậy, vai trò duy nhất lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sản phẩm tự nhiên mang tính khách quan của lịch sử đất nước.

   Xóa
 64. Có thể khẳng định, không phải số lượng đảng phái của một nước quyết định mức độ dân chủ của nước đó, không phải cứ đa nguyên, đa đảng thì nền kinh tế sẽ phát triển, xã hội sẽ ổn định, chính trị sẽ vững mạnh, mà cần phải phù hợp với hoàn cảnh, lịch sử của từng nước.

  Trả lờiXóa
 65. Ý tưởng chính của một số kẻ đòi đa nguyên, đa đảng, kêu gọi các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ Đảng để ra thành lập một đảng mới, để làm đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam… Đây là điều đã xảy ra nhan nhản ở một số quốc gia trong thời gian qua, dẫn tới cảnh nồi da xáo thịt như đã thấy nhãn tiền ở các nước mà hằng ngày mọi người chứng kiến trên truyền hình…

  Trả lờiXóa
 66. Rõ ràng đòi đa nguyên đa đảng là biểu hiện của sự suy thoái, chủ nghĩa cơ hội, phản động, khoác áo "vì dân chủ" nhằm thực hiện mưu đồ chính trị, giành quyền lợi ích kỷ cho bản thân, làm cho xã hội Việt Nam bất ổn, mặc kệ hậu quả tiêu cực đối với nhân dân.

  Trả lờiXóa
 67. Thiết nghĩ, nếu chúng ta thực sự tâm huyết với đất nước, hãy cùng chung tay với Đảng để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước ổn định, hòa bình, phát triển, chứ đừng chỉ đứng một chỗ mà đòi đa nguyên đa đảng, chẳng giải quyết được vấn đề gì.

  Trả lờiXóa
 68. Chúng tôi, những đảng viên đã từng rèn luyện, phấn đấu và được đứng trong hàng ngũ những người Cộng sản. Đó chính là niềm vinh dự, tự hào, thể hiện ước mơ, hoài bão của bao thế hệ thanh niên ưu tú, để được cống hiến cho đất nước, vì một đất nước công bằng, dân chủ, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 69. Xuất thân từ gia đình nhà nông, tôi và con cháu đều được học hành, được đối xử công bằng. Cuộc sống an bình trong một xã hội bình ổn về an ninh chính trị. Không nói đâu xa, chỉ từ năm 1990 đến nay, đời sống của đại đa số người dân quê tôi đều khấm khá hẳn lên.

  Trả lờiXóa
 70. Nhân dân ta hầu như đang làm ăn khấm khá lên, có của ăn của để, diện mạo nông thôn và thành thị thay đổi phát triển ngày càng khang trang tươi đẹp, phải khẳng định đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 71. trong quá trình phát triển cũng có một số ít cán bộ đảng viên chưa gương mẫu, có sai lầm khuyết điểm, đó là những con sâu đã và đang được tổ chức Đảng các cấp xử lý theo điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhưng không vì thế mà cho rằng phải đa nguyên đa đảng mới hiệu quả

  Trả lờiXóa
 72. Chính cái suy nghĩ lệnh lạc, coi Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam là nhà nước độc tài toàn trị, kêu gọi thành lập một đảng mới… Theo suy nghĩ của tôi, chính tư tưởng của những kẻ này và bài viết của họ đã nói rằng họ là người rất có vấn đề?

  Trả lờiXóa
 73. Một số người đã từng đứng trong hàng ngũ của Đảng, song khi về già hoặc bị khai trừ ra khỏi Đảng đánh giá sai về Đảng và tự phủ nhận những cống hiến của họ đã gây dựng suốt bao năm qua, phủ nhận sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa