Header Ads Widget

Responsive Advertisement

SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY

Thanh niên họ Trần
       Suy thoái về đạo đức chính  là “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tác tổ chức sinh hoạt đảng; là dao động, mơ hồ, mất phương hướng, cho rằng theo con đường nào, xã hội nào cũng được, phụ hoạ theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc; là nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, thậm chí a dua, xuyên tạc, bôi đen. Suy thoái về tư tưởng chính trị thực chất là sự biến đổi theo chiều hướng xấu dần về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán đảng viên dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm chính trị.                       

Có nhiều hình thức có thể gọi là sự suy thoái đạo đức như:
      Thứ nhất, suy thoái về tư tưởng chính trị gắn với suy thoái đạo đức, lối sống, hai mặt này gắn bó, tác động qua lại với nhau. Vì thế, có thể xác định suy thoái tư tưởng chính trị qua đạo đức, lối sống và cũng có thể nhìn vào đạo đức, lối sống để nhận biết được suy thoái về chính trị tư tưởng trong mỗi cán bộ, đảng viên. 
      Thứ hai, thông thường sự suy thoái về đạo đức, lối sống dễ nhận thấy và xuất hiện trước. Khi sự suy thoái này kéo dài không được ngăn chặn sẽ xuất hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Trong thực tế, có nhiều trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị (sự vô tổ chức, kỷ luật; vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng…) xuất hiện trước và là nguyên nhân đưa đến suy thoái về đạo đức, lối sống. 
       Thứ ba, trong tổ chức đảng, đôi khi chỉ cần một vài người, nhất là lãnh đạo chủ chốt suy thoái thì có thể làm suy thoái nhiều người trong tổ chức.

      Thứ tư, suy thoái về tư tưởng chính trị là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tệ quan liêu, đồng thời quan liêu là sự hiện thực hóa sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Hơn nữa, suy thoái tư tưởng chính trị cùng với quan liêu là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, lãng phí và tham nhũng là biểu hiện cao nhất của sự suy thoái về đạo đức, lối sống.            

      Khi tham nhũng, lãng phí không được ngăn chặn sẽ tác động trở lại làm cho suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống diễn ra nhanh và khó kiểm soát hơn. Tuy nhiên, trong thực tế không phải tất cả những người suy thoái về tư tưởng chính trị đều tham nhũng, lãng phí.
2. Thực trạng về sự suy thoái đạo đức của nước ta hiện nay.
      Trong những năm gần đây, nước ta chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nền văn hóa phương Tây, tiếp cận với nền kinh tế thị trường nên sẽ có nhiều mặt tiêu cực tác động đến đạo đức, tư duy và lối sống của nhân dân. Đặc biệt, sự tác động của chúng ảnh hưởng đến lối sống, đạo đức của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ của Việt Nam, nhất là các em học sinh. Cụ thể, đạo đức trong học đường đang có nguy cơ xuống cấp.            

        Học sinh rơi vào những tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; không kính trọng thầy cô, xem thường bạn bè, mọi người xung quanh; không hiếu thảo với ông bà cha mẹ; thiếu tính nhân đạo; các em mê games bỏ học hoặc tự tử vì games; … Từ đó làm suy thoái những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy việc giáo dục đạo con người  điều rất cấp thiết để thúc đẩy sự hoàn thiện con người nói riêng và đẩy nhanh sự phát triển của đất nước nói chung.
Nhìn vào thực trạng suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay có thể nhận thấy những biểu hiện cụ thể như:
        Dao động về lý tưởng, mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là biểu hiện rõ nét nhất, tập trung nhất của suy thoái tư tưởng chính trị. Từ dao động dẫn đến hoài nghi, không tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, không kiên định lập trường, quan điểm, làm xuất hiện chủ nghĩa cơ hội.
       
Không tích cực học tập, nghiên cứu lý luận. Không ít cán bộ, đảng viên tự thỏa mãn, bằng lòng với trình độ đã có, những nhận thức đơn giản, chung chung về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng. Học chủ yếu để lấy bằng để đủ điều kiện đề bạt, cất nhắc, nâng ngạch…
                      

        Phủ nhận thành quả do cách mạng đem lại. Dạng này xảy ra ở khá nhiều người, họ thường ca cẩm về sự thiếu thốn, lạc hậu của đất nước, chê bai đất nước và con người Việt Nam. Cao hơn là công khai bày tỏ sự nuối tiếc vì đã theo cách mạng, lãng phí thời gian tuổi trẻ của mình. Tư tưởng này thường hay dẫn đến việc xét lại quá khứ, nặng về phê phán, chỉ trích các khuyết điểm mà không tính đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Từ đó dẫn tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sự đúng đắn của đường lối.
       Thiếu thống nhất với quan điểm, đường lối của Đảng, nói và làm không đúng với chủ trương, chính sách hiện hành. Nhiều người không thật sự thông suốt, nhận thức chưa đầy đủ, thông tin thiếu cập nhật nên cố tình hiểu sai, cắt khúc, chỉ khai thác những nội dung có lợi cho riêng mình, né tránh những vấn đề phức tạp. Sự nguy hiểm của tình trạng này là tạo ra sự nói dối, nói một đường làm một nẻo, nói là nhất trí với đường lối, chủ trương nhưng không làm hoặc làm khác đi.
       Không chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Dạng này thường có biểu hiện “nhạt đảng”, ít coi trọng sinh hoạt đảng, không đặt mình dưới sự quản lý, giám sát của chi bộ, tổ chức đảng; báo cáo không trung thực, không nghiêm khắc tự phê bình và phê bình.
       Lơ là mất cảnh giác, không kiên quyết phê phán, đấu tranh với những người có quan điểm sai trái. Một số cán bộ, đảng viên nhận được tài liệu đang lưu hành trái phép đã không báo cáo, nộp lại cho cấp ủy hoặc cơ quan chức năng mà cố tình giữ lại, sao chụp chuyển cho người khác. Hiện tượng khá phổ biến là thờ ơ với các hành động, lời nói tiêu cực của các phần tử bất mãn. Có người tán thưởng, hùa vào hoặc giữ im lặng, không tranh luận, sợ mất lòng.
       Cơ hội chính trị. Tư tưởng cơ hội chính trị của một số cán bộ, đảng viên gắn liền với động cơ cá nhân, thường là từ những người bất mãn, công thần, kiêu ngạo, coi thường tập thể. Một số được nước ngoài tâng bốc, tài trợ đi đến chống đối Đảng và Nhà nước.
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng suy thoái đạo đức.

        Bất kì một lỗi lầm nào cũng xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa của nó. Đạo đức của con người ngày càng suy thoái, bị “tha hóa” cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau:
  Thiếu sự quan tâm của mọi người, bị xa lánh, mặc cảm về một cái gì đó. Nền tảng giáo dục ngay từ khi còn bé trong gia đình, nhà trường, xã hội đã góp phần hoàn thiện đạo đức và nhân cách của con người. Ý thức, trách nhiêm của mỗi người đối với đạo đức của bản thân mình và những người xung quanh.
   Việc hội nhập quốc tế đã mang theo nhiều nền văn hóa khác nhau, hội nhập vào bên cạnh những lợi ích về kinh tế cùng ,đồng thời mang lại những tiêu cực về việc hình thành nhân phẩm của con người. Cơ chế thị trường, và thể chế cũng góp một phần không nhỏ hình thành nên nhân phẩm của con người.
Biện pháp ngăn chặn suy thoái đạo đức
  Trách nhiệm của học sinh- sinh viên
      Thật thật thà không gian dối, dung cảm, không sợ chết, không làm theo sự xuối dục của người khác. Phải tự ý thức được việc làm của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.               

     Có ý thức về một cuộc sống ích nhà lợi nước, có ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ công dân, ý thức về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
     Có ý thức về tình người, biết thương người như thể thương thân.
     Có ý thức chống các thói hư tật xấu, không sống trụy lạc bê tha, không dối trá, không vì lợi ích mình mà hại người, phải làm cho có tiền để sống nhưng không vì tiền mà chà đạp lên đạo lý, lương tâm, tình nghĩa.
      Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, hội nhập và phát triển. Do vậy, nước ta tiếp cận với sự phát triển vượt bật của các quốc gia phát triển trên thế giới về mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa,… Việc tiếp cận này luôn thể hiện tính hai mặt. Nếu chúng ta tiếp thu và vận dụng đúng đắn những thành quả mà nhân loại đạt được vào thực tiễn đất nước thì sẽ mang lại những thuận lợi rất lớn, giúp cho đất nước phát triển. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp thu không chọn lọc và vận dụng những thành tựu ấy không phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta sẽ mang lại những hậu quả khôn lường. Sự suy thoái về đạo đức là một vấn đề rất cấp thiết và đáng lên án. Tuy xã hội cần có nhiều hình thức để lên án, tố cáo và ngăn chặn nhưng những hành vi, Tình tạng suy thoái vẫn tiếp diễn và luôn có xu thế tăng nhanh này. Chính vậy mỗi chúng ta cần có những biện pháp ngăn chặn và tố cáo những hành vi đó.

Đăng nhận xét

170 Nhận xét

 1. thật sự cuộc sống hiện đại, với sự lan truyền thông tin nhanh chóng của mạng Internet, những thông tin về các vụ giết người, vụ đánh nhau của học sinh, sinh viên đã ăn sâu vào lớp trẻ, làm cho con người ta thay đổi nhiều, nhiều điều tác động, làm cho con người ta hư hỏng, xấu đi, thoái trào. thật khó khăn để cho con người ta được làm hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CÓ GÌ ĐỂ HỌC?

   Ngày nay những gì được gọi là tư tưởng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng lý luận, và là chỗ dựa tinh thần cũng như để che đậy sự cai trị độc đoán, chuyên quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Gần đây bộ chính trị cộng sản đã ra chỉ thị 06-CT/TW để yêu cầu toàn dân học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp theo ngày 16-1-2007 ra quyết định số 35-QĐ/TW thành ban chỉ đạo trung ương cuộc vân động toàn dân học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy Hồ Chí Minh có tư tưởng gì mà những người cộng sản phải tiêu tốn nhiều tiền của của nhân dân để nghiên cứu rồi bắt học sinh, sinh viên, nay là là toàn dân học tập. Sau khi tôi đã đọc quyển giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh do nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành tháng 8 năm 2006 và đọc một số cuốn sách viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi chỉ thấy trong con người của Hồ Chí Minh có hai nhận thức quan trọng nhất và mang tính nền tảng trong cả cuộc đời hoạt động chính trị của ông, nhưng trong suốt 60 năm qua đảng cộng sản Việt Nam đã cố tình quên lãng, không áp dụng trong đường lối của họ. Hai nhận thức quan trọng đó là: Nhận thức về tư tưởng dân chủ, tự do, bình đẳng của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789 của Đại cách mạng Pháp, Nhận thức thứ hai đó là về tư tưởng dân chủ, về giá trị quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hồ Chí Minh không có những tư tưởng của riêng mình, mà ông chỉ tiếp thu và làm theo tư tưởng của những người đi trước như Mác, Lê Nin, Mao.


   Nhận thức về tư tưởng dân chủ của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ đã được Hồ Chí Minh thể hiện trong Tuyên ngôn Độc lập được đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Và trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam năm 1946.


   Mở đầu Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cộng hoà Pháp năm 1789, điều này cho thấy Hồ Chí Minh mong muốn xác lập vững chắc những nguyên tắc bảo vệ quyền cá nhân con người trước quyền lực, khẳng định các quyền tự nhiên không thể bị tước đoạt của mỗi người. Hồ Chí Minh còn mong muốn xây dựng nhà nước dựa trên nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân và có nghĩa là: “Để đảm bảo cho các quyền này, con người thiết lập ra các chính phủ và chính sức mạnh của các chính phủ này là xuất phát từ sự ưng thuận của nhân dân. Và khi một hình thức chính phủ nào đó trở nên đối nghịch với các mục đích trên thì nhân dân có quyền thay đổi, hay phế bỏ chính phủ đó, và thiết lập nên một chính phủ mới, dựa trên nền tảng những nguyên tắc như vậy và tổ chức các quyền lực của mình theo hình thức nào đó để cho các quyền lực ấy có khả năng đảm bảo an ninh và hạnh phúc cho họ nhiều nhất.”


   Trong Hiến pháp Việt Nam năm 1946, thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng xã hội Việt Nam trên nền tảng dân chủ, tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Hiến pháp năm 1946 xây dựng trên ba nguyên tắc:

   “ - Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo.

   - Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.

   - Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân và do nhân quyết định”.

   Hiến pháp 1946 khẳng định ngay trong điều đầu tiên là: “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.”

   Điều đó có nghĩa mọi người dân Việt Nam đều có quyền tham gia chính trị thông qua các đảng phái chính trị mà họ là thành viên hoặc với tư cách độc lập. Và việc đảng phái chính trị nào lãnh đạo đất nước phải do toàn dân lựa chọn và quyết định thông qua cuộc bầu cử tự do dân chủ.


   Xóa
  2. Tiếp theo trên:

   Tóm lại trong cả cuộc đời hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh, ông ấy đã tiếp thu hai tư tưởng về nhân quyền và dân chủ có giá trị kinh điển từ Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cộng Hoà Pháp năm 1789 để áp dụng vào việc xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ với thể chế chính trị đa đảng, tôn trọng phẩm giá của con người tức là tôn trọng những quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm và thiêng liêng của mỗi con người. Và xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đáng tiếc, đảng cộng sản Việt Nam sau khi nắm được quyền lực, họ đã thực hiện nền chuyên chính của mình, thực hiện chế độ độc đảng cầm quyền, hạn chế và tước bỏ đi những quyền căn bản nhất con người như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài, tự do biểu tình….


   Nay, để duy trì sự lãnh đạo độc đảng của minh, đảng cộng sản Việt Nam kêu gọi, vận động toàn dân học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, điều nay không thực tế, bởi chính đảng viên đảng cộng sản phải là những người phải học, và phải thấm nhuần những giá trị về dân chủ và nhân quyền mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu và để lại cho họ. Khi mà ngày nay vấn đề nhân quyền đã mang ý nghĩa toàn cầu và tôn trọng nhân quyền đã trở thành hòn đá thử vàng và là biểu tượng của công lý trong công việc đối nội và đối ngoại của mỗi quốc gia. Chỉ khi công lý được thực thi thì đảng cộng sản mới có thể tồn tại được, còn không thì sẽ tự huỷ diệt chính bản thân họ. Hồ Chí Minh đã có một câu nói khá nổi tiếng đó là: “ Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập chẳng có nghĩa gì”(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Sự thật 1984, Tập 4, tr 35)


   Những tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiếp thu mà nay đảng cộng sản Việt Nam phải thực thi ngay đó là: Tôn trọng tuyệt đối tất cả các quyền tự nhiên, thiêng liêng và bất khả xâm phạm của nhân dân Việt Nam. Từ bỏ chế độ độc đảng cộng sản lãnh đạo, chấp nhận xây dựng chế độ dân chủ đa đảng. Cùng với đại diện của các đảng phái, tổ chức chính trị, đại diện các tôn giáo, các tổ chức chính trị xã hội thành Uỷ ban soạn thảo Hiến pháp và tiến hành soạn thảo Hiến pháp mới, luật bầu cử mới, tiến hành trưng cầu dân ý và bầu cử tự do, dân chủ có sự giám sát của cộng đồng quốc tế.

   Luật sư Hà Nội
   Nguyễn Văn Đài

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  5. Thằng dở hơi bơi ngửa Quang Minh này, nhìn lại mi đi, có gì để học không mà ngồi đấy móc máy người khác, Con dân Việt Nam đây sao, cho ngươi đi tù đầy,Thế là ngươi đã quên đi bố mẹ ngươi là ai rồi đấy

   Xóa
  6. @Quang Minh: tôi chắc chắn cái tuổi của ngươi chỉ đáng là cháu của Bác Hồ, ngươi biết gì mà nói? ngươi chỉ đang nghe những tờ lá cải, hay là những lời mị, xuyên tạc của những tên xấu xa. tôi thấy thương cho ngươi. ngươi thật hồn nhiên, dễ bị người khác lừa lọc. nhìn lại đám tang của chủ tịch, và vào từng nhà, nhìn ảnh Bác để biết được nhân dân yêu quý Bấc thế nào.

   Xóa
  7. Nói cũng không sai đâu vì bây giờ học sinh được tiếp cận với văn minh của nước ngoài và dần đánh mất phong tục đẹp đẽ của những người dân vn

   Xóa
  8. Các bạn ơi! Muốn làm một người tốt cho chính mình hay làm một Lục Vân Tiên như thời bây giờ khó lắm đấy, bởi các giá trị đạo đức của xã hội ngày nay luôn bị đảo lộn, làm việc tốt thì rất hiếm khi nào được khuyến khích và tuyên dương. Quan trọng là cả tôi và các bạn cần phải có ý chí tu luyện phẩm chất và kỹ năng đạo đức để sống tốt cho bản thân và xã hội trong cái cảnh gánh đua khốc liệt và hỗn loạn của xã hội thời nay.

   Xóa
 2. Với thời đại hội nhập quốc tế như hiện nay thì ảnh hưởng đến giới trẻ rất nhiều, văn hóa phương Tây du nhập vào nước ta nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm đạo đức của không ít một bộ phận thanh niên. Nó làm suy thoái đạo đức, làm cho con người không giữ được nét riêng, truyền thống của dân tộc. Cần có biện pháp thích hợp để có thể đối phó với những vấn đề trên. Bởi tuổi trẻ là tương lai của đất nước!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Hồ còn chẳng có đạo đức làm người thì hậu duệ của bác làm gì mà có đạo đức?

   Xóa
  2. Cái băng hoại ghê gớm nhất là CSVN đã làm cho người dân thờ ơ chấp nhận tội ác, những sai trái một cách hiển nhiên.
   - Coi hối lộ là một chuyện đương nhiên bình thường.
   - Tất cả các giao dịch , quan hệ vấn đề ''Đầu tiên'' đươc cho là KHÔN NGOAN
   - Coi những người liêm chính, đạo đức là chuyện lạ , chuyện điên khùng của một nhóm người ???
   - Dùng những mỹ từ, đánh tráo khái niệm để tung hô tội lỗi: như ăn cướp thì nói là thiếu tinh thần trách nhiệm....v..v
   - Im lặng, im lặng đáng sợ, im lặng tập thể có hệ thống trước tội ác.
   - Tầm thường hóa, Súc vật hóa những giá trị tinh thần, những tinh hoa của dân tộc và nhân loại.
   - Đánh tráo, làm lẫn lộn, làm sai lệnh lịch sử dân tộc.
   - Coi tất cả cả đất nước, con người, dân tộc ....đều là phương tiện phục vụ cho đảng CS

   Xóa
  3. Mày đừng có thể hiện sự ngu si của mày ở đây như vậy. Cái loại thần kinh như chúng mày thì biết gì mà sủa cơ chứ đừng có vì mấy đồng tiền mà bọn phản động chúng nó cho mà chúng mày đi sủa bậy như vậy. Chúng mày mà cứ sủa bậy như vậy ra đường bị câu đấy

   Xóa
 3. Công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên còn những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đã thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, cho rằng Đảng ta đã bắt trúng bệnh và bốc đúng thuốc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thôi rồi, Đất nước tan hoang!

   Sau bao năm đảng nắm quyền lảnh đạo! Đất nước nầy chẳng còn chi chẳng còn chi! Chỉ còn những con tim héo hắt mà thôi! Văn hóa xuống dốc, đạo đức suy đối, y đức đổi ngôi thay vào " Hung thần ác quỹ! "

   - Văn hóa: Đổi sex lấy điểm, đổi điễm lấy tiền!

   -Đạo đức: Con chém cha, vợ thuốc chết chồng, tuổi trẻ lao vào xì ke ma tuý, cướp của giết người xãy ra hàng ngày nhiều vô số kể! công an là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự lại cấu kết với những thành phần xã hội đen do đảng & nhà nướn để đàn áp nhân dân, khủng bố những thành phần bất đồng chính kiến, cưỡng chế đất đai (cướp đất) lập chốt ks giao thông dày đạt trên cả nước để thu hụi chết giao nộp cho sếp.

   Y đức: Mất rồi lương y là từ mẫu! Thay vào đó lương y là hung thần ác quỹ! Mỗi lần đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì phải chuẩn bị trước phong bì! Nếu không có phong bì thì nằm chờ ngoài hành lang hoặc bị xua đuổi bỡi những bảo vệ và y tá! Bệnh nhân thấy bác sỉ, y tá như thấy hung thần!

   Ngày miền Nam chưa bị cưỡng chiếm. Bệnh nhân đến bệnh viện được chăm sóc miễn phí, bác sỉ y ta xem bệnh nhân như cha mẹ, như người thân. Mặc dù lúc đó miền Nam đang chống lo chống đỡ giặc trong, giặc ngoài. Hàng ngày các bệnh viện trong cả nước tiếp nhận hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân bị Việt Cộng pháo kích vào những chổ đông người, bị đạt mìn các nhà hàng, trường học kể bệnh viện! Bị nổ mìn xe đò trên các tuyến đường giao thông!

   Nhiều quá nói không bao hết. Ngưng kẻo bị lên máu.

   Xóa
  2. Chế độ nầy có thể sụp đổ để thay đổi bằng một chế độ khác, nhưng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của một dân tộc,một đất nước được chọn lọc un đúc mấy ngàn năm đang bị hủy diệt..bị thay thế bằng những giá trị phi nhân vô đạo,hèn kém,dối trá,tham lam ích kỹ..liệu có thể phục hồi được không?

   Tội ác nầy là thuộc về đảng CSVN!
   Tội ác nầy thuộc về chế độ hiện hành
   Mỗi cá nhân cũng chịu trách nhiệm với con chau bơịư hèn nhác,ngu muội của mình!

   Xóa
 4. Sau gần một năm triển khai, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được tiến hành từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng đến từng đảng viên, trở thành đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn không ít băn khoăn cho rằng bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua như "hòa cả làng", chẳng biết bộ phận không nhỏ (tham nhũng, biến chất...) nằm ở đâu, thậm chí có tâm tư, tâm trạng chưa hài lòng, cho rằng "không thành công", vì không kỷ luật được ai. Cái này cần phải xem xét thật kĩ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ai trong đảng Cộng sản VN có đạo đức đâu mà nói bị suy thoái?

   Nhìn những gương mặt hầu hết có nét du côn đểu cáng của các cán bộ từ trung ương cho đến từng địa phương hiếm thấy thằng nào có nét mặt phúc hậu cả. Nếu có thì cũng chỉ được làm cán bộ quèn, cán bộ thí. Ngay cả ông Hồ có nét mặt hiền từ mà tay cũng vấy máu khủng khiếp (cải cách ruộng đất, mậu thân 68, Nhân văn giai phẩm...)

   Xóa
  2. Bạn này có mắt như mù, có tai như điếc. Bác Hồ của chúng tôi được nhân dân trong nước và cả thế giới công nhận là vị lãnh tụ vĩ đại. Hồ Chí Minh muôn năm. Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm.

   Xóa
 5. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó khăn, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm, nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, bình tĩnh, tỉnh táo. Mỗi cá nhân tốt thì tổ chức sẽ tốt, mỗi tổ chức tốt thì Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những gì đã và đang xảy ra trên mọi bình diện của đất nước đúng là bản chất của các chế độ Cộng sản,chớ có gì là lạ đâu.Điều chúng ta cần đặt ra hiện nay là có cam tâm sống mãi dưới chế độ Cộng sản hay không?Nếu không thì phải làm sao,chứ đừng trông mong đổi mới gì ở đảng CS nữa,vì chả lẽ họ tự phủ định chính mình.

   Xóa
 6. Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa sự giao thoa văn hóa là một yếu tố hàng đầu.Nhưng liệu điều đó có thật sự tích cực?Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó.Và một trong những điều khiến cho không chỉ tôi mà nhiều người bức quan tâm đó chình là đạo đức của thanh niên trẻ Việt Nam hiện nay. Như chúng ta đều biết rằng trình độ văn hóa đối với mọi người nói chung và thanh niên nói riêng rất quan trọng.Nhưng điều e ngại rằng thanh niên trẻ Việt Nam hiện nay được đánh giá rằng có đủ trình độ văn hóa để làm việc chứ không đủ trình độ văn hóa để làm người.Vì sao?Chính vì đa số thanh niên hiện nay chỉ biết chạy đua với nhưng trào lưu văn hóa mới đặc biệt là văn hóa phương Tây mà không biết cách sử dụng nó hợp lý hóa với con người Việt Nam.Nhưng bắt trước,đua đòi vô lý ,thiếu văn hóa lại du nhập nhanh hơn cả nhưng văn hóa văn minh.Một trong những nguyên nhân chủ yếu đó chính là do thanh niên không biết kiềm chế bản thân trước những cám dỗ hiện nay.

  Trả lờiXóa
 7. Đạo đức của thanh niên ngày nay bị suy thoái nghiêm trọng bao gồm văn hóa ứng xử,lời ăn tiếng nói,phong cách sống.......Chính những yếu tố này đã đang và sẽ phần nào làm mất đi văn hóa con người Việt Nam Chúng ta cần phải lên tiếng và có một hành động nào để giảm bớt,khắc phục tình trạng này

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Từ trong rừng rậm về thành, điều hành đất nước hùng vĩ tiên tiến, Việt Cộng làm sao quản lý nổi những nhân dân có kỷ thuật phát triển. Việt Cộng cũng có tu nghiệp hàng năm, nhưng thế giới đâu có ngưng nghĩ chờ đợi cho Việt Cộng đi cùng.
   --- Chỉ dối trá, mị dân.
   Đến khi thực tế khó khăn đến, thì câu chuyện này đã trầm trọng lắm rồi.
   ----Và các cơ quan tài chánh thế giới cảnh giác với nhiều điều kiện thêm khi Việt Nam vay mượn.

   Xóa
 8. Cùng với việc hội mở cửa hội nhập quốc tế trên mọi mặt, sự phát triển kinh tế không ngừng của đất nước... hệ lụy đi kèm của nó là sự lãnh cảm về cảm xúc, dần dần là sự lãnh cảm với các hiện tượng xã hội và vô cảm, thờ ơ với cuộc sống... tệ hơn thì đó là sự suy thoái về đạo đức.
  Phát triển con người toàn diện, không chỉ về trí tuệ mà còn về thể chất và đạo đức là việc khó, nhưng không thể không làm.

  Trả lờiXóa
 9. Kẻ thù luôn luôn lợi dụng những điểm yếu, những sơ hở của ta để tấn công và phá hoại, trong đó suy thoái đạo đức nhất là suy thoái đạo đức trong lớp thanh niên hiện nay là một vấn đề đáng lo ngại, bởi thanh niên là lớp nối tiếp để xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng là thế lực thù địt xuyên tạc,đcsvn làm j lãnh đạo tồi thế,ở đâu tụi bây có bản tội trạng này thế,ai cho chúng bây tiền để bôi nhọ đảng ta,đảng ta anh minh thần võ thử thách nào cũng vượt qua,nếu ko vượt nỗi đãng ta bỏ làm lại từ đầu có chi mà làm dữ dậy,chuyện nhỏ như con thỏ.

   Xóa
 10. Thanh niên là thế hệ kế cận, có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng nước nhà trong tương lai không xa, những suy thoái về đạo đức trên của thanh niên làm cho xã hội đáng suy nghĩ, cần có những phương pháp giáo dục thanh niên ngay từ trên ghế nhà trường và trong gia đình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mỗi năm các tập đoàn Nhà nước tiêu tốn hàng chục tỷ đô của người dân. Vậy mà Nhà nước này, cái đảng này, vẫn muốn các tập đoàn đó giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế đất nước?

   Xóa
 11. đất nước ta đang hội nhập và phát triển nhưng cùng với đó là các tệ nạn xã hội cũng tăng cao, đặc biệt là giới trẻ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng các em, thế hệ tương lai của đất nước đã mắc phải sai lồng bồng bột do không được giáo dục tử tế, hợp lý. Chúng ta cần chấm dứt tình trạng này để tương lại đất nước được tươi đẹp hơn, các thế lực thù địch không thể lợi dụng bất kỳ điểm yếu nào mà chống phá nhà nước ta

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu đảng suy nghĩ được thì đất nước đã khác. Qua việc muốn giữ nguyên những vấn đề dân bức xúc trong Hiến pháp cho thấy việc mong chờ đảng suy ngẫm và thay đổi là không thể có trong tương lai 5 - 10 năm tới và xa hơn nữa nếu tiếng nói của dân không mạnh lên

   Xóa
 12. Suy thoái đạo đức là một vấn đề đáng lo ngại đang đặt ra cho Đảng va Nhà nước ta nhiều thách thức. Đây chính là nguyên nhân gây nên sự tự diễn biến, và vô hình chung, chính những người đang bị suy thoái đã tạo điều kiện cho thế lực thù địch chống phá nước ta. Suy thoái không chỉ ở một bộ phận cán bộ đảng viên mà còn xảy ra ở lớp thanh niên. Cần phải có biện pháp thích hợp đối với những vấn đề trên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bản luận tội đảng csVN đã tương đối đầy đủ. Xin bổ sung.
   Tội bán nước. Ký kết các văn bản hiệp ước nhượng bán đất đai biển đảo của dân tộc cho TQ.
   Tội Đàn áp bóp nghẹt tự do dân chủ, tước đoạt quyền cơ bản của con người và xã hội: quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, quyền tự do biểu tình, quyền tự do cư trú....
   Độc quyền truyền thông báo chí tuyên truyền một chiều dối trá, phá hoại chuẩn mực đạo đức xã hội. làm hư hỏng con người.
   Thực hiện một nền giáo dục lý thuyêt, ngu dân, xa thực tế, đào tạo ra con người kém năng lực cúi đầu phục tùng không dám phản biện sáng tạo không đáp ứng được yêu cầu xây dựng phát triển đất nước.

   Xóa
 13. Công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên còn những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Không những vậy, thanh niên Việt Nam hiện nay được đánh giá rằng có đủ trình độ văn hóa để làm việc chứ không đủ trình độ văn hóa để làm người. Vì sao?Chính vì đa số thanh niên hiện nay chỉ biết chạy đua với nhưng trào lưu văn hóa mới đặc biệt là văn hóa phương Tây mà không biết cách sử dụng nó hợp lý hóa với con người Việt Nam. Nhưng bắt trước, đua đòi vô lý, thiếu văn hóa lại du nhập nhanh hơn cả nhưng văn hóa văn minh. Một trong những nguyên nhân chủ yếu đó chính là do thanh niên không biết kiềm chế bản thân trước những cám dỗ hiện nay. Đạo đức bị suy thoái nghiêm trọng bao gồm văn hóa ứng xử,lời ăn tiếng nói,phong cách sống.......Chính những yếu tố này đã đang và sẽ phần nào làm mất đi văn hóa con người Việt Nam. Chúng ta cần phải lên tiếng và có một hành động nào để giảm bớt,khắc phục tình trạng này

  Trả lờiXóa
 14. Suy thoái đạo đức trong một số bộ phận giới trẻ, nó không chỉ đơn giản là suy thoái đạo đức mang tính cục bộ. Mà nó ảnh hưởng đến toàn xã hội, đến sự phát triển của cả một dân tộc. Và lớn hơn nữa, đó sẽ là cơ hội của những kẻ phản động, bọn chúng sẽ trực tiếp tác động vòa những bộ phận giới trẻ đó, gây sai lệch trog tư tưởng, suy nghĩ. gây nên những hậu quả đáng tiếc. CHúng ta phải đẩy mạnh các biện pháp giáo dục, chống suy thoái đạo đức hiện nay

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin được có ý kiến về điểm 1. Khủng hoảng kinh tế kép (Lạm phát + Suy thoái). Chuyên gia kinh tế gọi là Stagflation (Stagnation of economy & Inflation) Đây là một tình trạng kinh tế nguy hiểm vô cùng, phải rất khéo léo, khôn ngoan và mất nhiều năm tính toán đứng đắn cẩn thận mơí mang nền kinh tế và đất nước ra khỏi vũng lầy nầy. Nếu không sẽ thất bại triền miên, đẩy dân tộc vào lạc hậu khốn cùng cho nhiều thập niên nữa.

   Suy thoái kt (hàng không người mua, khách sạn không người ở, thất nghiệp cao, doanh nhân băng hoại, giá vàng đáng lẽ phải thấp...): nếu muốn giải quyết vấn đề nầy cần đổ tiền vào để khuếch mãi, kích cầu. Từ đó sẽ dẫn tới lạm phát.

   Lạm phát (tiền cứ in ra mà không đủ bảo chứng, tiền không còn giá trị, nên giá hàng hóa tăng cao, giá vàng tăng cao...): để tránh việc này chánh phủ cần cắt bớt chi tiêu, dịch vụ xã hội, cán cân quốc phòng...giảm độ tăng trưởng của kinh tế.

   Suy thoái kinh tế và lạm phát, tự nó, đã là vấn đề nhức đầu cho các kinh tế gia rồi. Bây giờ, nền kinh tế VN lãnh nhận cú nốc bồi thì không sớm thì chày sẽ đo ván. Nền kinh tế ta bây giờ vừa suy thoái vừa lạm phát cao (giá vàng cao...) Tình trạng lạm phát hiện nay buộc không thể dùng quỹ tiền tệ để giải cứu được, nhưng đó lại là lợi thế đầu tiên và nhanh nhất để chánh phủ có thể ngăn chặn và cứu vãn kinh tế. Bây giờ không dùng được vì lạm phát đã cao rồi.

   Bây giờ chỉ còn ngửa tay ra xin nợ quốc tế. Giải pháp đó cũng không hay vì ta đã nợ như chúa chỏm rồi, hơn 100% quá GDP. Trả tiền lãi không cũng đủ kiệt quệ nền kinh tế đương thời rồi. Ai dám cho mượn. Nghe tên XHCN là ai cũng né, vì hay ăn quịt, lật lọng!

   Lúc trước (20 năm về trước), Đại Hàn cũng lâm vào tình cảnh nầy. Họ kêu gọi lòng ái quốc của dân chúng, và mọi người dân đã mang vòng vàng cá nhân của mình ra gởi giúp chính phủ. Kinh tế phục hồi, chánh phủ nhớ ơn và hoàn trả ân huệ, chăm sóc người dân. Bây giờ họ là bậc nhất thế giới về kinh tế.

   Bọn cs bây giờ thử ra xin dân hy sinh để cứu đảng và nền kinh tế thử xem. Làm gì có được sự hy sinh như vậy. Lòng ái quốc vẫn còn nhưng không tha thứ cho chánh quyền và đảng cs. Không còn sự tin tưởng nữa.

   Bịp bợm như cs thì không xin được sẽ cướp. Đó là chánh sách về vàng miếng tại VN hiện thời. Họ sẽ đổi tiền để chống lạm phát. Bọn cướp thì vẫn là cướp. Sự bất mãn sẽ càng cao, cộng với bất ổn kinh tế, nhiều tệ nạn và vấn đề sẽ xảy ra.

   Ra đi trong vinh dự bây giờ, hay ra đi trong nhục nhã và cái chết sau nầy. Chọn một đi!

   Xóa
 15. suy thoái đạo đức trong giới trẻ đã dẫn đến những suy nghĩ sai lệch và tiêu cực. trong khi đó, giới trẻ sẽ là những người tiếp nhận vận mệnh, tương lai của đất nước. nên việc suy thoái đạo đức sẽ là một trong những lĩnh vực mà những thế lực phản động nhằm đến với mục đích lâu dài. tác đông vào tư tưởng những người trẻ những suy nghĩ lệch lạc. chúng ta cần sự chung tay của cả xã hội để đẩy lùi những vấn đề về suy thoái đạo đức

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Toàn dân chỉ có hai lựa chọn: Thứ nhất, nếu tiếp tục đi theo con đường CNXH để đến Thiên đàng Cộng sản (Thế Giới Đại Đồng) thì cứ để Đảng CSVN quyết định mọi vấn đề, dân không được ý kiến ý cò làm mất thời giờ vô ích. Thứ hai. nếu thấy con đường XHCN là con đường diệt vong, thì toàn dân phải quyết tâm lật đổ tảng đá Cộng sản hiện đang cản đường đi lên của dân tộc. Ngoài ra chẳng còn có chọn lựa nào khác đâu.

   Xóa
 16. Thanh niên hiên nay có thể coi là những người năng động và thông minh hơn nhưng điều e ngại rằng thanh niên trẻ Việt Nam hiện nay được đánh giá rằng có đủ trình độ văn hóa để làm việc chứ không đủ trình độ văn hóa để làm người.Vì sao?Chính vì đa số thanh niên hiện nay chỉ biết chạy đua với nhưng trào lưu văn hóa mới đặc biệt là văn hóa phương Tây mà không biết cách sử dụng nó hợp lý hóa với con người Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái băng hoại ghê gớm nhất là CSVN đã làm cho người dân thờ ơ chấp nhận tội ác, những sai trái một cách hiển nhiên.
   - Coi hối lộ là một chuyện đương nhiên bình thường.
   - Tất cả các giao dịch , quan hệ vấn đề ''Đầu tiên'' đươc cho là KHÔN NGOAN
   - Coi những người liêm chính, đạo đức là chuyện lạ , chuyện điên khùng của một nhóm người ???
   - Dùng những mỹ từ, đánh tráo khái niệm để tung hô tội lỗi: như ăn cướp thì nói là thiếu tinh thần trách nhiệm....v..v
   - Im lặng, im lặng đáng sợ, im lặng tập thể có hệ thống trước tội ác.
   - Tầm thường hóa, Súc vật hóa những giá trị tinh thần, những tinh hoa của dân tộc và nhân loại.
   - Đánh tráo, làm lẫn lộn, làm sai lệnh lịch sử dân tộc.
   - Coi tất cả cả đất nước, con người, dân tộc ....đều là phương tiện phục vụ cho đảng CS

   Xóa
 17. Trong những năm gần đây, nước ta chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nền văn hóa phương Tây, tiếp cận với nền kinh tế thị trường nên sẽ có nhiều mặt tiêu cực tác động đến đạo đức, tư duy và lối sống của nhân dân việt nam. Chúng làm ảnh hưởng đến lối sống, đạo đức của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ của Việt Nam, nhất là các em học sinh. chính vì vậy mỗi người phải có lập trường riêng cho mình để không bị ảnh hưởng những cái tiêu cực nhất

  Trả lờiXóa
 18. đây là thực trạng đang xảy ra tại việt nam, gây không ít vấn đề cho học sinh, sinh viên, gia đình và xã hội. vì vậy đã đến lúc cần sự chung tay góp sức của cá nhân gia đình và xã hội để cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn những hậu quả đáng tiếc xảy ra do sống thử nữa

  Trả lờiXóa
 19. Sự suy thoái về đạo đức là một vấn đề rất cấp thiết và đáng lên án. Tuy xã hội cần có nhiều hình thức để lên án, tố cáo và ngăn chặn nhưng những hành vi, Tình tạng suy thoái vẫn tiếp diễn và luôn có xu thế tăng nhanh này. Chính vậy mỗi chúng ta cần có những biện pháp ngăn chặn và tố cáo những hành vi đó. đó là biện pháp tốt nhất để hạn chế sự suy thoái về đạo đức.

  Trả lờiXóa
 20. tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp sống thử lắm rồi. nhưng chưa thấy trường hợp nào mà kết cục có hậu cả. toàn thấy kết thúc là nước mắt mà thôi. không chết chóc thì cũng ân hận, ghét nhau. vậy nên các bạn đừng dại gì mà sống thử, hãy sống thật đi

  Trả lờiXóa
 21. suy thoái đạo đức sẽ dẫn tới suy thoái về tư tưởng, vì vậy các thế lực thù địch rất muốn làm suy thoái đạo đức của người dân việt nam, đặc biệt là giới trẻ, vì vậy mọi người phải nâng cao ý thức, giữ vững lối sống và tư tưởng, đặc biệt là đạo đức để tránh bị kẻ thù lợi dụng để phá hoại đất nước

  Trả lờiXóa
 22. âm mưu của kẻ địch là làm suy thoái nhân dân ta từ đó dễ dàng tuyên truyền những luận điệu sai trái, từ đó gây mâu thuẫn xã hội tiến tới có hành vi làm suy yếu thậm chí là lật đổ chế độ ta, vì vậy nhân dân ta cần nhận ra âm mưu của chúng để có những biện pháp phòng chống trước những âm mưu phá hoại của chúng!

  Trả lờiXóa
 23. hiện nay các thế lực thù địch có rất nhiều âm mưu để chống phá nước ta, một trong những âm mưu đó là phá hoại đạo đức khiên cho nhân dan suy thoái đạo đức từ đó đánh vào tư tưởng của người dân khiến cho xã hội mất ổn định, làm phát sinh các vấn đề xã hội từ đó có nhiều điều kiện tiến hành các hoạt động chống đói phá hoại đất nước ta

  Trả lờiXóa
 24. suy thoái đạo đức là vô cùng nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực tới xã hội, xét cho cùng đạo đức ảnh hưởng rất lớn tới hành vi ứng xử trong cuộc sống của con người trong xã hội, không có đạo đức thì sẽ không có những hành vi ứng xử đúng đắn được, và như vậy thì xã hội sẽ không thể văn minh lịch sự và ổn định được, đất nước sẽ bị ảnh hưởng không tốt

  Trả lờiXóa
 25. hiện nay, trong thời kỳ hội nhập phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, trong đó có hiện tượng suy thoái về đạo đức, đặc biệt là đối với giới trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước, đây là một điều cực ký nguy hiểm vì nó ảnh hưởng tới cả một thế hệ của đất nước, cần phải có hành động để ngăn chặn tình trạng này

  Trả lờiXóa
 26. Xã hội thay đổi giao lưu về rất nhiều mặt như văn hóa, kinh tế,...với các nước bạn đặc biệt là các nước phương tây sự giao lưu và bị ảnh hưởng đến văn hóa đạo đức lối sống diễn ra khá tiêu cực đặc biệt trong một bộ phận giới trẻ sự thay đổi khá tiêu cực gần như tây hóa điều này dẫn đến những chuẩn mực đạo đức những tinh hoa văn hoa văn hóa dân tộc bị ảnh hưởng nó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về bản lĩnh chính ttrij.

  Trả lờiXóa
 27. Clip khôi hài nhất trong năm :
  https://www.youtube.com/watch?v=4CyX7OiG6zc

  Trả lờiXóa
 28. Hiện nay các thế lực thù địch và bọn phản động luôn luôn tìm mọi cách để chông phá, phá hoại nhà nước ta. Chúng không chỉ dừng lại ở những vấn đề như trước đó là an ninh quốc phòng anh ninh chính trị mà chúng đã tinh vi hơn thủ đoạn hơn chống phá nhà nước ta. Và vấn đề đạo đức lối sống cũng là một trong những mục tiêu của bọn chúng bởi vì chúng muốn đánh vào tâm tư tâm lí của nhân dân ta để cho nhân dân ta rối loạn mất đoàn kết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lực luongj tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

   Xóa
  2. Lực luongj tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

   Xóa
  3. Tao nói cho tụi bay biết:

   Tao có kinh nghiệm nổ mìn phá cầu, thì cầu nào, thành phố nào tao chẳng xây được.

   Tao có kinh nghiệm tiếp thu kinh tế miền Nam thời 1975, nên tao biết "làm" kinh tế vĩ mô, vĩ mẽo gi đó.

   Tao đã từng chèo thuyền trốn tránh tụi Mỹ-Ngụy, nên tao có rất nhiều kinh nghiệm xây hải cảng, và đóng tầu chở hàng hóa đi ngoại quốc.

   Tao đã từng bắt giết cả triệu dân oan, nên tao biết cách giết một cách hữu hiệu để bảo vệ gia tài của tao.

   Tao học thuộc lòng những câu đạo đức do Bác tao bịa ra, không đứa nào có thể quý Bác hơn tao. Đứa nào dám dùng câu thần chú của Bác "Độc lập, Tự Do, Hạnh Phúc" mà không có phép của tao thì tao sẽ cho vào tù, tụi bay sẽ mất hết "Tự Do" và "Hạnh Phúc".

   Nói thế đủ rồi.

   Xóa
 29. Đây sẽ là một vấn đề lớn nếu chúng ta không có những biện pháp và chính sách hợp lí đúng đắn để giải quyết. Vì vậy vấn đề hiện nay là chúng ta cần phải có những biện pháp để có thể giải quyết triệt để vấn đề này không để cho nó gây ra những hậu quả đáng tiếc cho đất nước và nhân dân ta. Tuy nhiên cần phải thật sáng suốt tỉnh táo để có thể giải quyết vấn đề này bởi vì nếu chúng ta không tỉnh táo thì sẽ càng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn lúc đấy sẽ càng làm cho sự việc khó giải quyết hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lực luongj tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

   Xóa
  2. Lực luongj tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

   Xóa
 30. Tôi thật sự buồn cho xã hội cho đất nước khi lối sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay ngày càng sai lầm hơn, họ bị ảnh hưởng bởi lối sống thoáng của phương Tây quá nhiều, ngày càng thiếu đi nhân tài thực sự . Vấn đề đạo đức của các bạn trẻ cũng đến mức báo động.

  Trả lờiXóa
 31. Lực luongj tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

  Trả lờiXóa
 32. Lực luongj tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

  Trả lờiXóa
 33. Lực luongj tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

  Trả lờiXóa
 34. Lực luong tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

  Trả lờiXóa
 35. Lực luongj tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

  Trả lờiXóa
 36. Lực luongj tương lai đang bi tha hoa bến chất,ngay cả các cán bộ đảng viên cũng dang dần biễn chất, mất hết phẩm chất anh bộ đội cụ hồ. Đây có phải là âm mưu lâu dài nhằm tha hoa đất nước ta sau ngày ko?Dù phải hay ko phải thì đứng trước tình trạng này cần phải nên án, phê phán , giải quyết thiết thực tình trạng này. ko để kéo dài ảnh hưởng đến tương lai sau này của đất nước

  Trả lờiXóa
 37. Khủng hoảng xã hội - suy thoái đạo đức

  Là một đất nước trên danh nghĩa là pháp trị, có sẵn cả một rừng luật rất bài bản, thế nhưng khi đưa ra tòa để xử thì thấy tòa chỉ dùng luật rừng mà thôi.

  Hệ thống tam quyền của đất nước đều nằm dưới bàn tay quyền lực của đảng, do đảng đạo diễn và điều hành, múa theo kiểu gì để phục vụ cho quyền lợi của đảng. Bản án cho người dân trước khi đưa ra tòa xử đã được đảng định hướng có tội hay không tội, không tuân thủ minh bạch theo pháp luật.

  Ngành Tư pháp không có quyền độc lập, tam quyền không được phân lập như các nước tiên tiến và dân chủ khác mà tất cả đều do đảng chỉ đạo, đảng giành giật đứng trên cả dân tộc, Tổ quốc, trên tất cả.

  Đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, đảng viên càng làm lớn, càng có quyền lực trong tay thì đạo đức càng suy đồi nghiêm trọng. Tham nhũng, hối lộ, nhũng nhiễu nhân dân từ thủ tục hành chính cho đến các thực thi pháp luật đều theo kiểu xã hội đen ngày càng phổ biến tràn lan. Dùng lực lượng công an và an ninh theo kiểu xã hội đen để trấn áp người dân khi họ biểu tình ôn hòa hay khiếu kiện về đất đai bị cưỡng chế trái pháp luật. Đàn áp các tổ chức tôn giáo khi các tổ chức này không chịu sự chỉ đạo của đảng.

  Ngoài ra, với chính sách và lối giáo dục khập khểnh từ trước đến nay đã, đang và sẽ tạo ra cho xã hội những tầng lớp con người thiếu đạo đức. Các trường học không giáo dục cho học sinh một nền tảng đạo đức cơ bản từ lương tâm con người, cách ứng xử giao tiếp có tình cảm giữa người với người mà chỉ chú trọng đến loại đạo đức cách mạng lai căn, nặng về đấu tố, chỉ trích, xem đâu cũng là kẻ thù một cách mơ hồ. “Hồng hơn chuyên” theo kiểu này đã tạo ra cho xã hội một lớp cán bộ yếu về chuyên môn nhưng mạnh về vô đạo đức, sẵn sàng ăn cướp, ăn chặn của dân một cách vô tội vạ khi có cơ hội.

  Quan hệ tình cảm giữa người với người được đong đếm bằng tiền, luật pháp cũng phụ thuộc vào tiền, quan chức cũng được mua bằng tiền từ lớn đến nhỏ, làm gì còn lý tưởng cộng sản và Chủ nghĩa xã hội ở đây. Xã hội đang trở nên vô cảm ngày càng trầm trọng.

  Trả lờiXóa
 38. Hệ quả

  Khủng hoảng chính trị, suy thoái kinh tế, tranh giành quyền lực, lợi ích nhóm làm cho đảng cầm quyền lúng túng về đường lối và chính sách, ngày càng khoét sâu thêm mâu thuẫn trong nội bộ đảng và ngày càng ngăn cách giữa đảng với đại bộ phận tầng lớp nhân dân bị áp bức đang ngày càng bị bần cùng hóa.

  “Chó cùng dứt giậu”, đây là hiện tượng phổ biến ở giai đoạn hiện nay khi đảng đang đi vào bước đường cùng, chính quyền điên cuồng ra tay đàn áp tất cả mọi hoạt động của người dân khi họ biểu tình yêu nước, khiếu kiện nỗi oan mất đất, các nhà hoạt động dân chủ ôn hòa.... Chính quyền dùng ngay lực lượng công an và an ninh làm công cụ đàn áp dân lành một cách dã man, đây là lực lượng được nuôi bằng đồng tiền đóng thuế của dân, ngay cả đảng và chính quyền cũng thế, nhưng lại quay lại phản bội nhân dân.

  Dầu đang được châm thêm vào lửa, ngọn lửa ngày càng lớn và VN ngày càng tiệm cận với các cuộc cách mạng ở Đông Âu thập niên 80 và Cách mạng Hoa lài của Châu Phi gần đây.

  Trả lờiXóa
 39. Suy thoái về kinh tế

  Nạn thất nghiệp tràn lan và rất lớn, không có con số chính thức vì con số do chính quyền đưa ra chỉ là con số ảo, không đúng với thực tế. Doanh nghiệp phá sản hàng loạt, chết thật có, chết lâm sàng có, một số lớn đang tiếp tục chờ chết, một số khác tuy còn sống mà như đã chết.

  Thu nhập của người dân rất thấp, sức mua yếu đi nhiều làm kéo theo sự trì trệ đầu ra của sản xuất, giá cả của một số hàng hóa vì thế bắt buộc phải giảm do không có người đủ tiền tiêu thụ và đây cũng chính là hiện tượng giảm phát giả tạo trong thời gian vừa qua.

  Thực chất thì đồng tiền VN vẫn đang bị lạm phát rất nặng, chủ yếu phải căn cứ trên các mặt hàng tiêu dùng thiết thực hàng ngày như: cơm ăn, áo mặc, xăng, dầu, điện, nước, thuốc chữa bệnh, sữa cho người già và trẻ em, và các mặt hàng sinh hoạt cấp thiết khác... tất cả đều tăng giá rõ rệt hàng ngày.

  Ngành thuế năm nay bị thất thu rất lớn, nhìn từ góc độ suy thoái của sản xuất và thu nhập của người dân thì chúng ta có thể suy ra được, tuy được dấu nhẹm rất kỹ về thông tin nhưng thực chất ngành thuế không đạt được chỉ tiêu như mong muốn, thậm chí là thu được quá ít. Nếu thu thuế không đủ chi ngân sách thì điều gì sẽ xảy ra? Chính quyền chịu bó tay sao? Không đâu, họ cứ việc cung tiền đã in sẵn ra để chi tiêu và lạm phát cứ thế mà phát triển. Lạm phát trong trường hợp này là “một hình thức thu thuế tinh vi nhất của nhà nước” (có sẵn một số tiền lớn trong kho bạc để chi mà không cần phải “lăn tăn” đi thu từng đồng bạc cắc từ người dân).

  Đời sống của đại bộ phận nhân dân vì thế mà ngày càng bị bần cùng hóa. Người giàu cũng phải khóc theo vì đồng tiền của mình gởi trong ngân hàng ngày càng teo đi do lạm phát lớn hơn lãi suất tiền gởi. Điều này cũng lý giải tại sao vàng ở VN cao hơn nhiều so với giá thế giới mà cung vẫn không đủ cầu, nhu cầu về vàng của VN là một cái túi không đáy. Vàng cũng tạm thời được xem là kênh trú ẩn an toàn trong thời buổi ”kinh tế loạn lạc” này.

  Trả lờiXóa
 40. Suy thoái về kinh tế

  Nạn thất nghiệp tràn lan và rất lớn, không có con số chính thức vì con số do chính quyền đưa ra chỉ là con số ảo, không đúng với thực tế. Doanh nghiệp phá sản hàng loạt, chết thật có, chết lâm sàng có, một số lớn đang tiếp tục chờ chết, một số khác tuy còn sống mà như đã chết.

  Thu nhập của người dân rất thấp, sức mua yếu đi nhiều làm kéo theo sự trì trệ đầu ra của sản xuất, giá cả của một số hàng hóa vì thế bắt buộc phải giảm do không có người đủ tiền tiêu thụ và đây cũng chính là hiện tượng giảm phát giả tạo trong thời gian vừa qua.

  Thực chất thì đồng tiền VN vẫn đang bị lạm phát rất nặng, chủ yếu phải căn cứ trên các mặt hàng tiêu dùng thiết thực hàng ngày như: cơm ăn, áo mặc, xăng, dầu, điện, nước, thuốc chữa bệnh, sữa cho người già và trẻ em, và các mặt hàng sinh hoạt cấp thiết khác... tất cả đều tăng giá rõ rệt hàng ngày.

  Ngành thuế năm nay bị thất thu rất lớn, nhìn từ góc độ suy thoái của sản xuất và thu nhập của người dân thì chúng ta có thể suy ra được, tuy được dấu nhẹm rất kỹ về thông tin nhưng thực chất ngành thuế không đạt được chỉ tiêu như mong muốn, thậm chí là thu được quá ít. Nếu thu thuế không đủ chi ngân sách thì điều gì sẽ xảy ra? Chính quyền chịu bó tay sao? Không đâu, họ cứ việc cung tiền đã in sẵn ra để chi tiêu và lạm phát cứ thế mà phát triển. Lạm phát trong trường hợp này là “một hình thức thu thuế tinh vi nhất của nhà nước” (có sẵn một số tiền lớn trong kho bạc để chi mà không cần phải “lăn tăn” đi thu từng đồng bạc cắc từ người dân).

  Đời sống của đại bộ phận nhân dân vì thế mà ngày càng bị bần cùng hóa. Người giàu cũng phải khóc theo vì đồng tiền của mình gởi trong ngân hàng ngày càng teo đi do lạm phát lớn hơn lãi suất tiền gởi. Điều này cũng lý giải tại sao vàng ở VN cao hơn nhiều so với giá thế giới mà cung vẫn không đủ cầu, nhu cầu về vàng của VN là một cái túi không đáy. Vàng cũng tạm thời được xem là kênh trú ẩn an toàn trong thời buổi ”kinh tế loạn lạc” này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo tôi sự thoái hóa này chỉ thể hiện một phần nào đó vấn đề của thực tại vấn đề kinh tế của chúng ta hiện nay mà thôi chứ không phải là tất cả mà do chúng ta đang từng bước phát triển kinh tế mà thôi chứ không phả là do suy thoái của một số cán bộ đâu. Mà đây chỉ là quá trình đào thải tự nhiên hướng tới sự phát triển đất nước mà thôi.

   Xóa
 41. Khủng hoảng chính trị

  Ai cũng biết VN chỉ có một đảng cầm quyền, lấy chủ nghĩa Mác-Lê lỗi thời, không phù hợp, làm nền tảng lý luận, lấy tiêu chí xã hội chủ nghĩa để bịp dân. Cái vỏ đóng mác đỏ nhưng cái ruột thì xanh màu đô-la nên được mệnh danh là “tư bản đỏ”. Những ngài có máu mặt của đảng đa số đều có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sỹ, phòng khi thuyền bị lật thì có phao mà bám víu.

  Lúc chiến đấu khó khăn để giành chính quyền thì tình đồng chí thật sâu đậm, “hạt muối” cũng xẻ làm đôi. Nhưng khi hòa bình hưởng lạc thì tình đồng chí không còn nữa, lúc này “cục đường” chỉ muốn “lủm” hết. Tuy nhiên, vì để duy trì được sự thống trị của đảng mà họ tạm thời bắt tay nhau để phân chia quyền lợi theo nhóm. Còn Chủ nghĩa Mác-Lê, Chủ nghĩa Xã hội chỉ là trá hình, lừa bịp nhân dân.

  Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, một trò “cáo mượn oai hùm” để lừa dân, đây là chiêu cuối cùng của đảng khi phải đem bộ xương còn lại của Bác để “nấu cao” trị bệnh. Nhưng khổ nỗi, đây là bệnh ung thư không có thuốc chữa, càng cố cứu thì bệnh càng nặng thêm mà thôi, các con bệnh ở Đông Âu và Liên Xô đã chết đồng loạt, riêng VN thì cũng biết ngày đó ắt rồi phải đến, sớm hay muộn mà thôi.

  Vấn đề đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực trong đảng ngày càng trầm trọng, họ không vì chủ nghĩa nào cả và cũng không vì nhân dân, mà đấu đá chỉ vì lợi ích nhóm của họ. Họ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nghiêm trọng hơn là họ xem đại bộ phận nhân dân cũng là kẻ thù, các tư tưởng dân chủ tiến bộ là thế lực thù địch.

  Nền kinh tế định hướng Xã hội Chủ nghĩa xem như phá sản với các tập đoàn quốc doanh giải thể hoặc sống cầm hơi với nợ nần chồng chất, kinh doanh thua lỗ.

  Trò bịp góp ý Hiến pháp, cũng như đổi tên nước là một trò hề chính trị, một khi bản chất của chế độ không được thay đổi thật sự.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chế độ chính trị của chúng ta đang ổn định thì vì sao phải thay đổi làm gì ??
   Còn vấn đề sửa đổi hiến pháp chỉ nhằm mục đích đảm hiến pháp đi vào cuộc sống và tạo điều kiên để thực hiên tốt các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước cũng như góp phần xây dựng đất nước mà thôi.

   Xóa
 42. Chế độ nầy có thể sụp đổ để thay đổi bằng một chế độ khác, nhưng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của một dân tộc,một đất nước được chọn lọc un đúc mấy ngàn năm đang bị hủy diệt..bị thay thế bằng những giá trị phi nhân vô đạo,hèn kém,dối trá,tham lam ích kỹ..liệu có thể phục hồi được không?

  Tội ác nầy là thuộc về đảng CSVN!
  Tội ác nầy thuộc về chế độ hiện hành
  Mỗi cá nhân cũng chịu trách nhiệm với con chau bơịư hèn nhác,ngu muội của mình!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tội ác này thuộc về kẻ nào phản động, bán nước như San Cong. Kẻ nào bôi xấu Đảng, đất nước kẻ đó sẽ bị trừng trị thích đáng. Hãy học theo tôi đây: Tôi là người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam.

   Xóa
 43. ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGUỜI XHCN, HẠT GIỐNG "TRĂM NĂM" CỦA BÁC ĐANG ƯƠM MẦM KHẮP TRÊN ĐẤT NƯỚC VN CHÚNG TA

  1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu ==> Bị đâm chết
  http://dantri.com.vn/phap-luat/cuop-ca-mang-nguoi-vuot-toc-vi-cho-mua-hu-tieu-lau-683661.htm

  2. Ăn xong không chịu rửa bát ==> Bị đâm chết
  http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/105286/bi-ban-gai-dam-chet-vi----khong-chiu-rua-bat.html

  3. Ăn nhậu xong giành trả tiền ==> Bị đâm chết
  http://www.baomoi.com/Thanh-HoaTu-vong-vi-gianh-tra-tien-nhau/141/4919509.epi

  4. Ăn nhậu xong không trả tiền ==> Bị đâm chết
  http://dantri.com.vn/phap-luat/khong-tra-tien-khach-nhau-bi-chu-quan-dam-chet-674238.htm

  5. Đòi lại con gà ==> Bị đâm chết
  http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/537219/bi-dam-chet-vi-doi-lai-con-ga.html

  6. Nhắc nhở tiểu bậy ==> Bị đâm chết
  http://www.baomoi.com/Bi-nhac-di-tieu-bay-dam-chet-nguoi/104/6610210.epi

  7. Dọn cơm ra không ăn ==> Bị đâm chết
  http://www.baomoi.com/Gay-an-mang-chi-vi-nanh-don-com/141/3122341.epi

  8. Không dọn cơm ra ăn ==> Bị đâm chết
  http://phapluattp.vn/2012011211208223p1063c1016/chem-nguoi-vi-vo-khong-don-com-an.htm

  9. Chê xấu trai ==> Bị đâm chết
  http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=117452630

  10. Khen đẹp trai ==> Bị đâm chết
  http://dantri.com.vn/su-kien/giet-nguoi-vi-duoc-khen-dep-trai-540608.htm

  11. Giành chỗ uống nước mía ==> Bị đâm chết
  http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/An-mang-vi-gianh-cho-ban-nuoc-mia/50915211/301/

  12. Mượn hột quẹt mồi thuốc ==> Bị đâm chết
  http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=708&p&id=480860

  13. Khuyên đi ngủ không nghe ==> Bị đâm chết
  http://soha.vn/phap-luat/khuyen-nhu-khong-duoc-cam-dao-dam-chet-ban-than-20130301110049972.htm

  14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng ==> Bị đâm chết
  http://dantri.com.vn/phap-luat/ha-noi-an-mang-do-vao-nham-phong-hat-karaoke-654178.htm

  15. Đòi lại tiền ‘cọc’ ==> Bị đâm chết
  http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/106378/bi-dam-chet-khi-di-doi-lai-tien--coc--xkld.html

  16. Can chồng đánh vợ ==> Bị đâm chết
  http://nld.com.vn/2013031505477740p0c1002/bi-dam-chet-vi-can-chong-danh-vo.htm

  17. Vì ...một câu nói ==> Bị đâm chết
  http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/605836/Nam-sinh-bi%C2%A0-dam-chet-tren-giang-duong-vi-mot-cau-noi-tpov.html

  18. Chê nhạc dở ==> Bị đâm chết
  http://www.baodatviet.vn/phap-luat/201301/Bi-dam-chet-vi-che-nhac-do-ec-2214017

  19. Chê món tiết canh vịt không đông ==> Bị đâm chết
  http://laodong.com.vn/Phap-luat/Bi-dam-chet-vi-che-mon-tiet-canh-vit-khong-dong/83181.bld

  20.Vì...lỗ tai thính ==> Bị đâm chết
  http://ngoisao.net/tin-tuc/hinh-su/2013/02/bi-dam-chet-vi-tai-thinh-230747/

  21. chê giá vét giếng đắt ==> Bị đâm chết
  http://www.baomoi.com/Cam-dao-dam-chet-nguoi-viche-gia-vet-gieng-dat/104/11206468.epi

  22. Bà mẹ vừa sinh con 17 ngày ==> bị đâm chết
  http://us.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/ba-me-vua-sinh-con-17-ngay-bi-dam-chet-c51a546967.html

  23. Trả lời: “Thích thì đánh”. ==> bị đâm chết
  http://us.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/bi-dam-chet-vi-tra-thu-cho-ban-c51a547237.html

  24. Đánh đập vợ như thời trung cổ ==> bị đâm chết
  http://news.zing.vn/xa-hoi/dam-chet-chong-vi-bi-danh-dap-nhu-thoi-trung-co/a325740.html

  25. Cử chỉ "làm thấy không ưa" ==> bị đâm chết
  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/552594/thay-khong-ua--rut-dao-dam-chet-nhan-vien-quan-karaoke.html

  26. Đi học về ==> bị đâm chết
  http://www.tinmoi.vn/Nu-sinh-lop-11-bi-dam-chet-tren-duong-di-hoc-ve-011182529.html

  27- Tát kẻ làm càn ==> bị đâm chết
  http://www.tinmoi.vn/bi-dam-chet-do-tat-ke-lam-can-011137649.html

  28- Cha không cho con tiền ==> bị đâm chết
  http://nld.com.vn/20130513103840645p0c1019/khong-xin-duoc-tien-dung-keo-dam-chet-bo-de.htm

  29- Can ngăn đánh nhau ==> bị đâm chết
  http://nld.com.vn/2013052005163755p0c1019/can-ngan-danh-nhau-bi-dam-chet.htm

  30- Đến nhà người khác quậy ==> bị đâm chết
  http://nld.com.vn/2013042510043510p0c1201/den-nha-nguoi-khac-quay-pha-bi-dam-chet.htm

  Trả lờiXóa
 44. 31- Đang ngồi uống rượu, bỗng dưng ==> bị đâm chết
  http://nld.com.vn/20130622043334956p0c1019/dang-ngoi-uong-ruou-bong-dung-bi-dam-chet.htm

  32- Không nối lại tình xưa ==> bị đâm chết
  http://nld.com.vn/2013062512011844p0c1019/ha-noi-nu-sinh-vien-bi-tinh-cu-dam-chet-sau-thi-tot-nghiep.htm

  33- Sinh viên nghèo chạy "xe ôm" ==> bị đâm chết
  http://www.anninhthudo.vn/phap-luat/sinh-vien-ngheo-chay-xe-om-bi-ten-cuop-dam-chet-tham/505044.antd

  34- Không chấp nhận người tình nhỏ hơn mình 4 tuổi ==> bị đâm chết
  http://ngoisao.net/tin-tuc/hinh-su/2013/06/bi-da-phi-cong-tre-dam-chet-nguoi-tinh-242360/

  35- Nhìn... không đúng chỗ ==> bị đâm chết
  http://tinngan.vn/Bi-dam-chet-vi-nhin-khong-dung-cho_5-37-407417.html

  36- Không nghe lời khuyên nhủ ==> bị đâm chết
  http://soha.vn/phap-luat/khuyen-nhu-khong-duoc-cam-dao-dam-chet-ban-than-20130301110049972.htm

  37- Không cứu được bệnh nhân, bác sĩ ==> bị đâm chết
  http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hinh-su/bac-si-bi-dam-chet-ngay-tai-benh-vien-2202868.html

  38- Đá vào mặt đàn em để thị uy, đàn anh ==> bị đâm chết
  http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/dai-ca-giang-ho-bi-dan-em-dam-chet-2744194.html


  39- Bán phở bò giá 60/k tô -> Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát.
  http://soha.vn/phap-luat/an-bat-pho-60000-cam-dao-den-dap-nat-quan-20130117183614266.htm

  40- Tiểu bậy trước nhà dân ==> Bị đánh chết
  http://www.baodatviet.vn/phap-luat/201302/Mat-mang-vi-tieu-bay-truoc-nha-dan-2342191/

  41- Để xe chiếm lối ra vào hẻm ==> Bị đánh chết
  http://nld.com.vn/153065p0c1019/dam-nguoi-vi-de-xe-may-khong-dung-cho.htm

  42- Trời lạnh, mời nước uống cho ấm ==> Bị đánh chấn thương sọ não
  http://xahoi.com.vn/an-ninh-hinh-su/tin-113/moi-nuoc-con-do-bi-danh-bat-tinh-124883.html

  43- Phát hiện trộm, tri hô ==> Bị đánh chấn thương sọ não
  http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tri-ho-cuop-bi-danh-chan-thuong-so-nao/267626.gd

  44- Dừng xe không tắt máy ==> Bị đánh chết
  http://www.tienphong.vn/phap-luat/614787/bi-danh-chet-vi-dung-xe-khong-tat-may-tpov.html

  45- Khạc nhổ khi người khác ăn cơm ==> Bị đâm trọng thương
  http://nld.com.vn/20130226042254654p0c1019/hai-phong-khac-nho-khi-nguoi-khac-an-com-bi-dam-trong-thuong.htm

  46- Nhìn người khác chơi bi da ==> Bị đâm thủng phổi
  http://nld.com.vn/20130226051956318p0c1019/dam-chet-nguoi-chi-vi-bi-nhin-deu.htm

  Trả lờiXóa
 45. "Ngày nay những gì được gọi là tư tưởng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng lý luận, và là chỗ dựa tinh thần cũng như để che đậy sự cai trị độc đoán, chuyên quyền của đảng cộng sản Việt Nam" xin hỏi đọc đoán chỗ nào, đội ngũ được dân baaof lên, mọi việc đều được xin ý kiến người dân

  Trả lờiXóa
 46. "Ngày nay những gì được gọi là tư tưởng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng lý luận, và là chỗ dựa tinh thần cũng như để che đậy sự cai trị độc đoán, chuyên quyền của đảng cộng sản Việt Nam" xin hỏi đọc đoán chỗ nào, đội ngũ được dân baaof lên, mọi việc đều được xin ý kiến người dân

  Trả lờiXóa
 47. có thể nói hiện nay vấn đề về suy thoái về đạo đức là một vấn đề đang còn nhức nhối trong nội bộ đảng, chính vì một số ít đảng viên bị suy thoái mà làm ảnh hưởng đến uy tính của toàn bộ Đảng, gây mất lòng tin của nhân dân. Đảng ta phải có những biện pháp để khắc phục tình trạng này, nâng cao kiểm điểm Đảng

  Trả lờiXóa
 48. Đạo đức là nền tảng, là gốc của người cán bộ, đảng viên. Có đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh cán bộ đảng viên sẽ có uy tín, có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỡnh.Trong giai đoạn cách mạng hiện nay sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đang là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ. Đảng ta phải nhận thức rõ sự nguy hiểm này và có biện pháp hạn chế lại nó

  Trả lờiXóa
 49. Sự suy thoái về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên rất nghiêm trọng, tình hình mất đoàn kết xảy ra trong nhiều tổ chức Đảng, và làm cho Đảng mất đi niềm tin trong nhân dân, đây là vấn đề hết sức nguy hiểm mà Đảng cần phải có biện pháp để khắc phục tình trạng này

  Trả lờiXóa
 50. Trên thực tế cho ta thấy vấn đề đạo đức và lối sống của con người ngày nay có rất nhiều vấn đề nổi cộm. Cuộc sống càng được nâng cao thì những phẩm chất đạo đức tốt đẹp ngày càng ít đi, thay vào đó tình trạng tha hóa, biến chất về đaọ đức và lối sống con người Việt Nam ngày càng nhiều và trầm trọng hơn.Trước thực tế đó Đảng và Nhà nước Việt Nam phải có những chủ trương, chính sách và những chế tài cụ thể để quản lý và kiểm soát tình trạng tha hóa, biến chất về đạo đức và lối sống con người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường như hiện nay

  Trả lờiXóa
 51. Tình trạng quan liêu tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân, suy thoái về tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng, vấn đề này đòi hỏi Đảng ta phải có nhiều biện pháp hơn nữa để chỉnh đốn lại Đảng, làm cho Đảng hoàn toàn trong sạch

  Trả lờiXóa
 52. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao mức độ sự suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên lại tăng lên mặc dù chúng ta không ngừng nỗ lực ngăn chặn ? Phải chăng do chưa có một biện pháp sát hợp để đẩy lùi nó? đấy mới chính là vấn đề mà Đảng ta cần phải quan tâm hiện này

  Trả lờiXóa
 53. Chúng ta đang sống trong thời đại mới - thời đại văn minh, khoa học, nhất là sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin, nó đã làm cho cuộc sống con người ngày được nâng cao. Đáng tiếc thay giá trị đạo đức đang bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, kéo theo đó là cả một hệ lụy. đây là vấn đề cốt lõi, một khối u trong xã hội chúng ta mà cần phải loại bỏ nhanh chống

  Trả lờiXóa
 54. do ảnh hưởng của nên kinh tế thị trường, của công cuộc hội nhập mà vấn đề đạo đức đang trở nên nhức nhối, giới trẻ ngày nay chạy theo lối sống hưởng thụ, mà họ cho là hợp thời, sành điệu; họ bỏ qua những giá trị đạo đức là nền tảng cốt yếu của con người. Vấn đề này đang là thách đố cho các nhà giáo dục cũng như những người có trách nhiệm

  Trả lờiXóa
 55. có thể nói suy thoái chính trị đang là vấn đề nhức nhối trong nội bộ Đảng, chính sự suy thoái này của một bộ phận Đảng viên đã làm cho Đảng mất đi niềm tin của nhân dân làm cho Đảng ta phải chịu nhiều tiếng xấu, vấn đề đặt ra hiện nay của Đảng là phải củng cố Đảng, phải củng cố lại đạo đức cách mạng trong đảng viên, có thế Đảng mới có thể tồn tại và phát triển lớn mạnh hơn

  Trả lờiXóa
 56. Nhà nước ta cần phải thanh lọc lại những bộ phận cán bộ công nhân viên có ý thức kém trong đội ngũ của đảng,Sự suy thoái đạo đức của những cán bộ này sẽ khiến cho bộ máy nhà nước ta không thể vững mạnh và phát triển được.Có những người còn đi lệch hướng về tư tưởng và đạo đức của đảng và nhà nước đã đề ra,Chính vì thế chúng ta cần phải loại bỏ những con sâu để đất nước ta được trong sạch hơn.

  Trả lờiXóa
 57. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 58. Trong thời kì hội mở cửa hội nhập quốc tế trên mọi mặt, sự phát triển kinh tế không ngừng của đất nước... hệ lụy đi kèm của nó là sự lãnh cảm về cảm xúc, dần dần là sự lãnh cảm với các hiện tượng xã hội và vô cảm, thờ ơ với cuộc sống... tệ hơn thì đó là sự suy thoái về đạo đức của con người , chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo , hội nhập chứ không phải hòa tan , phải giữ được những bản chất tốt đẹp của mình

  Trả lờiXóa
 59. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 60. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 61. suy thoái đạo đức đang trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, nạn tham ô, tham nhũng, can bộ hách dịch, cửa quyền, rồi giới trẻ du nhập những thứ văn hóa không phù hợp với đạo đức chuẩn mực của Việt Nam. tôi hi vọng rằng, các cơ quan nhà nước, chính quyền, những nhà hoạch định chính sách, giáo dục cần phải nhìn nhận điều này và phải có biện pháp để chống lại điều này

  Trả lờiXóa
 62. sự suy thoái về đạo đức hiện nay đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, nào là nữ sinh đánh nhau, nào là con đánh cha, nào là các vụ án ghê tởm, rồi cán bộ tham ô, tham nhũng,...những vấn đề này đang ngày càng làm cho xã hội xấu đi, tôi hi vọng rằng, Đảng và Nhà nước cần có các biện pháp, các chính sách mạnh hơn nữa để khắc phục tình trạng này, đặc biệt là vấn đề giáo dục

  Trả lờiXóa
 63. tôi còn nhớ rằng, ngày tết hay những ngày lễ hội khác của đât nước trước đây thường rất vui vẻ và có những nét rất hay, nhưng giờ đây, những nét văn hóa đẹp đó không còn nữa, thay vào đó là sự du nhập của các nền văn hóa nước ngoài làm cho các nét đẹp văn hóa của nước ta ngày càng phai mờ đi, đây là một điều hết sức nguy hiểm, vì đât nước dân tộc sẽ được đặc trưng cho một nền văn hóa riêng mà

  Trả lờiXóa
 64. vấn đề đạo đức đang làm vấn đề nhức nhối trong xã hội, từ quan tham ô, tham nhũng, đến việc các nữ sinh đánh nhau, rồi thanh niên chặt chém nhau...có thể nói tình hình đạo đức hiện nay là rất nghiêm trọng, làm cho xã hội ngày càng xấu đi, mong rằng, Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các cơ sở giáo dục cần phải nhanh chống có biện pháp chống lại các hiện tượng này để cứu lấy một thế hệ thanh niên

  Trả lờiXóa
 65. Trong vài năm gần đây, đặc biệt là từ năm ngoái đến nay, báo chí trong nước đăng tải với mật độ ngày càng nhiều những sự kiện và vụ án đau lòng và lạ lùng đến mức mà nhiều người phải gọi đây là tình trạng xuống cấp hay suy thoái đạo đức, thậm chí còn tệ hại hơn. chúng ta giờ đây phải có cái nhìn toàn diện hơn để chống lại tình trạng này trước khi qua muộn vì đạo đức chính là cái gốc, cái cốt yếu của một con người

  Trả lờiXóa
 66. Những sự kiện nêu trên tuy ít về số lượng nhưng quả là những dấu hiệu bộc lộ một tình trạng rạn nứt thực sự đáng báo động trong sự vận hành của những mô tế bào cơ bản của xã hội. Chắc ai trong chúng ta cũng buộc phải tự hỏi rằng tại sao những mối quan hệ giữa vợ với chồng, mẹ với con, chủ nợ với con nợ, người dân với cảnh sát... lại có thể đi đến, chỗ quái lạ và kỳ dị như vậy, tại sao người ta không giải quyết xung đột bằng cách viện nhờ đến những định chế công quyền như công an hay tòa án, tại sao quyền lực của công an cảnh sát lại bị thách thức đến như vậy,
  tại sao lại có những lối ứng xử bất chấp cả chuẩn mực đạo lý lẫn chuẩn mực pháp lý...tôi thực sự rất buồn cho một thế hệ

  Trả lờiXóa
 67. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển

  Trả lờiXóa
 68. Trong những năm gần đây vấn đề về sự vô cảm, thờ ơ của con người với con người rất đáng báo động. Mọi người khi ra đường gặp những cảnh tai nạn xe mọi người đứng lại rất đông nhưng không ai làm sơ cứu tại chỗ cho người bị nạn mà chỉ đứng xem. Có những bạn con chụp lại những tấm hình để post lên mạng. Vấn đề về đạo đức ở nước ta cần được quan tâm hơn

  Trả lờiXóa
 69. Gia đình, nhà trường và xã hội chính là môi trường văn hoá, môi trường giáo dục đào luyện lên thế hệ trẻ. Văn hoá, lối sống, đạo đức của giới trẻ là sự phản ánh chính xác môi trường gia đình, nhà trường, xã hội mà giới trẻ đang sống. Những bậc phụ huynh cần dạy bảo con cháu mình để cho các em không bị các bạn xấu lôi kéo rủ rê tham gia vào các việc làm xấu.

  Trả lờiXóa
 70. Thời gian gần đây dư luân cả nước xôn xao về việc liên tiếp xảy ra những vụ việc đáng "báo động" về tình trạng suy đồi đạo đức ở thanh thiếu niên. Điều đáng nói là càng ngày lứa tuổi phạm pháp càng thấp tỷ lệ nghịch với tính chất nghiêm trọng của sự việc. Các vụ việc bạo lực học đường, lối sống thác loạn trong các vũ trường, quán bar, yêu đương đồng giới, lối hành xử theo kiểu côn đồ đối với bạn bè, gia đình và thầy cô, v.v...

  Trả lờiXóa
 71. Thời gian gần đây chúng ta có rất nhiều những sự việc , hiện tượng rất tiêu cực về những vấn đề đạo đức trong xã hội , nó xảy ra ở rất nhiều những tầng lớp trong xã hội , không cứ gì tầng lớp nào , hi vọng rằng chúng ta sớm có những chủ trường , chính sách , việc làm nhằm giáo dục , nâng cao tư tưởng , nhận thức về đạo đức xã hội . tránh để những sự việc đáng tiệc xảy ra

  Trả lờiXóa
 72. Thời gian gần đây dư luân cả nước xôn xao về việc liên tiếp xảy ra những vụ việc đáng "báo động" về tình trạng suy đồi đạo đức ở thanh thiếu niên. Điều đáng nói là càng ngày lứa tuổi phạm pháp càng thấp tỷ lệ nghịch với tính chất nghiêm trọng của sự việc. Điển hình là vụ việc một học sinh nam ở Hải Dương vì không có tiền chơi game đã giết hại bố đẻ của mình một cách hết sức dã man thú tính, vụ việc một thiếu nữ tuổi teen cầm đầu một nhóm côn đồ chuyên lừa đảo, hãm hiếp học sinh nữ rồi đem bán cho nhà chứa, các vụ việc bạo lực học đường, lối sống thác loạn trong các vũ trường, quán bar, yêu đương đồng giới, lối hành xử theo kiểu côn đồ đối với bạn bè, gia đình và thầy cô,Người xưa nói "thượng bất chính hạ tắc loạn", dân gian cũng nói "nhà dột từ nóc", điều đó không thể nguỵ biện cho sự hư hỏng của tôi và bạn, nhưng rõ ràng đó là một lý do, lý do quan trọng nhất.

  Trả lờiXóa
 73. suy thoái đạo đức hiện nay của con người đặc biệt là giới trẻ đang là vấn đề báo động hiện nay, suy thoái đạo đức nó khiến con người trở nên thờ ơ phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao... mắc vào những sai phạm nghiêm trọng về đạo đức và cuộc sống. chúng ta cần có cách nhìn và hướng giải quyết tích cực để suy thoái đạo đức sẽ không là thảm họa đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 74. Suy thoái đạo đức là là hệ quả của sự lỏng lẻo trong giáo dục.Xã hội ngày càng phát triển các bậc phụ huynh mãi lo kiếm tiền bỏ quên con cái các em có thừa vật chất sống không có mục tiêu nên dễ sàng sa ngã.Một số em khác do ảnh hưởng của cha mẹ và môi trường xung quanh,chơi với bạn bè xấu cũng hình thành tính cách xấu.Đó là hệ quả tất yếu không thể nào tránh khỏi.

  Trả lờiXóa
 75. Sự suy thoái này, từ góc nhìn vĩ mô, đang là những phản phát triển với tính chất nghiêm trọng và nguy hại của nó. Nó không hiện hữu như­ một yếu tố cá biệt, nhất thời mà đang có tính phổ biến, đang có sức phá hủy, bào mòn những nền tảng tinh thần đạo đức của chế độ. Những hiện tượng đó như buôn bán heroin, thuốc lắc, chất gây nghiện; bỏ hóa chất, phụ gia độc hại vào lương thực, thực phẩm

  Trả lờiXóa
 76. Công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên còn những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đã thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, cho rằng Đảng ta đã bắt trúng bệnh và bốc đúng thuốc

  Trả lờiXóa
 77. Đạo đức của thanh niên ngày nay bị suy thoái nghiêm trọng bao gồm văn hóa ứng xử,lời ăn tiếng nói,phong cách sống.......Chính những yếu tố này đã đang và sẽ phần nào làm mất đi văn hóa con người Việt Nam Chúng ta cần phải lên tiếng và có một hành động nào để giảm bớt,khắc phục tình trạng này

  Trả lờiXóa
 78. Trong những năm gần đây, nước ta chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nền văn hóa phương Tây, tiếp cận với nền kinh tế thị trường nên sẽ có nhiều mặt tiêu cực tác động đến đạo đức, tư duy và lối sống của nhân dân. Đặc biệt, sự tác động của chúng ảnh hưởng đến lối sống, đạo đức của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ của Việt Nam, nhất là các em học sinh. Cụ thể, đạo đức trong học đường đang có nguy cơ xuống cấp.

  Trả lờiXóa
 79. Suy thoái đạo đức là một tình trạng khá phổ biến hiện nay, khi mà con người ta sống vội vã và hối hả hơn, làm việc và giải quyết mọi việc đều dựa vào tiền. Trong công việc, con người sử dụng nhiều thủ đoạn hơn để đạt được mục đích. Đâu rồi tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Giờ con người sống, thân ai người nấy lo, đèn nhà nào nhà nấy rạng. Thật đáng buồn cho tình trạng này.

  Trả lờiXóa
 80. Xã hội càng phát triển thì càng phát sinh những vấn đề nhức nhối. Suy thoái đạo đức cũng là một vấn đề đáng bàn hiện nay, suy thoái đạo đức tồn tại ở khắp nơi, nhiều lĩnh vực, điều này được thể hiện nhiều ở các vụ tham nhũng, tham ô, hối lộ kinh tế để vụ lợi, lợi dụng chức danh, uy tín nhằm đạt được cái mục đích đen tối của mình. Một vấn đề hiện nay đang nóng là vụ việc Thẩm mĩ viện Cát Tường, qua vụ việc nay cho thấy sự suy thoái đạo đức trầm trọng gây hậu quả rất xấu đến xã hội. Cần phải tuyên truyền, giáo dục đáo đức cho giới trẻ để tránh những sai lầm đáng tiếc xảy ra như vậy.

  Trả lờiXóa
 81. Các cụ ta ngày xưa đã có câu " Tiên học lễ hậu học văn " có ý là nhắc nhở con cháu chúng ta đó chính là cần phải biết học đạo đức lễ nghĩa học cách làm người trước khi học về những kiến thức học làm việc. Tuy nhiên ngày nay dường như chúng ta đã quá mải mê với việc dạy cho giới trẻ về kiến thức để làm việc mà lại sao nhãng đi việc giáo dục về đạo đức lối sống lễ nghĩa. Điều này dường như đã một phần ảnh hưởng tới đến những hành vi ứng xử kém văn hóa của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Vì thế cần phải có những sự thay đổi trong việc giáo dục giới trẻ không thể nào để tình trạng này có thể tiếp tục được hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 82. Như chúng ta đều biết rằng trình độ văn hóa đối với mọi người nói chung và thanh niên nói riêng rất quan trọng.Nhưng điều e ngại rằng thanh niên trẻ Việt Nam hiện nay được đánh giá rằng có đủ trình độ văn hóa để làm việc chứ không đủ trình độ văn hóa để làm người.Vì sao?Chính vì đa số thanh niên hiện nay chỉ biết chạy đua với nhưng trào lưu văn hóa mới đặc biệt là văn hóa phương Tây mà không biết cách sử dụng nó hợp lý hóa với con người Việt Nam.Nhưng bắt trước,đua đòi vô lý ,thiếu văn hóa lại du nhập nhanh hơn cả nhưng văn hóa văn minh.Một trong những nguyên nhân chủ yếu đó chính là do thanh niên không biết kiềm chế bản thân trước những cám dỗ hiện nay.Đạo đức bị suy thoái nghiêm trọng bao gồm văn hóa ứng xử,lời ăn tiếng nói,phong cách sống.......Chính những yếu tố này đã đang và sẽ phần nào làm mất đi văn hóa con người Việt Nam Chúng ta cần phải lên tiếng và có một hành động nào để giảm bớt,khắc phục tình trạng này.

  Trả lờiXóa
 83. Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa sự giao thoa văn hóa là một yếu tố hàng đầu.Nhưng liệu điều đó có thật sự tích cực?
  Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó.Và một trong những điều khiến cho không chỉ tôi mà nhiều người bức quan tâm đó chình là đạo đức của thanh niên trẻ Việt Nam hiện nay.
  Ở đây tôi sẽ không nói đến mặt tích cực nữa mà sẽ đi sâu vào mặt tiêu cực.Như chúng ta đều biết rằng trình độ văn hóa đối với mọi người nói chung và thanh niên nói riêng rất quan trọng.Nhưng điều e ngại rằng thanh niên trẻ Việt Nam hiện nay được đánh giá rằng có đủ trình độ văn hóa để làm việc chứ không đủ trình độ văn hóa để làm người.Vì sao?Chính vì đa số thanh niên hiện nay chỉ biết chạy đua với nhưng trào lưu văn hóa mới đặc biệt là văn hóa phương Tây mà không biết cách sử dụng nó hợp lý hóa với con người Việt Nam.Nhưng bắt trước,đua đòi vô lý ,thiếu văn hóa lại du nhập nhanh hơn cả nhưng văn hóa văn minh.Một trong những nguyên nhân chủ yếu đó chính là do thanh niên không biết kiềm chế bản thân trước những cám dỗ hiện nay.Đạo đức bị suy thoái nghiêm trọng bao gồm văn hóa ứng xử,lời ăn tiếng nói,phong cách sống.......Chính những yếu tố này đã đang và sẽ phần nào làm mất đi văn hóa con người Việt Nam Chúng ta cần phải lên tiếng và có một hành động nào để giảm bớt,khắc phục tình trạng này

  Trả lờiXóa
 84. Một đất nước muốn phát triển bền vững thì cần giải quyết được những vấn đề xã hội đặt ra, phòng ngừa có hiệu quả những tai tệ nạn xã hội. Phải nói rằng xã hội Việt Nam gần đây đang có nhiều sự biến chuyển đáng kể bởi ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vấn đề đạo đức ngày một xuống cấp trong giới trẻ đang là vấn đề bức xúc chưa thể giải quyết.

  Trả lờiXóa
 85. Tôi thấy tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng hết sức quan tâm và có nhiều chủ trương, biện pháp để giữ vững, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Những hành vi phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao...thật đáng lên án và cần phải chấm dứt sớm.

  Trả lờiXóa
 86. Nhận thức rõ tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay và nguy cơ của vấn đề đó đối với sự nghiệp cách mạng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cũng đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Từ đó có thể thấy khâu mấu chốt để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thật sự coi trọng công tác này.

  Trả lờiXóa
 87. Theo tôi để chấm dứt tình trạng trên, các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp trên với cấp dưới, của tổ chức đảng với đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, nhằm quản lý chặt chẽ từng cán bộ đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú và khi công tác xa đơn vị, nhất là đi công tác nước ngoài; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; có cơ chế khen thưởng những cá nhân, cơ quan báo chí đã tích cực đấu tranh, phê phán những hành động sai trái. Đảng và Nhà nước cần có chế độ, chính sách hợp lý bảo đảm cho CB,ĐV có mức sống ổn định, có điều kiện phát triển đúng với sở trường, công việc của mình; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Trả lờiXóa
 88. Tâm lý giới trẻ luôn mong muốn tiếp thu và bắt chước cái mới, lạ về mọi mặt, trong đó có các hành vi ứng xử, tuy nhiên, rất ít trong số đó có sự chọn lọc. Việc ứng xử như thế nào cho phù hợp thể hiện trình độ học vấn và nhận thức của mỗi học sinh, sinh viên.
  Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa sự giao thoa văn hóa là một yếu tố hàng đầu.Nhưng liệu điều đó có thật sự tích cực?Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó.Và một trong những điều khiến cho không chỉ tôi mà nhiều người bức quan tâm đó chình là đạo đức của thanh niên trẻ Việt Nam hiện nay.

  Trả lờiXóa
 89. Đạo đức là nền tảng, là gốc của người cán bộ, đảng viên. Có đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh cán bộ đảng viên sẽ có uy tín, có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỡnh.Trong giai đoạn cách mạng hiện nay sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, làm cho con người ta thay đổi nhiều, nhiều điều tác động, làm cho con người ta hư hỏng, xấu đi, thoái trào. thật khó khăn để cho con người ta được làm hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

  Trả lờiXóa
 90. TIN TỨC MỚI

  VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO TUYÊN BỐ BỎ ĐẢNG VÀ LÊN TIẾNG VỀ NHÂN QUYỀN

  ĐẶNG XƯƠNG HÙNG - Thư ngỏ gửi các bạn tham dự Phiên họp Kiểm điểm định kỳ toàn cầu về nhân quyền ở Việt Nam diễn ra vào ngày 5/2/2014 tại Genève - Thụy sĩ.

  Các bạn thân mến,

  Tôi tên là Đặng Xương Hùng. Tôi từng là Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam, từng là Lãnh sự Việt Nam tại Genève - Thụy sĩ (2008-2012). Tháng 10/2013, tôi từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam để bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

  Điều đầu tiên tôi xin bày tỏ cùng các bạn: tôi đứng lên chống lại đảng cộng sản Việt Nam, không có nghĩa là tôi chống lại các bạn. Tôi rất thông cảm với các bạn. Tôi đã cùng các bạn và tôi tin một ngày bạn cũng sẽ cùng tôi. Chúng ta, những người dân Việt Nam, đều là nạn nhân của đảng cộng sản Việt Nam.

  Tôi hiểu các bạn đều đang tâm niệm mang lại những điều tốt lành nhất cho dân tộc Việt Nam. Nhưng do những trói buộc vô hình khiến các bạn đôi khi phải hành động không như mình mong muốn. Mỗi hành động và lời nói của các bạn đều phải tuân theo sự chỉ đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Tôi và các bạn đã cùng nằm trong hoàn cảnh như vậy.

  (XIN XEM TIẾP PHẦN DƯỚI)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện nay, đảng cộng sản Việt Nam đã chọn con đường đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam. Họ quyết tâm duy trì chế độ đảng trị, phớt lờ những đòi hỏi dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.

   Tôi quan tâm không nhiều đến nội dung các bạn trình bày trong Phiên báo cáo kiểm điểm định kỳ toàn cầu lần này. Tôi biết các bạn là những người Việt Nam giỏi nhất trong việc viết báo cáo loại này và các bạn đã được cấp trên phê duyệt tỉ mỉ trước khi các bạn lên đường. Các bạn không thể nói khác được.

   Những bằng chứng về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam luôn luôn thừa thãi, mà chính các bạn là người nắm đầy đủ nhất. Điều mọi người quan tâm nhất là thái độ của các bạn tại Phiên họp lần này.

   Cái tâm nằm trong con tim và khối óc nhưng muốn có được cái tâm trong sáng, cần được thể hiện ra ngoài bằng thái độ và hành động.

   Các bạn đã có tấm lòng thương yêu nhân dân và dân tộc Việt Nam, các bạn nên biểu hiện bằng hành động. Đó là các bạn nên chăm chú lắng nghe, ghi chép đầy đủ và báo cáo trung thực tất cả những gì mà bên ngoài nói về nhân quyền ở Việt Nam. Các bạn nên làm những điều này với sự chân thành và cầu thị nhất.

   Các bạn đừng nên chú ý vào những hành động nhỏ nhen mà các bạn vẫn làm lâu nay, như là cử người đi xếp hàng sớm để lấy chỗ đăng ký cho các tham luận của một số nước bao che cho Việt Nam như Lào, Cu Ba. Tước đi cơ hội của những nước quan tâm, mong muốn góp ý về nhân quyền cho Việt Nam tại Phiên họp. Các bạn đừng nên đi thu nhặt hết những tài liệu phân phát của các đoàn, như của đoàn ông Võ Văn Ái, rồi về vứt vào sọt rác cơ quan, tước đi quyền được tiếp cận thông tin của tất cả mọi người. Các bạn đừng cử người gây cản trở hoặc gây sự mất chú ý đến các hoạt động của các đoàn đại biều trong và ngoài nước đến đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.

   Những hành động như vậy chưa chắc có sự chỉ đạo trong nước mà là tự “sáng kiến” của các bạn, với mong muốn được “ghi công” trong “thành tích” bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam. Tôi thiết nghĩ, khi thời thế thay đổi, thì chính các bạn lại thành người bị phê phán.

   Tôi rất mong tại Phiên họp lần này các bạn sẽ hành động theo đúng lương tâm của mình. Các bạn nhất định sẽ được hoan nghênh.

   Con người là quý giá nhất trên hành tinh chúng ta. Nhân loại đang vươn tới mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền của mọi con người. Hội đồng nhân quyền đưa ra sáng kiến Kiểm điểm định kỳ toàn cầu về nhân quyền cũng là nằm trong mục tiêu này.

   Chúng ta là công dân Việt Nam, đồng thời cũng là công dân toàn cầu. Vai trò của các bạn là rất lớn cho tương lai của dân tộc Việt Nam. Nhất là khi Việt Nam được bầu là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc.

   Một lần nói thật, ta sẽ không còn phải mất công bao bọc sự giả dối.

   Tôi biết các bạn đã “mất” Tết để chuẩn bị cho Phiên họp này. Nhân dịp Tết Giáp Ngọ, tôi xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc tràn đầy và có tấm lòng trong sáng vì một cuộc đổi mới toàn diện cho đất nước Việt Nam chúng ta.

   Đặng Xương Hùng

   Xóa
  2. Tôi nhận thấy rằng đây chỉ là thanh phần biến thoái tiếp thu không chọn lọc tử tưởng thời đại cho nên ông ta thật không xứng đáng nằm trong hàng ngũ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Một con người phản bội như vậy thì không xứng đáng là đảng viên mà hơn nữa trong quá trình xây dựng đảng thì luôn có quá trình đào thải những cán bộ thoái hóa và Đặng Xương Hùng cũng không phải là một trường hợp ngoại lê.

   Xóa
 91. Thời gian gần đây dư luân cả nước xôn xao về việc liên tiếp xảy ra những vụ việc đáng "báo động" về tình trạng suy đồi đạo đức ở thanh thiếu niên. Điều đáng nói là càng ngày lứa tuổi phạm pháp càng thấp tỷ lệ nghịch với tính chất nghiêm trọng của sự việc. Điển hình là vụ việc một học sinh nam ở Hải Dương vì không có tiền chơi game đã giết hại bố đẻ của mình một cách hết sức dã man thú tính. Rồi rất nhiều vụ việc khác nữa.

  Trả lờiXóa
 92. Theo tôi tình trạng đó do một số nguyên nhân sau. Về phía gia đình: do cha mẹ mải làm ăn ít quan tâm đúng mức đến con cái, giao khoán việc giáo dục, dạy dỗ cho nhà trường. Về phía nhà trường: sự thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý của các thầy cô giáo, chỉ dạy "văn" (kiến thức) chứ không dạy "lễ" (đạo đức). Về phía xã hội: ít quan tâm đến nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của các em, ảnh hưởng tai hại của các loại phim ảnh, mạng internet đen. Tất cả những điều đó đã dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức giới trẻ hiện nay.

  Trả lờiXóa
 93. Thế hệ trẻ hay chính là thế hệ tương lai của đất nước đang bị tha hóa bến chất, trong công việc, con người sử dụng nhiều thủ đoạn hơn để đạt được mục đích. Đâu rồi tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Giờ con người sống, thân ai người nấy lo, đèn nhà nào nhà nấy rạng. Thật đáng buồn cho tình trạng này.

  Trả lờiXóa
 94. Hiện nay trong quá trình đất nước phát triển cùng với sự hội nhập quốc tế của đất nước thì trong xã hội chúng ta lại có sự thay đổi sâu sắc về văn hóa trong giao tiếp. Quá trình hội nhập quốc tế của chúng ta vừa tạo điều kiện cho chúng ta có điều kiện tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cùng phát triển nhưng đồng thời lại tạo ra những thách thức không hề nhỏ trong vấn đề suy thoái văn hóa do quá trình du nhập lối sống văn hóa sa đọa của phương tây. Do đó trong quá trình này chúng ta cần tiếp thu một cách chọn lọc tinh hoa van hóa nhân loại các bạn nhé.

  Trả lờiXóa
 95. Thật đáng buồn, trong khi vị thế Việt Nam đang ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất nhiều hình ảnh phải nói là không đẹp về biểu hiện đạo đức của một bộ phận học sinh, thanh niên ngày nay. Cần phải có một biện pháp cụ thể và thích hợp để tuyên truyền đạo đức để khắc phục tình trạng này

  Trả lờiXóa
 96. Hiện nay đất nước ta đang phát triển kinh tế đất nước nhưng cũng cần phải chú ý đến vấn đề rèn luyện đạo đức. Vấn đề đạo đức ở nước ta hiện nay đang ở mức đáng báo động cần có những biện pháp tuyên truyền để cho mọi người nhận thức được tầm quan trọng của đạo đức trong xã hội hiện nay

  Trả lờiXóa
 97. Hiện tại những vụ bạo lực ở giới trẻ ngày càng gia tăng cho thấy thiếu sự quan tâm của gia đình đối với con cái. Bố mẹ chỉ biết mải mê với việc kiếm tiền mà bỏ bê việc con cái ở ngoài xã hội không biết con mình học hành ra sao. Các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con cái nhiều hơn để dạy dỗ và bảo ban các em không để các em bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội

  Trả lờiXóa
 98. Đất nước ta hội nhập kinh tế với thế giới và cùng với sự hội nhập về kinh tế đó là những loại hình văn hoá của phương tây cũng được du nhập vào nước ta. Các loại hình văn hoá ở phương tây du nhập vào nước ta đã tác động đến đạo đức lối sống của con người nước ta. Mọi người hãy gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống

  Trả lờiXóa
 99. Với sự bùng nổ của internet hiện nay các thông tin được cập nhật từng phút từng giây các vụ đánh nhau của giới trẻ hay các vụ con đánh cha mẹ... được đưa lên báo trí đã tác động một phần không nhỏ đến tấm lí của giới trẻ hiện nay. Gia đình và xã hội cần quan tâm đến các em hơn nữa

  Trả lờiXóa
 100. Đạo đức của thanh niên ngày nay bị suy thoái nghiêm trọng bao gồm văn hóa ứng xử,lời ăn tiếng nói,phong cách sống buông thả của một số thanh niên hiện nay . Các bậc phụ huynh cần có thời gian giành ra để dạy dỗ con cái mình chứ đừng để cho các em thích làm gì cũng được. Để tránh các em sa ngã vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật

  Trả lờiXóa
 101. Vấn đề tham nhũng ở nước ta đã được đảng và nhà nước ta quan tâm giải quyết có rất nhiều vụ án tham nhũng đã được phanh phui trước pháp luật và những người pham tôi đã phải chịu những hình phạt tương ứng đối với việc phạm tội mà người đó đã gây ra. Với sự quyết tâm giải quyết nạn tham nhũng của đảng và nhà nươc đã tạo được lòng tin cho nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 102. Vấn đề suy thoái đạo đức là vấn đề bức thiết và cần được giải quyết kịp thời để đất nước ta mới có thể phát triển được. Để phát triển được đất nước ta cần phải giải quyết tình trạng tham nhũng và quan liêu để cho nhân dân tin tưởng vào các cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng hãy phát huy hết vai trò của mình

  Trả lờiXóa
 103. Thực tế hiện nay cho thấy đạo đực của một số người trong xã hội xuống cấp khi ra ngoài đường gặp những việc bất bình như cướp giật mà những người đi đường vẫn thờ ơ trước sự việc trên. Vấn đề đạo đức cần được dạy bảo ở cả gia đình và nhà trường từ những lớp học tiểu học

  Trả lờiXóa
 104. Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, hội nhập và phát triển. Do vậy, nước ta tiếp cận với sự phát triển vượt bật của các quốc gia phát triển trên thế giới về mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa,Tất cả những điều đó đã dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức giới trẻ hiện nay.

  Trả lờiXóa
 105. "Suy thoái về tư tưởng chính trị thực chất là sự biến đổi theo chiều hướng xấu dần về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán đảng viên dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm chính trị" điều này rất nguy hiểm trong đội ngũ cán bộ nhà nước, khiến cho tệ nạn tham nhũng lại tăng cao rồi lại thêm lạm phát, tình hình sẽ gây lên nội bộ lục đục nên chúng ta phải cẩn thận

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cơ hội chính trị. Tư tưởng cơ hội chính trị của một số cán bộ, đảng viên gắn liền với động cơ cá nhân, thường là từ những người bất mãn, công thần, kiêu ngạo, coi thường tập thể, đó là hình thái mà chúng ta nên chú ý đến không thì nhiều bộ phận sẽ nổi lên như nấm đó

   Xóa
 106. Suy thoái đạo đức, băng hoại vê lối sống là một hiện tượng hết sức nguy hiểm có ảnh hưởng tiêu cực đến không chỉ các cán bộ cấp dưới mà nó còn tạo một tiền đề cho những sự xuống cấp về nhân cách đạo đức , nhân phẩm, tác phong lề lối làm việc của cán bộ công nhân viên, một người suy thoái thì cần phải có biện pháp kiểm điểm khiển trách ngay

  Trả lờiXóa
 107. Việc chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công nhân viên từ tác phong công việc, thái độ với công việc và khả năng hoàn thành nghiệm vụ tốt hay không hơn ai hết phải được những người lãnh đạo cấp trên sát sao một cách triệt để, nguy hiểm nhất là để những phần từ hỏng vềtư tưởng và đạo đức tiếp xúc và làm việc với dân sẽ tạo nên những hình ảnh không tốt về bộ mặt của nhà nước

  Trả lờiXóa
 108. Việc giáo dục, kiểm tra và thường xuyên sát sao đến từng cơ quan, từng đơn vị mà chính những người lãnh đạo cấp trên phải là những người hành động tích cực, liêm khiết không để ra tình trạng đút lót, rồi dùng đồng tiền sai mục đích là điều cực kì nguy hiểm, nếu phát hiện được những phần tử sa đọa có những hành vi như vậy thì cần sớm loại bỏ

  Trả lờiXóa
 109. Nước ta là một nước duy nhất có một đảng lãnh đạo, một đảng cầm quyền nên việc đội ngũ công nhân viên, tác phong lề lối của họ như thế nào có ảnh hưởng rất lớn đến trực tiếp bộ mặt của nhà nước, đảng. và lòng tin của nhân dân đối với nhà nước như thế nào cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những người này, vậy nên cần phải giám sát chặt chẽ

  Trả lờiXóa
 110. Suy thoái về đạo đức không còn là chuyện bây giờ mới kể mà đã từ rất lâu, từ thời còn mới lập ra nhà nước Việt Nam tới nay biết bao nhiêu kẻ tham ô tham nhũng, xa rời quần chúng nhân dân như Trần Dụ Châu, Bùi Tiến Dũng, và mới đây là Dương Chí Dũng và Dương Tự Trong, cần phải xử lý thật nghiêm trước pháp luật những kẻ này, dù có đau nhưng quyết phải cắt bỏ ung nhọt

  Trả lờiXóa
 111. Hiện nay do đông tiền mà khá nhiều những người cán bộ công chức đã tự đánh mất mình , đánh mất danh dự , thiết nghĩ nếu như người lãnh đạo cấp trên của những người này làm việc nghiêm túc, thương xuyên giám sát kiểm tra tới các hoạt động cấp dưới của mình thì sẽ không còn hiện tượng này tái diễn nữa

  Trả lờiXóa
 112. Bức xúc nhất là kiểu mấy người cán bộ bị lệch lạc về tư tưởng đạo đức, tư tưởng cách mạng và đường lối chủ trương của nhà nước, như thế là vô trách nghiệm, có lỗi trước toàn thể đồng bào, nhân dân . Hiện nay rất nhiều các thế lực thù địch đang nhăm nhe âm mưu phá hoại nhà nước ta mà chính những người chèo lái con đường cho dân tộc bị mất phương hướng thì quả là vấn đề nghiêm trọng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong thời đại của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với sự tiến đến nền văn minh trí tuệ, xã hội thông tin ngày càng phát triển một cách nhanh chóng, trong đó thông tin trở thành nguồn tài nguyên quan trọng của mọi quốc gia, để có được sự phát triển trong lĩnh vực này thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là trình độ của con người, vì vậy cần đầu tư mạnh mẽ vào yếu tố này.

   Xóa
 113. Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng mới đây là những kẻ sa đọa về đạo đức, về lối sống cũng như các hành vi quá cá nhân cộng thêm tham ô tham nhũng đã làm thiệt hại của quốc gia rất nhiều tiền của, việc truy tố và xét xử như vậy đối với hắn là quá thích đáng, nếu xử không nghiêm thì nhân dân sẽ mất lòng tin vào nhà nước, khi ấy quả là điều hết sức nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 114. Xét xử những người cán bộ có những hành động, những tư tưởng tha hóa biến chất cần phải được thực hiện nghiêm, tình trạng người dân nước ta hiện nay cảm thấy rất bức xúc với những hành động thiếu trung thực liêm khiết của những cán bộ, nhưng đấy vẫn còn là điều đáng mừng vì nguy hiểm hơn nếu người dân coi chuyện đó là chuyện hiển nhiên thì mới là nguy hiểm thực sự

  Trả lờiXóa
 115. Sự suy thoái về đạo đức do đâu mà có và do đâu là nguyên nhân dân đến tình trạng ấy, chúng ta nên tìm hiểu một cách sâu sắc, rõ ràng và tìm ra nguyên nhân để khắc phục cũng như để chấn chỉnh lại lề lối làm việc, tổ chức kỉ luật, vi phạm các quy tắc luật lệ. kết hợp sinh hoạt đều đặn và có các buổi kiểm điểm và tự kiểm điểm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngày nay, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều, và đặc biệt là chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa phương Tây, nhiều phong tục tập quán của phương Tây được du nhập vào nước ta, và trong đó có giới trẻ là bộ phận thích ứng rất nhanh, nhưng không phải là tất cả đều phù hợp với điều kiện của nước ta, mà chúng ta cần phải chọn lọc những văn hóa thật phù hợp.

   Xóa
 116. Hội nhập gắn liền với nhiều hệ quả không tốt nếu không có biện pháp hợp lí. Cụ thể là có nhiều nền văn hóa hội nhập vào nước ta, nó tác trực tiếp đến giới trẻ hình thành trong họ những thói quen, những thói quen đó mang đậm văn hóa của nước khác. Và nó sẽ đi theo suốt chặng đường đời còn lại của họ. Chằng mấy chốc mà văn hóa nước ta sẽ bị mai một. Cần có biện pháp cụ thể thích hợp cho những vấn đề này

  Trả lờiXóa
 117. Người xưa đã dạy, tiên học lễ hậu học văn, trước hết sống phải biết đến đạo đức, sống một lối sống lành mạnh. Ngày nay xu thế hội nhập quốc tế đang dần mất đi nếp sống văn hóa, phong tục tập quán vốn dĩ, bộ phận giới trẻ suy nghĩ lệch lạc, không có chí hướng, sống không có mục tiêu phấn đấu, cần đáng báo động.

  Trả lờiXóa
 118. Hình như cuộc sống con người ta càng hối hả thì con người ta quên mất những cái ứng xử đạo đức cơ bản, và hiện nay vấn đề suy thoái đạo đức ngày bức thiết và cần được giải quyết kịp thời để đất nước ta mới có thể phát triển được. Để phát triển được đất nước ta cần phải giải quyết tình trạng tham nhũng và quan liêu để cho nhân dân tin tưởng vào các cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng hãy phát huy hết vai trò của mình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có thể nói rằng, chúng ta luôn luôn khao khát hướng tới một mục tiêu phát triển kinh tế , xã hội nhằm nâng cao đáng kể chất lượng sống cho con người trong sự kết hợp hài hoà giữa điều kiện vật chất và điều kiện tinh thần, chúng ta luôn hướng tới một xã hội văn minh, lịch sự, trong đó mọi người có văn hóa, sống trong một môi trường lành mạnh.

   Xóa
 119. hiện nay cũng còn không ít thanh niên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng của Ðảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước. Một bộ phận thanh niên không chịu khó lao động, học tập, không có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội. Tình trạng phạm tội trong thanh, thiếu niên có xu hướng gia tăng. Mới đây, đoàn công tác liên ngành khảo sát về thực trạng đạo đức, lối sống trong sinh viên, khảo sát trực tiếp tại 25 trường và thu nhận báo cáo từ 38 trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc, cho thấy đạo đức, lối sống của một bộ phận sinh viên đang bộc lộ những chiều hướng đáng báo động.

  Trả lờiXóa
 120. chúng ta có thể thấy rằng suy thoái đạo đức còn rộng hơn cả những vấn đề về chính trị, tư tưởng, nó bao gồm rất nhiều hoạt động, vấn đề khác nữa, nó bao gồm rất nhiều sự việc xảy ra trong xã hội, bất cứ xã hội nào cũng xảy ra tình trạng suy thoái đạo đức, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi, nếu xã hội nào phát triển, văn minh thì suy thoái đạo đức ít hơn và ngược lại.

  Trả lờiXóa
 121. việc suy thoái đạo đức cũng không hẳn gắn với chính trị, với đường lối, chính sách của Đảng, vì ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có suy thoái đạo đức, ở đây chính là do ý thức, nhận thức của con người, với những người có nhận thức, trình độ cao, ý thức tốt thì sẽ tạo nên một xã hội văn minh, lịch sự, một xã hội phát triển, và ở đó con người được sống hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 122. có thể thấy việc suy thoái đạo đức hiện nay không chỉ ở giới trẻ mà còn rất nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng đa số còn tồn tại trong giới trẻ rất nhiều, bởi đây là lúc con người ta phát triển nhưng vì nhiều trẻ em không được giáo dục đến nơi đến chốn, còn mải ham chơi nên rất dễ bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội.

  Trả lờiXóa
 123. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ có nếp sống thiếu văn hóa, những biểu hiện của họ cho thấy họ là những người không có ý thức, vô văn hóa, dường như họ không biết những hành động của họ có ảnh hưởng như thế nào đối với xã hội, trong giới trẻ có rất nhiều bạn có ý thức tốt nhưng cũng có không ít bạn thờ ơ với xã hội, có nếp sống không lành mạnh, thiếu văn hóa.

  Trả lờiXóa
 124. Tình trạng suy thoái đạo đức, phai nhạt lý tưởng hiện nay xuất hiện rất phổ biến ở mọi tầng lớp, giai cấp nghề nghiệp nhất là ở các bạn trẻ. Họ đang dần quen với lối sống hưởng thụ, chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ, người thân bạn bè mà quên đi mục đích lý tưởng của bản thân quên đi trách nhiệm nghịa vụ của môt người con ngoan, một người công dân tốt. Chính điều này đã tạo biết bao cơ hội cho các phần tử xấu lợi dụng để chống phá Nhà nước ta, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người dân Việt nam

  Trả lờiXóa
 125. Nếu chúng ta tiếp thu và vận dụng đúng đắn những thành quả mà nhân loại đạt được vào thực tiễn đất nước thì sẽ mang lại những thuận lợi rất lớn, giúp cho đất nước phát triển. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp thu không chọn lọc và vận dụng những thành tựu ấy không phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta sẽ mang lại những hậu quả khôn lường. Khi mà giới trẻ vừa dốt văn hóa, vừa yếu kém trong đạo đức xã hội thì đây là thời điểm mà chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn, sửa đổi chúng trước khi tương lai của đất nước dần mất đi.

  Trả lờiXóa
 126. Ca tụng hết lời nhưng chúng cũng chả bao giờ quên “xui trẻ con ăn cứt gà” với câu nói là “Thay vì ăn bám gia đình, ăn chơi lêu lổng thì các bạn hãy dấn thân đấu tranh mạnh mẽ cho nhân quyền, cho tự do dân chủ…” thực sự chúng ta hãy nhìn xem ai chả có công việc của mình duy chỉ có lũ rận hư hỏng, ăn chơi, lêu lổng lại vô học, thiếu tiền ăn chơi nên mới bán rẻ lương tâm và đạo đức đi làm phản động mà thôi.

  Trả lờiXóa
 127. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 128. Chúng nói là “Khi các bạn dấn thân đấu tranh, các bạn sẽ được Nhân dân VN ở trong và ngoài nước ngưỡng mộ, thế giới ngả mũ khâm phục. Bạn bị áp bức, tù đày, cả thế giới lên tiếng bênh vực các bạn…” nói thì hay nhưng nhìn vào những việc làm lếu láo, mất dạy,những gì mà xã hội nói về những kẻ “bán nước cầu vinh” và hậu quả của mà những con rận chủ phải gánh chịu thì chả ai dại gì mà học theo cách làm ngu ngốc của chúng.

  Trả lờiXóa
 129. Sự suy thoái của đạo đức tiềm ẩn sâu xa chính là sự suy thoái về nhận thức của một con người trước những vấn đề của xã hội. Sự bon chen, nhỏ mọn, ích kỉ cộng thêm sự thiếu hiểu biết kéo theo hệ lụy đạo đức ngày càng đi xuống trong bộ phận giới trẻ Việt hiện nay. Sự vô cảm với đồng loại, thói hưởng thụ nhiều hơn là suy nghĩ cộng với chịu tác động tiêu cực của tình hình phát triển của công nghệ đang đặt ra vấn đề đạo đức một cách bức thiết. Giái pháp căn bản nhất đóng vai trò thiết yếu nhất trong vấn đề này vẫn là nhà trường, gia đình và bản thân mỗi con người.

  Trả lờiXóa
 130. chúng ta đang sống ở thế kỉ 21, thời kì đổi mới và phát triển, hòa nhập nhưng không hòa tan. Nếu chúng ta tiếp thu và vận dụng đúng đắn những thành quả mà nhân loại đạt được vào thực tiễn đất nước thì sẽ mang lại những thuận lợi rất lớn, giúp cho đất nước phát triển. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp thu không chọn lọc và vận dụng những thành tựu ấy không phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta sẽ mang lại những hậu quả khôn lường. mà suy thoái đạo đức với xu hướng ngày càng tăng lên là một hiện tượng báo động. mỗi người cần có ý thức rèn luyện tu dưỡng và hết sức cảnh giác trước mọi cám dỗ của cuộcsống để bảo vệ mình, tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước nhân dân. có như thế mới góp phần đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực xây dựng xã hội văn minh dân chủ

  Trả lờiXóa
 131. suy thoái về tư tưởng chính trị là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tệ quan liêu, đồng thời quan liêu là sự hiện thực hóa sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Hơn nữa, suy thoái tư tưởng chính trị cùng với quan liêu là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, lãng phí và tham nhũng là biểu hiện cao nhất của sự suy thoái về đạo đức, lối sống. đây là vấn đề nhức nhối hiện nay cần phải đấu tranh triệt đẩy lùi vấn nạn này

  Trả lờiXóa