Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Không thể xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp

** Alice **
Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lơi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, không tranh giành quyền lãnh đạo với ai. Trong hơn 80 năm qua, ở Việt Nam cũng có thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản còn có sự tồn tại của hai đảng đối lập (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội); khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng đó cũng cuốn gói chạy theo. Có thời kỳ ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, còn tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó hai đảng này đã tuyên bố tự giải tán và chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sản phẩm tự nhiên, mang tính khách quan của lịch sử đất nước.
Với tất cả tinh thần khiêm tốn, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh và lãnh đạo Đảng ta khẳng định: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”. Chứng minh sự vĩ đại ấy không phải là mục đích của bài viết, vả lại đã có rất nhiều người làm rõ một sự thật hiển nhiên này. Với sự hiểu biết của mình về lịch sử tôi chỉ xin nói: Đảng kế tục lịch sử và làm nên lịch sử.
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Hiện thực sinh động đó cho thấy giá trị và sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác với tính cách là cương lĩnh chính trị, là học thuyết cách mạng và khoa học. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác không hề lạc hậu, không hề lỗi thời, nó vẫn là cơ sở khoa học, phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề cơ bản của thời đại; là kim chỉ nam, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trên con đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa.
Việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh; chẳng hợp tình ở chỗ cố tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp, vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và đang thắng lợi toàn diện. Thậm chí có thể nói đó là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc này. Một Đảng từ hai bàn tay trắng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; một Đảng đã lãnh đạo toàn dân đuổi các đế quốc xâm lược lớn nhất thế giới; một Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới tạo ra những thắng lợi thành tựu ấn tượng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, xã hội... thì Đảng đó đủ tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin... để lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc. Đây là một thực tế không ai có thể phủ nhận được dù các thế lực thù địch có xuyên tạc gì đi chăng nữa. Chính vì vậy, là một người dân Việt Nam tôi mong mỏi qua việc sửa đổi Hiến pháp lần này, toàn thể nhân dân và các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đặt niềm tin vững chắc vào Đảng để Đảng lãnh đạo đất nước tiến lên những tầm cao mới./.


Đăng nhận xét

48 Nhận xét

 1. khỏi phải bàn rồi bạn, Có Đảng có đầu tàu dẫ dắt đất nước qua sóng gió khó khăn, mất Đảng mất tất cả. cứ nhìn phương tây thì biết, đa đảng cho lắm vào chieens tranh nội chiến liên miên, tranh danh quyền lực có ngớt đâu

  Trả lờiXóa
 2. vẫn chỉ chủ đề này, vẫn câu nói này "không thể"

  Trả lờiXóa
 3. Chắc chắn rồi. Không thể bỏ được.Đảng vẫn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 4. Đúng vậy, sẽ không bao giờ xóa điều 4 hiến pháp, các thế lực thù địch muốn xóa bỏ để cô lập Đảng ta. Đảng vẫn mãi và giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng ta là tuyệt đối, là duy nhất lãnh đạo nhà nước, nhân dân, vì Đảng là của nhân dân lao động, Đảng vì nhân dân. và do quần chúng nhân dân tạo nên!

  Trả lờiXóa
 6. Đảng Cộng Sản luôn là của nhân dân. luôn chăm lo cho lợi ích của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 7. đảng là cuộc sống của tôi
  mãi mãi đi theo đảng

  Trả lờiXóa
 8. Đảng là niềm tin tất thắng, vai trò lãnh đạo của Đảng là điều không phải bàn cãi.

  Trả lờiXóa
 9. Chắc chắn là không thể xóa bỏ điều 4 hiến pháp rồi. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ nghĩa Mác Lênin và hệ tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta.

  Trả lờiXóa
 10. Chỉ có Đảng Cộng Sản mới đảm bảo một cách đầy đủ quyền lợi và lợi ích cho nhân dân và chẳng có Đảng phái nào có thể thay thế được ĐCS để thực hiện trọng trách này.

  Trả lờiXóa
 11. Đây là luận điệu của những kẻ phản động, những kẻ thù địch chỉ biết nói ngoài việc bất lực trước sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản thì chỉ biết nói xấu đặt điều bôi nhọ Nhà nước để chống phá thôi.

  Trả lờiXóa
 12. Thật nực cười cho những kẽ vẫn nung nấu ý định Đảng và nhà nước ta sẽ bỏ điều 4 Hiến pháp. Từ xưa đến nay và lịch sử cũng đã chứng minh các Đảng cộng sản cũng chẳng có Đảng nào chia sẽ quyền lãnh đạo của minh cả.

  Trả lờiXóa
 13. Xóa bỏ điều 4 Hiến pháp ư? Là một công dân của nước Việt Nam tôi thấy rằng Đảng ta đang lãnh đạo đất nước rất tốt, vì vậy không cần bất kỳ tổ chức nào thay thế sự lãnh đạo của Đảng cả, cho nên không được phép xóa bỏ điều 4 Hiến pháp.

  Trả lờiXóa
 14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 15. Lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của điều 4 hiến pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đã lãnh đạo nhân dân đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, và thành công trong công cuộc đổi mới đất nước.

  Trả lờiXóa
 16. Muôn đời vẫn chỉ có một câu trả lời "không thể" và "không bao giờ" xảy ra điều này.

  Trả lờiXóa
 17. Lời lẽ của những kẻ chống phá và phản động. Tại sao phải xóa bỏ điều này khi mà Đảng vẫn lãnh đạo đất nước rất tốt. Hãy nhìn vào thực tế đi. Đừng nói nhảm nữa!

  Trả lờiXóa
 18. Điều 4 hiến pháp thể hiện vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một công dân của Nhà nước Việt Nam,tôi thầm cảm ơn Đảng vì những công lao to lớn từ lịch sử chống quân xâm lược cho đến hiện tại là kiến thiết đất nước. Vai trò của Đảng Cộng sản là vô cùng quan trọng. Xóa bỏ điều 4 đồng nghĩa với việc xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản. Vì vậy, không thể xóa bỏ điều 4 hiến pháp

  Trả lờiXóa
 19. Đảng Cộng Sản Việt Nam đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, điều 4 hiến pháp thể hiên vai trò lãnh đạo của Đảng là đúng đắn và không thể bị xóa bỏ.

  Trả lờiXóa
 20. Chắc chắn là không thể. Một lần nữa tôi muốn khẳng định lại điều này. Đảng Cộng sản đại diện cho nhân dân, cho lợi ích của người dân.

  Trả lờiXóa
 21. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc, Đảng lãnh đạo nhà nước là 1 điều tất yếu, vì vậy điều 4 hiến pháp là hoàn toàn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 22. Đây là luận điệu của những kẻ phản động, Chúng ta cần tỉnh táo trước âm mưu của bọn phản động bán nước

  Trả lờiXóa
 23. Không thể xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp nước ta. Đó là âm mưu đưa nước ta giống Liên xô trước đây, không đánh mà tan.

  Trả lờiXóa
 24. Điều 4 hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ điều 4 hiến pháp là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, điều này chẳng khác nào tự sát. Và đây là điều không tưởng.

  Trả lờiXóa
 25. Tớ thì bất đồng với tư tưởng của tác giả. Sự thật không chối cải...trên thế giới này chỉ còn Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn, và Việt Nam là theo chính thể một Đảng. Campuchia và Lào là 2 nước cạnh Việt Nam và có nhiều kỷ niệm với Đảng Cộng Sản VN trong thời bình cũng như thời chiến đã xoá bỏ chính thể 1 đảng từ lâu. Một Đảng tốt hay đa Đảng thì tốt cho nhân dân, đất nước thì tuỳ theo quan niệm của từng cá nhân, nhưng Lào và Campuchia hiện đang vượt qua mặt Việt Nam trên nhiều lảnh vực.

  Trả lờiXóa
 26. đây là cơ hội cho những kẻ phản động thể hiện ý đồ xấu với đất nước.Những người dân chân chính không bao giờ đưa ra những ý kiến như bỏ điều 4 hiến pháp.Vì nếu làm như vậy sẽ làm rối loạn đất nước

  Trả lờiXóa
 27. Đảng ra đời từ rất lâu rồi , Đảng lãnh đạo cầm quyền đưa nước ta đi qua bao chặng đường để có thể phát triển sánh vai với các nước như ngày hôm nay , việt nam không cần đa đảng , việc có thêm nhiều đảng sẽ làm căng thẳng chính trị và làm cho mất niềm tin vào Đảng Cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 28. Ba lí do chúng ta không chấp nhận đa nguyên đa đảng .Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột

  Trả lờiXóa
 29. Nhân dân Việt Nam đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân che chở, xây dựng. Nhân dân Việt Nam trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là "Đảng ta".

  Trả lờiXóa
 30. Chúng ta cần tỉnh táo, thanh loại các ý kiến sai lệch, vì các thế lực thù địch cũng lợi dụng tình hình này để hành động chống phá nhà nước mà

  Trả lờiXóa
 31. một Đảng là đủ rùi! nhân dân Việt Nam chỉ cần một mình Đảng cộng sản lãnh đạo là đủ

  Trả lờiXóa
 32. Qua mấy báo mạng thấy bọn PĐ chuyên nhằm vào muốn sửa đổi điều 4 ! bọn này cũng hay thật ! Chả có cơ gì cứ đòi sửa linh tinh ! đúng là khi ra quyết định trưng cầu dân ý thì góp ý hay chống phá cứ lẫn lộn !

  Trả lờiXóa
 33. Chưa cần đọc là biết bọn PĐ chống phá nhà nước ta mà cụ thể là muốn sửa đổi điều 4 ! xóa bỏ lãnh đạo của đảng ! dạo gần đây liên tục có tin về bọn này ! hy vọng đảng và nhà nước ta cảnh giác với bọn này !

  Trả lờiXóa
 34. Các đối tượng tham gia đóng góp ý kiến rất phong phú, đa dạng, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, những bên cạnh đó cũng không ít kẻ lợi dụng để chống phá nước ta

  Trả lờiXóa
 35. Các thế lực bên ngoài luôn muốn phá bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa nên việc chúng muốn xóa bỏ điều 4 hiên pháp là tất yếu

  Trả lờiXóa
 36. Chính vì đa nguyên đa đảng mà chúng Liên Xô đã bị các nước tư bản làm cho lũng đoạn mà phải tan rã

  Trả lờiXóa
 37. Đảng chính là tâm huyết của dân là nguyện vọng của dân thì tại sao chúng ta phải đa nguyên đa đảng làm gì chứ

  Trả lờiXóa
 38. bọn phản động luôn luôn chỉ rình nói xấu Đảng, nhằm vào một vài yếu kém để đòi thực hiện đa nguyên đa Đảng.

  Trả lờiXóa
 39. xóa bỏ điều 4 hiến pháp là xóa bỏ chủ nghĩa xã hôi ở nước ta. đó là công sức của cha ông đã đổ bao sương máu để làm nên

  Trả lờiXóa
 40. Xóa bỏ là không thể, không thể để cho bè lũ phản động đắc ý mà ta lại mắc sai lầm, hãy tin tưởng vào sự quyết định của Đảng của Nhà Nước. Hãy bảo vệ và thực hiện đúng đắn luật pháp Việt Nam

  Trả lờiXóa
 41. Việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình, bọn phản động chúng đang công kích vào luật pháp của ta nhưng chúng không thể thành công bởi luật pháp Việt Nam rất chặt chẽ, hợp lý không có sơ hở và được toàn dân hương ứng tuân thủ do đó kết quả mà bọn phản động đạt được chỉ là thất bại

  Trả lờiXóa
 42. mọi người hãy khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đặt niềm tin vững chắc vào Đảng để Đảng lãnh đạo đất nước tiến lên những tầm cao mới. Không thể để cho bè lũ phản động đắc ý

  Trả lờiXóa
 43. Điều 4 hiến pháp bao gồm tổng hợp các nội dung quan trọng liên các tới mọi mặt và nhất là vai trò của Đảng Cộng Sản VN lãnh đạo đất nước , việc bỏ điều 4 , hoặc có những ý kiến sửa đổi không đúng điều 4 của 1 số phần tử phản động cho thấy chúng có ý định xóa bỏ vai trò của ĐCSVN lãnh đạo đất nước , nhằm làm mất uy tín và vị thế của Đảng ta lên , vì vậy mỗi người công dân chúng ta cần đặt niềm tin vững chắc vào Đảng và có những í kiến đóng góp tâm huyết để bảo vệ bản hiến pháp 1 cách được hoàn chỉnh và đúng đắn nhất , và đánh bại mọi âm mưu thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 44. Bỏ điều 4 hiến pháp ư , chỉ có những tay phản động và những kẻ không hiểu biết gì về hiến pháp nước Việt Nam mới nói câu như vậy thôi , vai trò của Đảng CS như điều 4 hiến pháp đã nói là rất quan trọng và không thể thay thế ,vì thế mỗi chúng ta hãy tin tưởng vào Đảng và Nhà nước lãnh đạo đi trên con đường của CNXH từng bước phát triển trong thời đại mới.

  Trả lờiXóa
 45. Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành sửa đổi Hiến Pháp, thực hiện trưng cầu dân ý. rất nhiều đối tượng lợi dụng việc này để đưa ra những ý kiến mang tính tiêu cực rồi từ đó bêu xấu Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 46. luận điệu đó chắc chắn là do bọn phản động đưa ra rồi, bỏ điều 4 Hiến pháp vừa không hợp lý mà cũng chẳng hợp tình. Chúng cố tình làm vậy để chống phá Nhà nước

  Trả lờiXóa
 47. sửa đổi Hiến Pháp là việc hệ trọng của nước nhà, vì vậy cần sự cẩn thận và cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của bè lũ phản động, chắc chắn chỉ có người đủ tài và có tâm mới làm được việc đó

  Trả lờiXóa