Header Ads Widget

Responsive Advertisement

DANH NHÂN NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ MANG TÍNH THỜI CUỘC

Phạm Hải An
            Danh nhân Nguyễn Trường Tộ - một người Thiên chúa giáo gốc Vinh là cái tên gắn với sự suy vong của chế độ phong kiến và những giá trị văn minh, khoa học kỹ thuật từ phương Tây bắt đầu du nhập vào Việt Nam cùng với cuộc xâm lăng của chủ nghĩa thực dân. Ở đó, ông là một kẻ thức thời và biểu tượng sống cho một nhân cách luôn cố gắng "sống tốt đời đẹp đạo" và "sống phúc âm trong lòng dân tộc".

               Việc thế hệ hôm nay nhắc đên Nguyễn Trường Tộ dù với tư cách là một người con ưu tú của đạo Thiên chúa giáo hay với cương vị của một danh sĩ, kiến trúc sư và là nhà cải cách xã hội đều phần nào thể hiện tấm lòng tri ân và biết ơn với những đóng góp của ông trong quá khứ (dù chưa thực sự trọn vẹn lắm) và để một lần nhớ về những tư tưởng vượt qua khuôn khổ "đêm trường trung cổ" để hòa nhập cùng bước tiến của xã hội. 
            Ở đó, danh nhân Nguyễn Trường Tộ mãi là một biểu tượng lớn cho sự đổi thay, chấp nhận đổi thay để đi lên. Trong đó, khát vọng canh tân, khát vọng đổi thay những thực tại không còn phù hợp với cuộc sống là điểm nhấn, là tinh thần chủ đạo trong tư tưởng và tầm nhìn của ông.
            Nguyễn Trường Tộ là một công dân Việt Nam và cũng là một người mang trên mình sứ mệnh của một con người sống phụng sự và thờ Thiên chúa. Mỗi hành động của ông luôn hướng đến làm trọn vẹn những sứ mệnh mà ông tự nguyện hiến dâng và theo đuổi. Và trong từng công việc của mình ông muốn hoàn thành tốt trên cả hai cương vị. Việc ông tấu trình lên vua Tự Đức lúc bấy giờ về những tiến bộ khoa học kỹ thuật mà các nước Tây phương đạt được cũng nhằm mục đích thay đổi những cố tật khó thay đổi của chính ông Vua của chế độ Phong kiến này và gián tiếp đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những công dân đất Việt, trong đó có những người theo đạo Thiên chúa như ông. Với hành động can đảm mà chính ông cũng phần nào hình dung ra được những hậu quả tất yếu nếu Vua cho là nhảm nhí, hoang đường. Kết quả thì ai từng đọc những dòng tiểu sử về ông đều biết. Cái kết cục mà một con người luôn biết sống và phấn đấu vì sự tiến bộ của nhân loại và đất nước chắc chắn sẽ khiến cho chính ông và những người tâm huyết buồn. Cái mà ông có được lớn nhất đó chính là khởi sự, bởi ông không đắc chí nhưng ông đã khơi dậy trong ý thức con dân đất Việt những khát vọng canh tân, đổi mới.
            Nhớ về ông, thế hệ hôm nay đã tổ chức không biết bao nhiêu hội thảo khoa học, các cuộc tòa đàm chuyên đề để đánh giá hết cái tầm và những giá trị mang tính bền vững trong tư tưởng của Ông. Việc tổ chức Hội thảo về danh nhân Nguyễn Trường Tộ để làm rõ hơn những tư tưởng mang tính nhân văn, định hướng và cũng là một dịp "quảng bá" những công lao của ông là một việc làm cần thiết nhưng chúng ta cũng không nên vì vậy mà đi lệch hướng trong công tác tuyên truyền và định hướng dư luận. Không thể lấy những nội dung cốt lõi trong tư tưởng của ông để biện minh và cổ súy cho những hành động dân chủ mang tính giả hiệu hoặc lấy hình tượng của ông để dấy lên, kêu gọi một bộ phận người, nhất là những người theo đạo Thiên chúa giáo  có các hoạt động đối lập với những chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Tiếp thu tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ cũng cần nhận thức được tính lịch sử và những giá trị mang tính giai đoạn. Chúng ta không thể đánh đồng giai đoạn trước đây với thời đại hiện nay bởi vẫn là cái tư tưởng ấy nhưng hiện nay lại có thể được nhìn nhận với những khía cạnh khác hơn. Những hạt nhân cơ bản trong tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ về canh tân, khát vọng đổi mới không đồng nghĩa với việc kêu gọi, thúc đẩy những xu hướng mang màu sắc Phương Tây, chính trị phản động. Việc rạch ròi trong việc nhận thức và vận dụng những giá trị hiện sinh trong tư tưởng của ông sẽ giúp cho thế hệ hiện nay biết cái gì cần tiếp thu, không nên tiếp thu. 
Chính điều này sẽ khiến cho ông không phải than phiền bất đắc như khi vĩnh biệt cõi đời này với sự nuối tiếc: 
"Một lỡ bước đi, muôn thuở hận
Ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm"./.

Đăng nhận xét

33 Nhận xét

 1. Vào thời điểm đất nước đứng trước họa xâm lăng, những tư tưởng và những biện pháp Nguyễn Trường Tộ tấu trình lên vua Tự Đức thể hiện lòng yêu nước tha thiết của ông và thể hiện ông là một người thức thời, nắm bắt được thời cuộc. Tiếc là những biện pháp canh tân đất nước của ông không được triều đình nhà Nguyễn thực hiện hay chỉ thực hiện một cách hời hợt dẫn đến việc đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, để đến mãi năm 1945 dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ đất nước ta mới giành lại độc lập tự do, chính quyền về tay nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. Cần sáng suốt trong nhìn nhận về công lao của Nguyễn Trường Tộ với dân tộc, không để các thế lực thù địch lợi dụng cổ vũ cho các hành động chống phá Đảng và Nhà nước bằng tôn giáo. Cần phải đứng trên quan điểm lịch sử cụ thể và xác định những giá trị mang tính giai đoạn, để rút ra cái nên tiếp thu và không nên tiếp thu.

  Trả lờiXóa
 3. Nguyễn Trường Tộ là con người biết nhìn xa trông rộng, ông đã tấu lên vua Tự Đức về việc đất nước đứng trước nguy cơ bị xâm lăng, nhưng biện pháp mà ông đưa ra đã bị từ chối, đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đất nước bị xâm lăng.

  Trả lờiXóa
 4. Nguyễn Trường Tộ là một nhân vật điển hình cho nhân cách " sống tốt đời đẹp đạo " và " sống phúc âm trong lòng dân tộc ". Song ghi nhận công lao của Nguyễn Trường Tộ không có nghĩa là cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng hình ảnh đó cổ súy những hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc, lợi dụng tôn giáo có những hành động đối lập, chống đối chính quyền, truyền bá tư tưởng phản động. Thế hệ hôm nay cần có cái nhìn sáng suốt giữa nhận thức và vận dụng giá trị trong tư tưởng của ông để nhận biết cái nên tiếp thu và cái không nên tiếp thu.

  Trả lờiXóa
 5. Nguyễn Trường Tộ là một tấm gương điển hình cho tầm nhìn chiến lược. Ông là một con người biết nhìn xa trông rộng. Ông có những trăn trở, nhưng tiếc rằng những trăn trở của ông, những tầm nhìn ấy không được cụ thể hóa. Ông cũng là đại diện cho nhân vật điển hình cho nhân cách "sống tốt đời đẹp đạo". Ngày nay, thế hệ trẻ sẽ luôn nhớ đến ông và lấy đây là một tấm gương, phát huy tư tưởng của ông.

  Trả lờiXóa
 6. tôi đánh giá rất cao bài viết này! thực sự đã từ lâu vấn đề tôn giáo tôi thấy rất phức tạp, không hiểu bây giờ những người theo giáo có còn tư tưởng theo đạo không mà họ can dự, xỏ tay vào nhiều việc của nhà nước và chính quyền, việc đưa ra một nhân vật cũng theo giáo nhưng lại thể hiện được nhân cách sống chuẩn mực theo giáo Nguyễn Trường Tộ là một việc rất hay, nói nhiều không bằng một lần thấy!

  Trả lờiXóa
 7. Tôi không quan trọng ai theo tôn giáo nào hay dân tộc gì. Tôi quan tâm và khâm phục Nguyễn Trường Tộ dưới góc độ ông là một người rất tâm huyết với đất nước khi đất nước đang đi vào thời kỳ khó khăn. Ông rất giỏi trong việc đã nhận ra những xu thế của thời đại để đề ra những cải cách để cứu vãn và canh tân đất nước. Tuy nhiên do vua quan nhà Nguyễn quá bảo thủ và khư khư giữ lấy ấn vàng để bảo vệ lợi ích dòng tộc. Tuy nhiên những gì mà ông tâm huyết để lại đã được các thế hệ chúng ta biết đến và thừa nhận. Chúng ta phải biết ơn đất nước đã có một con người tân huyết như vậy.

  Trả lờiXóa
 8. Cũng là những người theo đạo thiên chúa nhưng tại sao lại có những kẻ có suy nghĩ sai lầm, lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại đất nước chứ. Những kẻ đó hoàn toàn khác với tấm gương danh nhân Nguyễn Trường Tộ, cũng là người theo đạo nhưng ông luôn có tư tưởng xây dựng đất nước một cách đúng đắn, luôn hết lòng vì nhân dân, đất nước. Vậy thì những người con của Chúa, tại sao không học tập theo tấm gương của ông, nhận ra con đường đúng đắn của nhà nước, Đảng CSVN và những tư tưởng sai lầm để sửa chữa.

  Trả lờiXóa
 9. Đúng vậy, có những kẻ theo đạo chuyên lợi dụng tôn giáo để thực hiện những âm mưu đen tối, gây rối tình hình, có những hành động vi phạm pháp luật chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đến khi bị bắt và chịu sự trừng phạt của pháp luật thì lại nói rằng Đảng và Nhà nước ta vi phạm tự do tôn giáo. Nhưng sự thật thì Đảng và Nhà nước ta luôn luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của công dân, luôn luôn tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật cho phép nhưng sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật hay lợi dụng tôn giáo vào mục đích chính trị.

  Trả lờiXóa
 10. Tiếp thu tư tưởng tiến bộ luôn là một điều cần thiết đối với mỗi con người chúng ta, tư tưởng tiến bộ giúp chúng ta sẽ nhanh hòa nhập với thời cuộc hơn. Danh nhân nguyễn trường tộ ngay từ thời gian đó đã có sự cách tân trong suy nghĩ của mình, muốn tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật của phương tây, chúng ta cần nghiên cứu về tầm nhìn của ông tại sao ngay ở thời điểm đó mà ông đã có suy nghĩ tiến bộ như vậy

  Trả lờiXóa
 11. Tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ rất tiến bộ trong thời điểm đó đã có một suy nghĩ như vậy thì thật là cảm phục. Do vậy việc mở một cuộc hội thảo về cách nhìn của nguyễn trường tộ là rất cần thiết. Với thế hệ trẻ chúng ta đó là một cách suy nghĩ về những kiến thức trong cuộc sống do vậy chúng ta cần phải tích cực trau dồi kiến thức

  Trả lờiXóa
 12. Nguyễn Trường Tộ là một tư tưởng tiến bộ của dân tộc. Ông khơi dậy cho chúng ta tư canh tân đổi mới đát nước. Ông còn llaf mooth người con ưu tú của Thiên Chúa Giáo luôn tâm niệm sống tốt đời đẹp đạo.

  Trả lờiXóa
 13. Đâu phải người nào theo đạo cũng xấu đâu. Chỉ cần có tư tưởng đúng nghĩa của nó, sống tốt đời đẹp đạo thì miễn chê luôn. Nguyễn Trường Tộ chính là tấm gương cho đám giáo sỹ không biết điều hiện nay tu tỉnh đó. Đừng vì mấy đồng vật chất mà làm mất đi nét đẹp của đạo nhé!

  Trả lờiXóa
 14. Chỉ cần có lòng yêu nước đúng nghĩa thôi thì dù là người theo tôn giáo này tôn giáo khác, dân tộc này dân tộc khác cũng sẽ cùng nhau đoàn kết cùng xây dựng đất nước to đẹp hơn đàng hoàng hơn. Không như cái lũ chỉ suốt ngày lợi dụng để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Trường Tộ là một con người theo đạo thiên chúa nhưng tư tưởng trong ông luôn là một đạo đức sống tốt đời đẹp đạo muốn cống hiến cho đât snuocws của mình bằng những suy nghĩ và tư tưởng hết sức tiến bộ. ngày nay thanh niên thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước cần học hỏi tư tưởng này của ông

   Xóa
 15. cải cách thực sự là một điều tốt đối với đất nước ta, nếu thời đó mà đất nước ta có những cải cách đúng theo để xuất của ông nguyễn trường tộ thì chắc chắn đất nước ta đã có những thay đổi theo hướng vô cùng tích cực rồi, những bài hoc từ lịch sử ngày nay chúng ta phải lấy đó mà rút kinh nghiệm

  Trả lờiXóa
 16. Tư tưởng của ông luôn thể hiện sự cách tân trong suy nghĩ, ngay trong thời kỳ đó danh nhân nguyễn trường tộ đã có những suy nghĩ tiến bộ như vậy thì chúng ta cần phải suy nghĩ về cách nhìn đó của ông, bởi vì cái nhìn của ông là luôn hướng về tương lai hướng về cái tiền bộ giám nói trước cả một hệ thống như vậy

  Trả lờiXóa
 17. tôi rất đồng ý với quan điểm của bài viết : chúng ta không thể đánh đồng giai đoạn trước đây với thời đại hiện nay bởi vẫn là cái tư tưởng ấy nhưng hiện nay lại có thể được nhìn nhận với những khía cạnh khác hơn. Những hạt nhân cơ bản trong tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ về canh tân, khát vọng đổi mới không đồng nghĩa với việc kêu gọi, thúc đẩy những xu hướng mang màu sắc Phương Tây, chính trị phản động.

  Trả lờiXóa
 18. Nguyễn Trường Tộ là điển hình của một con người sống tốt đời đẹp đạo là con người để bà con trong giáo noi theo. Tư tưởng tiến bộ của ông là bài học cho mọi người về cách suy nghĩ cách nhìn tiến bộ đối với các vấn đề của đất nước tư tưởng tiến bộ đó cần được phát huy hơn nữa trong thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đa phần người dân trong các tôn giáo ở nước ta là sống tốt đời đẹp đạo nhưng có một số người vẫn tin theo những sự mù quáng bị các thế lực xấu lơi dụng tôn giáo để kích động bà con giáo dân làm những điều xấu. Danh nhan nguyễn trường tộ là mọt con người sống tốt đời đẹp đạo tiêu biểu mà bà con cần học tập

   Xóa
 19. Danh nhân Nguyễn Trường Tộ đã để lại cho chúng ta một tu tưởng một lối suy nghĩ cách tân. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các bạn trẻ và đối với thời cuộc chúng ta đang công nghiệp hóa hiện đại hóa đắt nước thì điều đó là rất cần thiết. Đó cũng là một gương người điển hình cho việc sống tốt đời đẹp đạo

  Trả lờiXóa
 20. Thế hệ các bạn thanh niên nên tạo cho mình một tư tưởng tiến bộ như nguyên trường tộ, đó là một điều hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay. Và đó cũng là một con người sống hết sức tốt đời đẹp đạo luôn mong muosn đóng góp vào sự phát triển của nước nhà

  Trả lờiXóa

 21. là một công dân việt nam chân chính, ai chả muốn đất nước mình phát triển, vị thế đất nước được nâng cao, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc, với nguyễn trường tộ một người có tư duy tiến bộ luôn sống tốt đời,đẹp đạo đáng là một tấm gương tốt cho quần chúng tín đồ theo đạo học tập, noi theo.

  Trả lờiXóa
 22. được mấy người như ông đâu chứ. Nói thật bây giờ nhiều người theo đạo, họ sùng đạo một cách mù quáng, nên rất dễ bị kích động, lôi kéo, lợi dụng chống phá đất nước. Hi vọng rằng cái hiểu biết của tôi là sai, nhưng thật sự tôi thấy mấy cha theo giáo mệt lắm.

  Trả lờiXóa
 23. Danh nhân Nguyễn Trường Tộ là con người điển hình cho một công dân sống tốt đời đẹp đạo ông mong muốn làm được nhũng việc tốt cho đất nước một ngày phát triển. Tư tưởng của ông rất tiến bộ đó là bài học cho chúng ta nhất là nhũng con người thuộc lớp người trẻ để luôn có sự mong muốn học hỏi những cái mới

  Trả lờiXóa
 24. Nguyễn Trường Tộ là một con người của sự cách tân lối suy nghĩ của ông đi trước thời đại chỉ tiêc rằng tư tưởng của ông khoog được đặt và đúng chỗ. Trong thời gian hiện nay thì việc học theo tư tưởng của nguyễn trường tộ là điều hết sức cần thiết chúng ta cần phải có thái độ cầu thị đối với những điều tiến bộ

  Trả lờiXóa
 25. Để tiếp thu tốt các tinh hoa của nhân loại thì trước hết chúng ta cần phải có một tư tưởng cởi mở chịu khó học hỏi làm giàu thêm vốn khả năng của mình có như vậy thì mới nhanh tiến bộ được. Nguyễn Trường Tộ là con người như vậy ông luôn chịu khó học hỏi tư tưởng tiến bộ của phương tây, tuy nhiên do ông không hợp thời mà thôi

  Trả lờiXóa
 26. Danh nhân Nguyễn Trường Tộ là con người tiêu biểu cho công dân sống tốt đời đẹp đạo luôn mong muốn cống hiến cho đất nước vì sự phát triển của nước nhà. tư tưởng tiến bộ của ông được thể hiện trong việc học hoi những tiến bộ của chủ nghĩa tư bản mong muốn áp dụng vào đất nước nhưng chẳng qua là không hợp thời mà thôi

  Trả lờiXóa
 27. Chứng tỏ một điều rằng tôn giáo hướng con người ta đến cái thiện chứ không phải là hướng con người ta chống lại Đảng và đất nước như những lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống phá ngày nay. Đây như một bài học cho tất cả mọi người cùng noi theo

  Trả lờiXóa
 28. Một người chân chính yêu nước thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh cành, tôn giáo dân tộc nào cũng có cách thể hiện rất bình dị và ôn hòa không như đám rận bây giờ cứ xồn xồn lên nhưng có làm được cái đếch gì đâu? Bởi cái mục đích của đám rận chẳng phải phục vụ đất nước mà chỉ là phục vụ cho bản thân chúng mà thôi

  Trả lờiXóa
 29. Ước gì mấy bác giáo sỹ hiểu biết được như Nguyễn Trường Tộ thì xã hội đâu đến loạn như ngày hôm nay. Nhiều kẻ lợi dụng tôn giáo để truyền bá tư tưởng phản cách mạng, ấy vậy mà vẫn còn nhiều kẻ ngu muội nghe và đi theo chúng nữa chứ. Thật đáng thất vọng về những con người này

  Trả lờiXóa
 30. Đúng là người tài thì hiếm hoi lắm mà. Giờ này toàn những kẻ sống vì tiền biến tôn giáo thành cái vũ khí để sử dụng tấn công vào hệ tư tưởng của mọi người. Không thể hiểu được tại sao chúng có thể bon chen lên được mấy cái chức vụ cao như vậy trong tôn giáo được nữa

  Trả lờiXóa
 31. Danh nhân Nguyễn Trường Tộ là một con người tiêu biểu cho người sống tốt đời đẹp đạo, ông luôn mong muốn cống hiến được cho đát nước với những suy nghĩ tiến bộ của mình. Do vậy giới trẻ chúng ta cần học tập tư tưởng này của ông để áp dựng vào trong thực tế đừng giữ tư tưởng thụ động trong người nhé các bạn trẻ

  Trả lờiXóa