Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Lại nói về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam

Hải Yến


Nói đi nói lại nhiều lần nhiều người hiểu mà một số người vẫn không hiểu.
Vai trò lãnh đạo của Đảng có cơ sở lịch sử, chính trị tư tưởng và là bất biến
Tất cả người Việt Nam ai cũng đã được học lịch sử và cũng đã từng được biết Đảng công sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930 (tính đến nay cũng hơn 80 năm) do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nên. Nhớ lại từng thời kỳ, trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (đây là thực tế đã cho thấy) Đảng có vị trí, vai trò quan trọng, là lực lượng tiên phong, thành công là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực tế khó thể chối cãi như thế mà vẫn có người chối bằng được về vai trò của Đảng. Không chỉ là trong lích sử, ngày xửa ngày xưa, mà ngày nảy ngày nay, trải qua công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tạo vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Trăm nghe không bằng một thấy, với thực tế rõ ràng mà ai ai cũng nhìn thấy được, chúng ta không thể không khẳng định vị trí lãnh đạo của Đảng.
Nhận thức chung về Đảng ta biết Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nến tảng, với mục tiêu lý tưởng phù hợp lòng dân đó là xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây cũng chính là khát khao, khát vọng của đại đa số người dân Việt Nam (còn một phần nhỏ người dân do nhận thức sai mà chưa hiểu rõ).
Đó là nói về mặt thực tế, khách quan, nói trên nền tảng luật pháp thì ai đã từng đi học cũng được thầy cô giáo nói qua hoặc được bố mẹ,người thân quen nói nhiều đến Hiến Pháp năm 1992, nhắc đến điều 4 (một số ít người đang tranh cãi về điều này) quy định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội; đây là điều hoàn toàn phù hợp bởi Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là căn cứ xây dựng toàn bộ hệ thống pháp luật, là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội mà nhờ đó đất nước ta phát triển như ngày nay. Hiến Pháp quy định Đảng lãnh đạo đồng thời khẳng định mọi hoạt động của các tổ chức của Đảng đều trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Lý luận và thực tiễn phát triển của các quốc gia ngày nay cho thấy, bản chất của nền dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc đảng cầm quyền phục vụ lợi ích của ai, đại diện cho ai, sử dụng quyền lực nhằm mục đích gì. Cũng tương tự, sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc vào tính khoa học, sáng tạo trong đường lối, năng lực lãnh đạo của Đảng. Vì thê, điều kiện để một đất nước phát triển giàu mạnh không phải là càng nhiều đảng càng ít mà là sự lãnh đạo ấy như thế nào, có phù hợp hay không.
Một điều không thể không nói đến đó là Đảng chỉ thực sự phát huy vao trò củ mình, Đảng chỉ lãnh đạo được khi niềm tin của nhân dân là Đảng, dân tin Đảng thì Đảng mới vững, không có dân, Đảng không thể thành công, Đảng là của dân, phục vụ nhân dân.
Hiểu biết hạn hẹp nên chỉ nêu được một số suy nghĩ của bản thân về việc giải thích vai trò của Đảng, mong rằng những ý kiến này có  thể giúp được một số ai đó thay đổi suy nghĩ bản thân về Đảng, có những ý kiến góp ý đúng đắn về Đảng. Qua đó có những góp ý đúng đắn trong việc sửa đổi Hiến pháp nói chung, sửa đổi điều 4 về vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng nói riêng...

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn bám sát thực tiễn cách mạng, phân tích sâu sắc thời cuộc, nắm vững mâu thuẫn cơ bản, thấy rõ mâu thuẫn chủ yếu trong mỗi thời kỳ, xác định đúng đắn những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng

  Trả lờiXóa
 2. Từ khi có Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 3. Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Vì vậy ĐCSVN trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc, xã hội Việt Nam một cách hợp tự nhiên, được nhân dân thừa nhận, lịch sử chấp nhận và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được.

  Trả lờiXóa
 4. Vận mệnh của Đảng gắn liền với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân là nguồn gốc sức mạnh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 5. Đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta - Đảng của giai cấp công nhân - không ngừng củng cố và tăng cường.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng luôn nhạy bén, bám sát tình hình thời cuộc để xác định đúng đắn nhiệm vụ, phương pháp cách mạng phù hợp đưa đất nước tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn. tôi tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng

  Trả lờiXóa
 7. Trong thực tiễn, Đảng luôn kết hợp chặt chẽ giữa kiên trì chuẩn bị lực lượng với nắm vững thời cơ, khi thời cơ đến đã biết chớp lấy, kịp thời tổ chức, động viên nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh giành thắng lợi.

  Trả lờiXóa
 8. Đảng luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trải nghiệm thực tiễn để có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo làm nên những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. đấy chính là cái hồn của Đảng

  Trả lờiXóa
 9. sau mỗi sai lầm, vấp ngã, Đảng đã dũng cảm "nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật", kiên quyết sửa chữa, kịp thời tổng kết rút ra những bài học từ những thành công và cả những sai lầm, thất bại, kiên trì sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Định hướng XHCN nó giống như định hướng cho đứa trẻ 3 tuổi leo lên cung trăng lấy đá về xây nhà ấy đúng không em Hoa Anh Đào . NHẢM

   Xóa
 10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 11. nếu như không có Đảng, không có Bác Hồ thì giờ đây đất nước ta sẽ ra sao? sẽ như triều tiên và Hàn Quốc? nhân dân sẽ chìm trong biển khổ? chìm trong sự hành hạ dã man của Mỹ và bè lũ tay sai? vậy mà có những con người lại không hiểu được điều đó. lại cho rằng XHCN la fđứa trẻ lên 3 leo lên cung trăng? đó mới là sự nực cười. nếu thế chắc huy ban nghĩ Mác và lê nin cũng là những người hoang tương ư? khi cả thế giới hãnh diện về họ.

  Trả lờiXóa