Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Dân nước Nam

Anh còi
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư
 Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
 Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
Các bạn tàu khựa à! Gọi bạn là còn nể tình hàng xóm đó, một lũ ăn cướp. Dù chúng mày có in một triệu hay một tỷ hình lười bò thi sự thật vẫn không thay đổi Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Dù chúng mày có in một ngàn hay hàng trăm ngàn lá cờ 6 cánh lên sách giáo khoa thì chủ quyền nước Nam vẫn vững.
Từ muôn đời nay vẫn vậy, Nước Nam có một lòng yêu nước nồng nàn. Một khi có giặc xâm lăng thì bất kể già, trẻ lớn, bé, gái, trai đều đứng dậy cầm vũ khí để giữ lấy chủ quyền quốc gia. Tinh thần đoàn kết ấy vẫn đọng mãi ngàn đời sau. Từ khi lập nước, giữ nước bao đời nay nước Nam chưa từng khiếp sợ trước bất kỳ một đội quân nào. Từ những vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đấy, để rồi 3 lần xâm lược và 3 lần phải thất bại trở về. Từ những đế quốc sừng sỏ bậc nhất thế giới cũng phải chịu bỏ cuộc trước một nước Nam tràn trề vitamin yêu nước, quyết chiến đấu đến cùng để giữ lấy độc lập chủ quyền.
Nhân tiện đây nói riêng với các bạn tàu khựa à! Các bạn thử nhìn về lịch sử xa xa một tí đã bao giờ nước Nam khiếp sợ trước người Hán chưa?  Rồi đời  Đường, đời Tống, đời Thanh,… Xin thưa, chưa bao giờ và mãi là như vậy. Các bạn đừng nghĩ người Nam nhân nhượng. Nỗi đau Hoàng Sa vẫn còn đó, dân nước Nam chưa quên đâu. Vì thế, đừng tưởng mấy lá cờ in trên sách giáo khoa, mấy hình lưỡi bò in trên hộ chiếu mà tưởng áp đặt chủ quyền ling ting.Đừng nghĩ nước mày to mà chúng tao sợ.Đừng nghĩ kinh tế mạnh mà chúng tao phải nể. Xin lỗi chúng mày đi! Đừng có đụng vào dân nước Nam.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét