Header Ads Widget

Responsive Advertisement

PHÁT HUY TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA THANH NIÊN 40 NĂM TRƯỚC


--- CÂY SUNG DÂU ---
Thời nào cũng vậy, thế hệ trẻ luôn là lực lượng tiên phong, xông pha vào những nơi gian khổ mà không ngại khó. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong thời chiến. Những người con của đất nước đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình - cái tuổi 20 đầy ước mơ ấy - cho Tổ quốc với lý tưởng sống thật cao đẹp và thánh thiện. Đấy là những thanh niên của gần 40 năm trước, còn lớp thanh niên ngày nay thì sao?
Nhìn chung thanh niên nước ta hiện nay có lòng yêu nước nồng nàn, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ đàn anh, khẳng định niềm tin, lý tưởng vào cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, kiên quyết chống lại những biểu hiện sai trái cũng như âm mưu “diễn biến hòa bình”, các hành vi gây tổn hại đến sự phát triển của đất nước của các thế lực phản đông, thù địch; quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện và công tác, mong muốn đất nước sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, không thua kém các nước trên thế giới, được cống hiến nhiều hơn cho đất nước, sẵn sàng vì lợi ích dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tình nguyện vì cộng đồng. Nhiều thanh niên có ý thức chính trị tốt, tỷ lệ thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng tăng. Đa số thanh niên nước ta hiện nay có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, tôn trọng truyền thống văn hóa dân tộc, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tập thể, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, sống có ý nghĩa, luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác, có tinh thần tương thân tương ái. Nhiều tấm gương vượt qua khó khăn của bản thân, gia đình để vươn lên thành những người hữu ích; không ít thanh niên dám đấu tranh quyết liệt với các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, tỏ thái độ lo lắng, bănkhoăn trước những hiện tượng tiêu cực này, bất bình trước những sai phạm của cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật. Phần lớn thanh niên hiện nay có đời sống văn hóa, tinh thần phong phú.
Tuy nhiên, hiện nay cũng còn không ít thanh niên chưa có trí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ về truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước; một bộ phận thanh niên lười lao động, lười học tập, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không có ý chí vươn lên cho bản thân và xã hội, có những thanh niên có biểu hiện giảm sút niềm tin, bản lĩnh non kém, bị kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động phạm pháp. Đạo đức, lối sống của bộ phận thanh thiếu niên còn lệch lạc, đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, đua đòi, xa hoa, lãng phí, sung bái thần tượng thái quá, ít quan tâm đến cộng đồng và những người xung quanh. Một bộ phận thanh thiếu niên còn thiếu ý thức rèn luyện, không tích cực tham gia cac hoạt động Đoàn, Hội, Đội, các phong trào và hoạt động tập thể do nhà trường, địa phương tổ chức; lười học, lười lao động, không dám đấu tranh với sai trái, tiêu cực trong xã hội; thiếu quan tâm đến tình hình đất nước.
Được coi như trường học xã hội của thanh niên, việc giáo lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trong những năm gần đây, cán bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục thể hiện qua các việc sau:
Một là, thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều mô hình phong phú để giáo dục thanh thiếu nhi như “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Sổ vàng học tập và làm theo lời Bác”, “Sổ tay tự rèn”…; xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực, đọa đức, lối sống cho các đối tượng đoàn viên thanh niên gắn liền với chương trình rèn luyện đoàn viên và tuyên dương, biểu dương các điển hình. Hiện nay, trung ương Đoàn đã tổ chức trao nhiều giải thưởng cho những điển hình tiêu biểu như: Giải Sao Tháng giêng cho sinh viên, Giải thưởng Lý Tự Trọng cho học sinh, Giải thưởng Lương Đình Của cho thanh niên nông thôn, giải thưởng Người thợ trẻ giỏi cho thanh niên công nhân,…
Hai là, Đoàn thanh niên chú trọng đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên. Trong đó, đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục thông qua phong trào, hành động cụ thể, lấy môi trưởng thực tiễn để bồi dưỡng, giáo dục, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho đoàn viên thanh niên.
Ba là, Đoàn thanh niên cũng chú trọng nghiên cứu, tìm tòi những mô hình mới để giaó dục, rèn luyện thanh thiếu niên như “Học kỳ quân đội” – là chương trình giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, về ý thức quốc phòng, anh ninh; tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách và các kỹ năng xã hội,… Đoàn cũng đã có nhiều hình thức sử dụng hệ thống thiết chế, phương t thiện truyền thông, tiện ích của Internet để tạo sân chơi và định hướng các hoạt động lành mạnh cho thanh thiếu niên.
Để công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong thời gian tới đạt được kết quả tích cực hơn nữa, Trung ương Đoàn tập trung vào một số giải pháp như :
Tiếp tục đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối tượng đoàn viên
Thứ hai, tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, phổ biến kiến thức về pháp luật, lý luận chính trị, kiến thức và các kỹ năng xã hội
Thứ ba, thường xuyên phát hiện và nêu gương người tốt việc tốt, từ đó đẩy mạnh và nhân rộng những tấm gương này trong thanh niên.
Thứ tư, bản thân tổ chức đoàn cần tự đổi mới mình, bởi than niên là tầng lớp rất năng động, sáng tạo. Luôn luôn đổi mới, tìm ra những hướng sáng tạo Đoàn mới thu hút sự tham gia nhiệt tình của thanh niên.
Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên. Đó cũng là nhận thức mà Trung ương Đoàn luôn luôn học tập và phát huy./.


Đăng nhận xét

34 Nhận xét

 1. Tháng thanh niên năm nay mỗi chúng ta cùng nhau làm việc tốt để đất nước càng ngày càng giàu đẹp hơn. Xứng đáng với truyền thống Đoàn thanh niên 40 năm qua

  Trả lờiXóa
 2. Thanh niên là lực lượng nòng cốt xây dựng và bảo vệ đất nước vì vậy mỗi chúng ta hãy dùng sức của mình để cùng nhau làm cho đất nước ta to đẹp hơn, sánh ngang với các cường quốc năm châu

  Trả lờiXóa
 3. Hiện nay cũng đã có một bộ phận thanh niên vì tiền mà bán rẻ đi đất nước, tham gia vào các hội nhóm phản động. Mong rằng họ sớm cảnh tỉnh để không lầm đường lạc lối nữa

  Trả lờiXóa
 4. Thanh niên là tầng lớp năng động, dễ nắm bắt công nghệ vì vậy việc phát huy hết khả năng sáng tạo của họ là rất cần thiết cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay

  Trả lờiXóa
 5. tầng lớp thế hệ thanh niên luôn là lực lượng năng động, nhiệt huyết nhất,là những chủ nhân tương lai của đất nước. Luôn phải trau dồi và rèn dũa để xứng đang với danh hiệu đó.

  Trả lờiXóa
 6. Thế hệ trể ngày hôm nay luôn ghi nhớ công ơn bảo vệ đất nước của cha anh đi trước và viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc

  Trả lờiXóa
 7. Trong thời đại hiện nay, nước ta đứng trước nhiều cơ hội, cũng như những thách thức mới khó khăn hơn. Thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ là thế hệ gánh vác trọng trách này

  Trả lờiXóa
 8. Thế hệ cha anh đi trước đã có công bảo vệ đất nước và giành lại độc lập, tự do cho non sông. Thế hệ trẻ bây giờ cần phải có nhiệm vụ giữ gìn và phát huy những thành quả đó

  Trả lờiXóa
 9. trong thời lửa đạn, thế hệ thanh niên đã hăng hái, góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ tổ quốc! và ngày nay thế hệ thanh niên tích cực rèn luyện học tập ra sức xây dựng đất nước đổi mới và bảo vệ tổ quốc trong thời đại mới!

  Trả lờiXóa
 10. trong thời chiến tranh bom đạn thanh niên Việt Nam với lòng yêu nước sâu sắc đã hi sinh thân mình quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc. Nay trong thời bình thì thanh niên nên học hỏi và phát huy tinh thần yêu nước để đồng tâm góp sức xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và việc giáo lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là công tác quan trọng

  Trả lờiXóa
 11. Ngày nay tấm lòng yêu nước của thanh niên thời hiện đại cũng rất rõ và đáng hoan nghênh thể hiện từ những hành động trong cuộc sống đời thường như Nhiều tấm gương vượt qua khó khăn của bản thân, gia đình để vươn lên thành những người hữu ích; tích cực tham gia cac hoạt động Đoàn, Hội, Đội, các phong trào và hoạt động tập thể do nhà trường, địa phương tổ chức

  Trả lờiXóa
 12. thanh niên Việt Nam những thế hệ tương lai của đất nươc, giữ vai trò đưa đất nước ngày càng phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, thanh niên không ngừng học tập rèn luyện để xứng đáng với vai trò của mình.

  Trả lờiXóa
 13. thanh niên là tầng lớp kế cận các bậc tiền bối đi trước,là lực lượng đông đảo và có sức khỏe nhất thuận lợi công việc đào tạo và phục vụ đất nước

  Trả lờiXóa
 14. Thời kì hiện đại hóa công nghiệp hóa ,thế hệ thanh niên đang là trụ cột tương lai của đất nước.Thế hệ thanh niên cần phải học tập trau dồi đạo đức kiến thức để sau này có thể xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh

  Trả lờiXóa
 15. làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên, công tác xây dựng Đoàn, Đội, Hội; chăm lo, bảo vệ tốt hơn lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả các hoạt động xung kích xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội...

  Trả lờiXóa
 16. Đoàn cần đặc biệt quan tâm đến công tác truyên truyền, giáo dục, vận động thanh thiếu niên - lực lượng rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước về tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, yêu chế độ

  Trả lờiXóa
 17. mỗi thanh thiếu niên xác định rõ trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Các tờ báo của Đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ, có nhiều tin, bài người tốt, việc tốt...

  Trả lờiXóa
 18. thanh niên cần thể hiện lòng yêu nước bằng cách học tập thật tốt, rèn luyện tốt không bị xúi dục,

  Trả lờiXóa
 19. thanh niên chúng ta cần chú ý các thông tin thời sự để cập nhận thông tin để từ đó có nhận thức và hành động

  Trả lờiXóa
 20. sức mạnh của thanh niên là sức mạnh của toàn dân tộc thế nên chúng ta cần phải tỉnh ngộ không để những kẻ phản động giật dây làm bia đỡ đạn

  Trả lờiXóa
 21. thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng,

  Trả lờiXóa
 22. thanh niên nước ta hiện nay có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, tôn trọng truyền thống văn hóa dân tộc, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tập thể, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, sống có ý nghĩa,

  Trả lờiXóa
 23. hôm nay là 26/3 ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thế hệ thanh niên Việt Nam hay phát huy truyền thống tốt đẹp của những con người đã hi sinh, xây dựng đất nước đi trước

  Trả lờiXóa
 24. Thanh niên ở mọi thời đại đều hừng hực sức sống, sức trẻ và sẵn sàng đem cống hiến hết mình cho đất nước. Thế hệ thanh niên ngày nay là một thế hệ đầy năng động và sáng tạo, là một lực lượng không thể thiếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 25. thế hệ thanh niên ngày nay cần chủ động sáng tạo hơn để nắm bắt khoa học công nghệ nhanh nhạy, cũng như tiếp thu những điều hay cái đẹp của văn hóa các nước, bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc.

  Trả lờiXóa
 26. thanh niên là giường cột của nước nhà, chính vì thế đây là bộ phận rất dễ trở thành mục tiêu công kích, lôi kéo của bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 27. Ngày 26-3 thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã qua nhưng ý nghĩa của nó còn mãi. Tuổi trẻ là sức sống của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 28. tự hào là thanh niên thế hệ mới, chúng ta tiếp bước cha anh tiến lên học tập và xây dựng đất nước Việt nam ngày càng giàu mạnh hơn, to đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 29. thế hệ thanh niên là lực lượng tiên phong đi đầu mọi phong trào. Sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết cho tổ quốc, cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 30. yêu lắm màu xanh áo tình nguyện. Thanh niên chí lớn ở bốn phương, không ngại khó, không ngại khổ thì nhất định sẽ biến đá sỏi thành cơm. Có công mài sắt có ngày nên kim.

  Trả lờiXóa
 31. Lực lượng thanh niên sẽ luôn là lực lượng có vai trò quan trọng bởi vì ở họ sẽ là những con người có tri thức trí óc và đầy nhiệt huyết sức khỏe. Chính vì thế ta nên có những biện pháp để phát huy tối đa tinh thần yêu nước của họ để họ có thể giúp sức cho đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 32. Mỗi người thanh niên Việt Nam hãy cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện thật chăm chỉ để có thể giúp sức cho đất nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ta ngày càng vững mạnh và phát triển.

  Trả lờiXóa
 33. Bác Hồ lúc sinh thời cũng đã luôn quan tâm đến lực lượng thanh niên bởi vì Bác biết lực lượng thanh niên là những người có tri thức kiến thức và sức khỏe chính vì thế họ có thể giúp sức cho đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 34. Đây là nguồn nhân lực có chất lượng và có tri thức để giúp cho đất nước ta xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát triển hơn nữa.

  Trả lờiXóa