Header Ads Widget

Responsive Advertisement

BÁC HỒ VỚI THIÊN CHÚA GIÁO

Anh còi
        Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời, trong hàng loạt những nỗ lực để tuyên truyền phổ biến đường lối cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta, từ Đường Kách mệnh, Chính cương Sách lược vắn tắt (3/2/1930), Luận cương Chính trị (10/1930) đến các văn bản chính trị sau này của Đảng ta trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám, dù không chiếm vị trí lớn, gay gắt và thường xuyên, nhưng vấn đề tôn giáo vẫn luôn có trong ý thức tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
        Trong chính sách tôn giáo của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã sớm xác định vị trí quan trọng của chính sách này. Trong 6 vấn đề cấp bách mà Đảng ta đưa ra, đã coi việc công khai thái độ của mình với vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là một trong số ấy, như tuyên bố của Hồ Chí Minh: “Thực dân phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ra tuyên bố: tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1995, tập 4. tr7-8). Và một số mẩu chuyện sau phần nào cho thấy sự quan tâm của Bác tới quần chúng nhân dân Thiên Chúa giáo nói riêng và chủ trương đoàn kết dân tộc - tôn giáo nói chung của Người:        Sau hội nghị thành lập Uỷ Ban liên lạc Công giáo toàn quốc từ ngày 8 đến ngày 11/3/1955 tại Hà Nội, 150 đại biểu, đa số là linh mục, lên phủ Chủ tịch chào Cụ Hồ. Trong câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, đại ý:         “Tôi là Cộng sản, tôi không tin có Chúa, song có điều chắc chắn tôi là công dân Việt Nam. Các ông là Công giáo, tin có Chúa nhưng các ông cũng là công dân Việt Nam. Chúng ta không để cho đế quốc thống trị. Chúng ta cố chung sức làm cho công dân Việt Nam ấm no, được tự do, được học hành, được hạnh phúc. Chúng ta nên bàn đến cái chung ấy đẻ cùng nhau thực hiện cho kỳ được. Có Chúa hay không có Chúa là việc riêng của các ông, việc riêng của tôi. Bàn vấn đề này không mang lại hiệu quả gì cho nhân dân. Tôi tôn trọng tín ngưỡng của các ông. Chắc các ông cũng tôn trọng tư tưởng riêng của tôi”        Lời lẽ giản dị ấy của Hồ Chủ tịch đã có sức thuyết phục sâu sắc…
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu đồng bào theo đạo Thiên Chúa ngày 10/3/1955 (ảnh: Tư liệu)
        Lần khác, vào dịp Tết Nguyên đán, các linh mục đến chúc Tết Hồ Chủ tịch. Bác hỏi thăm về hoạt động của tổ chức Công giáo. Một số linh mục than phiền là bọn phản động ra sức xuyên tạc hoạt động của tổ chức và kiến nghị các biện pháp ngăn chặn.        Bác hỏi: “Các cụ thấy hoạt động kính Chúa yêu nước của mình có trái với đạo lý yêu nước, yêu người của nền đạo Thiên Chúa không? Các linh mục đồng thanh trả lời việc làm của mình là chính nghĩa, phù hợp với ý Chúa.        Hồ Chủ tịch chẫm rãi nói: “Các cụ làm việc tốt lành là chẳng khác các cụ tổ chức trình bày một dàn nhạc nhẹ êm tai. Còn bọn phản động lớn tiếng công kích tổ chức, vu khống, bịa đặt, làm điều sai trái, là chẳng khác chúng lấn át tiếng đàn êm dịu của các cụ. Chúng đánh mãi sẽ làm chối tai quần chúng. Nhất định họ sẽ quay về dàn nhạc của các cụ…”        Lại hồi chiến khu Việt Bắc, năm 1950, trong lễ mừng thọ Hồ Chủ tịch, cá đại biểu hưởng ứng đề nghị của Bác, lần lượt cùng bình thơ.        Bác Hồ đến bắt tay linh mục Phạm Bá Trực, đại biểu Ban Thường vụ Quốc hội và nói:        - Tôi bắt tay Quốc hội, tức là bắt tay toàn dân, và xin cám ơn Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể nhân dân đã tới đây chúc thọ tôi…        Cha Trực xúc động, đứng lên hát một đoạn Kinh mừng Bác:
“O Remus
Pro Domino nostio Ho Chi Minh
Dominns conservet eum, et
Vivificet eum et Beatam
Facial eum in terra et
Non tiodat eom in animam inimi corum ejus!”
        (Hỡi các giáo hữu ta hãy nguyện chúc cho vị Chủ tịch quý mến của chúng ta Hồ Chí Minh, xin Thiên Chúa hằng gìn giữ cho Người, xin Thiên Chúa hãy ban cho Người hưởng trường thọ và được hạnh phúc thật trên cõi đời. Xin Thiên Chúa hằng hộ vực và che chở Người khỏi mưu chước của kẻ thì của Người cũng là kẻ thù chung của nhân loại (Theo bài của Luật sư Nguyễn Thành Vinh và bài của Nguyễn Huy Tưởng)
        Qua những câu chuyện trên, một lần nữa cho chúng ta thấy sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta với vấn đề tôn giáo đã được thể hiện rõ nét từ những ngày đầu thành lâp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (mà nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).Tuy trong thời buổi chiến tranh gian khổ, bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền cách mạng luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng Chính phủ Hồ Chí Minh vẫn luôn khẳng định vấn đề tôn giáo nói chung và Thiên Chúa giáo nói riêng là một trong những yếu tố quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Đăng nhận xét

29 Nhận xét

 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 2. tư tưởng xuyên suốt của bác hồ là đại đoàn kết dân tộc, gắn kết mọi người với nhau không phân biệt tôn giáo sắc tộc kế thừa truyền thống đó của người thì ngày hôm nay Đảng nhà nước ta cũng thực hiện điều đó bên cạnh những mặt còn tồn tại thì về cơ bản là rất tốt và ngày càng phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  4. Hề MInh Triết. em trích cái linh tinh gì thế, sự quan tâm của các nhà lãnh đạo đối với các tôn giáo trong nước có những ưu tiên nhất đinh, ngay từ khi thành lập cho đến bây giờ đều không thay đổi. thế nhưng các con dân tôn giáo là nguwoif Việt Nam giờ lại đang có hành động chống lại điều đó."Con dân Việt Nam"

   Xóa
 3. hiện nay có nhiều thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền chống phá nhà nước ta, nhằm gây mâu thuẫn nội bộ để nhân dân đứng lên gây bạo loạn, chúng ta cần phải cảnh giác tới mức cao nhất, bà con giáo dân cần phải giữ lập trường của mình không nghe lời xúi dục tin đi theo đường lối của đảng và nhà nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. không có gì để học. vậy thì có hai khả năng thứ nhất bạn không biết chữ viết điều này không hợp lí bạn còn biết cả internet. thứ hai bạn có biết chữ viết nhưng tư duy chưa phát triển có thể nói là chưa phát triển hoàn thiện. những đánh giá của bạn cho thấy bạn chưa nắm bắt hết các sư kiện lịch sử của đất nước. truyền thống văn hóa của dân tộc. như vậy trong thời gian tới bạn cần bổ xung các kiến thức đó vào bộ nhớ của mình

   Xóa
 6. Bác là người có cái nhìn toàn diện về mọi sự việc trong xã hội. bác còn quan tâm đến đời sống của các dân tộc hay các tôn giáo trong xã hội. đến ngày nay nhà nước cũng xác định tự do tôn giáo theo những khuôn khổ của pháp luật là sự cần thiết để phát triển xã hội. tư tưởng gắn bó đoàn kết các dân tộc các tôn giáo được Bác dăn dậy và được tất cả người dân mọi vùng tôn giáo dân tộc trên cả nước đồng tình ủng hộ

  Trả lờiXóa
 7. Tư tưởng của Bác Hồ là muốn kết nối những tôn giáo trên đất nước chúng ta lại với nhau,muốn dân tộc ta là một dân tộc đoàn kết.Các tôn giáo cùng đồng hành cùng đất nước phát triển.Bác mong muốn những người dân Việt Nam,sinh sống trên lãnh thổ nước Việt Nam thì cần phải biết đoàn kết,sức mạnh dân tộc là sức mạnh vô cùng to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù.

  Trả lờiXóa
 8. Mục đích của việc bác Hồ đến thăm thiên chúa giáo chính là vì Bác muốn các dân tộc trong đất nước ta nên đồng hành và đoàn kết với nhau để có thể xây dựng đất nước tươi đẹp hơn.Chứ không nên có sự đấu đá giữa các tôn giáo để tình hình đất nước trở nên bất ổn.Bác mong dân tộc chúng ta sẽ là một dân tộc vững mạnh để vươn ra xa thế giới chứ không phải là sự cạnh tranh trong dân tộc mình.

  Trả lờiXóa
 9. Ai đọc xong bài viết trên cũng hiểu rõ rằng mục đích của chủ tịch Hồ Chí MInh đến thăm những người trong thiên chúa giáo.Mục đích to lớn của Bác là kết nối gắn kết lại gần hơn những người theo các tôn giáo khác nhau,Bác muốn gắn kết các tôn giáo trong dân tộc ta lại với nhau để thể hiện tình đoàn kết dân tộc mạnh mẽ.

  Trả lờiXóa
 10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa