Header Ads Widget

Responsive Advertisement

MUỐN ĐỔI TÊN NƯỚC PHẢI NHẬN DIỆN TOÀN CỤC


(Theo VNEXPRESS) Để có một Quốc hiệu mới phải nhận diện lại toàn bộ vấn đề của đất nước chứ không đơn giản là hôm nay đặt tên này, mai đặt tên khác. Tuy nhiên, nếu nhân dân đặt vấn đề về tên nước thì phải nghiêm túc xem xét lại".

GS.TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Phó viện trưởng Viện Chính trị học, Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương trao đổi với VnExpress xung quanh vấn đề có nên đặt lại tên nước.

- Ông nghĩ gì về việc Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa ra hai phương án về tên nước?

- Tôi cảm thấy khá đột ngột khi nội dung này được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề cập tới. Điều đó có nghĩa việc đổi tên nước đã được nhiều người dân quan tâm. Tôi tham gia nhiều cuộc hội thảo, hội nghị về tổng kết Hiến pháp 1992, góp nhiều ý kiến về bản Dự thảo Hiến pháp mới. Nhưng trong các cuộc góp ý, đây là vấn đề chưa được đặt ra như là một nội dung chính của sửa đổi Hiến pháp lần này. Chúng ta cũng thấy vấn đề này ít được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Tôi cảm nhận rằng, lúc này ta chưa chuẩn bị đầy đủ lập luận, cơ sở dữ liệu, đặc biệt là về tâm lý, thông tin, các văn bản liên quan đến tên nước. Vì vậy, vẫn nên sử dụng tên nước hiện tại: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tên nước là vấn đề thiêng liêng, liên quan đến mọi người dân. Phải làm sao để mọi người đều có cơ hội suy nghĩ, cân nhắc, lựa chọn, nói lên tiếng nói của mình. Vì vậy, nếu đặt vấn đề đổi tên nước, phải có tổ chức thảo luận chu đáo, bàn bạc kỹ, đồng thời phải chuẩn bị tốt công tác tư tưởng, thông tin, tránh đảo lộn tâm lý.
Giáo sư Phan Xuân Sơn (Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh): "Vấn đề đặt ra không phải là sử dụng tính từ xã hội chủ nghĩa trong tên nước nữa hay không mà chính là việc giải quyết, tìm ra một mô hình CNXH của Việt Nam thực sự tốt đẹp như kỳ vọng ban đầu". Ảnh: Nguyễn Hưng.


- Ông nghĩ sao trước ý kiến tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không còn phù hợp với thực tế ?

- Tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định bởi Quốc hội khóa VI (Quốc hội Việt Nam thống nhất) ngày 2/7/1976. Trong tên này có hai thành tố quan trọng: Thứ nhất là Việt Nam, ta tạm goi là “tên nước lịch sử”, chỉ quốc gia của người Việt phương Nam (so với Trung Quốc); thứ hai Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, là hình thức chính thể.

Tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau đó được đưa vào Hiến pháp 1980, nhưng chưa được trưng cầu dân ý. Cũng chính vì chưa trưng cầu dân ý nên bây giờ có bàn tán này nọ. Quan điểm của tôi là phải trưng cầu dân ý về Hiến pháp. Việc này phải làm trung thực, vì vận mệnh đất nước là do nhân dân quyết định. Như thế thì Hiến pháp mới bền vững, có sức sống lâu dài.

Cho đến cuối thế kỷ 20 có khoảng 100 nước hoặc tuyên bố phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, hoặc tự nhận là đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, hoặc gắn tính từ xã hội chủ nghĩa vào tên nước lịch sử. Chúng ta biết rằng xu hướng đó gắn liền với sự lớn mạnh cũng như những thành tựu phát triển của Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu rơi vào khủng hoảng và sụp đổ, mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Liên Xô, Đông Âu không còn hấp dẫn nữa. Đây không phải lỗi ở định hướng XHCN và khái niệm CNXH mà lỗi ở sự vận dụng và xây dựng một mô hình cực đoan về CNXH, dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực. Điều này khiến không ít người muốn chối bỏ danh từ CNXH, thậm chí sợ hãi, nghi ngờ nó. Hiện nay, trên thế giới chỉ còn Sri Lanka và Việt Nam là còn tính từ xã hội chủ nghĩa trong tên nước.

Cũng cần khẳng định rằng, tính từ xã hội chủ nghĩa trong tên nước không cản trở sự phát triển của một đất nước. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước được công nhận trên trường quốc tế. Thế giới công nhận chính thể này, vai trò và bản sắc dân tộc này, trách nhiệm của dân tộc này với cộng đồng quốc tế. Sự hội nhập thành công của Việt Nam dù chưa đạt được hoàn toàn như mong muốn, nhưng đã chứng tỏ được khả năng hòa đồng với thế giới. Tên nước hiện tại vì thế không cản trở, không mâu thuẫn với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vấn đề đặt ra có chăng là vấn đề xây dựng CNXH thì phải giàu mạnh hơn, phải dân chủ hơn, công bằng hơn các mô hình xã hội khác. Theo tinh thần đó, Đảng phải lãnh đạo như thế nào, Nhà nước quản lý như thế nào và nhân dân làm chủ như thế nào. Các nước Bắc Âu dù không công khai phô trương nhưng cũng đang xây dựng một mô hình CNXH của họ. Họ không coi tên nước “Vương quốc” của họ đe dọa đến sự phát triển, văn minh. Vậy, vấn đề cốt lõi là chúng ta ứng xử với bản thân và cộng đồng quốc tế như thế nào. Chúng ta đặt ra mục tiêu và phát triển đất nước ra sao.
"Khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu rơi vào khủng hoảng và sụp đổ, mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Liên Xô, Đông Âu không còn hấp dẫn nữa. Đây không phải lỗi ở định hướng XHCN và khái niệm CNXH mà lỗi ở sự vận dụng và xây dựng một mô hình cực đoan về CNXH, dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực. Điều này khiến không ít người muốn chối bỏ danh từ CNXH, thậm chí sợ hãi, nghi ngờ nó".


Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội cụ thể, đã bị biến tướng thành chủ nghĩa xã hội quan liêu. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa có từ rất sớm trong lịch sử nhân loại và nó vẫn đồng hành cùng nhân loại trong quá trình tìm kiếm một mô hình nhà nước có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân các nước và cộng đồng nhân loại về một xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, bình đẳng, bác ái, văn minh. Như vậy, vấn đề đặt ra không phải là sử dụng tính từ XHCN trong tên nước nữa hay không, mà chính là việc giải quyết, tìm ra một mô hình CNXH của Việt Nam thực sự tốt đẹp như sự kỳ vọng ban đầu.

- Việc thay đổi cụm từ “xã hội chủ nghĩa” có thể làm cho nhiều người suy nghĩ rằng Việt Nam đã thay đổi mục tiêu, đường lối phát triển. Là người nghiên cứu lâu năm về lĩnh vực chính trị, quan điểm của ông về vấn đề này?

- Nhiều người cho rằng tên Cộng hòa XHCN Việt Nam quá khác với thế giới và muốn đặt tên khác. Theo tôi vấn đề đó cũng đáng để suy nghĩ. Chúng ta có quá “khác” với thế giới hay không? Trên kia chúng ta đã nói về sự chấp nhận của cộng đồng quốc tế, của khả năng hội nhập. Nhưng để có một tên nước mới thì cần được bàn bạc một cách nghiêm túc, công phu, có thời gian. Phải nhận diện lại toàn bộ các vấn đề của đất nước chứ không đơn giản là hôm nay đặt tên này, mai đặt tên khác. Tuy nhiên, nếu nhân dân muốn xem xét lại tên nước thì phải nghiêm túc xem lại. Tất cả đều phải phục tùng ý chí của nhân dân.

- Thời gian lấy ý kiến rộng rãi cho bản dự thảo Hiến pháp còn kéo dài tới hết tháng 9. Với vấn đề trọng đại này thì cần làm những gì?

- Trước hết về chủ trương, cần phải đưa vấn đề này ra thảo luận ngay bây giờ. Phân tích vấn đề đổi tên nước cũng không kém gì so với phân tích những vấn đề lớn khác của Hiến pháp từng được thảo luận. Truyền thông phải vào cuộc, các địa phương tổ chức lấy ý kiến, để người dân nói lên suy nghĩ, lựa chọn.

Vấn đề này chỉ nhạy cảm ở yếu tố tâm lý chứ không liên quan đến định hướng phát triển đất nước, đến vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, vai trò làm chủ của nhân dân. Về lý luận lẫn thực tế, để xác định được đầy đủ nội dung trong mục tiêu xây dựng CNXH và một mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là việc rất khó, nhưng rất cần thiết.

Đăng nhận xét

17 Nhận xét

 1. tên nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM đã mang tổng thể, tập hợp nội dung mang tính lịch sử và mang cả tính chính thể. do đó không thay đổi tên nước được.

  Trả lờiXóa
 2. bọn phá hoại muốn mượn gió bẻ măng, muốn nhân cơ hội nhà nước ta đang trưng cầu ý kiến để sửa đổi hiến pháp, chúng lại có những ý kiến làm dư luận xôn xao. hồng làm rối loạn xã hội ta. còn nếu đạt được múc đích của chúng, đi theo con đường mà chúng vạch ra thì xem như chính ta đã tự đưa ta vào tròng của chúng. nhân dân ta nên cẩn thận trước những chiêu bài lợi dụng của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 3. Tên nước ta hiện nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thể hiện được đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước, nên việc thay đổi tên nước là không cần thiết, việc thay đổi này không những vô nghĩa mà còn gây ra sự lãng phí rất lớn khi phải tốn rất nhiều tiền vào việc đổi con dấu, chỉnh sửa các văn bản, nghị quyết....

  Trả lờiXóa
 4. Phan Xuân Sơn quả là xứng đáng với học hàm giáo sư. Việc cần bàn ở đây không phải là có nên đổi tên nước hay không, cái quan trọng là phải tìm ra mô hình tiên tiến, tốt đẹp cho đất nước phát triển, như vậy mới cần bỏ ra thời gian và công sức. Như Triều Tiên, lấy tên là cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên nhưng dân đâu được hưởng nhiều dân chủ, tự do

  Trả lờiXóa
 5. Tên nước là vấn đề mà trong thời gian qua nhiều bài báo đã đề cập đến, theo tôi nghĩ thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay Việt Nam dân chủ cộng hòa đều là những cái tên có ý nghĩa nhất định của nó, có thể trong thời kỳ này nó không phù hợp nhưng trong thời kỳ khác nó lại phù hợp. Hai cái tên này đều có chung một cái đó là về bản chất của Nhà nước ta thì nó vẫn là Nhà nước xã hội chủ nghĩa do nhân dân làm chủ và vẫn đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Do đó, có thay đổi hay không thay đổi thì bản chất đó vẫn được giữ nguyên, chỉ cần nước ta ngày càng đi lên, nhân dân ngày càng được hưởng cuộc sống ấm no, hanh phúc là được.

  Trả lờiXóa
 6. Cái tên "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã có trong rất nhiều tổ chức trên thế giới. Cả đất nước Việt Nam đều đã sử dụng tên này trong tất cả các loại văn bản, con dấu,...Nếu thay đổi tên thì sẽ cực kì tốn kém vào việc thay hàng loạt những gì liên quan đến tên cũ.Nói đi nói lại, đổi tên là việc làm thừa thãi, không có ích lợi gì cả. Bản chất của nước ta vẫn như vậy, mãi mãi là một nước xã hội chủ nghĩa theo đúng cái tên của nó.

  Trả lờiXóa
 7. tên của một quốc gia, dân tộc, đâu phải là trò đùa chơi, đặt tên bí danh của trẻ con mà lại dễ dàng thay đổi như vậy? tên một người đã khó thay đổi, lúc thay đổi sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu vấn đề, giấy tờ liên quan của người đó, nghĩ đến việc làm lại mà đã thấy nản. huống gì giờ thay đổi tên của một quốc gia thì hơn 80 triệu dân, quá vất vả để sửa đổi.

  Trả lờiXóa
 8. tốt hơn hết cả thì đừng lãng phí tiền của, ngân sách nhà nước vào những điều vô bổ như vậy. việc làm này chỉ làm cho các lực lượng chống đối có cơ hội để gây rối, rồi đòi quyền dân chủ, được góp ý sửa đổi tên nước như là việc sửa đổi hiến pháp để xâm phạm an ninh quốc gia ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 9. đổi tên nước là một vần đề hết sức trọng đại và có thể làm phát sinh nhiều diễn biến phức tạp, do các thế lực thù địch lợi dụng để gây rối đất nước, vì vậy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không thực sự cân thiết thì không nên có những sự thay đổi lớn trong các công việc của đất nước, đặc biệt là việc thay đổi tên đất nước

  Trả lờiXóa
 10. với việt nam thì cái tên cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là cái tên đã quá quen thuộc và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân cũng như thể hiện đúng đường lối, chủ trương phát triển đất nước của đảng và nhà nước ta, vì vậy không nên có bất cứ thay đổi nào đối với quốc hiệu đất nước ta!

  Trả lờiXóa
 11. hiện nay một số kẻ xấu lợi dụng quốc hội lấy ý kiến tham khảo nhân dân về việc đổi tên nước đã có những hành đông nhằm gây rối, tuyên truyền phỉ bá đảng và nhà nước ,tất cả nhân dân ta cần phải nhận ra âm mưu và các hoạt động của chúng qua đó lên án kịch liệt để bài trừ những phần tử xấu đó, giữ sự ổn định cho đất nước để tạo điều kiện phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 12. cần nhân thức rõ ràng đât nước ta cần có sự lãnh đạo của đang cộng sản việt nam để tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, đó là con đường đúng đắn nhất đối với nước ta, như thế thì nhân dân mới có thể có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, vì vậy nhất định không thể đổi quốc hiệu trong tinh hình hiện nay, vẫn để quốc hiệu là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

  Trả lờiXóa
 13. nhận diện toàn cục là nhận diện trên cơ sở toàn bộ lợi ích của người dân việt nam, cho lợi ích của đất nước việt nam hiện này và tương lai lâu dài về sau, chính vì thế không nên có động thái thay đổi quốc hiệu, cần phải giữ quốc hiệu cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

  Trả lờiXóa
 14. Tên của một quốc gia chứ không phải cái tên thường gọi của một cá nhân mà muốn đổi là đổi ngay được ,tên nước liên quan tới vận mệnh của một quốc gia liên quan tới cả dân tộc vì vậy cần phải xem xét thật kỹ thật toàn diện tránh để mắc sai lầm hậu quả sẽ khó lường. Tên nước hiện tại bản thân tôi cũng thấy rất hay và ý nghĩa và rất khí thế nói lên được chế độ chính trị của nước ta.

  Trả lờiXóa
 15. Đảng tịch thu đất của người dân VN rồi giao cho TQ xây phố Tầu và nghĩa trang. Bây giờ tỉnh Phú Thọ, rồi lại Điện Biên xây nghĩa trang cho giặc TQ. Tại tỉnh Quảng Nam, Đảng mời dân TQ vào đào vàng tự do, còn dân VN thì bị nhà nước đuổi. Đúng là các lãnh đạo đảng bây giờ đang từ từ dâng đất cho TQ.

  Trả lờiXóa
 16. Ngày giờ nào nước “Cộng Hòa XHCN Việt Nam” thành, thì ngày ấy bước sang Cộng Sản Chủ Nghĩa rồi đó vậy. Chắc chắn, lúc ấy Trung ương cũng phải đổi tên nước cho phù hợp với tinh thần tư duy và phát triển của một dân tộc đã có đủ tri thức và quyền tự quyết chuyển sang Cộng Sản Chủ Nghĩa, ví như đổi tên nước là “ Cộng Hòa Cộng Sản Chủ Nghĩa Việt Nam”. Nếu không đổi, chẳng lẽ nước Việt Nam chúng ta mãi dậm chân tại XHCN hay sao? Hể đứng chựng là thoái bộ, phải đổi chớ!
  Thôi thì ngay từ bây giờ, chúng ta phục hồi tên nước “Cộng Hòa XHCN Việt Nam” là nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” cho nó sống lại, phục sinh lại cái thời nguyên thủy mà toàn thể dân tộc Việt Nam biết cộng yêu hòa ái, đoạt thắng lợi, giành lấy độc lập ngày 2-9-1945. Gần đây, Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng và Trung ương đảng cũng theo gương Bác, dám giao cái vận mạng đất nước cho dân tức giao cái sứ mạng bảo vệ và xây dựng tổ quốc cho dân, như Bác đã làm: do dân, vì dân, lắng nghe dân, học nơi dân, làm theo nguyện vọng của dân…
  Nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” trường tồn, mãi vận hành trên con đường định hướng XHCN để tiến đến CSCN. Được vậy, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chúng ta, không bị ảnh hưởng hay gặp một trở ngại nào, không chịu thúc phược bởi một thế lực nào, theo thời gian trong không gian trên con đường phát triển đối nội hay đối ngoại... dù ở giai đoạn XHCN hay CSCN. Dầu thành hay chưa thành XHCN hoặc CSCN; theo hay không theo một đảng phái nào; kể cả nhứt nguyên hay đa nguyên. Thì tổ quốc Việt Nam ta, mãi mãi là một nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” anh hùng, đại nghĩa, ngàn đời bất diệt.
  Võ Hoàng Thọ (Tây Ninh)

  Trả lờiXóa
 17. Suy thoái về đạo đức chính là “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tác tổ chức sinh hoạt đảng; là dao động, mơ hồ, mất phương hướng, cho rằng theo con đường nào, xã hội nào cũng được, phụ hoạ theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc; là nói và làm trái Cương lĩnh.

  Trả lờiXóa